Coram Deo Cover Image

Coming soon...

4 June 2022

Geestelike blindheid

Lukas 11:27-36

Geestelike blindheid is nie soos fisiese blindheid nie. Iemand wat fisies blind is, weet dit. Iemand wat geestelik blind is, weet dit nie. Hy is blind vir sy blindheid (Joh. 9:39-41). Hoe weet ’n mens of jy geestelik blind is en wat kan jy daaromtrent doen?

 

1. Wees gehoorsaam (v.27-28)

’n Paar jaar gelede het iemand via James White goeie teologie ontdek en gehoor dat ek dieselfde preek. Hy het ons gemeente besoek en sy waardering uitgespreek. Kort daarna toe hoor ek dat hy ’n drankprobleem het. Ek probeer nie sy probleem afmaak nie, maar wil uitwys dat goeie lering op sigself nie genoeg is nie. Dit is nie genoeg dat Jesus se lering, wonderwerke, menswording en opvoeding jou beïndruk nie (v.27). Dit is nie genoeg as John MacArthur, Voddie Baucham en Alistair Begg se preke jou aangryp of dat jy dit vir ander aanstuur nie. Jy moet die Bybel gehoorsaam: “gelukkig is hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.” (v.28).

Die volgende storie illustreer dit. Na ’n Sondagaanddiens het ’n jong man vir sy leraar gesê: ‘Vanaand se preek was fantasties! Dit het my lewe verander!’ ‘Nee, dit het nie,’ het sy predikant geantwoord. ‘As die preek jou lewe verander het, sou jy nie hier gestaan het om my geluk te wens nie; jy sou by daardie tannie gaan staan het om haar te troos, omdat sy sopas albei haar seuns verloor het.’

Te veel mense hoor die Woord, maar doen dit nie. Hulle bly ongered of hulle bly geestelike babas (Heb. 5:11-14). Iemand het ons laasweek van so ’n lidmaat vertel. Sy predikant was moedeloos, omdat hy al vir 20 jaar in die kerkbanke sit, maar nie ’n duim beweeg het nie!

Wil jy groei en goeie vrugte dra? Gehoorsaam die Woord, dan sal jy geseënd wees (v.28, Jak. 1:22-25). Ek het dit in my bediening gesien. Mense wat die Woord uitvoer, is meer gelukkig en hanteer hulle probleme beter as dié wat ongehoorsaam en ontrou is. Hierdie mense erken Jesus nie net as die Here nie, maar is lief vir Hom, gehoorsaam Hom (6:46, Joh. 14:15). Hulle sal op die laaste Dag staande bly (Matt. 7:21-27).

Hoekom nie vandag vir die Here sê: ‘Ek wil gehoorsaam wees; ek wil nie een van dié mense wees wat nie ’n duim beweeg het nie. Sal U my asseblief help?’

 

2. Bekeer jou (v.29-32)

’n Christen wat ek goed ken, het voor sy bekering vir my gesê: ‘Die Here moet eers wys dat Hy waardig is om gedien te word, voordat ek Hom dien.’ In dieselfde trant het die Jode Jesus vir ’n teken gevra, sodat hulle kon glo dat Hy die Messias en die Seun van God is (v.29). Hy moes Homself aan hulle bewys. Dit sê iets van die Jode se bose ongeloof (v.29, 16, 1Kor. 1:22).

Is enige van my lesers ongelowig? Soek jy tekens voor jy bereid is om in Jesus te glo? Geen teken sal jou laat glo nie. Jy sal sê jou sintuie het jou bedrieg of jy sal die teken met een of ander slim redenasie probeer wegpraat. Jy kan maar lewe spreek soos jy wil: die Here gaan jou nie ’n teken gee nie (v.29). Hy is nie ’n vendingmasjien wat jou wense gaan vervul nie. Hy gaan nie voor jou neerbuig nie, maar jy moet jou knie voor Hom buig. As jy in Jesus wil glo, sal die Vader Hom aan jou bekendmaak (Joh. 7:17). As jy nie wil glo nie, sal jy sonder verstand bly (Joh. 8:43).

Die enigste teken wat Jesus aan die Jode belowe het, is die teken van Jona (v.29): “Want net soos ‘Jona drie dae en drie nagte in die ingewande van die groot vis was,’ so sal die Seun van die Mens drie dae en drie nagte in die hart van die aarde wees.” (Matt. 12:40, vgl. Jona 1:17-2:10). Soos Jona uit te vis se maag gekom het en ’n teken vir die mense van Nineve was (moontlik was sy vel wit gebrand van die vis se maagsuur), so was die opgestane Jesus met spykermerke in sy hande ’n teken dat Hy die Messias en die Seun van God is (v.30, Hand. 2:24-32, Rom. 1:4). Nogtans het die meeste Jode nie in Hom geglo nie: “As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle selfs as iemand uit die dood opstaan, nie oortuig word nie.” (16:31).

Daar is nog steeds sulke mense. Hulle sien hoe sondaars gered word en voor hulle oë verander (1Kor. 6:11, 2Kor. 5:17), maar self draai hulle nie na Jesus toe vir redding nie. Die Jode was so. Hulle was bewus van die heidense koningin van Skeba of Jemen wat ver gereis het om Salomo se wysheid te hoor (v.31, 1Konings 10). Sy het besef dat die Here hierdie wysheid aan hom gegee het. Die Jode het iets groter as Salomo gehad, naamlik Jesus, die bron van Salomo se wysheid (v.31, 1Kor. 1:24, 30, Kol. 2:3). Tog het die Jode nie in Hom geglo nie! By die algemene opstanding en oordeelsdag, sal die koningin van Skeba teen die Jode getuig (v.31).

Laat ons nie soos die Jode wees en die geleentheid om God se Woord te hoor, geringskat nie. As ons dit doen, sal die Here sy Woord wegvat. Die sondaars van hierdie woonbuurt sal die Here se goedheid smaak en sy vergifnis waardeer, terwyl Hy ons op die oordeelsdag wegwys (Matt. 8:11-12).

Jesus herhaal hierdie les in v.32: “Die mense van Nineve sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het, en waarlik, wat hier is, is groter as Jona.” Die mense van Nineve was wreed en bloeddorstig (Hos. 13:16, 14:3). Tog het die Here al 120 000 van hulle gered toe Jona God se Woord aan hulle verkondig (Jona 3:4-10, 4:11). Op die oordeelsdag sal die heidene van Nineve teen die Jode van Jesus se tyd getuig (v.32). Die Jode het die finale Profeet en die God van die profete gesien en Hom verwerp (v.32, Hand. 2:22-23).

Wat doen jy met Jesus? Om passief te wees, is nie ’n opsie nie: “Wie hulle nie by My skaar nie, is teen My” (v.23). Besluit dan om jouself te verloën, jou kruis op te neem en Jesus te volg (9:23). Of besluit om Hom vir ’n tweede maal te kruisig en sy bloed onder jou voete te vertrap (Heb. 6:6, 10:29). Daar is nie ’n middeweg nie.

 

3. Lewe in die lig (v.33-36)

Toe ek in graad 7 by die veldskool was, het ek in die donker oor ’n kabel geval. As jy in die donker lewe, gaan jy een of ander tyd val. Om hierdie rede het jy die lig nodig. Iemand wat ’n lamp opsteek, sit dit nie onder ’n emmer nie, maar op ’n staander, sodat almal in die huis kan sien (v.33, 8:16). Huise in die eerste eeu was donker. Daar was klein openinge in die muur. Selfs in die dag was die lig skaars, sodat hulle ’n lamp moes opsteek.

Die mens se oog is soos hierdie lamp: dit gee lig, sodat jy nie struikel nie (v.34). Dit is ’n illustrasie van geestelike sig. Om te sien, benodig jy die Lig van die wêreld (Joh. 8:12). Hoe jy Jesus beskou, sal die res van jou lewe bepaal: jou identiteit, jou lewensdoel en waarheen jy op pad is (v.33). Sonder Jesus is alles donker en jou lewe vol sonde (v.33). Party mense glo dit nie, maar sê dat hulle sonder Jesus beter sien. ’n Sekere leraar het dit onlangs in die koerant gesê. Hy vertel hoe hy vir jare mislei was, totdat hy ’n ateïs geword het. Uiteindelik sien hy nou die waarheid. In sy poging om mense te help, het hy ’n boek geskryf: Die slegte nuus van die Evangelie.

Hy is nie die eerste mens wat dit doen nie. ’n Oom in ons gemeente het my van sy seun vertel wat die Christelike geloof verlaat het om ’n ateïs te word. ‘Die oogklappe het afgekom; nou sien ek die lig,’ het hy vir sy pa gesê.

Is hierdie ateïste miskien reg? Hoe weet ons dat hulle blind is, terwyl ons sien? Die gesonde oog laat lig deur, terwyl die slegte oog jou met duisternis vul, sodat jy struikel. Die ateïs se lewe is donker (Rom. 1:18-32), terwyl die gelowige se lewe lig is (Ef. 5:8-9). As die ateïs-dominee eerlik is, moet hy erken dat sy hart en sy gedagtes donker is. Dit is waar van enige ongelowige: sonde beheer sy hart en gedagtes; sy lewe is donker en hy sal in duisternis sterf (Spr. 4:19, Matt. 25:30).

Die ware gelowige is anders: lig oorheers sy hart en dit verdryf die spinnekoppe, kakkerlakke, rotte en vlêrmuise van sonde (v.36). Soos die lamp op ’n staander penetreer die lig selfs die donker hoeke van sy hart (v.36). Dit gebeur deur die Woord wat sy sonde uitwys en die bloed van Jesus wat dit wegwas (Ps. 119:105, 2Pet. 1:19, 1Joh. 1:7).

Wat wys jou hart, gedagtes en lewe van jou geestelike sig: is jy blind of kan jy sien? Wat domineer jou lewe: lig of duisternis? Hoe kan jy sien as jy blind is? Jy moet die evangelie hoor (Hand. 26:18). God moet jou oë open, sy lig in jou hart skyn en jou van die duisternis na die lig bring (Hand. 26:18, 2Kor. 3:14-17, 4:4-6, Kol. 1:12-14). Dit is selfs nodig vir kerkmense: Jesus moet die salf van die evangelie aan jou blinde oë smeer, sodat jy kan sien (Op. 3:17-18). Dit was my belewenis. In 1988 het ek ’n vals bekering gehad. Ek het gedink ek sien, maar my donker lewe het bewys dat ek blind is. In 1992 toe verstaan ek vir die eerste keer die evangelie. Ek het my sonde bely, in Jesus geglo en tot bekering gekom. Byna 30 jaar later het dieselfde met my jongste dogter gebeur. Sy het ’n vals bekering gehad en is gedoop. Ons het gedink sy is gered, maar in September 2019 toe verstaan sy vir die eerste keer die evangelie. Die Here het haar oë oopgemaak om die wonder van Jesus te verstaan. Sy het die waarheid gesien, geglo en tot bekering gekom.

Wat van jou? Vra jouself eerlik: sien jy die waarheid; het dit jou lewe verander? Indien wel, moet jy die Here daarvoor prys. Indien nie, moet jy vandag vir die Here sê: ‘Here, ek wil sien’ (Matt. 20:33). Hy sal jou gebed hoor en sê: ‘Glo jy dat Ek dit kan doen? Laat dit wees soos jy glo’ (Matt. 9:28-29).

Kategorieë