Coram Deo Cover Image

Coming soon...

23 October 2021

Fanaties vir Jesus

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Lukas 9:57-62

Die woord ‘fanaties’ het ’n negatiewe konnotasie. Dit verwys na ’n ekstrimis wat geweld gebruik om sy godsdienstige of politieke standpunte te bevorder en te verdedig. Dit is hoe liberale kerke en die wêreld jou sal beskou as jy evangelies-konserwatief is. Hulle noem ons fundamentaliste en beskou ons as onverdraagsame mense wat die Bybel in ander se kele probeer afdruk.

John Piper se seun is so. Hy het onlangs sy verwerping van evangeliese Christenskap bekendgemaak. Volgens hom is sy pa se geloof ekstrimisties en veragtelik. Ons gebruik nou wel nie wapens soos in die Middeleeuse kruistogte of soos Al-Qaeda of die Taliban nie, maar vir liberales bly die beginsel dieselfde: ons wil mense dwing om soos ons te glo.

Dit is nie waar nie en is ook nie wat ek met fanaties bedoel nie. Om fanaties vir Jesus te wees, beteken iets heeltemal anders.

 

1. Dit beteken jy bereken die koste (v.57-58)

William wil ’n Navy Seal word. Vir hom lyk dit na ’n avontuur. Toe hy egter daarvoor aanteken en sy opleiding begin, toe is dit glad nie wat hy verwag het nie. Dit was veel moeiliker. Hy het binne die eerste twee weke van sy opleiding uitgeval.

Moenie sê jy wil vir Jesus volg voor jy nie weet wat dit behels en wat dit jou gaan kos nie. Die man in v.57-58 het vir Jesus gesê hy sal Hom oral volg. Hy het nie geweet dat Jesus na die kruis toe op pad is nie (v.57, 51). Om ’n dissipel van Jesus te wees, is nie maklik nie. Dit vereis dat jy jouself moet verloën en bereid moet wees om alles prys te gee om Hom te volg (v.23). Miskien sê jy jy is bereid, maar luister hierna: “Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die Mens het geen plek waar Hy sy kop kan neerlê nie.” (v.58).

Wat bedoel Jesus? Die oomblik toe Jesus aarde toe kom, was Hy onwelkom. Daar was vir Hom geen plek in die herberg nie, sodat sy ma Hom in ’n krip moes neerlê (2:7). Sy eie skepsels en uitverkore volk het Hom nie verwelkom nie (v.53, Joh. 1:10-11). Hy het nie ’n huis gehad nie, maar het gewoon waar mense Hom gehuisves het (5:29, 19:5, Joh. 1:38-39, 4:40, 11:54).

Volgens prosperity predikers is dit nie wat die vers beteken nie. Blykbaar was Jesus op ’n preektoer in Samaria (v.52). Omdat die dissipels nagelaat het om ’n herberg te boek, het Jesus nie ’n blyplek gehad nie. Anders gestel: 

‘Foxes have holes in Samaria, birds of the air have nests in Samaria, but I don’t have any place to stay tonight in Samaria... In those days there wasn’t a Holiday Inn on every corner. So Jesus was forced to go back home to his nice, big house in Jerusalem.’1

Daar is twee probleme met hierdie interpretasie:

[1] Nêrens sê die Bybel dat Jesus ’n huis in Jerusalem gehad het nie. Inteendeel, Hy is in Betlehem gebore, het in Nasaret groot geword en het in Kapernaum gebly (2:4-6, 39, 51, 4:16, Matt. 4:13). Jerusalem is nie ter sprake nie. As Jesus ’n groot huis in Jerusalem gehad het, is dit vreemd dat Hy in 21:37 op die Olyfberg gebly het. Dit is ook vreemd dat Hy ’n bovertrek geleen het, sodat Hy die Pasga met sy dissipels kon vier. Hoekom het Hy dit nie in sy eie ‘groot huis’ gehou nie (22:8-12)?

[2] As Jesus ryk was en ’n groot huis gehad het, maak v.57-58 nie sin nie. Dit is asof Jesus sê: ‘Wil jy my dissipel wees? Dit gaan nie maklik wees nie, want Ek is ryk en het ’n groot huis in Jerusalem.’ Eintlik beteken die vers: ‘Ek is nie welkom in hierdie wêreld nie; Ek het nie ’n blyplek van my eie nie. Dink mooi voordat jy sê jy sal My oral volg.’

Dit is maklik om te sê jy sal Jesus in Suid-Afrika volg. Die vraag is of jy Hom in Afghanistan sal volg. Sal jy Hom volg as dit beteken jy moet môre alles agterlos en in ’n grot gaan woon? Om so te dink, registreer nie eers op ons radar nie. Ons weet nie wat dit beteken om onsself te verloën en vir Jesus te volg nie (v.23). Ons broers en susters in die vervolgde kerk weet. Een van hulle word deur ons gemeente ondersteun. Hy moes onlangs uit sy land vlug. Nou is hy ’n gemerkte man. As hy na sy land toe terugkeer, sal hulle hom doodmaak. En tog dien hy nog steeds die Here.

Ek dink ek kan met redelike sekerheid sê dat as Jesus, die Bybel en Christenskap ooit ’n misdaad in ons land word, party van dié wat hulleself Christene noem, hulle rug op die Here sal draai. Hulle sal die res van ons verklap en oorlewer.

Wonder jy hoe jy kan weet of jy regtig alles sal prysgee om vir Jesus te volg (v.57-58)? Vra jouself of geld en die najaag daarvan jou volle toewyding aan Jesus kniehalter. Vra jouself wat jou meer beïndruk: mense wat heilig lewe of mense wat baie geld het? Waaroor praat jy die meeste? Hoe jy hierdie vrae antwoord, sal aandui of jou lojaliteit by Jesus of die wêreld lê. Dit sal wys of jy bereid is om alles prys te gee om die grootste skat te verkry (v.24, Matt. 13:44-46).

2. Dit beteken jy stel nie uit nie (v.59-60)

’n Paar jaar gelede moes ’n lootgieter iets by ons kerkgebou regmaak. Hy en ons tesourier het ’n tyd afgespreek. Toe hy na 45 minute nie opdaag nie, het die tesourier in sy kar geklim en gery. Hy het die lootgieter gebel en vir hom gesê dat ons kerk nooit weer van hom gebruik sal maak nie.

Jesus het die teenwoordige bevelsvorm gebruik toe hy vir die man sê: ‘Volg My’ (v.59). Hy het bedoel dat die man Hom dadelik moet volg. Jesus gaan nie wag dat jy vir Hom sê as jy gereed is om Hom te volg nie. Moenie sê: ‘Ek wil eers__ en sal later vir Jesus volg nie (dalk as ek oud is).’ Moenie sê: ‘Ek wil eers hierdie of daardie sonde los voor ek vir Jesus volg’ nie. Wat jy eintlik bedoel is: ‘Ek gaan nie my sonde los nie, maar ek wil nog steeds hemel toe gaan.’ Jesus is nie tevrede om jou persoonlike afgod te wees nie. Hy is nie tevrede dat jy die meester wil wees en Hy die slaaf nie; dat jy kies of jy gehoorsaam wil wees of nie. Jesus is die Meester en sê vir jou om Hom te volg. Hy nooi jou nie. Hy smeek jou nie. Hy beveel jou (v.59, Mark. 1:15, Hand. 17:30, 1Joh. 3:23). Gaan jy Hom volg of nie, want Hy het nie tyd om vir jou te wag nie?

Die man in ons teks het gedink dat Jesus vir altyd sal wag. Hy wou eers sy pa begrawe (v.59). Die werkwoorde in die verledetyd dui aan dat sy pa reeds gesterf het of baie naby was. Die man het vir die begrafnis gewag, omdat hy iets wou erf (Deut. 21:16-17). Wat is jou verskoning?

‘Ek kan nie nou vir Jesus volg nie. As die boedel afgehandel is, sal ek weer by die kerk wees... As die sportseisoen verby is... As my eksamen verby is... As my kinders klaar is met skool en ek hulle nie meer hoef rond te ry nie... As ek aftree en dinge rustiger is... As ek by my nuwe huis intrek... As ek oud is en nie so baie weg is nie... As my besigheid aan die gang kom... As Covid verby is.’

Laat my toe om die sin vir jou te voltooi:

‘As ek in ’n verswakte eenheid is... As ek alzheimer’s het... As ek op my sterfbed lê... As ek dood is en my kis in die grond sak... As ek my tyd en lewe gemors het en nie voorberei het vir die ewigheid nie... As ek in die hel is—dán sal ek vir Jesus volg en Hom in sy gemeente dien.’

Jou verskonings is ongeldig. Jy wíl nie die Here dien nie. Jy sal altyd ’n verskoning hê vir hoekom jy nie by sy Woord uitkom, jouself aan die Here toewy, by die kerk is en betrokke raak nie. As jy wag tot die wind en die wolke net reg is, sal jy nooit saai en nooit oes nie (Pred. 11:4). In J.I. Packer se woorde: ‘If we postpone our journey till the storm dies down, we may never get started at all.’2

Beteken dit jy moenie belangrike sake soos jou pa se boedel en die begrafnis hanteer nie? Nee. Maar dit beteken dat jy nie hierdie dinge bo Jesus moet stel nie. Dit is wat Jesus met v.60 bedoel: “Laat die dooies hulle eie dooies begrawe; maar jy, gaan verkondig jy die koninkryk van God.” Vir die Jode was ’n begrafnis belangriker as enigiets anders. Die res kon wag. Leon Morris sê:

‘The duty of burial took precedence over the study of the law, the temple service, the killing of the Passover sacrifice, the observance of circumcision and the reading of the Megillah.’3

Volgens Jesus is dit belangriker dat jy Hom volg as wat jy ’n begrafnis bywoon en geld erf (v.60). Dit is belangriker as enigiets in die wêreld. Daar is nie ’n verskoning vir hoekom jy Hom nie vandag kan volg nie. Hou op om ander dinge (selfs belangrike dinge) bo Hom te stel. Hou op verskonings uitdink. Hou op uitstel. Laat jou ongelowige familie oor jou pa se erfgeld baklei. Hou jy jouself op met die dinge van God se koninkryk (v.60). Jesus bedoel nie noodwendig jy moet ’n sendeling word nie. Hy bedoel eerder dat jou toewyding aan Hom en sy koninkryk jou lewensuitkyk moet beheer (v.60). Jesus en die koninkryk moet groter as jou pa se begrafnis en erfgeld wees.

 

3. Dit beteken jy stel Jesus eerste (v.61-62)

Die meeste van ons het vriende en beste vriende. Iemand se beste vriend val in dieselfde kategorie as sy ander vriende, maar is ’n trappie hoër.

Met Jesus is dit nie so nie. As ek sê Jesus is eerste, bedoel Ek nie Hy is op dieselfde vlak as die res van jou vriende; net ’n trappie hoër nie. Ek bedoel dat Hy bo almal en in ’n klas van sy eie is. Moet dan nie soos die man in v.61 sê: ‘Ek sal U volg,’ so asof jy ’n wins vir die koninkryk is en Jesus bly moet wees dat jy Hom volg nie. Ons doen dit wanneer ons sê: ‘Dink net watter groot wins so-en-so vir die koninkryk sal wees as hy tot bekering kom.’ Jesus het nie dissipels nodig nie. Hy is nie hardop dat mense Hom moet volg nie (Joh. 6:66-67). Ons het Hóm nodig en nie Hy vir ons nie. Tot ons dit nie besef nie, sal ons dink dat Hy vir ons moet wag, terwyl ons ander dinge bo Hom stel.

In hierdie man se geval wou hy eers tyd met sy familie deurbring voor hy vir Jesus volg: “Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem.” (v.61). Jesus gaan nie tweede viool speel nie. Hy is nie soos Elia wat vir Elisa toestemming gegee het om sy familie te groet voor hy hom volg nie (1Kon. 19:20). Jesus is groter as Elia (v.8, 19, 30, 35-36). Hy gaan nie toelaat dat jy jou familie bo Hom stel nie (14:26, Matt. 10:37). Dit staan Hom nie aan dat jy die publieke belydenis van sy Naam in die doop uitstel, omdat jy bang is wat jou familie gaan sê nie. Hy is nie tevrede dat jy Hom soos Gideon, Nikodemus en Josef van Arimatea in die geheim dien en op ’n afstand volg, omdat jy nie op jou familie se tone wil trap nie (Rigt. 6:27, Joh. 3:2, 12:42, 19:38). Wie gee om wat jou ouers en familie dink? Jy gaan jouself nie aan hulle moet verduidelik op oordeelsdag nie.

Miskien sien jy dit in jou geval nie as ’n gevaar nie. Maar skeep jy die Here, sy Woord, gebed en die gemeente af, omdat jy jou kinders moet oppas? In daardie geval stel jy jou kinders bo die Here. Ek dink dat wyle oom Pieter Raubenheimer jou moet besoek en vir jou moet sê wat hy vir ’n ouer-paar gesê het. Toe hy hulle vra hoekom hulle nie in die kerk is nie, toe sê hulle: ‘Ag dominee; die kinders hou ons besig.’ Sy reaksie was: ‘Dit is belangrik dat julle die Here met dien. As die kinders vir julle ’n struikelblok is, sal ek nou saam met julle bid dat die Here hulle wegvat, sodat julle Hom getrou kan dien.’

Wat as jou volwasse kinders van oorsee af by jou kuier? Skeep jy die Here, sy Woord en die gemeente vir ’n maand af, omdat jy maksimum tyd met jou kinders wil deurbring? Dan het jou familie vir jou ’n afgod geword (v.61). Dit is hartseer dat jy dit nie eers oorweeg om jou familie saam kerk toe te bring nie. Is dit omdat jy skaam is vir Jesus? Wil jy nie hê dat jou familie die Here moet ken of geestelik moet groei nie? As jy ’n Jood, Moslem, Hindoe of Boeddhis was en tot bekering gekom het, sou jou familie jou afskryf of doodmaak. As jy in een van dié lande bely het, reken ek dat jy seker nie ’n Christen sou wees nie, omdat Jesus nou nie eers bo jou familie kom nie (v.61).

As dit geval is, is jy volgens Jesus nie geskik vir koninkryk nie (v.62). Jy is soos ’n boer wat omkyk terwyl hy ploeg, sodat hy skeef ploeg (v.62). Om reguit te ploeg, moet jy vir jou ’n merker kry en jou oog nie daarvan afhaal nie. Jy moet na Jesus kyk en nie toelaat dat enigiets jou van stryk af bring nie (Fil. 3:13-14, Heb. 12:2). Daarvoor het jy ander Christene nodig. Op jou eie gaan jy uitsak. Wie sal jou ophelp as jy val? Die Here het die gemeente daargestel, sodat ons mekaar in die wedloop kan aanmoedig (Pred. 4:9-12, Gal. 6:1-2, Heb. 3:13, 10:24-25).

Verder leer en waarsku die Here ons ook uit die lewens van mense wat in die geskiedenis geleef het (Luk. 17:32, Rom. 15:4, 1Kor. 10:11, Heb. 6:12, 12:1). Dit is onnodig dat ons ander mense se foute herhaal of die wiel van die Christelike lewe moet herontwerp. Lees Christelike biografieë. Kry hulle by Augustine Bookroom of Good Neighbours Bookshop. Jy kan John Piper se oudio biografieë gratis van Desiring God se webtuiste aflaai. Hierdie dinge sal jou aanspoor om tot die einde toe te volhard as jy jou hand aan die ploeg van die koninkryk geslaan het (v.62, Matt. 10:22, Rom. 11:22, Kol. 1:23, 2Tim. 2:12, Heb. 3:6, 14, 10:36).

Het jy moeg geword en wil jy die handdoek ingooi? Is dit omdat die beproewing te swaar is? Is dit omdat jy jou mislukkings teen ander mense se suksesse meet? Wonder jy waar jy in terme van jou loopbaan, salaris, verhoudings of status kon gewees het as jy nie ’n Christen was nie? Lyk die wêreld vir jou aanloklik? Voel jy jy mis uit, omdat jy vir Jesus volg? Jy is besig om om te kyk (v.62). Miskien het jy reeds teruggedraai, omdat die Christelike lewe moeilik is. Ek wil jou aanspoor om dadelik na Jesus toe terug te keer. Jy weet nie waar jou dwaalweg sal eindig nie. Moenie vir jouself sê jy kan enige tyd terugkeer nie. Jy sal verbaas wees hoe moeilik dit vir party mense is; hoe hulleself net nie so ver kan kry om weer te bid, Bybel te lees, die Here aan te roep en kerk by te woon nie.

Wees soos die verlore seun in Lukas 15 en kom tot jou sinne. Keer dadelik terug na jou Vader toe. Sê vir Hom as jy sukkel om jou pad terug te vind en vra Hom om jou te kom haal. As Hy gekom het om jou te haal, moet jy Hom vra om jou tot die einde toe te bewaar en jou nie te laat gaan nie (Joh. 6:39, 10:28-29, 17:12, Rom. 8:29-30, 38-39, Ef. 1:13-14, Fil. 1:6, 1Tess. 5:23-24, 2Tim. 1:12, 4:18, Heb. 7:25, 1Pet. 1:4-5, Jud. 1, 24). Moenie weer terugkyk nie, maar volhard tot jy veilig by Jesus in die hemel is (v.62).

Wees soos Christian in John Bunyan se Pilgrim’s Progress. Nadat Evangelis hom die pad na die hemelse stad toe gewys het, wou sy familie, vriende en bure hom verhinder en oorreed om terug te draai. Hy het sy vingers in sy ore gedruk en vir sy lewe gehardloop, terwyl hy uitroep: ‘Life! Life! Eternal life!’4


1  John Avanzini aangehaal in Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis: 21st Century (Nashville, Tennessee: Thomas Nelson, 2009), 201-2

2  J.I. Packer, Knowing God (London: Hodder & Stoughton, 1973, 1993), 17

3  Leon Morris, Tyndale New Testament Commentaries: Luke (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 1974, 1988), 199. Sien ook https://www.sefaria.org/Megillah.3b.7?lang=bi Megillah 3b, par. 7

4  John Bunyan, The Pilgrim’s Progress (Fearn, Ross-Shire: Christian Focus Publications, 2005), 18

[/column]

Kategorieë