Coram Deo Cover Image

Coming soon...

13 August 2021

Familie, Huisgesin en Huwelik: Huweliksontrou

Maleagi 2:10-16

’n Suid-Afrikaanse man het sy vrou oortuig dat hulle vir finansiële redes moet skei om skuld te ontduik en dat hulle daarna weer kan trou. Hy het gelieg. Nadat hulle geskei is, het hy ’n ander vrou gevat.

Die meeste mense beskou dit as ’n voorbeeld huweliksontrou of egbreuk. Maar wat baie mense nie weet nie is dat egskeiding vir enige onbybelse rede egbreuk is, al is daar niemand anders betrokke nie. Jesus het gesê: “Maar Ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe weens owerspel, veroorsaak dat sy egbreuk pleeg, en wie met die geskeide vrou trou, pleeg ook egbreuk.” (Matt. 5:32).1 ’n Ouer leraar het dit by ’n vergadering gesê. Toe hy uitvind dat ’n jonger leraar vir geen goeie rede wou skei nie, toe sê hy: ‘Dit is egbreuk; hy het die eg verbreek.’

Om ’n gelukkige gesin te hê, moet jy God se reëls vir die huwelik nakom. Dit geld nie net vir getroudes nie, maar vir dié wat nog gaan trou.

1. Gemengde huwelike (v.10-12)

Toe ek ’n student was, het een van die damestudente met ’n ongelowige uitgegaan. Haar jeugleraar het vir haar gesê om die verhouding te verbreek. In die Here se oë is dit huweliksontrou as jy met ’n ongelowige trou. Jy is ontrou aan die Here wat jou geskep en geroep het om sy kind te wees (v.10, Deut. 32:6, Jes. 43:1, 63:16, 64:8). Jy noem Hom Vader, maar doen nie wat Hy vir jou sê nie (v.10, 1:6). Jy stel jou eie begeertes bo sy Woord.

Dit is wat die Israeliete gedoen het. God het gesê dat hulle nie met die heidene moet trou nie, omdat dié hulle sou lei om ander gode te dien (Eks. 34:15-16, Deut. 7:1-4). Hulle wou nie luister nie, maar het die verbond verbreek en met ongelowiges getrou (v.10-11, Esra 9:1-2, Neh. 13:23-27). Volgens God se voorspelling het hulle ontrou geraak en afgode aanbid (v.11, Deut. 25, 1Kon. 11:1-8). So het hulle die Here se Naam en die tempel ontheilig; die heiligdom waarvoor Hy lief was (v.11). Maleagi se vermelding van die heiligdom wys dat die priesters betrokke was en ’n slegte voorbeeld gestel het (v.11, Esra 9:1, 10:18-24). Hulle het die volk verkeerd geleer (v.7-9, 11). Gevolglik het God se seun met ’n afgod se dogter getrou—Israeliete het met heidene getrou (v.10-11, Eks. 4:22, Jer. 2:27). Wat moes die Here hiervan dink? In v.12 lees ons: “Mag die Here iemand wat dit doen, en wie hom beskerm en verdedig, uit die tente van Jakob uitroei—hy wat ’n offer bring vir die Here, Heerser oor alle magte.”

Toe Israel in haar geskiedenis met heidene getrou en afgode aanbid het, het God die Babiloniërs gestuur om hulle te vernietig (Jos. 23:12-13). En sou Hy dit nie weer doen en hulle afsny nie (v.12)? Hy sou dié afsny wat roep en ’n antwoord gee (v.12).2 Die beeld is een van ’n wagter wat buite sy tent waghou en die res waarsku as daar gevaar is.3 Maleagi bedoel dat die Here nie net teen die een is wat met ’n ongelowige trou en vir afgode offer nie, maar ook teen dié wat die oortreder beskerm en sy sonde goedkeur (v.12).

God is teen die gelowige wat met ’n ongelowige trou, maar ook teen die ouers en gemeente wat niks sê om dit te keer nie. Hoekom is Hy teen hulle? Omdat die ongelowige die gelowige negatief sal beïnvloed (v.11, Spr. 13:20, 1Kor. 15:33). In so ’n huwelik versoek die ongelowige die gelowige om af te dwaal: om laat te slaap, te hengel, by vriende te kuier, te werk, in die mall rond te loop eerder as om kerk toe te gaan. Moet dan nie met ’n ongelowige trou nie. Moenie sê: ‘Hy is ’n morele ongelowige; ek sal hom vir die Here wen soos baie al in die verlede gedoen het’ nie. Sodra ervaring die riglyn word waarvolgens jy lewe, moet jy sê dat ons meer ongeredde leraars benodig, omdat party van hulle al tot bekering gekom het. Om so te redeneer is dwaas. Laat God se Woord jou riglyn wees (Ps. 119:105). Volg die Bybel wanneer dit sê jy moenie met ’n ongelowige trou nie (v.10-11, 1Kor. 7:39, 2Kor. 6:14-15).

En as jy nie met ’n ongelowige mag trou nie, moet jy nie met een uitgaan of aan so iemand verloof raak nie. Julle waardes verskil. Hoekom wil jy in ’n romantiese verhouding betrokke raak met iemand wat Jesus nie liefhet nie en nie vir Hom omgee nie? Hoekom wil jy jou kinders aan so iemand blootstel? Moenie toelaat dat jou dogter met ’n ongelowige uitgaan en dan jou deuntjie wil verander as hy vra of hy met haar kan trou nie. Sê van begin die af nee en bid vir ’n lewensmaat wat die Here ken.

Het jy reeds toegestem dat jou kind met ’n ongelowige trou? Stop die troue. Het jy of jou kind reeds met ’n ongelowige getrou? Moenie skei nie, maar probeer die persoon vir die Here wen (1Kor. 7:12-14, 1Pet. 3:1-6).4

 

2. Gebroke huwelike (v.13-16)

Elizabeth Taylor het agt keer getrou.5 Dit herinner my aan die Samaritaanse vrou wat vyf keer getrou het (Joh. 4:18). Min mense trou so baie. Tog skei en hertrou mense maklik. Dit was die geval in Israel waar ’n man sy vrou gelos het met wie hy getrou het toe hulle jonk was (v.14). Daarom het die Here nie hulle offers aanvaar nie, al het hulle dit met trane gebring (v.13, Gen. 4:5, 1Pet. 3:7). God was getuie toe die man ’n huweliksverbond met sy vrou gesluit het (v.14, Spr. 2:17, Eseg. 16:8). Hy het ook gesien toe die man ontrou raak, die verbond verbreek en sy vrou vir iemand anders los (v.14, 11).

God beskou dit in ’n ernstige lig as jy ’n eed in sy Naam sweer en jou belofte breek. Dit is asof jy sy Naam vloek: “Julle mag nie in my Naam ’n vals eed aflê en so die Naam van julle God ontheilig nie. Ek is die Here.” (Lev. 19:12). Ek was by ’n troue waar die predikant dit verstaan het. Toe die paartjie hulle huweliksbeloftes moes aflê, toe maak die bruid ’n grap daarvan. Die predikant het gesê: ‘Jy lag lekker né? Wag tot jou man oor die muur vir die buurvrou kyk, omdat jy nie meer goed genoeg is nie. Dan sal jy nie meer lag nie.’ Skielik was die bruid baie ernstig. Sy het besef dat sy nie ligtelik met die huweliksverbond moet omgaan nie.

Dink mooi voordat jy sê jy sal met iemand trou. Kies iemand met wie jy vir die res van jou lewe getroud wil wees. Om te trou is ’n groot saak, omdat die Here twee mense een maak (v.15, Gen. 2:24).6 Hiervan is die seksuele verhouding ’n uitdrukking (1Kor. 6:17), maar die eenheid loop dieper as dit. ’n Getroude paartjie deel alles. Naderhand begin hulle selfs eenders dink. Hulle is waarlik een. God se Gees bewerk hierdie eenheid (v.15). Dit is iets wat ons nie heeltemal verstaan nie (Ef. 5:31-32) en is baie groter as ’n man en ’n vrou wat saam slaap. Daarom stem ek nie saam met dié wat sê dat saambly so goed is soos om te trou nie. Die huwelik is ’n heilige instelling van God en seks is iets wat Hy vir die huwelik gemaak het (Gen. 2:18-25). Daarom moet ons die huwelik hoog ag en die huweliksbed rein hou (Heb. 13:4). Dit beteken dat jy seks vir jou troudag moet spaar en ook dat jy nie ander mense in jou huweliksbed moet toelaat nie. Om jou maat vir iemand anders te los, is soos om twee papiere aanmekaar vas te plak, die gom te laat droog word en dit dan los te skeur. Jy doen skade. Waar God twee mense in die huwelik saamvoeg, mag niemand dit skei nie (Matt. 19:5-6).

Wat as jy reeds geskei het? Bely jou sonde en raak versoen met jou lewensmaat as jy op onbybelse gronde geskei het (1Kor. 7:11). Die Bybelse gronde vir egskeiding is seksuele sonde of as die ongelowige wil skei (Matt. 19:9, 1Kor. 7:15). Wat as jou maat reeds hertrou het? Ek sal die kwessie in ’n volgende preek aansny.

Is jy nuut getroud? Soos die Vader, die Seun en die Heilige Gees een is (v.15, Gen. 1:26, Deut. 6:4, Matt. 28:19, Ef. 4:4-6), moet jy en jou maat een word en kinders kry as julle kan (v.15, Gen. 1:28, Ps. 127-128). Maak hulle vir die Here groot: leer hulle die Bybel, deel die evangelie met hulle en bid vir hulle redding (v.15, Deut. 6:7, Ps. 78:4-8, Ef. 6:4). As jy ontrou is aan jou maat en met ’n ongelowige trou, maak jy dit moeiliker. Natuurlik kan die Here nog jou kinders red (1Kor. 7:14), maar in baie gevalle sal hulle hulle teen die Here verset as jy ’n slegte voorbeeld stel. Deur ontrou te wees en jou maat te los, beroof jy jouself van die geleentheid om jou kinders konstant met die evangelie te beïnvloed. Jy of jou maat gaan nie meer 24/7 by die kinders wees nie. Hulle het nie die voordeel van ’n stabiele huis waar ouers mekaar liefhet nie. Verder kom daar ook ’n nuwe ouer in die prentjie; iemand wat nie noodwendig die Here liefhet nie. Die persoon sal jou kinders negatief beïnvloed. Is dit wat jy wil hê? Moet dan nie huweliksontrou pleeg deurdat jy skei of met ’n ongelowige trou nie (v.15, 11). Bly in jou gees getrou (v.15-16, Spr. 4:23). Moenie oor iemand anders dagdroom of wellustig wees nie (Matt. 5:27-28). Dank die Here vir die maat wat jy het en bid vir jou huwelik. Vra die Gees wat in jou woon (v.15) om jou gees getrou te hou (v.15-16).

As jy aan die Here getrou is (v.11), sal jy aan jou maat getrou wees (v.15-16). Dit is die nr. 1 faktor as jy ’n gesonde huwelik wil hê: ’n sterk verhouding met die Here. Stiltetyd, huisgodsdiens, betrokkenheid in ’n goeie gemeente en ’n gehoorsame lewe moenie ’n bysaak wees nie. In alles moet Jesus die middelpunt van jou huwelik wees. Mense wat Hom op die kantlyn skuif, skuif mekaar dikwels op die kantlyn, terwyl hulle vir iemand beter soek. Maar God haat egskeiding (v.16, 2020 Vertaling). Dit is asof ’n man sy kleed met geweld bedek (v.16).

Wat beteken dit? As ’n man in die Bybelse tyd getrou het, het hy sy kleed oor die vrou gegooi om te wys dat sy onder sy beskerming is (Rut 3:9). Iemand wat sy vrou geskei het, was soos een wat geweld pleeg en bloed aan sy kleed het (v.16). In Maleagi se tyd het ’n man sy vrou vir enige rede geskei. So het hy haar weerloos gelaat, omdat sy nie vir haarself kon sorg nie. Dit is waarteen Moses en Jesus probeer skerm het:

“As iemand ’n vrou neem en haar man word, en dit dan gebeur dat sy nie meer vir hom aanvaarbaar is nie, omdat hy iets onbehoorliks by haar ontdek het, moet hy vir haar ’n skeibrief skryf, dit in haar hand gee en haar uit sy huis wegstuur. As sy dan sy huis verlaat en met ’n ander man gaan trou, en hierdie ander man kry ’n weersin in haar, skryf vir haar ’n skeibrief, gee dit in haar hand en stuur haar weg uit sy huis, of as hierdie ander man wat haar vir hom as vrou geneem het, sterf, dan het haar eerste man wat haar weggestuur het, nie die reg om haar weer as sy vrou te neem nadat sy verontreinig is nie. Want dit is iets afstootliks vir die Here, en jy mag nie die land wat die Here jou God vir jou as erfdeel gaan gee, in sonde laat verval nie.” (Deut. 24:1-4).

“Toe vra hulle Hom: ‘Waarom het Moses dan bepaal dat ’n man sy vrou ’n skeibrief moet gee om sodoende van haar te skei?’ Hy antwoord hulle: ‘Moses het julle weens julle harde harte toegelaat om van julle vroue te skei, maar van die begin af was dit nie so nie...” (Matt. 19:7-8).

’n Mens sien dit vandag nog. Hoeveel mense boelie mekaar nie in die skeihof nie? Dit gebeur veral as ’n mens geld het. Ek weet twee gevalle waar dit gebeur het. In een geval moes die vrou, haar kind en haar ma sonder kos in ’n vervalle huis gaan bly, terwyl die man gemaklik gelewe het. In die tweede geval was die man so oneerlik met geld, dat hy dit reggekry het om homself bankkrot te verklaar. Die hof het sy opdrag gegee om onderhoud aan haar man te betaal! Kan jy sien hoe egskeiding ’n vorm van geweld is (v.16)? Dit is net nog ’n rede hoekom God egskeiding haat (v.16). Buiten dat dit sy Naam deur die modder sleep en die huwelik goedkoop maak, verwoes dit mense se lewens en breek dit gesinne op. Daarom moet jy egskeiding haat eerder as wat jy jou lewensmaat haat en skei (v.16). Vra die Here om nuwe lewe in jou huwelik te blaas, sodat jy jou maat kan liefhê soos die Here jou liefgehad het en vir jou gesterf het toe jy nog sy vyand was (Luk. 23:34, Rom. 5:6, 8, 10). As Hy jou so liefgehad het en vergewe het, moet jy jou maat liefhê en vergewe. Dieselfde Gees wat julle een gemaak het (v.15), kan jou huwelik herstel, sodat die vlam van julle liefde sterk brand.

Dalk was jy reeds ontrou en het jou maat jou gelos. As jy met ’n berouvolle hart na die Here toe kom, sal Hy jou nie vir jou sonde straf nie, omdat Jesus reeds in ons plek aan die kruis gesterf het. Dit beteken nie noodwendig jou maat gaan terugkeer nie, maar jou verhouding met die Here sal herstel word. Of miskien sal jy vir die eerste keer tot bekering kom. So kan die Here selfs lelike dinge soos huweliksontrou en egskeiding gebruik om mense tot bekering te bring.

Ek weet van ’n geval waar dit gebeur het. Na die paartjie se egskeiding het albei van hulle tot bekering gekom en weer getrou. Dit is nou nege jaar later en hulle is nog steeds getroud.

Selfs al doen die Here dit nie in jou geval nie, kan Hy iets mooi bring uit dit wat tot as verband het.


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  So lees die Hebreeus.

3  Joyce G. Baldwin, Tyndale Old Testament Commentaries: Haggai, Zechariah, Malachi (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1972), 239

4  Sien http://baptistekerkkemptonpark.com/familie-huisgesin-en-huwelik-ongeredde-lewensmaats/

5  https://abcnews.go.com/Entertainment/marriages-liz-taylor/story?id=13202596

6  Bybelvertalers en kommentare verskil wyd oor hoe ons v.15-16 moet verstaan. Daar is meer as een vertalingsmoontlikheid. Ek het besluit om die English Standard Version te volg.

Kategorieë