Coram Deo Cover Image

Coming soon...

15 October 2019

Enkele Gedagtes oor Uitverkiesing

Image result for election and tulip

  1. Die Bybel praat van uitverkiesing—ons kan dit nie ontken nie. Sien Gen. 18:19 (Neh. 9:7), Deut. 7:6-8 (Jes. 41:8-9), Matt. 22:14, 24:22, 24, 31, Luk. 10:22, 18:7, Joh. 6:37, 39, 44, 65, 13:18, 15:16, 19, 17:2, 6, 9, 24, Hand. 13:48, 18:9-10, Rom. 8:29-30, 33, 9:11-23, 11:2, 5-6, 1Kor. 1:26-31, Ef. 1:4-5, 11, Kol. 3:12, 1Tess. 1:4, 2Tess. 2:13, 2Tim. 1:9, 2:10, Tit. 1:1-2, 1Pet. 1:1-2, 2:9, 5:13, 2Pet. 1:10, 2Joh. 1, 13, Op. 13:8, 17:8, 14.
  1. God is in die hemel en jy is op die aarde. Kom dus met nederigheid wanneer jy oor hierdie dinge dink. Moet jouself nie bo God en sy Woord verhef nie, maar verneder jou.
  1. Ons kan nie die Drie-Eenheid, die twee nature van Christus (God en mens), God se ewigheid, of sy alomteenwoordigheid logies uitpluis nie. Dit geld ook vir uitverkiesing: ons weet nie presies hoe dit met die mens se verantwoordelikheid saamwerk nie. En tog kan ons dit nie verwerp nie, omdat dit in die Bybel staan. Ons moet dit eenvoudig aanvaar, al kan ons dit nie logies verduidelik nie. ‘God said it. That settles it.’
  1. Ef. 1:4 sê dat God ons voor die skepping uitverkies het in Christus. Joh. 3:16 sê dat God die wêreld liefgehad het. Ons moet beide waarhede aanvaar en mag dit nie teen mekaar afspeel nie.
  1. God het die uitverkiesingsleer vir gelowiges gegee om hulle te bemoedig: hulle is syne en Hy sal hulle nooit verwerp nie. Hy het dit nie vir ongelowiges gegee, sodat hulle dit kan uitlag, of sodat hulle kan sê dat God wreed en onregverdig is nie. Moet dus nie met ongelowiges oor uitverkiesing stry nie.
  1. Hoe jy die uitverkiesingsleer verstaan, maak nie ‘n verskil aan jou redding nie. Die Bybel beveel jou nie om in uitverkiesing te glo as jy hemel toe wil gaan nie. God sê eenvoudig dat jy jou moet bekeer en in Jesus moet glo. Moet dus nie met ander Christene stry, omdat hulle nie dieselfde as jy oor uitverkiesing glo nie. Jy is vry om te deel wat jy glo, maar moenie twis en rusie maak oor hierdie leerstelling nie.
  1. Jy is welkom om twee van my preke oor die onderwerp te lees. Die preke se titels is: ‘Oor Israel en Uitverkiesing’ en ‘Besware teen Uitverkiesing’. As jy die titels plus ‘Baptistekerk Kemptonpark’ op Google intik, sal jy dit kry. Twee boeke oor uitverkiesing wat vir my tot seën was, is: Hand in hand deur Randy Alcorn en A Journey in Grace deur Richard P. Belcher. Jy kan dit bestel deur Augustine Bookroom in Pretoria, of deur Good Neighbours Bookshop in Randburg.

Kategorieë