Coram Deo Cover Image

Coming soon...

13 December 2013

E-tol: elke Christen se plig

E-toll

E-tol en weerstand

Is dit reg dat jóú e-tol die president se R215 miljoen huis, of staatsamptenare se S-klas Mercs en Range Rovers afbetaal?  Korrupsie en onreg – dis wat dit is.  Hoe moet Christene hierdie ongeregtigheid teenstaan?  Nie soos die wêreld nie.

'n Wyse koning het eenkeer gesê:  “Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van die Here.” (Spreuke 29:26).  Die ANC sal nie jou saak beveg nie.  Maar die Here sal.  Vat dit in gebed na Hóm toe:  “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.” (1 Timoteus 2:1-2).  Vergeet vir 'n oomblik van e-tol – wanneer laas het jy vir Jacob Zuma en ons land se ministers gebid?  Sê die laasgenoemde teks nie dat 'n rustige en stil lewe God se antwoord op ons gebede sal wees nie?

Jy mag nie vir die keiser gee wat hom nie toekom nie (jou algehele toewyding en lewe).  Maar wat hom toekom (belasting), mag jy nie terughou nie – jy móét dit gee.  So sê die Here:

1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, 2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. 3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte.  Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; 4 want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede.  Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. 5 Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. 6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. 7 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.” (Romeine 13:1-7).

“Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.” (Matteus 22:21).

“Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.” (1 Petrus 2:17).

“Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk” (Titus 3:1).

Hoor ek 'n beswaar:  ‘Hierdie verse geld nie vir 'n skelm en korrupte regering soos ons s'n nie – niemand kan aan só 'n regering onderdanig wees nie’?  Nero was 'n Christen-moordenaar.  Toe Paulus sy brief aan die Romeine geskryf het was Nero keiser.  En tog het God gesê dat Christene belasting moes betaal.  Christene mág nie sonde doen as 'n leier dit vereis nie (sien Daniël 3).  Maar waar dít nie vereis word nie, móét jy die knie buig.  Moenie self wraak neem nie.  Los dit vir die Here.  Hý sal afreken met 'n korrupte regering.

E-tol en geld

Om agterpaaie te ry is nie sonde nie.  Maar om bitter te wees is.  En om geld te mors is.  As jy aspris in stadige verkeer ry, gebruik jou kar meer brandstof en mors jy geld.  Dalk sê jy:  ‘Om die e-tol te betaal is ook 'n mors van geld’.  As jy sê dat mense wat e-tol koop geld mors, moet jy ook sê dat mense wat petrol ingooi as die prys styg, geld mors.  Laat ons dan eerder nie petrol ingooi nie.  My liewe mede-Christen:  Stry jy so hard teen aborsie soos teen e-tol?  Wat is vir jou die belangrikste:  mense se lewens of geld?

E-tol en tyd

“Koop die tyd uit” (Efesiërs 5:16).  Dis 'n opdrag.  Langer ure op die pad beteken minder tyd by die werk of saam met jou gesin.  As ek moet kies tussen ekstra geld in my beursie of ekstra tyd, sal ek elke keer tyd kies.  In jou laaste oomblikke sal jy nie jammer wees dat jy nie meer geld gemaak het nie.  Maar jy sal jammer wees dat jy nie meer tyd saam met jou gesin gehad het nie.

E-tol en evangelisasie

Ongelowiges hou van kla:  ‘Die reën is lekker, maar dit raak nou te veel...Eish, dis warm; ek wens dit wil 'n bietjie reën!’  As Christene saam kla, het ons nie veel van 'n getuienis nie.  Laat ons eerder soos Matthew Henry wees.  Nadat hy beroof is het hy in sy dagboek geskryf:  ‘Lord, I thank you that I have never been robbed before; that although they took my money, they spared my life; that although they took everything, it wasn’t very much; that it was I who was robbed, not I who robbed.’ (uit D.A. Carson se Sermon on the Mount, Spring Harvest Publishing, 1978, 2002, CARLISLE, pp.88-89).

God sê:  “Doen alles sonder murmurering en teëspraak” (Filippense 2:14).  Hoekom?  “sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” (Filippense 2:15).  Christene wat saam met die wêreld oor e-tol kla is 'n slegte getuienis.  Jy is net soos die res.  God wil hê jy moet uitstaan, anders wees.  Lank voor die e-tol ingeskop het, het ek 'n predikant hoor sê:  ‘Dis 'n droom om op verbeterde paaie te ry; ek sal met plesier die e-tol betaal’.  Sy blymoedige gesindheid het 'n indruk op my gemaak.  Ek wil so wees.

E-tol en Jesus

Ongeregtigheid het gemaak dat die Jode en Romeine vir Jesus gekruisig het.  Nie eenkeer het Hy gekla oor die duur prys wat Hy vir ons sondes moes betaal nie – nie éénkeer nie.  Ek wonder of Hy saam sou kla oor e-tol?  Noem jy jouself 'n Christen (wat sê jou Facebook status)?  “Hy wat sê dat hy in Christus bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (1 Johannes 2:6).

Kategorieë