Coram Deo Cover Image

Coming soon...

15 May 2015

Dink reg oor seks

Marilyn Monroe 2

‘n Paar maande gelede het die regering besin om seks wettig te maak vir 12-jariges.  ‘n Onlangse Beeldopskrif het gesê dat hulle kondome vir 10-jariges wil uitdeel.

 

Die wêreld se idee van seksuele moraliteit is ver verwyderd van wat die Skrif leer.  1 Korintiërs 6:12-20 help ons om reg te dink oor seks.

 

Die Korintiërs se verkeerde denke (v.12-14)

Die Korintiërs sou saamstem met dié gediggies:

 

Free from the law,

O happy condition;

I can sin as I please

And still have remission.[1]

EN

Sex is evil,

sex is sin,

sins are forgiven,

so sex is in.

 

Verse 12-14 maak duidelik dat Paulus nie sou saamstem nie.

 

Jesus het ons skoon gewas, geheilig, en geregverdig (v.11).  Daarom is ons vry.  Met dít in gedagte het die Korintiërs gesê:  ‘Alles is vir my toelaatbaar’ (v.12).  Paulus stem saam, maar sê dat alles jou nie geestelik sal opbou of bevoordeel nie; jy moenie ‘n slaaf wees van enigiets nie (v.12, 10:23).  Ons is vry in Jesus, maar ons moenie ons vryheid as ‘n verskoning gebruik om sonde te doen nie (Galasiërs 5:13, 1 Petrus 2:16).

 

Die Korintiërs het ook gesê dat seksuele immoraliteit so biologies en normaal is soos kos vir jou maag.  Soos kos en jou liggaam, gaan seks eendag nie meer wees nie (v.13, Matteus 15:17).  Dan maak dit mos nie saak of jy jou liggaam gebruik om rond te slaap nie, of hoe?  Jare gelede het ‘n student sy pornografie só probeer regverdig.  ‘Ek geniet net God se skepping,’ het hy gesê.

 

Paulus sê dat die liggaam nie vir seks geskep is nie, maar vir God:  Hý sê hoe die liggaam reg gebruik moet word (v.13).  Die liggaam is nie sleg soos wat die Grieke geglo het nie.  Toe ek op skool was het ek saam met ‘n Ou Apostel gewerk.  Sy het gesê dat ‘n mens maar kan drink, rook, vloek, en rondslaap, omdat die liggaam nie belangrik is nie.  God sê egter dat dit belangrik is, en daarom sal Hy weer ons liggame uit die dood uit opwek (v.14, Johannes 6:40).

 

Paulus se regte denke (v.15-20)

Vir 1900 jaar het Christene die Bybel geglo en gesê dat seksuele immoraliteit sonde is.  Eers in die 20ste eeu het sielkunde gesê dat dit ‘n siekte is.  ‘n Vrou het op ‘n Amerikaanse Christelike radiostasie ingebel.  ‘Ek slaap rond met almal; ek wíl graag verander maar voel magteloos,’ het sy gesê.  Die berader het gesê dat haar seksuele gedrag ‘n natuurlike reaksie is op haar passiewe pa en oorbetrokke ma.  Hy het gesê:  ‘Jy is verslaaf.  Jou seksuele neigings sal nie gou verdwyn nie.  Sluit aan by ‘n kerk wat jou leefstyl sal aanvaar, terwyl die wonde wat máák dat jy sondig, genees word.[2]

 

Maar wat van 1 Korintiërs 5-6?

 

‘n Amerikaanse koerant (Orange County Register, 13 Feb.1989) het vertel van ‘n kliniek vir Christen seksverslaafdes.  Dié kliniek was verbonde aan ‘n bekende Protestantse kerk in die area.  Volgens die kliniek is seksuele immoraliteit ‘n siekte.  Hulle het die krag van die Woord ontken en gesê:  ‘Some groups of Christians believe the Bible is all you need.’[3]

 

Om só te dink oor seks is verkeerd.  In v.15-20 help Paulus ons om reg te dink.

 

Jesus is die Hoof van die kerk en ons is die lede van sy liggaam (v.15, 12:27).  Ons moenie sy lede vat en dit een vlees maak met ‘n tempelprostituut nie (v.15-16, Genesis 2:24).  Jy is een gees met Jesus (v.17).  Die res van die Skrif bevestig dit:

 

  • “Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.” (Efesiërs 5:31-32).
  • Jesus het gebid “dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het... Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.” (Johannes 17:21, 23).
  • “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (Johannes 15:4-5).
  • “julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.” (Romeine 8:9-11).
  • “Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” (Galasiërs 2:20).

 

Omdat die Korintiërs een was met Jesus, moes hulle nie een word met ‘n tempelprostituut nie.  Die Griekse werkwoord in v.18 dui aan dat ons moet aanhou om te vlug vir seksuele sonde.  As jy daarin voortleef sal jy nie God se Koninkryk sien nie (v.9).  Ons moet dié sonde doodmaak en dit nie eers onder ons noem nie (Kolossense 3:5, Efesiërs 5:3).

 

As jy drank misbruik kom die sonde van buite af.  As jy seksueel sondig kom die onreinheid van binne af.  Jy sondig teen jou eie liggaam (v.18).  As jy deur seksuele sonde siek word sondig jy óók teen jou liggaam (Spreuke 5:11).  Jou liggaam is ‘n tempel – die allerheiligste – van die Heilige Gees (v.19, Johannes 2:21).  As jy jou liggaam (God se tempel) gebruik om rond te slaap, is dit asof die hoëpriester ‘n prostituut in die allerheiligste invat en seks het voor die ark!

 

Jou liggaam behoort aan God:  Hy het jou geskep en Hy het jou gered (v.19-20, Romeine 14:7-8).  God het jou gekoop met ‘n prys, met sy eie bloed (v.20, 7:23, Handelinge 20:28, 1 Petrus 1:18-19, Openbaring 5:9).  As Hy jou dan met ‘n prys gekoop het, moet jy nie ‘n prys betaal om met ‘n prostituut te slaap nie (v.20, 7:23, Hd.20:28, 1 Pt.1:18-19, Op.5:9).  God het jou gekoop om sy slaaf te wees, en daarom moet jy nie vir jouself lewe nie, maar vir Hom (v.20, 12).  Verheerlik Hom in jou liggaam (v.20, 10:31, Romeine 12:1).

 

Dink reg oor seks.  God het seks geskep en weet hoe dit reg moet werk.  Moenie onkundig wees oor wat die Skrif sê nie.  Paulus sê oor en oor dat ons die Skrif moet ken:  ‘Weet julle nie?... Weet julle nie?... Weet julle nie?...’ (v.15, 2, 3, 9, 16, 19, 5:6).  Ons moet weet dat God seks ontwerp het vir die huwelik (Genesis 2:24).  Ons moet weet dat seks in die huwelik goed is, en dat seksuele sonde dodelik is (Spreuke 5-7).  Druk jou ore toe vir die wêreld se lering oor seks.

 

[1] Moenie luister vir sielkundiges wat sê jy kan dit nie help nie, omdat dit ‘n siekte is.

 

[2] Moenie vir die regering luister wat kondome wil uitgee om VIGS te vermy nie.  Hulle wil VIGS vermy, maar nie immorele seks wat die VIGS veroorsaak nie.

 

[3] Moenie jou onderwysers of die kirrikulum hierin volg nie.  Ek het in die laer- en hoërskool verkeerde lering hieroor gekry.

 

[4] Moenie dat jou vriende jou leer nie.

 

[5] Moenie wêreldse boeke hieroor lees nie.

 

[6] Pasop vir wat TV, films, koerante en tydskrifte soos die Huisgenoot jou oor seks leer.

 

[7] Pasop ook vir vals leraars.  Die NG-Sinode het ‘n paar jaar gelede plek gemaak vir mense wat wil saambly.

 

Ouers en kerke moet Bybelse lering hieroor gee.  Sê vir jou kinders dat iemand wat met almal slaap nie seksuele vryheid het nie.  Hulle is slawe, voel vuil, het ‘n skuldige gewete, kan maklik seksueel-oordraagbare siektes kry, sal in die skande kom, is selfsugtig en nie lief vir dié met wie hulle slaap nie, steel ander se seksuele reinheid, bring God se frons oor hulleself, en sal hel toe gaan (v.12).  Hebreërs 13:4 sê:  “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.”  Openbaring 21:8 sê:  “afgodedienaars... is in die poel wat brand met vuur en swawel:  dit is die tweede dood.”

 

As jy in die huwelik seks het bring dit plesier en sal jy nie seksuele siektes kry nie.  Die Here sal oor jou glimlag.  Jy sal ‘n skoon gewete hê en nie gestraf word nie.  Is dit nie duidelik uit ‘n boek soos Hooglied nie?

 

Sê vir jou kinders hulle moet vlug vir seksuele sonde (v.18).  Iemand het gesê dat die beste hulp teen seksuele sonde ‘n goeie paar hardlooptekkies is.  Moenie dom wees en vra:  ‘Hoe ver kan twee ongetroudes gaan voordat dit sonde is’ nie.  Moenie kyk hoe naby jy aan die sonde kan kom sonder om te val nie, maar probeer eerder om so ver as moontlik daarvan af weg te bly (Spreuke 5:8).  Kap jou hand af en pluk jou oog uit (Matteus 5:29-30).  Raak ontslae van jou internet konneksie of TV as dit jou pla.  Moenie swembad of gym toe gaan as die vroue se klere jou laat struikel nie.

 

Moenie sê:  ‘My liggaam is myne, en ek kan daarmee doen wat ek wil’ nie.  Jou liggaam is nie joune nie, maar God s’n:  verheerlik God daarom in jou liggaam (v.19-20).

 

Sê vir jou kinders dat seksuele sonde baie gevaarlik is.  John Owen het gesê:  ‘You kill sin or sin will kill you.’  Moenie net die dade probeer doodmaak nie, maar maak die sondige begeertes dood in jou hart (Matteus 5:27-28).

 

  • Is jy seksueel losbandig, maar dit pla jou nie? As jy so leef sal jy nie hemel toe gaan nie (v.9-10).
  • Pla hierdie preek jou gewete? Jou sonde kan vergewe word (v.11). Jesus het die straf vir ons sonde op Homself geneem aan die kruis en weer opgestaan uit die dood. Glo en vertrou op Hom; gaan heen en sondig nie meer nie (Johannes 8:11).
  • Is jy gered? Het jy in dié strik getrap, maar jy is nie regtig gepla nie? Die swaar hand van God se tugtiging sal oor jou kom (hfst.5).
  • Is jy ‘n geredde persoon wat só gesondig het? Pla jou sonde jou baie? Bely en laat staan jou sonde en God sal jou vergewe (v.18, 1 Johannes 1:9).

 

Hoekom moet jy reg dink oor seks?  Wie wil nié reg dink oor ‘n saak wat ewige gevolge het nie (v.9-10)?

 

Charlie werk op ‘n plaas in Limpopo.  Hy werk hard, is getrou en lojaal, en het respek vir sy baas en mede-werkers... totdat die baas hom voorman gemaak het.  Skielik het hy hoogmoedig geword.  Hy het begin baasspeel, drink, werk mis, terugpraat met die baas, en die werkers geslaan.  Sy baas het hom ernstig gewaarsku en weer ‘n gewone werker gemaak.  Hy was weer die ou Charlie:  getrou, lojaal, hardwerkend, en vol respek.

 

Charlie was ‘n goeie werker maar ‘n slegte baas.  So is dit met seks:  seks is ‘n goeie slaaf (in die huwelik), maar ‘n slegte meester (buite die huwelik).  Dít is hoe ons moet dink oor seks.

[1] David E. Garland, 1 Corinthians: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p.222

[2] John MacArthur, How to Counsel Biblically, p.15

[3] Ibid, p.17

Kategorieë