Coram Deo Cover Image

Coming soon...

4 June 2023

Die vrug van die Gees: Liefde

Galasiërs 5:22

Almal soek liefde. Musiek platforms soos Apple Music en die meeste radiostasies se toptreffers wys dit. Honderde en duisende liedjies gaan oor liefde. Maar dit is asof liefde ons ontwyk en pyn veroorsaak. Hoekom gebeur dit en vind die meeste mense nie blywende liefde nie? Hulle soek dit buite God. God is liefde, daarom kan ons dit net by Hom vind (1Joh. 4:8). Sy Gees moet die liefde in ons hart bewerk (v.22).

Hoe lyk hierdie liefde prakties?

 

1. Die wortel

Vals leraars het in die Galasiër-gemeentes ingekom. ‘Wie gered wil word, kan nie net in Jesus glo nie,’ het hulle gesê. ‘Om gered te word moet jy in Jesus glo plus besny word, die sewendedag Sabbat onderhou, die Jode se feeste vier en by hulle voedselwette hou.’

Paulus het hewig hierop gereageer en Galasiërs geskryf om te wys God red ons uit genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen. Die wet is nie gegee, sodat ons daardeur gered kan word nie. God het dit gegee om ons sonde uit te wys (Rom. 3:20). Die wet kan niemand se sonde wegvat of hulle heilig maak nie (Kol. 2:20-23). Dit beteken nie die wet is nie sleg nie. Die mens se natuur is sleg. Sodra jy die wet voor ’n sondaar sit, dink hy: ‘Jipee, nog wette om te oortree!’ Sodoende verkry sonde sy krag uit die wet (Rom. 7:7-8, 1Kor. 15:56).

Wil jy geestelik groei en heilig wees? Dit gebeur nie deur wetsonderhouding of deurdat jy die vrug van die Gees as ’n wet nakom nie. Wie geestelik wil groei, moet deur die Gees ’n nuwe nuwe natuur ontvang wat die wet wil en kan uitvoer (v.18, 22-23, Eseg. 36:26-27, 2Kor. 3:3, Heb. 8:10). Goeie wortels produseer goeie vrugte. Groei gebeur as jy jouself aan die Gees se leiding deur die Woord onderwerp (v.25, Joh. 16:13). Dit gebeur as jy bid om met die Gees gevul te word (Luk. 11:13). Dit gebeur as jy deur geloof, die Woord en gebed in Christus bly (Joh. 15:4-5, 7). Dit gebeur as jy vol van die Gees en sy Woord is (Ef. 5:18, Kol. 3:16). Daar dra mense die goeie vrug van v.22-23 eerder as die slegte vrug van v.19-21.

Let op dat vrug in die enkelvoud staan. Ons groei nie soos ’n monnik in selfbeheersing sonder vriendelikheid of blydskap nie. Ons vrug groei as ’n geheel: die skil, vesel, pitte en sap. Ons neem oor die algemeen toe in liefde, blydskap, getrouheid, sagmoedigheid en die res van die Gees se vrug. Dit gebeur nie eensklaps soos party heiligheidsbewegings sê nie. Jy groei stelselmatig soos jy deur geloof die Woord hoor, samesyn geniet, die nagmaal gebruik en saam met gelowiges bid (Hand. 2:42).

Ware gelowiges dra vrug met volharding (Luk. 8:15). Na dekades kyk hulle terug en sien hoe hulle gegroei het. Hulle het deur elke stadium van groei gegaan: bloeisels, steenvrug, groen vrugte, verkleuring en laastens soet, sappige, ryp vrugte.

Elke fase van groei is nodig. Jy moet eers ’n kind wees voor jy ’n jong man en uiteindelik ’n vader kan wees (1Joh. 2:12-14). Almal wens dadelik vir ryp vrugte, maar sonder bloeisels kan bestuiwing nie plaasvind nie. Die bome kan nie herproduseer en vrug dra nie.

Ek wil jou aanmoedig om die vrug van die Gees daagliks oor jouself te bid. Paulus doen dit in Fil. 1:9-11: “Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak, te kan onderskei, sodat julle, met die oog op die dag van Christus, innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God.” Maak sy gebed jou eie. Wees sensitief vir geleenthede wat die Gees jou gee om sy vrug van liefde, vriendelikheid, geduld en meer te dra.

Die vrug van die Gees som Jesus se karakter op. Die Gees wil jou soos Jesus maak (Rom. 8:29, 2Kor. 3:18, 1Joh. 2:6). Hy sal die vrug in jou lewe produseer, sodat Christus deur jou leef (2:20, 4:19).

 

2. Die vrug

Die Grieks vir liefde is agapē en verwys na die liefde wat God verkies;1 ’n liefde vol opregte waardering en diep ontsag.2 Voor jou bekering het jy God nie so liefgehad nie. Jy het jou eie ideel van God liefgehad, maar nie die soewereine, heilige God van die Bybel nie. Jy het die ware God gehaat en was opstandig teen Hom (Rom. 1:30). Jy het mense wat na sy beeld gemaak is, gehaat (Tit. 3:3). Jy het met jou familie baklei en ander rasse gehaat.

Die Gees het jou hart verander om God lief te hê (v.22, Deut. 30:6, Rom. 5:5, 2Tess. 3:5, 2Tim. 1:7). Hy het jou oë vir God se liefde geopen. God wys sy liefde daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons sondaars was (Rom. 5:8, 1Joh. 4:9-10). Vir ons sonde het die swaard van God se toorn sy Seun deurboor (Jes. 53:4-6, 10, Sag. 13:7). Jesus het duisende jare se sonde en God se straf daarop soos rioolwater gedrink (2Kor. 5:21).3 Hy het ’n vloek vir ons geword (3:13). Op Golgota het sy smart deur die hemel en die aarde ge-eggo (Matt. 27:46). Die Vader en die Seun se hart kon dit skaars verduur. Die Vader het rotse gebreek, die aarde geskud en die tempel gordyn van bo na onder geskeur (Matt. 27:51).

So lyk dit as God se liefde soos ’n damwal breek. Hy het sy alles gegee en kan ons nie meer liefhê nie (Ef. 3:18-19).

Here is love, vast as the ocean,
loving-kindness as the flood,
when the Prince of Life, our Ransom,
shed for us His precious blood.
Who His love will not remember?
Who can cease to sing His praise?
He can never be forgotten
throughout heav’n’s eternal days.

On the mount of crucifixion
fountains opened deep and wide;
through the floodgates of God’s mercy
flowed a vast and gracious tide.
Grace and love, like mighty rivers,
poured incessant from above,
heaven’s peace and perfect justice
kissed a guilty world in love.

In Thy truth Thou dost direct me
by Thy Spirit through Thy Word;
and Thy grace my need is meeting
as I trust in Thee, my Lord.
Of Thy fullness Thou art pouring
Thy great love and pow’r on me
without measure, full and boundless,
drawing out my heart to Thee.

                           —William Rees

In reaksie op God se liefde het ons Hom terug lief (1Pet. 1:8, 1Joh. 4:19). Wie kan God se liefde deur die Gees smaak en Hom nie terug liefhê nie (v.22)? Hoe kan ons ons sondige self meer as vir God liefhê? Wie kan sy onvolmaakte familie en vriende bo die ewige Vader liefhê? Hoe kan iemand verganklike dinge soos ’n troeteldier, kos, klere, geld, die res van die skepping bo die heerlike Seun van God liefhê? Dit is om ’n emmer vol beesmis vir diamante soveel soos die sterre te verruil—dit is absolute gekheid!

Drink liewer uit die fontein van God se liefde vir jou. Sy woorde aan Israel geld vir jou ook: “Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat Ek die Een is wat jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.” (Jes. 43:4).

Laat ons God eerste en bo alles liefhê (v.22). Bly in sy liefde deurdat jy in die Heilige Gees bid (Jud. 20-21). Bly in sy liefde deur onder die prediking en by die nagmaaltafel die gekruisigde Christus voor jou oë te sien (3:1). Laat jou gehoorsaamheid wys jy het Hom lief (Joh. 14:15). Laat sy liefde in jou na ander toe oorloop (Matt. 22:37-39, 1Joh. 4:21, 5:1). Wie sy naaste liefhet, steel nie sy lewensmaat, goeie naam, geld, besittings of reinheid nie (Rom. 13:9-10). Hy het sy vrou lief en breek haar nie af nie (Ef. 5:25, Kol. 3:19). Sy het haar man en kinders lief (Tit. 2:4). Jy het die kerk lief en verdra jou broers en susters (Kol. 3:14). Jy groet hulle met hartlike liefde (1Pet. 5:14). Jy verdra ’n moeilike broer of suster (Ef. 4:2). Jy vergewe die broer wat teen jou sondig (1Pet. 4:8). Jy deel jou geld en besittings met die arm broer (1Joh. 3:16-18). Die geestelike leiers wys hulle liefde vir Jesus deur sy kudde met die Woord en deur gebed te versorg (Joh. 21:15-17). Die lidmate het hulle leiers lief en respekteer hulle (1Tess. 5:13). Christus se liefde dring ons om die evangelie met verlorenes te deel (2Kor. 5:14).

Net die Gees kan maak dat ons mekaar so liefhet (v.22, Rom. 15:30, Kol. 1:8). Uit God se liefde in ons vloei die res van v.22-23 soos sytakke uit ’n rivier. Wat ek bedoel, is dit: wie die Here liefhet, is vol blydskap en vrede. Hy is geduldig, vriendelik en goedhartig teenoor ander. Hy is getrou, sagmoedig en selfbeheersd. Liefde word die fontein van elke ander deug. 1Kor. 13:4-7 sê: “Liefde bly geduldig, liefde gee om, liefde is nie jaloers nie, spog nie, en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eiebelang na nie, is nie liggeraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles.” Hier is my beryming daarvan:

Love is patient, love is kind,

does not envy, set its mind

on the deeds it did so well;

will on no performance dwell.

 

Love would sooner praise his Name

than to boast of human fame.

Evil manners have no place

in a heart by love embraced.

 

Love does not assert its right;

does not argue, curse or fight;

is not bitter, but like Christ

recompenses wrong with right.

 

Love does not rejoice at wrong

but endures and suffers long.

Love rejoices in the Lord,

hopes in Him, believes his Word.

 

Love is not a word defined,

nor is it an action blind.

Love is in a Person bound:

in Christ Jesus it is found.


1  https://biblehub.com/greek/26.htm

2  Johannes P. Louw & Eugene A. Nida (Ed.), Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains: Vol. 1 (Cape Town: Bible Society of South Africa, 1989 [1988]), 25.43, pp. 293-4.

3  Dane Ortlund, Gentle and Lowly: The Heart of Christ for Sinners and Sufferers (Wheaton, Illinois: Crossway, 2020), 202.

Kategorieë