Coram Deo Cover Image

Coming soon...

2 April 2016

Die voortreflikheid van Christus

Supremacy of Christ

Daar is nie ‘n boom op aarde soos die Sequoia Nasionale Park se General Sherman nie. Die ou generaal is ‘n Giant Sequoia boom waarvan die stam se deursnee 11 meter, en die omtrek 31 meter is.  Dit boom staan byna 84 meter hoog en weeg ‘n beraamde 1.5 miljoen kilogram.  Dit is die voortreflikste van alle bome op aarde.  En tog is dit ‘n dwergie as jy dit met die grootte van die omliggende landskap vergelyk, wat nog te praat van die planeet, ons sonnestelsel, of die heelal.  Jesus daarenteen is voortreflik op elke manier.  Niemand kan eers naastenby met Hom vergelyk word nie.  So leer Jh.3:22-36 vir ons.

 

Jesus is groter as Johannes (v.22-30)

Soos die meeste ander paartjies het ek en my vrou ‘n foto album van ons troue. Op een foto staan ek saam met ‘n vriend.  Aan die regterkant sal jy sien hoe my nefie sy nek rek om ook in die foto te wees.  Ek het onlangs gehoor dat mens dit ‘n fotobom noem:  iemand wat nie in die foto hoort nie, wurm homself op ‘n manier daarin.  Johannes die Doper wou dit nie met Jesus doen nie.  Hy het geweet dat Jesus groter is as hy, en daarom wou hy nie die aandag op homself vestig nie, maar op Jesus.  Dit is wat in v.22-30 aan die gang is.

 

Die Paasfees was op ‘n einde (2:13, 23). Toe Jesus klaar met Nikodemus gepraat het (v.1-21), het Hy saam met sy dissipels na die platteland van Judea toe gegaan (v.22).  Hulle het mense gedoop (v.22, 4:2), en was waarskynlik naby die Jordaan rivier.  Johannes self het nog vir ‘n tydjie aangehou om mense te doop (v.23).  Hy was by Enon naby Salim, omdat daar meer as genoeg water was om die mense te doop (v.23, Enon beteken ‘plek van fonteine’).  Jh.2-3 het plaasgevind nadat Jesus in Mt.4:1-11 deur die duiwel in die woestyn versoek is.  ‘n Ruk daarna het Johannes vir Herodes oor sy bloedskande aangespreek.  Hy is gearresteer en onthoof (v.24, Lv.18:16, Mt.4:12, 14:3-12).  Johannes het tot op die heel laaste probeer om mense van hulle sonde af weg te draai na die Messias toe (v.23, Mt.3:6, 11).

 

Op ‘n dag het ‘n paar van Johannes se dissipels met ‘n godsdienstige Jood gestry oor hulle reinigingsrites (v.25, 2:6). Hulle het seker vir hom gesê dat Johannes se doop op ‘n innerlike reiniging van die hart gedui het (Mt.3:6, 8), en dat dit baie beter was as ‘n klomp reëls oor hoe om jou skottelgoed en hande te was (Mk.7:3-4).  Maar hulle self het nie mooi verstaan dat die doop van Johannes ‘n prentjie was van die Messias wat mense met die Heilige Gees kom doop het nie (Mt.3:11).  Daarom het hulle vir Johannes gesê:  ‘Rabbi, toe jy oorkant die Jordaan was, het jy van Iemand anders getuig (1:7).  Jy het jouself in die voet geskiet, want nou doop Hy ook mense en loop almal agter Hóm aan (v.26).  Pla dit jou nie dat jy besig is om mense te verloor nie (1:35-37)?’

 

Johannes het sy dissipels reggehelp: ‘Die sukses wat ek tot nou toe gehad het kom van God af (Mt.21:25).  Jesus se Messiaskap kom van God af (v.35, Hb.5:4-5).  Julle bekering kom van God af (6:65).  Alles kom van God af (v.27, 19:11, 1 Kor.4:7).  Moet dan nie jaloers of ontsteld wees omdat mense Hom bo my kies nie.  Julle onthou self dat ek gesê het ek is nie die Messias nie (v.28, 1:20).  Ek was maar net sy voorloper; die slaaf wat vooruit gestuur is om die Koning se pad gelyk te maak; die stem wat uitgeroep het dat die Koning oppad is (Mk.1:2-3).  Dis mos nie die strooi jonker wat die belangrikste is nie, maar die Bruidegom.  Die strooi jonker moet net die troue reël en die bruid aan haar Bruidegom afgee.  Al wat vir die strooi jonker saakmaak, is dat die Bruidegom sy groot dag moet geniet.  En dit is hoe dit is met my en Jesus:  ek is die strooi jonker en Hy is die Bruidegom (v.29, Jes.62:4-5, Ef.5:32).  Die bruid moet na Hóm toe kom en nie na mý toe nie (v.29).  As Hy net geëer kan word is ek bly.  Die beker van my blydskap loop oor as Hý bly is, en as mense Hóm kan ken (v.29).  Die nuus wat julle vandag vir my gebring het maak my nie jaloers nie – alles behalwe (v.29).  Ek is nie eers waardig om sy sandale los te maak nie (1:26-27).  Al wat ek wil hê is dat Hy meer moet word en ek minder (v.30).  Hoekom moet die massas nog agter die boodskapper aanloop as die Koning opgedaag het?  Die tyd het gekom dat ek suutjies van die verhoog af moet verdwyn, sodat Hý gesien kan word (v.30).’

 

Besef dat Jesus groter is as jy. Iemand wat dink dat die wêreld om hom draai, sal nie sy nood vir die evangelie sien nie, maar hy sal dink dat die Here hóm benodig.  In ons dag en era het mense ‘n obsessie met hulleself.  Volgens sommige beraders is daar niks belangriker as om ‘n goeie selfbeeld te hê nie.  In sy boek, Self-Esteem: The New Reformation, sê Robert Schuller:  ‘The most serious sin is the one that causes me to say “I am unworthy”.’[1]  Op p.19 van dieselfde boek sê hy:  ‘Self-esteem or pride in being a human being is the single greatest need facing the human race today.’  Een vroue joernaal sê:  ‘Feeling good about ourselves may in fact be the cornerstone of our total well-being.’[2]

 

Volgens die Bybel dink mense nie te min van hulleself nie, maar te veel. 2 Tm.3:1-2 sê dat mense in die laaste dae liefhebbers van hulleself sal wees.  Die meeste mense vind dit nie moeilik om hulleself in die spieël te bewonder, of om selfies op Facebook te pos nie.  Ons hou so baie van onsself dat ons nie skaam is om ons half-naakte liggame in die mall of op die strand te wys nie.  Ons moedig ons seuns en dogters aan om as modelle op die verhoog te loop, sodat ander mense hulle skoonheid kan aanbid.  Ons sê vir hulle om goed van hulleself te praat en te dink, en dat niemand belangriker is as hulle nie.  Sodra hulle die grootmens-wêreld betree, kan hulle nie ‘n werk hou of vir langer as sewe jaar in ‘n huwelik bly nie.  Ons is verbaas en verstaan nie hoekom nie.  Maar wat verwag ons as agt uit elke tien mense so geleer is? Twee mense kan tog nie die belangrikste wees nie?  As jy vir jouself die belangrikste is, is dit voor die hand liggend dat daar ‘n oorlog gaan uitbreek as iemand durf om jou (‘soewereine en heilige’) wil te kruis.

 

Dit is ‘n tragedie dat die kerk ook ingekoop het. Tot in die middel van die vorige eeu het die kerk geglo dat Jesus vir sondaars gesterf het (Rm.5:8).  Ons was oortuig van die waarheid dat die selfregverdige Fariseër nie gered sou word nie, en dat die tollenaar wat homself as ‘n verlore sondaar beskou het, genade ontvang het (Lk.18:9-14).  Maar vandat sielkunde op die toneel verskyn het, het die kerk haar kreed verander.  Christelike preke, boeke, tydskrifte, seminare, liede en radioprogramme glo nou dat Jesus gesterf het omdat jy ‘n rare juweel is, en dat Hy nie kon bekostig om jou te verloor nie.  ‘n Populêre lied oor die kruis sê:  ‘He thought of me, above all.’  Sigmund Freud het die evangelie op sy kop gekeer.

 

Miskien glo jy regtig dat jy onbekwaam en lelik is, en daarom oortuig jy jouself dat jy nie te veel van jouself dink nie. Maar bejammer jy jouself en voel jy seergemaak as jy opoffer en niemand jou moeite raaksien of dankie sê nie?  Om jouself te bejammer is ‘n subtiele vorm van hoogmoed.  John Piper sê:  ‘Roem is hoogmoed se reaksie op sukses.  Selfbejammering is hoogmoed se reaksie op lyding.  Roem sê, “Ek verdien om bewonder te word, omdat ek so baie bereik het.”  Selfbejammering sê:  “Ek verdien om bewonder te word, omdat ek soveel opgeoffer het.”... die begeerte van dié wat hulleself bejammer is nie regtig dat ander hulle as hulpeloos moet sien nie, maar as helde.’[3]

 

Wat is dan die oplossing? Moenie jouself aan ander meet nie, want anders sal jy dié wat beter as jy is haat, en neersien op dié wat swakker as jy is.  Meet jouself aan Jesus, sodat jy kan besef Hý is alles en jý is niks (1 Tm.1:15, 17).  Om gered en vergewe te word moet jy erken dat jy ‘n hulpelose sondaar is (Ps.51:7, Ef.2:1, Rm.7:24, 3:10-18, 23).  Jy moet besef dat die goeie wat jy het nie uit jouself uit kom nie, maar van Hóm af (Ps.16:2, Jk.1:17).  Jy is na sy beeld gemaak, en deur geloof in Hom is jy geregverdig.  Johannes die Doper was reg:  ‘Hy moet meer word, maar ek minder.’ (v.30).  Al is ek soos Spurgeon wat duisende mense vir Hom wen, is dit Hy wat my suksesvol gemaak het (v.27).  Hy skuld my nie ‘n dankie nie.  Al wat ek moet sê is:  ‘Ek is ‘n onwaardige dienskneg – ek het net my plig gedoen.’ (sien Lk.17:9-10).

 

Jesus is groter as almal (v.31-36)

In The Lion, the Witch and the Wardrobe vertel C.S. Lewis hoe Peter, Edmund en hulle twee sussies wonderlike avonture in Narnia gehad het.  Die groot goue leeu Aslan is ‘n voorstelling van Christus.  Op ‘n stadium het Aslan vir Peter ‘n kasteel gewys wat soos ‘n ster op die horison skyn.  Hy het gesê:  ‘That, O Man, is Cair Paravel of the four thrones, in one of which you must sit as King.  I show it to you because you are the first-born and you will be High King over all the rest.’[4]  Net soos wat Peter ‘n vername koning oor sy broer en susters was, is Jesus ver bo die konings van die aarde verhewe.  Hy is groter as hulle almal:  Hy is die Koning van die konings en die Here van al die heersers wat in die hemel en op die aarde regeer (Op.19:16).  Iemand wat v.31-36 met oop oë lees kan hierdie waarheid nie ontken nie.

 

Soos alle mense was Johannes die Doper en sy woorde van die aarde af (v.31). Jesus was van die hemel af en bo almal (v.31, 13, 1:30, 8:23, Rm.9:5).  Sy woorde was nie aards nie (v.31), maar Hy het van dinge getuig van wat Hy in die hemel gesien en gehoor het (v.32, 1:12).  En tog het die meeste mense sy getuienis verwerp (v.32, 11, 1:11).  Die mense wat wel sy getuienis in hulle harte ontvang het, het saam met Hom getuig dat God waar is (v.33, kontr. 1 Jh.5:10b).  Op grond van die Gees se getuienis in hulle, het hulle geweet dat Jesus van die hemel af neergedaal het, en dat Hy nie mense se woorde gepraat het nie, maar God s’n (v.34, 31, Jh.5:10a).  Die Gees wat sonder mate op Hom uitgestort is, het duidelik bevestig dat Hý die Gesalfde van God is (v.34, 1:32-33).

 

Omdat die Vader vir Jesus liefhet, het Hy nie net die Gees nie, maar alle dinge aan Hom oorgegee (v.35, Mt.3:16-17). Alle dinge sluit onder meer in:  die uitverkorenes (6:37, 17:6, Hb.2:13), lewe in Homself (5:26), die Vader se eie Naam wat bo elke naam is (17:11-12, Fil.2:9-11), heerlikheid en eer (17:1, 5, 22, 24), die woorde van die waarheid (16:15, 17:8, Op.1:1), die beker van God se oordeel wat Hy moes leegdrink om ons te verlos (18:11, 17:4), die kerk en die hele skepping onder sy voete (Ef.1:22), alle mag in die hemel en op aarde (Mt.28:18), ‘n ewige Priesterskap (Hb.5:5-6).

 

Jesus het ook die mag ontvang om die ewige lewe te gee aan elkeen wat in Hom glo (v.35-36, 17:2, 1 Jh.5:12). Dié wat ongehoorsaam is aan die opdrag om hulle te bekeer en in Hom te glo, sal nie die ewige lewe smaak nie (v.36).  Die Vader het aan sy Seun die mag gegee om hulle te oordeel (v.35-36, 5:22, 26), en daarom sal Hy by sy wederkoms “wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.” (2 Ts.1:8).  Die toorn van God rus alreeds op hulle (v.36).  Dit is asof hulle oor hangbrug loop waarvan die planke verrot is.  Dit is net God se genade wat maak dat hulle nog nie deur die planke getrap het, en in die dieptes van die hel verdwyn het nie.

 

Buig die knie voor die opperheerskappy van Jesus Christus. As jy dit nie nou wil erken nie, sal Jesus by sy wederkoms die mat onder jou uitruk, sodat jy móét buig en erken dat Hy die Here is (Fil.2:10-11).  Om die knie te buig moet jy met jou hande in die lug agter die skuilplek van jou sonde uitkom.  Waai die wit vlag van bekering.  Teken die vredesverdrag van geloof en vertroue, en erken dat Jesus die ware Koning is.  Bely dat sy kruisdood in jou plek voldoende was, en dat net Hy jou sonde kan wegvat.  Leer dan die reëls van sy Koninkryk soos wat dit in die Bybel staan en gehoorsaam dit.  Ken Hom beter as wat jy jouself ken, want “dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” (17:3).  Groei in jou kennis van Jesus (2 Pt.3:18).  Wees soos ‘n man wat dit geniet om by sy bruid te wees, sodat hy haar beter kan ken, of soos ‘n ywerige student wat nie tevrede is om net sy honeurs te kry nie, maar wil werk vir ‘n dokters graad.

 

[1] Ken Hom in sy Goddelikheid: Hy is die spieëlbeeld van God die Vader en is in elke opsig sy gelyke (Hb.1:3).

 

[2] Ken Hom in sy heiligheid: niks in die heelal kan met Hom vergelyk word nie.  Hy is nie soos ‘n Rolls Royce wat bo ander karre is, maar nogsteeds ‘n kar is nie.  Hy is uniek en in ‘n klas van sy eie.

 

[3] Ken Hom in sy onveranderlikheid: Hy het nog nooit ‘n belofte gebreek nie en sal ook nie.  Hy bly gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde (Hb.13:8).  Hy is nie buierig nie, maar sy karakter bly konstant.

 

[4] Ken Hom in sy almag: Hy kan ‘n aardse weermag van twintig miljoen troepe oorwin met die asem van sy mond, en ‘n nes van 500 triljoen demone doodkyk.  Hy kan sterrestelsels wat miljoene ligjare breed is met die asem van sy mond skep (Ps.33:6).

 

[5] Ken Hom in sy alwetendheid: volgens geleerdes is daar meer sterre in die hemel as sand op die aarde.  Jesus ken die getal van die sterre en gee aan elke ster sy naam (Ps.147:4).

 

[6] Ken Hom in sy soewereiniteit: as ‘n swerfkoeël iemand tref of as ‘n honger leeu rustig langs Daniël lê, het Hý dit bepaal (1 Kn.22:34, Sp.16:33, Dn.6:22, Ef.1:11).

 

[7] Ken Hom in sy geduld: Hy kon al lankal van Robert Mugabe ontslae geraak het, maar is geduldig.  Hoeveel kere moes jy nie al vir dieselfde sonde vergifnis vra nie?  Is jy nie bly Hy is geduldig nie?

 

[8] Ken Hom in sy liefde: waar is daar ‘n mens of engel wat sy lewe vir sy vyande sal gee?

 

[9] Ken Hom in sy geregtigheid: Hy het ‘n rekord van elke mens se begeertes, gedagtes, karakter, woorde en dade.  Hy sal nie toelaat dat ‘n enkele sonde ongestraf bly nie, maar sal aan die kruis of in die hel daarmee afreken.

 

[10] Ken Hom in sy wysheid: niemand weet beter as Hy hoe om probleme op te los nie, en nog nooit was dit nodig dat iemand vir Hom moes raad gee nie.

 

[11] Ken Hom in sy toorn: Hy het alles gedoen om sondaars te red (v.16).  Dié wat sy Seun verwerp sal die onverdunde wyn van sy toorn moet drink in die hel (v.36, 16).  Sy toorn is ‘n verwoedelike krag sonder perke, ‘n vuur wat nie geblus kan word nie, en ‘n see sonder ‘n bodem.

 

Ken Hom ook in sy ewigheid, gesag, reinheid, getrouheid, sagmoedigheid, genade, blydskap, alomteenwoordigheid, goedheid, eenheid, en besef dan dat dit maar die buitewyke van sy grootheid is. Sit jou hand oor jou mond en sê saam met Jes.40:25:  “By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige.”

 

[1] Aangehaal in Michael Horton, Power Religion, p.253

[2] Barnett, Baruch and Rivers, ‘The Secret of Self-Esteem’, The Ladies Home Journal, Feb. 1984, p.54

[3] Vry vertaal uit Future Grace, pp.94-95

[4] The Chronicles of Narnia, p.170

Kategorieë