Coram Deo Cover Image

Coming soon...

2 February 2023

Die verroeste wapen van gebed

Markus 9:28-29

In 1951 het Cuckfield Baptist Church in Engeland een lidmaat gehad. Volgens wyle Martin Holdt het sy die gebou in die week skoongemaak, en op Sondae kerk toe gegaan om te bid. Sy het die Here gevra om iemand te stuur. Na ’n paar jaar het Erroll Hulse die gemeente herstig. Hy was ’n magtig in gebed. Daar was omtrent ’n honderd bekerings onder sy bediening. Hy was ook betrokke by die stigting van Christelike uitgewers. ’n Paar dekades later het hy en Irving Steggles die African Pastors’ Conferences begin. Elke jaar hou hulle meer as vyftig konferensies per jaar. Hulle bied Bybelse lering en goeie leesstof teen spotgoedkoop pryse aan.

Wat was die sukses van Errol Hulse se bediening? Ons kan dit grootliks aan gebed toeskryf. Mag die Here ons leer om te bid. Laat ons nie soos die dissipels die wapen van gebed laat roes nie. Laat ons dit gebruik en kyk wat die Here doen.

 

1. Ons swakheid (v.28)

’n Groep wetgeleerdes het met Jesus se dissipels gestry, omdat hulle ’n demoon nie kon uitdryf nie. Die demoon het ’n jong seun beset. Hy het die seun dikwels in water en vuur gegooi om hom te vernietig. Die seun se pa was teleurgesteld toe die dissipels die demoon nie kon uitdryf nie. Toe Jesus daar kom, toe sê die pa: ‘As U kan, sal U asseblief die demoon uit my seun dryf?’ ‘As U kan!’ het Jesus geantwoord. ‘Enigiets is moontlik vir hom wat glo!’ ‘Ek glo, help my ongeloof!’ het die pa uitgeroep. Jesus het die demoon uitgedryf. Die dissipels was skaam dat hulle dit nie kon uitdryf nie. Hulle wou nie voor die wetgeleerdes, skare en teleurgestelde pa vir Jesus vra hoekom hulle misluk het nie. Hulle het gewag tot Hy alleen was: “Nadat Jesus ’n huis binnegegaan het, en hulle alleen was, het sy dissipels Hom gevra: ‘Waarom kon ons dan die gees nie uitdryf nie?’ ” (v.28).1

Voel jy geestelik oneffektief en swak soos die dissipels? Moet jouself nie onttrek nie, maar vra Jesus wat fout is (v.28). Bid Ps. 139:23-24: “Ondersoek my, o God, en ken my hart; toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op ’n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad.” Vra die Here hoekom jy aanhoudend in dieselfde sonde val, hoekom jou getuienis sonder trefkrag is, hoekom daar ’n afstand tussen jou en die Here is, hoekom jou gebede onbeantwoord bly. Hy sal jou wys wat fout is. Bely jou sonde as Hy dit uitwys (1Joh. 1:9). Moenie nalaat om Hom te dank nie: “Roep My aan in ’n tyd van nood; Ek sal jou red, en jy sal My eer.” (Ps. 50:15). Bekeer jou en stel reg wat jy moet regstel. Raak ontslae van alles wat keer dat die Here jou gebede hoor: sonde, onvergewensgesindheid, kleingeloof, biddeloosheid, selfsugtige en selfgerigte gebede, huweliksprobleme (Ps. 66:18, Matt. 6:15, Jak. 1:6-7, 4:2-3, 1Pet. 3:7). Bid volgens God se Woord en in die Naam van Jesus (Joh. 14:13-14, 15:7). Bid met danksegging en waak teen die vyand (Kol. 4:2). Die duiwel wil jou keer om te bid. Hy sal jou besig hou, moeg maak en sê jy kan nie so goed soos ander bid nie. Hy sal jou aan onvoltooide take herinner, of gedagtes van hoogmoed, onreinheid, woede, vrees en angs in jou kop plant. Hy wil jou keer om te bid, omdat dit sy koninkryk afbreek en sy einde nader bring; omdat die Here kragtig deur gebed werk (v.29, 2Kor. 10:3-5, Ef. 6:18, 10-12, 1Tess. 2:17-18, 3:10-11, 2Tess. 3:1-2, Jak. 5:16).

Verhinder die duiwel jou gebede? Weerstaan hom met die Woord (Matt. 4:4, 7, 10). Bid die Woord hardop, sodat jou gedagtes nie so maklik dwaal nie (Ps. 5:4, Heb. 5:7). Die Here sal antwoord en jou krag gee om teen die duiwel se versoekings teen te staan (Heb. 4:15-16). As jy gebed versuim, verkeer jy in gevaar en is jou val naby (14:38). John Owen (1616-1683) sê: ‘Another dangerous season is...when communion with God is neglected, or when duty is only formal... Let a soul in such a state wake up and look around him. His enemy is near, and he is ready to fall into such a condition as may cost him very dear all the days of his life. His present state is bad enough in itself; but it is also a serious indication that something worse is lying at the door.’2

In sy leeftyd het Martin Holdt heelwat leraars beraad wat in seksuele sonde geval het. Almal van hulle het iets in gemeen gehad: hulle het geval, nadat hulle hulle stiltetyd afgeskeep het.3 Wie sy persoonlike tyd met die Here versaak, is op ’n gevaarlike plek. William Duma (1907-1977) het dit beleef. Soos Martin Holdt, was hy ’n man van gebed. Die effek van sy gebedslewe was sigbaar in sy bediening. Toe die Here hom meer begin gebruik, het hy in ander dele van die land en wêreld gepreek. Dit is waar die probleme begin het. Op ’n stadium het Duma sy stiltetyd afgeskeep en dit met preekvoorbereiding vervang. Die Here het hom gewaarsku om dit nie te doen nie, maar hy het homself oortuig sy tyd vir voorbereiding is min. Sy keuse het hom duur gekos. Sy prediking het verflou. Min mense het tot bekering gekom. Hy het geestelik swak geword en antwoorde op gebed was nie volop soos voorheen nie. Die Here het ’n vyand opgewek; ’n doring in die vlees om Duma tot sy sinne gebring. Duma het bitter geraak. Toe die man op ’n kol siek raak, het die Here Duma gedring om die man te besoek en vir hom te bid. Aanvanklik wou hy nie, maar op die einde het hy gegaan. Sy bitterheid het in deernis verander. Die man wou egter nie sy gebede hê nie. ’n Rukkie later het Duma self dodelik siek geraak en in die hospitaal beland. Daar het hy van koning Hiskia se siekte, sonde en genesing gelees. ‘Hoekom het ek toegelaat dat bitterheid my hart vergiftig?’ het hy gevra. Hy het voor die Here gehuil en om vergifnis gevra. Die Here het hom vergewe, hom genees, sy verhouding met Hom herstel, en weer kragtig deur hom gewerk.4

Moenie dink jy sal teen die bose staan as jy geestelik middelmatig en lou is nie (v.28). Maurice Roberts waarsku: ‘A time of spiritual death is not a thing to be taken lighty by us as Christians. When the soul sleeps the owls of the night fly abroad... [Satan] will, if he can...render us a blow which we may never recover from all our life... Our Lord may leave us to be badly scratched and mauled by the roaring lion on occasions, especially when we are too carnally confident to heed his advice. We do not always recover from the consequences of a bad fall... When we feel deadness of heart (and assuming the cause is not physical exhaustion), we are to look for the remedy only by repentance.’5

Dit is die enigste oplossing vir ’n biddelose en koue hart: bekeer jou. “Maar Ek hou dit teen jou dat jy jou eerste liefde versaak het. Onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou: Gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het.” (Op. 2:4-5a). Keer terug na die Here toe. Bely jou sonde en ontvang vergifnis (Jes. 1:18). Bid Rom. 8:33-35 en Ps. 25:7 as die duiwel jou daarna nog aanval: “Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die Een wat vryspreek! Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het; meer nog—wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree... Aan die sondes van my jeug en my oortredings moet U nie dink nie; dink aan my in u troue liefde, omdat U goed is, Here.”

Lewe jy naby die Here? Is jou verhouding met Hom gesond? Waak. Moenie dink jy staan nie; jy kan soos die res val (14:29, 31, Rom. 11:20, 1Kor. 10:12). Bid liewer dat die Here jou van die bose bewaar (Matt. 6:13).

 

2. God se krag (v.29)

Toe God die wêreld geskep het, het Hy verskillende hemelwesens gemaak (Kol. 1:16). Party van hulle het in opstand gekom en is uit die hemel gewerp (2Pet. 2:4, Jud. 6). Toe Christus aarde toe kom, het Hy hulle deur sy kruisdood, opstanding en hemelvaart oorwin (Kol. 2:15, 1Joh. 3:8, Ef. 1:20-22, 4:7, 1Pet. 3:22). Sedertdien werk Hy sy oorwinning uit deur die kerk. Hy het ons die nodige wapens vir die stryd gegee, maar dit werk alleenlik as ons dit deur gebed gebruik (Ef. 6:18). Sommige bose geeste het ’n hoër rang as ander (Ef. 6:12). Ons moet ernstig bid voor hulle sal padgee (v.29).

Geen gelowige weet presies hoe die rangordes werk nie. Party mense dink hulle weet, veral as hulle uit die okkulte tot bekering gekom het. Maar nie eers hulle weet nie. Wat Satan hulle van die rangordes geleer het, is leuens (Joh. 8:44). Hy gaan vir seker nie sy geheime weggee nie. Wat ons oor die bose moet weet, is in die Bybel opgeteken. Enigiets wat die Bybel nie sê nie, hoef ons nie te weet nie. As die Here wou hê ons moes weet, sou Hy dit gesê het (Deut. 29:29). Wat weet ons van die bose? Satan is hulle hoof (Matt. 12:24, 25:41, 2Kor. 4:4, Ef. 2:2, Op. 9:11, 12:7, 9). Party bose geeste is sterker as ander. In 6:7, 13 kon die apostels die bose geeste uitdryf, maar in v.29 nie. Moontlik het hulle op ’n vorige keer se krag vertrou eerder as om die Here vir nuwe krag te vertrou. Hulle het op hulle eie eerder as op die Here se krag vertrou. Dus noem Jesus hulle ongelowig (v.19). Om te glo beteken nie jy moet jouself vertrou dat jy die vermoë het om bose geeste te verdryf nie. Dit is ’n verkeerde definisie van geloof. Geloof beteken jy vertrou op die Here.

Hoe weet jy jy vertrou regtig op die Here en steun nie op jouself nie? Jy lewe deur gebed. Gebed is ’n uitdrukking van geloof, terwyl biddeloosheid ’n uitdrukking van ongeloof is (v.29, Matt.17:19-20). Moenie sê jy het geloof, maar jy is biddeloos nie. Moenie sê jy het groot geloof as jy min bid nie. Moenie eers sê jy het groot geloof, omdat jy lank en gereeld bid, of omdat jy vas nie. Dit is moontlik om op gebed te vertrou eerder as op die Here deur gebed. Die heidene doen dit. Hulle as hulle lank bid, sal hulle gode hulle verhoor (Matt. 6:7). Die Fariseërs was oortuig God glimlag oor hulle, omdat hulle gereeld vas (Luk. 18:12). Dit beïndruk die Here glad nie as jy vyf keer per dag bid, of vir ’n maand vas nie. Moenie op jou gebede vertrou nie, maar vertrou die Here deur gebed. Bid, omdat jy gemeenskap met Hom wil hê (2Kor. 13:13, 1Joh. 1:3) en nie net vir wat Hy jou kan gee nie.

Vas vir dieselfde rede: nie om die Here te probeer manipuleer nie, maar om te wys jy begeer Hom meer as kos (Matt. 5:6, Joh. 6:35). Om vir jou dieet te vas, is nie verkeerd nie. Maar in die Bybel gaan dit oor ’n geestelik vas. Bid gedurig wanneer jy vas. Bid veral in die tye wat jy sou eet, koffie drink of slaap. Bid met volharding om die bose te verdryf (v.29, Dan. 10:2, 13). Dit is veral nodig as jy teenoor ’n geharde ongelowige getuig, of as jy sonder sukses in ’n donker woonbuurt uitreik. Die oplossing is nie om harder te probeer nie, of kortliks te bid voor jy die evangelie met iemand deel nie: ‘a prayer a day keeps the devil away.’ Die duiwel skrik nie vir jou bottermes-gebedjie nie. Die oplossing is nie om die poorte van ’n dorp of stad met olyfolie te salf nie. Die oplossing is nie om op die hoogste plek in die dorp te sit, sodat jy demone kan bind en vloeke breek nie. Die Bybel beveel ons nie om die dinge te doen nie.

Om die bose te oorwin, moet jy dringend en met volharding bid en partykeer vas (1:35, Luk. 5:16, Matt. 4:1-2). William Duma het dit gedoen. Aan die begin van elke jaar het hy vir 21 dae gevas. Hy het soggens 04:00 opgestaan om te bid en weer in die middel van die nag gebid. Hulle het elke Woensdag ’n biduur by hulle gemeente gehad. Duma het sy bediening met gebed deurweek en die kragtige resultate gesien.6

Party sal sê dit is net predikante of super Christene wat so kan bid. Dit is onwaar. ’n Lidmaat van ons gemeente het in gebed gelewe. Soms het hy vir dae aaneen gevas. Hy het gebedsinisiatiewe in die gemeente begin. Ek onthou dat hy eenkeer voor die Here gehuil het toe hy vir die gemeente bid. Die Here het sy gebede verhoor en ’n wonderlike oplewing in ons gemeente bewerk. Dikwels is die grootste bidders nie mense wat op die voorgrond is nie. Hulle is gewone Christene wat deur die Here gebruik word. Die Here werk nie net as ons spesiale tye en geleenthede van gebed het nie. Hy werk deur mense vir wie gebed ’n leefwyse geword het (1Tess. 5:17). Hierdie mense bid nie net op hulle eie nie. Hulle bid gereeld saam met ander (Hand. 1:14, 2:42). Sodoende stimuleer hulle mekaar se gebede. Om saam met ander te bid is soos suurstof wat ’n smeulende vuur laat opvlam. Mag die Here dit in ons midde doen. Mag Hy ’n Gees van gebed en smeking oor ons uitstort en ons gebede verhoor (Sag. 12:10). Mag Hy ons kragtig gebruik om teen die bose te stry en mense vir sy Koninkryk te wen.

A mighty fortress is our God,
a bulwark never failing;
our helper he, amid the flood
of mortal ills prevailing.
For still our ancient foe
does seek to work us woe;
his craft and power are great,
and armed with cruel hate,
on earth is not his equal.

Did we in our own strength confide,
our striving would be losing,
were not the right Man on our side,
the Man of God’s own choosing.
You ask who that may be?
Christ Jesus, it is he;
Lord Sabaoth his name,
from age to age the same;
and he must win the battle.

And though this world, with devils filled,
should threaten to undo us,
we will not fear, for God has willed
his truth to triumph through us.
The prince of darkness grim,
we tremble not for him;
his rage we can endure,
for lo! his doom is sure;
one little word shall fell him.

That Word above all earthly powers
no thanks to them abideth;
the Spirit and the gifts are ours
through him who with us sideth.
Let goods and kindred go,
this mortal life also;
the body they may kill:
God’s truth abideth still;
his kingdom is forever!7


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  John Owen, Temptation: Resisted and Repulsed (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2007, 2021 [1658]), 77

3  Rex Jefferies, The Man in the Gap: The Life and Ministry of Martin Petersen Holdt (Wapwallopen, PA: Shepherd Press, 2020), 15

4  Mary Garnett, Take Your Glory, Lord: William Duma—His Life Story (Self-published, 1979), 131-4

5  Maurice Roberts, The Thought of God (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1993), 101-3

6  Mary Garnett, ibid.

7  Martin Luther (1483-1546), A Mighty Fortress is our God, Translator: Frederick H. Hedge (1852). Verkry by https://hymnary.org/text/a_mighty_fortress_is_our_god_a_bulwark

Kategorieë