Coram Deo Cover Image

Coming soon...

21 December 2022

Die twee geboortes van Christus

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Galasiërs 4:4 & 19

Sonder ’n fondasie kan ’n groot gebou nie staan nie. Net so help ’n fondasie nie as jy niks daarop bou nie. So werk dit met die twee geboortes van Jesus: sonder sy geboorte in Betlehem kan Hy nie in jou hart gebore word nie, en tensy Hy in jou hart gebore word, help sy geboorte in Betlehem jou nie. Jy benodig albei geboortes.

 

1. Sy eerste geboorte (v.4)

Jesus is in die volheid van die tyd gebore (v.4). God het Christus se geboorte in sy ewige raadsplan beskik (Hand. 1:7, Jes. 46:10, 1Pet. 1:20). Dan. 9:24-26 het die presiese tyd van sy geboorte voorspel. In Betlehem het die volheid van die tyd aangebreek (v.4). Die ou verbond het sy volheid bereik; die profesieë, skadus en tipes is in Christus vervul; die volheid van die tyd het aangebreek (v.4, Matt. 5:17, Kol. 2:16-17, Heb. 8:13). Dit was die beste tyd, omdat almal onder Alexander die Grote se invloed Grieks kon praat. Verder het die Romeine baie lande onder een ryk gebring. Hulle het die via Egnata, via Appia en ander hoofweë gebou. Die kombinasie van ’n gemeenskaplike taal, een wêreldryk en verskeie hoofroetes het veroorsaak dat die goeie nuus maklik deur die wêreld versprei het. God se tydsberekening is altyd perfek (v.4).

Dit was ’n groot oomblik toe God sy Seun aarde toe stuur (v.4). Voor sy geboorte in Betlehem het mense en engele Hom in teofanieë of sigbare manifestasies gesien (vgl. Eks. 33:20-23, Jes. 6:1-5). Niemand kon sy essensie sien nie (Joh 6:46, 1Tim. 6:16). Eers toe Hy aarde toe kom, het Hy die Vader sigbaar aan ons geopenbaar (Joh. 1:18). Vir die eerste keer kon mense en engele God sien! Kan jy jou die hemel se afwagting voorstel? God was gereed om sy ewige verbond uit te voer (Heb. 13:20). Dit is asof die Vader en die Seun vir mekaar gesê het: ‘Die tyd het gekom!’ Het die hemel in applous uitgebreek? Was dit so stil jy kon ’n speld hoor val? Was die hemel verras dat die tyd aangebreek het? Het hulle geweet wanneer God sy profesieë gaan vervul (sien 1Pet. 1:10-12)? Het die nuus van God se intensie soos ’n veldbrand deur die hemel versprei, of het Hy dit aangekondig?

Ek weet nie (Deut. 29:29). Ek weet net die engele en Ou Testamentiese gelowiges was vol verwondering (Joh. 8:56, Heb. 1:6). Toe Jesus uiteindelik gebore is, het die hemel gejubel (Luk. 2:13-14). Soos God later die Gees sou stuur, het Hy sy Seun op ’n missie aarde toe gestuur (v.4, 6, Gk. exapostellō). Hoe het die Seun gevoel om sy hemelse heerlikheid te verlaat? Hoe het die Vader gevoel toe Hy sy Seun aarde toe stuur? Dit moes groot opoffering verg, omdat die Vader en die Seun een is; omdat Jesus sy hemelse heerlikheid verlaat het; omdat die Vader en die Seun mekaar liefhet en hulle in mekaar verbly (Spr. 8:30, Joh. 1:1, 10:30, 14:31, 17:24, Fil. 2:6).

Vir die Seun van God om mens te word, was ’n oneindige vernedering (v.4, Fil. 2:7). Hy wat die hemel vul, het in ’n vrou se baarmoeder gelê en daarna in ’n krip. Hy het sy ma vir alles nodig gehad en kon nie sonder haar lewe nie (net soos sy nie sonder Hom kon bestaan nie!). Vir die Seun van God om mens te word, was ’n groter sprong as vir engele om wurms te word (Thomas Watson).1 Die Seun van God het voor sy geboorte bestaan (Miga 5:1, Joh. 8:58, Heb. 1:10-12).2 Nou moes Hy uit ’n vrou gebore word (v.4). Hy wou die Vader behaag en was gewillig om dit te doen (Ps. 40:9, Joh. 4:34). Hiervoor het die Vader Hom liefgehad (Matt. 17:5, Joh. 10:17).

Jesus Christus het nie bloot soos ’n mens gelyk nie. Sy geboorte uit ’n vrou (v.4) beteken Hy was waarlik mens: “Hieraan ken julle die Gees van God: Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God, en elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie, maar is die gees van die Antichris, van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is.” (1Joh. 4:2-3). Alhoewel Jesus waarlik mens geword het, is Hy uit ’n vrou eerder as uit ’n man en ’n vrou gebore (v.4, Jes. 7:14). Die afwesigheid van ’n aardse pa wys dat God sy Vader is. Die baba in Maria se baarmoeder was God en mens; twee nature in een Persoon. Sy geboorte uit ’n maagd beteken Hy was rein en heilig. Nie Adam of Maria se sonde het Hom besmet nie (Luk. 1:35, Heb. 7:26).

Hoekom het God Maria nie uit die prentjie gelaat en Jesus met ’n menslike liggaam uit die hemel gestuur nie? Om Adam se nasate te red, moes Jesus uit Adam se nageslag gebore word (Luk. 3:23-38, 1Kor. 15:22). Hy moes uit ’n vrou gebore word (v.4) om die profesie van Gen. 3:15 te vervul: “Vyandskap sal Ek tussen jou

en die vrou stel, en tussen jou nageslag en haar nageslag. Hy sal jou kop aanval, en jy sal sy hakskeen aanval.” (eie beklemtoning).

Kersfees en die maagdelike geboorte is belangriker as wat baie van ons besef. God is onsterflik (1Tim. 1:17), daarom moes Jesus mens word om vir ons te sterf. Hy moes ’n sondelose mens word, anders sou Hy vir sy eie sonde moes sterf en kon Hy nie die volmaakte offer vir ons sonde wees nie (Rom. 5:12, 1Pet. 1:19). Hy moes God wees om die ewige straf vir miljoene sondaars te dra (Ps. 49:8-10, 16).

Dank God vir Kersfees; dat die Seun van God mens geword het, sodat die mens seuns van God kan word (Gal. 4:5-6). Dit is moontlik, omdat God onder sy eie wet gebore is (v.4). Toe Hy sien dat mense sy wet breek, het Hy iets daaromtrent gedoen (Jes. 59:16). Die Vader sou sy Seun straf en die Seun ’n Godverlate dood sterf (Matt. 27:46, Gal. 3:13) eerder as wat Hy moes toekyk hoe mense sy heilige wet breek. Jesus het die wet perfek nagekom om te wys dat God heilig is en sonde haat (Jes. 42:21, 1Pet. 2:22). Sy kruisdood vir ons wetsoortreding het dieselfde gewys: God is heilig en haat sonde (Ps. 22:2, 4, Rom. 3:25).

Om te sê God red ons deur geloof alleen doen nie afbreek aan die wet nie, maar wys dat God se wet heilig is; dat ons substandaard navolging van die wet onaanvaarbaar is (Rom. 3:31). God vereis ’n volmaakte navolging van die wet of ’n ewige straf vir die wat dit oortree (Matt. 5:48, Gal. 3:13). Daarom is Jesus namens ons onder die wet gebore, en het Hy daaronder gelewe en vir ons sonde gesterf (v.4, 2Kor. 5:21). Dit was waarlik ’n groot dag toe die heilige Wetgewer onder sy eie wet gebore is om dit in ons plek na te kom (v.4).

 

2. Sy tweede geboorte (v.19)

Paulus noem die Galasiërs sy klein kinders (v.19). Hy het hulle na die Here toe gelei om so hulle geestelike vader te word (1Kor. 4:15, 1Joh. 2:1). Hulle is ook kinders, omdat die vals leraars hulle mislei en hulle geestelik onvolwasse is (1Joh. 2:12, Heb. 5:12). Bowenal is hulle God se kinders en Hy hulle Vader (v.5-6, Luk. 10:21). Hiervoor moes Christus in Betlehem gebore word, maar ook in hulle harte (v.19).

Dit geld vir ons almal: Christus moet deur sy Gees in jou hart woon, terwyl jy deur geloof, die Woord en gebed in Hom woon (2:20, Luk. 2:19, Joh. 1:12, 14:17, 23, 15:7, Rom. 8:9, Ef. 3:16-17). Met Christus in jou hart bedoel ek nie Hy woon letterlik in jou kardiovaskulêre orgaan nie. Ek bedoel nie Hy moet deur jou klere kom om in jou hart te woon nie (soos een van my vriende gedink het toe hy klein was). Met hart verwys ek na die senter van jou wese; na wie en wat jy in jou menswees is (Spr. 4:23).

Woon Christus in jou hart? Moenie soos die Galasiërs van Hom af wegdraai nie (1:6). Dit het Paulus so angstig gemaak, hy het die geestelike geboortepyne vir sy geestelike kinders van voor af beleef, omdat hy wou seker maak Christus woon in hulle harte (v.19). Baie ouers voel so oor hulle kinders wat die Here eens getrou gedien het, maar afvallig geraak het. Talle predikante voel so oor hulle lidmate wat altyd getrou was, maar geestelik verflou het. Vir sulke kinders en lidmate sê ek: laat Kersfees vir jou ’n dag van bekering en hernude toewyding aan Christus wees (v.19).

Volg jy die Here getrou? Bid dat Christus al hoe meer in jou gevorm word (v.19). Bewonder Hom in sy Woord en gehoorsaam Hom tot jou karakter soos syne lyk (2Kor. 3:18). Kom gelowig na sy Woord, gebed, die samekoms van gelowiges en die nagmaal, sodat jy soos Jesus kan word. Bid vir ander se bekering en groei; bid dat Christus in hulle gevorm word (v.19).

So het Augustinus se ma vir hom gebid. Sy het baie trane vir haar seun se bekering gestort. Thomas Watson sê haar geboortepyne vir Augustinus se geestelike geboorte was meer as haar pyne vir sy natuurlike geboorte.3 Toe sy haar predikant smeek en by hom huil om met haar seun te praat, toe sê hy: ‘Go your ways, and God bless you, for it is not possible that the son of these tears should perish.’ Sy het dit as ’n antwoord uit die hemel aanvaar en op die Here gewag. Hy het haar gebed verhoor en Augustinus se siel gered.4

Moet jou hart nie vir Christus sluit nie (Joh. 1:10-11). Moet Hom nie soos die herbergier in Luk. 2:7 wegwys nie. Open jou hart vir Hom net soos wat sy hart vir jou oop is (Matt. 11:28-30, vgl. 2Kor. 6:11-13).

Joy to the world, the Lord is come!
Let earth receive her King;
let ev’ry heart prepare him room
and heav’n and nature sing.5

           —Isaac Watts (1674-1748)


1  Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 196

2  Ons het nie voor ons geboorte bestaan nie, al dink Hindoes, Boeddhiste, Mormone, sommige New Agers, ’n kind in my Sondagskoolklas en ’n sekere charismatiese vrou so.

3  Thomas Watson, The Lord’s Prayer (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1960, 1965 [1692, 1890]), 44, 78

4  Augustine of Hippo (354-430 AD), The Confessions of Saint Augustine (New Kensington, PA: Whitaker House, 1996), 69-70, Book III.xii. Sien ook https://www.newadvent.org/fathers/110103.htm

5  https://hymnary.org/text/joy_to_the_world_the_lord_is_come (eie beklemtoning).

[/column]

Kategorieë