Coram Deo Cover Image

Coming soon...

22 January 2013

Die sleutel tot goeie seks ('n kort oorsig oor Hooglied)

Weddingrings on roses

Die wêreld (veral Hollywood) maak of seksuele losbandigheid vir jou plesier sal bring.  Maar dis 'n leuen.  Jy sal dalk vir 'n oomblik plesier hê.  Maar daarna sal jy en jou minnaar baklei en skei.  En daar is min dinge so seer soos egskeiding.  Die naakte waarheid is dat seksuele sonde nie vervulling bring nie.  Hoekom dink jy spring egbrekers rond van een persoon na die ander?

Verder is daar ook die vrees dat jy uitgevang gaan word.  Jou gewete spook by jou.  God straf jou deur siekte of ander negatiewe dinge.  En dan is daar 'n finale oordeel wat kom in die hel.  Al hierdie dinge sê vir ons dat seksuele losbandigheid nie vreugde bring nie.  “Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet; want God sal hoereerders en egbrekers oordeel.” (Hebreërs 13:4).  Die konstante refrein in Hooglied eggo:  “Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, by die gemsbokke of by die takbokke van die veld, om nie die liefde wakker te maak of op te wek voordat dit die liefde behaag nie.” (2:7, 3:5, 8:4).  In 'n seksmal wêreld is Hooglied die sleutel tot goeie seks en 'n teenvoeter vir onsedelikheid.

Salomo is die outeur.  Sy naam en koningskap word genoem in 1:1, 4-5, 12, 3:6-11, 7:5, 8:11-12).  1 Konings 4:33 maak melding van sy groot kennis van die natuur.  Hooglied noem verskillende blomme, diere, bome, voëls, en plante om sy outeurskap te bevestig.  Die openingsvers van die boek sê dat hierdie Salomo se beste lied is – die beste van meer as 'n duisend liede (1:1, sien 1 Konings 4:32).

Hoe moet ons die boek interpreteer.  Daar is sommige wat glo dat die boek niks te doen het met die huwelik tussen 'n man en vrou nie.  Hulle dink Salomo gebruik die huwelik as 'n beeld van God se verhouding met Israel of Jesus se verhouding met die kerk.  Maar so 'n interpretasie is verkeerd omdat die Bybel nooit 'n seksuele beeld van ons verhouding met God gebruik nie.  En om die Bybel te vergeestelik is gevaarlik en los die deur oop vir 'n skewe interpretasie van die Skrif.  E.J. Young haal die kerkvaders aan om te wys hoe belaglik hierdie metode van interpretasie is.  Die kerkvader Origenus het geglo dat die vrou se donker vel in 1:5 na sonde verwys.  Cyril van Aleksandrië het geleer dat die bossie mirre tussen die vrou se borste in 1:13 na Jesus verwys wat tussen die Ou en Nuwe Testament gebore is.  Die gekoer van die tortelduif in 2:12 was volgens Cassiodorus 'n verwysing na die prediking van die apostels.  Cyril van Aleksandrië het gedink dat die die nagmaal ter sprake is in die wyn, eet, en drink van 5:1.  Epiphanius het geglo dat die tagtig byvroue in 6:8 na tagtig dwaalleringe verwys (uit An Introduction tot he Old Testament, William B. Eerdmans Publishing Company, GRAND RAPIDS, 1949, pp.333-334).  Christene praat soms van Jesus as die Roos van Saron en sing ook van Hom as die Lelie van die velde en die Skoonste uit tienduisend.  Maar in Hooglied verwys die roos en lelie na die vrou (2:1-2), terwyl die bruid sê haar man is die skoonste uit tienduisend (5:10).  As elke persoon Hooglied vergeestelik is die boek oop vir honderde interpretasies – selfs teenstellings.

Daar is ander wat glo die boek praat van die huwelik, maar is ook 'n skadubeeld en tipologie van Jesus se verhouding met sy bruid, die kerk (sien Efesiërs 5:22-33).  Hierdie interpretasie is baie moontlik, maar sou die teks nie gesê het as dit die geval was nie (soos in Efesiërs 5)?  Verskeie kommentators dink dat hierdie 'n drama is waarin Salomo 'n Sullamitiese meisie ontvoer om een van sy byvroue te word.  Hy probeer haar hart wen, maar sy is verlief op 'n herder.  Uiteindelik sien hy dat hy haar nie gaan oortuig nie en stuur hy haar terug na haar herder-minnaar toe.  Ek glo nie dat dit die korrekte interpretasie is nie.  Dit bly duidelik uit die boek dat hierdie 'n liefdesverhouding tussen Salomo en sy vrou is.  In 1:2-3:5 lees ons van die verlowing.  Dan beskryf 3:6-5:1 die troue en wittebrood.  In 5:2-8:14 het die bruidspaar hulle eerste groot verskil, raak hulle versoen, en groei hulle huwelik.

In die boek skryf Salomo in redelike detail van die plesiere van seksuele intimiteit, maar hy is nooit kras sodat hy biologiese taal of sensuele beelde gebruik nie.  Inteendeel, hy gebruik eufemismes om die vreugdes van die slaapkamer daar te hou.  Hy wys ook vir ons dat seks oor veel meer as die plesiere van die liggaam gaan.  Wat is dan die sleutel tot goeie seks?  Salomo beskryf ten minste sewe elemente.

[1] Dit is eksklusief.  Salomo beskryf sy bruid as 'n geslote tuin en waterfontein waartoe niemand behalwe hyself toegang het nie (4:12, 15-16, 5:1).  Daar is 'n gesonde jaloesie wat hierdie verhouding soos 'n vlammende swaard beskerm (8:6):  sy behoort aan hom alleen en hy aan haar.  Vroue:  moet dan nie jou liggaam met ander deel deur onbeskeie kleredrag nie.  Mans:  moenie na vuil dinge kyk of met ander vroue ‘flirt’ nie.

[2] Hulle is beste vriende (5:16).  Daar is 'n sterk band van liefde.  Hulle gee hul harte aan mekaar en hulle verhouding is die nommer 1 prioriteit bo alle ander menslike verhoudings.  “Dra my soos ‘n seëlring op u hart, soos ‘n seëlring op u arm; want liefde is sterk soos die dood, die liefdes-ywer is hard soos die doderyk, sy gloed is ‘n gloed van vuur, ‘n vlam van die Here.  Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie; al gee ‘n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag.” (8:6-7).  Seksuele probleme word in die meeste gevalle veroorsaak deur verhoudingsprobleme.  Jay Adams vertel van ‘n huwelikspaar wat raad wou hê oor hulle seksuele probleme.  Hy het vir hulle huiswerk gegee oor kommunikasie.  Toe hulle kommunikasie probleme opgelos is het hy gesê:  “Goed, kom ons praat in vandag se sessie oor julle seksuele probleme.”  Hulle reakise was:  “Toemaar, dis nie meer nodig nie.  Dit gaan baie goed met ons.”  Ek glo jy sien die punt.  Vriendskap en liefde werk soos ‘n bom.  Maak seker dat julle mekaar eerste stel – ook bo die kinders.

[3] Moenie seks van die ander persoon terughou nie.  “Ek het geslaap, maar my hart het gewaak.  Hoor, my beminde klop:  Maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte!  Want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels.  Ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek dit weer aantrek?  Ek het my voete gewas, hoe kan ek dit weer vuil maak?...Ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan; ek het my besinning verloor toe hy gespreek het; ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie; ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie.”  Sy het gedoen waarteen Paulus in 1 Korintiërs 7:3-4 waarsku:  “Die man moet aan die vrou die verskuldigde welwillendheid bewys, en net so ook die vrou aan die man.  Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man; en net so ook het die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou.”  Waar 'n persoon nie sy liggaam vir sy huweliksmaat weggee nie, bestaan die gevaar dat sy of haar maat plesier op 'n ander plek sal soek.

[4] Moenie die klein dinge vergeet nie.  In Hooglied koppel Salomo dinge soos soene (1:2, 4:11, 7:9), die manier waarop 'n mens in mekaar se oë kyk (6:5), parfuum (1:3, 2:6), 'n soet asem (7:8), juwele en grimmering (1:10), troetelname (2:10, 14), komplemente (1:15-16, 4:1-5, 5:10-16, 6:4-10, 7:1-9), die man en vrou wat inisieer (1:4, 3:4, 8:2), asook musiek en gedigte (Hooglied) aan die seksuele verhouding.  Al hierdie dinge speel 'n rol en moet deurgaans toegepas word voordat dit spontaan in die slaapkamer sal gebeur.

[5] Praat goed van jou maat voor ander (5:9-10).  Moenie net negatiewe praatjies oor jou maat vermy nie, maar praat opsetlik positief van mekaar in ander se geselskap.  [6] Praat oor die dinge wat vir jou plesier bring.  Salomo beskryf sy vrou as 'n mêrrie tussen die hingse wat Faroa se strydwaens trek (1:9).  Hy beskryf die vreugdes van die huweliksbed as vars water in die woestyn (4:12, 15), 'n pragtige tuin (4:12), soet appels (2:3, 5), druiwe (7:8), 'n wit duif (6:9), granate (4:13), dadels (7:7-8), vrugtesap (4:11, 8:2), keur vrugte (4:16, 7:13), melk (4:11, 5:1), heuning (4:11, 5:1), kruie en speserye (4:13-14), geurige blomme (1:14, 2:1-2, 16), en goeie wyn (1:2, 4:10, 5:1, 8:2).  Jy sal natuurlik moeite moet doen om die antieke beelde in moderne taal om te sit.  Jou vrou sal nie baie bly wees as jy haar met 'n perd of Aromat vergelyk nie.

[7] Groei in liefde vir mekaar.  Dit is nie nodig dat die liefde met die jare hoef te verkoel nie.  As jy die bogenoemde elemente toepas sal die liefde verbeter soos wat jy ouer word.  Niks sal dit uitblus nie:  nie siekte, storms, of ouderdom nie.  Jou maat is meer werd as al die rykdom in die huise van Clifton en Sandton.  “Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie; al gee ‘n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag.” (8:7).  Ongelukkig het Salomo nie sy by sy eie raad gehou nie.  Hy het hierdie eerste liefde vir sy vrou verlaat en egbreuk gepleeg met 699 ander vroue en 300 byvroue (1 Konings 11:3).

Moenie die vuil water van die wêreld se onsedelikheid drink nie.  Vind vervulling in jou eie huwelik.  En vind bowenal vervulling en vreugde in Jesus Christus.  As jy van die lewende water drink sal jy nooit weer dors hê nie.  Jy sal nie smag na die sondige plesiere van Hollywood en die res van die wêreld nie.  Selfs die diepste plesiere van jou eie huwelik is maar net ‘n skadubeeld van die ewige vreugde wat daar in die liefde van Christus is.  ‘n Vakansie by die see bring vir ‘n kind veel meer plesier as om in die modder te speel.  Hoeveel meer oortref die genot van die hemel nie die huweliksbed nie?

Kategorieë