Coram Deo Cover Image

Coming soon...

9 November 2018

Die oplossing vir ons land se probleme

Related image

Daar bestaan iets soos ‘n vals optimisme. Dit gebeur wanneer iemand dink hy kan sy probleme oplos deur te sê dat dit nie daar is nie. Maar dit is. Die oplossing is nie om positief te dink en ‘lewe te spreek’ nie. Dit geld ook vir die probleme in Suid-Afrika. Soos ‘n goeie dokter diagnoseer Jes. 56:9-57:13 die probleem en gee hy vir ons die oplossing.

 

  1. Ons kort die regte leiers (56:9-12)

In die vroeë 1700’s het dinge lelik skeef geloop in Engeland. Die regering het alles probeer om die probleem op te los: politiek, opvoeding, die doodstraf vir 126 verskillende misdade. Niks het gewerk nie. Toe wek die Here vir George Whitefield op. Deur Whitefield en Wesley se prediking het die Here mense se harte verander. En toe hulle harte verander, toe verander die land.

Wanneer ek dan sê dat ons die regte leiers benodig, praat ek nie primêr van politieke leiers, stadsrade, die polisie en onderwysers nie. Alhoewel ek hulle nie heeltemal uitsluit nie, praat ek hoofsaaklik van geestelike leiers. Dit is tog waarvan Jes. 56:9-12 praat.

Israel se leiers het Jes. 56:1-8 se belofte van verlossing geïgnoreer. Gevolglik het die Here sy ‘wingerd’ (Israel) oorgegee dat die ‘wilde diere’ (Israel se vyande) dit vreet en vertrap (56:9, 5:5-6, 7:23-25, Ps. 80:13-14). Die leiers het ‘n dronk-fees gevier en nie geweet dat God die wilde diere na die fees toe genooi het om húlle te eet nie (56:9, 12, Deut. 28:26).

Die leiers moes geestelike wagte wees om vir die volk te bid en hulle teen sonde te waarsku (62:6-7, Eseg. 3:17). Hulle het egter nie in die Here se huis van gebed gewaak nie (56:10, 7, Eseg. 22:30). Hulle was blind en sonder geestelike insig (56:10, 6:9-10, Matt. 15:14, 23:16-19, 26). Hulle het nie gesien dat die oordeel oppad is nie, en het ook nie ‘n kennis van die ware God gehad nie (56:10). Hulle was honde wat nie teen die sonde geblaf het nie, maar die hele dag gelê en slaap het (56:10).

Ons leiers moenie so wees nie. Die sekulêre leiers moet die land teen verkeerde wette en ongeregtigheid beskerm. Hulle moet die oortreders straf en sodoende die wetsgehoorsame burgers beskerm. Onderwysers moet die kinders teen verkeerde invloede en lering beskerm. Om dit reg te kry moet hulle dissipline toepas.

Hoe sal die sekulêre leiers daarin slaag om hulle werk reg te doen? As Christene moet ons vir die sekulêre leiers bid en hulle deur ons heilige lewens en die evangelie beïnvloed (Matt. 5:16, 13:33, Fil. 2:15, 1Tim. 2:1-2). Om die wêreld positief te beïnvloed, moet ons keer dat hulle óns nie beïnvloed nie (Rom. 12:2). Hoe keer ons dit?

Die geestelike leiers moet oor ons waak (56:10). Hulle moet vir ons bid, ons die waarheid leer, valsheid uitwys en ons deur kerkdissipline teen sonde beskerm (Matt. 18:15-17, Hand. 20:28, Tit. 1:9, Heb. 13:17). Om dit reg te kry moet elke leier oor sy eie siel, sy lering en sy verhouding met die Here waak (1Tim. 4:16). Hy kan dit nie alleen doen nie. Bid dus vir hom dat hy geestelik waaksaam sal wees in gebed, en dat Here hom teen die duiwel sal beskerm (Matt. 26:41, 1Pet. 5:8).

Bid dat hy nie gierig sal wees vir geld soos wat ‘n labrador is vir kos nie (56:11). Hy moet die Here deur sy Woord ken en die kudde dien; hy moenie ‘n herder wees wat die skape slag, deurdat hy hulle geld soek nie (56:11, Jer. 3:15, 23:1, Eseg. 34:2-4, Matt. 20:25-28, Luk. 16:14, 20:47, Joh. 10:1, 8, 10, 21:15-17, 1Tim. 6:3-10, 1Pet. 5:2-3, 2Pet. 3). Hy moenie soos ds. X wees vir wie die lewe oor luukser vakansies, mooier karre en duurder ‘speelgoed’ gegaan het nie. ‘n Leraar wat gedurig meer geld vir wêreldse plesiere soek, wys daardeur dat hy nie die diep plesiere van God ken nie.

Ons benodig meer leiers vir wie Sondag aanbidding, eerder as ‘n Saterdagaand partytjie met baie drank, die grootste gebeurtenis van sy week is (56:12, 28:7). ‘n Leier wat by elke geleentheid drink, sal soos ‘n idioot lewe en dwase besluite neem─hy behoort nie ‘n leier te wees nie (56:12, 22:13, Spr. 31:4-5, 1Tim. 3:3). Hoe kan hy dwalende skape na Jesus toe bring as hy self nie op die nou en reguit pad is nie (56:11, 53:6, Matt. 18:12)?

Ons plig is om vir die regte geestelike leiers te bid (Matt. 9:37-38). Hoe gereeld doen jy dit? Wanneer laas het jy dit gedoen? Wanneer laas het jy vir goeie teologiese kolleges gebid? Maar ons moenie net bid nie. Ons moet in ons gemeentes uitkyk vir die regte manne, sodat ons hulle in die pastorale bediening en sendingveld kan uitstuur.

 

  1. Ons moet die ware God aanbid (57:1-13)

Toe ons vroeër vanjaar in Pilansberg was, het ons die spoedgrens oortree om die hek betyds te vang (70 km/h i.p.v. 40 km/h). ‘n Paar kilometer voor die hek het ‘n park beampte my gestop en mooi gevra dat ek nie so vinnig moet ry nie. Net sowel, want kort voor die hek toe hardloop daar drie wildehonde in die pad. Wat sou gebeur het as ek ‘n wildehond raak gery het? Omdat wildehonde ‘n bedreigde spesie is, sou ek vir myself jare se moeilikheid oor die hals gehaal het.

 In Jesaja se tyd het koning Manasse die gelowiges vermoor, sodat hulle later so bedreig geword het soos wildehonde (57:1, 2Kon. 21:16, Ps. 12:1). Die meeste mense het nie omgegee nie en het nie besef dat dit tot ‘n land se nadeel is as die regverdige basies uitsterf nie (57:1).

In ons land besef mense dit ook nie. Die regering, ateïste, mense wat pro-gay is in die NG-Kerk, en ander ongelowiges, maak plek vir goddeloosheid. Hulle wil die leraars wat reg dink uitskuif. Hulle het alreeds die Bybel uit ons skole verwyder. Hulle besef nie dat dit ons land sal benadeel as hulle die lig uitdoof en die sout wat die verrotting keer, wegvat nie (57:1, Matt. 5:13-16).

Deur die regverdige in Israel dood te maak het koning Manasse hulle eintlik ‘n guns gedoen, omdat hy hulle daardeur na die vrede en rus van die hemel gestuur het en hulle verwyder het uit die stad wat binnekort geoordeel sou word (57:1-2, 2Kon. 22:20, Luk. 2:29, Op. 14:13). Hy het dit nie so bedoel nie, sodat die Here besluit het om die vervolgers in sy hof te oordeel (57:3). Soos Paulus het Manasse hom van sy sonde bekeer en is hy nie geoordeel nie (2Kron. 33, Rom. 8:1, Gal. 3:13). Die res van die vervolgers is egter gestraf, omdat hulle hulle nie van die sonde bekeer het nie (57:3).

Hulle haat vir die regverdige het gewys dat hulle die ware God haat (Luk. 10:16, Hand. 9:4). Hulle het Hom gehaat, omdat Hy teen hulle sonde is. Hy was daarteen dat hulle hulle ouers se voorbeeld gevolg het om die dooies op te roep en losbandige te lewe (57:3). Hy is nog steeds teen hierdie dinge. Hy is teen die NG-Sinode se besluit om gays as gelowiges te beskou. Hy is teen die ZCC en Radio Jakaranda wat met die dooies praat.

Die wêreld wil die Here weg wens, maar omdat hulle Hom nie kan seermaak nie, haat, spot en vervolg hulle Christene en daag hulle jou voor die Menseregtekommissie (57:4). Die waarheid is eerder dat húlle ‘n vals godsdiens vol leuens glo (57:4). Hulle is blind en kan nie die konneksie tussen hulle vals godsdiens en hulle sonde sien nie. Hulle is seksueel losbandig en offer hulle kinders aan die duiwel, omdat hulle ‘n vals god aanbid (57:5, 2Kon. 21:6, 23:10, Jer. 32:35).

Maar doen Christenskap nie dieselfde wanneer die Here vir Abraham sê om sy seun te offer, of as die Vader sy Seun aan die kruis offer nie? Nee.

God het vir Abraham getoets en hom gekeer voordat hy sy seun kon offer (Gen. 22). Wat die kruis betref, verdien ons sonde die dood en het God Homself in Christus geoffer om ons te red. Dit is nie heidense afgodery as die Here Homself gee om ons te red nie. Dit is die hoogste en mees eerbare daad van liefde.

Om egter jou kinders te offer is goddeloos en nie eerbaar nie. Mense doen dit vandag nog. Hoe? Hulle sê dat hulle kinders liefhet, maar stem vir politieke partye wat aborsie voorstaan. Sodoende offer hulle duisende kinders se lewens op die altaar van ‘n hoop vir ‘n beter Suid-Afrika. Maar hoe is dit beter vir die vermoorde kinders?

Hulle offer hulle eie kinders aan die wêreld, mammon (geld) en die duiwel. Hulle is so besig om geld te maak, dat hulle nie aandag gee aan hulle kinders nie. En dan dink hulle dat duur geskenke en baie sakgeld ‘n verhouding met hulle kinders kan koop, terwyl net liefde dit kan doen. Te veel ouers offer hulle kinders aan die duiwel, deurdat hulle sondige TV programme, vermaaklikheid, films, musiek, die internet, partytjies, vriende, verhoudings, en drank in hulle kinders se lewens toelaat.

Hulle offer hulle kinders aan die wêreld, omdat hulle toelaat dat onderwysers hulle kinders verkeerd leer oor die huwelik (hulle sê dat homoseksuele huwelike en poligamie reg is), seks (hulle moedig die kinders aan om kondome te gebruik eerder as om seksueel rein te bly), godsdiens, geld, sukses, die rol van mans en vroue, dissipline, ens.

Dalk laat jy nie hierdie dinge toe nie en weet jy wat jou kinders by die skool leer, maar stel jy ‘n goeie voorbeeld? Dalk stel jy ‘n goeie voorbeeld, maar kom jy jou plig na om jou kinders die Bybel te leer en onder goeie Bybelse lering te bring? Dalk doen jy nie opsetlik verkeerd nie, maar jou passiewe en neutrale opvoeding maak dat jy jou kinders aan die wêreld offer. Bely jou sonde en neem jou taak ernstig op om jou kinders van Jesus te leer (Gen. 18:19, Ps. 78:1-8, Ef. 6:4).

As ons nie ons kinders van die ware God leer nie, sal hulle afgode dien soos Israel. En as jy afgode dien word jy dom. Ek bedoel nie onintellektueel nie, maar moreel dwaas. Dit is hoekom jy dokters, ingenieurs, prokureurs en ander slim mense in kultusse, prosperity kerke, vals godsdienste en ateïsme kry.

Hoe maak afgodery jou dom? Israel het gladde beelde van klip in die valleie onder die kranse aanbid (57:6). Hulle het die klippe gevra om hulle te help, en hulle wyn en koring op die afgode gemors (57:6). En moes die Here maar net stilbly, sy oordeel terughou en maak of die klippe gelyk is met Hom (57:6)?

En moet die Here niks sê wanneer miljoene Suid-Afrikaners voor hulle dooie voorvaders se grafstene (klippe!) buig en hulp vra nie? Moet Hy anderkant toe kyk as ateïste hulle vertroue in klippe stel en sê: ‘Die opgrawings en fossiele in die rotse wys dat die Bybel vals is en dat God ons nie gemaak het nie, maar dat ons die produk van evolusie is?’

Moet Hy maar net glimlag as mense hulle ‘wyn en olie’ in Prosperity prediker so-en-so se bankrekening inbetaal, in die hoop dat hulle die Here kan manipuleer om vir hulle geld te gee (57:6)? Moet Hy dit ignoreer as die hele land vol afgode is: onder bome, in valleie, bo-op berge en in mense se huise (57:6-8)? Die Here moet in ons huise wees (Deut. 6:9), maar nou is die afgode in ons huise (57:8).

Hoeveel huise voel heeltemal gemaklik met die verdraaide god van The Shack? In hoeveel huise luister mense na TBN se vals leraars? Hoeveel huise offer gereeld ‘n hoender vir die voorvaders om hulle uit ‘n krisis te help? Hoeveel huise sê rympies op voordat hulle eet, lees nie die Bybel vir hulle kinders nie en kom skaars in ‘n kerk? Mense glo dat as hulle die almagtige dollar het, hulle nie die Here benodig nie.

Israel het geestelike egbreuk met ander gode gepleeg (57:5, 7-8). Sy het haar bed wyd gemaak, sodat enige god kon inklim (57:8). Soos Israel van ouds wil die postmoderne mens en kerk alle godsdienste in haar bed verwelkom (57:8). Die wêreld prys dit aan wanneer mense van verskillende godsdienste saam bid. Hulle dink dit is wonderlik dat alle godsdienste ‘n spreekbeurt op Nelson Mandela se begrafnis gekry het.

Die wêreld het nie ‘n probleem met Jesus nie... solank dit nie die eksklusiewe Jesus van die Bybel is nie. Hulle soek ‘n ander Jesus wat polities korrek is en nie sê dat Hy die enigste Weg na die hemel is nie (Joh. 14:6, Hand. 4:12). Maar God is jaloers en deel sy eer met niemand nie (48:11, Deut. 4:24). Hy haat dit as mense Mohammed, Allah, Boeddha, Krishna, ens. met sy geliefde Seun vergelyk en maak asof Hy net nóg ‘n profeet en goeie leermeester is.

Jesus is nie een opsie uit baie nie, maar die ewige Seun van God wat in elke opsig gelyk is met die Vader en die Heilige Gees. Vir Bybelse Christene is dit dus nie genoeg om vir ons land te sê: ‘Turn back to God’ nie. Mense kan dit interpreteer soos hulle wil en na die god van hulle keuse toe draai. Watse God praat ons van?

Is dit nie beter dat ons vir ons land sê: ‘Repent and turn to God of the Bible; turn to Jesus Christ, the Son of God─He is the True God and Eternal Life’ nie? Totdat ons dit nie besef en erken nie, is ons land so hopeloos soos ‘n kind wat dink dat hy met ‘n R50-noot Zimbabwe se skuld kan afbetaal.

In die laat 1990’s het Martin Holdt vir Ray McCauley gevra: ‘Hoekom moes julle Kanada toe gaan om die Toronto blessing te gaan haal?’ Soos McCauley het Israel met olie en parfuum Egipte, Assirië en Babilon toe gegaan om afgodery te leer (57:9, Eseg. 16:26, 28, 29, 2Kon. 16:10-11). Hulle het die dooies se hulp gaan vra (57:9). Die lang reis het hulle uitgeput. Hulle het hulle tyd, geld en energie gemors. Maar hulle het hulleself oortuig dat die gode hulle kon help en het daarom nie opgegee nie (57:10).

 Mense doen dit vandag nog. Gedurende die Middeleeue het die Katolieke Rome toe gereis om trappe op hulle knieë te klim en sodoende ‘meriete’ op te bou. Op ‘n soortgelyke wyse reis die Moslems Mecca toe om ‘punte’ op te bou vir die hemel.

Deur die invloed van die Hebrew Roots Movement is dit deesdae populêr om Israel toe te reis om ‘n profetiese woord te kry of die Ou Testament Feeste te vier. In Afrika-kulture reis die ZCC oor Paasnaweke Moria toe om die biskop te ontmoet en vir seën te bid.

Die Christelike kerk word versoek om te dink ons moet Amerika toe gaan om die Here se seën te kry. Ek sê nie dat ons nie by ander kan leer nie, maar iets is nie noodwendig goed omdat dit uit Amerika kom nie. Baie van dit wat ons by die Amerikaners leer, is sleg. TBN, Jesus Culture se ‘worship’ CD’s en ander invloede van die Bethel Gemeente in Redding, Kalifornië is sprekende voorbeelde hiervan. Selfs net ‘n basiese kennis van die Skrif sal vir jou wys dat hulle praktyke nie Bybels is nie.

Luister: God se heerlikheid en seën word nie tot ‘n sekere plek beperk nie. Selfs toe God die tempel laat oprig het, was sy heerlikheid nie daartoe beperk nie (Eseg. 10). Die Here het in Deut. 30:11-14 deur Moses gesê dat die volk nie ver hoef te reis om die waarheid te gaan haal of die ‘Gees’ te vang nie.

As jy in die Here glo en Hom gehoorsaam, is die Woord in jou mond en in jou hart (Rom. 10:6-10). Waar ‘n klomp Gees- en Woordgevulde mense bymekaar kom om die Here te aanbid (hetsy in ‘n skoolsaal of ‘n kerkgebou, in ‘n oop veld of in ‘n sitkamer), is die Here persoonlik teenwoordig (Joh. 4:21, 24, 1Kor. 3:16).

Nog ‘n kenmerk van vals godsdienste is dat hulle in vrees lewe. Israel het gevrees dat as hulle nie die gode aanbid nie, iets sleg met hulle sal gebeur. Gevolglik het hulle vir die Here gelieg en sy verbond gebreek (57:11, Ps. 78:10, 36). Toe die Here hulle nie dadelik straf nie toe sien hulle dit nie as ‘n geleentheid om hulle te bekeer nie, maar het hulle aangehou met hulle afgodery (57:11).

Soos Israel vrees talle Suid-Afrikaners vals gode. Mense in die Afrika-kulture huur ‘n sangoma, omdat hulle bang is vir hekse of vir die voorvaders wat ontevrede is. Hul betaal mama X of ‘n Prosperity prediker om ‘n verlore geliefde terug te bring, om ‘n beter werk te kry, of om meer geld te kry.

In ons kultuur lewe mense in vrees vir demone. Hul salf hulle deure met olie, spreek lewe, betaal ‘n professionele bevryder om ‘n bloedlyn vloek te breek, of bind die duiwel met tower woorde. Soos die Israeliete vrees Suid-Arikaners demone en nie die Here nie (57:11). Kom hierdie vrees van God af? Verseker nie (57:11). Die Here wil nie hê dat ons ander gode moet vrees nie, maar Hom (57:11, 2Kon. 17:35, 2Tim. 1:7).

Dalk wonder jy hoekom dit saak maak dat iemand ander gode dien as hy nog steeds reg lewe? Hoekom móét iemand in Jesus glo as sy geloof in die voorvaders, Allah, Krishna, ens. tot ‘n goeie lewe lei? Die feite is dat alle godsdienste tot ‘n lewe van hoogmoedige selfgeregtigheid lei, waarin die sondaar dink hy kan iets dóén om homself te red. Op die oordeelsdag sal die Here wys hoe vals godsdienste tot nuttelose dade van sonde en ‘n vrot geregtigheid gelei het (57:12, 64:4). Net deur die geloof in Jesus kan ons ‘n volmaakte rekord van geregtigheid hê, en sal Hy ons onvolmaakte rekord vol sonde vergewe (2Kor. 5:21, Fil. 3:9).

As jy nie sy geregtigheid wil hê nie, moet jy nie die Here soos ‘n genie wil gebruik wanneer dit jou pas of wanneer dit met jou sleg gaan nie. Vra jou versameling van gode om jou te help: jou geld, mense, jou intellek, jou godsdiens, ens. (57:13, Jer. 11:12). Jy sal gou agterkom dat hulle jou nie kan help nie, maar dat hulle lig in die broek is en dat die wind of ‘n asem hulle kan wegwaai (57:13).

Soek die Here terwyl Hy te vinde en naby is (55:6). Skuil deur die geloof in Hom soos iemand wat tydens ‘n storm in ‘n sterk toring wegkruip (57:13, Spr. 18:10). As jy só op die Here vertrou, sal jy vir ewig op sy heilige berg op die nuwe aarde woon (57:13, 11:9).

 

  1. Ons moet ons voor die Here verneder (57:14-21)

Ek onthou hoe een van ons ministers ná 2016 se vloede in Johannesburg gesê het: ‘We feel like we have been robbed. We prayed for rain, not floods.’ Ek onthou ook hoe Steve Hofmeyer destyds uitsprake teen God en die Bybel gemaak het. Ateïste doen dit gedurig.

Jesaja leer ons om ons eerder voor die Here te verneder. Verwyder die struikelblokke van sonde uit die pad; bou die pad op deur geloof en bekering (57:14, 62:10). Aanbid die Here wat hoog en verhewe is bo die gode; wat sit as Koning in die hoogste hemel; wat geen begin of einde het nie, maar buite tyd bestaan en in die ewigheid woon (57:15). Sy Naam is heilig, uniek, verhewe en gans anders (57:17). Hy woon en bestaan in ontoeganklike lig (57:15, 1Tim. 6:16).

Maar al is Hy hoog en verhewe, woon Hy ook by dié wat ‘n nederige hart en ‘n verslae gees het oor hulle sonde (57:15, 66:2, Ps. 51:19, 113:4-9, 138:6). Sonder sonde oortuiging kan jy nie die verhewe Here se guns geniet nie (57:15). Dit beteken nie dat almal se oortuiging ewe sterk is nie, maar waar daar ware bekering is, sal daar tot ‘n mindere of meerdere mate sonde oortuiging wees (Joh. 16:8). ‘No one was converted without knowing that he needed to be.’ (Iain Murray).

Nie almal se sonde oortuiging lei egter tot bekering nie (Hand. 24:25). Party mense huil oor die gevolge van hulle sonde en nie oor die sonde self nie (2Kor. 7:10). Hulle bly dalk vir ‘n leeftyd onder sonde oortuiging en kry nooit vrede nie, omdat hulle nie na Jesus toe draai om hulle te vergewe nie. Moet daarom nie dink dat alles tussen jou en die Here reg is, net omdat jy ‘n sonde oortuiging gehad het nie. Vra eerder of jy jouself al voor Jesus en sy kruis verneder het en vergewe is?

T.s.v. jou sonde sal Here nie altyd kwaad bly nie, maar jou vergewe (57:16, Ps. 103:9). As Hy vir ewig moes kwaad bly en die volk moes straf, sou dit hulle moedeloos maak en sou hulle sterf (57:16, Ps. 130:3). Is jy nie bly dat die Here jou nie onmiddellik uitwis wanneer jy sonde doen nie? Dank Hom vir sy genade en geduld.

Die Here het sy volk gestraf en sy gesig weggesteek, omdat Hy kwaad was oor haar sonde en gierigheid (57:17). Maar t.s.v. sy tugtiging het die volk nog steeds weggedwaal en hulle eie koppe gevolg (57:17). Moenie soos ‘n perd wees wat ‘n stang in sy bek moet kry voor hy vir jou luister nie (Ps. 32:9). Wat moet die Here nóg doen voordat jy jouself verneder, die wit vlag waai, jou sonde erken, om genade smeek en sê: ‘Dit is genoeg; ek kan nie wen nie; ek gee op’?

Toe die Here Israel se afvallige weë, afgodery en sondige hart sien, toe maak Hy ‘n plan om hulle te genees en te herstel (57:18). So het Hy sy liefde en genade deur Jesus se kruisdood bewys (hfst. 53). Die sondaar wat dit besef, treur met berou omdat sý sonde dit gedoen het. Sy trane van pyn verander egter in trane van vreugde, omdat die Here hom troos en vergewe (57:18, 40:1). Uit die saad van bekering wat die Here in sy hart geplant het, groei die soet vrugte van lofprysing (57:19, Heb. 13:15).

Prakties beteken dit dat daar plek is vir liede van bekering, berou en belydenis. Ons kan nie sê dat ‘n kerk gevrek is, net omdat hulle nie elke week hulle hande ophef en juig nie.

Maar selfs waar ons ons vuil lewens voor die kruis sien, moet ons ook kyk na Jesus wat gekruisig is, wat ons deur sy bloed vergewe het, wat ons met sy skoon lewe bedek, en wat opgestaan het en verheerlik is. Dit is reg om oor jou sonde te treur, maar dit verheerlik nie die Here as jy meer na jouself kyk as na Jesus nie. Dit is reg as jou hart gebreek is oor sonde, maar ‘n swartgallige en hopelose persoon wys dat hy nie die vrede en genesing ken wat Jesus deur sy kruisdood vir die Jode en die heidene gebring het nie (57:19, 53:5, Ef. 2:14, 17).

Het jy hierdie vrede? Rus jou gewete? Of voel jy skuldig oor iets (dalk so erg dat jy nie kan slaap nie)? Sal dit jou vir ewig pla? Sal jy vir altyd hardloop en bang wees dat jou sonde gaan uitkom? Moenie langer jou sonde wegsteek nie. Gee dit vir Jesus, sodat Hy daarmee kan afreken en aan jou sy vrede gee (57:19).

As jy te trots is om te erken dat jy sleg is en die Here nodig het, sal jy so onrustig wees soos ‘n onstuimige see (57:20). Jy sal nie vir lank die sonde in jou hart kan wegsteek nie, maar soos wat die see die vullis van die bodem af optel en uitspoel, sal die sonde in jou hart uitspoel op die strand van jou woorde en dade (57:20, Jud. 13).

En as sonde jou lewe kenmerk, sal jy nooit vrede hê nie (48:22, 57:2, 21, 19, Jer. 6:14). Dalk sal jy vir ‘n rukkie beter voel terwyl jy

  • Slaap
  • Rondom die braaivleisvuur saam met jou vriende lag
  • Hard werk en nie aan jou sonde of ‘n heilige God dinknie.

Maar wanneer jy alleen in jou huis sit en niks het om te doen nie, sal jy jou sonde en die oordeelsdag onthou. Dit sal jou bang maak. Jy sal die TV aansit, met iemand wil kuier, drink, gym toe gaan, en enigiets doen om die sonde uit jou gedagtes te skuif. Jy sal dit regkry... vir ‘n rukkie.

As jy jou sonde vir lank genoeg ignoreer, sal jy jou gewete oefen om nie meer skuldig te voel wanneer jy verkeerd doen nie. Maar dit sal die fout van jou lewe wees. Later sal jy sonde doen sonder om skuldig te voel. Jy sal nie eers weet dat jy ‘n verkeerde koers inslaan nie. Jy het jou gewete hard gemaak en sal nie die lighuis sien of die alarms hoor wat jou teen die rotse waarsku nie. Op die einde sal die skip van jou lewe teen die rotse van God se oordeel in die hel verpletter word (1Tim. 1:19).

Verneder jou eerder voor die Here en erken dat jy nie vrede het nie, omdat jou sonde nie vergewe is nie. As jy dít doen, sal Hy jou vir ewig vergewe en jou sy kind maak. En as almal vergewe is en in ‘n regte verhouding met die Here lewe, sal dit helfte van ons land se probleme oplos. Vra enige getroude persoon wie se lewensmaat tot bekering gekom het. Alhoewel hulle huwelik nog nie perfek is nie, kan niemand dit miskyk dat dinge drasties verander het nie. Hoe groot moet die verandering dan nie wees as ‘n groot deel van die land se bevolking tot bekering kom en die Here dien nie?

 

Volg ons op Facebook: Baptistekerk Kempton Park

Audio preke nou beskikbaar by Soundcloud: Baptistekerk Kempton Park

Kategorieë