Coram Deo Cover Image

Coming soon...

27 October 2023

Die ongemaklike gesag van Jesus Christus*

Lukas 20:1-8

Die wêreld se sterkste man is nie die magtigste nie. Die wêreld se magtigste man is nie die sterkste nie. ’n Liggaamsbouer is sterk. ’n Koning is magtig. Een het krag en die ander gesag. Jesus het albei, daarom voel sondaars ongemaklik voor Hom.

 

1. Jesus se boodskap (v.1)

Die week voor sy dood het Jesus die volk in die tempel geleer (v.1, 19:47). Dit is een van die redes hoekom Hy aarde toe gekom het: “Ek moet ook in die ander dorpe die evangelie van die koninkryk van God verkondig, want daarvoor is Ek gestuur.” (4:43).1

Hoekom moet mense onderrig word? Want sonde maak ons onkundig en dwaas: “Julle moenie meer soos die heidene met hulle niksbeduidende gedagtes leef nie. Hulle denke is verduister, hulle is vervreem van die lewe met God, omdat hulle onkundig is, deur die hardheid van hulle harte.” (Ef. 4:17-18).

Ons dink maklik ons is wys, maar kan nie eers ons emosionele- en verhoudingsprobleme oplos nie, wat nog te praat van wêreldprobleme soos oorlog. Ons het God se oplossings nodig. Dit leer Hy vir ons in sy Woord. Ons benodig die Bybel in ons huise, skole, werkplek, media en parlement. Ek sê nie Bybelonderrig sal die wêreld verander nie. Dit sal nie, want sodra sondaars die wet hoor, wil hulle dit oortree. Dit was Paulus se belewenis: “Wat sal ons dan sê? Dat die wet sonde is? Hoegenaamd nie! Trouens, ek sou nie die sonde geken het as dit nie deur die wet was nie. Ek sou immers nie geweet het wat begeerte is as die wet nie gesê het: ‘Jy mag nie begeer nie.’ Nadat die sonde deur die gebod ’n vastrapplek gekry het, het dit allerlei begeertes in my gewek, want sonder die wet is die sonde dood.” (Rom. 7:7-8).

Op sigself sal onderrig nie die samelewing verander nie. Om vir kinders ‘safe sex’ te leer en ’n kondoom in die hand te stop, gaan nie VIGS teenwerk nie. Dit is soos om insekdoder aan ’n boom met siek wortels te spuit.

Selfs al leer jy vir mense ’n Bybelse moraliteit, sal jy hulle nie verander nie. Van nature is die mens in die boeie van Satan en sonde. Hy kan nie reg doen nie en wil ook nie. Die Bybel sê:

“En dit is die oordeel: Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie.” (Joh. 3:19-20).

“Die denke van ons sondige aard is vyandskap teen God; dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wie in hulle sondige aard bly, kan God nie tevrede stel nie.” (Rom. 8:7-8).

Paulus skryf van “die ongelowiges wie se denke deur die god van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie.” (2Kor. 4:4).

“Julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle vantevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lug—die heerser van dié gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Ons almal het vantevore soos hulle opgetree toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel.” (Ef. 2:1-3).

Weens die mens se boosheid en opstand teen God verdien ons die ewige dood (Rom. 6:23, Ef. 5:5-6). Die meeste mense oortuig hulleself hulle sal dit vryspring. Baie van dié wat nou in die hel is, het so gedink. Die Jode het so gedink, maar Jesus het hulle ontnugter deur hulle tot bekering te roep en meer as enigiemand in die Bybel oor die hel te praat.

Jode en heidene benodig slegte nuus voordat die goeie nuus sin maak. As ’n dokter vir jou sê: ‘Ek het ’n supermedikasie wat jou lewe sal red,’ sal jy antwoord: ‘Maar ek is nie siek nie.’ Die dokter se goeie nuus maak nie ’n verskil nie. As hy egter vir jou die slegte nuus gee dat jy terminaal siek is en net twee weke oor het, sal jy sy supermedikasie met albei hande aangryp. Dit het vir jou goeie nuus geword.

Net so gee God ons sy wet voor ons die evangelie ontvang; die slegte nuus voor die goeie nuus. Voordat die goeie nuus sin maak, moet ons verstaan hoe sleg ons is. Deur die wet wys God ons sonde uit en dryf ons na Jesus toe vir verlossing: “Voordat hierdie geloof [in Jesus en die evangelie] gekom het, was ons onder die toesig van die wet, ingesluit met die oog op die geloof wat in die toekoms geopenbaar sou word. Die wet was dus ons oppasser [of tugmeester], met die oog op Christus, sodat ons deur geloof geregverdig kon word.” (Gal. 3:23-24).

In v.1 het Jesus die goeie nuus gepreek (Gk. euaggelizō). Dit is die krag van God tot redding (Rom. 1:16). Sonder dit kan niemand gered word nie (Rom. 10:13-15, 17).

Party Christene glo Jesus het ’n ander evangelie as ons verkondig. Syne was die evangelie van die koninkryk. Ons s’n is die evangelie van verlossing. Sy boodskap was dat Hy gekom het om Israel die sterkste nasie op aarde te maak, om oor hulle te regeer en om deur hulle die wêreld te bereik. Hulle het Hom nie aanvaar nie, maar gekruisig. Daarom moet Hy die koninkryk uitstel en die Jode in die toekoms red. Intussen stuur Hy die apostels en die kerk met die evangelie van verlossing na die wêreld toe. Die evangelie van verlossing sê vir mense Jesus het vir ons sondes gesterf en weer opgestaan. As mense hulle bekeer en in Hom glo, sal Hy hulle sondes vergewe en hulle die ewige lewe gee.

Die Bybel tref geen so ’n onderskeid nie. Daar is nie twee evangelies nie, maar een. Die apostels en die kerk se evangelie is Jesus s’n. Die evangelie van die koninkryk is deur die apostels verkondig en sal tot aan die einde verkondig word (Matt. 24:14, Hand. 8:12, 28:23, 31). Iemand wat ’n ander evangelie verkondig, laat hom ’n vervloeking wees (Gal. 1:8-9)!

Soos Farao se twee drome een was, is Jesus en die apostels se evangelie een. Dit vertel mense van God se koninkryk en sê hulle is nie waardig om in te gaan nie. Deur Jesus se kruisdood vir ons sondes, sal Jode en heidene wat in Hom glo, die koninkryk binnegaan.

Jesus het sy evangelie in die Ou Testament begin. Hy was immers in Jerusalem vir die Pasga (Joh. 12:55). In sy onderrig het Hy die volk herinner aan hoe hulle slawe was in Egipte. God het die Egiptenare met tien plae geoordeel om Israel uit slawerny te bevry. Die aand voor Israel se uittog uit Egipte moes hulle in hulle huise bly. God sou die eersgeborenes van die Egiptenare doodmaak. Om te verhoed dat dieselfde met Israel gebeur, moes elke gesin ’n lammetjie slag en sy bloed teen die deurkosyne smeer. God het die bloed gesien en hulle nie met die dood getref nie. Toe die plaag verby was, het God sy volk deur Moses uit Egipte gelei.

Die verhaal van Israel se eksodus of uittog uit Egipte is ’n voorskou van die evangelie. Almal van ons was slawe van sonde (Joh. 8:34). Jesus het gekom om ons vry te koop (Joh. 8:36). Hy het sy en ons vyande aan die kruis oorwin (Kol. 2:14-15, Heb.2:14-15, 1Joh. 3:8). Hy is as ons Lam geslag, sodat ons nie hoef te sterf nie (Joh. 1:29, 1Kor. 5:7). Deur sy dood het die ware eksodus of uittog plaasgevind toe Hy ons uit die slawehuis van sonde bevry (Luk. 9:31, Gk. exodos).

 

2. Die owerhede se vraag (v.2)

Jesus se gesag het die owerhede ongemaklik gelaat, daarom wou hulle Hom doodmaak: “Hy het daagliks op die tempelterrein onderrig gegee. Die leierpriesters, die skrifkenners en die volksleiers wou Hom om die lewe bring” (19:47). Hulle kon dit nie openlik doen nie, want die volk het geglo “Hy is waarlik die Profeet.” (Joh. 7:40). Daarom het hulle ’n lokval gestel en Hom met strikvrae probeer uitvang. Een van die vrae was: “Sê vir ons, op watter gesag doen jy hierdie dinge? Wie het aan jou hierdie gesag gegee?” (v.2).

Die Jesus van Islam, Liberalisme en Boeddhisme sou hulle nie pla nie; hy is maar net ’n goeie mens, wyse leermeester en ’n profeet. Wat hulle nie kon verduur nie, is dat Jesus Hom aan die Vader gelykstel en Homself die Seun van God noem (Mark. 14:61-64, Joh. 5:17-18).

Vandag nog haat mense dit, daarom opponeer hulle sy Woord en belaster sy Naam. Hollywood gee die pas aan. Hulle belaster nie vir Mohammed of Boeddha nie, maar vir Jesus. Hulle teenstand spruit uit ’n ongemak oor sy gesag (v.2). Liewe Jesus kan hulle hanteer. Hy moet net nie sê Hy het alle mag in hemel en op aarde nie (Matt. 28:18). Hy moenie ’n Regter wees wat goddelose mense in die hel gooi nie (Matt. 25:31-32, 41). Hy moenie die Here wees voor wie elke knie sal buig nie (Fil. 2:10-11). Hy moenie radikaal wees en Luk. 13:5 en Joh. 8:24 sê nie: “...maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom... want as julle nie glo dat Ek Is nie, sal julle in julle sondes sterf.”

Hierdie Jesus maak mense ongemaklik. Hy moet dood.

Wat ’n verrassing sal hulle nie kry as Jesus weer kom en hulle Hom in die oë moet kyk nie! Moet Hom nie teenstaan nie, maar onderwerp jou aan sy gesag. Plaas jouself onder sy Woord en leer wat Hy van jou vereis (v.1). Bly weg van gemeentes en leraars wat mense vermaak en nalaat om die Bybel te preek. J.I. Packer sê: ‘The preacher’s job is...to feed the sheep rather than amuse the goats.’2 Elke leraar moet Christus se skape met die Woord voed, sodat hulle Hom gehoorsaam en onder sy gesag lewe (Jer. 3:15, Joh. 21:15-17).

Hiervan wou die Joodse leiers niks weet nie, want waar kry iemand sonder formele opleiding gesag: “Hoe ken hy die Skrifte sonder dat hy dit bestudeer het?” (Joh. 7:15). Wie gee Hom die gesag om mense uit die tempel te dryf (19:45)? As Jesus sou sê dat sy gesag van mense af kom, sou die leiers Hom stilmaak. As Hy sou sê sy gesag kom van God af, sou hulle vir bewyse vra.

Jesus het al voorheen bewyse gegee. Hulle wou Hom nie glo nie. Daarom sou Hy nie meer wonderwerke doen nie (vgl. Matt. 12:38, 16:1). “As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle selfs as iemand uit die dood opstaan, nie oortuig word nie.” (16:31).

Israel se leiers het nie meer tekens nodig gehad nie, maar ’n gewilligheid om God se wil te doen. Daardeur sou hulle weet of Jesus se gesag van God af kom of nie: “As iemand bereid is om sy wil te doen, sal hy, wat hierdie leer betref, weet of dit van God is en of Ek uit my eie praat.” (Joh. 7:17).

Dit was Tony se probleem. Ek het hom in Nelspruit ontmoet. Hy was ’n verpleegster by een van die hospitale. Toe ek vir ’n pasiënt bid, toe staan Tony en inluister. Toe ek klaar gebid het, toe trek hy my eenkant toe en sê: ‘I am looking for the truth. If you can give me something better than I have, I’ll take it.’ Ek het die evangelie gedeel, maar vinnig agtergekom hy wil nie die waarheid hê nie. Hy wou net stry. Ek het hom ’n paar keer daarna besoek, maar niks het verander nie. By een geleentheid toe sê hy: ‘If you know of any meetings where they do miracles, let me know. I want to see it.’ Geen wonderwerk sou hom egter oortuig nie. Hy het genoeg bewyse gehad, maar wou nie glo nie.

Al die bewyse is om ons. Die ontwerp van troupant se vlerke of die mens se oog bewys God bestaan. Die versorging van triljoene voëls, insekte en diere wys dat Jesus die skepping deur sy magswoord onderhou (Heb. 1:3). Die ontbloting van ’n mense se gedagtes en motiewe onder die prediking van die Woord bewys dit is die waarheid (Heb. 4:12). Die radikale transformasie van mense soos Saulus van Tarsus bewys Jesus het opgestaan en Hy lewe (Handelinge 9). Die hele Bybel spreek van sy gesag:

“Hulle was verbaas oor sy lering, omdat Hy met gesag gepraat het.” (4:32).

“Almal was baie verbaas en hulle het vir mekaar gesê: ‘Wat is besonders omtrent hierdie man se woorde, dat Hy die onrein geeste met soveel gesag en mag gebied, en hulle dan die mense verlaat?’ ” (4:36).

“‘Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het om op aarde sondes te vergewe...’—sê Hy toe vir die verlamde: ‘Ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis.’ Onmiddellik het hy daar voor hulle opgestaan, die slaapmat waarop hy gelê het, gevat en huis toe gegaan terwyl hy God prys.” (7:24-25).

“net soos U aan Hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat Hy aan elkeen wat U aan Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.” (Joh. 17:2).

“wat Hy uitgeoefen het in Christus, toe Hy Hom uit die dood opgewek het, en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en Hom aan die kerk gegee, as Hoof oor alles” (Ef. 1:20-22).

“En in Hom, wat Hoof oor elke heerskappy en mag is, is julle met hierdie volheid vervul.” (Kol. 2:10).

“Ek was dood, maar kyk, Ek leef vir ewig en ewig; ook hou Ek die sleutels van die dood, en van Hades.” (Op. 1:18).

“Jesus het nader gekom en vir hulle gesê: ‘Aan My is gegee alle mag in die hemel en op die aarde.’ ” (Matt. 28:18).

Jesus is nie ’n stamgod nie, maar het gesag oor al die nasies (Ps. 2:8, 22:28-29). Die Jode het dit ontken. Volgens hulle het ’n mens se gesag in sy opleiding en voorvaderlike tradisies gelê. Jesus se gebrek aan beide het gemaak dat hulle Hom v.2 vra: “...op watter gesag doen jy hierdie dinge? Wie het aan jou hierdie gesag gegee?”

Om die vraag te antwoord, sê Paulus Jesus is “God bo alles...lofwaardig vir ewig! Amen.” (Rom. 9:5). As mens het Jesus sy gesag by die Vader ontvang (Matt. 9:8). Al sy woorde en dade het Hy by sy Vader ontvang (Joh. 5:30, 8:28, 12:49). Die Jode het gedink dit is waansinnig, daarom het hulle Hom gekruisig. Die apostels het die aanspraak geglo dat Jesus die Seun van God is. Petrus het gesê: “U is die Christus, die Seun van die lewende God.” (Matt. 16:16). Thomas het gesê: “My Here en my God!” (Joh. 20:28).

Dit is jou opsies: aanbid Jesus as jou Here en God, of sê Hy het ’n demoon en kruisig Hom. Moenie sê Hy is net ’n goeie mens nie. Goeie mense is nie ego-sentries of lieg oor hulle identiteit nie.3

 

3. Jesus se teenvraag (v.3-4)

As Jesus v.2 eerlik en opreg moes antwoord, sou die leiers Hom nie glo nie. Daarom het Hy hulle met ’n teenvraag geantwoord: “Was die doop van Johannes van die hemel, of van mense?” (v.3-4).

Johannes het Jesus as die Messias, Seun van God, Lam van God en die Here aangekondig; Hy het Israel met ’n bekeringsdoop vir die Messias se koms voorberei (3:3-7, 15-17, Joh. 1:29, 34). Israel se leiers het Johannes se bekeringsdoop verwerp, omdat hulle gedink het hulle het nie bekering nodig nie (7:30, Matt. 3:7-8). Jesus het dit geweet en hulle in v.4 gevra: “Was die doop van Johannes van die hemel, of van mense?”

As die Jode Jesus se voorloper verwerp het, sou hulle Hom ook verwerp. Eintlik het hulle God en sy boodskappers verwerp (20:9-15). Hulle was ontevrede met God se eise oor hulle. Daarom het hulle die Messias gekruisig (23:21). Daarom vloek hulle God en ontken sy bestaan (Rom. 1:19-32, 3:14). As hulle kon, sou hulle Jesus weer kruisig (Heb. 6:6). Van die eerste hoofstuk af haat hulle die Bybel. Daarom dat hulle Genesis 1 in twyfel trek. Die Bybel moenie sê daar is net een Skeppergod nie. Hulle wil hulle eie gode kies. Genesis 1 moenie sê God het alles gemaak nie. Hulle sal jou as onwetenskaplik bestempel, omdat alles kwansuis uit ’n oerknal (Eng. big bang) en evolusie ontstaan het. Genesis 1 moenie sê God het die mens man en vrou gemaak, en dat LGBTQIA+ sonde is nie. Hulle sal jou vir ’n homofobiese dweper uitkryt. Genesis 1 moenie sê God het die mens na sy beeld gemaak en dat aborsie moord is nie. Hulle wil seks hê met wie hulle wil sonder dat daar gevolge is. As iemand vir hulle losbandige optrede moet sterf, is dit nie hulle nie, maar die ongebore baba.

Of Jesus. Hy moet sterf. Toe Hy aarde toe kom, toe ontken en vermoor hulle Hom (Joh. 1:11, Hand. 3:13-14). Die rede vir hulle ongemak? Hulle weet Jesus het gesag om hulle te oordeel. Daarom haat hulle Hom. “[God] het aan Hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat Hy die Seun van die Mens is.” (Joh. 5:27). Hulle is “mense wat die voorskrif van God ken, naamlik dat die mense wat hierdie dinge doen, die dood verdien.” (Rom. 1:32).

Maar hulle protes teen die Messias sal sy gesag nie afskud nie (Ps. 2:1-9). Die beste is dat hulle in lojale aanbidding voor Hom neerbuig (Ps. 2:10-12). Hy sal hulle van harte vergewe (23:34) en daarna deel van sy kerk maak deur wie Hy sy gesag uitoefen. Aan sy liggaam gee Hy mag oor die bose, die nasies, om kerkdissipline uit te oefen, mense op te bou en die Woord te verkondig (10:19, Ef. 6:10-17, Matt. 28:19-20, 16:18-19, 18:18-20, 3Joh. 9-10, 1Kor. 5:4-5, 2Kor. 13:2-4, 10, 10:8, Tit. 2:15, Op. 2:26-27).

Dit beteken nie ons het gesag oor Jesus nie. Die Word of Faith beweging dink ons het. Iemand het eenkeer vir my gesê: ‘Jesus het ons toestemming nodig as Hy iets in die wêreld wil doen.’ Dit is lasterend om die minste te sê. Jesus gee ons die gesag en nie andersom nie. Dit is onwaar om te sê ons is sy enigste hande en voete op aarde. As Hy wil kan Hy maklik sonder ons werk. Hoe anders het Hy die heelal geskep (Kol. 1:16)? Ons en nie Jesus nie, is bevoorreg dat Hy ons gebruik. Hy kies swak instrumente om sy krag te bewys: “Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie.” (2Kor. 4:7).

 

4. Die leiers se dilemma (v.5-7)

Jesus se vraag het die leiers tussen die duiwel en die diep blou see gelaat. Hy het ’n antwoord van hule vereis. Trots het gekeer dat hulle erken het Johannes die Doper is reg en hulle verkeerd (v.5). Vrees vir mense het hulle gekeer om te sê Johannes kry sy gesag by mense: “En as ons sê, ‘van mense,’ sal die hele volk ons stenig, omdat hulle daarvan oortuig is dat Johannes ’n profeet is.” (v.6). Derhalwe het hulle gesê hulle weet nie waar Johannes se doop vandaan kom nie (v.7).

Maar kon hulle nie sien hoe God Johannes gebruik het om gebroke families te herstel en sondaars tot bekering te roep nie (1:17, 3:10-14)? Kon hulle nie sien Jesus is waarlik die Messias van wie Johannes getuig nie: blindes sien, dowes hoor, lammes loop, siekes word genees, duiwels word uitgedryf, dooies lewe weer, sondaars ontvang die goeie nuus en mense wat emosioneel stukkend is, word herstel (Jes. 35:5-6, 61:1)? Israel se leiers was soos iemand wat langs ’n boom vol appels staan en sê dit is nie ’n doringboom. Hoe blind was hulle nie!

Niks het verander nie. Mense dink nog steeds Hy is nie die Messias nie. Hulle lees nie die Bybel nie, maar glo wat National Geographic kanaal daarteen sê. Sekerlik kan iemand met twee of drie doktersgrade nie verkeerd wees nie! Moet ons ons aan die wêreld se geleerdheid steur as dit hulle lei om te sê Bruce Jenner is ’n vrou (ten spyte daarvan dat hy XY chromosome het!)? In hulle geval geld Rom. 1:22: “Alhoewel hulle beweer dat hulle wys is, het hulle dwaas geword.”

Nie almal is onkundig oor die Bybel nie. Tog bly die skeptici wat dit lees verblind, omdat God die duiwel toestemming gee om dit te doen (10:21-22, 2Kor. 4:4, Jes. 6:10).

 

5. Jesus se reaksie (v.8)

As iemand blind is, help dit nie jy sit die lig aan nie. Daarom het Jesus die aanvanklike vraag nie geantwoord nie, maar gesê: “Dan sê Ek ook nie vir julle op watter gesag Ek hierdie dinge doen nie.” (v.8). Nogtans het Jesus hulle vraag op ’n subtiele manier beantwoord. Deur sy optrede het Hy gewys dat Hy, nie die leiers nie, in beheer is. Hulle het gedink hulle kan Hom uitvang en dat sy lewe in hulle hande is (v.2, 20). Jesus het vir hulle gewys dit is nie. Sy lewe en dood was in sy hande. Hy en nie hulle nie, sou bepaal wanneer Hy sterf (v.8, 26, Joh. 7:30, 8:20, 17:1, 10:18). So het Hy indirek bewys sy gesag kom van God af! Soos ’n mak maanhaar leeu wat jou teen indringers beskerm, sal Jesus sy gesag tot jou voordeel gebruik as jy voor Hom neerbuig.

*****

* Hierdie is twee preke in een. Die video en oudio skakel bevat deel 1. Deel 2 se video en oudio is op YouTube en Spotify beskikbaar.


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

2  J.I. Packer, A Quest for Godliness (Wheaton, Illinois: Crossway, 1990), 285.

3  C.S. Lewis, Mere Christianity (London: HarperCollinsPublishers, 1942), 52.

Kategorieë