Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 September 2022

Die Heilige Gees: Wie is Hy?

Verskeie Tekste

Esti ry al vir ’n maand perd. Toe sy na haar derde les van die saal afgly, toe pluk sy hard om haarself regop te trek. Sy het te hard getrek en anderkant afgeval. Baie mense doen dieselfde as dit by die Heilige Gees kom. Ons sidder as ’n TV prediker sy baadjie oor ’n klomp mense waai en sê: ‘I release the Holy Spirit!’ Ons weet hy is besig om te laster. Ons oorkompenseer en vermy die Heilige Gees. Tog praat die hele Skrif van Hom—van Gen. 1:2 tot Op. 22:17. Wie is die Heilige Gees?

 

1. Die Heilige Gees is God

Volgens die Jehovas Getuies is die Heilige Gees nie God, maar ’n aktiewe krag. Die Bybel sê die Heilige Gees is God. Om vir die Gees te lieg, is om vir God te lieg (Hand. 5:3-4). Paulus noem die Heilige Gees Here (2Kor. 3:17-18, 2Tess. 3:5). Die Heilige Gees het die wêreld geskep, asook vir Jesus in Maria se baarmoeder (Gen. 1:2, Ps. 33:6, Matt. 1:20, 23, Luk. 1:34-35). Dit beteken Hy is almagtig. Hy is soewerein en deel geestelike gawes uit soos Hy wil (1Kor. 12:11, 18). Hy is ewig: sonder begin of einde (Heb. 9:14). Hy is alomteenwoordig (Ps. 139:7-10). Die heelal het ’n einde, maar die Gees nie (Jes. 40:12-13, Heb. takan). Hy ken al God se gedagtes, daarom is Hy alwetend (1Kor. 2:10-11). Hy ken die toekoms (Hand. 1:16, vgl. Jes. 41:23). Hy is heilig (Rom. 1:4, 15:13). God se heerlikheid behoort aan Hom (1Pet. 4:14, vgl. Hand. 7:2, Ef. 1:17, 1Kor. 2:8). Hy is genadig (Heb. 10:29). Hy praat nie net die waarheid nie; Hy is die waarheid (1Joh. 5:6).

Gelowiges is ’n tempel van God die Heilige Gees (1Kor. 3:16, 6:19, 2Kor. 6:16). God die Heilige Gees gee geestelike gawes (1Kor. 12:4, 11, 1Pet. 4:10-11). Weergeboorte kom van God die Heilige Gees af (Joh. 3:5-8, 1Joh. 3:9). God die Heilige Gees het deur die profete gespreek en die Bybel geïnspireer (2Tim. 3:16, 2Pet. 1:21, Luk. 1:68, 70). Die Heilige Gees het dieselfde Naam as die Vader en die Seun, daarom is Hy dieselfde God: een in drie en drie in een (Matt. 28:19). Kan jy jou indink as Jesus sou sê: ‘Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die apostel Paulus’ (kontra 1Kor. 1:13)?

Die Heilige Gees is God. Die vroeë kerk het dit as volg bely: ‘Ek glo...in die Heilige Gees, die Here en Gewer van Lewe; wat van die Vader en die Seun uitgaan; wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word; wat deur die profete gespreek het.’1 Die Heilige Gees gaan van die Vader en die Seun uit (Joh. 15:26, 1Kor. 2:12, Gk. ek). Jesus het Hom gestuur (Joh. 16:7) en die Vader het Hom in Jesus se Naam gestuur (Joh. 14:26). Omdat die Vader en die Seun een is (Joh. 10:30), het hulle dieselfde Gees (Matt. 10:20, Rom. 8:9, Gal. 4:6, Fil. 1:19). Die Heilige Gees is God se liefde en blydskap; Hy kommunikeer die Vader en die Seun se liefde en blydskap aan mekaar (Spr. 8:30, Gal. 5:22-23, 1Joh. 4:8). Hy bring hierdie selfde liefde na ons harte toe (Rom. 5:5, 15:30).

Die Heilige Gees is in elke faset van jou en my lewe betrokke. Hy het jou in die moederskoot gevorm (Job 33:4). Hy hou jou aan die lewe (Ps. 104:30, Hand. 17:28). Hy is die goeie Gees van God wat jou versorg (Ps. 143:10, Neh. 9:20, Jes. 63:14, Luk. 11:13, Matt. 7:11). Hy genees jou as jy siek is (Hand. 10:38, 1Kor. 12:9). Hy het Jesus in sy menslike natuur bekragtig om vir ons sonde aan die kruis te sterf (Heb. 9:14). Hy wys jou sonde uit (Joh. 16:8). Hy skenk die nuwe geboorte (Joh. 3:5). Hy sonder jou van die wêreld af om aan God te behoort (1Pet. 1:2). Hy verseël jou vir die ewige lewe (Ef. 1:13-14). Hy neem jou aan om God se kind te wees (Rom. 8:15). Hy maak jou deel van die kerk (1Kor. 12:13). Hy laat jou geestelik groei (Gal. 5:22-23). Hy help jou in die stryd teen sonde (Rom. 8:13). Hy onderrig jou in die Woord (Joh. 14:26). Hy help jou in gebed (Ef. 2:18, Rom. 8:26-27). Hy gee jou ’n geestelike gawe (1Kor. 12:4, 7-11). Hy rus jou toe om die evangelie te deel (Hand. 1:8). Hy versterk jou deur vervolging (Luk. 12:11-12, 1Pet. 4:14). Hy gee vir jou sekerheid van redding (Rom. 8:16, 1Joh. 3:24). By die wederkoms sal Hy jou uit die dood uit opwek (Rom. 8:11).

 

2. Die Heilige Gees is ’n Persoon

Die Heilige Gees is ’n Persoon. Toe ek dit eenkeer sê, toe dink iemand ek bedoel Hy is ’n mens. Maar dit is nie wat ek gesê het nie. Ek het bedoel Hy is nie ’n onpersoonlike krag nie. Hy het ’n persoonlikheid met al die kwaliteite van ’n Persoon. Hy kan mense troos (Joh. 14:16). Ons kan Hom ken (Joh. 14:17). Hy het ’n verstand (Rom. 8:27, 1Kor. 2:10-11). Hy kan praat, mense onderrig en hulle herinner (2Sam. 23:2, Joh. 14:26, 16:13, 1Kor. 2:13). Hy roep mense en stuur hulle uit (Hand. 13:2, 4, 20:28). Hy getuig van Jesus en verheerlik Hom (Joh. 15:26, 16:14). Hy oortuig mense van hulle sonde (Joh. 16:8). Party mense sondig teen Hom (Jes. 63:10, Mark. 3:29, Hand. 5:3, 9, 7:51, 1Tess. 5:19). Hy gee sekerheid van redding (Rom. 8:16, 1Joh. 3:24). Hy bid (Rom. 8:26-27, Gal. 4:6). Hy het emosies soos liefde, goeie begeertes, hartseer, blydskap en woede (Rom. 15:30, Gal. 5:17, Ef. 4:30, 1Tess. 1:6, Heb. 10:29). Hy het ’n wil; Hy kan besluite neem en mense lei (1Kor. 12:11, Hand. 15:28, 16:6-7). Hy gee geskenke (1Kor. 12:7-10).

Dit is Godslasterlik om te maak of Hy ’n kragprop eerder as ’n Persoon is. Dit is sonde om van Hom te vergeet, Hom uit jou lewe weg te laat, of te maak of Hy ’n warm gevoel is. Martin Luther het gesê: ‘...the Holy Spirit is a beautiful person to be known and loved, not a buzz to be felt.’2 Die ergste is om te dink jy kan die Heilige Gees beheer: “Toe Simon sien dat die Gees deur die handoplegging van die apostels geskenk word, het hy hulle geld aangebied, met die woorde: ‘Gee vir my ook hierdie mag, sodat elkeen vir wie ek die hande oplê, die Heilige Gees ontvang.’ Maar Petrus het vir hom gesê: ‘Mag jou geld saam met jou in die verderf beland, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry! Jy het geen aandeel of aanspraak in hierdie saak nie, want jou hart is nie opreg voor God nie. Bekeer jou van hierdie boosheid van jou, en bid die Here dat die bedoeling van jou hart vergewe mag word, want ek sien jy is galbitter en in ongeregtigheid verstrik.’ ” (Hand. 8:18-23).

Joel Beeke besef goed die Heilige Gees is ’n Persoon. Die titel van sy boek oor die Heilige Gees is The Beauty & Glory of the Holy Spirit. Een van my goeie vriende verstaan dit. Die opskrif van sy epos aan my oor die Heilige Gees was Delighting in the Holy Spirit. Om so oor die Heilige Gees te dink, is Bybels. Jesus het Hom in die Heilige Gees verheug (Luk. 10:21). Die vroeë kerk het dieselfde gedoen: “Die kerk dwarsdeur die hele Judea, Galilea en Samaria het vrede beleef en is opgebou. Hulle het met ontsag voor die Here geleef, en met die bemoediging van die Heilige Gees, het hulle getalle toegeneem.” (Hand. 9:31). “Die dissipels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees.” (Hand. 13:52). “Die koninkryk van God is tog nie ’n saak van kos en drank nie, maar van geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Rom. 14:17).

Die Heilige Gees is ’n Persoon, wat beteken jy kan ’n verhouding met Hom hê: “...die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.” (2Kor. 13:13). Hy is die Paraklētos wat langs jou inkom om jou te versterk en te troos (Joh. 14:16). Ontvang Hom deur geloof in Christus: “Het julle die Gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het?... Gee Hy dan vir julle die Gees, en verrig Hy kragtige dade onder julle, op grond van die uitvoering van die wet, of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het?... Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet deurdat Hy in ons plek ’n vervloeking geword het, want daar staan geskryf: ‘Vervloek is elkeen wat aan ’n hout hang.’ Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, en dat ons die Gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang.” (Gal. 3:2, 5, 13-14).

Het jy al die Heilige Gees ontvang? Dan wil Hy hê jy moet Christus verheerlik (Joh. 16:14). As Christus vir Hom so belangrik is, moet jy nie teen Jesus sondig nie, anders bedroef jy die Gees (Ef. 4:30). Bely jou sonde, sodat God jou deur die bloed van Jesus kan reinig (1Joh. 1:7, 9). Wees lief vir die Vader en die Seun; gehoorsaam hulle. As jy dit doen, sal die Gees van die Vader en die Seun jou hart vul: “Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld Hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken Hom egter, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees... As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.” (Joh. 14:17, 23).

Soos met die Vader en die Seun moet jy die Heilige Gees aanbid, gehoorsaam, verheerlik, vrees, dank en liefhê. In Jes. 6:3 lees ons van hemelwesens wat die Here aanbid. In Jes. 6:8-10 stuur die Here Jesaja om sy boodskap vir Israel te preek. Wie is hierdie aanbiddingswaardige God? Hand. 28:25-27 haal Jesaja se woorde aan en sê die Heilige Gees het met Jesaja gepraat! Jesaja se hemelwesens het onder meer die Heilige Gees aanbid!

Volgens Ps. 95:6 moet ons voor ons Maker kniel en Hom aanbid. Wie is Hy? Hy is die God van Israel wat hulle teen ’n rebelse gesindheid gewaarsku het (Ps. 95:7-11). Volgens Heb. 3:7-11 het die Heilige Gees Israel in Psalm 95 teen ’n rebelse gesindheid gewaarsku! Wie is dan die Maker voor wie jy moet kniel? Die Heilige Gees! Polikarpus van Smirna (70-160 n.C.) het dit verstaan. Toe sy vyande hom aan die brandstapel vasmaak, toe bid hy: ‘Ek loof, prys en eer U vir alles, saam met die ewige en hemelse Jesus Christus, U geliefde Seun; saam met wie aan U, en die Heilige Gees die heerlikheid toekom; nou en deur alle eeue. Amen.’3


1  Belydenis van Nicea (325; hersien in 381 te Konstantinopel en 589 te Toledo). Verkry en in Afrikaans vertaal uit Wayne Grudem, Systematic Theology (Nottingham, England: Inter-Varsity Press, 1994, 2007), 1169

2  John Piper, 21 Servants of Sovereign Joy (Wheaton, Illinois: Crossway, 2018), 69

3  Vry vertaal uit The Martyrdom of Polycarp, ch. 14. Verkry by https://www.newadvent.org/fathers/0102.htm

Kategorieë