Coram Deo Cover Image

Coming soon...

16 March 2023

Die Heilige Gees: Bid in die Gees

[column width="1/1" last="true" title="" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

Romeine 8:26-27

Ek berei elke week twee preke voor. Ek begin op ’n Dinsdag en eindig op ’n Saterdag. Laasweek het ek minder tyd gehad. Ek was van Maandag tot Woensdag by vergaderings. Ek het Donderdag tot Saterdag gehad om twee preke voor te berei. Ek het die Here om hulp gevra en Hy het geantwoord. Hy het dit op twee mense se harte gelê om te bid dat ek vinniger sal werk. Hoe het hulle geweet ek het nie tussendeur by die vergaderings tyd gehad om te werk nie? Ek glo die Gees het hulle gelei om hiervoor te bid. Elke gelowige moet so bid. Paulus gee twee redes hoekom ons in die Gees moet bid:

 

1. Ons is swak (v.26)

’n Paar jaar gelede is Pierre en Yolande Korkie deur Al-Qaeda gevange geneem. Vir die eerste paar weke het hulle aanhoudend gebid. Op ’n stadium het hulle woorde opgeraak—hulle het nie meer geweet wat om te bid nie. Hulle wou ’n Bybel hê. Die wagte het hulle geweier. Hulle het ’n pen en papier gevra, en soveel as moontlik Bybelverse daarop neergeskryf. Hulle het geweet die Bybel gee ons woorde om te bid.

Deur die Bybel help die Gees ons swak gebede: “Dra ook die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God. By elke geleentheid wanneer julle bid en smeek, moet julle telkens deur die Gees bid...” (Ef. 6:17-18).

Dieselfde Gees wat ons help om reg te lewe en sonde dood te maak; wat God se kinders maak en getuig dat dit so is; wat eendag ons liggame sal opwek (v.2, 4, 5-6, 10, 11, 13, 14, 15-16, 23); help ons ook om te bid (v.26-27). Net soos Hy ons die hoop van ’n ewige toekoms gee (v.23-25), bid Hy aanhoudend in ons huidige swakheid vir ons (v.26, 18).

Hoe bid Hy? Volgens party mense werk die Gees as ons lewe en dood spreek. Dit is Onbybels en is glad nie wat hierdie verse beteken nie. Die Griekse woord (sunantilambanomai) beteken die Gees werk met volle inisiatief en persoonlike belangstelling saam met ons (v.26). Ons is nie passief nie. Ons herhaal nie ’n sogenaamde heilige woord soos ‘Maria’ of ‘genade’ tot ons ’n onbeskryflike vrede ervaar nie. Dit klink na Boeddhisme meer as na Christenskap. Ons bid nie liturgiese gebede sonder die Gees nie. Ons sê nie die Onse Vader as ’n resitasie op nie. Ons bid nie volgens Katolieke kraletjies nie. Ons herhaal nie die Book of Common Prayer se gebede soos ’n pappegaai nie. Ons bly nie streng by ons gebedslys sonder om ooit af te wyk nie. Wie so bid, sal nooit leer om in die Gees te bid nie.

John Owen sê: ‘Those who never enter the water except with floats and arm-bands will never learn to swim. The constant use of set forms of prayer may be a great means of quenching the Spirit and hindering all further progress.’1 John Bunyan sê: ‘...one word spoken in faith is better than a thousand prayers, as men call them, written and read in a formal, cold, luke-warm way.’2 As ware gelowiges vertrou ons die Gees om ons te help (v.26). Hy is die Helper wat vir ons intree (v.26-27, Joh. 16:14, Gk. Paraklētos). Hy bid in ons en voorsien die woorde soos ’n pa sy driejarige kind in gebed lei (v.26-27). Die Gees lei ons, maar ons moet ons harte in gebed uitstort (1Sam. 1:12-16, Ps. 62:9).

In ’n gebroke wêreld vol sonde (v.18-21) lei die Gees ons in gebed vir ’n nuwe wêreld sonder siekte, sonde, hartseer, lyding en dood (v.22-23, 26-27, Op. 21:1-8). Terwyl ons hier is, laat Hy deur gebed alles ten goede saamwerk en maak Hy ons soos Christus (v.26-27, 28-29). In hierdie wêreld benodig ons die Gees se hulp, omdat ons maklik verward raak en nie weet wat om te bid nie. Hoe bid jy as ’n vriendin in Australië twee groot beroertes kry en die dokters die masjiene wil afsit? Vra jy vir genesing, of bid jy dat sy gemaklik sal sterf? Bid jy hoofsaaklik vir haar, of liewer vir haar man, kinders, ouers, familie en vriende? Paulus het hierdie spanning beleef. Toe hy in die tronk was, wou hy sterf en by Christus wees. Maar was dit die beste? Sou dit nie beter wees dat die keiser hom vrylaat om sy werk in die evangelie voort te sit nie (Fil. 1:23-24)?

Wat is jou omstandighede? Hoe moet jy daarvoor bid? Vra die Gees om jou te lei (v.26). Dalk dink jy dit is onnodig en sê: ‘Die Gees hoef my nie te lei nie. Ek kan eenvoudig die Bybel bid.’ Dit is alles goed en wel dat jy die Bybel bid, maar enige ongelowige kan dit doen. Die vraag is: watter gedeelte moet jy bid? Vra die Heilige Gees vir die regte teks. Vra Hom om die gepaste belofte in jou hart te sit. Hy sal jou antwoord. Dalk stuur ’n vriend of vriendin vir jou ’n WhatsApp met ’n Bybelvers. Moontlik is dit die Gees se manier om jou te sê wat jy moet bid. Dalk bid iemand iets wat jy moes hoor. Of die Gees sit ’n vers in jou gedagtes. Of Hy wys jou iets in jou stiltetyd, ’n preek, iemand se getuienis, of ’n Christelike boek. So sit Hy die regte versoek, danksegging, lofprysing of belydenis in jou hart. Hy vat wat Jesus in die hemel bid (v.34, Heb. 7:25) en sit dit in jou hart. Soos Jesus in die hemel vir jou bid, bid die Gees in jou. Volg sy leiding en bid volgens die Woord wat Hy op jou hart lê. Dit sal jou gebede vlerke gee en jou siel verkwik.

Hoe weet jy as die Gees jou lei? Wie sê dit is nie die duiwel wat jou mislei en selfs Bybelverse aanhaal om jou te vang nie (Matt. 4:6, 2Kor. 11:14)? Die Gees lei ons gebede volgens die Woord (Joh. 15:7). Hy lei ons om nederig te wees, ons probleme vir die Here te gee, ons sonde te bely (1Pet. 5:6-7, Sag. 12:10). As Hy ons lei, volg goeie dinge soos liefde, vriendelikheid en selfbeheersing (Gal. 5:22-23). Waar die Gees ons lei, bid ons uit liefde vir God (Jud. 20-21). Hy lei ons om in Jesus se Naam te bid met ’n begeerte om God te verheerlik (Joh. 14:13).

Is bid in tale nie ’n bewys dat die Gees ons lei nie? Die Gees gee inderdaad die gawe van tale deur gebed (Hand. 2:4, 1Kor. 14:2, 14-15). Maar v.26-27 gaan nie oor bid in tale nie. Ons weet dit, want die verse is vir almal, terwyl nie almal in tale bid nie (1Kor. 12:10, 30). Ef. 6:18 sê ons moet altyd in die Gees bid. Paulus bedoel tog nie ons moet altyd in tale bid nie. Om in die Gees te bid, beteken die woorde ontbreek. Jy weet nie wat om te sê nie. Jy sug en die Gees sug in jou (v.23, 26). Hy vertaal as’t ware jou versugting en dra dit reg aan Christus oor.

Beteken dit woordelose gebede in jou gedagtes is meer geestelik as hoorbare gebede? Nee. Jesus en Dawid het hardop gebid (Ps. 5:4, Heb. 5:7). John Owen sê: ‘Praying aloud increases the fervour and efficacy of our prayers. Expressing our desires in our own words stirs up our hearts further for the satisfaction of those desires. Therefore vocal, audible prayer is generally more profitable than merely mental prayer... The use of words in prayer is very helpful in stirring up our innermost desires. This leads to words expressing those desires, which in turn stir up the mind and will to pray more fervently. The person who does not pray aloud often finds it more difficult to fight against distractions and diversions.’3

Indien jy geen woorde het nie bid die Gees nog steeds vir jou. Sy gesug wys Hy het medelye met jou (Jes. 63:9). Hy wek in jou hart ’n begeerte na Jesus se wederkoms (v.23, Op. 22:17).

 

2. God antwoord sulke gebede (v.27)

Verledejaar het ek ’n artikel gelees wat sê Jesus weet nie alles nie. Maar volgens v.27 ken Hy almal se harte en die gedagte van die Gees. Joh. 2:24-25, Op. 2:18, 23 sê sy oë soos ’n vuurvlam deursoek en ken almal se harte. Buiten vir Jesus se menslike wil (Mark. 14:36), is sy Goddelike wil en gedagtes een met die Vader en die Gees (Matt. 28:19, Joh. 5:30, 10:30, 15:26, 1Kor. 2:11). Hy hoor al die Gees se gebede gelyk en kan gelyktydig aan elkeen aandag gegee. Hy verstaan die versugting van die Gees en die presiese bedoeling agter die woord: ‘Help!’ (v.27). Hy weet wat jy wil sê as jy met jou hand in jou hare sug en nie weet wat om te bid nie. Ons verstaan dit nie eers nie. Ons het beperkte kennis van ons omstandighede, asook ons eie en ander mense se harte (Jer. 17:9). Soms bid ons met onrein motiewe (Jak. 4:3). Ons weet nie wat die toekoms inhou en wat ons regtig benodig nie. Daarom is ons gebede gebroke. Tog beperk ons swak gebede nie God se vermoë nie. Hy kan doen ver bo wat ons bid of dink (Ef. 3:20). Die Gees weet dit en bid dienooreenkomstig vir elke gelowige (v.26-27).

Hierdie belofte is nie vir almal nie. Dit is vir die heiliges; God se uitverkorenes (v.27-30). Dit is vir dié in wie die Heilige Gees woon (v.26-27). Die vrug van die Gees sal wys of die Gees in jou woon of nie. ’n Lewe vol verdeeldheid en sonde wys die Heilige Gees is afwesig; Hy woon nie in jou nie (Gal. 5:19-21, Jud. 19). Jy sal soos enige gelowige swaarkry, maar jy het nie die kosbare beloftes van v.23-39 nie. Jy sal sonder troos op jou sterfbed lê. Die dood sal jou van jou geliefdes en God se liefde skei. Jy sal vir altyd alleen wees. Jesus het so gesterf. Hy was alleen toe Hy aan die kruis vir ons sonde vervloek is (Matt. 27:46, Gal. 3:13). Jy hoef nie so te sterf nie. Jesus kan jou vrymaak (Heb. 2:14-15). Roep sy Naam aan (10:13). Erken jy is ’n hulpelose sondaar wat sy genade benodig (Luk. 18:13). Glo in Hom (Fil. 3:9). Dan sal jy vrede met God hê en toegang tot sy teenwoordigheid (5:1-2). Sodra jy in Hom glo, sal gebed in die Gees jou redding bewys (v.15, Gal. 4:6). Dit was die eerste bewys van Paulus se redding: hy het gebid (Hand. 9:11). Voor jou bekering het jy sporadies gebid, of net in ’n krisis en vir materiële voorspoed. Jy sal nie meer so bid nie. Jy sal in die Gees bid en na God se wil vra (v.27). In lyding sal jy sy wil aanvaar. Die Gees se gebede haal die angel uit jou lyding. Die lyding is seer, maar dit oorheers nie die beloftes van v.18-39 nie.

Bowenal lei die Gees jou in gebed om gemeenskap met God te hê. Sonder sy hulp is jou gebede leweloos, formeel en koud (v.26-27). Dit penetreer nie die hemel nie, maar is soos ’n vuurpyl wat nooit die ruimte bereik nie, omdat dit neus eerste in die grond induik. Die enigste gebede wat die hemel bereik, is gebede tot die Vader, deur die Seun, in die Heilige Gees (v.26-27, Ef. 2:18). As jy so bid, sal die Vader die Gees stuur om jou gebede te antwoord. Daarna sal die Gees weer volgens Jesus se gedagtes vir jou bid. Die Vader sal sy gebede antwoord en die proses herhaal. Dit sal aanhou tot jy in die hemel is. Daar sal jy nooit weer in die Gees bid nie. Hy sal jou gebede in ononderbroke lofprysing verander, sodat jy God in die Gees loof.


1  John Owen, The Spirit and the Church (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2019), 146.

2  John Bunyan, Prayer (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1965 [1662]), 28.

3  Owen, ibid., 160, 165

[/column]

Kategorieë