Coram Deo Cover Image

Coming soon...

5 December 2019

Die goue draad van verlossing

Verskeie tekste

Toe het verlede week deur die Karoo gery het, toe sien ek ‘n rotsrif wat vir kilometers teen die berge loop. So is die goue draad van verlossing in die Bybel ook. As jy altyd net op die detail van ‘n gegewe teks fokus, mis jy dit. As jy egter terugstaan en die hele prentjie inneem, kan jy dit nie mis nie. Kom ek wys dit vir jou.

  1. In Genesis

Donker wolke bring reën en lewe. Gen. 3 is een van die donkerste hoofstukke in die Bybel, omdat die hele mensdom in sonde gedompel geword en die ganse skepping saam met die mens tot ‘n val gekom het. En tog is daar reën en lewe in hierdie donker wolke. Die oomblik toe die mens sondig, toe neem God die inisiatief om hom te soek (Gen. 3:9): “Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.” (Luk. 19:10).

God het ook diere geoffer om Adam en Eva se naaktheid te bedek (Gen. 3:21). Hy het ook belowe dat Iemand uit Eva se nageslag die duiwel of slang (vgl. Op. 12:9) se kop sou vermorsel (Gen. 3:15). Hy sou die duiwel oorwin, omdat die duiwel Adam en Eva versoek het om teen God te rebelleer.

Satan het dadelik aan die werk gespring om die belofte te probeer keer. Hy het gedink dat regverdige Abel die beloofte nageslag is en het daarom vir Kain aangehits om hom dood te maak (Gen. 4, 1Joh. 3:12).

God se goue draad het egter deur nóg ‘n seun van Adam en Eva geloop: Set (Gen. 4:26, 5:3). Satan het probeer om Set se nageslag te besmet. Demone het ‘n klomp bose konings aangehits om met Set se nageslag te ondertrou (Gen. 6:1-4). [Daar is verskillende interpretasies van hierdie verse in Genesis 6. Sien my preek Trane in die hemel vir die verskillende opsies, asook vir waarom ek die bogenoemde interpretasie verkies: http://baptistekerkkemptonpark.com/2014/03/22/trane-in-die-hemel/]. A.g.v. die mens se boosheid het God die wêreld uitgewis. Hy het egter vir Noag en sy gesin gespaar. Satan kon nie die goue draad van verlossing breek nie.

Uit Noag en sy seun Sem se nageslag is Abraham gebore. Hy was die voorvader van God se volk Israel. God het belowe om al die nasies van die aarde deur Abraham se nageslag te seën (Gen. 12:3, 22:17-18). Daar was egter ‘n probleem: Sara was onvrugbaar en kon nie kinders hê nie (Gen. 11:30). Die plan het ook byna misluk toe twee konings Abraham se vrou Sara vir hulleself wou vat. God het hulle gekeer (Gen. 12, 20).

Sara het ‘n stok in die speke gesteek toe sy Abraham aangeraai het om met haar slavin Hagar te slaap, sodat sy namens haar ‘n kind kon hê (Gen. 16). God het toegelaat dat Hagar swanger raak, maar op die einde het Abraham en Sara hulle eie kind gehad en het die Here Hagar en Ismael weggestuur (Gen. 21).

Isak was die beloofde nageslag. Die goue draad het deur Isak se jongste seun Jakob geloop, maar sy lewe was ‘n gemors. Op ‘n stadium het Jakob amper toegelaat dat ‘n groep heidene met sy gesin ondertrou. Sy seuns het die hele stam se mans uitgemoor (Gen. 34). God keur nie moord goed nie, maar omdat Hy soewerein is, kan hy selfs mense se sondige besluite gebruik om sy goeie planne te laat uitwerk (bv. Gen. 50:20).

  1. In Israel se geskiedenis

Hitler wou die Jode uitwis. Farao wou dieselfde doen met Israel. Hoe meer hy egter die Israeliete onderdruk het, hoe meer het hulle gegroei (Eks. 1). Die Here het Moses opgewek om Farao en die Egiptenare tot ‘n val te bring en die Israeliete te bevry (Eks. 2-15).

Nadat hulle bevry is, het die Israeliete aanhoudend gesondig en hulle tot ander gode gewend, sodat die Here hulle byna uitgewis het (Eks. 16-Deut. 34). Hy het dit egter nie gedoen nie, maar hulle deur Josua in die Beloofde Land ingebring. Daar het dinge van sleg na erger gegaan. Hulle het aanhoudend na ander gode toe gedraai en getrou met die nasies wat hierdie gode aanbid het (Rigters).

God was agter die skerms besig om die goue draad van verlossing te weef. Hy het ‘n koning opgerig uit wie die beloofde Verlosser sou kom: Dawid (2Sam. 7:12-13, Ps. 132:11-12). Saul het Dawid gejag om hom dood te maak, maar die Here het hom bewaar. Uit Dawid se nageslag het daar baie konings gekom. Party van hulle was goed en party van hulle was slegter as Hollywood. Een of twee van hulle was baie goed, maar nie een van hulle was die beloofde nageslag wat die duiwel se kop sou vermorsel nie.

Op ‘n stadium het die bose koningin Atalia byna die koningshuis van Dawid uitgewis, maar die Here het ‘n baba genaamd Joas gespaar (2Kon. 11). Die goue draad van verlossing kon nie gebreek word nie.

Ongelukkig het selfs Dawid se huis in sonde verval, sodat die Here Nebukadnesar gestuur het om die volk weg te voer Babilon toe. In Babilon is die Jode wéér amper uitgewis toe slegte Haman die koning se toestemming gekry het om hulle van kant te maak. God het hulle deur Ester en Mordegai gespaar. Hulle het die koning oortuig dat Haman sleg is en dat hý die dood verdien.

Ná die tyd van die Ou Testament en voor die begin van die Nuwe Testament, was daar ‘n slegte koning genaamd Antiochus Epifanus. Hy het tienduisende Jode vermoor, maar op die einde het die Here hóm doodgemaak (Dan. 11:21 e.v.). [Alan Stibbs (Ed.), Search the Scriptures: NIV Edition (Leicester: Inter-Varsity Press, 2003), 490-492, Study 13-14 (Dan. 11:2-20 & 11:21-12:13).]. Die goue draad van verlossing kon strek tot in die Nuwe Testament.

  1. In die Nuwe Testament

Ek is seker dat min van my lesers dit geniet om die geslagsregisters van die Bybel te lees. En tog is dit belangrik vir redes soos hierdie, naamlik om te wys hoe die goue draad van verlossing loop van Genesis tot by die geboorte van Jesus Christus in die Nuwe Testament.

Toe Jesus gebore is, het die duiwel vir Herodes aangehits om Hom dood te maak. God het Hom egter beskerm (Matt. 2:13-18). Dwarsdeur Jesus se lewe wou die Jode Hom doodmaak, maar hulle was onsuksesvol (Mark. 3:6, Luk. 4:29-30, Joh. 5:18, 8:59, 10:31-33, 39, 11:53).

Op die einde het Satan in Judas gewerk om vir Jesus te verraai (Joh. 13:2, 27). Satan het deur die Jode en die Romeine gewerk om Jesus te kruisig. Min het die duiwel geweet dat hy sy eie doodsvonnis teken en dat Jesus hom op Golgota sou oorwin om die profesie van Gen. 3:15 te vervul (vgl. Heb. 2:14-15, 1Joh. 3:8)!

Maar die duiwel gaan lê nie so maklik nie. Sy planne teen Jesus het nou wel misluk, maar nou poog hy om Jesus se werk in en deur die kerk tot niet te maak (Op. 12). Hy kan egter nie suksesvol wees nie (Matt. 16:18). Jesus het hom oorwin en sal regeer totdat al sy vyande ‘n voetbank gemaak word vir sy voete (Ps. 110:1, 1Kor. 15:25).

Die werk van die evangelie sal voortgaan en al die nasies van die aarde bereik (Ps. 67, Matt. 28:19). Die Kersboodskap van God wat mens geword het, sal voortgaan. Jesus se Naam sal groot wees van waar die son opkom tot waar dit ondergaan (Ps. 113:3, Mal. 1:11). Die aarde sal vol wees van die kennis en die heerlikheid van Jesus Christus (Ps. 72:19, Jes. 11:9).

Die goue draad van verlossing sal deur mense se harte loop. As jy jou vandag bekeer en die knie voor Jesus buig, sal Hy jou nie saam met die duiwel onder sy verbrysel nie, maar jou uit die stof optel, jou skoonwas met sy bloed, en aan jou ‘n Koninkryk gee wat beter is as die tuin van Eden. Daar sal jy meer as net die goue draad van verlossing sien. Jy het die goudmyn ontdek en sal Jesus in die helder glans van sy heerlikheid sien.

Mag die Kersboodskap wat ek vandag aan jou verkondig het, strek tot aan die eindes van die aarde, totdat elke knie voor Jesus buig en elke tong bely dat Hy die Here is (Fil. 2:9-11). In Calvyn se woorde:

‘But our doctrine must tower unvanquished above all the glory and above all the might of the world, for it is not of us, but of the living God and of his Christ whom the Father has appointed King to “rule from sea to sea, and from the rivers even to the ends of the earth” (Ps. 72:8, 72:7, Vg.). And He is so to rule as to smite the whole earth with its iron and brazen strength, with its gold and silver brilliance, shattering it with the rod of his mouth as an earthen vessel, just as the prophets have prophesied concerning the magnificence of his reign (Dan. 2:32-35, Isa 11:4, Ps. 2:9, conflated).’ [John Jefferson Davis, Christ’s Victorious Kingdom: Postmillennialism Reconsidered (Laurel, MS: Audubon Press, 2006 [1986]), 16].

Amen en amen.

[/column]

Kategorieë