Coram Deo Cover Image

Coming soon...

22 December 2018

Die beste manier om Kersfees te vier

Image result for bow before lion of judah

Genesis 49:8-12

Dit verheerlik God as Christene sy gawes oor die Kersseisoen geniet: familie, smaaklike etes, mededeelsaamheid, eredienste, Kersliede en meer. Ons moet natuurlik die regte gesindheid en die regte doel hê. Jakob se profesie in Gen. 49:8-12 wys ons hoe gelowiges Kersfees moet vier. Dit leer ons hoe ons ons lewens moet leef. Ons kan dit onder die volgende vier werkwoorde opsom:

 

  1. Buig (v.8)

Toe ons eenkeer ‘n predikant by sy gemeente in Venda besoek het, het ‘n vrou ingekom en op die grond voor ons gaan lê. Ek stem nie noodwendig hiermee saam nie, maar in die Venda kultuur is dit ‘n bewys van respek. Dit was dieselfde in die Bybelse tyd. Ek sal later hierop uitbrei.

Jakob het voorspel dat konings en die Messias uit die stam van Juda sou kom (v.8). Juda was Jakob se vierde oudste seun. Hy het sy broers aangehits om hulle jonger boetie Josef as ‘n slaaf te verkoop (hfst. 37). ‘n Tydjie daarna het Juda sy eie skoondogter swanger gemaak (hfst. 38). Hy het egter verander en die leiding geneem onder sy broers, respek getoon vir sy pa, en homself bereidwillig verklaar om sy jongste boetie Benjamin se straf te dra (hfst. 43-44).

Ruben moes eintlik die eersgebore reg kry, maar omdat hy met sy pa se byvrou geslaap het, het hy dit verloor (v.3-4, 35:22). Josef was Jakob se gunsteling seun en het die eersgebore reg gekry, maar op die einde was Juda die leier (v.8-10, 1Kron. 5:1-2, Ps. 78:67-68). Sy naam beteken ‘lof’ (29:35). Sy broers sou hom loof en soos wat hulle voorheen voor Josef gebuig het (37:5-11, 42:6, 43:26, 28, 44:14, 50:18), sou hulle nou voor hom buig (v.8). Dit is vervul toe die stamme van Israel die konings van Juda se lof besing het en voor hulle neergebuig het. Dit sal finaal vervul word wanneer die Jode voor die Messias buig en Hom loof (Rom. 11).

Soos Juda se konings sal die Messias sy vyande oorwin, hulle agter die nek vat en hulle dwing om voor Hom te buig (v.8). Ek ken ‘n storie wat hierdie vers illustreer. ‘n Oom in Nelspruit het vir ‘n Jehova’s Getuie gesê: ‘Jy sal eendag die knie voor Jesus buig en Hom aanbid.’ Die Getuie het gesê: ‘Ek sal nié voor Jesus buig nie.’ Die oom het geantwoord: ‘Jy sál buig; al moet Hy ook jou knieë breek.’ As Jesus se vyande voor Hom buig, sal Hy hulle vergewe en oorlaai met seën. Maar indien hulle nie buig nie, sal Hy hulle breek (v.8, Ps. 2:9-12, 110:1, Fil. 2:9-10, Kol. 2:15).

Laat dit jou opstandig voel? Dit is omdat jy te min van Jesus dink en te veel van jouself. Jy dink dat Hy nie vir jou kan sê wat om te doen nie en dat jy nie onder sy gesag staan nie, maar die kaptein van jou eie skip is. Dit was die duiwel se raad aan Eva in Gen. 3: ‘Julle hoef nie te doen wat God sê nie, maar kan soos Hy wees.’ Van die moederskoot af glo ons dit. Ons wil nie onder ons ouers se gesag wees nie, maar wil doen wat óns wil. ‘n Kind wat sy pa of ma se gesag verwerp en rebels is, verwerp God se gesag en is rebels teen Hom. Hý het immers ons ouers oor ons aangestel.

Dit geld ook vir ‘n volwassene wat sy baas, die regering, sy geestelike leiers en ander gesagsfigure verwerp. Om hulle gesag te verwerp, is om God se gesag te verwerp (Rom. 13:1-2). Natuurlik geld dit nie waar jou gesagsfigure vir jou sê om sonde te doen nie (Hand. 4:19, 5:29). Maar wanneer dit by Skrif kom, kan jy nie sê: ‘Dit mý lewe; ek kan daarmee doen wat ék wil’ nie. Dit is nie jóú lewe nie. Jesus het jou geskep. Hy is die Pottebakker en jy die klei. Hy het die reg om vir jou te sê wat jy moet doen. Jy het nie ‘n keuse as om die Bybel te gehoorsaam nie. As jy nie die knie wil buig en Hom as Here erken nie, het Hy die volste reg om die kleipot wat Hy gemaak het, te verpletter (Rom. 9:22).

Beteken dit jy moet teen jou sin voor Hom buig? Moet jy ‘n Christen word soos wat mense Moslems word, omdat iemand ‘n swaard teen jou keel hou? Nee. Om Jesus te dien omdat jy dit móét doen, verheerlik Hom nie. As jy voor Jesus buig, moet jy dit met begeerte en ‘n gewillige hart doen.

Hoe gebeur dit? Die Heilige Gees moet jou oë open om te sien hoe beeldskoon en lieflik Jesus is. As jy dit sien, is jy soos ‘n man wat vir die eerste keer in sy lewe die kleurvolle Noorderligte sien. Niemand dwing hom om ‘wow!’ te fluister nie. Net so dwing Jesus jou nie om in verwondering voor Hom te staan nie. As jy sy heerlikheid sien en verstaan wie Hy is, sal jy nie anders kan as om te buig nie. Vra dan dat die Heilige Gees jou hart en jou oë sal oopmaak om Jesus te sien.

 

  1. Vrees (v.9)

‘n Leeuwyfie het eenkeer in die wildtuin teen my kar verbygeloop. Ek was bang toe ek in die leeu se geel oë kyk. Dit het gelyk of sy deur my kyk. Toe ons ‘n paar jaar later die leeupark in Krugersdorp besoek, was my vrou bang vir die leeu wat by haar kant van die kar gestaan het.

Net so sou Juda se broers, sy vyande en die nasies hom vrees. Die konings uit die stam van Juda was soos ‘n leeu wat sy prooi vang en vreet (v.9). Wie sal durf om sy prooi te steel (v.9, vgl. Num. 23:24, 24:9)? Die nasies het die konings van Juda (konings soos Dawid) gevrees. Hulle het veral die Messias of die Seun van Dawid uit die stam van Juda gevrees. Volgens die Nuwe Testament is Hy nie net die Lam van God wat sondaars red nie, maar die Leeu van Juda wat sy vyande verskeur (v.9, Op. 5:5).

Hoekom anders vloek die wêreld Jesus se Naam in films en is hulle teen die Bybel wanneer dit by dinge soos homoseksualiteit kom? Hoekom laster hulle nie vir Mohammed, Allah, Boeddha of die Hindoe gode nie? Hoekom lag hulle nie die Koran uit nie? Die rede is duidelik: soos wat Saul vir Dawid gevrees het en hom wou doodmaak, vrees die wêreld Jesus en wil hulle Hom tot niet maak. Omdat hulle Hom nie kan bereik nie, vervolg hulle sy kinders. Die wêreld vrees Jesus, die kerk en Christene. Hulle is soos lafhartige Hiënas wat ‘n leeu vrees en dan die welpies doodbyt, voordat hulle te groot raak en ‘n probleem is.

Christene vrees Jesus op ‘n ander manier. Ons is soos iemand met sy eie leeu. Al is die leeu mak, vrees jy hom nog steeds omdat jy weet waartoe die dier in staat is. Ons vrees Jesus omdat Hy heilig, groot en almagtig is. Ons is lief vir Hom as ons Vriend, maar weet ook dat Hy ons Here en God is. Ons kan in ‘n verhouding met Hom lewe, maar vrees en aanbid Hom ook. Ons bid ook met vrymoedigheid wanneer die wêreld teen ons is, want wanneer die Leeu brul, sidder die wêreld.

 

  1. Gehoorsaam (v.10)

‘n Tannie in Nelspruit het eenkeer by ‘n Bybelstudie gesê: ‘Streng gesproke kan jy nie sê “nee Here” nie. Om Jesus ‘Here’ te noem impliseer dat jy Hom as jou Meester erken. Daarom kan jy net sê: “Ja Here.’”

Volgens v.10 kom die Messias uit die lyn van Juda se konings wat septer die behou (v.10, Num. 24:17, 2Sam. 7, Ps. 132:11-12). Hy kan nie sy koningskap verloor soos Saul nie. Die Messias lewe vir ewig en dra dus nie sy Koningskap oor aan iemand anders nie. Hy heers vir ewig (Dan. 2:44, 7;14, Luk. 1:32-33).

Volgens v.10 sou die koningskap in Juda bly totdat Silo kom. Wat beteken dit? Ek is nie presies seker nie. Silo beteken ‘plek van vrede’. Die koningskap sou m.a.w. in Juda bly, totdat Messias dit vervul het deur vrede te bring (Jes. 9:5). Die vers kan ook beteken dat Juda sou heers, totdat die huldeblyk na die Messias toe gekom het (v.10). Die nasies en hulle konings sou hulde en geskenke aan Hom bring (Ps. 72:8-11). Die vers kan ook beteken dat die septer nie uit Juda sou wyk, totdat die Een gekom het aan wie die Koninkryk behoort nie. Dit stem ooreen met Eseg. 21:27: “Ook dit [koning Sedekia se troon] sal nie bly nie—totdat Hy kom wat daarop reg het [die Messias], en aan Hom sal Ek dit gee.”

Hoe ons v.10 vertaal, maak nie ‘n reuse verskil aan die betekenis nie. Die punt is eenvoudig dat Juda sou regeer, totdat Messias kom. Daarna sou die Messias vir altyd regeer. Die nasies sal Hom aanbid, gehoorsaam en leer om volgens sy bevele te leef (v.10, Ps. 86:9, Matt. 28:19-20, Op. 5:9, 7:9).

Omdat Jesus die Here is, verwag Hy ons onverdeelde lojaliteit en gehoorsaamheid. Let op die voorbeeld van Christene wat nie net die Bybel ken nie, maar dit gehoorsaam. Maak vriende met hulle en let op hulle lewens (1Kor. 11:1).

Leer verder uit die slegte voorbeeld van mense wat hulleself Christene noem, maar soos die wêreld lewe. Ek het twee of drie keer in my bediening gesien hoe sulke mense tot ‘n val kom en sterf. Laat dit jou waarsku om nie soos hierdie mense en Judas die pad van verwoesting te volg nie.

Leer laastens uit die voorbeeld van mense wat Jesus bely, maar hulle nie aan sy opdragte in die Bybel onderwerp nie. Hulle noem Hom Here, maar is nie sy kinders nie. Hulle weier om sy wil te doen, selfs as jy dit aanhoudend uit die Bybel vir hulle wys (Luk. 6:46). Moenie dink jy is beter as hulle nie, maar vrees en onderwerp jou aan sy wil, sodat jy nie in dieselfde strik trap nie (1Kor. 10:12, Gal. 6:1). Dit is een van die redes hoekom Jesus kerkdissipline ingestel het en hoekom ons dit toepas (1Tim. 5:20).

 

  1. Hoop (v.11-12)

Min dinge is vir my so mooi soos die pragtige berge en wingerde in die Wes-Kaap. ‘n Klein stukkie grond kos jou hope geld. Die wingerde in die Kaap is ‘n prentjie van luuksheid, voorspoed en rykdom. Dit is presies die idee in v.11-12. Jakob praat nie maar net van ‘n wingerd agter in iemand se erf nie, maar van ‘n edele wingerd waaraan Juda sy donkie en haar vul sou vasmaak. Die donkie wei nie in warm en droë gebiede nie, maar in ‘n wingerd. Dit is simbolies van die Messias wat die Paradys van Gen. 1-2 herstel.

Die Messias se Ryk is een van voorspoed. Hy was selfs sy klere in rooiwyn of druiwebloed (v.12). Die punt is dat wyn in die Messias se Koninkryk so volop is soos water. Dit was die simboliek agter Jesus se eerste wonderwerk, toe Hy water in wyn verander het (Joh. 2). Die Messias se oë is donkerder as wyn en sy tande witter as melk (v.12). Dit spreek van hoe gesond Hy is, asook van die voorspoed in sy Ryk.

Waar ‘n samelewing hulle aan Christus se heerskappy in die Bybel onderwerp, werk mense hard en het hulle ‘n goeie werksetiek. Gevolglik is so ‘n samelewing voorspoedig en gaan hulle vooruit.

Maar die Messias se voorspoed verwys na meer as net die klein rykdom van hierdie wêreld. Dit gaan nie hier oor goedkoop items soos Bentleys en huise in Clifton nie, maar oor Jesus se rykom wat Bill Gates se geld soos ‘n molshoop teen die Himalayas laat lyk.

As dit so is, moet ons vra hoekom ons dubbel soveel tyd gee om aardse rykdom te vergader, as wat ons gee om ryk te wees in die hemel? Hoekom gebruik ons so maklik die verskoning dat ons nie geld het om by te dra vir die Here se werk nie, terwyl ons meer as genoeg geld het om te braai? Die probleem lê in ons harte en nie in ons beursies nie. Ons ignoreer die beginsel van Matt. 6:33. Hierdie wêreld is vir ons belangriker as God se Koninkryk, al sê ons ook anders. Hoe jy elke maand jou geld gebruik, sal vir jou wys waar jou skat regtig lê (Matt. 6:21).

Kry jou fokus reg. Dink oor hoe jy jou tyd, geld, gawes, talente, vaardighede en besittings kan gebruik om Jesus te gehoorsaam, ander te dien en die goeie nuus te versprei. Dink, droom, beplan en bid oor Christus se Koninkryk op die aarde en in die hemel. Soek ware skatte wat nie gesteel kan word soos wat ons Kersgeskenke in 1989 gesteel is nie (Matt. 6:19-20).

Ek sê nie dat Kersgeskenke verkeerd is nie. Maar dít en ander aardse besittings moenie ons fokus wees nie. Fokus eerder op die voorspoed en sukses van die Messias se Koninkryk. Dit is die beste manier om Kersfees te vier. Eintlik moet jy jou lewe hieraan wei. Wanneer jy dan die volheid van die Koninkryk by die wederkoms geniet, sal dit beter wees as die beste Kersfees wat jy gehad het toe jy ‘n kind was.

Kategorieë