Coram Deo Cover Image

Coming soon...

24 April 2020

Christus oor alles

Christ Above All Brian Richard July 21st , 2019 by Loveland ...

Kolossense 1:15-20

Ek ken ’n man wat simpatie met die Word of Faith dwaling het. Net soos hulle, glo hy dat God nie sonder ons toestemming in die wêreld kan werk nie. Maar wat van verse soos Ps. 115:3, 135:6, Dan. 4:35, Matt. 28:18 en Ef. 1:22:

“terwyl onse God tog in die hemel is; Hy doen alles wat Hom behaag... Alles wat die Here behaag, doen Hy, in die hemel en op die aarde, in die seë en al die dieptes... En al die aardbewoners word as niks geag nie, en na sy wil handel Hy met die leër van die hemel en die bewoners van die aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir Hom kan sê: Wat doen U nie?... En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde... En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee”?

Jesus is oppermagtig oor sterrestelsels en die uithoeke van die buitenste ruim; die aarde, berg Everest en die Mariana trog in die Stille Oseaan; plante en diere; alle weerspatrone; siekte en gesondheid; lande, regerings en al die weermagte op aarde; terroriste en kernkrag wapens; die politiek; die media, nuus, vermaak, sport en ontspanning; skole, universiteite en wetenskaplike navorsing; besigheid, finansies en vervoer; die internet en alle informasiesisteme.1 Dit is wat Paulus ons in Kol. 1:15-20 leer.

 

1. Die ou skepping (v.15-17)

[a] Hy is die Beeld van die onsienlike God

Toe ek op skool was en iets by die kantoor moes betaal, het die tannie agter die toonbank vir my ’n kwitansie geskryf. Onder die bladsy waarop sy geskryf het, was daar ’n donkerblou of swart koolpapier. Die koolpapier het gemaak dat die dinge wat sy op die boonste papier skryf op die onderste papier deurslaan.

Dit is hoe die Vader en die Seun is: alles wat die Vader is, is die Seun ook (dit geld ook vir die Heilige Gees). Volgens Paulus is Christus die beeld van die onsienlike God (v.15a, 2Kor. 4:4). In sy menslike natuur is Jesus die perfekte beeld van God (Gen. 1:26-27). Maar Hy is meer as dit. Die Griekse woord eikōn beteken letterlik dat Hy ’n replika, spieëlbeeld, en refleksie van die oorspronklike is.2 Jesus en die Vader is een (Joh. 10:30). Wie Hom gesien het, het die Vader gesien (Joh. 14:9). Hy is die afskynsel van God se heerlikheid en die presies afdruksel van sy wese (Heb. 1:3).

Wat is die implikasies hiervan? Waar God in die Ou Testament verskyn, is dit Jesus wat verskyn. Jesus het in Gen. 3 in die koelte van die aandbries in die tuin van Eden gewandel. Jesus het in Gen. 16 aan Hagar verskyn en in Gen. 18 aan Abraham. Jesus het in Gen. 28 bo-op die engeleleer aan Jakob verskyn. Jesus het in die brandende bos aan Moses verskyn. Jesus het in Eks. 24 op sy heerlike troon gesit. Jesus het in Jos. 5 as die Generaal van die Here se weermag aan Josua verskyn. Jesus het in Rigt. 6 en 13 aan Gideon en Simson se ouers verskyn. Jesaja en Esegiël het Jesus op die troon van die hemel gesien (Jes. 6, Eseg. 1). Jesus was saam met Daniël se drie vriende in die vuuroond (Dan. 3). In Dan. 10 het Daniël vir Jesus gesien. Jesus openbaar die Vader aan ons (Joh. 1:18). Dit beteken dat ons ook in die hemel die onsienlike God (1Tim. 1:17, 6:16) in en deur Jesus sal sien (v.15a, Joh. 1:18, Matt. 5:8, Op. 22:4).

Nóg ’n toepassing is dat jy op Jesus moet let as jy ’n presiese refleksie van die Vader wil sien. Dit sal veral help as jy ’n swak verhouding met jou aardse pa gehad het en ’n skewe beeld van die hemelse Vader het.

 

[b] Hy is die Eersgeborene van die skepping

Toe ons in 2009 naby Warmbad vakansie gehou het, het ’n Jehova’s Getuie my uit Kol. 1:15 probeer oortuig dat Jesus die eerste skepsel was. Natuurlik was die man verkeerd, aangesien Kol. 1:16 sê dat Jesus die Skepper is. Buitendien beteken eersgeborene nie altyd dat iemand eerste gebore is nie. Volgens 1Kron. 5:1-2 was Josef en nie Ruben nie, die eersgeborene. Ps. 89:28 praat ook van die Messias as die Eersgeborene van alle konings. Die Psalmis bedoel nie dat Jesus die eerste koning was nie.

Wat bedoel Paulus dan in v.15 as hy Jesus die Eersgeborene van die skepping noem? Hy bedoel dat Jesus die Erfgenaam, die hoogste en die belangrikste is. Omdat Jesus alles geskep het (v.16), het die Vader dit as sy erfdeel gegee (v.15b, Heb. 1:2). Prakties beteken dit dat Jesus ook die Here oor jóú lewe is, of jy Hom nou erken, of nie. Buig daarom die knie voor Hom, sodat Hy jou kan vergewe en sy erfenis met jou kan deel (Ps. 2:8-12, Rom. 8:17, 1Kor. 3:21-23). Indien jy nié die knie voor Hom wil buig nie, het Hy die reg om jou as sý eiendom soos ’n kleipot tot poeier te vernietig in die hel (Rom. 9:20-22).

 

[c] Hy is die Skepper van alles

Toe ons ’n paar weke voor die grendelstaat straatevangelisasie gaan doen het, het ’n Nigeriër met my gestry en gesê dat Jesus alles geskep het, maar dat Hy ook die eerste skepsel is. In die vroeë kerk het Arius (256-336 n.C.) hierdie dwaling versprei.3

Maar as Christus alles geskep het, is Hy die ware God en kan Hy nie geskep wees nie (v.16, Gen. 1:1, Ps. 96:5, Jer. 10:11-12). Volgens v.16 is Hy die oorsprong van die hele skepping (vgl. 1Kor. 8:6, Op. 3:14). Hy het alles in die hemel en op die aarde geskep (v.16, Gen. 1:1): die son, die maan, die sterre, die planete, die berge, die land, die see en alles daarin. Hy is die Skepper van alles wat sienlik en onsienlik is. Die onsienlike sluit dinge soos atome, suurstof, koolstof en stikstof in (v.16). Hy is die Skepper van trone, heerskappye, owerhede en magte (v.16). Paulus verwys hier na rangordes van hemelwesens (Ef. 1:21, 3:10, 6:12, 1Pet. 3:22). Hulle was heilig toe Jesus hulle geskep het, maar party van hulle het teen Hom gerebelleer en tot ’n val gekom (Jes. 14:12-15, Eseg. 28:13-17, 1Tim. 3:6, 2Pet. 2:4, Jud. 6, Op. 12:3-4, 7-9).

Jesus is die Woord deur wie die Vader alles geskep het (v.16, Ps. 33:6, Joh. 1:1-3, Heb. 11:3). Ons weet dit o.a. uit die frase wat in Gen. 1 herhaal word: ‘En God het gesê...’ Die Vader het vir die Seun gesê wat Hy moet skep. Jesus is die Woord wat die Vader se bevele uitgevoer het. Die Gees is die Een wat lewe in die skepping gegee het (Gen. 1:2, 2:7, Job 33:4, Ps. 104:30).

Jesus het alles tot sy eer geskep, sodat alles Hom sou prys (v.16, Ps. 148, Rom. 11:36, Fil. 2:10-11, Heb. 1:6, Op. 5:11-14). Prakties beteken dit dat ons nie die skepping moet verafgod nie: geld, seks, jou liggaam, jou selfbeeld, kos, drank, sukses, jou troeteldiere, die engele (2:18), of enigiets anders nie. Aanbid Jesus. Sonder Hom sal jy leeg en onversadig bly, en oppervlakkige geluk hê (Joh. 4:13, 18). Ware geluk, vervulling en vrede kan slegs in Hóm gevind word (Joh. 4:14).

 

[d] Hy is voor alle dinge

Hoe verduidelik ’n mens kleur vir iemand wat blind gebore is? Jy kan nie. Hoe verduidelik mens ’n ewige bestaan buite tyd vir iemand wat vasgevang is in tyd? Jy kan nie. Jesus is voor alles; Hy is voor die begin en dus voor tyd (v.17a, Gen. 1:1, Joh. 1:1). Dit beteken dat Hy nie ’n begin gehad het nie, omdat Hy self die Begin ís en omdat Hy ewig is (v.18, Joh. 8:58, Heb. 1:10-12, Op. 22:13). Hoe moet jy hierop reageer?

  • Bewonder Jesus se ewigheid en besef dat jou en my intellek te klein is om Hom te verstaan.
  • Vrees Hom en bekeer jou, want solank as wat Hy ewig is, sal Hy jou sonde haat en dit straf (Op. 14:10-11).
  • Dank en prys Hom, want solank as wat Hy ewig is, sal Hy die regverdiges seën en hulle beloon.
  • Leef vir die ewigheid eerder as vir die tydelike (Matt. 12:25-26, Luk. 12:19-21, Joh. 12:25, 1Joh. 2:17).

 

[e] Hy onderhou alles

’n Man wat in ’n ernstige ongeluk was en in ’n kritieke toestand is, word deur masjiene aan die lewe gehou. Net so hou Jesus die hele skepping aan die gang (v.17b, Heb. 1:3). Elke hartklop, asemteug, planeet in sy wentelbaan, sterrestelsel, voël in die lug, vis in die water en atoom word deur Hom in stand gehou. As Hy Homself moes onttrek, sou alles onmiddellik uitmekaar val en sterf (Ps. 104:29).

Erken Hom dan in alles. Moenie lewe asof Hy nie bestaan, en asof jy Hom nie nodig het nie. Moet ook nie jou lewe in kompartemente indeel nie: jou geestelike lewe vir Jesus (een keer per week) en die res van jou lewe vir jouself. Wy jou hele lewe aan Hom, aangesien dit Hý is wat alles onderhou.

 

2. Die nuwe skepping (v.18-20)

[a] Hy is die Hoof van die kerk

Jou brein is die beheersentrum van jou liggaam. Net so is Jesus ook die Hoof, of beheersentrum van sý liggaam, die kerk (v.18a, Ef. 1:22-23, 5:23). Wat beteken dit prakties? Geen pous, biskop, sinode, Algemene Jaarvergadering van predikante, Uitvoerende Komitee, leraar, sogenaamde herderspaar, raad van ouderlinge, of gemeentevergadering is die hoof van die kerk nie. Jesus is die Hoof. Hy beheer sy liggaam deur die Heilige Gees wat ons in die Woord lei. Die ouderlinge moet God se Woord vir die gemeente leer (1Tim. 5:17). Die gemeente moet haar leiers toets om te sien of hulle die Woord akkuraat verkondig (Hand. 17:11, 1Tess. 5:20-21). As jou leiers die waarheid preek, moet jy dit volg. As hulle egter verkeerde lering verkondig, moet jy dit verwerp (1Joh. 4:1-6).

 

[b] Hy is die Begin

Die Nylrivier ontspring in die Victoriameer wat op sy beurt deur verskillende riviere gevoed word. Net so is Jesus die begin, of die oorsprong van die kerk (v.18b, Ef. 1:4, Hand. 20:28). Stop dan jou ore toe vir mense wat sê: ‘Die kerk is ’n menslike instelling wat deur die Katolieke begin is.’ Hulle praat onsin en daarom moet ons die kerk liefhê as iets wat deur Christus self begin is.

 

[c] Hy is die Eersgeborene uit die dode

Volgens die Word of Faith beweging is Jesus weergebore toe Hy uit die dood opgestaan het.4 Hulle dwaal. Dit was verseker nie Paulus se bedoeling toe hy gesê het dat Jesus die Eersgeborene uit die dode is nie. Wat hy eerder bedoel het is dít: net soos Jesus die Erfgenaam van die ou skepping is (v.15), is Hy dit van die nuwe skepping, die kerk (2Kor. 5:17). Hy het dit verseël toe Hy uit die dood opgestaan het en die Eersgeborene uit die dode geword het (v.18c, Hand. 26:23, Op. 1:5).

Die Eersgeborene uit die dode beteken nie dat Jesus eerste uit die dood opgestaan het nie (1Kon. 17:17-24, 2Kon. 4:18-37, 13:20-21, Matt. 9:18-26, Luk. 7:11-17, Joh. 11). Dit beteken eerder dat Hy die eerste Een was wat uit die dood opgestaan het om nooit weer te sterf nie (Rom. 6:9). Die feit dat Hy die Eerstegeborene uit die dode is, beteken ook dat Hy óns by sy wederkoms uit die dood sal opwek en aan ons ’n verheerlikte liggaam sal gee (1Kor. 15:20, 23, 42-44). Dit is veral ’n troos tydens die Koronavirus, of vir Christene wat kanker en ander siektes het, pyn beleef, oud word, swak voel en sterf.

 

[d] Hy is die Eerste in alles

As ek sê dat Deirdrè eerste is, bedoel ek nie dat sy eerste in die oggend opstaan, voor almal klaar eet, of so iets nie. Ek bedoel dat sy die belangrikste is. Dit is ook wat Paulus bedoel as hy sê dat Jesus in alles die Eerste is (v.18d). Hy is Eerste in die skepping, die kerk, en die opstanding (v.18d). Erken jy Hom as sulks? Of stel jy ander dinge bo Hom? Toe ek hierdie week met ’n man die evangelie deel, toe sê hy dat hy op ’n tyd die Here probeer dien het, maar dat hy intussen ander dinge bo Hom begin stel het. Moenie soos hierdie man wees nie, maar sorg dat Jesus in alles die Eerste is (Op. 2:4-5).

 

[e] Hy is God (v.19)

Spinnekoppe, vlermuise, kakkerlakke en rotte hou daarvan om in vuil plekke te woon. God is die teenoorgestelde: Hy soek ’n perfekte en rein woning. Juis daarom woon sy volheid in Christus wat die nuwe tempel is (v.19, Ps. 68:17, Joh. 2:19-22, Op. 21:22). God se volle natuur in Christus wys ook vir ons dat Jesus self God is (v.19, 2:9, Joh. 1:1, 20:28, Rom. 9:5, Fil. 2:6, Tit. 2:13, Heb. 1:3, 8-9, 2Pet. 1:1).

God se volheid woon ook deur die Heilige Gees in óns (Ef. 3:16-19, Tit. 3:5-6). Dit beteken nie dat ons God is nie, maar dat die lewende Christus wat deur sy Gees in ons woon, God is. Omdat Hý in ons woon, hoef ons nie demone, of mense te vrees nie. Hy wat in ons is, is sterker as hy wat in die wêreld is (1Joh. 4:4). Dit is vir my groot troos, veral omdat ek in die afgelope paar weke versoek was om die duiwel te vrees.

 

[f] Hy is die Vredemaker (v.20)

In 1994 het iemand Peace T-hemde met ’n wit duif op verkoop. Die wêreld hóú van vrede, maar hulle máák nie graag vrede nie. Jesus is anders: Hy is die Vredemaker.

Hóé en hóékom doen Hy dit? Nadat Hy die wêreld geskep het (v.16), het die hele skepping deur die mens se sonde tot ’n val gekom (Gen. 3, Rom. 8:20-21). Om dinge reg te stel, het die Skepper mens geword om vir ons sonde aan die kruis te sterf (v.20, 22). Hy het die vloek gedra om die skepping van die vloek te bevry (Gen. 3:17-18, Matt. 27:29, Gal. 3:13). Jesus het die Vader se toorn oor ons sonde geabsorbeer soos wat die Kalahari se sandgrond water absorbeer (Jes. 53:10, Matt. 27:46). Daar is geen veroordeling meer vir dié wat in Christus glo nie, aangesien Hy deur sy kruisdood vir ons versoening, vrede, vriendskap en herstel met die Vader bewerk het (v.20, 1:14, Rom. 5:1, 10, 8:1, 2Kor. 5:18-21, Ef. 2:14-17). Hy het dit nie net vir óns gedoen nie, maar vir die hele skepping wat deur die mens tot ’n val gekom het (v.20, Rom. 8:19-21, Ef. 1:10, 2Pet. 3:13, Op. 21:1). Daarom is die evangelie groter as net jou persoonlike versoening met God (v.20). En tog moet ons daar begin (v.22). Wat help dit tog dat die wolf by die lam lê en dat die Koronavirus, misdaad, en die dood vir ewig verdwyn as jy vir ewig verlore is in die hel?

Hoe sal ek jou oortuig om jou rug op die wêreld en jou eie sonde te draai; om Jesus vir jouself te vat? Ek kan nie méér sê as wat ek hierbo gesê het nie. Ek kan maar net pleit dat jy nie so dwaas sal wees dat jy die voortreflike Christus verwerp nie. Moenie soos ’n matroos wees wat aan sy skatte vasklou, terwyl die skip van die wêreld besig is om te sink nie.


1  Opgesom uit John Piper & Justin Taylor (Ed.), Sex and the Supremacy of Christ (Wheaton, Illinois: Crossway Books, 2005), 40-41

2  https://biblehub.com/greek/1504.htm

3  N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 1997, 2002), 201-203

4  https://www.equip.org/article/the-teachings-of-joyce-meyer/ EN https://www.youtube.com/watch?v=LQrwfhoXTv8&t=74s. Benny Hinn, Our Position In Christ: Part 1 (Orlando, FL: Orlando Christian Center, 1991), Videotape #TV-254. Kenneth Copeland, The Price of it All: Believer’s Voice of Victory, September 1991, p. 4. Kenneth Hagin, How Jesus obtained His Name, Tape #44-H01

Kategorieë