Coram Deo Cover Image

Coming soon...

11 February 2017

Christene, keiser Nero, en die ANC

nero-caesar

Peter Hammond is ‘n geskiedkundige, prediker en evangelis in die Kaap. In sy notas oor die geskiedenis van ons land, verduidelik hy hoe die ANC in 1989 swak en oneffektief was.  Hy sê:  ‘With the collapse of communism in Eastern Europe and their Soviet sponsors, the ANC was heading for the trash can of history.’

 

Maar in September 1989 het die Nasionale Party die ANC soos ‘n lyk uit die dood uit opgewek. Om Hammond se woorde te gebruik:  ‘[the National Party] revived and unleashed a monster.’[1]  My punt is nie om politieke uitlatings te maak nie, maar om op Hammond se laaste sin te fokus:  ‘they... unleased a monster.’

 

In Op.13:1-10 sien ons hoe Johannes die Romeinse Regering van sy dag met ‘n monster vergelyk. Die troos wat Johannes in Op.13 vir gelowiges gee, is dat God in beheer is van elke ‘monster’ in die geskiedenis.

 

Die dier se beskrywing (v.1-2a)

Jare gelede het iemand ons vertel van die ‘kode-taal’ wat gevangenes gebruik wanneer hulle briewe skryf. Een man het bv. ‘n brief vir sy vriend geskryf, waarin hy vir ‘n ‘swart pen’ gevra het.  Hy het gehoop dat die tronkwagte nie sal agterkom dat ‘n ‘swart pen’ eintlik ‘n geweer beteken nie.

 

En so het Johannes ook simboliese taal gebruik, en nie direk na keiser Nero en die Romeinse Ryk verwys nie. Onthou dat Johannes ‘n gevangene op die eiland Patmos was (1:9).  ‘n Romeinse soldaat het seker die brief vir iemand op die vasteland gegee, sodat dit by die sewe gemeentes kon uitkom.

 

Om te verhoed dat die inhoud van Openbaring hierdie gelowiges in die moeilikheid sou bring, het Johannes beelde gebruik. Om die beelde te verstaan, kon hulle dit met die Ou Testament vergelyk het.  Hou dit asseblief in gedagte wanneer jy Op.13 lees.

 

In Dn.7:3 lees ons van verskillende diere wat uit die see uit opkom. Volgens Dn.7:17 is hierdie diere ‘n voorstelling van die belangrike konings van die aarde, van die heidene wat oorkant die see bly (vgl. Ps.65:8, Jes.17:12).  In Op.13:1 word dit ook so gebruik en verwys die dier na die Romeinse Ryk (vgl. 17:15, Dn.2, 7).

 

Die draak van hfst.12 het die ‘dier’ of koning van hfst.13 aangehits om die gelowiges dood te maak. Die dier het sewe koppe en tien horings gehad (v.1, vgl. 17:3).  Hy het lasterlike name op sy koppe gehad.

 

Die sewe koppe verwys na Rome se sewe berge (17:9), asook na die eerste sewe Romeinse keisers (17:10). Toe Johannes Openbaring geskryf het, het vyf van hulle reeds geval en was een van hulle besig om te regeer.  Na hom sou daar nog ‘n keiser gewees het, wat vir ‘n kort tydjie regeer het (17:10).

 

Die eerste vyf keisers was Julius, Augustus, Tiberius, Caligula, en Claudius. Nero het regeer toe Johannes Openbaring geskryf het, en na hom het Galba vir sewe maande regeer.[2]  Dit is dan wat die dier se sewe koppe beteken.

 

Die tien horings verwys na tien konings wat saam met hom regeer het (17:12, Dn.7:24). Hulle was leiers wat namens hom oor die tien keiserlike provinsies van die Romeinse Ryk regeer het (bv. koning Herodes).

 

Die lasterlike name op sy koppe verwys na die Romeinse keisers wat gesê het dat hulle gode is. Hulle het gesê dat mense hulle kurios of here moet noem.  ‘n Titel soos Augustus beteken bv. ‘een wat aanbid moet word’.  Die keisers is ook divus of Deus genoem, wat ‘God’ beteken.[3]

 

Die dier se liggaam was soos ‘n luiperd s’n, sy voete soos ‘n beer s’n en sy bek soos ‘n leeu s’n (v.2a, 2 Tm.4:17, 1 Pt.5:8). Hy was so gevaarlik soos Dn.7 se leeu (die Babiloniese Ryk), beer (die Persiese Ryk) en luiperd (die Griekse Ryk) in een (vgl. Dn.7:7).

 

Die dier se gesag (v.2b, 7)

Die dier met sy sewe koppe en tien horings het sy heerskappy, mag en gesag by die draak – die duiwel – gekry (v.2b, 12:3, 9, 2:13, vgl. Lk.4:6, 2 Ts.2:9). God was egter soewerein oor die dier en die draak.  Hý het hulle toegelaat om oorlog teen die gelowiges te maak, en om hulle te oorwin (v.7, 12:17, Dn.7:21).  Die dinge wat die dier (die Romeinse Ryk) en sy koppe (die keisers van Rome) aan die gelowiges gedoen het, was verskriklik.

 

Onder keiser Nero was daar ‘n groot vervolging van die Christene. Baie van hulle is gekruisig.  Ander is in dierevelle toegewerk en in die arena gesit om deur honde verskeur te word.  Sommige is met teer en pik gesmeer, aan hout pale vasgespyker, en vir Nero se plesier aan die brand gesteek.[4]  Net ‘n dier wat deur die draak of duiwel geïnspireer is, kon so iets gedoen het.

 

En tog het die Here nie beheer verloor nie. Die dier het nou wel oor die nasies van die aarde regeer, en so probeer om die Messias se plek in te neem (v.7).  Maar omdat Jesus die nasies met sy bloed gekoop het (5:9, 7:9), sou Hy hulle uiteindelik by die dier weggevat het.

 

Die dier se kopwond (v.3a)

Een van die dier se koppe het ‘n dodelike wond ontvang, maar die wond is genees (v.3a). Op 9 Junie in die jaar 68 n.C., het Keiser Nero ‘n swaard deur sy ken in sy brein ingesteek (v.3a, 14, Gn.3:15, Jes.27:1, Ps.74:13-14).[5]  Sy dood het ‘n reuse opskudding in die Ryk veroorsaak.  En tog het die dier van die Romeinse Ryk dit oorleef (v.3a).

 

Die dier se aanhangers (v.3b-4, 8)

‘n Paar jaar gelede het Sataniste in Amerika gevra dat húlle godsdiens ook in skole geleer moet word. Christene was geskok.  En tog maak ons nie veel van die feit dat Islam, Hindoeïsme en ander godsdienste deel uitmaak van die kirrikulum wat ons kinders moet leer nie.

 

Ons het die idee dat Sataniste die duiwel aanbid, terwyl ander godsdienste nie te erg van die pad af is nie. Maar volgens volgens Op.13 is absolute toewyding aan enigiemand buiten die Here, ‘n aanbidding van die duiwel.

 

Die hele land of aarde [Gk. ] het hulle oor die dier verbaas (v.3b).  Die Jode in die Beloofde Land het hom gevolg, en het saam met hom gewerk om teen die Here te veg (v.3b, Jh.19:15, Hd.4:27).  Hulle was bly toe Nero die Christene vervolg het (v.3b-4).  ‘Wie is soos die dier, en wie kan teen hom veg?’ het hulle gesê (v.4, kontr. Ps.113:5, Jes.40:18, 25).

 

Almal wie se name nie voor die skepping van die wêreld in die Lam se boek van die lewe geskryf is nie, het hom aanbid (v.8, 17:8, Jh.17:2, Hd.13:48, Ef.1:4). Die res het hom nie aanbid nie, omdat God hulle name in die boek van die lewe geskryf het, en omdat Jesus hulle met sy bloed gekoop het (Jh.10:11, Hd.20:28).

 

Die dier se lastering (v.5-6)

Net soos wat daar lasterlike name op die dier se koppe was (v.1), het hy deur Satan se aanhitsing lasterlike dinge gesê (v.5). Hy het met hoogmoed gepraat asof hy die Here is (v.5, Dn.11:36-37, 2 Ts.2:4).  Hy is toegelaat om vir 42 maande of 3½ jaar lank sy gesag uit te oefen (v.5).  Dit het gebeur toe Nero vir 3½ jaar, tussen November 64 en Junie 68, die Christene vervolg het.[6]

 

Hy het nie net teen die Here gelaster nie, maar ook teen alles wat met Hom geasossieer is: sy Naam en sy tabernakel (v.6, Dn.7:8, 11, 20, 25, 11:36).  Lg. mag moontlik na die hemel verwys, maar dit verwys meer waarskynlik na die kerk wat sy tempel is (1 Kor.3:16, Ef.2:19-22).

 

In ons tyd sê die wêreld dat die kerk verkramp [Eng. bigoted] en bevooroordeeld is. Hulle beskuldig ons van haatspraak en sê dat ons homofobe is (iemand wat gay mense haat).

 

Net so het die Romeine gesê dat Christene ateïste en ongelowiges is, omdat hulle nie in die Romeinse gode geglo het nie. Hulle het die Christene kannibale genoem, omdat hulle in die nagmaal Christus se liggaam geëet het en sy bloed gedrink het.  Hulle het gesê dat die Christene sosiale oproermakers en haters van die mensdom is, omdat hulle hulle nie aan die politiek gesteur het nie, en omdat hulle die heidense gebruike verag het.[7]

 

Die dier se nederlaag (v.9-10)

Ek het ‘n man geken wat probeer het om sy vrou dood te maak. Hy het misluk en het op die einde sy eie lewe geneem.  Hy het in die gat beland wat hy vir sy vrou gegrawe het.  En dit is presies wat in Op.13 met die dier uit die see gebeur het.

 

Dié wie se geestelike ore oop was, moes Johannes se waarskuwing in hierdie verse ter harte geneem het (v.9, 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 22, Mt.13:10-17). Net soos wat die dier God se kinders gevange geneem het en hulle met die swaard doodgemaak het, sou hý gevang word en deur die swaard gesterf het (v.10, Mt.26:52).  So het die Here dit bestem (Jer.15:2-3, 43:11).

 

Ek het reeds gewys dat Nero deur die swaard gesterf het (v.3, 14). In 410 n.C. is die dier van die Romeinse Ryk finaal deur koning Alaric en sy Wes-Gotiese weermag vernietig.[8]  Met die profesie van v.10a in gedagte, moes die gelowiges vasgebyt het en deur die verdrukking volhard het (v.10b, 12:11, Mt.24:13).

 

Hierin moet ons hulle voorbeeld navolg. Ons ervaar miskien nie dieselfde vervolging as hulle nie, maar die beginsel geld vir alle gelowiges in alle kulture deur alle eeue.  Buitendien lyk dit nie vir my of swaarder vervolging baie ver in die toekoms lê nie.  Kyk net na die geestelike en politieke klimaat in ons land, en jy sal sien wat ek bedoel.

 

Die gay en lesbian gemeenskap reageer aktief en aggressief teen kerke wat hulle leefstyl as ‘sondig’ beskou. Wette teen haatspraak mag beteken dat die Bybel in die toekoms as ‘n kriminele boek bestempel word.  Die staat se inmenging in die kerk stel ons in ‘n ongemaklike posisie.  Hoe moet ons hierop reageer?

 

Heel eerste moet ons onsself ondersoek om te sien of ons gered is. Mense wat nie waarlik gered is nie, sal die Here verloën en hulle ‘mede-gelowiges’ aan die owerhede oorhandig wanneer die vervolging kom (Mt.24:10, 12).

 

Daarom wil ek vandag vir jou vra of jy gered is. Is jou naam in die boek van die lewe geskryf (v.8)?  Is jou sondige rekord en jou gewete gereinig deur die bloed van die Lam (v.8)?  Het jy jou al van jou sonde bekeer?  Het jy al besef dat jy verlore is?  Het jy al in die gekruisigde en opgestane Christus geglo as jou enigste hoop om gered te word?  Indien nie, wat hou jou terug?

 

Indien wel, wil ek jou aan God se soewereiniteit herinner: die regering en die duiwel wat hulle aanhits, kan nie doen wat hulle wil nie.  God is in beheer.  Hy is die een wat besluit hoe lank hulle met hulle nonsens kan aanhou (v.5).  Hulle reg om te regeer kom van Hom af (v.7, 1:5, 19:16, Sp.8:15-16, Dn.2:21, Jh.19:11, Rm.13:1).

 

Die regering kan net die Here se kinders vervolg as Hy hulle toelaat (v.7, vgl. Job 1:12, 2:6). Moet dan nie in vrees vir die toekoms lewe nie.  In die afgelope week was ek bang oor die registrasie van kerke, en oor die wet wat die regering teen haatspraak wil inbring.  Maar om so te vrees is onnodig, en die Here dit vir my gewys.  Of is die kerk se toekoms nie in die Here se hande nie (Dn.2:21, Mt.6:34, Hd.1:7)?

 

Wat verwag die Here van jou m.b.t. die regering? Jou taak is nie om in politieke vegterye betrokke te raak, of om ‘n politieke agenda te dryf nie (Jh.18:36).  Die Here verwag eenvoudig van jou om die regering te respekteer, jou aan hulle te onderwerp, vir hulle te bid, en om belasting te betaal (Mt.17:24-27, 22:21, Rm.13:1-7, 1 Tm.2:1-2, 1 Pt.2:17).  John MacArthur sê:  ‘When our leaders do something we don’t like, our first response should be to pray, not protest.’[9]

 

Wat sal gebeur as elke gelowige dit getrou toepas? Kan jy jou indink wat die effek daarvan sal wees?  Kan ek jou eerlik vra of jy dié verse in die Bybel gehoorsaam, en gereeld vir die regering bid?  Bid jy vir hulle, sodat hulle reg sal regeer en jy ‘n stil en rustige lewe in godsdiensvryheid kan lei soos wat 1 Tm.2:2 sê?  Ek wil uitdaag om dit meer te doen, omdat elke Christen in Suid-Afrika en ook die geslagte wat kom, jou gebede hiervoor nodig het.

 

Miskien sê jy: ‘As ons ‘n beter regering gehad het, kon ek dit miskien gedoen het.  Maar met ‘n leier soos Jacob Zuma kan ek dit nie doen nie.’  Het jy vergeet wie die keiser was toe Jesus en die apostels die bg. opdragte m.b.t. die regering gegee het?  Dit was die bose keiser Tiberius en keiser Nero.  Daarom het ons nie ‘n verskoning om te sê dat ons onsself nie aan ‘n wanordelike regering soos die ANC kan onderwerp nie.  Ons het nie ‘n verskoning om nie vir hulle te bid nie.  God het hulle aangestel en daarom moet ons vir hulle luister.

 

‘Maar wat as die regering vir my sê om nie aan die Here gehoorsaam te wees nie?’ wonder iemand. In daardie geval mag jy jou nie aan hulle onderwerp nie.  Jy kan nie stilbly as hulle vir jou sê om nie die Woord van God, die evangelie, te verkondig nie.  In so ‘n situasie moet jy eerder saam met Petrus en die ander apostels sê:

 

“Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis; want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie... Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.” (Hd.4:19-20, 5:29).

 

Jy kan met ‘n geruste hart weet dat God die bose dier van enige slegte regering sal oorwin, soos wat Hy met Nero en die Romeinse Ryk in Op.13 gedoen het. Op die laaste dag sal Louis Botha, Hendrik Verwoerd, John Vorster, P.W. Botha, F.W. de Klerk, Nelson Mandela, Thabo Mbeki, Jacob Zuma, en elke ander leier wat hierdie land al gehad het en in toekoms sál hê, voor Jesus Christus buig (Fil.2:9).  Elke regeerder in die wêreld – ook keiser Nero – sal moet erken dat Jesus Christus die Koning van die konings, en die Here van die Here is (19:16).

 

Daarom hoef ons nie die dier van Op.13 te vrees nie. Laat ons eerder ag gee op dít wat Jesus in Lk.12:4-5 gesê het:  “Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie; maar Ek sal julle wys wie julle moet vrees:  vrees Hom wat, nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!”

 

[1] Peter Hammond, The Battle for South Africa, Reformation Society, p.4

[2] David S. Clarke, The Message of Patmos, p.19 en Kenneth Gentry, Perilous Times, pp.121-122

[3] David Chilton, The Days of Vengeance, p.136

[4] Philip Schaff aangehaal in Steve Gregg, Revelation: Four Views – A Parallel Commentary, p.346

[5] https://www.dropbox.com/s/vw3lkj21v4wwwd4/2005.09.25.02.The.Beasts.Of.The.Revelation.I.Revelation.13vv1-3.pdf, p.11

[6] Gregg, p.348

[7] Chilton, p.131 en Gregg, p.344

[8] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.288-289

[9] John MacArthur, ed., Right Thinking in a World Gone Wrong, p.127

Kategorieë