Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 June 2019

Christene en die wêreld

Image result for party

Romeine 13:8-14

‘n Bekende gesegde lui: ‘Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie.’ Wat beteken dit? Dit beteken dat ons nie monnike is wat onsself heeltemal uit die wêreld onttrek nie. Ons woon en werk tussen ongelowiges om die lig van Jesus voor hulle te skyn. Ons sondig egter nie saam met hulle nie.

Hoe kan ons seker maak dat ons onsself nie heeltemal van die wêreld afsny nie, terwyl ons ook nie soos die wêreld lewe nie? Paulus wys ons hoe in Rom. 13:8-14.

 

  1. Wees liefdevol (v.8-10)

Teologies is ek en my broer pole uitmekaar. Ek bel hom nie as ek ‘n teologiese vraagstuk het nie. Daar is egter een area waarin ek by hom leer en na hom opkyk, en dit is sy praktiese liefde vir mense wat nie die Here ken nie. Hy verstaan Rom. 13:8-10.

Volgens Paulus moet gelowiges nie slegte skuld hê nie, maar betaal wat hulle ander skuld (v.7-8, Ps. 37:21). Al wat jy jou naaste skuld, is om hom lief te hê. Jy skuld dit om gelowiges lief te hê, omdat julle deel is van dieselfde geestelike huisgesin as jy (v.8, Joh. 13:34-35). Jy skuld dit om ongelowiges lief te hê, omdat God hulle na sy beeld gemaak het en omdat Hy jou beveel om hulle lief te hê (v.9-10).

 Iemand wat sy naaste liefhet, vervul die wet (v.8, 10, Lev. 19:18, Matt. 22:37-40, Gal. 5:14). Hoe doen hy dit? As jy jou naaste liefhet, sal jy sy huwelik, sy reinheid, sy lewe en sy eiendom respekteer, en nie die wet teen hom oortree nie (v.9). Jy sal dit nie eers in jou gedagtes doen nie (v.9). Jy sal nie jaloers wees op dit wat jou naaste s’n is nie (v.9). Jy sal jou naaste vergewe soos die Here jou vergewe het en nie vir dae, weke, maande, jare, of dekades ‘n wrok teen hom dra nie. Jy sal nie jou naaste se reinheid onder die vuil voete van jou wellus vertrap nie. Jy sal nie jou naaste se eiendom steel, dit leen en nie terug besorg nie, of dit in ‘n slegter kondisie teruggee as wat jy dit ontvang het nie. Jy sal tevrede wees met wat die Here jou gee. Iemand wat sy naaste liefhet, doen hom geen skade nie en vervul so die wet van Christus (v.10).

Liefde vir jou naaste beteken egter meer as om hom nie te benadeel nie. Dit beteken ook dat jy positief optree en aan hom doen wat jy wil hê hy moet aan jou doen (Matt. 7:12). Dit beteken dat jy vir hom bid, die evangelie met hom deel, sy voordeel soek en aan hom goed doen. Dit beteken dat jy die mees betroubare medemens is wat hy ken.

Vir die persoon wat sy naaste liefhet, gaan dit nie oor homself nie, maar oor God en sy medemens. Hy glo nie die onsin van mense wat sê: ‘Ek moet my naaste liefhê soos myself. Ek moet myself dus eerste en bo ander mense liefhê’ nie. Dit is ‘n verkeerde verstaan van wat dit beteken om jou naaste lief te hê soos jouself. Om jouself bo alles en almal lief te hê, is sonde (2Tim. 3:2). Om jou naaste lief te hê soos jouself beteken eerder dat jy vir jou naaste moet doen wat jy vir jouself sou doen. Dit is maklik om na jou eie belange om te sien. Dit is moeilik om die voordeel van ander te soek as jy nie iets daaruit kry nie.

Hoe kan jy dit regkry om met ‘n opregte hart jou naaste lief te hê soos jouself? Jy moet jouself verloën en Jesus bo alles en almal liefhê. As jy Hom nie bo alles liefhet nie, sal jy nooit die wet vervul en jou naaste liefhê soos jouself nie. Jy is vir jouself nog te belangrik. Alles draai om jou. Jy is soos die res van die ongelowige wêreld en help net jou naaste as dit jóú bevoordeel. Jy help ander om goed te voel oor jouself, of om jou gewete te sus dat jou goeie dade swaarder weeg as jou sonde, en dat jy daarom verseker is van ‘n plek in die hemel. Jy help net jou naaste as jy weet dat hy jóú weer in die toekoms sal help. Jy help hom in die hoop dat ander sal sien dat jy ‘n goeie persoon is.

Omdat jy deur selfsug gedryf word, is jou goeie dade vir die Here afskuwelik. Om vir die Here aanneemlik te wees, moet jy jou rug op jouself draai en in sy Seun glo. As jy dít doen, sal sy Gees jou help om Jesus bo alles lief te hê en jou naaste lief te hê soos jouself.

 

  1. Wees heilig (v.11-14)

Toe ek op hoërskool was, was ek in die Kadet Orkes. Toe ons aan die SA’s deelgeneem het, toe sê die Orkes leier vir die seuns: ‘Al het jy nog nooit in jou lewe geskeer nie, moet jy vandag skeer. Almal moet dieselfde parfuum gebruik. Jy moet jou skoensole poleer en dit met sykouse oortrek totdat ons op die parade grond kom. Jy moet jou instrument poleer, jou klere stryk en ‘n mint suig vir jou asem.’ Ons het dit gedoen, omdat ons geweet het hoe streng die inspeksie is.

Die gelowiges in Rome moes weet dat die Dag van die Here op pad is. Dit sou hulle help om in die hede heilig te lewe (v.11-14, 2Pet. 3:11, 14, 1Joh. 3:2-3).

Buiten dat die wederkoms enige tyd kon plaasvind, kon hulle rondom hulle sien dat daar vervolging aan die broei was en dat hulle enige tyd kon sterf (v.11). Hulle moes dus Christus, hulle sonde, die wêreld, die lewe, die dood en die ewigheid ernstig opneem. Die uur het gekom om uit hulle geestelike slaap te ontwaak (v.11, Mark. 14:41).

Dit geld ook vir ons. Ons kan nie slaap, terwyl die wêreld op sy kop gekeer is nie. Die manlike en vroulike geslag word omgekeer. Kinders domineer onderwysers in skole. Dagga, prostitusie en die moord op ongebore babas word gewettig. Die kerk gooi haar deure oop vir gays, wat op hulle beurt weer die Christene vervolg.

Ons kan nie meer slaap nie. Ons kan nie op ‘n traak-my-nie-agtige wyse voortgaan met ons Christenskap nie. “Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.” (Ef. 5:14). Jesus kan enige oomblik kom en jy kan enige oomblik sterf. Die finale verlossing van die liggaam (8:23) is nader as wat dit was toe ons tot bekering gekom het (v.11). Ons is een dag nader aan die wederkoms. Hoe lank sal jy nog dink dat jy môre jou lewe met die Here kan regmaak, of môre meer ernstig met Hom kan raak?

Volgens die Here se kalender is een dag soos ‘n duisend jaar en ‘n duisend jaar soos een dag (2Pet. 3:8). Dit beteken dat die donker nag van hierdie wêreld amper op ‘n einde is (v.12). Die dag van Jesus se wederkoms is nie meer ver weg nie en sal aanbreek, terwyl mense nog hulle lewens geniet (v.12, Matt. 24:38-39). Moet dan nie in die duisternis van die wêreld se sonde deel nie, maar beklee jou met die wapenrusting van die lig (v.12, Joh. 3:20, 8:12, Ef. 5;11, 6:13-17, 1Tess. 5:8). Stry m.a.w. teen die sonde deur te doen wat goed en reg is (Ef. 5:9).

Hoe lê ‘n mens die werke van die duisternis af en lewe jy in die lig? Lewe van dag tot dag soos ‘n Christen en nie net op ‘n Sondag as jy tussen die gelowiges is nie (v.13). Wandel in die lig (v.13, Ef. 5:8). Wees by die huis wat jy by die kerk is, en andersom. Leef ordelik (v.13). Moenie iets doen waaroor jy skaam sal wees as Jesus kom en jy daarmee besig is nie (1Joh. 2:28). Moet jou nie ophou met dinge soos brassery, dronkenskap, ontug, ongebondenheid, rusie en jaloesie nie (v.13, 1Pet. 4:3). Wat is hierdie dinge?

Brassery [Gk. kōmos] verwys nie na iemand wat ‘n bakkie roomys te veel eet nie. Dit verwys eerder na mense wat by die insameling van die druiwe oes ‘n wilde dronk partytjie gehou het en seksueel losbandig was. Dronkenskap [Gk. methē] hoef ek nie te verduidelik nie. Die Grieks vir ontug [koitē] beteken letterlik ‘bed’. Ek is seker jy verstaan wat Paulus bedoel. Ongebondenheid [Gk. aselgeias] verwys na iemand wat homself laat gaan en die aan sonde oorgee. Hy gee nie om dat hy homself nie beheer nie en voel ook nie skaam oor die vieslike dinge wat hy voor ander doen nie.

Dit is erg dat dit nie net die wêreld is wat hierdie dinge doen nie, maar mense wat bely dat hulle Christene is. As hulle dit nie self doen nie, kyk hulle hoe ander mense dit doen (op ‘n TV- of rekenaarskerm). As jy enigsins deel het hieraan, wil ek jou in liefde vermaan om jou te bekeer. Sluk jou trots en kry hulp as jy nie weet hoe om jou sonde te oorkom nie. Ek is meer as bereid om jou te help.

Paulus noem ook twis en nydigheid, of rusie en jaloesie (v.13). Dit gaan moontlik saam met die vorige sondes, want waar mense te veel drink en seksueel losbandig is, is daar ook rusie en jaloesie. Ek kan ten minste aan een geval dink waar die sondes van v.13 in een gesin betrokke was. Ek was nie juis geskok nie, omdat ‘n mens dit van die wêreld verwag. Wat my egter grief is as sg. Christene deel het hieraan. Moet asb. nie Jesus se Naam en die evangelie deur die modder sleep, omdat jý so lewe nie. Wees eerder eerlik en sê vir jou familie en vriende dat jy nie ‘n Christen is nie.

As jy ‘n Christen is en deur die wêreld versoek word, moet jy v.14 toepas: beklee jou met die Here Jesus Christus. Trek Hom aan soos ‘n kleed (Ef. 4:24, Kol. 3:10, 12). Hoe doen ‘n mens dit? Glo in Hom en bely Hom openlik in die doop (Gal. 3:26-27). Leef volgens die voorbeeld wat Hy kom stel het (1Joh. 2:6). Moet ook nie vir jouself die geleentheid skep om te sondig nie (v.14). Vermy versoeking (v.14). Breek romantiese verhoudings en vriendskappe wat jou sal versoek om sonde te doen (Spr. 13:20, 1Kor. 15:33). Maak ‘n skoon breek. Moenie vir jouself ‘n agterdeur oop los nie. Verbreek alle kontak en sny alle bande. Verander jou selnommer, sluit jou Facebook rekening en bedank jou werk as dit vir jou die verskil tussen die hemel en die hel sal beteken.

Sommige kerkmense sal dit hoor en dink dat ek te radikaal is. Hulle sal my as ‘n fundamentalis uitkryt. Maar laat hulle maar spot. Jesus was radikaal en het ons beveel om ons hande en voete af te kap, om ons oë uit te pluk as dit ons versoek om sonde te doen:

“En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word.” (Matt. 18:8-9, vgl. 5:29-30).

Hoe ernstig is jy om in die hemel te kom? As jy soos die wêreld lewe en saam met die stroom gaan, is jy op pad hel toe. Ek probeer jou nie bang praat nie, maar wil alles in my vermoë doen om jou te oortuig om na Jesus toe te vlug. As ek dit nié doen nie en die waarheid van jou weerhou, wys dit dat ek jou haat. Selfs ‘n ateïs soos Penn Jillette weet dit. Hy het gesê:

‘...Ek het nog altyd gesê...dat ek nie respek het vir mense wat nie probeer om ander vir hulle geloof te wen nie. Ek respekteer dit glad nie. As jy glo dat daar ‘n hemel en ‘n hel is en dat mense op pad hel toe is, of dat hulle die ewige lewe kan mis... en jy dink dat dit nie die moeite werd is om dit vir hulle te sê nie, omdat dit sosiaal ongemaklik is... Hoe baie moet jy iemand haat om hom nie vir jou geloof te probeer wen nie? Hoe baie moet jy iemand haat om te glo dat die ewige lewe moontlik is, maar dit nie vir hom te sê nie? Ek bedoel, as ek bo alle vertwyfeling geglo het dat ‘n trok op jou afkom, terwyl jý dit nie glo nie... is daar ‘n sekere punt waar ek jou “tackle”. En [evangelisasie] is belangriker as dit.’ [Vry vertaal uit Colin Marshall & Tony Payne, The Trellis and the Vine (Kingsford, New South Wales: Matthias Media, 2009), 53].

Omdat ek my naaste wil liefhê soos myself, pleit ek by jou om jou lewe, jou toekoms en jou ewigheid in die veilige hande van Jesus Christus te plaas. Hy sal jou nie teleurstel nie. Jy sal ook nie vir ‘n oomblik spyt wees dat jy bereid was om die wêreld en alles daarin prys te gee om Hom as wins te verkry nie. Sy waarde is immers oneindig keer meer as ‘n triljoen wêrelde.

Kategorieë