Related image

Romeine 12:1-2

‘n Vriend het eenkeer vir my gevra: ‘Is God altyd logies?’ Ek het aan dinge soos die Drie-Eenheid gedink en ‘nee’ geantwoord. Hy het gesê: ‘God het logika geskep en is altyd logies. Die feit dat iets vir ons nie sin maak nie, beteken nie Gód is onlogies nie. Ons is dié wat onlogies is.’

Vir die wêreld is Christenskap onlogies (Hand. 26:24), maar volgens Paulus is die evangelie heeltemal rasioneel en spreek dit van ‘n gesonde verstand (Hand. 26:25). Die Bybel alleen strook met wat ons in die realiteit sien.

Die ontwerp van ‘n naaldekoker se vlerke strook met die skeppingsgebeure van Gen. 1. Die boosheid van die wêreld, stoute kinders in ‘n kleuterskool en die hartseer wat die dood bring, strook met die sondeval in Gen. 3. Die mens se gewete en ‘n ateïs se vrees of haat vir God op sy sterbed, strook met die mens se ingeboude sin van God en moraliteit in Rom. 1-2. Die manier waarop Christelike waardes ‘n samelewing verbeter, strook met Matt. 5:13-16 waar Jesus sy volgelinge sout en lig noem.

Christelike logika begin dus by wat ons glo, maar dit eindig nie daar nie. Wat jy glo het ‘n reuse invloed op hoe jy lewe. God gee bv. sy vergifnis en die ewige lewe gratis aan sondaars wat hulle bekeer en in sy Seun glo (Rom. 1-11). Hoe kan jy dan nié jou hele lewe en alles wat jy het aan Hom toewy nie (Rom. 12-16)? So lyk die logiese optrede van iemand wat homself ‘n Christen noem. En dit is die hele punt van Rom. 12:1-2.

 

 1. Offer jou liggaam vir die Here (v.1)

‘n Tannie in die Ou Apostels het jare gelede saam met my by die WIMPY gewerk. ‘’n Mens se liggaam is nie belangrik nie,’ het sy gesê. ‘Dit is die siel wat saakmaak.’ Hierdie lering is nie nuut nie. Baie van die antieke Grieke het so gedink: die siel is rein, maar die liggaam is ‘n hok waaruit ons moet ontsnap.

Volgens Paulus is dit alles behalwe en moet jy jou liggaam vir die Here offer (v.1). Om sy lesers te oortuig, doen Paulus twee dinge.

[a] Hy raas nie met hulle nie, maar roep hulle as’t ware om langs hom te staan sodat hy mooi met hulle kan praat (v.1, Gk. parakaleō).

[b] Hy herinner hulle aan hoe hy in hfst. 1-11 die diamant van die evangelie gedraai het, sodat hulle die veelvoudige ontferminge van God kon sien (v.1, Klaagl. 3:22). A.g.v. hierdie ontferminge kan ons nie lewe asof alles nog dieselfde is en die Here niks gedoen het om ons te red nie. Ons móét verander en ons liggame vir die Here offer.

Omdat die Here ook ons liggame red (1Kor. 6:19-20), moet ons ons oë, ore, hande, voete, ore, neuse, tonge, breins, manlikheid of vroulikheid, en ons hele self aan Hom toewy (v.1, 6:13). Moenie soos die wêreld wees wat hulle liggame gebruik om te vloek, te skinder, leuens te vertel, te laster, te skel, te kla, dronk te word, vuis te slaan, seksueel losbandig te wees, te eet totdat hulle opbring, pornografie te kyk, na vuil grappe en musiek te luister, ensovoorts nie.

As jy soos die tannie van die Ou Apostels dink dat die Here net jou siel red, sal jy lewe asof jou liggaam nie belangrik is nie. Jy sal lewe asof dit jóú liggaam is en jy daarmee kan doen wat jy wil. Het jy vergeet dat die Here jou liggaam geskep en verlos het, en dat jy aan Hóm behoort? En kan jy dink dat jou liggaam sleg is as Jesus ook ‘n liggaam gehad het (Heb. 10:5-7)? Moet ons nie soos Hy lewe en God in ons liggame verheerlik nie?

Hoe doen ‘n mens dit? Jy bring nie dooie diereoffers soos in die Ou Testament nie, maar jy gee jou liggaam as ‘n lewende offer vir die Here (v.1, 1Pet. 2:5). Om ‘n lewende offer te wees, beteken ook dat jy nie leef soos iemand wie se persoonlikheid en karakter in die graf van sy sonde lê en stink nie. Lewe eerder soos iemand wat van binne af nuut is en die vermoë het om die Here te gehoorsaam (6:13). Gebruik jou liggaam om dinge te doen wat heilig is. Wees m.a.w. toegewyd aan die Here. Wees anders as die res van die mense by jou skool, werk, familie, sportklub, woonbuurt, land en samelewing. Moenie soos ‘n blinde en gebreklike lam wees nie, maar wees ‘n aanneemlike offer vir die Here (v.1). Maak dit jou mikpunt om vir Hóm aanneemlik te wees (v.1), al is almal ontevrede met jou. Volgens Paulus is dít wat ware godsdiens is (v.1).

Christenskap stop nie by gebed, Bybel lees en kerk toe gaan nie. Dit is nie net ‘n deel van ‘n Christen se lewe, of iets wat hy op ‘n Sondag doen nie. Vir die ware gelowige is Christenskap sy hele lewe (v.1). “Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.” (1Kor. 10:31). Wat jy met jou liggaam en sintuie doen, hoe jy met jou lewensmaat praat, hoe jy jou op die pad gedra, is net soveel deel van aanbidding soos die liede wat jy op ‘n Sondag sing (v.1).

Paulus noem dit ons ‘redelike godsdiens’ (v.1). Die Griekse woord is logikos en beteken ‘rasioneel’ of ‘logies’. Om jou liggaam en hele lewe aan God toe te wy, is die enigste logiese reaksie vir iemand wat vergewe is, met God versoen is en op pad is hemel toe.

As jy nie jou liggaam en jou hele self vir die Here gee nie, is jy onlogies en irrasioneel. Ek vermaan jou om jou van jou sonde, asook van jou selfgesentreerde en wêreldse lewe te bekeer. Ek dring by jou aan om op Christus en sy kruisdood te vertrou. Stel jou volle hoop op Hom, soos ‘n drenkeling wat besef dat die reddingsboei sy enigste hoop is.

As jy nie logies en rasioneel wil wees nie, maar in jou sonde wil voortleef, sal die Here jou uiteindelik daaraan oorgee (1:28). Dan sal jy dwaas en irrasioneel optree soos die wêreld. Jy sal dink dit is normaal om gay te wees. Jy sal dit goedpraat as iemand ‘n operasie wil kry om hom- of haarself in die teenoorgstelde geslag te verander. Later sal jy soos ‘n dier begin dink.

Jy sal sotlike dinge glo, soos die 52-jarige Kanadese man, Paul Wolscht. Hy het besluit dat hy eintlik ‘n 6-jarige meisie genaamd Stefonknee is. Na 23 jaar van getroude lewe het hy sy vrou en sewe kinders gelos. Hy woon nou by sy aanneem ouers in Toronto. Hy trek aan soos ‘n dogtertjie en speel graag pop met die mense se kleinkinders. Hy het eers gesê dat hy 8 is, maar het besluit om 6 te wees toe een van die mense se kleindogters gesê het sy soek ‘n jonger sussie [https://www.dailymail.co.uk/femail/article-3356084/I-ve-gone-child-Husband-father-seven-52-leaves-wife-kids-live-transgender-SIX-YEAR-OLD-girl-named-Stefonknee.html].

Dit is tragies dat die wêreld dink dit is normaal. Dit is erger dat hulle ‘n voet in die kerk se deur gekry het. Op 17 Feb. 2019 het NG-Kerk Parke in Kraaifontein ‘n gay leraar verwelkom (Louis van der Riet). Maar Christelike logika beteken nie dat ons terugkeer om soos die wêreld te lewe nie (1:26-27). Dit beteken eerder dat ons anders as die wêreld lewe. Dit bring my by die volgende punt.

 

 1. Moenie soos die wêreld lewe nie (v.2)

‘n Verkleurmannetjie kan van kleur verander om te waarsku, ‘n maat te lok, by die temperatuur, lig of omgewing aan te pas. Christene moenie so wees en by die wêreld aanpas nie (v.2). Jy moenie saam met die hase hardloop, terwyl jy saam met die honde blaf nie. Moenie op ‘n Sondag saam met die gelowiges sing en in die res van die week soos die wêreld lewe nie.

J.B. Phillips vertaal v.2 as volg: ‘Don’t let the world around you squeeze you into its own mould…’ Dit is nie maklik nie, want sodra jy uit lyn is en nie soos die wêreld dink nie, kritiseer en vervolg hulle jou (1Pet. 4:4). As jy bv. Spr. 22:15, 29:15 glo en jou kind pak gee, beskuldig hulle jou van kindermishandeling en straf hulle jou. As jy teen gay regte is, sê hulle jy diskrimineer en daag hulle jou voor die Menseregtekommissie (MRK).

Maar ek sal eerder dat die MRK vir my kwaad wees as wat die Here my vyand is, omdat ek ‘n vriend van wêreld is en soos hulle lewe (Jak. 4:4, 1Joh. 2:15). Hoe kan jy dan seker maak dat jy nie soos die wêreld is nie? Jou natuur moet verander. Jy moet ‘n nuwe mens word deur die Heilige Gees (v.2, Joh. 3:3, 5, 2Kor. 5:17, Tit. 3:5).

Jy moet ‘n transformasie of metamorfose ondergaan soos ‘n rispe wat in ‘n skoenlapper verander (v.2). Alhoewel die proses begin wanneer jy weergebore word, stop dit nie daar nie. Jy moet deur jou hele Christelike lewe verander en meer soos Jesus word (2Kor. 3:18). Dit sal finaal vervul wees wanneer Jesus kom en jy jou nuwe liggaam kry (1Joh. 3:2). Tot dan moet jy aanhou om vernuwe te word (v.2).

Hoe gebeur dit? Jy moet nuut dink. Moenie toelaat dat die wêreld jou denke negatief beïnvloed deur die media, TV, films, musiek, boeke, tydskrifte, politieke agendas, jou silabus op skool, kollege of universiteit nie. Lees, bestudeer, memoriseer, oordink, bid, gehoorsaam en luister eerder na die Bybel. As jy konstant is, sal dit jou denke beïnvloed en sal jy alles in die lewe deur die bril van die Bybel beskou. Jy sal bv. weet dat:

 • Dit ‘n slegte gewoonte is om skuld te maak.
 • Jy nie jou familie en kinders bo jou lewensmaat moet stel nie.
 • Die Here Sondae gemaak het om met ander gelowiges deur te bring eerder as op jou bergfiets of in die mall.
 • Die Bybel nie bloot mense se opinies is nie, maar die foutlose Woord van God.
 • Mense se ervarings oor die hemel nie ons gesag is nie, maar dat ons eerder moet glo wat Bybel hieroor sê.
 • Jongman X jou toestemming benodig om met jou dogter te trou, en dat dit nie verander omdat sy 21 is nie.
 • Die wêreld nie oorbevolk is nie, en dat dit nie ‘weird’ is as iemand agt kinders het nie.
 • Daar nie noodwendig iets verkeerd is met iemand wat op 40 nog ongetroud is nie.
 • Dit nie deel van God se plan is dat jy na 65 vir die res van jou lewe vakansie moet hou nie.

Om Bybels te dink gebeur egter nie oornag nie. Ou denkpatrone sterf moeilik. Dissiplineer jouself dus om die Bybel in te neem. Lees, bestudeer en oordink dit so baie, dat dit deur jou lewe syfer soos water uit ‘n spons.

Vra die Heilige Gees om jou aan gepaste verse te herinner, sodat jy enige situasie aan die Bybel in jou gedagtes kan meet (v.2). So sal jy onderskei wat God se goeie, aanneemlike en volmaakte wil is (v.2). Jy sal bv. uit 1Kor. 7:39, 2Kor. 6:14 onderskei dat jy ‘nee’ moet sê vir die ongelowige seun wat met jou wil uitgaan. Jy sal uit Spr. 13:20, 1Kor. 15:33 onderskei dat jy nie vriende moet maak met kinders wat terugpraat met hulle ouers, of wat rook, drink en oor seks praat nie.

Jy sal uit Gen. 1-3 onderskei dat die evolusie-teorie in jou handboek nie wetenskap is nie, maar ‘n vals godsdiens. Jy sal uit Heb. 10:25, Spr. 23:20 onderskei om nie by die motorfiets klub aan te sluit nie, aangesien hulle net op Sondae ry en vereis dat jy ‘n liter sterk drank moet ‘down’ om by hulle aan te sluit.

Dit is genoeg voorbeelde. Die punt is dat jy nie moet toelaat dat die wêreld jou wegtrek van Christus wat jou liefgehad het en sy lewe vir jou gegee het nie. Dit is mos heeltemal onlogies om vir die wêreld te lewe as Hý die Een is wat jou gered het. Dit is so onlogies soos vir ‘n student om vir ESKOM te gaan werk as SASOL vir hom ‘n beurs gegee het.