Coram Deo Cover Image

Coming soon...

31 August 2019

Allesomvattende gebed

Image result for praying scripture

2Tessalonisense 1:11-12

 ‘Allesomvattend’ [Eng. comprehensive] beteken dat jy al die aspekte (of ten minste die meeste daarvan) van iets insluit. Versekeringsmaatskappye praat bv. van omvattende dekking. Daar is m.a.w. nie ‘n beperking op jou dekking nie. Of jou kar nou aan die brand slaan, gesteel word, of in ‘n ongeluk beland; hulle sal daarvoor betaal.

Paulus se gebede is so. Dit is soos ‘n multivitamien wat alles insluit. Ons kan gerus sy gebede as ‘n voorbeeld gebruik van hoe ‘n mens moet bid.

 

 1. Doelgerigte gebed

My skoonma het haar onlangs opgeruk, omdat iemand haar gevra het om vir hulle hond te bid. ‘Ek gaan nie vir jou hond bid nie,’ het sy gesê. ‘Dit het niks te doen met die dinge waarvoor die Here wil hê ons moet bid nie.’ Ek is geneig om met haar saam te stem. Ek sal vir jóú bid as jou hond vrek. Ek sal ook vir die Here dankie sê dat Hy eendag ‘n nuwe aarde gaan maak waar diere nie meer doodgaan nie. Maar ek gaan nie by die veearts ‘n draai maak om vir die siek honde te bid, soos wat ek vir die mense in die hospitale bid nie.

Die doel waarvoor ons mik wanneer ons bid, is Jesus se wederkoms. Bid vir die dinge wat waarde sal hê wanneer Hy weer kom. Die fokus van jou gebede moenie wees om ‘n gemaklike lewe hier op aarde te hê nie, maar om gereed te wees om die Here te ontmoet wanneer Hy kom om die wêreld te oordeel (v.5-10).

Omdat Paulus weet hoe wonderlik en verskriklik Jesus se wederkoms gaan wees, bid Hy vir die gelowiges in Tessalonika (v.11, 5-10). Ons moet dieselfde bid. Bid vir jouself en vir ander om tot die einde toe te volhard. Bid dat jy en jou geliefdes gereed sal wees om voor die Regter te staan. Bid dat die Here jou en ander gelowiges sal help om nie self-mislei te wees nie. Bid dat die Here jou sal help om nie ‘n geheime lewe van sonde te lei nie. Bid vir jou geliefdes se redding; bid dat hulle die ewige vuur van die hel sal vryspring.

 

 1. Gesamentlike gebed

Wat dink jy van hierdie stelling: ‘Any Christian who does not pray with others, has a defective prayer-life’ (Stuart Olyott)? Ek dink hy is reg. Die Bybel beveel ons om saam met ander te bid: “Onse Vader wat in die hemele is... gee ons vandag ons daaglikse brood... ens.” (Matt. 6:9, 11). Die vroeë kerk het saam gebid (Hand. 1:14, 2:42, 4:24, 12:5, 13:3, 14:23, ens.).

Paulus sê in v.11 dat ‘ons’ vir julle bid. Paulus het saam met Silvanus (Silas) en Timoteus (v.1) vir die Tessalonisense gebid (v.11). Ons gemeente se leiers probeer om hierdie voorbeeld te volg deur elke Vrydag van 06:30-07:30 vir die gemeente te bid. Ek wil jou ook aanmoedig om saam met ander gelowiges te bid. Probeer om ten minste by één van die gemeente se bidure in te skakel.

 

 1. Volhardende gebed

George Müller het in 1844 begin om vir vyf mense se redding te bid. Na 18 maande is die eerste een gered, na 5 jaar die tweede een, na nóg 6 jaar die derde een. Kort vóór en ná sy dood is die vierde en die vyfde een gered. Müller het vir meer as 53 jaar gebid sonder om ‘n dag te mis [Roger Steer, George Müller: Delighted in God (Wheaton: Harold Shaw, 1975), 267. Aangehaal in Ajith Fernando, The NIV Application Commentary: Acts (Grand Rapids, Michigan: Zondervan), 1998].

Dít is volhardende gebed. Dit is ook hoe Paulus gebid het: “Daarom bid ons ook altyd vir julle” (v.11, vgl. 1:3, 1Tess. 1:2, 2:13, 3:10, 5:17, Rom. 1:9-10, 1Kor. 1:4, Ef. 1:16, Fil. 1:3-4, Kol. 1:3, 9, 2Tim. 1:3, Filem. 4).

Het jy flou geraak in gebed? Het jy opgehou om vir ander te bid? Moenie ophou bid nie, maar volhard in die gebed (Rom. 12:12, Kol. 4:2, 1Tess. 5:17). Kom net eers in die gewoonte om konstant te bid. Jy kan later aan die tyd werk.

 

 1. Voorbidding

Hoeveel voordele geniet jy in jou lewe, omdat ander mense vir jou bid? Jy sal nie weet nie. Dit is seker te veel om op te noem.

Paulus het vir die Tessalonisense gebid (v.11). Bid jý vir ander mense? Of het jy te veel probleme van jou eie, sodat jy nie juis vir ander bid nie? Die Here wil hê jy moet vir ander bid (Ef. 6:18). Bid elke dag deur twee of drie bladsye van die gemeenteboekie. Jou broers en susters het dit nodig. Thomas Brooks (1608-1680) het gesê:

‘let not others suffer by your neglect of private prayer!... Certainly, it might have gone better with the churches of Christ, and with the concerns of Christ, and with many of the poor people of Christ, if most Christians had been more frequent with God in their closets’ [Afr. binnekamers]. [Thomas Brooks, The Secret Key to Heaven (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2006 [1665]), 186]

 

 1. Vrymoedige gebed

Die weeskind, Oliver Twist, was skaam om vir nóg kos te vra. Toe hy uiteindelik die moed bymekaar geskraap het om nóg kos te vra, toe beland hy in die moeilikheid.

Omdat God jou Vader is, hoef jy nie bang te wees om met Hom te praat nie. Hy is ‘ons God’ en ons is sy kinders (v.11, 1-2, Joh. 1:12-13, Rom. 8:15-16, Ef. 1:4, Gal. 4:5-6). Daarom kan ons met vrymoedigheid bid en glo dat Hy ons sal help (Matt. 7:11, Heb. 4:16).

Hy is ook ‘ons God’ (v.11). As Gód is Hy ewig, almagtig, alwys, alwetend, alomteenwoordig, onveranderlik, regverdig, liefdevol, barmhartig, getrou, soewerein, heilig, roemryk en meer. Omdat Hy God is, wíl Hy ons help, kán Hy ons help en sál Hy ons help. Juis om hierdie rede kan jy met vrymoedigheid bid.

 

 1. Geestelike gebed

Mag jy vir jou kind se eksamen bid? Ja. Mag jy vir jou werksomstandighede bid? Wat van jou finansies? Ja. Moet hierdie dinge die fokus van jou gebede wees? Nee.

Net soos Jesus voor hom, het Paulus nie hoofsaaklik vir tydelike en materiële dinge gebid nie, maar vir geestelike en ewige dinge. Ons moet sy voorbeeld volg. Paulus het gebid dat God die Tessalonisense waardig sal maak van die roeping waartoe Hy hulle geroep het (v.11, Ef. 4:1, Kol. 1:10). Mense moes m.a.w. gesien het dat hulle Christene is. Paulus wou nie hê dat hulle só moes lewe, dat hulle die Here se Naam deur die modder sleep nie.

Ek bid dit elke week vir myself en vir die gemeente. Mense moenie sleg praat van Jesus en sy kinders, omdat óns verkeerd lewe nie. Ons moet dit as ‘n voorreg beskou dat die Here ons uit die wêreld geroep het om sý kinders te wees. Ons moet dit deur ons lewens wys. As jy nie soos ‘n Christen wil lewe nie, moet jy ten minste eerlik wees soos Joshua Harris en sê dat jy nie ‘n Christen is nie. Aan die ander kant is dit beter om te bid dat die Here jou sal help om soos ‘n Christen te lewe.

Paulus het verder gebid dat God die gelowiges se goeie voornemens volkome sou vervul (v.11). Is dit nie ‘n goeie strategie om vir jou voornemens (ook jou Nuwejaarsvoornemens) te begin bid nie? Maak seker dat jy daarvoor kán bid, want anders is dit nie ‘n goeie voorneme nie. Maar as dit ‘n waardige voorneme is, sal dit help om elke dag daarvoor te bid.

Wat is jou voorneme? Wil jy graag meer betrokke raak in die gemeente? Wil jy meer tyd in gebed spandeer? Wil jy iemand dissipeleer? Wil jy die ou mense besoek? Wil jy begin bydrae vir die Here se werk? Wil jy meer getrou wees in jou bywoning van die gemeente se byeenkomste? Vra die Here om jou voorneme te vervul (v.11). Moet egter nie wag dat dit gebeur nie, maar bid en tree op. Vra die Here om jou te help om goed te beplan. Neem die eerste stap en vertrou die Here om jou te help.

Paulus het ook gebid dat die Here elke werk van die geloof deur sy krag sou vervul (v.11, vgl. 1Tess. 1:3). Ons kan nie die Here se werk in ons eie krag doen nie. Ons benodig sý krag. Gaan haal hierdie krag deur gebed. Glo dat die Here jou gebede sal verhoor en dat Hy jou sal help (v.11).

***

Die dinge waarvoor ons bid, wys wat vir ons belangrik is. Ons kan dat Christus en sy Koninkryk vir ons ‘n prioriteit is as die inhoud van ons gebede dit nie wys nie. Die dinge waarvoor ons bid, sal gou wys wat vir ons die belangrikste is.

Leer die Woord om te sien wat vir die Here belangrik is. Vra Hom om jou te verander, sodat sý prioriteite jóúne word.

 

 1. Godgesentreerde gebed

Het jy al ooit ‘n Godgesentreerde gebed gehoor? Dit voel of jy voor die troon van die Almagtige God staan. Die Puriteine het so gebid. Aan die ander kant laat gebede wat mensgesentreerd is, jou koud. Dit beweeg jou nie om die Here meer lief te hê, of om Hom te aanbid nie.

Paulus se gebede was Godgesentreerd. Hy het nie vir die Tessalonisense se groei gebid, sodat mense hulle kon raaksien nie. Hy het die Here eerder gevra om deur hulle te werk, sodat Hý verheerlik kon word (v.12). Vir hom het dit oor die Here gegaan en nie oor mense nie (v.12).

Om die Here te verheerlik, beteken nie dat ons sy heerlikheid meer maak nie. God se heerlikheid kan nie meer word nie. Ons kan meer daarvan verstaan en dit deur ons lofprysing bely. Maar ons kan nie maak dat Hy meer roemryk word nie. Om John Piper se bekende illustrasie te leen, kan ons sê dat ons deur ‘n teleskoop kyk en nie deur ‘n mikroskoop nie. As ons die Here prys, laat ons nie iets wat baie klein is, groot lyk nie (die mikroskoop). Ons laat eerder iets wat massief is, meer lyk soos wat dit regtig is (die teleskoop).

Laat ons gebede so wees. Wanneer ons vir dinge vra, moet dit wees sodat die Here sy krag deur ons kan wys en mense Hom kan verheerlik (v.12). Wanneer mense na ons lewens kyk, moet hulle vir Jesus sien en nie vir ons nie (v.12). Ons begeerte moenie wees om goed te kan bedien, of mense vir die Here te wen, sodat hulle ons kan prys nie.

Ons bid baie keer dat die Here deur ons verheerlik moet word, maar voel jy seergemaak wanneer niemand vir jou dankie sê, of jou sukses erken nie? Dan bid jy nie vir die Here se eer nie. Volgens Jesus moet jy nie ‘n dankie verwag as jy iets vir die Here doen nie (Luk. 17:9). Sê eenvoudig: “Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.” (Luk. 17:10).

Selfs wanneer Jesus kom en jy jou verheerlikte liggaam ontvang, sal dit oor Hóm gaan en nie oor jóú nie. Jy sal sy heerlikheid weerkaats soos wat ‘n spieëlgladde meer die blou hemel en die sneeubedekte berge weerkaats (v. 10, 12, Rom. 8:29).

 

 1. Kragtige gebed

Baie mense dink dat hulle lewe en dood kan spreek, maar volgens die Bybel is dit die Gód tot Wie ons bid, wat kragtig is. Dit is wat Jakobus bedoel wanneer hy sê dat die gebed van die regverdige groot krag het (Jak. 5:16). Hy bedoel dat die God tot Wie is bid, almagtig is. Niks is vir Hom onmoontlik nie (Gen. 18:14, Jer. 32:17, 26-27, Luk. 1:37, 18:27). Hy kan doen ver bo wat ons bid of dink (Ef. 3:20). Daarom het Jesus ook gesê dat niks onmoontlik is vir die een wat glo, of bid nie (Matt. 17:20, 20:21-22).

God kan die dinge doen waarvoor Paulus in v.11-12 gebid het:

 • Hy kan ons help om soos Christene te lewe.
 • Hy kan ons goeie voornemens vervul.
 • Hy kan ons help om goeie werke deur sy krag te doen.
 • Hy kan ons help om nie meer vir onsself te lewe, maar om Hóm deur ons lewens te verheerlik.
 • Hy kan ons liggame opwek en dit verheerlik.

Sy genade is heeltemal voldoende om hierdie gebede te beantwoord en nóg meer vir ons te doen (v.12). Die Vader en die Seun se genade (v.12) sal deur die Heilige Gees na ons toe vloei. So sal die Drie-Enige God saamwerk om ons gebede te verhoor (sien Rom. 8:26-27, 34, Ef. 2:18).

***

Hoe meet jou gebede op teen 2Tess. 1:11-12? Is dit allesomvattend? Sluit dit al die aspekte van gebed in? Of het jou gebede werk nodig? Moenie moedeloos raak nie. Almal van ons kan verbeter. Ons sal groei, totdat Jesus weer kom. En wanneer Hy kom, sal dit nie meer nodig wees om te bid nie, omdat jou gebede in lofprysing sal verander. Die gebed van 2Tess. 1:11-12 sal vir altyd volkome vervul wees.

Kategorieë