Onlangse Plasings

Die Heilige Gees: ’n Ander Trooster

2 Feb 2023 Geplaas in: Die Trooster, Johannes 14:16

Johannes 14:16 In die 1800’s het diamantmyne nie die moderne toerusting en masjienerie gehad wat ons vandag het nie. Om diamante te ontgin, was harde werk. Maar die een wat vohard het, is beloon. So is dit met Jesus se lering oor die Gees: dit is diep, maar wie aandagtig en biddend oplet, word beloon….

Lees Verder

Die verroeste wapen van gebed

2 Feb 2023 Geplaas in: Gebed, Markus 9:28-29

Markus 9:28-29 In 1951 het Cuckfield Baptist Church in Engeland een lidmaat gehad. Volgens wyle Martin Holdt het sy die gebou in die week skoongemaak, en op Sondae kerk toe gegaan om te bid. Sy het die Here gevra om iemand te stuur. Na ’n paar jaar het Erroll Hulse die gemeente herstig. Hy was…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Wees vol van die Gees

28 Jan 2023 Geplaas in: Efesiers 5:18, Vervulling

Efesiërs 5:18 ’n Man het eenkeer vir my gesê: ‘Noem dit doping in die Gees, die uitstorting van die Gees, invulling, vervulling; noem dit wat jy wil, sonder die werk van die Heilige Gees kan niemand tot bekering kom nie.’ Die man was reg. Sonder die vervulling van die Gees sal ons geestelike babas bly….

Lees Verder

Die vreugde en smarte van die hemel en die hel

28 Jan 2023 Geplaas in: Hel, Hemel, Lukas 16:24-26

Lukas 16:24-26 Die storie begin by v.19: “Daar was ’n ryk man wat klere van purperstof en fyn linne gedra en elke dag swierig feesgevier het. Voor die ingang van sy huis het ‘n bedelaar met die naam Lasarus gelê. Hy was oortrek van swere, en het daarna gesmag om iets te ete te kry…

Lees Verder

Die Heilige Gees: Doping in die Gees

21 Jan 2023 Geplaas in: 1Korintiers 12:13a, 1Korintiers 12:13a, Doping in die Gees

1Korintiërs 12:13a In 2009 het ’n man ons gemeente besoek en ’n afspraak met my gemaak. Hy het onder meer van die tweede genadewerk gepraat, naamlik dat gelowiges soms lank na hulle bekering in die Heilige Gees gedoop word. Ek het Wayne Grudem se Systematic Theology geraadpleeg en die saak vir myself uitgemaak: elke gelowige…

Lees Verder

Anderkant die dood

19 Jan 2023 Geplaas in: Dood, Hel, Hemel, Lukas 16:19-23

Lukas 16:19-23 Wat lê anderkant die dood? Mense verskil. Godsdienste verskil. Elkeen het sy eie opinie. Selfs tussen Christene is daar verskille. ’n Bekende teoloog betwyfel die tradisionele Christelike interpretasie van lewe na die dood. Volgens hom gaan mense nie hemel toe of hel toe wanneer hulle sterf nie, maar die hel is in jou…

Lees Verder

Die Heilige Gees: God in ons

12 Jan 2023 Geplaas in: Heilige Gees, Inwoning, Johannes 14:17 & 23

Johannes 14:17 & 23 ’n Puriteinse gebed lui: O Holy Spirit, As the sun is full of light, the ocean full of water, Heaven full of glory, so may my heart be full of Thee.1 Mag dit aan die einde van hierdie boodskap die gebed van ons almal se harte wees.   1. Hy leer…

Lees Verder

Christus en jou geldsake

11 Jan 2023 Geplaas in: Geld, Lukas 16:1-18, Tiendes en offergawes

Lukas 16:1-18 Toe ons studente was, het ek en my vriend Jannie Vosloo Lukas 16 probeer uitwerk. Ons kon dit nie verstaan nie. Jannie het intussen deur Lukas gepreek en vandag kom ek by die gedeelte. Ek glo ek verstaan nou die groot prentjie en hoop om dit eenvoudig aan jou te verduidelik. Dit gaan…

Lees Verder

Konstantes en veranderlikes in die nuwe jaar

30 Dec 2022 Geplaas in: Christus, Hebreers 13:8, Nuwejaar

Hebreërs 13:8 Konstantes en veranderlikes is wiskundige terme. In x + y = 7, is 7 die konstante met x en y as veranderlikes. Jou lewe en die heelal is veranderlikes. God en sy Woord is konstantes. Om deur ’n onseker jaar konstant te bly, moet jy die enigste konstante vertrou: “Jesus Christus is gister…

Lees Verder

2023 en die einde

30 Dec 2022 Geplaas in: Hebreers 12:12-14, Nuwejaar

Hebreërs 12:12-14 Ek bedoel nie die einde van jou lewe of die wêreld nie, alhoewel dit hierdie jaar kan gebeur. Ek verwys na die einde van die wedloop; na die einddoel waarvoor jy hardloop. Wie dit in die oog hou, kry ’n tweede asem in die wedloop en sal vanjaar ’n goeie rondte hardloop.  …

Lees Verder
1 2 3 4 96