Beter dae vir Israel en die kerk

Church in ruins

Wat vir ‘n tema is dit? Alles dui dan daarop dat dinge van sleg na erger beweeg. Hoe is daar ‘n toekoms vir Israel as hulle gedurig aan die baklei is? Die Kerk vaar nie veel beter nie. Vat maar ons eie land as ‘n voorbeeld. Kerke loop leeg. Die meeste mense is op ‘n Sondag in die mall, by die huis, langs die viswaters, of hulle ry fiets. Die Prosperity Gospel is groot onder die Afrika-kulture. Afrikaners is onstabiel en glo enigiets wat met Jesus se Naam geassosieer word.

Gays het die kerk geïnfiltreer en wil dit domineer. Dink maar aan hulle reaksie teen Gretha Wiid se uitsprake teen homseksualiteit. Dink aan dr. Frits Gaum wat die NG-Kerk voor die hof gedaag het, omdat hy wil hê dat hulle gays moet aanvaar. Die regering wil druk dat alle predikante gays móét trou, en dat kerke nie die Bybel mag interpreteer sodat dit gays uitsluit nie.

En dit is maar net Suid-Afrika. Wat van die res van die wêreld? Hoe kan ek dan sê dat daar beter dae op ons wag? Jes. 49:8-26 en soortgelyke tekste sê so. Jesaja praat van Israel wat uit Babilon bevry is, maar sy profesie het ‘n verdere en voller vervulling in die toekoms. Indien dit nie so is nie, wat beteken dit dan?

Dalk sê jy: ‘Maar dit lyk dan nie of dinge beter raak nie’? Maar dit is soos ‘n Ou Testamentiese Jood wat sê dat die Messias nie sal kom nie, omdat hulle in Babilon sit en dit nie kan sien nie. Jes. 49 sal vervul word. Dalk stem ons nie saam oor wanneer dit gaan gebeur nie, maar jy kan nie ontken dat dit oppad is nie. Wat sal God vir Israel en die kerk doen?

 

 1. Hy sal ons red (v.8-9b)

R.C. Sproul het eenkeer gesê: ‘People say: Jesus saves, Jesus saves. What does Jesus save us from? Jesus saves us from God.’ Hy het bedoel dat Jesus ons van God se toorn red. Jesus red ons ook van die mag van sonde. Hy het nie net die volk uit Babilon gered nie, maar van hulle sonde. Hy het ons straf aan die kruis gedra en gevra dat die Vader ons moet vergewe (Luk. 23:34). Die Vader het Hom gunstig geantwoord (v.8). Die Ou Testament was ‘n tyd van straf onder die wet (Gal. 3:22-24). Die Nuwe Testament is ‘n tyd van verlossing onder sy genade (v.8, Joh. 3:16-17, 2Kor. 6:2).

Jy kan dus nie sê dat die Here jou nie ‘n kans gegee het om jou te bekeer nie. Jy is dom as jy dit mis, aangesien dit op ‘n goue skinkbord vir jou gegee word. Oral rondom jou is daar kerke, Bybels, Christene, die evangelie, goeie geestelike boeke en allerhande behoudende bronne op die internet. Moenie hierdie voorregte misbruik nie. Dit is jou eie skuld as jy hel toe gaan.

God het die Messias bewaar en Hom as ‘n verbond vir die volk gegee (v.8, 42:6). Hy na Israel toe gekom om hulle met sy bloed te koop en deel van God se familie te maak (v.8, 3, 5-6, Luk. 22:20). Om Gen. 15 te vervul sal Hy hulle eendag terugvat na die Land toe (v.8). Hulle sal daar bly en nie weer weggevoer word nie (v.8). Hulle moet eers terugkeer na die Here toe (v.5-6), voordat hulle kan terugkeer na die land toe (v.8).

Om sy kinders terug te bring het die Here hulle uit Babilon bevry, asook uit die donker tronksel van onkunde en sonde (v.9, 42:7, 61:1, Luk. 4:18, Ef. 4:17-18, Kol. 1:12-13, 1Joh. 1:5-10). Is jy daarvan bevry? Of sit jy nog in die donker? Roep die Here aan tot Hy jou antwoord. Hy sal jou red. Bid ook vir ander wat nog in boeie is. Vra dat die Here hulle sal red.

 

 1. Hy sal ons lei (v.9c-12)

‘n Vriend van my gebruik die volgende illustrasie met mense wat belangstel om lidmate van die gemeente te word. ‘Ek is ‘n busdrywer. Wie van julle wil op die bus klim en saamgaan?’ Die meeste mense steek hulle hande op. Dan vra hy hulle: ‘Wie weet waarheen ons oppad is? Hoe wil julle dan op die bus klim as julle nie weet waarheen ons gaan nie?’ Hy verduidelik dan dat die kerk so is, en dat ons moet weet waarheen die gemeente oppad is. Ons moenie net opklim nie.

Ek wil die illustrasie aanpas en vra waarheen die Here ons lei? Volgens Jesaja sal Hy sy kinders terug lei na Homself en die Land toe (v.5-6, 8). Terwyl die volk daarheen oppad is, sal Hy vir hulle sorg soos ‘n herder wat genoeg weiding en water vir die skape gee (v.9-10). Hy sal selfs die kaal heuwels in groen weiding verander, en vir die skape meer as genoeg gee: daar sal ‘n oorvloed wees soos in die tuin van Eden, soos toe Jesus die broodjies en vissies vermeerder het en daar twaalf mandjies vol oorgebly het (v.9-10, Matt. 14:20).

Hierdie belofte geld nie net vir Israel nie, maar vir ons ook: die Here is ons herder wat ons lei en versorg (Ps. 23, Joh. 10, Op. 7:16).

Omdat die Messias sien dat sy volk weerloos is, bejammer Hy hulle (v.10). Hy sal hulle na strome van lewende water toe lei (v.10). Weereens geld die belofte deur Jesus en sy Gees vir ons ook (v.10, 44:3, Ps. 23:2, Joh. 4:14, Joh. 7:37-39, Op. 7:17, 21:6, 22:17).

Soos die wolkkolom in die woestyn, sal die Messias sy volk teen die elemente beskerm (v.10). Hy sal ons ook beskerm (4:5-6, 25:5, Ps. 91:1, 4, 105:39, 121:6, Jona 4:8, Op. 7:16). Hy sal sy volk se paaie gelyk maak (v.11, 40:4, Ps. 143:10, Prov. 3:6). Dit geld vir die Jode en uitverkorenes uit alle nasies (v.12, 22, Ps. 107:3, Matt. 8:11, 24:31, Luk. 13:29, Op. 21:13).

Wat beteken hierdie verse prakties? Dalk is jy op ‘n plek waar jy regtig nie ‘n goeie kerk kry nie. Vat dan die tweede beste. As jy regtig niks kry nie moet jy bid dat die Here iemand vir jou sal stuur. Lees, bid en luister na goeie preke saam met hierdie persoon (bv. John MacArthur se preke op die internet). Deel die evangelie met mense en bid dat die Here nog mense na jou toe sal stuur. Jesus is die Goeie Herder en sal hierdie mense na jou toe bring.

Dit geld slegs as jy regtig nie ‘n goeie gemeente vind nie. Ek praat nie hier met mense wat buite die kraal van Christus se kerk staan en verwag dat Hy hulle moet help nie. Hy sal jou nie help nie, omdat jy die middele wat Hy tot jou beskikking stel verag. Dit is arrogant om ‘n gemeente te verlaat wat die Bybel preek en heilig lewe, net omdat hulle nie presies soos jy glo nie (asof jý die standaard is van wat dit beteken om ortodoks te wees). Vra die Here se vergifnis vir jou gesindheid en skakel in by ‘n gemeente. Gebruik elke geleentheid om meer van die Here en sy Woord te leer. Raak betrokke. Moenie soos ‘n toeskouer op die kantlyn staan en die spelers kritiseer nie. Stap op die veld en speel jou posisie.

 

 1. Hy sal ons troos (v.13)

Waaraan dink jy as jy aan God dink? ‘n Helder lig? ‘n Verterende vuur? Jy is nie verkeerd nie. Maar dit is net ‘n halwe beeld. Dink ook aan ‘n Persoon wat vertroos, omgee en Hom oor ons ontferm. Hy is die God van vertroosting en ontferming (v.13, Eks. 34:6-7, Ps. 103:13, Luk. 15:20, 2Kor. 1:3). Dit hoe Jesus Hom aan ons geopenbaar het (v.10, 40:2, 52:9, Matt. 9:36, 14:14, 15:32, Luk. 2:25, 7:13, 13:34, 19:41).

God ontferm Hom oor verlore sondaars. Ons is dikwels ongevoelig en hard; ons oordeel ongelowigs. Soos Paulus en Stefanus het ons Jesus se hart nodig (Hand. 7:60, Rom. 9:1-3). God ontferm Hom ook oor sy kinders wanneer Hy hulle tugtig (Klaagl. 3:32-33). Ons is weereens te hard en het min genade wanneer mense sonde doen. En tog wens ons dat die Here en ander mense genadig met ons moet wees wanneer ons sondig.

Is jy nie dankbaar dat die Here jou vergewe en nie hanteer soos wat jy ander mense hanteer nie? Dank Hom vir sy ontferming. Die hemel juig oor God se genade, terwyl die aarde en berge dit eggo (v.13, 40:9, Luk. 15:7, 10, 22-25). Voeg jou stem by die koor!

Raise your joys and triumphs high, Hallelujah!

Sing, ye heavens and earth reply: Hallelujah!

-Charles Wesley-

 

 1. Hy sal ons onthou (v.14-16)

My ouma is 93. Sy vergeet eenvoudige dinge en praat deurmekaar. Sy dink bv. dat die oue tehuis ‘n groot pastorie is, en dat een van ons lidmate wat onlangs oorlede is vir baie jare my predikant was.

Die Here vergeet nie, al dink ons soms so wanneer ons deur beproewing gaan (v.14). ‘n Ma kan haar kind vergeet en nie oor hom ontferm nie (v.15). Dalk gooi sy die kind weg, laat sy hom aanneem, of vermoor sy hom in die baarmoeder (v.15). Die Here is nie so nie (v.15, 44:21, Matt. 28:20, Heb. 13:5). Jy is altyd in sy hart en gedagtes. Hy het jou in sy hande gegraveer (v.16). Die spyker merke in sy hande sal altyd daar wees; Hy sal jou nie vergeet nie (Joh. 20:25-27).

Jerusalem se mure is ook altyd voor Hom (v.16). Hy sal daarom nie die verloste inwoners van die Nuwe Jerusalem vergeet nie. Dank Hom daarvoor en vra vergifnis dat jy soms sy liefde en omgee in twyfel trek.

 

 1. Hy sal ons vermenigvuldig(v.17-22)

Voor die 1860 herlewing in die Wes-Kaap was daar min mense by die gemeentes se bidure. Toe die herlewing kom was die bidure vol. Die gemeentes moes hulle kerkgeboue vergroot. Iets soortgelyk het gebeur toe Martyn Lloyd-Jones in die vroeë 1930’s gepreek het. Voor daardie tyd was daar min mense in die kerk, en baie min by die bidure. Maar toe die herlewing kom was dit stampvol. Lloyd-Jones het per uitnodiging by ander gemeentes gaan preek. Die grootste geboue was te klein. Soos in Spurgeon tyd het honderde mense teleurgesteld huistoe gegaan omdat daar nie genoeg plek was nie.

Dit sal weer so wees in die toekoms. Wanneer die Here sy kinders se vyande straf (bv. Babilon), sal Hy sy volk in groot getalle in die Nuwe Jerusalem inbring (v.17-18). Die stad wat leeg was sal vol mense wees, soveel soos die sand van die see en die sterre van die hemel (v.18-21, Gen. 1:28, 22:17). Mense sal uit alle rigtings kom en die stad met hulle teenwoordigheid versier soos wat juwele ‘n bruid versier (v.18, 12, Op. 21:2, 11, 18-21). Die stad sal te samal wees vir al die mense, en sal daarom moet uitbrei (v.19-20, 54:2, Esg. 36:37).

Waar sal al hierdie mense vandaan kom as God die Jode verstrooi het en hulle kinders gesterf het (v.20-21)? God sal die heidene roep om by die Jode aan te sluit (v.22, 2:2-3, Ef. 2:11-22, 3:6, Op. 21). Volgens Hand. 1-28 het die Jode die evangelie na die heidene toe gevat, maar in die toekoms sal die heidene dit weer na die Jode toe vat. Die nasies sal die Jode na die Here toe ‘dra’, soos wat ouers hulle kinders dra (v.22).

Daar is ‘n vreemde verlange in my hart as ek aan hierdie dinge dink. Ek begeer dat God die kerk sal vermenigvuldig. Ek wag regtig op beter dae in die toekoms, beide vir die kerk en vir Israel. Ek bedoel nie dat ek ‘n ou Suid-Afrika soek waar mense kerk toe gaan nie. In die ou Suid-Afrika was baie Afrikaners skynheilig en vals, en het hulle maar net uit tradisie kerk toe gegaan.

Ek begeer eerder ‘n herlewing met ware bekerings in groot getalle. Ek begeer dat die Jode na die Messias toe moet draai soos wat Rom. 11 sê. Maak dit deel van jou gebede. Bid dit in jou gemeente se bidure. ‘Besoek U werk, O Heer!’ (Hallelujalied 134). Maar begeer die volheid hiervan in die Nuwe Jerusalem wanneer Jesus kom. Daar sal nie te min plek wees, sodat ons groter kerke moet bou nie. Die gelowiges sal meer as die sand wees (Op. 7:9), maar daar sal oorgenoeg plek wees vir almal (Op. 21:16).

 

 1. Hy sal ons verhoog (v.23)

Verbeel jou jy besoek Buckingham Paleis in Engeland. Die koningin en haar familie is daar. Almal van hulle buig laag voor jou neer. In die toekoms sal God se kinders die hoogste wees. Selfs koninklike mense sal hulle bedien en voor hulle neerbuig (v.23, Op. 3:9). Wag maar vir die vervulling van hierdie profesie. Jy sal nie teleurgesteld wees en sê: ‘God het gelieg’ nie. Wanneer God sy belofte verul, sal jy weet dat Hy die Here is (v.23).

Moenie wêreldse eer in hierdie lewe soek nie: ‘n top posisie, roem, populariteit, ens. Dit sal jou nie versadig nie; jy sal leeg bly. Wag tot die Here jou verhoog: jy sal nie spyt wees nie (v.23). Mense se ‘streamers’ en applous is niks teen hoe die Here jou voor die wêreld se oë sal verhoog nie.

 

 1. Hy sal ons verdedig (v.24-26)

Ek het Maandag saam met iemand gaan ontbyt eet. Ek het vir hom gesê ek is optimisties oor die eindtyd. ‘Maar volgens wat in ons land aangaan lyk dit nie of my teologie waar is nie,’ het ek gesê. Hy het gereageer: ‘I don’t think that we should build our theology on what we see or do not see around us.’ Hy was reg. Ons wandel immers nie volgens wat ons kan sien nie, maar deur die geloof (2Kor. 5:7).

Israel het die belofte van die Messias se verlossing gehoor, maar niks gesien nie en daarom gewonder hoe Hy hulle uit Babilon se mag sal bevry (v.24). En hoe sal Hy ons van die bose wêreld, sonde en die duiwel verlos? Jesus is die Verlosser en Magtige van Jakob (v.26). Hy is sterker as die magtige tiran, en sal ons uit sy hand red (v.24-25, Matt. 12:29, Luk. 11:22).

Hy sal vir ons veg teen Kommunisme in Noord-Korea, Islam in die Midde-Ooste, Hindoeïsme in Indië, evolusionisme en gay aktivisme in die weste, en elke ander vyand wat die kerk op een of ander manier vervolg (v.26, Sag. 2:8). Hy sal almal van hulle tot ‘n val bring sodat hulle hulleself vernietig (v.26, Ps. 110:1). Dié wat sy kinders se bloed stort sal eendag hulle eie bloed moet drink (v.26, Op. 16:6, 17:6).

Dalk dink jy dat dit onrealisties is om so optimisties te wees. Ek is nie blind vir wat in Suid-Afrika en die wêreld aangaan nie. Ek steek nie my kop in die sand soos ‘n volstruis nie. Ek glo nie soos Christian Science dat alles net in jou kop is nie. Ek dink nie soos party mense dat jy lewe moet spreek om alles beter te maak nie. En tog sien ek Jes. 49 en ander sulke tekste wat uitstaan soos ‘n seer duim. Ek kan dit nie ignoreer, bloot omdat dit nie pas by wat ek rondom my sien nie. Jy kan nie toelaat dat die sigbare wêreld jou van die onsigbare laat vergeet nie.

Die vernedering en verhoging van Jesus Christus

Lion and suffering servant

Nog nooit het enigiets of iemand homself laer verneder as Jesus Christus nie. En nog nooit het God enigiets of iemand hoër verhef as Jesus Christus nie. Hy het laer gedaal as die seebodem en die stof, en hoër gestyg as berg Everest, die sterre en die hoogste hemel. Jes. 49:1-7 wys dit vir ons.

 

 1. Sy geboorte (v.1)

Dit is ‘n wonder dat die Oue van Dae, die ewige God, in tyd ingekom het om gebore te word (v.1b, Miga 5:1-2). Net soos wat God die apostels en profete van die moederskoot af geroep het (Jer. 1:5, Luk. 1:15, Gal. 1:15), het Hy Jesus van die moederskoot af geroep om die Messias te wees (v.1b, Ps. 22:11, Luk. 1:31-33). Hy het sy Naam gegee voordat Hy gebore is (v.1b). Sy Naam som sy Persoon, karakter en missie op. Jesus beteken ‘Jahwe verlos’, want dit is Hy wat sy volk van hulle sonde sou verlos (Matt. 1:21). Immanuel beteken ‘God met ons’, omdat Hy die ware God is wat mens geword het om onder ons te woon (7:14, Matt. 1:23, 28:20).

Maar Israel is nie die enigstes wat dit moes weet nie. Die eilande en die nasies wat ver van Israel se God af is moes dit weet (v.1a, 42:10, 12). Hulle was ver van Hom af, maar Jesus het hulle naby gebring deur sy dood (Hand. 2:39, Ef. 2:13). Daar is hoop vir jou afgedwaalde geliefdes wat ver van die Here af is (v.1). Daar is hoop vir die eilande wat ver van God af is: vir eilande soos Indonesië, die Maldives en die Comoros waar Islam die oorhand het. Daar is hoop as jy ver van God af is. Dalk voel dit vir jou of die Here ver van jou af is. Jesus het gekom om Hom naby te bring.

 

 1. Sy oorlog (v.2)

Wanneer ‘n film ‘n oorlog situasie uitbeeld, sê die slegte karakter vir sy soldate: ‘Take no prisoners. Kill them all.’ Jesus is nie so nie. Hy maak die rebelle dood wat nie die knie wil buig nie, maar vergewe en seën dié wat voor Hom buig; Hy gee hulle sy vrede en ontvang hulle in sy Koninkryk (Ps. 2:9-12). Sy mond en die woorde wat daaruit kom is die skerp swaard waarmee Hy dit doen (v.2). Met sy Woord oordeel Hy die rebelle en straf Hy hulle (Ef. 6:17, Op. 1:16, 19:15). Sy Woord bring ook verdeelheid, omdat sommige dit verwerp en ander dit aanvaar (Matt. 10:34-35, Luk. 2:34, Joh. 7:12, 30-31, 40-44, 10:19-21, 11:45-46).

Die Messias is in die skaduwee van God se hand, ‘n skerp pyl in sy pylkoker (v.2). Hy is dodelik akkuraat (Ps. 45:6). Hy was verborge in die pylkoker, totdat God Hom op die regte tyd uitgehaal het om sy taak te volbring (Rom. 5:6, Gal. 4:4). As God se swaard het Hy die Jode getref wat naby is, en as God se pyl die heidene wat ver is (Ef. 2:17). Hy het die sondige natuur in hulle doodgemaak. Daarna het Hy hulle weer lewend gemaak en hulle gered.

 Moenie die krag van die Heilige Gees en die Woord onderskat nie. Geen menslike filosofie is wyser as die Woord van God nie. Moet daarom nie jou eie denke en woorde met mense deel nie, maar God s’n. Dit is lewend en kragtig om harte te ontbloot en mense se sonde uit te sny (v.2, Heb. 4:12).

 

 1. Sy vernedering (v.3a)

Thomas Watson het gesê: ‘For Christ to be made flesh was more humility than for the angels to be made worms.’ [Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 196]. Jesus het Homself verneder. Hy was die Kneg wat God se wil uitgevoer het en gekom het om te dien (v.3a). Hy was arm. Hy is in ‘n stal gebore (Luk. 2:7). Sy ouers was arm (Luk. 2:24, Lev. 12:8).

Hy het nie sy eie huis besit nie (Luk. 9:58). As Hy iets nodig gehad het, het Hy dit geleen: ‘n donkie, ‘n muntstuk, ‘n bo vertrek en ‘n graf (Matt. 17:27, 21:2-3, 22:19, 26:18, 27:59-60). Hy het nie eers klere gehad toe Hy sterf nie (Joh. 19:23-24). Hy het arm geword sodat ons ryk kan word (2Kor. 8:9). Hy het nederig gedien en soos ‘n slaaf sy dissipels se voete gewas (Joh. 13). Hy het nederig op ‘n donkie gery (Matt. 21:5). Dit het Hy alles gewilliglik gedoen (Fil. 2:6-8).

Wees nederig soos Hy. ‘Moet jouself nie verhef, omdat jy ‘n duur huis het nie. Die aarde waarop jy trap is ryker as jy, en het goud en silwer in sy maag. Is jy aantreklik? Moet jouself nie verhef nie. Jy is maar net ‘n mengsel van suurstof en stof. Het jy vaardighede? Wees nederig. Die duiwel het meer kennis as jy. Het jy genadegawes? Wees nederig. Jy het dit nie uit jouself nie; dit is geleen. Is dit nie dwaas om hoogmoedig te wees oor ‘n ring wat jy geleen het nie?… Augustinus het gesê: “As God die engele nie gespaar het toe hulle hulleself verhef nie, sal Hy jou spaar wat maar net stof en verrotting is?”’ [Vry vertaal uit Ibid., 197-198].

Moet dan nie dink dat Hy jou diens benodig nie. Hy het gekom om te dien en benodig nie ons diens nie (Matt. 20:28, Luk. 22:27, 10:38-42, Hand. 17:25).

 

 1. Sy heerlikheid (v.3b)

God het sy heerlikheid kom wys in die Messias se nederige Persoon en karakter, sy eenvoudige lering en sy aaklige kruisdood, soveel soos in sy wonderwerke, sy opstanding, sy hemelvaart, sy troon en sy wederkoms (v.3b, Ps. 24:7-10, Matt. 17:5, 16:27, 25:31, Luk. 2:9, 14, 32, 24:26, Joh. 2:11, 12:28, 11:4, 40, 12:41, 13:31-32, 16:14, 17:1, 5, 24, Hand. 7:55, 1Pet. 1:11, 2Pet. 1:17, Heb. 1:3).

Moenie jou eie heerlikheid soek nie: ‘n honderd likes op Facebook (dis omtrent ons land se hele bevolking!), jouself as die middelpunt van die aandag, ‘n goue medalje, mense se applous, ens. Jou heerlikheid is nie so fantasties dat dit mense se bewondering versadig nie. Om mense met jouself te probeer beïndruk is soos iemand wat vir jou 175 fotos van sy kleinkind se verjaarsdag wys, en dink dat jy so opgewonde daaroor is soos hy. Soek eerder God se heerlikheid in Christus (v.3b). Dit versadig.

Jesaja noem die Messias ‘Israel’ (v.3b). Hy is die ware Israel wat gekom het om reg te maak waar die volk drooggemaak het. Hy het nie in die woestyn geval soos hulle nie (Matt. 4). Hy het nie die wet gebreek soos hulle nie. Hy het ‘n nuwe wet op die berg gegee en dit perfek nagekom (Matt. 5-7).

 

 1. Sy sukses (v.4)

Voel jy soms: ‘Vir wat dien ek getrou as daar geen vrug op my arbeid is nie?’ Ek voel partykeer so. Die Messias het so gevoel (v.4). Hy het alles vir die volk gegee, maar nogtans het hulle Hom verwerp (v.4, Matt. 23:37, Joh. 1:11, 5:40). NOGTANS… (v.4). Die Vader het gewys dat sy Kneg se werk nie tevergeefs is nie, maar dat Hy Hom sal beloon deur nasies te gee om Hom te aanbid (53:10-11, Ps. 2:7-8, 22:27-28, Op. 5:9, 7:9).

Moenie dink dat Jesus en die kerk sal misluk, of dat die mens se wil Hom sal keer nie (v.4). Byt vas wanneer dit lyk of jy tevergeefs vir die Here werk (v.4, 1Kor. 15:58). God sal sy doel bereik (55:11). Bid vir sukses en glo dat Hy dit sal gee (Ps. 118:25). Soos met die Messias sal Hy jou eendag beloon (40:10, 62:11, Rom. 2:6, 1Kor. 4:5, 2Kor. 5:10).

 

 1. Sy taak (v.5-6)

‘n Skerpskutter gaan in, doen die taak wat die offisier hom gee, en onttrek. Jesus was dieselfde. Hy het die taak gedoen wat sy Vader Hom gegee het (Joh. 4:34, 6:38). God het Hom sonder ‘n pa deur ‘n maagd in die wêreld ingebring (v.5, 1, Matt. 1:18, 20, Luk. 1:34-35). Hy het ‘n mens geword om mense te red (Heb. 2:17).

As die ware Israel (v.3) het Hy die afvallige Israel gered en teruggebring na God toe (v.5-6). Hy het o.a. gesterf om hulle redding te verseker in die toekoms (v.5-6, Eseg. 36:25-27, Rom. 11). Hy het gesterf om hulle terug te bring soos wat ‘n herder sy afgedwaalde skape terugbring (v.5-6, 53:6, Eseg. 34:5-6, 11-16, 1Pet. 2:25).

Israel het Hom egter nie dadelik geëer nie. Maar ten spyte daarvan het God Hom geëer (v.5, Matt. 3:17, Joh. 17:1, 5, 24, 2Pet. 1:17). Hy het aan Hom die krag gegee om wonderwerke te doen, te preek, vir ons sondes te sterf, op te staan, op te vaar hemel toe en sy vyande te oorwin (v.5, Ps. 110:1, Luk. 3:22, 4:14, Hand. 10:38, 2Kor. 13:14, Heb. 7:16).

Maar die Here het Hom nie net gestuur vir Israel nie. Dit sou te klein wees (v.6). Hy het gesterf om die nasies te red (v.6, Mal. 1:11, Joh. 10:16, 11:50-52). Hy is die lig wat die nasies uit die duisternis van hulle onkunde en sonde bring (v.6, Joh. 8:12, 2Kor. 4:6, Kol. 1:13, 1Pet. 2:9).

Hy skyn ook sy lig deur ons (Matt. 5:16, Hand. 13:47, 26:18, Op. 1:20). Ons moenie in hierdie taak misluk soos Israel nie (Rom. 2:24). As ons nie die lig skyn nie sal Hy dit uitdoof en ons gemeente toemaak, sodat ons nie meer slegte getuies is nie (Op. 2:5).

 

 1. Sy veragters (v.7a)

Net soos wat jy ‘n spinnekop of ‘n slang verag, het Israel die Messias verag en verwerp (v.7a, 53:2-3, Ps. 22:7, Joh. 1:11). Hulle haat was so diep dat hulle Hom gekruisig het (Matt. 27:23). Die nasies se leiers het saamgewerk om Hom dood te maak (v.7, Hand. 4:27). Min het hulle geweet dat die Heilige God die Messias vir hulle sonde gestraf het, en dat Hy hulle daardeur verlos het (v.7).

Leef jy in sonde t.s.v. die kruis? Ignoreer jy die Here en leef jy vir jouself, t.s.v. die kruis? Koester jy sonde t.s.v. die kruis? Moenie! Dit is erg genoeg dat jy Hom verag het voor jou redding. Moenie daarmee aanhou nie. Sal jy die Seun van God ‘n tweede maal kruisig (Heb. 6:6)?

 

 1. Sy aanbidders (v.7b)

In C.S. Lewis se Chronicles of Narnia buig die konings en koninginne voor Aslan. Hy is die koning bo hulle. Jesus is ook so. Eendag sal almal sien dat die ‘swak’ Kneg eintlik die Koning van die konings is (Op. 19:16). Konings en prinse sal van hulle trone af opstaan en voor Hom buig as hulle sy heerlikheid sien (v.7b, 45:23, Ps. 2:10-12, 72:10-11, Fil. 2:10-11, Op. 21:24). Hulle sal nie meer spot nie, maar Hom aanbid.

 

They mock His name

And slight His Word as if He were a fable

They taunt my faith

And scorn me as if I were a fool

But feeble is their reproof

And firm is the final truth

That all their slandering

Doesn’t change a thing

For even at this very hour

If the Father pleases

Kings shall bow and adore

And nations kneel down before Him

And every tongue confess

That Jesus Christ is Lord

A fallen world sinks deeper still in shameless degradation

The crowds increase with those who sin and yet seem to prevail

But saints fight the faithful fight

Soon wrong will be made right

And every suffering sacrifice

For the cause of Christ

Will be rewarded on that day

When at the name of Jesus

Kings shall bow and adore

And nations kneel down before Him

And every tongue confess

That Jesus Christ is Lord

 

Jesus Christ is Lord

Kings shall bow and Christ is Lord

-Steve Green-

 

In sy getrouheid aan die uitverkore Messias het die Vader Hom as die Here en Verlosser van Israel verhef (v.7b, Hand. 2:36). Hy het Hom verhef bo elke owerheid, mag, heerskappy en krag, en alles aan sy voete onderwerp (Ps. 110:1, Ef. 1:21-22, Heb. 1:4).

Voel jy soms dat die skape in die donker vallei moet wy, terwyl die bokke in die sonskyn bo-op die heuwels speel? Wonder jy hoekom Christene swaar trek, terwyl ongelowiges sorgeloos is (Ps. 73)? Hoekom lyk dit of onreg besig is om te wen?

Moenie angstig wees nie. As jy in Jesus se vernedering deel, sal God jou saam met Hom verhoog. As die Hoof verhef word, kan dit nie anders as dat die liggaam ook verhef word nie. En as die Bruidegom verhef word, sal die bruid saam met Hom verhef word. Jy sal nie spyt wees dat jy saam met Jesus gely het nie (Rom. 8:17, Ef. 2:6, Op. 3:21). Die wêreld sal eendag voor jou buig en erken dat jy God se oogappel is (49:23, Sag. 2:8).

Die vernedering wat jy hier beleef weeg nie op teen die verhoging wat kom nie (Rom. 8:18). Jou swaarkry is so swaar soos ‘n klavier. Maar as jy die gewig daarvan met die gewig van die grootste sterre in die heelal vergelyk, weeg dit niks (2Kor. 4:17). So is al jou swaarkry in hierdie lewe so lig soos ‘n veer in vergelyking met die heerlikheid wat kom. Volhard daarom, “die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.” (Heb. 12:2).

Hoe om jou sonde te oorwin

Sniper aiming

Iets is fout as die bg. onderwerp jou nie trek nie. Hoekom sal jy nié die sonde wil oorwin nie? Is dit omdat dat jy liewer is vir jou sonde as vir Jesus? In daardie geval is jy nog ongered, of het jy baie ver van die Here afgedwaal.

Maar indien die onderwerp jou trek, beteken dit nie noodwendig dat dinge reg is tussen jou en die Here nie. Party mense wil hulle sonde oorwin, omdat dit hulle skuldig laat voel, omdat hulle nie van die slegte gevolge hou nie, of omdat dit hulle laat skaam voel. Ware gelowiges wil hulle sonde oorwin, omdat hulle dit haat, omdat dit nie reg is nie, en omdat dit God nie verheerlik nie. As jy in die laaste kategorie val, is Rom. 6:6-14 vir jou.

 

 1. Dink reg (v.6-11)

‘n Vrou het eenkeer vir my gesê: ‘As die sang tydens die erediens lekker was, gee ek nie om oor die preek nie.’ Dit is die nuwe Christenskap: skakel jou brein af, sodat jy ‘n lekker gevoel kan hê. Maar volgens die Nuwe Testament moet Christene hulle breins gebruik. Ons moet dink en toeneem in kennis (12:2, 8:5-6, Luk. 10:27, 24:45, Ef. 4:23, Fil. 4:8, Kol. 1:9-10, 3:2, 2Tim. 2:7, Heb. 8:10, 1Pet. 1:13, 2Pet. 3:18). Jy moet die waarheid verstaan, voordat jy reg kan voel en lewe (v.3, 6, 9, 16).

Dit is egter meer as ‘n intellektuele kennis. Dit is eerder iets wat jy weet, omdat jy dit eerstehands ervaar het. Jy moet dus nie net die feite ken nie, maar ‘n persoonlike kennis en ervaring van Jesus hê. Wat moet jy van Hom en sy waarheid weet om die sonde te oorwin?

Die ou sondige mens van hfst. 5 het 2000 jaar gelede saam met Jesus aan die kruis gesterf (v.6, Gal. 2:20, 6:14). Deur Jesus se kruisdood het ons die sondige vlees of die liggaam van die sonde afgesterf (v.6, vgl. 7:25, 8:13). Ons is nie meer slawe van die wrede meester genaamd sonde nie (v.6). Jesus het ons sondeskuld betaal. Die sonde kan ons dus nie meer beskuldig of aankla nie (v.7). Ons het saam met Hom gesterf: die wet kan ons nie meer straf nie (v.7). Waar het jy al ooit gesien dat ‘n dooie man tronk toe gaan?

Maar ons bly nie dood nie. Ons het opgestaan saam met Jesus (v.8). Ons het geestelik opgestaan, maar in die toekoms sal ons liggame opgewek word (8:11, Ef. 2:5). Ons kan tog nie saam met Jesus sterf en nie ook saam met Hom opstaan nie? As ons saam met Hom sterf maar nie opstaan nie, beteken dit dat Hy ook nie opgestaan het nie. Ons weet dat Hy opgestaan het en dat Hy nie soos Lasarus weer sal sterf nie (v.9, Hand. 13:34, Op. 1:18). Die dood het geen mag oor Hom nie, aangesien Hy opgestaan en die dood oorwin het (v.9).

Jesus het eens en vir altyd vir ons sonde gesterf (v.10, Heb. 7:27, 9:26). Hy kan nie twee keer daarvoor gestraf word nie (v.9-10). Verder moet ons onthou dat Jesus self geen sonde het nie, en dat Hy daarom nie die dood verdien nie (v.9-10). Die opgestane Christus leef vir sy Vader en tot sy eer (v.10).

Ons moet dieselfde doen. Moenie vra: ‘Hoe kan hierdie geld, besigheid, transaksie of werk mý bevoordeel? Hoe kan hierdie man, vrou, familielid, vriend, kollega, kompetisie, gesprek, of nuwe kar mý goed laat lyk? Hoe sal hierdie kos, seks, drank, erediens en stiltetyd mý beter laat voel?’ nie. Vra eerder hoe jy die Here in hierdie dinge kan dank en verheerlik (v.10-11, 1Kor. 10:31, Ef. 5:20). Hoe kan jy ander mense daardeur bevoordeel (Fil. 2:3-4)?

As jy lewe om God te verheerlik en ander te dien, sal jy jouself ook bevoordeel. Maar as dit jou doel is om jouself te bevoordeel, sal dit jou niks baat nie. “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (Matt. 16:25).

Jy kan egter nie vir die Here lewe as jy nie eers vir die sonde gesterf het nie (v.10). Hoe kan jy vir die sonde sterf? Glo in Jesus sodat God sý lewe, kruisdood en opstanding as joune reken (v.6). Het jy alreeds in Jesus geglo, jou bekeer en dit in die doop bely, maar dit voel vir jou of die sonde jou onderkry? Onthou jou identiteit in Christus, voordat jy 5 of 10 stappe probeer volg om die sonde te oorwin. Sê vir jouself dat jy saam met met Christus gesterf het, en dat jy saam met Hom opgestaan het om tot God se eer te leef (v.10-11).

Sê vir die sonde: ‘Nee! Jesus het vir die sonde gesterf en ek saam met Hom. Hy het opgestaan uit die dood en ek saam met Hom. Ek lewe nie meer vir die sonde nie, maar vir ‘n nuwe Meester (God). Ek skuld jou niks en hoef nie vir jou te luister nie. Jy is nie my baas nie. Ek sal nie doen wat jy sê nie!’ (v.6-7, 9, 11, 14). Ek sal in hfst. 8 verduidelik hoe die Heilige Gees ons help om nee te sê vir sonde, en ja vir gehoorsaamheid.

Rom. 6 wys ook dat jy nie jou redding kan verloor nie. As jy saam met Jesus gesterf het, lewe jy ook saam met Hom (v.8). Net soos wat Hy van die dood na die lewe oorgegaan het en nooit weer kan sterf nie, is dit met jou (v.8-9, Joh. 5:24, 1Joh. 3:14). As jy die ewige lewe ontvang en weer sterf, beteken dit dat Jesus weer kan sterf. Of dit beteken dat jy nie saam met Jesus gesterf het en opgestaan het nie. Duidelik het jy nog nie die ewige lewe ontvang nie.

‘Maar sal ‘n mens nie in sonde lewe as hy glo jy kan nie jou redding verloor nie?’ wil iemand weet. Nee. As jy in sonde lewe het jy nie saam met Christus gesterf en opgestaan nie (v.1-11). Die feit dat jy nie jou redding kan verloor nie, is nie ‘n lisense om sonde te doen nie. Dit is eerder ‘n troos dat Jesus jou nie sal verlaat nie en dat die sonde jou nie kan oorwin nie. As jy jou sekerheid van redding ‘n lisensie vir sonde maak, is jy nie dood vir die sonde nie maar lewe jy nog daarin en gaan jy hel toe (v.1-2).

 

 1. Doen reg (v.12-14)

Gestel die junior Valke rugbyspan speel teen ‘n ander span. Hulle dink dat dit ‘n klub span is. Hulle dink ook dat dit ‘n vriendelike wedstryd is. Hulle weet nie dat dit Australië se o/20 span is, en dat die keurders uitkyk vir spelers om vir die junior bokke te speel nie. Hulle onkunde beteken dat hulle nie hulle beste doen en harde rugby speel nie.

Dink reg sodat jy reg kan doen. Jy is dood vir die sonde en lewend vir God (v.11). Onthou dit sodat jy reg kan doen, en sodat jy teen die sonde kan veg en vir die Here kan lewe (v.12-14). Moenie dink: ‘Ek kan nie die sonde wen nie. Ek kan nie my vuil taal, wellus, bitterheid, dronkenskap los nie. Ek kan nie help dat ek hierdie sondes doen nie. Ek is maar net mens. Dit is normaal dat ek sonde doen. Almal maak foute.’

Moenie so redeneer nie. Dit is abnormaal vir die nuwe mens om sonde te doen. Sonde is deel van die ou mens. Jy is ‘n nuwe mens in Christus. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword (2Kor. 5:17). Moet dus nie toelaat dat die sonde en sy begeertes oor jou liggaam heers nie (v.12). Hoe kan jy dit regkry om ‘nee’ te sê? Hoe kan jy die baas wees en sonde die slaaf?

Moenie net jou sondige dade wil stop nie, maar sê nee vir die sondige begeertes wat hierdie dade veroorsaak (v.12, Jak. 1:14-15). Stry teen sonde in jou gedagtes en begeertes. Moenie plek maak daarvoor nie. Moet dit nie koester nie. Bid en memoriseer verse teen bitterheid, woede, geldgierigheid, jaloesie, hoogmoed, wellus, selfsug, ens. Vul jou gedagtes met heilige dinge (Fil. 4:8). Bid en dink daaroor totdat jy dit begeer. Hierdie heilige begeertes sal jou sondige begeertes oorheers soos wat miljoene liters skoon water vuil water uitstoot.

Sit hierdie heilige gedagtes en begeertes om in dade. Moenie jou liggaam beskikbaar stel vir die sonde nie (v.13). Weerhou jou oë daarvan om na sondige dinge te kyk, jou ore daarvan om na skinderstories te luister, jou hande daarvan om te steel, jou tong daarvan om lelik te praat en leuens te vertel. Raak ontslae van enigiets wat jou tot sonde versoek (v.13, 13:14). Moenie in die ou meester (sonde) se erf speel nie. Hy is sterker as wat jy dink. Vermy hom soos die pes. As jy hom nie vermy nie, sal hy jou met ‘n soen verraai. Hy sal vir jou sê dat hy jou liefhet, maar jou dan met ‘n mes in die rug steek.

Gebruik eerder jou liggaam om die Here te dien en goed te doen (v.13, 12:1). Gebruik jou oë om ander se nood raak te sien, jou voete om hulle te besoek, jou ore om na hulle hulpgeroep en probleme te luister, jou hande om hulle te help en met hulle te deel. Wat kan jy vandag, môre of in die week doen om die Here te verheerlik? Jy hoef nie eers vreeslik hard te dink nie, omdat God die goeie werke vir jou sal uitsit (Ef. 2:10). Jy moet dit net raaksien en doen. Vra dat Hy jou oë sal oopmaak om dit te sien en te doen.

Lewe soos iemand wat dood is vir die sonde en lewend vir God (v.13). Die sonde kan nie meer soos ‘n tirran oor jou heers nie: jy is immers nie meer onder die wet nie, maar onder die genade (v.14, Ps. 19:14, 119:133). Wat beteken dit? Die wet het vereis dat ons vir ons sonde moet sterf. Jesus het namens ons die straf gedra aan die kruis. Die wet kan ons dus nie meer straf nie. Die Heilige Gees het ook God se wet op ons harte geskryf, en stel ons deur sy genade in staat om dit te gehoorsaam en nee te sê vir die sonde (v.14). God se genade het kom doen wat die wet nie kon nie, naamlik om die mag van sonde te breek (v.14).

Heers die sonde nog oor jou? Probeer jy om dit te wen, maar jy het eenvoudig nie die krag nie en misluk elke keer? As dit so is ken jy nie God se verlossing en genade nie. Lewe jy gehoorsaam, maar dit voel of daar een spesifieke sonde is wat jou onderkry? Die sonde kan nie wen nie. Deur Jesus se kruisdood, opstanding, genade en die Heilige Gees kan jy die sonde oorwin (v.14, 8:13, 1Joh. 3:8).

He breaks the power of cancelled sin,

He sets the prisoner free.

His blood can make the foulest clean,

His blood availed for me.

-Charles Wesley-

Aan die kruis het Jesus die buffel van sonde ‘n doodskoot gegee. Soos ‘n gekweste buffel wil sonde ‘n laaste poging aanwend om jou te vernietig. Maar hy kan nie wen nie. Deur geloof in Jesus en die krag van die Heilige Gees sal die buffel van sonde dood voor jou voete neerval as jy hemel toe gaan. Jou sonde sal soos Goliat by Dawid se voete lê.

Maak die beste van jou beproewing

Blacksmith

Stuart Olyott het eenkeer in ‘n preek gesê: ‘Dit is nie beproewing wat jou heilig maak nie, maar jou reaksie daarop.’ Ons moet reg reageer op ons beproewings en dit nie mors nie. Toe ek eenkeer deur ‘n beproewing gaan, toe vra ek ‘n vriend om vir my te bid. Sy reaksie het my gehelp: ‘I want to encourage you not to waste this time of discouragement. The Puritans used to say that it was common sense to put the seal of the wax on when it was soft. You are tender right now. The wound is open… I want to encourage you to seek what the Lord can teach you in this time, while the wound is open.’

Toe John Piper jare gelede kanker kry, toe skryf hy ‘n boekie met die titel: ‘Don’t waste your cancer.’ Hy wou sy kanker gebruik om die Here te dien en te verheerlik. Ons moet so wees. Moenie heel eerste bid dat die Here die beproewing sal wegvat nie, maar dat jy daaruit sal leer. Anders is jou beproewing so sinneloos soos Israel s’n in Jes. 48.

 

 1. Skynheiligheid (v.1-2)

Het jy al ouers ontmoet wat vier of vyf keer dieselfde ding vir hulle kinders sê, omdat hulle nie luister nie? Omdat Israel nie wou hoor nie (v.8), moes die Here vier keer vir hulle sê om te luister (v.1, 12, 14, 16). Israel het gesê dat hulle God se volk is, en dat hulle uit Jakob ontspring het soos wat ‘n rivier uit ‘n fontein ontspring (v.1, Ps. 68:27). Hulle het by die God van Israel gesweer en gesê dat Hy húlle God is (v.1, Deut. 6:13, 10:20).

Maar hulle het dit nie opreg en in waarheid bedoel nie (v.1). Hulle het m.a.w. by Hom gesweer, terwyl hulle leuens vertel (Lev. 19:12, Matt. 23:16-22). Hulle het bely dat hulle Hom ken, maar hulle het Hom nie in hulle harte liefgehad nie (29:13). Hul het geroem dat hulle van die heilige stad (Jerusalem) af kom, en dat hulle op die God van Israel, die Here van die leërskare, steun (v.2). Hulle het gedink dat hierdie dinge outomaties vir hulle seën bring. Is dit enige wonder dat die Here hulle getugtig het?

Ons moenie soos hulle wees nie. Moenie in jou Baptiste, Dopper of enige ander identiteit roem, en dink dat die Here jou daarvoor sal seën as jy in die week in sonde leef nie. Moenie soos Israel die Here se Naam bely, terwyl jy ongehoorsaam lewe nie (Luk. 6:46, Tit. 1:16). Lei eerder ‘n lewe wat by jou Christelike getuienis pas (Ef. 4:1, Fil. 1:27, Kol. 1:10). Hoe mense jou by die kerk, die werk, die braai en in jou familie sien, moet met mekaar ooreenstem en ‘n geheelbeeld vorm.

 

 1. Hardkoppigheid (v.3-8)

Rifrûe is bekend vir hulle hardkoppigheid. Hulle luister vir hulleself. My rifrug luister net as dit hom pas. God het geweet dat Israel so is. Hulle was hardkoppig in Egipte, in die woestyn, in die tyd van die Rigters en Israel se konings, en met die profete. Hulle het onbuigbare en harde nekke gehad soos yster; hulle voorkoppe was soos brons sodat hulle nie van gedagte wou verander nie (v.4, Deut. 9:24, Eseg. 3:7, Hand. 7:51).

Daarom het die Here lank voor die tyd gesê dat Hy sy volk gaan bevry en nuwe dinge gaan doen. Hy het dit vooraf gesê, sodat Israel dit kon sien, hoor en die Here erken. Hy wou nie hê dat hulle moes sê hulle het dit lankal geweet, of dat hulle afgode hierdie verlossing bewerk het nie (v.5-8, Eks. 10:4). Die afgode kon nie die toekoms voorspel en dit uitvoer soos die Here nie (v.3, 41:22-23).

Maar t.s.v. die Here se voorspellings het Israel rebels gebly. Hulle ore was nie oop vir die Here nie (v.8). Hulle was ontrou en rebels soos voor hulle geboorte (v.8, Gen. 25:22, 26, Ps. 51:7, 58:4). Dit is tragies as ons soos hulle is en die beproewing nie help nie. Die beproewing is ‘n vuuroond, maar as jou hart hard is bak die beproewing jou harder.

Bid dat die Here jou hart van klip sal uithaal en vir jou ‘n hart van vlees sal gee wat sensitief is vir Hom (Eseg. 36:26). Bid vir ‘n hart wat gewillig is om te verander; ‘n hart wat sag is sodat die Here dit kan vorm. Bid vir oop ore, sodat jy kan hoor wat Hy jou wil leer (v.8, Ps. 119:71).

 

 1. Beheerstheid (v.9-11)

Wanneer ‘n pa met sy 5-jarige seuntjie stoei, hou hy terug sodat hy nie die kind seermaak nie. Die Here is so. Hy het sy krag beheer en nie vir Israel volgens haar rebelsheid gestraf nie (v.8-9). Tot sy eer het Hy die volk gered. Omdat Hy wou hê dat sy Hom moet prys en dat die nasies Hom nie moet belaster nie, het Hy haar nie afgesny nie (v.9, 11, Eks. 20:7, Eseg. 36:20-23, Matt. 6:9, Rom. 2:24).

God het sy volk uit die smeltkroes van ellende in Egipte gered (Deut. 4:20). As Hy haar soos silwer in die smeltkroes gelos het om die onsuiwerhede weg te brand, sou sy verwoes gewees het omdat sy byna nét uit onsuiwerhede bestaan het (v.10, 1:22). God se tugtiging in Babilon was ook nie genoeg om Israel se onsuiwerhede weg te vat nie (v.10, Jer. 6:29-30). Die Here moes haar weer suiwer.

Die Here doen dit met ons ook. Dit is genade, want as Hy ons in een sessie moes suiwer het Hy ons a.g.v. die sonde in ons harte weggebrand. Die Here tugtig ons nie na verdienste nie (Ps. 103:10, 130:3). Prys Hom daarvoor! Hy tugtig ons om Homself te verheerlik. Sy eer moet ook ons doel wees wanneer Hy ons tugtig (v.11).

Moenie geld, jou goeie planne, die feit dat jy koel kop gebly het, die internet, jou intellek, ander mense, of enige afgod prys as jy deur die beproewing gekom het nie. Gee aan God alleen die eer: Soli Deo Gloria (v.11). Vra jouself hoe jy Hom kan verheerlik in jou beproewing, en nie net hoe jy gou uit dit kan kom nie (v.11). Dink meer aan die heerlikheid van God as aan jou eie gemak (v.11).

 

 1. Liefde (v.12-16)

‘n Man wat aan dwelms verslaaf was het vir my gesê dat sy ma hom nooit weggegooi het nie, maar dat sy hom altyd versorg het. Israel was so. Selfs toe sy opgemors het, het die Here weer met haar gepraat en haar daaraan herinner dat sy aan Hom behoort (v.12). Die God wat haar geroep het is die Eerste uit wie alles ontstaan het, die Laaste vir wie alles bestaan (v.12, 41:4, 44:6, Op. 1:8, 17, 2:8, 22:13). Hy het die fondasie van die aarde gelê, die hemel uitgesprei, en hou alles deur sy mag in stand (v.13, 40:12, 22, 42:5, Job 38:4-7, Kol. 1:17, Heb. 1:3). Soos wat die skepping na God luister, moes Israel na Hom luister (v.14). Wat het Hy vir haar gesê?

Anders as die afgode kon die Here sy volk uit Babilon vrylaat (v.14). Hy het sy volk liefgehad en Babilon om hulle ontwil gestraf (v.14, Deut. 7:7-8). Hy het vir Kores geroep en gemaak dat hy suksesvol teen Babilon veg (v.15, 45:1-2, 46:11). Soos die Here duidelik deur Moses en die profete gepraat het, het Hy die volk duidelik van Kores vertel (v.16, 45:19). In die Nuwe Testament het Hy die Messias en die Heilige Gees gestuur om duidelik met die volk te praat (v.16, Joh. 1:1, 14, 18, 16:13). Die Drie-Enige God het met sy volk gepraat (v.16).

Hoe help v.12-16 jou in beproewing?

[a] Die ewige, Drie-Enige Skeppergod is vir jou in beproewing (Rom. 8:31). Dalk voel jy soos Job en dink jy dat Hy teen jou is, maar Hy is lief vir jou (v.14). As jy aan sy liefde twyfel, dink aan die kruis (Rom. 8:32, 1Joh. 4:10).

[b] Die Here sal jou red van die vyand wat jou onderdruk (v.14). Satan sal nie vir altyd die oorhand hê nie. “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.” (Rom. 16:20).

[c] Moenie die Bybel afskeep in jou beproewing nie. Volhard in jou stiltetyd en luister na wat die Here vir jou sê (v.16). Lees en bid veral die Psalms.

 

 1. Boosheid (v.17-22)

Waaraan dink jy as jy die woord ‘boosheid’ hoor? Verkragting, moord, seksuele losbandigheid, dronkenskap, vuil taal? In v.17-22 gaan boosheid oor Israel wat haar voordele misbruik het en nie ná die tugtiging teruggekeer het na God toe nie. Hy het haar verlos, is die Heilige van Israel en haar God, het haar geleer om voordeel te trek uit die Woord en ‘n persoonlike verhouding met Hom, en het haar op die regte pad gelei (v.17, 30:21, Ps. 25:12, 119:105).

Maar sy het nie geluister nie. Sy het die Here se gebooie geïgnoreer en sy vrede en geregtigheid wat so aanhoudend is soos ‘n rivier en die golwe van die see, verbeur (v.18). Verder het Israel ook die Here seën verbeur. Hy het haar nageslag uitgedun, sodat sy nie soos die sand van die see was nie (v.19, Gen. 13:16, 22:17).

Die Here het egter ‘n oorblyfsel uit Babilon laat terugkeer, aan haar groot blydskap gegee, en gesê dat sy dit aan die nasies moet verkondig (v.20). Hy het ook vir die volk voorsien soos Hy met die uittog uit Egipte water uit die rots voorsien het (v.21, Eks. 17:1-7). Maar Israel het die Here se goedheid verag en boos gebly (v.22). ‘Leaving Babylon, the people do not escape from their own character… To come home to Canaan is not to come back to God.’ [Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah (Leicester: Inter-Varsity Press, 1993), 382].

Die vraag wat jy jouself dus in beproewing moet vra, is of jy jou sonde gelos het om terug te keer na die Here toe? Het jy jou opnuut aan Hom toegewy? Het jy Hom vir Jesus se kruisdood gedank, omdat daar by Hom oorvloedige genade is? As jy met jou sonde aanhou en nie deur Jesus se kruisdood vergifnis ontvang nie, sal jy nooit vrede hê nie (v.22, 57:21).

As die beproewing jou nie verander nie beteken dit so min soos Israel se 70 jaar in Babilon: hulle was so ongehoorsaam, boos, hardkoppig en onveranderd soos voorheen (v.22, 18, 45:25). Met dit in gedagte het ‘n sendeling eenkeer vir my gesê: ‘Learn your lessons wel, want as jy dit nie leer nie sal die Here jou daardeur vat totdat jy jou les geleer het.’

Jy sal soos ‘n perd wees wat ‘n stang in sy bek moet kry om naby die Here te bly (Ps. 32:9). Moenie so wees nie. Dit is baie beter om Petrus se raad te volg: “Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.” (1Pet. 5:6-7).

 

Wat beteken jou doop?

Baptism

Oor die jare het ek mense ontmoet wat vir vreemde redes gedoop wou word. Party wou gedoop word, omdat dit spesiaal sou wees as die hele familie saam gedoop word. Ander wou gedoop word, sodat hulle lidmate kon wees en ‘n gemeente kon hê om hulle te trou en eendag te begrawe.

Een vrou wou graag op haar verjaarsdag gedoop word, sodat haar geboorte dag meer spesiaal kon wees. Ander wou gedoop word om hulle sonde weg te was, of omdat hulle in die hemel wou kom.

Aan die ander kant is daar mense wat nié gedoop wil word nie, omdat hulle as babas gedoop is, omdat hulle eers wil ophou rook, omdat hulle skaam is vir mense, of omdat hulle bang is vir water. Maar hierdie dinge is verkeerde redes vir hoekom iemand gedoop moet word of nie. Mense wat dit glo verstaan nie wat die doop beteken nie. Maar wat beteken die doop dan? Rom. 6:1-5 wys vir ons.

 

 1. Die teks

‘n Paar weke gelede het ek ‘n man by ‘n begrafnis ontmoet. Hy het min of meer die volgende gesê: ‘Sonde is nie een of ander daad nie. Sonde is iets wat in die Ou Testament bestaan het. Maar toe Jesus sterf, toe red Hy ons van ‘n sondige natuur. Ons kan dus nie meer sondig nie.’

Dit het vir my geklink of hy God se genade wil misbruik om die mens se sonde te bedek en te verskoon. Dit is asof hy gesê het: ‘God se genade is groter as ons sonde, en daarom kan ons maar sonde doen. God is genadig en sal ons altyd weer vergewe.’ (v.1, 5:20).

Genade word m.a.w. ‘n dekmantel of rookskerm om die mens se sonde te verskoon (Gal. 5:13, 1Pet. 2:16, Jud. 4). Het jy al ooit so gedink? Het jy al ooit vir jouself gesê: ‘Ek gaan maar hierdie sonde doen en later vergifnis vra, bid en die nagmaal gebruik. God is mos genadig. Dit is sy werk om te vergewe’?

As jy so redeneer verstaan jy nie God se genade nie. Genade is nie ‘n lisensie vir sonde nie, maar gee eerder aan ons die krag om dit te oorwin. As jy in sonde lewe het jy nog nie God se genade gesmaak nie. Jy is soos iemand wat vrygelaat word uit die tronk en dan sê: ‘Ek is vry om terug te gaan tronk toe as ek wil.’ Maar in daardie geval is jy nie vry nie. Hoe kan jy dood wees vir sonde as jy nog daarin lewe (v.2)?

Dit is nie genoeg om te jy is ‘n Christen nie. Haat jy jou sonde, treur jy daaroor, veg en bid jy daarteen, gehoorsaam jy die Bybel? Moenie sê jy is ‘n Christen as jy dronk word, homoseksueel is in woord en daad, met jou meisie of kêrel slaap, egbreuk pleeg, ongehoorsaam is, ens. nie (1Kor. 6:9-10).

Christene doen sonde, maar geen Christen leef daarin nie (v.3). As jy anders dink, verstaan jy nie Christenskap nie: “Of weet julle nie…?” (v.3). Jy verstaan ook nie wat die doop beteken nie (v.3). Wat beteken dit? Die doop wys dat jy een is met Jesus, die Vader, en die Heilige Gees (v.3, Matt. 28:19). Wat waar is van Jesus, is ook waar van ons.

[a] Jesus het ‘n vuurdoop aan die kruis ondergaan (Luk. 12:50). Die vloed van God se toorn was op Hom vir ons sonde. Die ou mens van Rom. 5 het saam met Hom gesterf (Gal. 2:20a, 6:14). God het sy dood aanvaar, asof jy vir jou eie sonde gesterf het (v.3).

[b] Toe jy onder die doopwater ingaan is jy saam met Hom begrawe (v.3-4). Die feit dat jy begrawe is wys dat jy regtig gesterf het, en dat jy nie maar net geslaap het nie. Omdat jy dan regtig vir die sonde gesterf het, kan jy nie eers ‘n bietjie daarvoor leef nie (v.1). Jou hand of voet het nie uit die doopwater uitgesteek om nog ‘n bietjie sonde te doen nie. As jy nie gedoop is nie, sal jy makliker vergeet dat jy dood is vir die sonde (v.3-4, 1-2). Word dus gedoop, en moenie langer uitstel nie.

[c] As jy uit die water opkom, wys jy dat jy saam met Jesus opgestaan het deur God se heerlike krag wat Hom uit die dood uit opwek het (v.4, 2Kor. 13:4, Gal. 1:1, Ef. 1:19-20, Kol. 2:12). Nou kan jy elke dag as ‘n nuwe mens in Hom lewe (v.4, 2Kor. 5:17, Gal. 2:20b, 5:16, 25).

As jy jouself ‘n Christen noem en gedoop is, maar nie nuut lewe nie lieg jy. Jou doop beteken niks. Hoe kan jy vir Jesus lewe as jy nie ook vir die sonde gesterf het nie? Dit is onmoontlik (v.5, 1-2).

 

 1. Die toepassing

Het jy al ‘n ateïs of ander ongelowige ontmoet wat die Bybel goed ken, maar nie daarvolgens lewe nie? Ken jy ‘n kerkmens wat oor die Bybel praat, maar dit nie doen nie? So iemand mislei homself om te dink dat hy ‘n Christen is (Jak. 1:22). God het nie die Bybel gegee net sodat ons dit kan ken nie, maar sodat ons dit kan doen.

Dit geld ook vir die doop. Jy kan dit teologies goed verduidelik, maar as jy dit nie doen en verander word nie, verstaan jy dit nie. Die teendeel is ook waar: jy kan nie die doop reg toepas as jy dit nie eers verstaan het nie. Laat my toe om die Nuwe Testamentiese lering oor die doop te verduidelik en dit daarna toe te pas.

Die doop is net vir gelowiges (v.3-4, Matt. 28:19, Mark. 16:16, Hand. 2:38, 8:12, 35-38, 9:18, 10:47-48, 16:14-15, 31-34, 18:8, 22:16, Gal. 3:26-27, 1Pet. 3:21). Selfs waar gesinne gedoop is, het hulle die evangelie gehoor, hulle bekeer, geglo, en die Heilige Gees ontvang (Hand. 2:39, 10:2, 24, 44, 47-48, 11:14-17, 16:31-34, 18:8). Nêrens in die Bybel is daar enige rekord van ongelowiges wat gedoop is nie.

Maar wat van die Ou Testament waar babas besny is om te wys dat hulle deel van God se volk is? Dit is die ou verbond. In die nuwe verbond word jy nie deur geboorte deel van die verbondsvolk nie. Jy word eerder deel deur wedergeboorte (Heb. 8:8-12). Net soos wat die besnydenis in die Ou Testament op geboorte gevolg het, volg die besnydenis van die hart (waarin die Heilige Gees ons sonde wegsny) en die doop in Nuwe Testament op wedergeboorte (Kol. 2:11-12).

Soos wat daar vrugwater is by geboorte, wys die water in die doop dat daar ‘n geestelike geboorte plaasgevind het, asook dat die Heilige Gees die persoon se hart skoon gewas het (Eseg. 36:25-27, Joh. 3:5). Hoe moet ‘n mens gedoop word? Die Griekse woord baptizõ beteken om te onderdompel [James Strong, Strong’s Hebrew and Greek Dictionaries: G907 (www.e-sword.net, 1890, Public Domain). Sien ook Thayer’s Greek Definitions (www.e-sword.net, 1886, 1889, Public Domain)]. Soos reeds gesê wys dit dat die persoon saam met Jesus begrawe is en opgestaan het (v.3-4). Wat beteken die bg. lering oor die doop prakties?

[a] Waar ‘n baba besprinkel word is daar geen geloof nie. Sy of haar doop illustreer ook nie ‘n begrafnis en opstanding saam met Jesus nie, en is dus nie die Nuwe Testamentiese doop van v.3-4 nie. Indien jy as baba besprinkel is, moet jy gedoop word. As jy dit doen word jy nie weer gedoop nie, maar reg gedoop volgens die Bybel.

Charles Spurgeon vertel van een van sy ouderlinge wat vier keer gedoop is. As baba het sy ouers hom laat besprinkel, maar hy was so siek dat die predikant dit nie volgens die nasionale kerk se Gebedsboek kon afhandel nie. Toe hy beter word, toe vat sy ouers hom terug om die doop af te handel. Die predikant het vir hom ‘n dogtertjie se naam gegee. Hulle het hom toe weer laat doop en ‘n seuntjie se naam vir hom gegee.

Toe hy groot word het hy tot bekering gekom en is hy gedoop. Spurgeon sê: ‘I baptized him after the Scriptural order; but the Church of England had made three attempts to baptize him, and had failed every time!’ [C.H. Spurgeon, Autobiography: The Early Years (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1962), 152].

[b] Indien jy as volwassene gedoop is sonder geloof, beteken dit niks. Wat help dit jy dat jy die teken het dat God jou skoon gewas het en dat jy een is met Hom, as jy nie die realiteit daarvan in jou hart ervaar het nie? Word gedoop.

[c] Party kerke onderdompel drie keer om uit te beeld dat Jesus vir drie dae in die graf was, asook dat die Een God in drie Persone bestaan. Ons onderdompel een keer om te wys dat Jesus een keer begrawe is en opgestaan het, asook dat ons in die een Naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees gedoop word (v.3-4, Matt. 28:19). Indien jy drie keer onderdompel is en in Jesus geglo het toe jy dit doen, vereis ons nie dat jy weer gedoop moet word nie.

[d] Wat as die persoon wat jou gedoop het later die pad byster raak? Dit is nie die doper wat belangrik is nie (1Kor. 1:13-14). Die vraag is eerder of jy in die Drie-Enige God glo in wie se Naam jy gedoop word (Matt. 28:19)? As jy deur ‘n kultus gedoop is tel dit nie, omdat hulle jou in ‘n vals god se naam gedoop het. Jy moet gedoop word in die Naam van die ware God, terwyl jy Hom in geloof aanroep.

[e] Die doop maak jou nie een met God nie. God het jou reeds voor die skepping in Christus verkies. God reken sy Seun se perfekte lewe, kruisdood, opstanding en hemelvaart as joune (Ef. 1:3-14, 2:6, Kol. 3:3). Jy kan die voordele daarvan geniet deur die geloof (Rom. 3-4). Die doop illustreer hierdie eenheid. Moet dan nie soos party mense praat asof jy die doop nodig het om hemel toe te gaan nie (Ef. 2:8-9).

‘Maar die Bybel praat so,’ sê iemand. ‘Nêrens sê die Bybel dat die doop net ‘n teken is nie, en daarom moet ons meer daarvan maak.’ Eerstens wil ek sê dat die Bybel ook nie die nagmaal ‘n teken noem nie. Maar tensy jy ‘n Katoliek is, glo jy dat die nagmaal ‘n teken is. Dit geld ook vir die doop. Ek sal later hierop uitbrei.

Tweedens moet ons die konteks van die Bybel onthou. In ons tyd doop ons mense soms jare na hulle bekering. In die Nuwe Testament is mense op die dag van hulle bekering gedoop (Hand. 2:41). Iemand sou jou dus soos volg oor jou bekering vra: ‘Wanneer is jy gedoop?’ Hiermee het die persoon nie bedoel dat die doop jou red nie. Hy het eerder geweet dat jou doop en bekering op dieselfde dag gebeur het.

Dit is wat Paulus bedoel wanneer hy sê dat ons een is met Jesus deur die doop (v.3). Die doop wys uiterlik wat in ‘n persoon se hart gebeur het.

Derdens wil ek sê dat ons inderdaad meer moet maak van die doop. Die doop red nie, maar dit is ook nie opsioneel of onbelangrik nie. Dit is ‘n teken van ons eenheid met Jesus, maar dit is ook meer as dit. Net soos die nagmaal versterk dit jou geestelik as jy in die geloof daaraan deelneem. Dit doen iets vir jou siel. Die Bybel sê:

“Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Hand. 2:38).

“Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas, terwyl jy die Naam van die Here aanroep.” (Hand. 22:16).

In konteks van doop en bekering op dieselfde dag sê Petrus dat “die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete – deur die opstanding van Jesus Christus” (1Pet. 3:21).

Dit is nie die doop wat red nie, maar Jesus. En tog glo ek dat Douglas Moo reg is wanneer hy sê: ‘…I think if Paul had ever been asked about an “unbaptized believer”, he would have responded: “Well, yes, such a person is saved, but why in the world isn’t she baptized?”’ [Douglas Moo, The NIV Application Commentary: Romans (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 206].

Anders as die evangelie is die doop nie die heel belangrikste nie (1Kor. 1:17). En tog veronderstel die Nuwe Testament dat elke gelowige sy eenheid met Jesus se kruisdood en opstanding sal uitbeeld in die doop (v.3-4). Waarom huiwer jy dan nog om gedoop te word?

Gebruik jy die verskoning dat die Heilige Gees jou eers daarvan moet oortuig? Het Hy dit dan nie duidelik genoeg uitgespel in die Skrif nie? As jy tot op hede nie die Bybelse lering oor die doop verstaan het nie, kan jy nie meer onkunde pleit nie. Jy moet op een van die volgende maniere reageer:

 • Glo die evangelie, bekeer jou en word gedoop.
 • Jy moet jou kinderdoop of sg. ‘groot doop’ sonder geloof as ongeldig verwerp en gedoop word volgens die riglyne van die Nuwe Testament.
 • Sê dankie dat jy die evangelie glo, gered is en gedoop is.

 ‘n Prediker in die buiteland was moedeloos oor die dronkenskap en seksuele losbandigheid in sy gemeente. In een jaar het hy 20 mans begrawe. Hy het voor die Here gehuil. Die volgende jaar toe doop hy 200. John MacArthur het in een aanddiens 90 mense gedoop. Die apostels het op een dag 3000 nuwe bekeerlinge gedoop (Hand. 2:41).

Ek verlang na die dag wanneer die Here baie mense sal red, en hulle volgens v.3-4 deur die doop sal bely dat hulle saam met Jesus gesterf het en saam opgestaan het in ‘n nuwe lewe.

Dodelike sondes

Deadly sins

Evagrius Ponticus (345-399 n.C.) was ‘n gelowige wat in Egipte in die woestyn gelewe het. Hy het gesê dat daar sewe dodelike sondes is waaruit die res vloei: hoogmoed, gierigheid, wellus, jaloesie, vraatsug [Eng. gluttony], toorn en luiheid. Een van sy leerlinge, John Cassian (360-435 n.C.) het Ponticus se idee populêr gemaak. Pous Gregorius die Grote het dit in die jaar 590 n.C. vereenvoudig en vasgestel. Thomas Aquinas (1225-1274 n.C.) het Gregorius se lys van sondes verdedig. In 2003 het Magnum ‘n reeks roomyse met die naam ‘Seven Deadly Sins’ uitgebring.

In Spr. 6:16-19 gee Salomo ‘n lys van sewe ander sondes wat die Here haat. Dit beteken nie dat Hy nie elke sonde haat, of dat net party van hulle dodelik is nie. Alle sonde is dodelik (Rom. 6:23). Maar partykeer som ‘n lys van sondes die res op. Daar is ook partykeer sekere sondes wat ‘n wesenlike probleem in ‘n volk of individu se lewe is. Jes. 47 lig vyf sondes uit wat Babilon se dood veroorsaak het.

 

 1. Hoogmoed (v.1-5)

Weet jou kinders wie Rudolph Valentino, Leslie Howard en Gene Kelly is? Waarskynlik nie. Hulle was akteurs in 1920’s, 30’s en 40’s. Toe hulle geleef het was hulle populêr, maar vandag weet die meeste mense nie wie hulle is nie.

Babilon was so. Sy het as die wêreld se supermag op die troon gesit, maar die Here het haar troon weggevat, haar tot in die stof verneder, en haar troon vir Persië gegee (v.1). Sy het gegaan van koningin tot slavin wat koring maal by die meulsteun (v.2). God het haar sluier afgehaal en haar koningin-rok uitgetrek. Sy moes haar rok optel om as gevangene deur die rivier te trek (v.2). Sy was naak en het skaam gekry toe almal vir haar staar (v.3).

God het wraak oor haar geneem en niemand gespaar nie. Dit het Hy gedoen omdat Hy heilig is en Babilon se trots haat (v.3-4). Hy het Babilon gestraf, omdat sy aan Israel – sy oogappel – gevat het (v.4, Ps. 17:8, 105:15, Sag. 2:8). Omdat Hy die Here van die Leërskare is kon Babilon Hom nie keer nie (v.4). Sy het in stilte in die duisternis van die hel neergedaal (v.5). Die beeldskone koningin van die aarde sou nou net ‘n skim in die doderyk wees (v.5).

Dit is hoe die Here oor hoogmoed voel. Hy haat dit en elke uitdrukking daarvan in ons lewens.

 • Die selfbejammering omdat niemand jou raaksien nie.
 • Wanneer jy alewig oor jouself praat: jou prestasiesen probleme. Ons erken en prys nie die Here nie, maar vat die eer vir onsself. Martyn Lloyd-Jones het gesê dat sondebelydenis by party mense ‘n vorm van ‘uitstalling’ is. Hulle sal selfs hulle sondes voor ander bely, solank as wat hulle oor hulleself kan praat.
 • Dagdromery oor hoe ons populêr en in die kollig
 • ‘n Gejaag na geld, duur goed, ‘n mooi lyfen nuwe klere om die aandag op onsself te vestig.
 • Wanneer jy jou ore ekstra spits as jy hoor hoe iemand jou naam noem.
 • Die begeerte om altyd eerste te wil weesen te wen – ook op die
 • Bakleieryas mense nie dinge doen soos jy wil hê nie.
 • Stres oor wat ander van jou dink.
 • Ongeskiktheid, omdat jy nie omgee wat ander van jou dink ‘Hulle kan by mýaanpas,’ is wat jy vir jouself sê.
 • ‘n Gevoel van skaamtevir Jesus en die
 • Selfregverdigheid. Jy erken nie as jy verkeerd is nie, en sê ook nooit jammer Jy blameer jou omstandighede of ander mensevir jou probleme.
 • Biddeloosheid. Jy vertrou nie die Here vir jou problemenie, maar dink dat jy dit self kan
 • Murmurering oor jou Jy dink jy verdien beter. Dankbaarheid is nie deel van jou lewe nie. Jy dink dat die goeie dinge wat met jou gebeur jou toekom.
 • ‘n Begeerte om bekend te staan as iemand wat nederigis.

 

Hoogmoed het die duiwel die duiwel gemaak. Hoogmoed het hom tot ‘n val gebring (1Tim. 3:6). As jy hoogmoedig is, is jy soos hy. En as jy soos hy is sal die Here jou tot in die stof in verneder; as jy nederig is sal Hy jou uit die stof optel en tot die troon verhef (v.1, 1Sam. 2:8, Ps. 113:7-8, 147:6, Luk. 1:52). Verneder jouself dus voor die Here, sodat Hy jou kan verhoog op die regte tyd (Jak. 4:10, 1Pet. 5:6).

Hoe moet jy jouself verneder? Dink aan hoe groot die Here is en hoe sondig jy is. Die kruis sal dit vir jou wys. Bely jou hoogmoed en bid vir nederigheid. Dank die Here gereeld en erken dat jy nie sy goedheid verdien nie. Dink daaraan dat die Here die hoogmoedige weerstaan. Vermy hoogmoedige mense en maak vriende met nederiges (Spr. 13:20). Beskou jou beproewing, mense se kritiek, leuens wat teen jou vertel word, Satan se aanvalle, jou mislukkings en jou eie sonde as God se manier om jou te verneder (2Kor. 12:7).

 

 1. Ongenaakbaarheid (v.6)

Toe ek op Sem was het rowers die ou tannie oorkant die pad met ‘n geweer geslaan. As ons nie daar aangekom het nie, het hulle haar dalk doodgemaak. Rowers het ‘n tannie wat in ons gemeente was se suster vermoor. Ou mense in ons land word wreedaardig op hulle plase vermoor. ‘n Dronk motoris het sy humeur verloor en ‘n ou man wat in my skoonma se kerk was geslaan. Die oom is hospitaal toe en het twee of drie later gesterf.

Die Babiloniërs was soos hierdie mense. God het hulle teen Israel gestuur om hulle vir hulle afgodery te straf (v.6). Maar in sy toorn het Hy barmhartigheid onthou (Hab. 3:2). Die Babiloniërs was egter ongenaakbaar en het selfs op die ou mense ‘n swaar juk geplaas (v.6). Die Here is meer genadig as mense (2Sam. 24:14).

Hoe tree jy op teenoor ou mense: jou oupa en ouma, jou bejaarde ouers, ou mense in die kerk, ens.? Irriteer hulle jou? Praat jy hard met hulle – is jy ongeskik? Is jy genadeloos omdat hulle stadig, oud en vergeetagtig is? Ignoreer jy hulle? Maak jy hulle miskien fisies seer, soos ‘n jong lafhart wat op RSG ingebel het: ‘Die mense moet asb. vir my bid; ek slaan my ma verskriklik’?

As jy hierdie dinge doen sal die Here jou vergeld (v.3b). Daar sal nie genade wees vir jou nie: “Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie” (Jak. 2:13).

 

 1. Kortsigtigheid (v.7-8a)

Hansie en Grietjie het by ‘n huis gekom wat van lekkergoed gemaak is. Die heks het dit gedoen om kinders uit te vang. Jy is kortsigtig as jy net die lekkergoed sien, en nie ook die pot waarin sy kinders kook en eet nie.

Babilon was kortsigtig. Sy het dink dat sy vir altyd as koningin sou sit, en dat sy kan doen wat sy wil (v.7). Sy het gedink die Here sal haar nie oordeel nie (v.7). Sy het vir die hier en nou gelewe, vir die wellus en die plesier (v.8a). Moenie soos Babilon vir die plesiere en welluste van die oomblik lewe nie: populariteit, wêreldse rykdom, sukses, seks, drank, en alles wat jou hart begeer (v.7-8, 2Tim. 3:4). Geniet wat die Here jou gee, maar dink ook aan die toekoms:

[a] As jy vir die wêreld lewe en die plesiere wat God jou gee aanbid en bo Hom stel, sal jy hel toe gaan (v.7, Pred. 11:9, Mark. 8:35-36, 1Joh. 2:15-17).

[b] As jy modderwater-plesiere van die wêreld vir die ewige plesiere van Jesus Christus verruil, sal jy hemel toe gaan (Jer. 2:13, Joh. 4:14).

Sien die tydelike wêreld in die lig van die ewigheid hierna. Bid saam met Jonathan Edwards: ‘Oh God, stamp eternity on my eyeballs!’

 

 1. Selfgenoegsaamheid (v.8b-10)

Die HAT se definisie van selfgenoegsaamheid sê: ‘Tevrede met homself; wat geen ander, niks anders nodig het nie.’ Eintlik is dit maar ‘n vorm van hoogmoed. Dit is soos ‘n kind wat dink hy kan self ‘n hoë druk tuinslang vashou. Eers as hy homself natspuit en huil, vra hy vir hulp.

Babilon het glad nie eers hulp gevra nie, maar was selfgenoegsaam totdat die skip gesink en onder die water verdwyn het. Sy moes na die Here luister, maar het veilig gevoel asof niemand haar van die troon kon afskuif nie (v.8).

Ons land se leiers is so. Hulle sit veilig agter hulle rykdom, duur karre en groot huise. “Die goed van die ryke is sy sterk stad en soos ‘n steil muur in sy verbeelding.” (Spr. 18:11). Hulle dink dat niks hulle kan stuit nie. Sommige mense voel geestelik selfgenoegsaam omdat hulle gedoop is, of omdat hulle op die lederol van ‘n kerk is (Amos 6:1). Moet egter nie veilig voel omdat jy uiterlik met die kerk assosieer nie. Net in Jesus is jy veilig. Moenie genoegsaam voel in jouself nie, maar in Hom.

God ken ons gedagtes (Ps. 139:1-4). Hy weet dat Babilon in haar hart teen Hom gepraat het (v.8, 10). Sy het gesê: “Dit is ek en niemand anders nie!” (v.8, 10). Haar bedoeling was: ‘EK IS en daar is niemand anders nie.’ Sy het God se Naam van haarself gebruik (Eks. 3:14-15). Dit is arrogant. Sy het gedink dat sy ‘n selfgemaakte koninkryk is. Sy het gedink dat daar niemand buiten haar is nie (v.8, 10, kontra 45:5). Sy het haarself bo die Here verhef.

Ateïste dink so: ‘Daar is niemand buiten die mens nie; daar is geen God nie.’ Misdadigers dink so: ‘Niemand anders se lewens tel nie; net myne.’ Alle sondaars dink so: ‘Ek gee om vir niemand anders nie. Solank ék my sin kry, gee ek nie om of God se eer in die proses skade ly en mense seerkry nie.’

Vergeet van jouself. Klim van jou troon af. Sien jouself in die lig van wie God is. Doen wat Jesus in Luk. 9:23 gesê het: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.”

Babilon het verder gesê: ‘Ek sal nie ‘n weduwee wees en my kinders verloor nie’ (v.8). Maar sy het beide op een dag en binne ‘n oomblik verloor (v.9, Op. 18:7-8). Soos ‘n vrou wat haar man verloor, het sy haar stabiele hede verloor. Soos ‘n ma wat haar kinders verloor, het sy alle hoop op die toekoms verloor. Babilon het in een nag tot ‘n val gekom (Dan. 5:28, 30).

Onthou asb. dat jy, soos Job, alles in ‘n oomblik kan verloor (Job 1). Moet daarom nie selfgenoegsaam wees en sê: ‘Alles gaan goed; wat kan nou verkeerd loop?’ nie. Toe Dawid so dink het dinge skeef geloop: “Ek het wel in my sorgeloosheid gesê: Ek sal vir ewig nie wankel nie. HERE, U het my berg deur u welbehae sterk laat staan. U het u aangesig verberg—ek het verskrik geword!” (Ps. 30:7-8).

Erken dat alles wat jy het van God af kom. Sonder Hom is jy niks, het jy niks, en kan jy niks doen nie (Joh. 15:5, Hand. 17:25, 28, 1Kor. 4:7).

 

 1. Towery (v.9-15)

‘n Spiritiste Medium in die suide van Wallis het gesien hoe mense na Martyn Lloyd-Jones se kerk toe gaan. Sy het gaan inloer en tot bekering gekom. Sy het later vir iemand gesê: ‘The moment I entered your chapel and sat down on a seat amongst the people, I was conscious of a supernatural power. I was conscious of the same sort of supernatural power as I was accustomed to in our spiritist meetings, but there was one big difference; I had a feeling that the power in your chapel was a clean power.’ [Iain Murray, Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1982), 221].

God se krag is nie net skoon nie, maar baie groter as die krag van Satan se towery. Babilon se towery kon nie die tragedie keer toe God koning Kores van Persië teen haar stuur nie (v.9, vgl. 1Sam. 28). Babilon het gedink dat haar onsigbare mag en geheime kennis van die toekoms die vyand sou keer en haar beskerm (v.10-11). Maar God wat alles sien het Kores so onverwags soos ‘n vrag bakstene op Babilon laat afkom (v.10-11). Haar towery kon haar nie help nie. Die Here was sarkasties hieroor en het gesê:

‘Staan vas in jou towery. Dit sal jou help soos in jou kinderdae. Dit is mos BAIE suksesvol. Dit sal Kores keer en hom skrik maak! (v.12). Luister Babilon: jou towery put jou uit. Jy hardloop van een towenaar na die volgende. Jy weet nie wie reg is en wie se raad om te volg nie. Laat die towenaars jou van Kores red. Dalk kan die sterre in die hemel en die maan jou help: lunartics! (v.13). 

 ‘Jou towenaars help nie, maar is petrol op die vuur. Dit is verseker nie ‘n snoesige kaggelvuur nie, maar die vuur van God se toorn wat jou soos stoppels sal verteer (v.14, Heb. 12:29). Waar is jou towenaars nou? Elkeen hardloop na sy huis toe en kan jou nie help nie. Van jongs af mors hulle jou tyd en geld. Hulle kan jou nie uit God se hand red nie (v.15).’

Moet daarom nie op towery vertrou nie. Voorvadergeeste en toordokters kan nie die mense in Afrika-kulture teen armoede, siekte, probleme en die dood beskerm nie (v.9-11). Net so kan mense se sg. mag om lewe en dood te spreek, professionele bevryders, en olyfolie op jou deurkosyne jou nie teen beproewings, skelms, demone en siektes beskerm nie. Om so te dink is bygelowig. Vra eerder die soewereine God om jou te beskerm. Glo dat Hy selfs die slegte dinge in jou lewe tot jou voordeel kan uitwerk (Rom. 8:28).

Bly weg van towery, kommunikasie met die dooies, palmlesers, mediums, en die navolging van jou sterretekens in die Huisgenoot of die koerant (v.13, Deut. 18:9-14). Jy sal rondhardloop van een persoon of plek na die volgende toe, omdat hulle jou nie kan red nie. Jy sal jouself uitput, jou geld mors, en in die hel beland (v.13-15, Gal. 5:20-21, Op. 21:8).

Vind eerder rus, hulp en verlossing in Jesus en die Bybel (8:19-20, Matt. 11:28). In sy dood het Hy die dodelike sondes doodgemaak. Aan die kruis het Hy ons sondige rekords tot niet gemaak. As jy in Hom glo en jou bekeer, sal Hy jou sonde in die diepste see gooi, dit van jou verwyder so ver soos die ooste van die weste af is, en dit uitvee soos ‘n miswolk.

Nou en dan sal hierdie sonde nog kop uitsteek soos ‘n ou 1c in ‘n winkel se til. Maar deur die proses van heiligmaking is Jesus besig om ons te reinig. As jy eendag jou asem uitblaas sal daar nie ‘n enkele sonde oor wees nie, maar sal dit saam met jou liggaam in die graf lê. As Jesus weer kom sal Hy jou liggaam opwek, maar sal jou sonde dood bly en nooit weer lewe nie.

Oorvloedige genade

overflowing-water

Toe ek klein was, was daar ‘n advertensie met kinders wat tussen ‘n klomp Smarties speel. Aan die einde van die advertensie het hulle ‘Wotalotigot!’ geskreeu. Ek het gewens ek kon so ‘n oorvloed van Smarties hê. ‘n Paar jaar voor dit het Walt Disney se ‘Scrooge McDuck’ van ‘n duikplank af in ‘n kamer vol goue muntstukke ingeduik en daarin geswem. Hy het oorvloedige rykdom gehad.

God se genade is oorvloediger as die rykdom en lekkergoed wat ek sopas beskryf het. Sy genade balanseer nie net ons sonde uit nie, maar is oorweldigend meer. Dit is wat Paulus in Rom. 5:12-21 vir ons leer.

 

 1. Die gevolge van Adam se sonde (v.12-14)

Die meeste mense ken die geskiedenis van Adam en Eva. Hulle was die eerste mense op aarde. Hulle het in die tuin van Eden gewoon en was perfek. Maar toe die duiwel hulle versoek toe sondig hulle. Hulle moes uit die tuin uitgaan. Hulle sonde het die dood en baie hartseer in die wêreld ingebring.

Nie almal glo hierdie storie nie. Een van my dosente op Sem het gesê dat dit ‘n mite is. Evolusioniste glo ook nie dat ons van Adam af kom nie. Die Bybel leer egter vir ons dat Adam en Eva historiese figure was en dat hulle regtig bestaan het (bv. 1Kron. 1:1, Luk. 3:38). Indien Adam ‘n fiktiewe karakter was beteken dit dat die sondeval ‘n storie is, dat sonde en die dood normaal is, dat Jesus en sy verlossing onnodig is, en dat Rom. 5 onsin is. Ons moet eerder soos Paulus aanvaar dat Adam en Jesus regtig bestaan het.

Voordat Adam op die aarde gesondig het, het Satan in die hemel gesondig (Jes. 14, Eseg. 28, 1Tim. 3:6). Hy het Eva versoek om van die verbode vrugte te eet. Adam het gestaan en toekyk en daarna saam met haar geëet (Gen. 3:1-7). As die eerste mens en hoof van die mensdom (Adam beteken mens of mensdom) verteenwoordig hy ons almal. Sy sonde het ons besmet net soos wat ‘n boom se slegte wortels verotte takke kweek. Ons het in Adam gesondig (v.12), net soos wat Levi aan Melgisedek tiendes betaal het toe hy nog in Abraham se lendene was (Heb. 7:9-10). Adam se sonde was ons s’n, net soos wat Agan se sonde as Israel s’n beskou is (Jos. 7:11, 20). Adam se skulde word aan ons toegereken net soos wat ons saam met die Jode en Romeine verantwoordelik is vir Jesus se kruisdood. Dit is asof ons self die hamer en spykers gevat om Hom te kruisig (Heb. 6:6).

Die fisiese, geestelike en ewige dood wat vir Adam gegeld het, het na sy hele nageslag toe versprei (v.12, Gen. 2:16-17, 3:19, 21, 5:5). Miskien dink jy dat die sonde en dood wat ons by Adam geërf het [erfsonde] onregverdig is. Maar wie is jy om met God teë te praat en te besluit wat regverdig is of nie? Buitendien sondig jy ook en verdien jy die dood (v.12, 3:23, 6:23). As jy dink dat dit onregverdig is dat Adam se sonde aan ons toegereken word, moet jy ook sê dat dit onregverdig is dat Jesus se geregtigheid aan ons toegereken word.

Dalk glo jy soos Pelagius (360-420 n.C.) dat daar nie regtig so iets soos erfsonde is nie. Pelagius het geglo dat die mens by geboorte so sondeloos is soos Adam. Hy het dus nie ‘n sondige natuur nie, maar het Adam se slegte voorbeeld gevolg en daardeur ‘n sondaar geword [N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 1997), 247-248].

Om so te glo is verkeerd. Erfsonde bestaan regtig. Hoekom anders het die mense wat tussen Adam en Moses geleef het sonde gedoen en gesterf (v.13-14)? Hulle het mos nie ‘n gebod oortree soos Adam, of die wet gebreek soos die mense wat na Moses gelewe het nie (v.13-14)? Die feite is dat hulle in Adam sonde gedoen en gesterf het (v.14). Soos wat Jesus se gehoorsaamheid ons red, verdoem Adam se sonde ons (v.14).

Wat beteken erfsonde prakties? As dit net ons verkeerde dade was wat sonde is, kon jy jouself deur jou wilskrag verander. Partykeer kry ongelowiges dit reg om op te hou drink, dwelms te gebruik, ens. Maar ons probleme is dieper as dit. Adam se ongehoorsaamheid het sondeskuld, ‘n sondige natuur, en dood vir sy nageslag gebring (v.12-14, Ps. 51:7, 58:4, Ef. 2:1-3). Dit kan jy so min omkeer soos wat ‘n Etiopiër sy vel kan verander of ‘n luiperd sy kolle (Jer. 13:23). Iemand moet die skuld betaal, die dood omkeer, en jou van binne af nuut maak. Jy kan dit nie deur jou eie wilskrag doen nie. Net die Here kan dit doen. Daarom benodig jy Jesus se kruisdood en die Heilige Gees.

Dalk dink jy jy is nie so erg nie, maar die erfsonde in jou is soos die modder op die rivierbodem. Die water lyk skoon, totdat die duiwel jou versoek en dit omroer. Jou erfsonde is soos ‘n leeu wat slaap. Die duiwel se versoeking maak dit wakker, sodat dit brul en jou verskeur. Dit is soos ‘n see wat kalm lyk, totdat die winde van versoeking waai. Dit is soos kole onder die as. Die bries van versoeking verander hierdie kole in ‘n vuur van skandelike luste [Illustrasies verkry uit Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1958, 1965 [1692, 1890]), 145-146, 148]. Thomas Watson sê: ‘Who would have thought to have found adultery in David, and drunkeness in Noah, and cursing in Job? If God leave a man to himself, how suddenly and scandalously may original sin [Afr. erfsonde] break forth in the holiest men on earth!’ [Ibid., 146].

Sonder die oorvloedige genade van God, sal jy wegsink in die diepste en donkerste put van sonde en die hel. Daarom benodig jy v.15-21.

 

 1. Die gevolge van Jesus se genade (v.15-21)

“Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.” (Luk. 7:47). Deur die jare het ek hierdie vers oor en oor in my bediening gesien: mense wat besef dat hulle sonde baie erg is, het die Here baie lief. Dié wat dink dat hulle nie so sleg is nie, het Hom minder lief, skeep Hom af, en sien Hom as ‘n opsie. Hulle verbly hulle nie in sy oorvloedige genade soos wat Paulus dit gedoen het nie.

Net soos wat Jesus ander mense verteenwoordig, het Adam dit gedoen (v.14). Maar daar is ook groot verskille tussen Adam en Jesus (v.15). Wat is hierdie verskille?

[1] Adam se een sonde was niks anders as rebellie en ‘n minagting van God nie. Dit het veroordeling en verdoemenis gebring vir sy nageslag (v.16). Maar na hope en hope sonde oor duisende jare, vergeld die Here ons met verlossing, vergifnis, versoening, wedergeboorte, regverdigmaking, aanneming, heiligmaking, verheerliking en ‘n nuwe liggaam (v.16). As dít nie genade is nie, weet ek nie wat is nie.

[2] A.g.v. Adam se ongehoorsaamheid het sonde soos ‘n tirran oor ons geheers en ons graf toe gesleep (v.17). Jesus het egter hierdie sonde en dood oorweldig soos wat ‘n leeu mannetjie ‘n hiëna se nek breek en hom doodbyt (v.17). Christus het sy oorvloedige genade en geregtigheid as ‘n gratis geskenk aan ons gegee (v.17). In Hom heers ons oor die sonde en die dood (v.17, Joh. 11:25-26, 2Tim. 2:12, Op. 3:21, 5:10, 20:6).

[3] “Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe.” (v.18). Paulus het nie in universialisme geglo, asof almal uiteindelik gered sal word nie (vgl. 2:1-16). Wat beteken ‘alle mense’ in v.18 dan?

Adam se een sonde het tot veroordeling gelei vir elkeen wat een is met hom (v.18). Jesus se een gehoorsame daad aan kruis het gelei tot ‘n regverdige rekord en die ewige lewe vir almal wat een is met Hóm (v.18).

Jesus het ook baie mense in ‘n regte stand voor God gebring (v.19, 14, Ps. 22:28, Jes. 53:11, Op. 7:9). Ons kan nie deur die wet reg wees met God nie (v.20). Die wet wys eerder vir ons hoe sondig ons is. Hoe meer wette daar is, hoe meer oortree ons dit (v.20, 3:20, 4:15, 7:7-11, 1Kor. 15:56, Gal. 3:19). Maar waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer geword om ons sonde te bedek (v.20, 15).

Genade betaal nie net ons skuld af nie, maar maak ons ryk (v.20). Dit was nie net ons vuil klere nie, maar maak ons nuwe mense met nuwe klere. Die genade van die kruis is nie net-net genoeg om ons sonde te vergewe nie, maar is meer as die hele mensdom se sonde. Jesus het nie net herstel wat Adam verloor het nie, maar gee aan ons baie meer. Adam kon sonde doen, sterf en het ‘n stoflike liggaam gehad. In die hemel is daar geen kans om sonde te doen of te sterf nie. Ons sal ook nie ‘n stoflike liggaam soos Adam s’n nie, maar ‘n verheerlikte liggaam. Dit is meer as net genade; dit is oorvloedige genade.

 

Marvelous grace of our loving Lord,

grace that exceeds our sin and our guilt,

yonder on Calvary’s mount outpoured,

there where the blood of the Lamb was spilt.

Grace, grace, God’s grace,

grace that will pardon and cleanse within;

grace, grace, God’s grace,

grace that is greater than all our sin.

-Julia H. Johnstone-

 

What riches of kindness He lavished on us

His blood was the payment His life was the cost

We stood ’neath a debt we could never afford

Our sins they are many, His mercy is more

-Matt Papa & Matt Boswell-

 

Richard Sibbes (1577-1635) het gesê: ‘…there is more mercy in Christ than sin in us…’ [Richard Sibbes, Puritan Paperbacks: The Bruised Reed (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1998 [1630]), 13]. Hy het maar net herhaal wat Paulus gesê het: “waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword” (v.20). Ons sien dit bv. in die lewe van William Thomas of Staffordshire Bill. Hy was ‘n baie slegte man – so sleg dat die ander ongelowiges nie met hom wou meng nie.

Een Sondagmiddag was hy uit oudergewoonte besig om in die Working Men’s Club te drink. Terwyl hy homself dronk drink hoor hy hoe twee mans aan die tafel langs syne gsels. Hy het die naam van die plaaslike sendingbewing gehoor, die woord ‘prediker’, en toe ‘n sin wat sy lewe verander het. Die een man het vir die ander een gesê: ‘Yes, I was there last Sunday night and that preacher said nobody was hopeless – he said there was hope for everybody.’ William Thomas het nie omgegee vir die res van die gesprek nie. Hy het vir homself gesê: ‘If there’s hope for everybody, there’s hope for me – I’ll go to that chapel myself and see what that man says.’

Hy het twee keer buite die gebou gaan staan, maar nie die moed gehad om in te gaan nie. Die derde week toe sien iemand hom buite staan. ‘Kom in,’ het die persoon gesê. Hy het ingegaan, die evangelie gehoor, dit verstaan, geglo, en die vrede van God in sy hart ervaar. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword. William Thomas se gesig het sommer verander. Almal het dit opgemerk. Hy was elke Sondagoggend en aand by die kerk. Hy was ook op Sondae, Maandae en Woensdae by die gemeente se byeenkomste [Iain Murray, Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1982), 222-224].

Daar is hoop vir jou kind of familielid wat ver van die Here af is. Daar is hoop vir die Christen wat afgedwaal het. Daar is hoop vir jou, al is jou sonde baie groot. Bid en glo dat die Here jou sal antwoord.

Die sonde en die dood het oor ons geheers (v.21). Ons kon dit nie oorwin nie. Maar deur Jesus se dood en opstanding kan ons dit oorwin, en heers die genade van God in ons (v.21, 6:14). God gee sy Seun se regverdige rekord en die ewige lewe vir ons (v.21).

Is jy nog een met Adam en sy sonde? As dit die geval is sal jy drie dode sterf: ‘n geestelike dood, ‘n liggaamlike dood, en ‘n ewige dood in die hel. Het jy jou al van jou sonde bekeer en glo jy in Jesus? In daardie geval het jy die volheid van God se lewe in jou. Jy lewe geestelik, sal na die dood in die hemel lewe, en sal ‘n onsterflike liggaam kry wanneer Jesus weer kom.

Die oorvloedige genade van God sal nie dadelik al jou probleme wegvat nie. Maar dit sal jou sonde wegvat, jou reg maak met God, die dood oorwin, en vir jou ‘n plek gereed kry in die hemel. Dit sal jou dra en selfs heuning laat proe wanneer die bye van beproewing jou steek (8:28, 37, 2Kor. 12:7-10).

 

Amazing grace! how sweet the sound,

That saved a wretch like me!

I once was lost, but now am found,

Was blind, but now I see.

Through many dangers, toils and snares

I have already come.

‘Tis grace that brought us safe thus far

And grace will lead me home.

-John Newton-