Coram Deo Cover Image

Coming soon...

18 January 2013

'n Oplossing vir depressie

Black and white picture of depression

“Wees altyddeur bly.” (1 Tessalonisense 5:16).

 

'n Persoon wat ek ken was 'n paar jaar gelede baie depressief.  Sy was altyd besig om grappe te vertel, maar emosioneel was sy in 'n diep gat.  Wat Salomo gesê het was waar van haar:  “Ook onder gelag kan die hart pyn ly, en die einde van so ‘n blydskap is bekommernis.” (Spreuke 14:13).  Wanneer Paulus in v.16 sê ons moet altyd bly wees, is dit nie omdat hy naïef is oor die lewe nie.  Hy gee nie vir ons 'n optimistiese Don’t-worry-be-happy tipe teologie nie.  Hy sou eerder saamgestem het met C.S. Lewis in sy boek The Last Battle:  “...there is a kind of happiness and wonder that makes you serious.  It is too good to waste on jokes.” (The Chronicles of Narnia; Harper-Collins Publishers; NEW YORK; 1956; p.759).

 

Al die sinne in ons teks (v.16-18) begin met die bywoord vir beklemtoning:  “Altyddeur wees bly, sonder ophou bid, in alles wees dankbaar...”  Hierdie dinge is God se wil vir jou (v.18).  As jy nie altyd hierdie opdragte uitvoer nie doen jy nie God se wil nie en is dit sonde.  Maar hoe kan jy altyd bly wees – ook in lyding (2:14) of probleme in die kerk (v.14-15)?  Daar is 'n manier.  Wees bly in die Here en nie in jou omstandighede nie.  “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal:  Verbly julle!” (Filippense 4:4).  Nóú kan jy hartseer wees en tog ook altyd bly wees (2 Korintiërs 6:10).  Om hierdie konstante blydskap te hê moet jy vol wees van die Heilige Gees, want dit is Hý wat hierdie blydskap gee (Galasiërs 5:22, Handelinge 13:52, Romeine 14:17).  En verder sal jy hierdie blydskap verkry as jy aanhoudend bid en die Here dank in alles (v.17-18).  In Filippense 4:4-7 wys Paulus hoe ‘n persoon wat dít doen onverklaarbare vrede het.  En kan dit anders wees dat iemand wat vrede het ook blydskap sal hê?  Jesus wys ook die verband tussen gebed en blydskap in Johannes 16:24:  “...Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.”

 

“Maar as Paulus sê ons moet bly wees oor alles sluit dit sekerlik nie dat ons bly moet wees oor sonde nie?”  Natuurlik nie, maar selfs wanneer dit by sonde kom kan ons bly wees dat God ons sondes vergewe (Psalm 103:10, 1 Johannes 1:9).  Party van julle wonder of v.16 'n oplossing is vir depressie?  Die antwoord is ja en nee.  Is jy depressief as gevolg van verkeerde denke oor jou situasie, siekte en pyn, vervolging, of 'n gelowige wat gesterf het?  Indien wel is v.16 'n perfekte oplossing vir jou depressie.  Dink anders en wees bly in die Here (v.16).  Dink daaraan dat jou gelowige familielid of vriend by die Here is, en dat julle mekaar weer sal sien wanneer Jesus kom (4:13-18).  Onthou dat jy geseënd is as jy vir Jesus se onthalwe sleggesê en vervolg word.  Die Here sal jou beloon.  Beskou jou lyding vir Jesus as 'n voorreg, omdat die Here jou net so hoog ag soos Jeremia en Paulus wat vir sy Naam gely het (Matteus 5:10-12).  Deur jou lyding volg jy ook in Jesus se voetspore (1 Petrus 2:21).  Weet ook dat die Here jou van hierdie lyding sal verlos en jou vervolgers sal oordeel (2 Tessalonisense 1:6-7).  Verbly jou dan in die hoop van die hemel wanneer jy ly (Romeine 12:12).

 

Word jou depressie dalk veroorsaak deur 'n skuldige gewete?  In hierdie geval is v.16 nie 'n oplossing vir jou depressie nie.  Bekeer jou en bely jou sonde.  Dan sal jou depressie ook soos die oggendskadu wyk.  Dalk is daar 'n mediese rede vir jou neerslagtigheid:  'n gewas op die brein, medikasie wat slegte newe-effekte het, of iets anders.  Gaan sien 'n dokter; v.16 is nie die regte medisyne nie. 

 

Hier is 'n paar voorbeelde van mense wat blydskap gehad het in hulle lyding:

  • Paulus.  In 2:19-20, 3:9 vertel hy van sy blydskap oor die Tessalonisense se geloof en groei.  In Handelinge 16 word Paulus en Silas geslaan en in die tronk gegooi.  Maar die pyn kon nie keer dat hulle in die middel van die nag lofliede gesin het nie (Handelinge 16:25).  Paulus is in die tronk en sy vyande verkondig Christus om vir Paulus dieper in die moeilikheid te bring.  Maar Paulus gee nie om nie.  Solank Christus verkondig word is hy bly (Filippense 1:18).  In dieselfde Filippense-brief praat Paulus van sy blydskap in 2:2, 17-19, 4:10.  In Kolossense 1:24 sê Paulus dat hy hom in sy lyding verbly.
  • Die apostels word geslaan en is oorweldig met blydskap omdat Jesus hulle waardig geag het om vir sy Naam te ly (Handelinge 5:41).
  • Die Hebreër-Christene se eiendom word beskadig en geëis.  Hulle is bly omdat hulle eiendom in die hemel het wat niemand van hulle kan wegneem nie (Hebreërs 10:34).
  • Die martelare het gesing toe hulle doodgemaak is vir die geloof.  Hulle het geweet dat hulle binne 'n paar minute by Jesus sou wees.
  • Charles Simeon is stief behandel deur sy eie gemeente en ander belydende Christene.  Joseph Gurney het vir hom gevra hoe hy dit regkry om die lyding te verduur.  Sy antwoord was:  “My dear brother, we must not mind a little suffering for Christ’s sake.  When I am getting through a hedge, if my head and shoulders are safely through, I can bear the pricking of my legs.  Let us rejoice in the remembrance that our holy Head has surmounted all His suffering and triumphed over death.  Let us follow Him patiently; we shall soon be partakers of His victory.” (Piper, J.; The Roots of Endurance; Crossway Books; WHEATON; 2002; p. 77).
  • John Newton het gely en het selfs teen die einde van sy lewe blind geword.  Sy antwoord teen materialisme kan toegepas word op sy gesindheid teenoor sy lyding:  “Suppose a man was going to New York to take possession of a large estate, and his carriage should break down a mile before he got to the city, which obliged him to walk the rest of the way; what a fool we should think him, if we saw him wringing his hands, and blubbering out all the remaining mile, ‘My carriage is broken!  My carriage is broken!’” (Ibid, p.68).
  • Ingrid Held was 'n lidmaat van ons gemeente.  Sy het kanker gehad en pyn verduur.  Maar wanneer ek vir haar gevra het hoe dit gaan het sy gesê:  “Ek voel partykeer 'n bietjie ongemaklik, maar dit gaan goed dankie.”  Sy was bly te midde van haar lyding.

 

My lewe mede-gelowige wat deur 'n moeilike tyd gaan:  wees altyddeur bly.  Kyk verder as jou beproewing.  “...roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.” (Romeine 5:3-5).

Kategorieë