Coram Deo Cover Image

Coming soon...

1 May 2012

Omdat alles ten goede meewerk...

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy geregverdig het, dié het Hy ook verheerlik.” (Romeine 8:28-30).


(1) God is goed in voorsienigheid (vers 28)
(2) God is goed in verkiesing (vers 29)
(3) God is goed in verlossing (vers 30)

'n Kind wat saam met sy pa in die kar ry verstaan nie noodwendig hoe die ratkas of enjinwerk werk nie, maar hy weet sy pa kan bestuur en sal hom na sy maatjie se huis toe vat. Verlede week het ons gesê dat ons nie altyd verstaan wat in ons situasie aangaan nie, maar ons weet dat God goed is en alles vir ons voordeel sal uitwerk (v.28, ons weet). Net soos wat dou op die roos én die distel val (so sê Thomas Watson), is God ook goed vir die gelowige én die ongelowige (Matt.5:45). Maar tog werk hierdie lewe net in die gelówige se geval ten goede mee (Watson vergelyk dit met 'n sterk wind wat een skip na die hawe toe dryf en 'n ander skip op die rotse laat beland). Dus is alles uiteindelik téén die ongelowige. Dit sou wees soos om vir 'n 16-jarige seun 'n blitsvinnige Ferrari Enzo of Yamaha R1 vir sy verjaarsdag te gee. Hy sal waarskynlik verongeluk. En omdat die ongelowige God se geskenke aanvaar, maar sy ore toestop vir die Gewer van hierdie geskenke, sal hy 'n ongeluk maak van sy lewe. Die kampvuur in die bosveld, die vakansie by die see, die verhouding met sy geliefdes geliefdes, die mooi karre en groot huise, die rykdom, sy gunsteling ete, die voordele van goeie gesondheid: al hierdie dinge sal vir sy nadeel uitwerk. Dit word vir hom 'n afgod en hy raak verstrik daarin. God gee hom oor aan die dinge wat hy wil hê en dan word dit soos te veel sjokolade sodat jy hond siek word (sien 1:18-32). Ook sal al hierdie dinge teen die ongelowige tel by die oordeelsdag. God sal vir hom sê: “Ek het baie goeie dinge aan jou gegee. Jy het geweet ek bestaan, maar het my nie gedien nie. Jy het 'n afgod gemaak van die geskenke wat ek aan jou gegee het.” In die hel sal die ongelowige bitter graag hierdie dinge wil hê; hy sal sy afgode soek, maar sal dit nie kry nie. Dus is die tyd om jou te bekeer nou. Dank God vir sy gawes en aanbid Hóm en nie die gawes nie (sien Hand.14:17).

Die gelowige moet God dank vir sy eie voordele en nie jaloers wees omdat die goddelose méér voordele het nie. Hoekom nie? Want uiteindelik sal alles vir die ongelowige se nadeel uitwerk en alles vir jóú voordeel (v.28, Psalm 73). Ook die goeie dinge in hierdie lewe sal vir die gelowige se voordeel uitwerk (v.28 sê immers ‘alles’). Christene moet dan nie sinies en agterdogtig raak wanneer dit goed gaan, sodat hulle vir hulself sê: “Ek dink God terg my. Hy sal hierdie goeie dinge van my af wegneem en my straf sodra ek hierdie dinge begin geniet.” Om so te redeneer is verkeerd, omdat v.28 belowe dat God alles (ook die goeie) ten goede laat meewerk vir sy kinders.

Ons moet ook verstaan as God goeie dinge tot ons voordeel werk, kan en sal hierdie dinge ons nie finaal van God af wegdryf sodat ons in die hel opeindig nie. Net as hierdie ‘goeie’ dinge jou benadeel sal God dit van jou af wegneem en iets beter vir jou gee. Die ou Halleluja-lied sê: “...wees stil, my siel, want uit Sy owervloed maak Jesus alles wat Hy neem weer goed!” Onthou hoe God vir Job dubbel teruggegee het wat Hy van hom af weggeneem het (vergelyk Job 1 en 42 met mekaar). Job is geen waarborg dat alle Christene wat só ly dubbel terug sal ontvang op hierdie aarde nie. Ons weet wel dat ons in die hemel 'n honderd keer soveel sal terugkry. Jesus sê ook dat ons reeds in hierdie wêreld baie meer broers, susters, huise, en eiendom sal terugkry as wat ons vir sy onthalwe verloor het (Mark.10:29-30). Hiermee verwys Jesus natuurlik na die kerk waarin ons baie nuwe broers en susters kry, en waar ons huise oop is vir mekaar. Let maar op hoe die vroeë gelowiges in Handelinge 2 en 4 hulle besittings met mekaar gedeel het.

Wees versigtig. Die feit dat ons sê goeie dinge werk vir ons voordeel beteken nie ons moet 'n vals optimisme hê waarin ons maak asof alles goed is nie. Die waarheid is eerder dat God alles saamwerk vir ons voordeel. Dit is soos skadelike natrium en chloried wat saamgevoeg word om smaaklike tafelsout te maak. God werk goeie en slegte omstandighede saam vir ons voordeel. Wat presies is hierdie ‘goeie’ waarvan ons lees in v.28? Die antwoord is in v.29: God werk alles in ons lewens saam sodat ons meer soos Jesus kan word. Jy kla tog nie omdat 'n pil bitter is as jy weet dit sal jou van 'n terminale siekte genees en jou van die dood red nie? En net so moet jy nie kla oor 'n slegte situasie as jy weet dit gaan jou na God toe dryf en jou meer soos Jesus maak nie. God is goed en sal verseker alles ten goede meewerk in die lewe van sy geliefde kinders.

Kategorieë