Sniper aiming

Romeine 6:6-14

Iets is fout as die bg. onderwerp jou nie trek nie. Hoekom sal jy nié die sonde wil oorwin nie? Is dit omdat dat jy liewer is vir jou sonde as vir Jesus? In daardie geval is jy nog ongered, of het jy baie ver van die Here afgedwaal.

Maar indien die onderwerp jou trek, beteken dit nie noodwendig dat dinge reg is tussen jou en die Here nie. Party mense wil hulle sonde oorwin, omdat dit hulle skuldig laat voel, omdat hulle nie van die slegte gevolge hou nie, of omdat dit hulle laat skaam voel. Ware gelowiges wil hulle sonde oorwin, omdat hulle dit haat, omdat dit nie reg is nie, en omdat dit God nie verheerlik nie. As jy in die laaste kategorie val, is Rom. 6:6-14 vir jou.

 

  1. Dink reg (v.6-11)

‘n Vrou het eenkeer vir my gesê: ‘As die sang tydens die erediens lekker was, gee ek nie om oor die preek nie.’ Dit is die nuwe Christenskap: skakel jou brein af, sodat jy ‘n lekker gevoel kan hê. Maar volgens die Nuwe Testament moet Christene hulle breins gebruik. Ons moet dink en toeneem in kennis (12:2, 8:5-6, Luk. 10:27, 24:45, Ef. 4:23, Fil. 4:8, Kol. 1:9-10, 3:2, 2Tim. 2:7, Heb. 8:10, 1Pet. 1:13, 2Pet. 3:18). Jy moet die waarheid verstaan, voordat jy reg kan voel en lewe (v.3, 6, 9, 16).

Dit is egter meer as ‘n intellektuele kennis. Dit is eerder iets wat jy weet, omdat jy dit eerstehands ervaar het. Jy moet dus nie net die feite ken nie, maar ‘n persoonlike kennis en ervaring van Jesus hê. Wat moet jy van Hom en sy waarheid weet om die sonde te oorwin?

Die ou sondige mens van hfst. 5 het 2000 jaar gelede saam met Jesus aan die kruis gesterf (v.6, Gal. 2:20, 6:14). Deur Jesus se kruisdood het ons die sondige vlees of die liggaam van die sonde afgesterf (v.6, vgl. 7:25, 8:13). Ons is nie meer slawe van die wrede meester genaamd sonde nie (v.6). Jesus het ons sondeskuld betaal. Die sonde kan ons dus nie meer beskuldig of aankla nie (v.7). Ons het saam met Hom gesterf: die wet kan ons nie meer straf nie (v.7). Waar het jy al ooit gesien dat ‘n dooie man tronk toe gaan?

Maar ons bly nie dood nie. Ons het opgestaan saam met Jesus (v.8). Ons het geestelik opgestaan, maar in die toekoms sal ons liggame opgewek word (8:11, Ef. 2:5). Ons kan tog nie saam met Jesus sterf en nie ook saam met Hom opstaan nie? As ons saam met Hom sterf maar nie opstaan nie, beteken dit dat Hy ook nie opgestaan het nie. Ons weet dat Hy opgestaan het en dat Hy nie soos Lasarus weer sal sterf nie (v.9, Hand. 13:34, Op. 1:18). Die dood het geen mag oor Hom nie, aangesien Hy opgestaan en die dood oorwin het (v.9).

Jesus het eens en vir altyd vir ons sonde gesterf (v.10, Heb. 7:27, 9:26). Hy kan nie twee keer daarvoor gestraf word nie (v.9-10). Verder moet ons onthou dat Jesus self geen sonde het nie, en dat Hy daarom nie die dood verdien nie (v.9-10). Die opgestane Christus leef vir sy Vader en tot sy eer (v.10).

Ons moet dieselfde doen. Moenie vra: ‘Hoe kan hierdie geld, besigheid, transaksie of werk mý bevoordeel? Hoe kan hierdie man, vrou, familielid, vriend, kollega, kompetisie, gesprek, of nuwe kar mý goed laat lyk? Hoe sal hierdie kos, seks, drank, erediens en stiltetyd mý beter laat voel?’ nie. Vra eerder hoe jy die Here in hierdie dinge kan dank en verheerlik (v.10-11, 1Kor. 10:31, Ef. 5:20). Hoe kan jy ander mense daardeur bevoordeel (Fil. 2:3-4)?

As jy lewe om God te verheerlik en ander te dien, sal jy jouself ook bevoordeel. Maar as dit jou doel is om jouself te bevoordeel, sal dit jou niks baat nie. “Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.” (Matt. 16:25).

Jy kan egter nie vir die Here lewe as jy nie eers vir die sonde gesterf het nie (v.10). Hoe kan jy vir die sonde sterf? Glo in Jesus sodat God sý lewe, kruisdood en opstanding as joune reken (v.6). Het jy alreeds in Jesus geglo, jou bekeer en dit in die doop bely, maar dit voel vir jou of die sonde jou onderkry? Onthou jou identiteit in Christus, voordat jy 5 of 10 stappe probeer volg om die sonde te oorwin. Sê vir jouself dat jy saam met met Christus gesterf het, en dat jy saam met Hom opgestaan het om tot God se eer te leef (v.10-11).

Sê vir die sonde: ‘Nee! Jesus het vir die sonde gesterf en ek saam met Hom. Hy het opgestaan uit die dood en ek saam met Hom. Ek lewe nie meer vir die sonde nie, maar vir ‘n nuwe Meester (God). Ek skuld jou niks en hoef nie vir jou te luister nie. Jy is nie my baas nie. Ek sal nie doen wat jy sê nie!’ (v.6-7, 9, 11, 14). Ek sal in hfst. 8 verduidelik hoe die Heilige Gees ons help om nee te sê vir sonde, en ja vir gehoorsaamheid.

Rom. 6 wys ook dat jy nie jou redding kan verloor nie. As jy saam met Jesus gesterf het, lewe jy ook saam met Hom (v.8). Net soos wat Hy van die dood na die lewe oorgegaan het en nooit weer kan sterf nie, is dit met jou (v.8-9, Joh. 5:24, 1Joh. 3:14). As jy die ewige lewe ontvang en weer sterf, beteken dit dat Jesus weer kan sterf. Of dit beteken dat jy nie saam met Jesus gesterf het en opgestaan het nie. Duidelik het jy nog nie die ewige lewe ontvang nie.

‘Maar sal ‘n mens nie in sonde lewe as hy glo jy kan nie jou redding verloor nie?’ wil iemand weet. Nee. As jy in sonde lewe het jy nie saam met Christus gesterf en opgestaan nie (v.1-11). Die feit dat jy nie jou redding kan verloor nie, is nie ‘n lisense om sonde te doen nie. Dit is eerder ‘n troos dat Jesus jou nie sal verlaat nie en dat die sonde jou nie kan oorwin nie. As jy jou sekerheid van redding ‘n lisensie vir sonde maak, is jy nie dood vir die sonde nie maar lewe jy nog daarin en gaan jy hel toe (v.1-2).

 

  1. Doen reg (v.12-14)

Gestel die junior Valke rugbyspan speel teen ‘n ander span. Hulle dink dat dit ‘n klub span is. Hulle dink ook dat dit ‘n vriendelike wedstryd is. Hulle weet nie dat dit Australië se o/20 span is, en dat die keurders uitkyk vir spelers om vir die junior bokke te speel nie. Hulle onkunde beteken dat hulle nie hulle beste doen en harde rugby speel nie.

Dink reg sodat jy reg kan doen. Jy is dood vir die sonde en lewend vir God (v.11). Onthou dit sodat jy reg kan doen, en sodat jy teen die sonde kan veg en vir die Here kan lewe (v.12-14). Moenie dink: ‘Ek kan nie die sonde wen nie. Ek kan nie my vuil taal, wellus, bitterheid, dronkenskap los nie. Ek kan nie help dat ek hierdie sondes doen nie. Ek is maar net mens. Dit is normaal dat ek sonde doen. Almal maak foute.’

Moenie so redeneer nie. Dit is abnormaal vir die nuwe mens om sonde te doen. Sonde is deel van die ou mens. Jy is ‘n nuwe mens in Christus. Die ou dinge het verbygegaan en alles het nuut geword (2Kor. 5:17). Moet dus nie toelaat dat die sonde en sy begeertes oor jou liggaam heers nie (v.12). Hoe kan jy dit regkry om ‘nee’ te sê? Hoe kan jy die baas wees en sonde die slaaf?

Moenie net jou sondige dade wil stop nie, maar sê nee vir die sondige begeertes wat hierdie dade veroorsaak (v.12, Jak. 1:14-15). Stry teen sonde in jou gedagtes en begeertes. Moenie plek maak daarvoor nie. Moet dit nie koester nie. Bid en memoriseer verse teen bitterheid, woede, geldgierigheid, jaloesie, hoogmoed, wellus, selfsug, ens. Vul jou gedagtes met heilige dinge (Fil. 4:8). Bid en dink daaroor totdat jy dit begeer. Hierdie heilige begeertes sal jou sondige begeertes oorheers soos wat miljoene liters skoon water vuil water uitstoot.

Sit hierdie heilige gedagtes en begeertes om in dade. Moenie jou liggaam beskikbaar stel vir die sonde nie (v.13). Weerhou jou oë daarvan om na sondige dinge te kyk, jou ore daarvan om na skinderstories te luister, jou hande daarvan om te steel, jou tong daarvan om lelik te praat en leuens te vertel. Raak ontslae van enigiets wat jou tot sonde versoek (v.13, 13:14). Moenie in die ou meester (sonde) se erf speel nie. Hy is sterker as wat jy dink. Vermy hom soos die pes. As jy hom nie vermy nie, sal hy jou met ‘n soen verraai. Hy sal vir jou sê dat hy jou liefhet, maar jou dan met ‘n mes in die rug steek.

Gebruik eerder jou liggaam om die Here te dien en goed te doen (v.13, 12:1). Gebruik jou oë om ander se nood raak te sien, jou voete om hulle te besoek, jou ore om na hulle hulpgeroep en probleme te luister, jou hande om hulle te help en met hulle te deel. Wat kan jy vandag, môre of in die week doen om die Here te verheerlik? Jy hoef nie eers vreeslik hard te dink nie, omdat God die goeie werke vir jou sal uitsit (Ef. 2:10). Jy moet dit net raaksien en doen. Vra dat Hy jou oë sal oopmaak om dit te sien en te doen.

Lewe soos iemand wat dood is vir die sonde en lewend vir God (v.13). Die sonde kan nie meer soos ‘n tirran oor jou heers nie: jy is immers nie meer onder die wet nie, maar onder die genade (v.14, Ps. 19:14, 119:133). Wat beteken dit? Die wet het vereis dat ons vir ons sonde moet sterf. Jesus het namens ons die straf gedra aan die kruis. Die wet kan ons dus nie meer straf nie. Die Heilige Gees het ook God se wet op ons harte geskryf, en stel ons deur sy genade in staat om dit te gehoorsaam en nee te sê vir die sonde (v.14). God se genade het kom doen wat die wet nie kon nie, naamlik om die mag van sonde te breek (v.14).

Heers die sonde nog oor jou? Probeer jy om dit te wen, maar jy het eenvoudig nie die krag nie en misluk elke keer? As dit so is ken jy nie God se verlossing en genade nie. Lewe jy gehoorsaam, maar dit voel of daar een spesifieke sonde is wat jou onderkry? Die sonde kan nie wen nie. Deur Jesus se kruisdood, opstanding, genade en die Heilige Gees kan jy die sonde oorwin (v.14, 8:13, 1Joh. 3:8).

He breaks the power of cancelled sin,

He sets the prisoner free.

His blood can make the foulest clean,

His blood availed for me.

-Charles Wesley-

Aan die kruis het Jesus die buffel van sonde ‘n doodskoot gegee. Soos ‘n gekweste buffel wil sonde ‘n laaste poging aanwend om jou te vernietig. Maar hy kan nie wen nie. Deur geloof in Jesus en die krag van die Heilige Gees sal die buffel van sonde dood voor jou voete neerval as jy hemel toe gaan. Jou sonde sal soos Goliat by Dawid se voete lê.