Coram Deo Cover Image

Coming soon...

12 August 2020

Hoe om enduit te volhard

Hebreërs 12:1-4

Volgens 2Kron. 14-16 het koning Asa die Here getrou gedien, maar op die einde het hy weggedraai. In die Nuwe Testament sien ons dat Demas ’n dissipel was, maar op die einde het hy die wêreld liefgekry en die Here verloën (Kol. 4:14, Filem. 24, 2Tim. 4:10). Vandag nog draai baie mense van die Here af weg, veral onder die druk van die LGBTQ+ beweging. Kyk gerus na hoe baie mense in die NG-Kerk begin het om die wêreld se waardes bo die Bybel s’n te omhels. Hoe verhoed ’n mens dat jy saam met hulle val? Hoe volhard jy tot die einde?

1. Kyk terug (v.1a)

Toe ek op skool was, het die toeskouers ons middelafstand atlete aangemoedig met die woorde: ‘Hou bene hou!’ So werk dit ook in die geestelike wedloop waar die geloofshelde se voorbeeld ons aanspoor (v.1, hfst. 11, Rom. 15:4). Die prentjie is een van ’n klomp toeskouers in die arena. Hulle het alreeds die wedloop voltooi en dra wit oorwinningsklere, sodat hulle soos ’n groot cumulonimbus wolk lyk (v.1). Ons moet egter nie hieruit aflei dat die gelowiges uit die hemel op ons afkyk, of dat ons met die dooies moet praat nie. Dit gaan eerder oor die geloofshelde se voorbeeld wat ons aanspoor.

Om hierdie rede lees ek graag die kerkgeskiedenis en Christelike biografieë. Ek glo dat dit gesond is om geestelike helde te hê (Heb. 13:7). Ek bedoel nie dat jy hulle moet aanbid nie, maar eerder dat jy moet luister na hoe hulle van Jesus getuig (v.1). Om terug te kyk na die geloofshelde help ook dat jy nie moedeloos raak en dink jy is alleen nie. Ek dink hier aan gelowiges wat sê: ‘Ek is die enigste een in my gesin, familie, kompleks, werk, of graad wat die Here dien. Ek wonder partykeer of die Bybel reg is. Hoe kan almal om my verkeerd wees en net ek reg wees?’ As jy die geloofshelde onthou, sal jy nie dink dat jy die enigste een is wat die Bybel glo, of dat jy die enigste een is wat glo dat Jesus die ware Verlosser is nie.

2. Kyk af (v.1b)

Iemand wat op ’n bergfiets ry moet baie meer oplet as iemand wat op die pad hardloop. Die fietsryer moet uitkyk vir slaggate, boomwortels, en klippe, terwyl die een wat hardloop nie sulke probleme het nie. Net so moet jy in die geestelike wedloop afkyk en paraat wees vir strikke. Lê elke las af net soos wat atlete in die eerste eeu sonder klere gehardloop het, sodat niks hulle in die wedloop sou verhinder nie (v.1). Raak ontslae van alles wat jou geestelik terughou, selfs al is dit nie sonde nie (v.1, Luk. 14:18-20, 1Kor. 6:12). Is daar miskien goeie of neutrale dinge wat jou versoek om sonde te doen, of wat keer dat jy by die Here, sy gemeente, en goeie werke uitkom? Is dit ’n verhouding, of vriendskap, sosiale media, die internet, TV, jou werk, studies, ontspanning, ’n stokperdjie, oefening, kos, slaap, of iets anders? Raak onmiddellik daarvan ontslae.

Bekeer jou ook van alle sonde (v.1). Jy kan nie geestelik vooruitgaan as jy met sonde speel, dit in jou hart koester, of dit wegsteek nie (Ps. 66:18, Jes. 59:2). Sonde omring ons maklik soos 'n rower. Dit verstrik en verstrengel jou soos ’n net om jou voete. Dit klou vas soos klitsgras aan ’n mens se kouse. Dit beset jou hart soos wat rotte ’n leë huis beset. Moenie toelaat dat dit vatplek kry in jou lewe nie. Roei dit uit. Bekeer jou daarvan en vra vergifnis sodra jy dit gedoen het (Spr. 28:13, Jes. 1:18, Matt. 6:12, 1Joh. 1:7, 9). Vervang dit met die teenoorgestelde (Ef. 4:22-24). Wees aanspreeklik teenoor ander gelowiges (2Tim. 2:22) en vra hulle om vir jou te bid.

3. Kyk vorentoe (v.1c)

Party Christene kom nie oor die verlede nie. Hulle sukkel om te vergeet wat ander mense aan hulle gedoen het, of wat hulle aan ander gedoen het. Hulle haal dit gedurig op in hulle gesprekke. Dit wys eenvoudig dat hulle nie vergewe het nie (al sê hulle hulle het), of dat hulle nie God se vergifnis aanvaar nie. Volgens die Bybel moet ons vergeet van die dinge wat agter is en die wedloop hardloop wat die Here voor ons gelê het (v.1, Fil. 3:12-14).

Die feit dat die Bybel die Christelike lewe as ’n wedloop beskryf (v.1, 1Kor. 9:24, 2Tim. 4:7), wys dat dit nie altyd maklik is nie. Soms is dit moeilik om ‘nee’ te sê vir sondige begeertes, of om wettige dinge af te lê wat jou geestelik terughou. Dit is ook geen grap om aan te hou glo as jy deur diep waters gaan en dit vir jou voel of die Here jou verlaat het nie (Job 23). Dit is ook ’n uitdaging om te volhard as jy ’n Christen is in Noord-Korea, of Iran; of as ons postmoderne kultuur sê dat jy onverdraagsaam is, omdat jy in die Bybel glo en sê dat Jesus die enigste Weg is. Dit is moeilik om ’n Christen te wees as almal sê dat dit reg is om saam te bly, terwyl jy glo dat dit sonde is; of as almal ter ere van Black Lives Matter die knie buig, terwyl jy die enigste een is wat staan omdat jy nie hulle gay agenda kan ondersteun nie.

Laat ons nie onder die druk knak nie, maar volhard in die wedloop. As jy voor die einde terugdraai, sal jy nie hemel toe gaan nie (3:6, 14, 10:36, Matt. 10:22, Rom. 11:22, Kol. 1:23, 2Tim. 2:12).

4. Kyk op (v.2-4)

Toe ek as ’n jong man in Nelspruit in die bediening was, het ek vir meer as ’n jaar depressief gevoel. As ek met my ma hieroor gepraat het, het sy gesê: ‘Kyk op!’ Net so moet ek en jy opkyk as ons enduit wil volhard in die Christelike wedloop. Hoe doen ’n mens dit prakties? Die Griekse woord vir ‘die oog gevestig’ [aphoraō] beteken letterlik om van alles af weg te kyk na iets anders toe. Soos wat ’n kolwer alles uitblok en net na die bal kyk, moet ons wegkyk van alles na Jesus toe. Druk jou ore toe vir wêreldse idees, vals godsdienste, en menslike filosofieë, sodat jy Jesus se stem in die Bybel kan hoor. Sien Hom in sy lewe, dood, begrafnis, opstanding, hemelvaart, heerskappy, en wederkoms. Glo in Hom as jou persoonlike Verlosser en Here. Kyk na Hom deur oor sy Persoon en karakter na te dink. Kom ek gee jou ’n paar voorbeelde uit Johannes-Evangelie en dan kyk ons wat dit beteken:

 • Jesus is die Woord van God (Joh. 1:1). Hy maak God se gedagtes aan ons bekend (Joh. 1:18, 14:9).
 • Hy is die Skepper van alles (Joh. 1:3). Dit beteken ook dat Hy God is (Joh. 1:1).
 • Hy is die Lam van God (Joh. 1:29). Net soos wat die bloed van die lam in Eks. 12 die Israeliete se lewens gered het, het Jesus sy bloed gestort om ons van die hel te red.
 • Hy is ons Rabbi, of ons Leermeester (Joh. 1:50). Hy onderrig ons in die waarheid.
 • Hy is die Koning van Israel (Joh. 1:50). Hy regeer oor sy volk, maar is ook die Koning van al die nasies (Ps. 22:29).
 • Hy is die Nuwe Tempel (Joh. 2:19). Die Ou Testamentiese tempel was maar net ’n skadubeeld van Jesus wat die ware Tempel is. Jesus is met ander woorde die plek waar ons met God ontmoet.
 • Hy is die Regter (Joh. 5:22). Eendag sal Hy die wêreld oordeel.
 • Hy is die Lig van die wêreld (Joh. 8:12). Hy lei ons deur hierdie donker wêreld.
 • Hy is ‘EK IS’ (Joh. 8:58, Gk.). Jesus is die ewige, onveranderlike, en selfstandige God van Eks. 3:14.
 • Hy is die Deur vir die skape (Joh. 10:9). Hy lei ons in die kraal in, sodat ons veilig by Hom kan wees.
 • Hy is die Goeie Herder (Joh. 10:11). Hy bewaar ons teen die wolwe en gee ons die goeie weiding sy Woord.
 • Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh. 14:6). Hy is die Ware Weg na die Lewe; die enigste Weg na die hemel.
 • Hy is die Brood van die Lewe (Joh. 6:35). Hy versadig ons siele.
 • Hy is die Opstanding en die Lewe (Joh. 11:25). Deur Hom sal ons siele vir ewig lewe. Wanneer Hy weer kom sal Hy ons liggame opwek en maak dat dit vir ewig lewe.
 • Hy is die Ware Wingerd (Joh. 15:1). Deur Hom kan ons die goeie vrugte van bekering dra (Joh. 15:5).
 • Hy is die Here (Joh. 20:28). Hy is die Een voor wie ons die knie buig.
 • Hy is God (Joh. 20:28). Hy is waardig om aanbid te word.

Ons kan dieselfde doen met sy Name in die res van die Bybel. Hierdie is die Jesus na wie ons moet kyk. Vertrou jou lewe aan Hom toe en volg Hom met jou hele hart. Hy is die Leidsman en Voleinder van die geloof (v.2). Die Griekse woord vir Leidsman [archēgos] verwys letterlik na die stigter van ’n beweging wat daarna die leier bly (v.2, 2:10). Jesus het vir ons die weg gebaan soos iemand wat vooruit loop en die bosse uitkap om ’n pad te maak (6:20). Omdat Jesus self die pad geloop het, weet Hy waar die slaggate is. Volg daarom in sy voetspore (1Joh. 2:6).

Hy is ook die Voleinder van die geloof (v.2). Hy sal alle gelowiges veilig tot in die hemel en daarna tot op die nuwe aarde bring (Fil. 1:6, 1Tess. 5:23-24). Alhoewel dit ons werk is om te volhard (v.1), sal Hy ons die vermoë sal gee om dit reg te kry (v.2). Die Bybel sê:

“werk julle eie heil uit met vrees en bewing [jou deel]; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae [God se deel].” (Fil. 2:12-13).

“sodat ons ’n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons wat in die krag van God bewaar word [God se deel] deur die geloof [jou deel] tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd.” (1Pet. 1:4-5).

“[julle moet] julleself in die liefde van God bewaar [jou deel]... Aan Hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig [God se deel]” (Jud. 21, 24).

Dit is onder andere waarvoor Jesus aan die kruis gesterf het: nie net om ons sonde te vergewe nie, maar om te verseker dat die Heilige Gees ons help om einduit te volhard. Jesus het ook die pad van die kruis geloop om vir ons die voorbeeld te stel, sodat ons kan weet hoe om deur beproewings te volhard (v.2, 1Pet. 2:21). Wat was sy geheim? Hy het verby die kruis gekyk na die vreugde wat kom; na die Vader wat Hom aan sy regterhand sou verheerlik; na die miljoene wat gered sou word en saam met die res van die skepping voor Hom sou neerbuig (v.2, 1:3, Jes. 53:10-12, Joh. 17:5, 24, Op. 5:11-14). Só het Jesus dit reggekry om die skande van die kruis te verduur: die skande van mense wat Hom gespot het, op Hom gespoeg het, Hom naak gelos het, en Hom doodgemaak het (v.2-3).

Dink soos Jesus. Kyk na die vreugde wat kom, sodat jy nie moeg word en uitsak nie (v.2-3). Maar dan moet jy weet wat kom. Dit help nie jy dink aan die hemel as ’n plek waar die lig so helder is dat jy niks kan sien nie; as ’n plek waar jy altyd op jou gesig sal wees en sing; as ’n plek waar jy vlerkies het, op ’n wolk sit, en op ’n goue harp speel nie. Niemand vind dit aantreklik nie.

As jy egter weet dat die hemel vol liefde, blydskap, genade, vrede, perfekte vriendskappe en verhoudings is, is dit ’n ander saak. As jy weet dat die nuwe aarde ’n herstelde tuin van Eden sal wees en dat daar geen sonde, demone, siekte, swaarkry, hartseer, of dood sal wees nie, is dit ’n ander saak. As jy weet dat Jesus wonderliker is as enigiets in die skepping, is dit ’n ander saak. Word jy versoek om die handdoek in te gooi, omdat die beproewings te swaar raak, omdat jy moeg is om die Bybel teen jou familie te verdedig, omdat hulle jou stief behandel omdat jy ’n Christen is (v.2-3)? Moenie opgee nie, maar dink aan die beloning. Hou die oë op Jesus en vra Hom om jou krag te gee om enduit te volhard. Maak gebruik van die genademiddele wat Hy jou gegee het: die Woord, die gemeenskap van die gelowiges, die nagmaal, en gebed (Hand. 2:42, 1Kor. 15:2, 1Joh. 2:19, Jud. 20-21). Sien rooi ligte as jy begin het om hierdie dinge af te skeep: jy is besig is om weg te dwaal. Wees haastig om jou te bekeer en dien die Here soos jy in die verlede gedoen het (Ps. 119:59-60, Op. 2:5, 3:19b).

Dink ook daaraan dat jou lyding nie opmeet teen Jesus s’n nie. Soos die Hebreërs het niemand van ons al gesterf in ons stryd teen mense se ongeloof, vervolging, en sonde nie (v.4). Jesus het (v.3-4). Baie Christene deur die geskiedenis het. Hoe het hulle staande gebly? Hulle het na Jesus gekyk en hulle krag by Hom gekry (v.2-3). En as húlle die dood kon deurstaan, kan ek en jy sekerlik aan Jesus vashou in ’n samelewing wat nie baie vriendelik is teenoor Hom nie.

Mag die Here ons help om nie sy Naam te verloën en op te gee in die wedloop as ongelowiges ‘boo!’ skreeu van die kantlyn af nie. As jy op Jesus fokus, in Hom glo en sy voorbeeld volg, sal jy krag hê om tot die einde toe te volhard. As jy egter jou oë van Hom afhaal en na die wêreld begin luister, sal jy uitsak en nie die wedloop voltooi nie. Jy sal soos keiser Julian die Afvallige (331-363 n.C.) wees en ’n vyand van Jesus en sy kerk word. Julian het in ’n Christen ouerhuis groot geword. Toe hy egter ’n volwassene word, toe draai hy sy rug op die Here. Hy het openlik gesê dat hy ’n heiden is. Hy het die heidense godsdiens bevorder en Christene aktief en aggressief teëgestaan. Hy het vir twee jaar geheers toe hy in ’n oorlog teen Persië gesneuwel het. In sy laaste oomblikke het hy gesê: ‘O Galilean, You have conquered!’1

As jy soos Julian is, sal jy die tipe persoon wees wat jou gemeente en haar leiers by die owerhede aangee as daar ’n vervolging kom. As jy egter in die geloof volhard, wag daar vir jou ’n beloning. Om Jesus se woorde te gebruik: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.” (Luk. 9:23-24).


1  N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 1997), 168-9

Kategorieë