Coram Deo Cover Image

Coming soon...

8 July 2023

Die vrug van die Gees: Vrede

Galasiërs 5:22

Die Puriteine het gesê: ‘Joy is peace dancing; peace is joy at rest.’ Byna alle mense soek vrede, maar sonde en selfsug beroof hulle daarvan: “‘Daar is geen vrede vir die goddeloses nie,’ sê die Here.” (Jes. 48:22).1 “...’n pad van vrede ken hulle nie.” (Rom. 3:17). “...Ons het in kwaadwilligheid en naywer geleef, ons was haatlik en het mekaar gehaat.” (Tit. 3:3).

Die wêreld belowe vrede. In 1994 het mense Peace T-hemde gedra. Dit het nie vrede gebring nie.

Die Verenigde Nasies se ‘Peacekeeping’ taakmag probeer vrede in oorloggeteisterde lande bewerk. Hulle misluk hopeloos.

Oral in die wêreld soek mense vrede deur Xanax, dwelms, alkohol, die natuur, kontemplasie, oosterse meditasie, Enya se musiek, asemhalingstegnieke en hordes ander maniere. Die dinge kan tot ’n mate vrede bewerk, maar dit verdwyn in die harwar van die lewe. Selfs al het mense vir ’n tyd lank vrede is dit sonder blydskap.

Hoe en waar kry ’n mens blywende vrede?

 

1. Die bron van vrede

Vals leraars het die Galasiër-gemeentes binnegedring. Volgens hulle was geloof in Jesus Christus nie genoeg vir redding nie. As jy die onderhou, sal jy vrede hê. Maar die wet gee vir niemand vrede nie. Dit veroordeel jou. Paulus sê in Rom. 3:19-20: “Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word, en die hele wêreld hulle voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor Hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde.”

Solank as wat sondeskuld, die dood en God se oordeel in die prentjie is, is daar nie vrede nie. Sonde veroorsaak probleme (vgl. 2Tim. 3:1, 2-4).

Watter hoop het ons dan? Jesus het as die Prins van vrede aarde toe gekom (Jes. 9:5, Luk. 2:14). Anders as in Islam kom Jesus se vrede nie deur Jihad (heilige oorlog) of die swaard nie. Hy bring dit nie deur weerstand sonder geweld soos Ghandi nie. Hy bring dit nie deur die Kommunistiese ideaal van ’n gelykop verdeling van rykdom nie. Hy bring dit nie deur sosiale geregtigheid vir elke godsdiens, ras en geslag nie.

Die rede vir die wêreld se onrus en onlus is sonde. Dit is ’n vonk op die biskruit van God se toorn (Rom. 1:18, 19-32). As Hy wil, kan God ons in ’n oomblik uitwis. Tog noem die Bybel Hom vrede en die God van alle vrede (Rigt. 6:24, 2Tess. 3:16, Heb. 13:20). In Christus het God mens geword om vrede te bewerk. Jesus het in ons plek kom sterf, sodat ons vrede met God kan hê (Ps. 85:11, Jes. 53:5, Joh. 20:19, 26).

Het jy vrede met God? Het jy jou sonde bely en dit laat staan; is jy vergewe (Spr. 28:13, Jes. 1:18)? Rus jou gewete (Heb. 9:14, 10:22)? Of het jy die vals vrede wat die wêreld belowe? Hulle roep: “‘Vrede, vrede!’ Maar daar is geen vrede nie.” (Jer. 6:14). Hierdie vrede sal nie hou nie: “Wanneer hulle sê, ‘Daar is vrede en veiligheid,’ kom daar skielik vernietiging oor hulle, soos geboortepyne 'n swanger vrou oorval, en hulle sal beslis nie ontkom nie.” (1Tess. 5:3).

Die Gees se vrug van vrede kom van die wortels af. Die wortels groei uit die kruis waar Jesus vrede tussen God en mens bewerk (Kol. 1:20). God se vrede is vir almal wat weergebore is (1:3, 6:15-16). Hy gee ons sy vrede deur geloof in Jesus Christus: “Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus.” (Rom. 5:1).

Ek het dit onlangs met ’n man gedeel wat ons gemeente besoek. Vir hom was dit soos koue water op ’n bloedige dag in die Kalahari. Op ouderdom 55 het hy vir die eerste keer die goeie nuus van Jesus Christus verstaan. ‘Ek is al vir 50 jaar in die kerk. Hoekom het niemand my dit ooit vertel nie.’

Ek vat geen krediet hiervoor nie. Ek blameer sy vorige gemeente wat die goeie nuus van sogenaamde verbondskinders weerhou het.

 

2. Die vrug van vrede

Die Heilige Gees maak Christus se vrede ’n realiteit in ons harte (v.22, Joh. 14:26-27, Rom. 15:13, 2Tess. 3:16). Dit is meer as ’n gevoel van vrede. Die Grieks- en Hebreeuse woord vir vrede (Gk. eirēnē, Heb. shalom) spreek van ’n algehele vrede, voorspoed, welvaart, heling en rus.

’n Gemeente vol van die Heilige Gees verstaan hierdie vrede. Die mense is nie verdeeld nie, maar lewe in vrede met mekaar (Rom. 14:17, 19, Ef. 4:3, Kol. 3:15). Hulle het geen vrede met dwaling nie. Hulle weet vrede en heiligmaking loop soos verliefdes hand aan hand: “Streef na vrede met almal en na die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie.” (Heb. 12:14).

In Engels sê ons: ‘Peace if possible; truth at any cost.’ Rom. 12:18 sê: “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.” Ons vrede lê in Christus en die waarheid, daarom is vrede met vals leraars onmoontlik. Talle gelowiges in die NG Kerk besef dit. Hulle kan eenvoudig nie met die liberales handevat nie, maar hulle moet doleer of afstig.

’n Gemeente vol van die Gees is nie wanordelik nie. Almal praat nie gelyk in tale nie. Mense val nie op die grond en ruk nie. God is tog nie ’n God van wanorde nie, maar van vrede (1Kor. 14:33).

Dit geld ook vir die Geesvervulde individu. Daar is orde in sy huwelik, gesin, werk, voorkoms, hart en sy verhouding met Christus. Hiervan is ’n sekere in Engeland ’n goeie voorbeeld. Voor hulle bekering was hulle huis so vuil en deurmekaar soos ’n rot se nes. Toe die Here hulle red, het daar orde in hulle hart en huis gekom. Waar die Heilige Gees mense red, bring Hy orde en vrede. Dit geld ook vir hulle verhoudings. Hulle baklei nie meer soos ongelowiges nie (v.20), maar hulle is vredemakers (Matt. 5:9). Waar hulle teen mekaar sondig, maak hulle dit reg (Matt. 5:23-24). Waar ander mense teen hulle sondig, praat hulle dit uit (Matt. 18:15-17). In hulle huwelik wil hulle in vrede lewe (1Kor. 7:15). Hulle strewe na vrede wat op sy beurt op blydskap uitloop (1Pet. 3:11, Spr. 12:20).

Dit is wat Jesus in mense se lewe doen: Hy bring vrede. Ef. 2:14-16 sê: “Hy is immers ons vrede—Hy wat albei (Jood en Griek) één gemaak het, en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat Hy, deur vrede te maak, in Homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat Hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, deurdat Hy daaraan die vyandskap vernietig het.”

’n Lewe vol van die Gees raak nie angstig oor vandag se behoeftes en môre se onsekerhede nie (Matt. 6:25, 34). ’n Geesvervulde mens vertrou die Here en gee sy sorge vir Hom (Jes. 41:10, 1Pet. 5:7). Hy raak nie paniekerig oor ’n winter vol loadshedding, ’n nuwe wêreldorde, die Antichris en elke WhatsApp wat die rondte doen nie. Hy is vredevol, omdat hy weet God is in beheer; Hy sal alles tot sy kinders se voordeel uitwerk (Rom. 8:28, Ef. 1:11).

’n Geesvervulde gelowige glo die waarheid van Jesus se woorde in Joh. 16:33: “Dit het Ek vir julle gesê, sodat julle in My vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaarkry; maar hou moed, Ek het reeds die wêreld oorwin.” As hy in die aand gaan slaap, vul die vrede van God sy gedagtes (Ps. 4:9). Hy lewe in vrede en op sy sterfbed vul God se vrede hom (Luk. 1:79, 2:29, Jes. 57:1-2, Op. 14:13). Omdat hy op Christus vertrou, weet hy die oordeelsdag sal vredevol wees (Rom. 2:10). Die God van vrede sal Satan onder sy voete verbrysel (Rom. 16:20). Hy sien uit na sy lewe in die nuwe Jerusalem, die stad van vrede (Ps. 122:6-8). Hy beskou dit as ’n koninkryk van vrede wat nooit ophou nie (Ps. 72:7, Jes. 9:6).

Wat ’n vooruitsig!

Wil jy dit hê?

Vind God se vrede deur Jesus Christus. Bly deur die Woord en die Gees in sy vrede (v.22, Ps. 119:165, Jes. 26:3, 48:18, Rom. 8:6). Lewe opreg, dan sal jy vrede hê: “totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte; dan word die woestyn ’n vrugteboord, en die vrugteboord self word vir ’n bos gereken. En die reg woon in die woestyn, en die geregtigheid hou verblyf in die vrugteboord. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid rus en veiligheid tot in ewigheid.” (Jes. 32:15-17, Ou Vertaling).

Wie regtig God se vrede soek, sal sy tug aanvaar, omdat ons daardeur sy vrede deel (Heb. 12:11). Bid vir hierdie vrede (Num. 6:24-26, Rom. 15:33, Fil. 4:6-7, 9, 2Pet. 1:2, 2Joh. 3, Judas 2). Deel dit met ander en roep hulle deur die evangelie tot God se vrede (Jes. 27:5, 52:7, Luk. 10:5-6, Ef. 2:17, 6:15). Sy vrede is ’n ewige vrede (Jes. 54:10). Hy belowe nie vrede en trek dit terug nie. Mense doen dit (Jer. 9:8). Dingaan het vrede belowe, maar op die einde vir Piet Retief en sy geselskap vermoor.

Vind God se vrede in Christus. Vra die Gees om dit vir jou te gee. Sy vrede groei in elke gelowige soos vrugte aan ’n boom (v.22). Laat sy vrede in jou soos my vriend sy naartjieboom wees. So vol was dit van vrugte dat die takke naby die grond gehang het.

As mense hierdie vrede in jou lewe sien, sal dit hulle na Christus toe trek. Hopelik sal hulle die vrugte pluk en daarvan eet. Dan sal hulle kan smaak en sien dat die Here goed is.


1  Aanhalings uit die 2020 Vertaling.

Kategorieë