Coram Deo Cover Image

Coming soon...

16 June 2021

Die laaste wêreldryk

Psalm 2

Christene glo verskillend oor die eindtyd. Baie verwag ’n nuwe wêreldorde en een wêreldregering. Ek sien dit nie in die Bybel nie. Volgens tekste soos Dan. 2 het Jesus se Koninkryk reeds begin en sal daar geen ryk na syne wees nie. Die Babiloniese ryk het geval. Die Griekse-, Persiese- en Romeinse ryk bestaan nie meer nie. Jesus se ryk het by sy eerste koms begin, is besig om te groei en sal by die wederkoms vervul word. Dit sal vir ewig bestaan. Syne is die laaste wêreldryk. Psalm 2 bevestig dit.

 

1. Die wêreld in opstand (v.1-3)

Daar is baie videos oor die PEPUDA Amendment Bill wat die rondte doen. PEPUDA staan vir The Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination. Indien hierdie wet deurgaan, sal dit nadelige gevolge vir die kerk en alle godsdienste hê. Ons sal nie meer ons geloof vrylik kan uitleef nie. As Christene sal ons beboet word en in die tronk beland as ons PEPUDA oortree.

     Dit is maar net een voorbeeld van ’n wêreld in opstand teen God en sy Messias; van wêreldleiers wat teen Hom saamspan (v.1-2, 46:7). Hulle haat vir Jesus en sal alles in hulle vermoë doen om Hom te diskrediteer. Dit is sý Naam wat hulle in films vloek. Hulle skep vir hulle ’n Jesus met wie hulle gemaklik is: Jesus die goeie profeet; Jesus die wyse leermeester. Moet net nie Jesus die Here, Jesus die Koning, Jesus die enigste Verlosser verkondig nie (v.6, Joh. 14:6). Moenie vir hulle ’n Jesus voorhou wat sê daar is net twee geslagte of dat die huwelik tot een man en een vrou beperk is nie (Matt. 19:4-6). As jy dit doen, skreeu hulle: ‘Gooi sy juk af! Ons wil nie hê Hy moet oor ons regeer nie!’ (v.3, 1Sam. 8:7, Luk. 19:14, Joh. 19:15).

     Hulle wil die here van hulle eie lewe wees en soek nie ’n God aan wie hulle rekenskap moet gee nie. Daarom haat hulle die Here (v.1-3, Joh. 7:7). As jy in Hom glo, Hom aanbid en Hom gehoorsaam, sal hulle jou ook haat. Jy kan dagga rook, pornografie kyk, jou liggaam vir seks verkoop, babas vermoor, gay wees en sê jy is ’n man al is dit duidelik dat jy ’n vrou is. Moet net nie sê iemand is verkeerd nie, dan vervolg hulle jou (v.1-2). Dit het onlangs in Durban gebeur. ’n Onderwyser het ’n romp en sykouse skool toe gedra. Toe die hoof hom aanspreek, toe is die herrie los. Die hoof moes hom om verskoning vra.1

         Aan wie se kant is jy? Wil jy saam met die wêreld losbreek? Sien jy God se Woord as ’n wet wat jou verhinder om te doen wat jy graag wil doen (v.3, Jer. 5:5)? Lewe jy in opstand teen God se wet? Of onderwerp jy jou daaraan? Sien jy sy wet as ’n elektriese heining wat keer dat die leeus by jou kom? Of sien jy dit as ’n skadunet wat keer dat jy by die sappige druiwe uitkom? Sien jy dit as ’n grens wat jou vryheid beperk? Of sien jy dit as ware vryheid, omdat daar dood buite die grense is (Ps. 119:45)? Sien jy dit as toue waardeur God se Gees jou met liefde op die regte weg lei (Hos. 11:4)? Of sien jy dit as toue wat jou vasbind en keer om vry te wees (v.3)?

 

2. God se reaksie (v.4-6)

Wat sou jy sê as miere kon praat en jy hulle hoor sê dat hulle die sterre uit die hemel gaan trek? Jy sou lag. Net so is dit vir die Here lagwekkend dat nasies en wêreldleiers dink hulle kan Jesus van sy troon afgooi (v.4, 1-3). Hy sal in sy woede teen hulle spreek en hulle verskrik (v.5).

Het jy al gesien hoe bang die wêreldleiers vir God se Woord is? Hulle kan dit nie ignoreer soos jy ’n miertjie onder jou voete ignoreer nie. Hulle skarrel. Hulle hou gesprekke, vergaderings, optogte en maak uitsprake in die media om die samelewing teen Christus se waardes te ‘beskerm’. In sy woede sê Here: “Ek self het my Koning gesalf op Sion, my heilige berg.” (v.6).2 Jesus is die Koning van die konings en die Here van die here (Op. 19:16). Hy sal dit nie eers by die wederkoms word nie, maar regeer reeds op die hemelse berg Sion aan sy Vader se regterhand. Dawid het in Ps. 24:7-10 gesê:

Lig op julle koppe, poorte,

ja, lig julleself op, ewige ingange,

sodat die roemryke Koning

kan ingaan.

Wie is hierdie roemryke Koning?

Die Here, magtig en heldhaftig,

die Here, heldhaftig in die stryd.

Lig op julle koppe, poorte,

ja, lig op, ewige ingange,

sodat die roemryke Koning

kan ingaan.

Wie is Hy,

hierdie roemryke Koning?

Die Here, Heerser oor alle magte,

Hý is die roemryke Koning.

In Ps. 110:1 staan daar: “Dit is die uitspraak van die Here vir my Heer: ‘Sit aan my regterhand totdat Ek jou vyande ’n voetbank vir jou voete maak.’” Paulus praat in Ef. 1:20-22 van God se krag “wat Hy uitgeoefen het in Christus, toe Hy Hom uit die dood opgewek het, en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en Hom aan die kerk gegee, as Hoof oor alles”.

Party sal sê: ‘Dit lyk nie of Jesus regeer as ek na die chaos om my kyk nie.’ Dit is omdat jy soos ’n mier op ’n groot legkaart is. Vir jou lyk alles na wanorde, maar Jesus sien die geheelbeeld. Lees maar die boek Daniël. Vir die profeet het dinge deurmekaar gelyk. Maar die Here sien die geskiedenis in een oomblik en is in beheer van wat in lande en nasies gebeur. Alles sal uitwerk soos Hy beplan het. Dink byvoorbeeld aan die volkstelling onder keiser Augustus. God het dit beplan, sodat Jesus volgens die profesie in Betlehem gebore kon word (Miga 5:1-4, Luk. 2:1-7).

Moet dan nie vir ’n oomblik dink die ANC, die Demokrate in Amerika, die Wêreldgesondheidorganisasie, die Verenigde Nasies, of Satan kan doen wat hulle wil nie. Volgens die Bybel is hulle pionne in die Here se hand. Sonder dat hulle dit weet, is hulle besig om God se raadsplan uit te voer. Jesaja sê: “Onthou die dinge van vroeër, van lank gelede; want Ek is God, en daar is geen ander nie, God, en daar is niemand soos Ek nie—Ek wat van die begin af die afloop aankondig, van lank gelede af dit wat nog nie gebeur het nie; Ek wat sê, ‘My raadsbesluit sal standhou; alles wat Ek wil, sal Ek uitvoer’” (Jes. 46:9-10).

In Hand. 4:27-28 staan daar: “Want inderdaad, in hierdie stad het hulle—Herodes en Pontius Pilatus, saam met die heidennasies en die volke van Israel—saamgespan teen u heilige Dienskneg Jesus, wat U gesalf het om alles te doen wat U deur u hand en u plan vooruit beskik het dat dit gebeur.” Paulus praat van God as “die Een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur” (Ef. 1:11).

 

3. Jesus se heerskappy (v.7-9)

Die son het ’n omtrek van meer as 4 miljoen km. Dit klink groot, totdat jy dit langs die grootste ster sien wat ’n omtrek van 6 biljoen km het. Net soos wat die aarde ’n spikkel teen die son is, is die son ’n spikkel teen hierdie ster.

Net so lyk party leiers en wêreldryke indrukwekkend, totdat jy hulle langs Jesus sien. Jesus is God se Gesalfde Koning of Messias (v.2, 6). Hy is die Seun van God (v.7). Engele en mense is God se seuns deur skepping (Job 1:6, Hand. 17:28). Salomo was dit weens sy koninklike amp (1Kron. 22:9-10, 28:6). Christene is dit deur redding (Joh. 1:12-13, Gal. 4:5, Ef. 1:5). Net Jesus is die unieke Seun van God van ewig af (v.7, Joh. 3:16, 5:26, 6:57, 20:17, Heb. 1:3, 1:5).

Iemand sal sê: ‘Maar v.7 sê dat die Vader die Seun vandag verwerk het. Hoe kan Hy van ewig af die Seun van God wees?’ Ons kan nie buite tyd dink nie en daarom gebruik die psalmis tyd om te sê dat die Vader die Seun voortgebring het. Dit is soos as 2Pet. 3:18 van die dag van die ewigheid praat. Petrus bedoel nie dat die ewigheid 24 uur is nie, maar hy beskryf dit as sulks. Dieselfde geld vir Ps. 2.

Jesus is van ewig af uit die Vader. As dit nie so was nie, beteken dit dat God op ’n spesifieke tydstip die Vader geword het en dat Jesus die Seun van God geword het. As dit so is, dan was God nie altyd die Vader en die Seun nie en het Hy verander (kontra Mal. 3:6, Heb. 1:10-12, 13:8, Jak. 1:17). Of dit beteken dat Jesus nie ewig is nie, maar dat Hy geskep is (kontra Jes. 9:5, Joh. 1:1-3, 8:58, 17:5, 24, Kol. 1:16, 1Joh. 1:2, 5:20, Op. 22:13).

Volgens die Bybel is Jesus die ewige Seun van God. God het dit reeds in die Ou Testament geopenbaar (v.7, 12, 2Sam. 7:14, Spr. 30:4). In die Nuwe Testament het Hy dit glashelder gemaak toe Hy by Jesus se geboorte, sy doop, sy opstanding en sy hemelvaart gesê het dat Hy die Seun van God is (Luk. 1:32, 35, 3:22, Hand. 13:33, Rom. 1:4, Heb. 1:3-5, 5:5).

As die Seun van God behoort nasies en die eindes van die aarde aan Hom (v.8). Dit is syne deur skepping (Kol. 1:15-17, Heb. 1:2), maar dit is ook syne omdat Hy die Vader behaag het (Matt. 3:17). Die nasies is syne, omdat Hy hulle met sy bloed gekoop het (Jes. 53:10, Op. 5:9). Dit is syne, omdat Hy die Koning is (72:8, Dan. 7:13-14). Dit is syne, omdat Hy die Vader daarvoor gevra het (v.8, Joh. 17:9, 20, Heb. 7:25). Dit is syne deur die evangelie (Matt. 28:18-20).

Op die einde sal Jesus meer volgelinge as die duiwel hê. Hele nasies sal voor Hom buig en Hom aanbid (v.8, 22:28-29, 86:9, Jes. 11:9, 45:22-23, Mal. 1:11, Luk. 13:29). Selfs die kleinste eilande sal Hom aanbid (Jes. 42:10, 12). Dié wat nie wil buig nie, sal verpletter word soos mens ’n kleipot met ’n ysterstaf stukkend slaan (v.9, Jes. 30:14, Jer. 19:11, Op. 12:5, 19:15).

Voor die 1830’s het die meeste Christene geglo wat ek sopas oor Jesus se heerskappy gesê het. Die kerkvaders, die hervormers, die Puriteine, die groot evangeliste en sendelinge het dit geglo. Vandag dink mense dit is iets wat die New Apostolic Reformation (die NAR) uitgedink het en dat jy daarvoor versigtig moet wees. Volgens hulle sal die wêreld stelselmatig slegter raak en is Jesus se wederkoms die enigste oplossing.

Ek sien ook uit na die wederkoms, maar ek glo dat Jesus se vyande onder sy voete sal wees vóór Hy na die aarde toe terugkeer. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Dit sal gebeur wanneer Jesus weer kom en die dooies opwek (1Kor. 15:25-26).

Ons lae siening van Jesus se huidige Koningskap maak dat ons nie ernstig vir die kerk, sending, evangelisasie en herlewing bid nie. Ons dink ons gebede sal nie juis verskil maak nie, omdat Jesus eers by die wederkoms Koning sal wees. En dan wonder mense hoekom die kerk so swak is; hoekom ons nie ’n indruk op die wêreld maak nie. Die duiwel skrik nie vir biddelose Christene en gemeentes nie. Dit is as hy Christene en gemeentes op hulle knieë sien dat hy alles in sy vermoë probeer om hulle te keer. Moet hom nie help om suksesvol te wees, omdat gebed in jou eie lewe en die gemeente se bidure vir jou ’n bysaak is nie.

 

4. God se uitnodiging (v.10-12)

In Suid-Afrika ignoreer baie mense die padwette sonder dat daar gevolge is. Met die Here kan jy dit nie doen nie. As jy Jesus ignoreer, gaan jy hel toe. Daarom moet selfs die leiers van hierdie wêreld wys wees en voor Hom buig (v.10). Joe Biden is onwys. Julius Malema is onwys. Die meeste ander leiers is onwys, omdat hulle nie die knie voor Jesus buig nie. Maar as jy nie nou die knie voor Hom buig nie, gaan Hy jou in die toekoms dwing om dit te doen (v.9, Fil. 2:9-11). Soos ’n ouer Christen vir ’n Jehovas Getuie gesê het: ‘You will bow before Jesus Christ. Even if He has to break your knees, you will bow.’

Dien daarom die Here met vrees en juig met bewing (v.11). Erken Jesus as jou Here en jou God (Joh. 20:28). Moenie sy dreigemente ligtelik opneem nie, maar bekeer jou (v.10-11). Jy hoef nie te vrees soos iemand wat weghardloop vir ’n rower nie. Maar jy moet ontsag hê soos iemand wat in verwondering fluister as ’n 8 ton olifant teen sy kar staan. As jy Jesus voor jou oë sien, sal jy terselfdertyd bewe en bly wees (v.11, 2Tess. 1:10, Heb. 12:28-29). Omdat dit so is, kan jy nie vir Jesus sing asof hy jou meisie of kêrel is, of asof jy by ’n rock konsert is nie. As jy Hom regtig ken, sal jy soos Moses, Daniël, Esegiël en Johannes vol vrees op jou gesig val en Hom aanbid. Jy sal Hom soen soos wat ’n onderdaan sy koning soen (v.12, vgl. 1Sam. 10:1, 1Kon. 19:18). Ek praat nie van ’n soen soos die een waarmee Judas Hom verraai het nie. Ek praat van ’n soen van liefde, trou en lojaliteit. Jy skuld Hom dit, omdat Hy jou gemaak het en omdat Hy gesterf het om die nasies sy eiendom te maak (v.8). As jy dit nie doen nie, sal Hy soos ’n leeu op jou afstorm en jou verskeur (v.12, Gen. 49:9-10, Op. 5:5).

Hoe lank sal jy nog jou bekering uitstel? Hoe lank sal jy Hom nog ignoreer soos ’n kind wat sy boontjies vir laaste los in die hoop dat sy ma sal sê hy hoef dit nie te eet nie? Hoe lank sal jy nog op die weg van jou sonde aanhou? Hoe lank sal jy nog van die Here af wegdwaal? Wanneer sal jy sê: ‘Ek is klaar met my sonde; ek bring dit vir Jesus om vergewe te word’? Wanneer sal jy die Here met ywer dien soos toe jy tot bekering gekom het? Laat staan jou verskonings vir hoekom jy dit nie kan doen nie. Jy weet dit sal jou nie help as jy voor die Leeu van Juda staan nie. Lê eenvoudig op jou gesig voor die Here en vra Hom om jou te herstel.

“Nader tot God, dan sal Hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges! Weeklaag en treur en huil! Laat julle lag in droefheid verander, en julle blydskap in somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal Hy julle verhoog.” (Jak. 4:8-10). Jy hoef nie ’n tower formule te volg nie. Doen eenvoudig wat die verse sê en wag op die Here totdat Hy na jou toe kom.

As jy aanhoudend uitstel, sal die Here se woede teen jou ontvlam (v.12). Hy vat lank om kwaad te word, maar as sy woede eers vlamvat, sal niemand dit blus nie (v.12, 76:8, Nah. 1:3-6). Ek dink nie enige van ons verstaan regtig die krag van sy woede nie (90:11). Moet Hom nie toets nie, maar skuil deur geloof by Hom dat Hy sy seën oor jou kan uitstort (v.12). Dit kan Hy doen, omdat Hy die Vader se woede oor ons sonde soos ’n spons geabsorbeer het (Jes. 53:4-6, 10, Matt. 27:46, Joh. 18:11, 2Kor. 5:21, Gal. 3:13). Vir dié wat in Jesus glo, is die beker van God se oordeel gedrink en is daar geen straf oor nie (Rom. 8:1). Derek Kidner sê: ‘And there is no refuge from Him: only in him.’3

As jy by Jesus skuil, is jy soos ’n klein olifant wat deur die groot olifante omring word. Ek daag enigiemand uit om tussen die olifante in te loop en die kleintjie te vat. Hy sal nie leef om die storie te vertel nie. Net so kan niemand jou by Jesus wegvat as jy aan Hom behoort nie (Sag. 2:8, Joh. 10:28-29, Rom. 8:38-39). Wys my die koning, weermag, nasie of demoon wat dit sal waag. “Wat sal ons dan hiervan sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?” (Rom. 8:31).


1  https://www.iol.co.za/thepost/news/row-over-bi-gender-kzn-teacher-wearing-a-skirt-to-school-8828a72c-2b8b-454d-af16-92f9eb57e245

2  Aanhalings uit die 2020-Vertaling.

3  Derek Kidner, Tyndale Old Testament Commentaries: Psalms 1-72 (Leicester, England: Inter-Varsity Press, 1973), 53

Kategorieë