Prys die Here vir Kersfees!

21 Dec 2014 Geplaas in: Kersfees

[youtube=http://youtu.be/i2xrqtI5gKY] Baie mense gebruik die woord ‘halleluja’ sonder om te dink wat dit beteken (‘prys die Here’).  Ons gebruik dit soms in ‘n leë herhaling van woorde as ons in die kerk sing.  In sommige kerke sê mense dit uit gewoonte as die dominee preek.  Dit word selfs in sekulêre liede gebruik:  ‘It’s raining men,…

Lees Verder

Die man wat uitgesien het na Kersfees

14 Dec 2014 Geplaas in: Kersfees, Wederkoms

[youtube=http://youtu.be/ntAwXg-uG6I] In A Christmas Carol van Charles Dickens het Scrooge Kersfees gehaat.  Simeon was anders as Scrooge:  hy het uitgesien na kersfees.  Waarna het hy uitgesien?  Na die geskenke of ete saam met familie?  Of het hy gewag vir die vervulling van God se belofte wat 4000 jaar vroeër in Genesis 3:15 gemaak is:  “En…

Lees Verder

Die Koning in die krip

28 Dec 2013 Geplaas in: Christus, Kersfees

“1 En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. 2 Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was. 3 En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. 4 En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit…

Lees Verder

Wie is Jesus en hoe kan Hy jou help?

24 Nov 2013 Geplaas in: Christus, Kersfees

Toe Israel en Sirië Jerusalem wou aanval, het hulle koning (Agas) vir Assirië gevra om te help.  Assirië het gehelp, maar sou later teen Jerusalem draai.  Dit was ‘n tyd van benoudheid en donker in Jerusalem (Jesaja 8:22).  Daar sou egter in die toekoms ‘n Messias kom om hulle te verlos, om lig en vrede…

Lees Verder

Die Tyrannosaurus Rex van Kersfees

18 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

“En ná die dood van Herodes het daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef in Egipte verskyn en gesê:  Staan op, neem die Kindjie en sy moeder, en gaan na die land van Israel; want hulle is dood wat die lewe van die Kindjie gesoek het.  En hy het opgestaan, die…

Lees Verder

Kersfees in Connecticut

18 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

“Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Betlehem en in al die omstreke daarvan al die seuntjies van twee jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het.  Toe is vervul wat deur Jeremia, die…

Lees Verder

Die Koning van Kersfees

13 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

“En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan Josef en sê:  Staan op, neem die Kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê; want Herodes gaan die Kindjie soek om Hom dood te maak.  Hy het toe opgestaan, die Kindjie…

Lees Verder

Wat soek Jesus vir kersfees?

11 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

“En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek.  En kyk, die ster wat hulle in die Ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo-oor die plek waar die Kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug.  En hulle het…

Lees Verder

‘n Negatiewe reaksie op kersfees

5 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

Matteus 2:4-8 ‘n Tyd gelede het ‘n man met my kom praat oor sy probleme.  Hy ken die Skrif baie goed, maar toe ons by die kwessie van wedergeboorte kom het alles daarop gedui dat hy ongered is.  So het ‘n sendeling my vertel van ‘n Moslem in sy dorp wat die Bybel baie goed…

Lees Verder

Die wêreld se wellus vir mag

2 Dec 2012 Geplaas in: Kersfees

“En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom” (Matteus 2:3).   Antiochus Epifanes was ‘n Griekse koning in die jaar 175 n.C.  Hy het die Jode uitgemoor en hom voorgeneem om hulle godsdiens wortel en al uit te kap.  Hy het varke op die altaar in Jerusalem…

Lees Verder