21 Bewyse dat Jesus die Messias is

9 Oct 2013 Geplaas in: Christus

Daar is baie bewyse dat Jesus die Messias is.  Hier is ‘n paar:   [1] Jesus is gebore in Betlehem (Miga 5:1, Lukas 2:11, 15). [2] Jesus is gebore uit ‘n maagd (Jesaja 7:14, Matteus 1:22-23) [3] Hy is uit die stam van Juda (Genesis 49:10, Matteus 1:3, 16). [4] Hy is uit die geslag…

Lees Verder

Wat om te verwag noudat Jesus langs God sit

6 Oct 2013 Geplaas in: Christus

“1 Van Dawid.  ‘n Psalm.  Die HERE het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê:  Heers te midde van u vyande. 3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van…

Lees Verder

Iets om te onthou as jy kerk toe kom

27 Sep 2013 Geplaas in: Aanbidding, God

“1 Die HERE is Koning; laat die volke bewe!  Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder! 2 Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke. 3 Laat hulle u grote en gedugte Naam loof!  Heilig is Hy! 4 Ook die sterkte van die Koning wat die reg…

Lees Verder

Wie is soos die Here?

27 Sep 2013 Geplaas in: God

“1 Halleluja!  Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE! 2 Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid! 3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! 4 Die HERE is hoog bo al…

Lees Verder

‘n Psalm vir gelowiges wat God se liefde betwyfel

15 Sep 2013 Geplaas in: God

Hoekom is dit dat ons in tye van beproewing die Here se liefde betwyfel?  Wanneer dinge sleg gaan of God lank vat om ons gebede te beantwoord, bevraagteken ons sy liefde.  Hierdie Psalm help ons om God se groot liefde duidelik raak te sien in sy Persoon en sy werke.   1 Loof die HERE,…

Lees Verder

Die voorreg en plig van elke skepsel

3 Sep 2013 Geplaas in: Aanbidding, God

Ons is nie geskep om ons eie planne te vervul nie.  Die persoon wat rykdom en roem najaag sal op sy sterfbed agterkom dit was tevergeefs.  God het ons geskep vir groter dinge as dit.  Hy het alles geskep om sy glansryke heerlikheid te weerspieël:  “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel…

Lees Verder

Iets wat Suid-Afrikaanse Christene vergeet het

13 Jul 2013 Geplaas in: Christelike lewe, God

Daar is baie dinge in ons land wat ‘n mens negatief kan maak:  belasting, petrolpryse, die koerant, die regering, misdaad, Zimbabwe, skole, immoraliteit, dwelms, en nog meer.  En dan is dit maklik om te kla; soveel so, dat ons vergeet om dankbaar te wees en die Here te loof.  Dit is baie maklik om te…

Lees Verder

Die belangrikste ding in die wêreld

14 Jun 2013 Geplaas in: God

“1 ‘n Psalm van Dawid.  Gee aan die HERE, o hemelinge, gee aan die HERE eer en sterkte! 2 Gee aan die HERE die eer van sy Naam; aanbid die HERE in heilige sieraad! 3 Die stem van die HERE is op die waters, die God van eer donder; die HERE is op die groot…

Lees Verder

Berg Everest van die Psalms

6 Jun 2013 Geplaas in: God

“1 ‘n Loflied van Dawid.  Alef.  o My God, o Koning, ek wil U verhoog en u Naam loof vir ewig en altyd. 2 Bet.  Elke dag wil ek U loof en u Naam prys vir ewig en altyd.  3 Gimel. Die HERE is groot en baie lofwaardig, en sy grootheid is ondeurgrondelik. 4 Dalet….

Lees Verder

Aanskou jou Koning!

23 May 2013 Geplaas in: God, Soewereiniteit

“1 Die HERE is Koning; Hy is met hoogheid bekleed.  Die HERE is bekleed, Hy het Hom met sterkte gegord.  Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. 2 Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid af is U.  3 Die riviere, o HERE, het verhef, die riviere het hulle gebruis…

Lees Verder
1 26 27 28 29 30