Mense, ape en die beeld van God

27 Nov 2013 Geplaas in: Evolusie, God, Mens, Skepping

“26 En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens…

Lees Verder

Wie is Jesus en hoe kan Hy jou help?

24 Nov 2013 Geplaas in: Christus, Kersfees

Toe Israel en Sirië Jerusalem wou aanval, het hulle koning (Agas) vir Assirië gevra om te help.  Assirië het gehelp, maar sou later teen Jerusalem draai.  Dit was ‘n tyd van benoudheid en donker in Jerusalem (Jesaja 8:22).  Daar sou egter in die toekoms ‘n Messias kom om hulle te verlos, om lig en vrede…

Lees Verder

Moet Genesis 1 begrawe word?

17 Oct 2013 Geplaas in: God, Skepping

Sedert die advent van evolusie 150 jaar gelede, het Christene al hoe minder aandag begin gee aan Genesis 1.  Ons kan nie hierdie hoofstuk stief behandel of begrawe nie, want Genesis 1 bepaal hoe jy die wêreld beskou.  Is daar iets soos diereregte?  Hoe moet ons die natuur oppas?  Hoe lyk ‘n Christelike beskouing op…

Lees Verder

Iemand op wie jy kan staatmaak

12 Oct 2013 Geplaas in: God

“1 O Regverdiges, jubel in die HERE!  ‘n Loflied betaam die opregtes. 2 Loof die HERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensnarige harp. 3 Sing tot sy eer ‘n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank. 4 Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou….

Lees Verder

Bewyse dat God bestaan

11 Oct 2013 Geplaas in: Evolusie, God

Niemand kan God se bestaan wetenskaplik bewys nie.  Ons kan Hom nie met ons vyf sintuie bewys nie.  Wetenskaplikes het onlangs die Higgs partikel ‘ontdek’.  Hulle kon dit nog nie sien nie, en kan dit verseker nie hoor, proe, voel of ruik nie.  En tog is hulle oortuig dit bestaan.  Hoekom wil mense dan nie…

Lees Verder

21 Bewyse dat Jesus die Messias is

9 Oct 2013 Geplaas in: Christus

Daar is baie bewyse dat Jesus die Messias is.  Hier is ‘n paar:   [1] Jesus is gebore in Betlehem (Miga 5:1, Lukas 2:11, 15). [2] Jesus is gebore uit ‘n maagd (Jesaja 7:14, Matteus 1:22-23) [3] Hy is uit die stam van Juda (Genesis 49:10, Matteus 1:3, 16). [4] Hy is uit die geslag…

Lees Verder

Wat om te verwag noudat Jesus langs God sit

6 Oct 2013 Geplaas in: Christus

“1 Van Dawid.  ‘n Psalm.  Die HERE het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete. 2 U magtige septer sal die HERE uitstrek uit Sion en sê:  Heers te midde van u vyande. 3 U volk sal baie gewillig wees op die dag van…

Lees Verder

Iets om te onthou as jy kerk toe kom

27 Sep 2013 Geplaas in: Aanbidding, God

“1 Die HERE is Koning; laat die volke bewe!  Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder! 2 Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke. 3 Laat hulle u grote en gedugte Naam loof!  Heilig is Hy! 4 Ook die sterkte van die Koning wat die reg…

Lees Verder

Wie is soos die Here?

27 Sep 2013 Geplaas in: God

“1 Halleluja!  Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE! 2 Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid! 3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! 4 Die HERE is hoog bo al…

Lees Verder

‘n Psalm vir gelowiges wat God se liefde betwyfel

15 Sep 2013 Geplaas in: God

Hoekom is dit dat ons in tye van beproewing die Here se liefde betwyfel?  Wanneer dinge sleg gaan of God lank vat om ons gebede te beantwoord, bevraagteken ons sy liefde.  Hierdie Psalm help ons om God se groot liefde duidelik raak te sien in sy Persoon en sy werke.   1 Loof die HERE,…

Lees Verder
1 25 26 27 28 29 30