‘n Portret van die kruis

10 Apr 2014 Geplaas in: Kruis, Nagmaal

Oor die jare is daar baie films oor Jesus gemaak.  Tog is die enigste sigbare herinnering wat Jesus nagelaat het, die nagmaal.  Dis as’t ware ‘n portret van die kruis.   “14 En toe die uur kom, het Hy aan tafel gegaan en die twaalf apostels saam met Hom. 15 En Hy sê vir hulle: …

Lees Verder

Oorleef God se oordeel

5 Apr 2014 Geplaas in: God, Kontemporêre kwessies, Vloed

Hollywood het ‘n film gemaak oor die vloed:  Noah.  Ken Ham gee ‘n ressensie van ‘the rough cut of the film, most of which I expect to be in the final film:   [1] In the film, Noah was robbed of his birthright by Tubal-Cain.  The serpent’s body (i.e., Satan), which was shed in Eden, was…

Lees Verder

Trane in die hemel

22 Mar 2014 Geplaas in: God, Sonde

Die wêreld het wel die verkeerde idee, maar selfs húlle weet daar sal nie trane in die hemel wees nie (soos wat Eric Clapton ook sing).  Openbaring 21:4 sê van die hemel:  “En God sal al die trane van hulle oë afvee”.  Volgens Genesis 6, egter, is God bedroef oor die mens se sonde.  Vandaar…

Lees Verder

Wat beteken Pinkster?

23 Feb 2014 Geplaas in: Christus, Handelinge 2:14-36, Heilige Gees, Pinkster

Handelinge 2:14-36 Kom ek verfris net gou jou geheue.  Die dissipels is bymekaar.  Skielik word die Gees uitgestort en kan hulle in ander tale praat sonder dat hulle dit vooraf geleer het.  Die Jode wat dit gehoor het vra:  ‘Wat op aarde gaan aan; wat beteken dít alles?’  Ander Jode spot en sê:  ‘Hulle is…

Lees Verder

Wat gebeur in ‘n herlewing?

13 Feb 2014 Geplaas in: Geestelike gawes, Handelinge 2:1-13, Heilige Gees, Herlewing

Handelinge 2:1-13 Toe die herlewing in New England kom, was ‘n groot getal mense oorweldig met die liefde van God.  John Gillies skryf: ‘Many more began to put on immortality, almost, in the look of their faces….Their looks were all love, adoration, wonder, delight, admiration, humility.  In short, it looked to me a resemblance of…

Lees Verder

Wat is die Heilige Gees se belangrikste bediening?

8 Feb 2014 Geplaas in: Handelinge 2:1-47, Heilige Gees

Handelinge 2:1-47 Is dit om Christene instaat te stel om in tale te kan praat of om ander wonderlike gawes te kan beoefen?  Is dit om jou te help om in oorwinning oor sonde te kan lewe; om heilig te wees?  Is dit om herlewing te gee?  Is dit om in Christene se gedagtes te…

Lees Verder

Hoe moet jy lewe as God soewerein is?

30 Jan 2014 Geplaas in: Besluitneming, Gebed, God, Handelinge 1:12-26, Soewereiniteit, Sonde

Handelinge 1:12-26 Kom ek skets net gou vir jou die agtergrond.  Waar is die dissipels?  ‘n Vergelyking tussen v.12 en Lukas 19:29, 24:50-51 wys dat Jesus op die ooste kant van die Olyfberg was toe Hy opgevaar het.  Die presiese plek was omtrent 1.2 kilometer of 2000 tree (‘n Sabbatsreis, v.12) oos van Jersualem.  Jesus…

Lees Verder

Wat het voor die herlewing gebeur?

5 Jan 2014 Geplaas in: Handelinge, Handelinge 1:1-5, Heilige Gees

Handelinge 1:1-5 Lukas se biografie oor Jesus bestaan uit twee dele (byna soos Tolkien se Lord of the Rings wat uit drie dele bestaan):  Lukas en Handelinge.  Handelinge is letterlik Lukas II.  In Lukas-evangelie beskryf hy wat Jesus begin leer en doen het.  Wat het Hy gedoen?  In 10:38 sê Lukas Hy het “goed gedoen…

Lees Verder

Die Koning in die krip

28 Dec 2013 Geplaas in: Christus, Kersfees

“1 En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. 2 Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was. 3 En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. 4 En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit…

Lees Verder

Jou nr.1 hulp in beproewing

21 Dec 2013 Geplaas in: Beproewings en siekte, God

John Piper vertel hoe ‘n man ná sy preek uit Jesaja 6 vir hom gesê het:  ‘Ons familie gaan ‘n baie moeilike tyd deur.  Ons het onlangs uitgevind dat ‘n familielid ons dogter gemolesteer het.  Jou preek oor God se heiligheid uit Jesaja 6 het ons baie gehelp’.  Hoe het ‘n ‘onpraktiese’ preek soos dít…

Lees Verder
1 24 25 26 27 28 30