Dink reg oor seks

15 May 2015 Geplaas in: Huisgesin en huwelik, Kinderopvoeding, Seks, Sonde

‘n Paar maande gelede het die regering besin om seks wettig te maak vir 12-jariges.  ‘n Onlangse Beeldopskrif het gesê dat hulle kondome vir 10-jariges wil uitdeel.   Die wêreld se idee van seksuele moraliteit is ver verwyderd van wat die Skrif leer.  1 Korintiërs 6:12-20 help ons om reg te dink oor seks.  …

Lees Verder

Die tien plae: Sprinkane

27 Feb 2015 Geplaas in: Afgode, Dissipline, Kerkgeskiedenis, Kinderopvoeding, Tien Plae

In 2008 het ek die evangelie met ‘n sekuriteitswag gedeel.  Hy het gesê dat hy in Shembe glo, en dat Jesus ‘n profeet was maar nie God nie.  Ek het vir hom gevra of Shembe die see kan bedaar; of Shembe sondeloos is.  Die Skrif leer duidelik dat Jesus die ware God is.  Judas 5…

Lees Verder

God se oorlog teen die kerk

11 Jan 2015 Geplaas in: Kerktug, Kinderopvoeding, Nagmaal

[youtube=http://youtu.be/uUwRZl9cbBo] Wat dink jy van dié stelling:  ‘Jesus, nie Satan nie, maak kerke toe’?  Dis waar.  Jesus het vir Petrus gesê:  “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.” (Matteus 16:18).  Vir die kerk in Efese sê Hy:  “[Ek] sal…

Lees Verder

My kind vra oor die doop en die nagmaal (riglyne vir ouers en grootouers)

7 Jun 2014 Geplaas in: Doop, Kinderopvoeding, Nagmaal

Elke ouer wil die beste vir sy kind hê.  Daarom kyk ons maklik hullefoute mis.  ’n Vrou in Nelspruit het vir my gesê:  ‘Ek weet my 13-jarige is nóú rebels, maar hy het sy hart vir die Here gegee toe hy 5 was.’  As dit jóú kind is, erken jy moeilik dat syne waarskynlik ’n…

Lees Verder

Pasop vir die wêreld

6 Jun 2014 Geplaas in: Afvalligheid, Kinderopvoeding, Sonde, Wereld

Eendag was daar ‘n ryk boer.  Sy boerdery het so groot geword dat hy nog graanskure moes bou.  Hy was self-tevrede en het homself geluk gewens met sy sukses.  Nou kon hy in luuksheid aftree en sy rykdom geniet.  Maar daardie aand het hy gesterf.  Sy rykdom het agtergebly en iemand anders s’n geword.  Jesus…

Lees Verder

Suid-Afrika se enigste hoop

2 Mar 2014 Geplaas in: Aanbidding, Kinderopvoeding, Kontemporêre kwessies

Jy het seker al plakkers en advertensieborde gesien waarop staan:  ‘Turn to God’.  Indien dit beteken:  ‘Bekeer jou van jou sonde en draai na Jesus en sy evangelie toe’, is dit reg.  Maar as dit beteken:  ‘Moslems, Jode, Hindus, Christene en elke ander godsdiens aanbid dieselfde God – draai terug na hóm toe’, is daar…

Lees Verder

‘n Waarskuwing aan rebelse kinders

27 Jun 2013 Geplaas in: Christelike lewe, Kinderopvoeding, Spreuke

“15:5 Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys. 17:21 Hy wat ‘n dwaas verwek, vir hom sal dit ‘n bekommernis word; en die vader van die dwaas sal nie bly wees nie.  17:25 ‘n Dwase seun is ‘n verdriet vir sy vader en bitter…

Lees Verder

Twee dinge wat ouers en kinders vergeet het

21 Jun 2013 Geplaas in: Kinderopvoeding, Spreuke

“13:22 ‘n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre.  14:26 In die vrees van die HERE lê ‘n sterk sekerheid, ook vir die kinders van ‘n sodanige sal daar ‘n toevlug wees.  15:20 ‘n Wyse seun verbly sy vader, maar ‘n dwase mens verag sy…

Lees Verder

Hoekom moet jy jou kind pak gee?

14 Jun 2013 Geplaas in: Kinderopvoeding, Spreuke

“13:24 Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.  19:18 Tugtig jou seun, want daar is hoop; maar laat dit nie in jou opkom om hom dood te maak nie.  17:6 Kindskinders is ‘n kroon vir grysaards, en vir die kinders is hulle vader ‘n eer.  20:30…

Lees Verder