Donald Trump: die Here se herder

Donald Trump with shepherds crook

In die Ou Testament het Egipte se Farao’s en die konings van Babilon geglo hulle is gode. In die vorige eeu het mense Adolf Hitler, Haile Selassie en ander diktators as messiase beskou. Volgens die media dink Julius Malema dat hy die messias van ons tyd is wat Suid-Afrika gaan red. In Noord-Korea dink Kim Jong-un se mense dat hy ‘n god is.

Is dit dan nie lasterend as my tema impliseer dat Donald Trump die Here se herder is nie? My punt is nie spesifiek dat Donald Trump die Here se herder is nie. Ek gebruik hom eerder as ‘n voorbeeld om te wys dat konings partykeer optree om die kerk te bevoordeel. En dit is daardie opsig wat hulle sy herders is. So leer Jes. 44:28 vir ons: “…Kores…is my herder, en hy sal alles volbring wat My behaag…” Dit is ook waaroor Jes. 45:1-13 gaan.

1. Kores en die nasies (v.1-8)
Keiser Konstantyn was die Here se herder in die 4de eeu n.C. Kort nadat hy oor ‘n deel van die Romeinse Ryk begin regeer het, het hy wette gemaak om die kerk te beskerm.

Op ‘n soortgelyke wyse was Kores die Here se herder. God het hom 150 jaar voor sy geboorte gekies. Hy was die gesalfde in God se regterhand (v.1, vgl. 1Sam. 24:6). Hy het God se volk uit Babilon bevry en die tempel in Jerusalem laat herbou (v.4, 13, 44:28).

Hy was ‘n voorskou van die Gesalfde of Messias aan God se regterhand (Ps. 110:1). Tydens die Messias se 33 jaar op aarde het God sy regterhand vasgehou om sy taak te volbring (Ps. 16:8).

God hou ook jou regterhand as jy in Jesus glo (41:13, Ps. 121:5). Hy hou dit wanneer jy beproef word, of as jy onseker, verward, angstig, bang, rigtingloos, hartseer, ens. is.

God het die nasies voor Kores oorwin en konings se gordels losgemaak sodat Kores oor hulle regeer het (v.1, 22:21, Job 12:21). Hy het stadshekke en paleisdeure oopgemaak sodat Kores maklik kon ingaan (v.1). Hy het voor Kores uitgetrek en die hoogtes (nasies en konings) voor hom gelyk gemaak (v.2, 2:14).

Ook in hierdie verband was Kores ‘n prentjie van God wat besig is om die Messias se vyande onder sy voete te plaas (Ps. 2:8-12, 110:1). Jesus sal regeer totdat al sy vyande onder sy voete is (1Kor. 15:25). Al lyk dit dus of die kerk verloor, sal dit op die einde triomfeer.

God sal die deure open en hindernisse verwyder, sodat lande soos Noord-Korea en Soedan nie vir altyd die evangelie sal kan uithou nie (v.1-2, Sag. 4:6-7, Mark. 11:23, Op. 3:7-8). ISIS sal nie die laaste lag hê nie, en die 10/40 venster sal nie vir altyd onder Islamitiese bewind wees nie. Dit behoort aan Jesus. Hy het die sterk man (Satan) gebind en sal terugvat wat die Vader aan Hom gegee het (Matt. 12:29, 28:18, Ps. 2:8). Koperdeure en ystertralies kan Hom nie keer nie (v.2, Ps. 107:16, Matt. 16:18).

God het verder vir Kores die skatte gegee wat die Babiloniërs en ander nasies in donker en geheime plekke weggesteek het (v.3). Deur hierdie voorspellings het Kores geweet dat die Here hom by die naam geroep het om sý taak uit te voer (v.3-5, 41:22-23). God het sy naam gekies en hom tot Israel se voordeel geroep (v.4, 1). God het vir Kores geken, al het Kores Hom nie geken nie (v.4-5).

Net so ken die Here jou. Hy het jou gekies en jou voor die skepping en jou geboorte liefgehad (Gal. 1:15, Ef. 1:4, 2Tim. 1:9). Moet dan nie sy liefde betwyfel wanneer dit met jou sleg gaan nie. Hy het jou van die ewige verlede af liefgehad (Jer. 31:3).

Hy is die soewereine Here, EK IS WAT EK IS, onafhanklik, onveranderlik, en ewig (v.5). Kores moes Israel vrylaat sodat die nasies van oos tot wes kon weet Hy is die enigste God (v.5-6, 22, Ps. 113:3, Mal. 1:11, Op. 5:9, 7:9). Hy het lig en donker geskep, voorspoed en teëspoed (v.7). Hy het alles gemaak (v.7).

Dit beteken dat terminale kanker, die brand in Knysna, ‘n kind wat verdrink, die droogte in die Kaap, ‘n leeu wat ‘n mens vang nie buite sy beheer is nie (v.7, Deut. 28:23-24, Job 1-2, Ps. 148:8, 2Kon. 17:25, Klaagl. 3:37-38, Amos 3:6).

Maar wat van Satan en sonde? God het nie boosheid geskep soos wat ‘n Hindoe in Nelspruit vir my gesê het toe hy Jes. 45:7 lees nie. En tog gebruik die Here die duiwel en sonde om sy goeie planne uit te voer (Gen. 50:20, Hand. 2:23). As ek dit nie mis het nie was dit Walter Kaiser wat gesê het: ‘God uses sin sinlessly.’

Wat moet jou reaksie hierop wees? Moenie die Here beskuldig en Hom die outeur van sonde maak as jý self gekies het om te sondig nie (Jak. 1:13). Vrees Hom eerder wat alles beheer. Rus in Hom en weet jy is in goeie hande.

Hy is God wat sy geregtigheid en verlossing soos reën uit die hemel stuur, sodat dit goeie vrug voortbring soos die aarde ná ‘n lekker reënbui (v.8, 55:10-11, Hos. 10:12). Dit is gedeeltelik vervul toe God Kores gestuur het om die volk te bevry. Uiteindelik word dit egter in die Messias vervul:

 • Hy het uit die hemel gekom om ons te red (v.8).
 • Hy het die Heilige Gees uit die hemel gestuur om ons te wederbaar en goeie vrug in ons lewens voort te bring (v.8).
 • Hy sal weer uit die hemel kom om ‘n nuwe hemel en aarde te skep waarin geregtigheid woon (v.8).

Het jy deel hieraan? Is jy van jou sonde en God se oordeel gered? Is jy ‘n nuwe mens, anders as voorheen (v.8, 2Kor. 5:17)? Dra jy die goeie vrug van bekering (v.8, Joh. 15:1-8, Gal. 5:22, Fil. 1:11)?

2. Die pottebakker en die ouer (v.9-13)
George Müller het vir weeskinders gesorg en die Here vertrou om vir hom geld te voorsien. Soms het hy groot bedrae gekry. Maar by tye het die Here bietjie vir bietjie voorsien. Hy het die Here vir beide geprys en dit as sý voorsiening beskou.

Israel het nie. Toe hulle uit Egipte trek toe gebruik die Here vir Moses en toe red Hy hulle deur die tien plae en die Rooi See wat oopgaan. Maar toe Hy hulle uit Babilon red toe gebruik hy die heidense Kores sonder enige wonderwerke. Om hierdie rede het hulle teen die Here gekla.

Maar wie is die pot om vir die Pottebakker te sê dat Hy verkeerd werk (v.9, 64:8, Gen. 2:7, Job 33:6, Ps. 2:9, Pred. 6:10, Jer. 18:1-6, 2Kor. 4:7)? En sal ‘n ongebore kind vir sy pa sê hoe en wat hy moet verwek (v.10)? Sal ‘n kind vir sy ma sê óf en wanneer sy swanger moet raak, en wat die kind se geslag moet wees (v.10)?

Net so kon Israel nie vir die Here voorskryf wat Hy met die werk van sy hande mag en nie mag doen (v.11). God het Kores, Israel en die mensdom gevorm, verwek en gebaar, en daarom kon Hy met hulle doen wat Hy wou (v.9-10).

Vir Israel wat die toekoms wou beheer het God gesê: ‘Wil julle nie asb. vir my sê wat Ek moet doen nie? Ek weet immers nie hoe nie, aangesien Ek maar net die mens, die heelal en die sterre geskep het (v.11-12, 40:22, 26, 42:5, Gen. 1-2, Ps. 147:4)!’

‘Basta!’ is wat my oom sou sê. God het alles geskep en beheer die geskiedenis. Hy het nie verkeerd gedoen om die heidense Kores op te wek nie (v.13). Hy het Kores se weë gelyk gemaak om Jerusalem te herbou en die Jode vry te laat (v.13, 2, 44:28). Kores het nie beloning of betaling gesoek nie (v.13), maar die Here van hemelse weermag het dit vir hom gegee (43:3-4).

Die Here is ook soewerein oor jou lewe. Jy het nie self gekies om te lewe nie. God het besluit. Hy het jou geslag, asook die dag en plek van jou geboorte gekies. Hy het ook voor jou geboorte gekies om jou te red; Hy het jou gekies nog voordat jy Hom gekies het (Joh. 1:12-13, 15:16, Hand. 13:48, Rom. 9:11-13). Soos die pottebakker en die ouer het die Here nie jou toestemming nodig gehad om jou nuut te maak en te red nie. Dit gaan oor die pottebakker en ouers se besluit, en nie oor die kleipot en kind wat gebore word nie (v.9-11, Rom. 9:14-18). Wat beteken dit prakties?

God kan maak wat Hy wil, soos Hy wil. Hy het alles geskep en kan ook met ons doen wat Hy wil. Dit is niks van jou besigheid as Hy Kores kies om Israel te bevry, of as Hy Jakob kies en nie vir Esau nie (v.9-11). Moet Hom dan nie bevraagteken nie:

“Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?” (Rom. 9:20-21).

Buig eerder nederig en vra dat Hy jou genadig moet wees. Bid vir jou geliefdes, jouself, jou kinders en glo dat God net sal doen wat reg, goed, heilig, wys en regverdig is (Matt. 7:11, 11:25-27, Rom. 8:28). As jy nie voor sy soewereine wil buig nie, sal jy sleg daarvan afkom. Jy kan nie teen die Here stoei en wen nie (v.9a).

Moenie sy soewereiniteit uit die hand verwerp omdat dit logies vir jou nie sin maak nie, omdat jy dit nie met die mens se verantwoordelikheid kan versoen nie, omdat dit nie pas by hoe jy God sien nie, of omdat dit vir jou lyk of dit met ander tekste bots nie.

Wees eerder soos wyle dr. Martin Holdt. Hy het teen die soewereiniteit van God geskop, maar na ‘n worstelstryd het hy vir sy vrou gesê: ‘Ek het besluit om God se soewereiniteit in Rom. 9 te aanvaar soos dit is.’

Sy vrou het die vleismes laat val. ‘Maar wat van my pa?’ het sy gesê. ‘As dit van jou pa afhang is daar geen hoop nie, maar as dit van die Here afhang is daar hoop,’ het hy haar geantwoord.

God se soewereiniteit raak alles. Hy is soewerein oor nasies en die breë stroke van die geskiedenis, maar ook oor individue en spesifieke gebeure soos Kores wat God se volk bevry, Donald Trump wat in Amerika regeer, Cyril Ramaphosa wat die president van Suid-Afrika is, en die daaglikse gebeure in jou en my lewe.

Buig onder hierdie God se kragtige hand en sê dankie dat Hy jóú God is: “Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.” (Ps. 33:12).

Christene en die groot verdrukking

Romans siege

Ek weet nie of jy Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins se Left Behind reeks gelees of gekyk het nie?  Ek het twee van die films gesien.  Dit is vol van aksie en lekker om te kyk.  Maar wat my betref is dit pure fiksie, want volgens Matt. 24:15-28 het die groot verdrukking in die eerste eeu plaasgevind.

 

 1. Die verwoesting (v.15)

Iemand het vir D.A. Carson gevra wat ons van die herboude tempel moet maak as Jesus in Joh. 2:19-22 gesê het dat Hý die herboude tempel is.  ‘Niks,’ het hy geantwoord.

 

Ek stem saam en glo nie dat Matt. 24 van ‘n herboude tempel in die toekoms praat nie.  Dit gaan hier oor die verwoesting van die tempel in 70 n.C (sien v.1-3, 34).

 

Dit geld ook vir die gruwel van die verwoesting in v.15.  Volgens Jesus het Daniël hiervan gepraat.  In Dan. 11:31 en 12:11 profeteer hy van ‘n koning wat ‘n gruwelike beeld in die tempel sou oprig.

 

Dit het gebeur toe Antiochus Epifanes in 168 v.C. ‘n beeld van Zeus op die altaar gebou en varke daarop geoffer het.[1]  Dit is dus nie die profesie wat Jesus hier in gedagte het nie.

 

In Dan. 9:2, 17-18 lees ons dat die Babiloniërs Jerusalem en die tempel in verwoes het.  Dit het 586 v.C. gebeur.  Volgens Dan. 9:26-27 sou die stad en tempel weer in die toekoms verwoes word.  Dit het gebeur toe die Romeine dit in 70 n.C. verwoes het.[2]

 

‘n Vergelyking tussen Matteus en Lukas wys vir ons dat die Romeinse weermag die gruwel van die verwoesting is.  “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting…sien…dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug” (v.15-16).

 

“En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.  Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug” (Luk. 21:20-21, vgl. 19:43-44).

 

Volgens Jesus sou die gruwel van die verwoesting in die heiligdom staan (v.15).  Die Grieks praat van die ‘heilige plek’ [Gk. topos hagios], en verwys na die tempel en die stad (23:37-38, 4:5, Dan. 9:26, Luk. 21:20).

 

Die Romeine het blykbaar die embleem van ‘n arend voor elke legioen of groep van 5000 soldate gedra.[3]  Die kerkvader Tertullianus (160-220 n.C.) sê dat hulle hierdie arend-embleem aanbid, daarby gesweer en bo hulle gode verhef het.[4]

 

Toe die Romeine later die stad inneem, het hulle die embleem bo die oostelike hek van die tempel opgerig en voor dit geoffer.[5]  Is dit enige wonder dat Jesus dit ‘n gruwel noem (v.15, vgl. Deut. 7:25, 27:15, 1Kon. 11:7)?

 

Volgens Hom moes die gelowiges vlug as hulle die Romeine met hierdie gruwel in die heilige stad of plek sien staan het (v.15-16).  Dit is wat die volgende verse beteken.

 

 1. Die vlug (v.16-18, 20)

Vers 16 wys dat die verdrukking in Judea sou plaasvind.  Dit gaan nie hier oor ‘n groot verdrukking in Suid-Afrika, Australië of Suid-Korea nie.  Die historiese agtergrond sal ons help om die profesie te verstaan.

 

In 67 n.C. het keiser Nero vir Vespasianus Jerusalem toe gestuur om dit te beleër.  Op 9 Junie 68 n.C. het Nero selfmoord pleeg.  Oor die bestek van 18 maande het drie keisers die troon bestyg en weer tot ‘n val gekom: Galba, Otho en Vitellius.

 

Vespasiunus is teruggeroep Rome toe om keiser te word.  Hy het sy seun Titus in Jerusalem agtergelaat.  Die weermag het op Titus se bevel gewag en hulle vir ‘n kort rukkie van die stad af onttrek.

 

Toe dit gebeur, het die Christene Jesus se woorde in v.16 gehoorsaam en Pella toe gevlug.[6]  Pella was oorkant die Jordaan rivier, sowat 100 km noord-oos van Jerusalem en 27 km suid van die See van Galilea.

 

Jesus het vir hulle gesê om te vlug en nie terug te draai nie.  ‘n Gelowige wat op sy huis se plat dak was moes nie afkom om sy besittings te gryp nie, terwyl iemand wat in die veld was nie in die stad moes inkom vir sy kleed of jas nie (v.17-18, Luk. 21:21).  Die Christene moes eenvoudig vlug (v.16).

 

Hulle moes bid dat dit nie in die winter of op die Sabbat gebeur nie (v.20).  In die winter sou dit koud en nat wees, en a.g.v. die verdrukking sou daar nie genoeg kos wees vir die 100 km-reis nie (v.20-21).

 

Op die Sabbat sou die Jode hulle voorkeer en verbied om meer as 900 m te reis (vgl. Hand. 1:12).  Tydens die verdrukking was die kanse ook goed dat die Jode hulle tydens so ‘n reis sou doodmaak (v.20-21).

 

 1. Die verdrukking (v.19, 21-22)

Jesus noem dit die groot verdrukking om te wys hoe intens dit was.  Om Deut. 28:52-57 te vervul sou ma’s hulle kinders eet (vgl. 2Kon. 6:26-29).  Dit is wat Jesus in v.19 bedoel het: “Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.”

 

Weereens gaan dit nie hier oor ‘n verdrukking in die toekoms nie, maar oor Jerusalem in die eerste eeu.  Twee tekste bevestig dit: “Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.” (Luk. 21:23).

 

“Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders; want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie.” (Luk. 23:28-29).

 

Volgens Josefus het ma’s die kos uit hulle babas se monde gevat en hulle laat sterf.[7]  Een ma het haar kind gebraai en geëet.[8]  Meer as ‘n miljoen Jode het in die verdrukking gesterf, en nog 97 000 is gevange geneem.[9]

 

Op een stadium het Titus 500 Jode per dag gekruisig, sodat daar later nie meer genoeg plek was vir al die kruise, of genoeg kruise om die Jode op te hang nie.[10]

 

So het God die Jode vir hulle moord op die Messias vergeld (27:25, Luk. 21:22-23).  Hy het aan hulle gedoen wat hulle aan sy Seun gedoen het.  Die straf het by die oortreding gepas.

 

Dalk wonder jy: ‘Maar hoe kan jy sê dat die groot verdrukking in die eerste eeu vervul is, as Jesus self sê: “soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (v.21)?  Was Hitler se uitwissing van 6 miljoen Jode en twee Wêreld Oorloë nie groter en erger as die val van Jerusalem in 70 n.C. nie?’

 

Dit was, maar ons moet ‘n paar dinge onthou:

 

[a] Jesus het gesê dat die verdrukking in die eerste eeu sou plaasvind (v.34, 9).

 

[b] Openbaring praat van ‘n verdrukking in die eerste eeu (Op. 1:9, 2:9-10, 2:22, 3:10).

 

[c] Jesus het nie gesê dat daar nooit weer in die geskiedenis so iets sou wees, of dat daar nêrens op die aarde iets erger sou plaasvind nie.  Die konteks wys dat dit oor Jerusalem en Judea gaan (v.16, Luk. 21:20-24): daar was nog nooit so ‘n groot verdrukking in Jerusalem nie, en daar sou ook nie in die toekoms een wees nie.

 

As daar in die toekoms ‘n verdrukking oor die hele aarde sal plaasvind, was Noag se vloed groter as dit.  Waar heelwat mense die verdrukking oorleef het (v.16), het net Noag en sy gesin die vloed oorleef.

 

Verder is dit onnodig om te sê dat daar nooit weer so ‘n verdrukking sal wees as dit oor die kort tydperk voor die wederkoms gaan nie, aangesien daar glad nie weer ‘n verdrukking sal wees nie.

 

Duidelik is die verdrukking tot Jerusalem en Judea beperk, en handel dit nie oor die hele planeet nie.  Waar dit oor ‘n spesifieke stad of land gaan, gebruik die Ou Testament dieselfde taal as Jesus in v.21.

 

 • “En daar sal ‘n groot gejammer in die hele Egipteland wees soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie.” (Eks. 11:6).
 • “om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek só nooit weer sal doen nie.” (Eseg. 5:9).
 • “deur groot onheil oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie” (Dan. 9:12).
 • “‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag…wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.” (Joël 2:2).

 

Oor die verwoesting van Jerusalem in 70 n.C. het Josefus gesê: ‘neither did any other city ever suffer such miseries…from the beginning of the world.’[11]

 

[d] Die verwoesting van die tempel saam met die Ou Testamentiese priester- en offersisteem is uniek, en in daardie sin sal geen aanval op Jerusalem ooit weer so erg wees nie.

 

As die Here die verdrukking nie ingekort het nie, sou geen mens se lewe gespaar word nie; almal sou deur die oorlog, hongersnood en pessiektes omkom (v.22).  Dit was om die uitverkorenes te spaar dat die Here die verdrukking kortgeknip het (v.22, Ef. 1:4-5, 1Pet. 1:1-2).

 

 1. Die verleiding (v.23-27)

Beide die Jehova’s Getuies en die Sewendedag Adventiste is berug vir hulle vals profesieë oor die wederkoms.  Baie mense in die eerste eeu het geglo dat die Messias hier, daar, in ‘n binne vertrek of in die woestyn sou kom (v.23, 26).

 

Josefus maak melding van sulke vals profete.[12]  Die Jode het hiervoor geval, omdat hulle die ware Profeet en Messias verwerp het.  Hulle het dit veral geglo, omdat hulle tydens die verdrukking desperaat was vir ‘n uitkoms.

 

Jesus se dissipels moes nie vir anti-christelike jakkalse val nie, al het hulle ook bonatuurlike tekens gedoen (v.24, 5, 11, 1Joh. 2:18, 4:1, Deut. 13:1 e.v.).  Juis daarom het Hy hulle voor die tyd gewaarsku (v.25).

 

Hy het by implikasie gesê dat die duiwel vals messiase en profete sou stuur om die uitverkorenes te mislei (v.24).  Hy sou egter onsuksesvol wees: “as dit moontlik was” (v.24).

 

Ware gelowiges weet dat Jesus nie in Sirië of Egipte kom nie (v.23, 26), maar dat sy wederkoms soos weerlig sal wees wat die ganse hemel laat ophelder (v.27).  Wanneer Hy weer kom sal dit in die ooste en die weste gesien word, selfs al is die aarde rond!

 

 1. Die verrotting (v.28)

Ek het in die wildtuin gesien hoe ‘n Berghaan (‘n soort arend) aan ‘n bok se karkas vreet.  Dit is ‘n welbekende feit dat roofarende en ander soort arende ook aan dooie diere aas.  Dit is dus nie net aasvoëls wat dit doen nie.

 

Die Griekse woord wat in v.28 met aasvoël vertaal word [aetos], beteken eintlik arend.  Aasvoël is ‘n afleiding, omdat Jesus van ‘n lyk of karkas praat.  Sy punt is dat Jerusalem die verrotte karkas is en die Romeine die arend wat dit kaal vreet.  Ek het reeds hierbo gewys dat die Romeine ‘n arend-embleem of Aquila met hulle saam gedra het.

 

Reeds in die Ou Testament vergelyk God sy volk se vyande met ‘n arend wat op hulle afpyl.  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deut. 28:49).

 

“Soos ‘n arend skiet dit neer op die huis van die HERE! Omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet gesondig het.” (Hos. 8:1).  “Van ver kom hulle aangevlieg net soos ‘n arend wat op sy prooi neerskiet!” (Hab. 1:8).

 

Die beeld van ‘n arend wat aan ‘n lyk vreet wys ook dat die Here die Jode vervloek het (v.28, Deut. 28:26, 1Kon. 14:11-13).  In sy genade sal Hy hulle in die toekoms vergewe en herstel (Rom. 11).

 

Hoe moet ons hierdie verse toepas as dit reeds in die verlede vervul is?  In die eerste plek hoef jy nie ‘n groot verdrukking in die toekoms te vrees nie.  Ek ken ‘n tannie wie se man dit so gevrees het dat hy nie kinders wou hê nie.

 

As jy hierdie lering tot sy logiese gevolg neem moet ons nie op Sondae en in ons stiltetye met ‘n verwagting vir die nasies bid nie, aangesien die Here ons buitendien nie gaan verhoor nie.

 

Ook wanneer ons die evangelie met die nasies deel, moet ons nie verwag dat hulle in groot getalle tot bekering sal kom nie.  Ons moenie ‘n herlewing verwag of daarvoor bid nie, maar die moderne cop out as ons leuse aanvaar: ‘Moet jouself nie oor die resultate bekommer nie; wees jy net getrou.’

 

Maar is getrouheid al wat die Here van ons verwag?  Het Hy ons beveel om net die evangelie-boodskap af te lewer en nie regtig om te gee of ons die teiken raakskiet of nie?

 

Of het Hy gesê ons moet die nasies dissipeleer en na Hom toe bring (28:19-20)?  Is dit nie sy begeerte dat hele nasies saam met hulle konings in aanbidding voor Hom moet buig nie (Ps. 86:9, Jes. 49:6-7)?

 

Ek het al genoeg vir jou gesê dat ek optimisties is oor die eindtyd.  Soos Spurgeon en Dawid glo ek nie dat dinge erger gaan word voordat die Here kom nie, maar beter.  In sy kommentaar op Ps. 86:9 het Spurgeon die volgende geskryf:

 

‘Dawid het nie geglo in die teorie wat sê dat die wêreld slegter en slegter sal word, en dat die huidige tydperk in algemene duisternis en afgodery sal eindig nie.  As ons party van ons profetiese broers se woorde moet glo, sal die son van hierdie wêreld in ‘n tienvoudige nag ondergaan.

 

‘Ons verwag dit glad nie, maar kyk uit vir die dag wanneer die inwoners van elke land geregtigheid sal leer, in die Verlosser sal glo, en U alleen sal aanbid, O God, en “U Naam sal eer.”

 

‘Die moderne idee het die kerk se ywer vir sending grootliks gedemp, en hoe gouer ons dit as onbybels bewys, hoe beter vir die saak van God.  Dit rym nie met profesie nie, verheerlik nie die Here nie, en inspireer die kerk ook nie met ywer nie.  Laat dit ver van ons af verdryf word.’[13]

 

Op grond van Matt. 24:15-28 is ek oortuig dat die groot verdrukking in die verlede lê en dat daar beter dae op die kerk wag.  As dit nie so was nie, moet ons soos die verwarde Tessalonisense wees en ons langtermyn visie laat vaar (2Tess. 3).  Ons kan by die huis sit en vir die donker dae voor Jesus se koms wag.

 

Ek hoef seker nie vir jou te sê dat ek sarkasties is nie?  Ek glo dat ons met verwagting na die kerk se blink toekoms en na Jesus se wederkoms kan uitsien.  Dít is die groot punt wat ek wil maak.  Maar daar is nog vier punte wat ek wil uitlig:

 

[a] Moenie so aan jou aardse besittings vashou dat jy dit nie kan los om die Here te volg nie (v.16-18).  Lot se vrou kon nie die wêreld los nie, maar het met verlange daarna teruggekyk (Gen. 19:26).  Moenie soos sy wees nie, maar kies wie jy wil dien: Jesus of die wêreld (Luk. 17:31-32)?  Jy kan nie beide dien nie (Jak. 4:4, 1Joh. 2:15).

 

[b] Die Here sal nie een van sy uitverkorenes laat wegval nie, maar seker maak dat Hy hulle tot die einde toe bewaar (v.22, 24, Joh. 10:28-29, Rom. 8:29-30, 33, 38-39, Ef. 1:13-14, Fil. 1:6, 2Tess. 2:13-14, 1Pet. 1:5).

 

[c] God en sy Woord is betroubaar.  Josefus wat dié dinge opgeteken het was nie ‘n gelowige nie, en tog het hy die Bybel se profesieë beaam.  Jy kan die Here en die Bybel vertrou.  As Hy iets sê doen Hy dit (v.25, Joh. 13:19).  Herinner Hom dan aan sy beloftes (Jes. 62:6-7).

 

[d] Hiper-preteriste glo dat Jesus nie weer kom nie, maar dat Hy reeds in 70 n.C. gekom het.[14]  Maar volgens v.23, 26-27 sal die wederkoms nie êrens in ‘n hoekie plaasvind nie; almal sal dit weet.  Moet dan nie vir hierdie mense se slim redenasies val en dink dat die wederkoms reeds gebeur het nie.

 

Maar moet ook nie só op die wederkoms fokus dat jy van die kruis vergeet nie.  Die wederkoms is die dak en mure wat op die fondasie van Jesus se kruisdood en opstanding gebou is.

 

Prakties beteken dit dat jy jou nie teen die nuus moet vaskyk, sodat jy alewig sê: ‘Die einde is naby’ nie.  Neem jou eerder voor om in niks anders te “roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.” (Gal. 6:14).

 

[1] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, note on Matt. 24:15

[2] In die volgende preek sal ek Dan. 9:24-27 uitlê.

[3] Flavius Josephus, The Wars of the Jews, Book 3, ch. 6, par. 2; Book 5, ch. 2, par. 1

[4] The Apology of Tertullian, ch. 16

[5] Wars, Book 6, ch. 6, par. 1

[6] Ibid., Book 4, ch. 9, par. 1-2; Eusebius of Cesarea, Ecclesiastical History, Book 3, par. 5; http://brackenhurstbaptist.co.za/the-144000-who-are-they/; Epiphanius of Salamis, Against Heresies (Panarion), XXIX.7

[7] Wars, Book 5, ch. 10, par. 3

[8] Ibid, Book 6, ch. 3, par. 4

[9] Ibid., Book 6, ch. 9, par. 3

[10] Ibid., Book 5, ch. 11, par. 1

[11] Ibid., Book 5, ch. 10, par. 5

[12] Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, Book 20, ch. 8, par. 6; Wars, Book 6, ch. 5, par. 2-3 & Book 2, ch. 13, par. 5

[13] Charles Spurgeon, The Treasury of David, note on Ps. 86:9, 1869-1885, Public Domain, http://www.e-sword.net

[14] Die siening wat ek glo is gedeelte-preterisme en is heeltemal behoudend.  Hiper-preterisme is ‘n dwaling wat die wederkoms, finale oordeel en opstanding van die dooies verwerp.

Hoekom sing Christene?

Singing 2

Wanneer party mense dronk is, sing hulle.  Die Engelse hou daarvan om te sing wanneer hulle by ‘n sokker wedstryd is.  In Zambië en in Wallis is sang deel van die kultuur.  Party mense sing omdat hulle van musiek hou.  Maar wanneer dit by die kerk kom, is dit anders.  Dit is nie die drank, kultuur, sport, of liefde vir musiek wat maak dat ons sing nie; daar is iets anders.  In Ps.100 sê die psalmis vir ons wat dit is.

 

Die Here is God (v.1-3)

Iemand het eenkeer vir my gesê dat die ‘joyful noise’ waarvan die Psalms praat, Christelike ‘heavy metal’ regverdig.  Maar het die psalmis regtig hieraan gedink toe hy dit geskryf het?  Het hy gedink aan mense met lang hare wat hulle koppe skud, aan iemand wat van ‘n verhoog af duik sodat ander hom kan vang, aan mense wat skreeu totdat hulle stemme seer raak, aan iemand wat sy instrument stukkend slaan, aan ‘n geraas wat nie soos musiek klink nie, maar soos mense wat in die myn werk?  Ek twyfel.  Waaroor gaan die ‘joyful noise’ in Ps.100 dan?

 

Hierdie Psalm is tydens die lof- of dankoffer gesing (v.1, 50:14, 116:17, Lv.22:29).  Die punt is nie dat ons die Here net by spesiale geleenthede moet dank nie.  Ons moet gedurig ‘n offer van lofprysing en danksegging vir die Here bring (50:23, Jon.2:9, Heb.13:15).  Dit beteken dat sang nie tot die erediens of die kampvuur beperk is nie.  Sing in jou stiltetyd.  Sing in jou hart en gedagtes, al is daar nie ‘n geluid in jou keel nie.  Sing saam met jou gesin as julle huisgodsdiens hou.  Sing saam met jou kinders of kleinkinders wanneer jy hulle in die bed sit.  Sit vir jou goeie Christelike musiek aan wanneer jy in die kar ry.  Om die Here só te prys is partykeer ‘n goeie teenvoeter vir depressie (Jes.61:3).

 

In v.1 sê die psalmis dat die hele aarde voor die Here moet juig.  Die ESV se ‘joyful noise’ het niks te doen met mense wat hard sing, maar nie nootvas is nie.  Volgens Ps.95:2-3 gaan dit oor mense wat met ‘n harde gejuig hulle Koning prys:  “Laat ons sy aangesig tegemoetgaan met lof, met lofsange Hom toejuig [‘joyful noise’]!  Want die HERE is ‘n grote God, ja, ‘n groot Koning bo al die gode.”

 

Prakties beteken dit dat ons nie moet mompel wanneer ons saamkom om die Here te prys nie.  Ons moet ons stemme verhef en uit volle bors sing.  Selfs al is jy nie musikaal nie, kan jy met groot volume vir die Here sing.  Vir God maak dit nie saak of jy goed kan sing of nie.  Hy wil hê jy moet in sy Seun glo, opreg wees, en Hom prys (v.1).  Om só te sing is belangriker as wat jy musikaal briljant is, maar jou hart is nie by Hom nie:  “Hierdie volk nader My met hulle mond en eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.” (Mt.15:8).

 

Volgens v.1 moet al die nasies van die aarde só voor die Here juig en Hom prys (v.1, 66:1, 86:9, 113:3).  Ons moet Hom met blydskap dien en met lofgesange in sy teenwoordigheid inkom (v.2).  Ons doen dit nie asof Hy ons nodig het nie, maar ons voel bevoorreg dat Hy óns gekies het om voor Hom te staan en Hom te dien (Lk.17:10, Hd.17:25).

 

Ons dien ook met blydskap omdat God nie ‘n harde Meester is nie, maar ‘n goeie Een.  Hóé ons Hom dien moet dit reflekteer, hetsy deur lofliede of Christelike diensbaarheid (Heb.13:17, 1 Pt.5:2, kontr. Lk.10:40).  ‘Our happy God should be worshipped by a happy people’ (Charles Spurgeon).[1]

 

Om die Here reg te prys moet jy Hom ken (v.3).  Jy moet glo dat Hy alleen God is, en dat daar buiten Hom geen ander is nie (v.3, Dt.6:4, Jes.44:6, 1 Kor.8:4-6).  Hierdie kennis moenie net in jou kop wees nie (Jk.2:19), maar in jou hart.  Vir dit om te gebeur, moet jy ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus hê.  Jy moet glo dat Hy die ware God is wat mens geword het, dat Hy aan die kruis gesterf het vir sondaars, en dat Hy op die derde dag opgestaan het uit die dood (Jh.17:3, 1 Kor.15:3-4).

 

As jy Hom só ken, moet jy die Bybel lees, oordink en gehoorsaam om Hom beter te ken (v.3, 2 Pt.1:3, 3:18).  Lofprysing is soos ‘n trampolien:  hoe dieper jy in die mat insak, hoe hoër trek jy in die lug op; hoe dieper jy God se Persoon, karakter, Woord en werke ken (v.3), hoe hoër sal jou lofprysing wees (v.1-2).

 

‘Hoekom moet ek die Here so prys?’ wil Arrie ateïs weet.  As Arrie die produk van evolusie was, kon hy die ‘Bing Bang’ geprys het.  Maar hy is nie.  Die Here het hom gemaak, en daarom moet hy Hóm prys (v.3).  Arrie se lewe behoort nie aan homself nie.  Hy kan nie sê:  ‘God kan nie in die Bybel vir my voorskryf hoe ek moet lewe nie.’

 

En as Arrie hierdie lofprysing aan die Here verskuldig is, hoeveel te meer geld dit nie vir ons nie?  God het ons geskep en verlos; Hy het ons sy kinders gemaak (v.3, Jes.43:1, Ef.2:10).  Daarom moet ons Hom dien, en mag ons nie slawe van mense se opinies, ander gode, kos, drank, geld, tabak, ons liggame, of enigiets anders wees nie.  Om vir onsself te lewe is nie ‘n opsie nie; ons behoort aan die Here (v.3, 1 Kor.6:19-20).

 

Deur die Here se getroue sorg en beskerming, wys Hy dat ons syne is (v.3).  Ons is soveel sy volk, soos wat Israel dit in die Ou Testament was (v.3, Tit.2:14, 1 Pt.2:9).  Soos ‘n Herder het Hy sy volk deur die woestyn gelei, en vandag nog is Hy die Herder wat geestelik en liggaamlik na ons omsien (v.3, 23:1-2, 77:21, 80:2, 95:7, Jh.10).

 

Glo jy dat Hy die enigste God is, en dat Hy jou gemaak het?  Glo jy dat Hy jou gered het, en dat jou verlossing geheel en al van Hom af kom?  Is Hy die Herder wat in jou behoeftes voorsien, wat jou troos as jy hartseer is, wat jou bemoedig en jou met die groen gras van die Woord voed, wat jou terugbring wanneer jy wegdwaal, wat jou optel wanneer jy moeg en uitgeput is, wat jou beskerm sodat die duiwel se brandende pyle jou nie kan doodmaak nie?  En sal jy Hom nie met lofgesange en met jou hele lewe prys nie (Ef.5:19, Rm.12:1)?

 

Die Here is goed (v.4-5)

Ek is nie ‘n aanhanger van ‘Disney Musicals’ nie.  Dit iriteer my as die karakter nie op sy fiets kan ry, geld kan trek, of ‘n vlieër kan vlieg sonder om te sing nie.  En tog irriteer dit my glad nie dat die Christelike lewe vol van musiek is nie.  Ek dink eerder dat dit abnormaal is om nié die Here met lofgesange te prys nie.

 

God se volk moes met danksegging deur sy poorte in die tempelhof ingegaan het (v.4).  Hulle moes bly gewees het vir nóg ‘n geleentheid om die Here te prys:  “Ek was bly toe hulle vir my gesê het:  Laat ons na die huis van die HERE gaan!” (122:1).

 

Óns vreugde moet  húlle s’n oortref, omdat ons nie net in die tempelhof ingaan nie.  Wanneer jy die Here prys en tot Hom bid, staan jy letterlik voor die Koning in sy troonkamer (Heb.4:16, 10:19-22).  Vir iemand wat elke dag in die tuig van hierdie wêreld moet lewe, en die golwe van beproewing in die gesig moet staar, is daar nie ‘n beter wegbreek plek as dit nie.  Doen daarom wat Jesus in Lk.5:16 gedoen het:  “Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid.”

 

Maak ‘n groot ding van lofprysing en danksegging wanneer jy so stil raak.  Dink aan God se Naam, aan die openbaring van Homself in Christus, aan alles wat Hy is, aan sy Persoon en sy karakter (v.4).  Prys Hom dat Hy die fontein en bron van alle seën is (v.4).  Dink aan alles wat Hy in die afgelope 24 uur vir jou gedoen het, en dank Hom daarvoor.

 

God is goed en doen goed (Ps.119:68).  Moenie so in jou probleme vaskyk, dat jy nalaat om Hom hiervoor te dank nie (v.5).  Sien God se goedheid in sy Wese en in sy Persoon:  Hy was goed nog voordat Hy die wêreld gemaak het.  Hy het nie eers goed geword toe Hy vir óns goed was nie.

 

Sien ook sy goedheid in Jesus wat aan die kruis gesterf het, sodat jy die ewige lewe kan hê.  Sien sy goedheid in Jesus se opstanding en hemelvaart, en in die feit dat Hy aan die regterhand van God vir jou intree.  Sien sy goedheid daarin dat Hy jou gered het.  Sien sy goedheid in die Heilige Gees wat jou lei, leer, help en vertroos.

 

Sien sy goedheid in die Bybel wat in Afrikaans vertaal is.  Sien sy goedheid in die gawe van gebed.  Sien sy goedheid in die kerk, in ander gelowiges wat jou deur gebed en met hulle gawes ondersteun.  Sien sy goedheid in die doop en in die nagmaal wat jou daaraan herinner dat jy ‘n nuwe mens is, en dat jou sonde vergewe is.

 

Sien sy goedheid in die hemel wat vir jou voorberei word.  Sien sy goedheid in sy dissipline en in die beproewing wat Hy stuur om jou meer soos Jesus te maak.  Sien sy goedheid in sy beloftes.  Sien sy goedheid in die mense wat Hy oor jou pad stuur om jou te help.  Sien sy goedheid in die wonderlike wyse waarop Hy in jou materiële behoeftes voorsien.  Sien sy goedheid in die pragtige skepping wat Hy gegee het, sodat ons dit kan geniet.

 

Dank Hom ook vir sy goedertierenheid en troue liefde wat nie kan faal nie (v.5).  Die Hebreeuse woord chêsêd verwys na die spesiale verbondsliefde wat Hy vir sy uitverkore volk het:  “Ek het jou liefgehad met ‘n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid [chêsêd].” (Jer.31:3).

 

In die Nuwe Testament het God sy spesiale verbondsliefde aan die kerk bewys:  “soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het” (Ef.5:25).  Ons is die “uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes” (Kol.3:12).  Paulus sê dat ons “deur die Here bemin word” en dat God ons “van die begin af verkies het tot saligheid” (2 Ts.2:13).

 

Ons moet Hom vir sy uitverkiesing prys, en dankbaar wees dat niemand dit kan omkeer nie (v.5, Rm.8:29-30, 33, 38-39).  Wat Paulus in Rm.11:28-29 van die Jode gesê het, geld ook vir die kerk:  “wat die uitverkiesing betref [is hulle] bemindes …Want die genadegawes en die roeping van God is onberoulik.”

 

Voor jy die Here vir sy uitverkiesing kan prys, moet jy dit reg verstaan.  Moenie dink dat die nasies graag die Here wou ken, en dat Hy besluit het om net vir Israel te red nie.  Weet eerder dat Israel en die nasies Hom gehaat het, en dat Hy in sy groot liefde besluit het om nie vir Israel te oordeel nie.  Toe Hy aan die ander nasies hulle verdiende straf gegee het, het Hy vir Israel vergewe.

 

In die Nuwe Testament sien ons dat sy uitverkiesing nog wyer strek.  Alhoewel die hele wêreld Hom haat en niks met Hom te doen wil hê nie (Jh.7:7), het Hy in sy liefde besluit om nie vir Jan, Sarel, Karen, Alta, en miljoene ander sondaars hulle verdiende straf te gee nie.  Nog voor Hy die wêreld gemaak het, het Hy besluit om hulle te red en sy kinders te maak.

 

“soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus” (Ef.1:4-5).  Moenie God se uitverkiesing haat nie.  Wees eerder dankbaar dat Hy jou nie volgens verdienste gestraf het nie, maar besluit het om jou te red.

 

Ek was al dikwels ontrou, sodat ek van die Here af weggedwaal het.  Ek is seker dat jy dieselfde kan sê.  Maar deur al die geslagte heen was die Here nog nooit ontrou aan die verbond wat Hy met ons gemaak het nie (v.5).  Hy sal nie sy rug op jou draai of sy beloftes aan jou breek nie.  Ken jy iemand wat jou só sal liefhê, as jy Hom soos Petrus drie keer in die rug gesteek het?

 

Laat ons nie vergeet om die Here vir sy getroue verbondsliefde te prys nie:  “Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag.” (89:2).  Prys Hom dat sy liefde en getrouheid aan jou so hoog soos die hemel en die wolke is (36:6).  Dank die Here vir Klg.3:22-23:  “The steadfast love of the LORD never ceases; his mercies never come to an end; they are new every morning; great is your faithfulness.” (ESV).

 

As jy hierdie waarhede ter harte neem, sal jy sien dat jy baie meer rede het om die Here te dank as om te kla.  En as jy die Here aanhoudend dank, sal jy nie jaloers wees en bitter raak oor iemand anders se geld, lewensmaat, talente, ens. wat jy nié het nie.

 

‘n Dankbare hart sal jou ook help om nie hoogmoedig te raak en te dink dat jou rykdom, goeie huwelik, soet kinders, ens. van jóú af kom nie.  Jy sal nie in jouself roem nie, maar die Here se hand hierin raaksien en Hom prys:  “Want wie trek jou voor?  En wat het jy wat jy nie ontvang het nie?  En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?” (1 Kor.4:7).

 

Ek hoop van harte dat jy ten minste iets geleer het van hoekom Christene sing.  Die blydskap wat ons in Jesus het is groter as enige beproewing.  Dit is hoekom Paulus en Silas in die tronk gesing het (Hd.16:23-25).  Dit was die leer wat hulle gehelp het om uit die gat van moedeloosheid te klim, die flits wat hulle gehelp het om in die donker te sien.  ‘n Gelowige se blydskap in Jesus maak dat hy soos Amerika se Neger slawe is, en nie anders kán as om vir die Here te sing nie.

 

[1] Charles Spurgeon, The Treasury of David, note on Ps.100:1

Wanneer God bid

jesus-praying

Was jy al ooit in ‘n winkel of ‘n restaurant waar jy kon hoor waaroor die mense langs jou gepraat het? Om dit reg te kry moet jy uitblok wat om jou aangaan.  En so wil ek vra dat jy vir ‘n oomblik die dinge wat jou aandag kan aftrek, sal uitblok.

 

Kom saam met my. Jesus en die elf dissipels het reeds die bovertrek verlaat en was oppad Getsemane toe (14:31).  Maar voor Hy in 18:1 daar aangekom het, het Hy die wonderlike gebed van Jh.17 gebid.  Kom saggies nader en sit jou oor teen die grond om te hoor wat Hy daardie aand gebid het, om te hoor hoe dit klink wanneer God bid.

 

Jesus bid vir Homself (v.1-5)

B.B. Warfield was ‘n Amerikaanse teoloog wat in die 19de en 20ste eeu gelewe het. Hy het van Johannes Calvyn gesê dat geen mens ‘n dieper sin van God gehad het as hý nie.[1]  Sy hoë siening van God se heerlikheid het soos ‘n sterk parfuum deurgekom in sy boeke, lesings en preke.

 

En as dit waar is van Calvyn, hoeveel te meer nie van Jesus nie? Hy self is tog God soos wat die inhoud van hierdie gebed vir ons wys.  Maar die feit dat Hy gebid het, wys vir ons dat Hy ook ‘n mens is.

 

Toe Hy klaar met die dissipels gepraat het, het Hy met die Vader gepraat (v.1). As mens het Hy sy onderdanige afhanklikheid van die Vader erken, en in gebed na die hemel toe opgekyk (v.1, 11:41, Ps.121:1-2, 123:1-2).  Die uur van sy kruisdood het aangebreek (v.1).  Hy het vir die Vader gevra om Hom te verheerlik, sodat Hy die Vader kon verheerlik (v.1).  Deur sy dood aan die kruis sou Hy miljoene sondaars gered het, sodat hulle Hom en die Vader (en ook die Heilige Gees) verheerlik het.

 

Die Vader het aan Hom die gesag gegee om dié mense te red wat Hy voor die skepping van die wêreld as ‘n geskenk aan Hom gegee het (v.2, 6, 9, 24, 6:37, 39, 10:29, 18:9, Ef.1:4, 2 Tm.1:9, Tit.1:1-2). Die ewige lewe wat Hy aan hulle gee is nie die onbewustelike ewige bestaan waarin Buddhiste en Hindoes glo nie.  Dit is eerder ‘n intieme en persoonlike kennis van die enigste ware God en van Jesus Christus wat deur Hom na die aarde toe gestuur is (v.3).

 

Terwyl Hy op die aarde was het Jesus die Vader verheerlik deur die taak te voltooi wat Hy vir Hom gegee het (v.4, 19:30, Fil.2:8). Nou was Hy oppad terug na die Vader toe om die Goddelike heerlikheid te ontvang wat Hy gehad het nog voordat die wêreld bestaan het (v.5, 24, 1:1, Sp.8:30, 22-31, Fil.2:6-7).

 

Dit dui weereens vir ons aan dat Hy volkome God is, omdat God nie sy heerlikheid met enige iemand deel nie (Gn.48:11). Toe Hy dus in v.3 gesê het dat die Vader die enigste ware God is, het Hy nie bedoel dat nie God is nie.  1 Jh.5:20 sê dan vir ons dat Jesus, soos die Vader in Jh.17:3, die ware God en die ewige lewe is.  Jesus se bedoeling is eerder dat die Vader vir Hom die enigste ware God is.  Hy het as mens gepraat toe Hy dit gesê het (vgl. Ef.1:3, 17).

 

Wanneer dit by sy Goddelikheid kom, is Christus se heerlikheid vir ons so belangrik soos die Vader s’n (v.1-5, 24). Ook wanneer ons bid moet niks vir ons belangriker wees as dit nie.  Dit beteken nie dat jy nie vir jou geldsake, huwelik, of jou kind se redding mag bid nie.  Dit beteken egter dat God se heerlikheid ook in hierdie dinge vir jou ‘n prioriteit sal wees.

 

Wyle dr. Martin Holdt het van ‘n man en vrou vertel wat ernstig vir hulle dogter se redding gebid het. Toe daar vir jare niks gebeur het nie, het hulle moedeloos geword en gevas.  Die Here hulle daarvan oortuig dat hulle die verkeerd motief gehad het:  hulle wou hê dat hulle kind gered moet word, sodat sy nie hel toe gaan nie.  Maar eintlik moes hulle gebid het dat die Here haar sou red om Homself daardeur te verheerlik.  Hulle het toe begin om met die regte motief te bid, en ‘n maand daarna het sy tot bekering gekom.

 

Maar wat help dit ons bid as God buitendien in die ewige verlede besluit het wat Hy gaan doen? Dit het nie vir Jesus gekeer nie, omdat Hy geweet het sy Vader gaan hierdie dinge deur gebed tot vervulling bring (v.2, 5, 15, 17, 20-24).  God se soewereiniteit moet ons juis aanspoor om te bid, omdat net Hý dít kan doen wat Hy in sy Woord belowe het (bv. Dn.9:2-3).

 

Jesus bid vir die apostels (v.6-19)

Ouers wat hulle taak ernstig opneem sal alles in hulle vermoë doen om hulle kinders teen slegte invloede te beskerm. Hulle sal hulle kinders leer, waarsku, dissiplineer en liefhê, sodat hulle nie die pad byster raak nie.  Hulle kan dit egter nie waarborg nie.

 

Maar met die Here is dit anders: Hy kan hulle beskerm, sodat nie een van hulle verlore gaan nie.  Hulle mag dalk versoek word en afdwaal, maar omdat Hy in Jh.17 vir hulle gebid het (en volgens Heb.7:25 steeds vir hulle bid) sal hulle nie finaal wegval nie.

 

Terwyl Jesus op die aarde was het Hy die Vader se Naam aan die apostels bekend gemaak (v.6, Mt.13:11). Die Vader het hulle gemaak en aan die Seun gegee om deur die Woord vir Hom te lewe (v.6).  Deur hierdie Woord het hulle geweet dat Hy van die Vader af gekom het, en dat die Vader alles vir Hom gegee het (v.7-8):  hulle (v.6), dié wat in die toekoms gered sou word (v.2, 20, 24), die werk van verlossing (v.4, 18:11), God se woorde (v.8, 12:49-50, 1 Ts.2:13), God se Naam (v.11-12), God se heerlikheid (v.22, 24), alles (v.7, 16:15, 3:35).

 

Omdat die apostels dan aan Hom en die Vader behoort het, het Hy nie vir die ongelowige wêreld gebid nie, maar vir húlle sodat Hy in hulle lewens verheerlik kon word (v.9-10). Hy het vir die Vader gevra om hulle in sy kragtige Naam te bewaar – die Naam wat Hy ook vir die Seun gegee het (v.11, Fil.2:9).  Toe Jesus nog op die aarde was het Hý dit gedoen, sodat nie een van hulle verlore gegaan het nie (v.12, 10:28).  Maar noudat hulle alleen agtergebly het, het Hy vir die Vader gevra om dit te doen (v.11).  So sou hulle as ‘n eenheid tot in die hemel gekom het, net soos wat Hy en die Vader een was (v.11).

 

Judas was die enigste een wat uit die groep uit weggeval het (v.12). Hy was nie een van dié wat die Vader aan die Seun gegee het nie (v.6, 9).  Hy was die seun van die verderf wat aan die duiwel behoort het en in sy diens gestaan het (v.12, 6:70-71, 12:4-6, 13:2, 27, 2 Ts.2:3).  Hy was oppad hel toe (v.12, Hd.1:25).

 

Hy was soos ‘n vlooi op die Leeu se rug: hy het gekies waar hy wou loop – niemand het hom gedwing nie.  Maar met die vlooi op sy rug het die Leeu in die rigting geloop wat Hy van ewigheid af besluit en voorspel het (v.12, 13:18, Ef.1:11).  Die vlooi het nou wel sy bose planne uitgevoer, maar hy kon nie die Leeu se planne omverwerp nie (Lk.22:22, Hd.2:23, 4:27-28, Job 42:2, Jes.46:9-10, Dn.4:35).

 

Die ander elf apostels was nie soos Judas nie. Hulle het Jesus se lering in hulle harte ontvang, en daarom ook sy volkome blydskap ervaar (v.13-14).  Omdat hulle soos Jesus anders was, het die wêreld hulle gehaat (v.14, 15:18-19, 1 Pt.4:3-4).  Jesus het egter nie gebid dat die Vader hulle uit die wêreld moes wegneem nie – dit was nog nie die regte tyd nie – maar dat Hy hulle van die Bose moes bewaar (v.15, Mt.6:13, Lk.22:31-32).

 

Die dissipels was dan in die wêreld (v.15), maar soos Jesus was hulle nie van die wêreld nie (v.16).  Hulle het aan Christus behoort:  Hy het hulle afgesonder om die waarheid van God se Woord te doen en aan die wêreld te verkondig (v.17-18, 1:1, 14, 14:6, 20:21, Mt.28:19).  Hy het Homself eers aan die kruis afgesonder, sodat Hy húlle daardeur kon afsonder om vir Hom te leef en die evangelie te verkondig (v.19, 1 Kor.1:2, 30, 6:11, Tit.2:14, Heb.10:10).

 

Jesus bid vir die kerk (v.20-26)

Ek het al by verskeie geleenthede dié aanhaling van Robert Murray McCheyne gebruik. Omdat dit so goed is, neem ek vrymoedigheid om dit weer te gebruik.  Hy het gesê:  ‘If I could hear Christ praying for me in the next room, I would not fear a million of enemies.  Yet the distance makes no difference.  He is praying for me.’[2]

 

En so maak die verloop van tyd ook nie ‘n verskil nie. Jesus het nou wel 2000 jaar gelede hierdie gebed gebid, maar die effek daarvan ervaar ons vandag nog in ons lewens.  Volgens v.20 het Jesus nie net vir die apostels gebid nie, maar ook vir dié wat in die toekoms deur hulle Woord in Jesus sou glo (v.20, 18-19, Rm.10:14).  Maak dit jou nie dankaar dat Jesus eeue tevore al vir jou redding gebid het nie?

 

En moet ons nie dieselfde doen nie? Laat ons bid, nie net vir ons kinders en kleinkinders nie, maar ook vir húlle agterkleinkinders en vir dié wat oor 250 jaar van nou af gebore sal word.  Ek dink nie ons besef eintlik watse effek ons voorvaders se gebede op ons gehad het, en watse effek ons gebede op Suid-Afrika en die wêreld in die jaar 2450 sal hê nie.

 

Soos wat die Ou Testament gelowiges vir 4000 jaar gebid het dat die Messias moet kom, is elke gebed wat ons bid nóg ‘n druppel in die emmer. Een druppel is nie baie nie, maar kan jy jou indink watse effek dit op die toekoms sal hê as tienduisende van die emmers wat in God se troonkamer staan vol is (Op.5:8, 8:3-5)?

 

Kyk maar na die effek van dit wat Jesus in Jh.17 gebid het. Hy het gebid dat die kerk een sal wees soos wat Hy en die Vader een is (v.21, 10:30, Ef.4:4-6, 1 Jh.1:3).  Die wêreld sien die verskillende denominasies en sê dat Jesus se gebede nie beantwoord is nie.  Hulle sien hoe kerke skeur, en sê dan dat Jesus se gebede misluk het.

 

Maar hulle kyk mis hoe die Vader reeds Jesus se gebede begin beantwoord het. Waar het jy al ooit van ‘n godsdiens of ‘n sosiale klub gehoor wat mense uit soveel verskillende agtergronde en kulture in een liggaam kan saambring?

 

Die Moslems sê dat húlle een is, en dat die Chrístene verdeeld is. Maar dit is húlle wat kort na hulle ontstaan in die Sunni en Shia faksies verdeel het, en nogsteeds onder mekaar veg tot die dood toe.  Dit is in Moslem state wat radikale groepe hulle eie mense doodmaak.

 

In die Christelike kerk omhels ons dié wat die Here Jesus en sy evangelie liefhet, al stem hulle nie met ons saam oor die uitverkiesing, die geestelike gawes of die doop nie. En dit is hierdie eenheid wat vir die wêreld wys dat Jesus die Seun van God is, en dat ons sy kinders is (v.21, 13:34-35).

 

Die wêreld het vergeet dat Jesus se gebed nog nie finaal beantwoord is nie, maar dat die Vader nog besig is om hierdie eenheid te bewerk.  Hy is besig om Christus se heerlike beeld in ons te vorm (v.22, 2 Kor.3:18, Kol.1:27).

 

Omdat almal van ons dan meer en meer soos Hý word, lyk ons ook meer na mekaar (v.22). Ons is soos troepe in ‘n weermag, waarvan almal eenders lyk.  Wanneer Jesus kom gaan ons almal soos Hý lyk (1 Jh.3:2).  Dán sal ons volmaak een wees soos wat die Vader en die Seun een is (v.22-23).

 

Hierdie eenheid bestaan nie net tussen ons en ander gelowiges nie, maar ook tussen ons en die Here. Deur die Gees wat in ons woon is ons reeds een met die Vader en die Seun (14:21, 23, Mt.28:19, 2 Pt.1:4).

 

Maar wanneer die Here kom sal ons volmaak een wees met Hom (v.23). Ons eenheid met mekaar is eintlik gebasseer op ons eenheid met Hom.  As ‘n huwelik, gesin, familie of gemeente dan verdeeld is, wys dit dat een of meer van die partye nie in ‘n nabye eenheid met die Here lewe nie.

 

Ek hoop dat dit jou help om te sien hoekom die wêreld se beskouing van Jesus tot ‘n groot mate van ons eenheid met mekaar afhang (v.23).  Die beeld wat hulle van God se liefde het kry hulle deur te kyk na hoe ons mekaar liefhet, net soos wat ‘n kind se gedrag vir jou iets van sy ouers sê (v.23).  Waar gemeentes en individuele Christene verdeeld is, is hulle soos ‘n Hollywood film wat die Here se Naam as ‘n vloekwoord gebruik.

 

Wanneer ek aan hierdie dinge dink, verlang ek daarna om by Jesus te wees. As ons eers in die hemel is, gaan ons eie belange en agendas nie meer vir ons belangrik wees nie.  Al wat vir ons gaan saakmaak is om die Vader en die Seun se wonderbare heerlikheid en ewige liefde te sien en te geniet (v.23-24, 5, Jer.31:3, Rm.9:23, Ef.1:4, 1 Pt.1:20).  Kan jy jou indink hoe dit moet wees om in ‘n wêreld van verwondering en liefde te lewe?

 

Ongelukkig is hierdie wêreld nie vir almal bedoel nie. Dit is net vir dié wat die Here ken en wat glo dat die Vader vir Jesus na die wêreld toe gestuur het om sondaars te red (v.25, 3, 3:16-17).  As jy Hom nie ken nie moet jy jousélf kwalik neem.  Jy het geweet dat Hy goed is en dat Hy bereid was om jou te red.

 

As jy jou sonde los en in geloof na Hom toe draai, sal Hy die Vader aan jou hart bekend maak en kan jy nóú al sy Goddelike liefde ervaar en geniet (v.26, 6, Eks.34:5-7, Lk.10:21-22, Rm.5:5, Heb.2:12). As jy Hom egter verwerp sal jy na ‘n wêreld toe gaan waar dit vir ewig nag is, waar mense en duiwels mekaar haat.

 

Ek hoop nie dat enige van my lesers of hoorders na daardie plek toe sal gaan nie. Ek hoop eerder dat jy mooi sal luister en sal sê:  ‘Shhh!  Dit klink of Jesus my naam bid.  Dit is my naam wat ek daar hoor!  Ek weet wat ek sal doen:  ek sal opstaan, my sonde los en terugkeer na my Vader toe.’

 

[1] B.B. Warfield, Calvin and Augustine, p.24

[2] Alexander Smellie, Biography of R.M. McCheyne: A burning light, p.128

Jesus ontmasker vir Judas

unmasking

Toe ek op skool was het ons Zorro gekyk. Dié karakter het ‘n swart masker oor sy oë gedra.  Maar sy neus, mond, ken en Meksikaanse snorretjie het uitgesteek.  Ek het altyd gewonder hoekom die mense hom nie sonder sy masker kon uitken nie.  Dieselfde met Superman wat eweskielik anders lyk as hy nie sy bril op het nie.

 

Judas was nie soos hulle nie. Hy het nie net ‘n halwe masker aan gehad nie.  Hy was meer skynheilig en ‘n beter toneelspeler as enige van die Fariseërs.  Nie eers die ander dissipels het hom as die verraaier uitgeken nie.  Maar in Jh.13:18-30 het Jesus hom ontmasker.

 

Die voorspelling (v.18-20)

Iemand het in die week vir my e-pos gestuur wat gesê het dat predestinasie onsin is. ‘Wat is predestinasie?’ wonder iemand.  Mense soos Augustinus, Luther en Calvyn het geglo dat God die loop van die geskiedenis in die ewige verlede bepaal het.  Daar is baie Afrikaners wat dit onbewustelik glo.  As iets sleg met hulle gebeur sê hulle:  ‘Alles gebeur met ‘n doel.’  En tog vra hulle nie vir hulleself wie daardie doel bepaal het nie.

 

Vir die skrywer van die e-pos kan die mens se keuse en God se predestinasie nie albei waar wees nie; een van die twee moet op die altaar van menslike logika geoffer word. Die skrywer het gekies om die mens se vryheid te behou en om predestinasie te verwerp.  In sy gedagtes maak predestinasie dat God die outeur van sonde is (en dat die mens ‘n robot is).

 

Hy het gesê dat die Here dinge in die ewige verlede beplan het, maar nie bepaal het nie; deur sy vrye keuse kan die mens God se ewige raadsplan in die wiele ry.  Vir die skrywer was selfs Jesus se dood nie bepaal nie.  ‘Anders kon dit nie ‘n vrywillige offer van liefde gewees het nie,’ het hy gesê.  Só het die skrywer alle Bybeltekste wat van predestinasie of voorbeskikking praat, verduidelik.

 

Maar is Bybelse profesieë nie ‘n duidelike bewys dat predestinasie waar is nie? Kom ek gee net een voorbeeld:  was dit God of keiser Augustus en Maria wat bepaal het dat Jesus in Betlehem gebore moes word?

 

Jh.13 gee die balans tussen predestinasie en die mens se verantwoordelikheid. Judas het gekies om nie gehoorsaam te wees soos die ander nie, maar om vir Jesus te verraai (v.17-18).  En tog kon dit nie anders gewees het nie, omdat God dit voor die grondlegging wêreld al bepaal het (v.18).  In Lk.22:22 sê Jesus:  “Die Seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word!”  Paulus sê dat God “alles werk volgens die raad van sy wil” (Ef.1:11).

 

God het reeds in die Ou Testament Judas se verraad voorspel. Soos wat Agitofel, Dawid se vriend en vertroueling, teen hom opgestaan het, het een van Jesus se dissipels Hom in die rug gesteek (v.18, Ps.41:10, 2 Sm.17).  Judas wat Jesus se brood geëet het (v.18, 26), het Hom verraai.  T.s.v. al Jesus se goedheid aan hom, het hy soos ‘n perd sy hakskeen opgelig om vir Jesus te skop (v.18).  “Vir my liefde behandel hulle my vyandig… En hulle het my kwaad vir goed opgelê en haat vir my liefde.” (Ps.109:4-5).

 

Soos Dawid in Ps.41, het Jesus Judas se verraad voorspel (v.19). Sy voorspelling en die vervulling daarvan sou vir die dissipels gewys het dat Hy die Messias en die God van die Ou Testament is (v.19, 14:29, 16:4, Eks.3:14).  Wie anders is daar wat mense se harte ken en die toekoms kan voorspel (Jes.41:23, 42:9)?  Dié wat hierdie getuienis van die apostels m.b.t. Jesus ontvang het, het vir Jesus self ontvang (v.20).  En omdat Jesus God is, het dié wat Hom ontvang het ook die Vader ontvang (v.20).

 

Hoe moet ons op hierdie verse reageer? Moenie predestinasie verwerp net omdat jy nie weet hoe om dit met die mens se keuse en verantwoordelikheid te versoen nie.  Bely eerder saam met Dawid:  “O Here, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie.” (Ps.131:1).  Erken dat die Bybel altwee leer, en moenie soos ‘n kind wees wat weier om te aanvaar dat sy ouers beter weet as hy nie.

 

Let gerus op hoe woorde soos bepaal, bestem, verordineer, voorbeskik, ens. in elkeen van die volgende verse voorkom: Ps.139:16, Sp.19:21, Pd.3:1, Jes.14:24, 27, 46:9-10, Jer.15:2, Hd.1:7, 2:23, 4:27-28, 13:48, 17:26, 31, Rm.8:29-30, Ef.1:5, 1 Ts.3:3, 5:9, 1 Pt.2:8.

 

Die gevolgtrekking is dan dat God alle dinge voorbeskik het, maar dat Hy die mens verantwoordelik hou vir sy keuses. Ek kan net hoor hoe iemand sê:  ‘Ek kan dit nie aanvaar nie, omdat dit logies nie sin maak nie.’  Maar maak die Drie-Eenheid logies vir jou sin?

 

Die uitwysing (v.21-26)

William Tyndale was die eerste man wat die Bybel uit die oorspronklike tale uit in Engels vertaal het. Omdat dit onwettig was, het hy van Engeland af na die kontinent toe gevlug om dáár sy werk voort te sit.  Die Britse kroon het mense gestuur om hom te arresteer, maar hulle was onsuksesvol.  Uiteindelik het ‘n sekere Henry Phillips vir Tyndale opgesoek en gemaak of hy aan die kant van die hervorming was.

 

Tyndale het nie die geringste vermoede gehad van wat eintlik aan die gang was nie. Hy het vir Phillips vertrou en sy geheime met hom gedeel.  Phillips het met die Katolieke ooreengekom om vir ‘n som geld die Engelse hervormer aan hulle oor te lewer.  Sy plan het geslaag; William Tyndale het met sy lewe betaal.[1]

 

Soos Tyndale, het die dissipels nie ‘n idee gehad dat Jesus deur een van sy vriende verraai gaan word nie. Jesus daarenteen het presies geweet wat in Judas se hart aan die gang was.

 

Nadat Jesus die verraad aangekondig het, was Hy diep onsteld (v.21). Sy gees was soos ‘n onstuimige rivier (v.21, Gk. tarassō).  ‘Een van julle gaan My verraai,’ het Hy gesê (v.21).  Judas het al vóór die Pasga en die instelling van die nagmaal sy plan aan die owerpriesters voorgelê (Lk.22:1-6, 7-23).  Nou het hy net vir die regte geleentheid gewag om Hom aan hulle oor te lewer.

 

Die dissipels het met verbasing na mekaar gekyk: hulle het nooit gedink dat een van hulle Hom sou verraai het nie (v.22).  Judas was so slinks en skynheilig dat nie een van hulle naastenby vermoed het dat dit hy was nie.  Dus het hulle eerder gevra:  ‘Is dit miskien ek, Here?’ (Mt.26:22).

 

Jesus se geliefde dissipel Johannes was langs Hom aan tafel; teen sy bors (v.23, 21:20, 24, Gk.). Om dit te verstaan moet ons iets van die Jode se kultuur ken.  Joodse tafels in die eerste eeu was laer as ons koffietafels.  Die Jode het op hulle linker elmboë gelê, hulle bene skuins agtertoe uitgestrek en met hulle regterhande geëet.  Johannes se kop sou dus naby Jesus se bors gewees het.  In hulle kultuur sou dit heeltemal normaal en aanvaarbaar gewees het.

 

Petrus het oorkant Johannes gesit en met sy oë of hande vir hom gewys om vir Jesus te vra wie die verraaier was (v.24). Petrus wou seker gemaak het dis nie hy nie.  Johannes het stadig agtertoe geleuen en saggies vir Jesus gevra wie die verraaier was (v.25).  Hy wou ook seker gemaak het dat dit nie hy was nie.  ‘Die een vir wie ek die stukkie ongesuurde brood met bitter kruie gee as ek dit klaar in die dadel-, rosyntjie- en suurwynsous gedoop het, sal my verraai,’ het Jesus geantwoord (v.26, vgl. Rut 2:14).[2]

 

In Jesus se tyd het die gasheer hierdie stukkie brood vir die eregas aan sy linkerkant gegee.[3]  Jesus het dus vir Judas een laaste kans gegee om sy liefde te aanvaar (hoe dít met predestinasie saamwerk kan ek nie verduidelik nie).  Judas was oppad om sy broodjie in die sous in te doop toe Jesus sýne vir hom gegee het (v.26, Mt.26:23, Mk.14:20).  Judas het in ‘n fluistertoon vir Jesus gesê:  ‘Is ek miskien die verraaier, Rabbi?’  ‘Daar het jy dit nou erken,’ het Jesus geantwoord (Mt.26:25).  Maar selfs nadat Jesus hom ontmasker het, het hy nie teruggedraai en om vergifnis gesmeek nie.  Hy het sy sonde liewer gehad as vir Jesus.

 

Die groot les in hierdie verse is dat nie een van ons ‘n ander mens se hart ken nie. Nie een van die dissipels het geweet dat Judas die verraaier was nie (v.22).  Selfs toe die duiwel in hom ingevaar het, het sy gesig so normaal soos voorheen gelyk (v.27).  Moet dan nie dink dat enige van ons nie tot die ergste toe instaat is nie.  Oor die jare het ons gesien dat mense in ons gemeente hulle aan ernstige dinge skuldig gemaak het.  Ek weet ook van twee Baptistekerke in Gauteng wie se lidmate moorde gepleeg het.

 

Die boodskap wat Johannes hier vir ons wil oordra is nie dat ons nie ander mense moet vertrou nie, maar eerder dat ons nie ander mense se harte ken nie. Jy en ek weet nie wat in iemand se gedagtes aangaan nie.  Maar die Here weet, en uiteindelik sal Hy dit aan die lig bring (Lk.12:2-3).  Die ergste is dan nie dat ander mense sal uitvind wie en wat jy regtig is nie, maar dat ons gedagtes en begeertes so hard in God se ore klink soos woorde in ons s’n.

 

Ons dink nie altyd so nie. ‘We think that God is like an idol who takes naps while we secretly pursue our lusts.’[4]  Wees versigtig met wat in jou hart aan die gang is, want dit bepaal jou hele lewe (Sp.4:23).  As jy teen sonde veg kan jy nie net van jou slegte dade ontslae raak nie – jy moet dit op die vlak van die hart doodmaak.  Jy moet van jou sondige gedagtes, motiewe en begeertes ontslae raak.

 

Nie een van ons kan dit op ons eie doen nie. As Jesus se bloed klaar jou sondige rekord deur jou geloof in Hom en sy kruisdood skoon gewas het, moet Hy jou besoedelde hart skoon was.  Bid dan gereeld en vra vir Hom om jou te help in jou stryd met die slegte begeertes en gedagtes wat soos kakkerlakke in jou hart broei.  Oordink die Bybel, bely jou sonde en jaag gehoorsaamheid na.  Kry ‘n vriend of vriendin wat jou aanspreeklik kan hou en getrou vir jou sal bid.  Jesus steek sy hand in liefde uit om jou te help (v.26).  Moet dit nie wegklap nie.

 

Die duisternis (v.27-30)

In die 1500’s was daar ‘n Christen in Engeland met die naam van James Bainham. Hy was baie lief vir die Bybel en ‘n man van gebed.  Om ‘n lang storie kort gemaak:  hy het uiteindelik op die brandstapel beland.  Voor hulle hom aan die brand gesteek het, het hy vir die skare gesê dat hy doodgemaak word vir die evangelie.  ‘Jy lieg!’ het ‘n Katolieke stadsklerk genaamd Pave gesê.  ‘Ons brand jou omdat jy nie glo dat die brood en die wyn letterlik in Jesus se liggaam en bloed verander nie.’

 

Pave het bevel gegee dat hulle die vuur moet aansteek. Bainham het na die hemel toe opgekyk en gesê:  ‘Mag God jou vergewe en meer genade aan jóú bewys as wat jy aan mý bewys het!’  Pave het dit nie vergeet nie; Bainham se laaste woorde het by hom gespook.  Omtrent ‘n jaar later het hy homself gehang.[5]  Ná Bainham se dood het dit nag geword in sy gewete.  En dit is presies wat in hierdie verse met Judas gebeur het.

 

Toe Judas die stukkie brood by Jesus gevat het, het Satan – nie maar net enige demoon nie, maar Satan self! – in hom ingevaar (v.27, 2). Hy het soos ‘n parasiet vasgesuig aan die boosheid en sonde wat alreeds in Judas se hart was (6:70-71, 12:4-6).

 

Jesus het toe vir Judas gesê: ‘Wat jy wil doen moet jy gou doen.’ (v.27).  Jesus en nie Judas of Satan nie, het die uur van sy kruisdood bepaal (v.1, 7:30, 10:18).  Dus het Hy vir hom gesê om gou te maak, aangesien die uur van sy dood op hande was.  Aan die anderkant het Jesus ook geweet dat Judas se voete haastig was om sy bloed te vergiet (Sp.1:16, 6:18).  Jesus het hom as’t ware aan sy sonde oorgegee.  ‘Doen wat jy graag wil doen,’ het Hy in effek vir hom gesê.

 

Die ander dissipels het nie verstaan hoekom Jesus dit vir hom gesê het nie (v.28). Net Johannes het geweet (v.25-26).  Omdat Judas die tesourier was (12:6), het sommige van die dissipels gedink dat Jesus vir hom gesê het om gou iets vir die volgende dag se Fees van Ongesuurde Brode te gaan koop (v.29).  Die winkels sou op daardie Donderdagaand ‘n bietjie later oop gewees het as gewoonlik.  Gedurende die Fees sou daar nie tyd gewees het nie (soos om op Kersdag gou geskenke te wil koop).

 

Gedurende die Paasfees het die Jode (volgens hulle tradisie) die tempel se deure teen middernag oopgemaak, sodat bedelaars kon inkom om geld en geskenke te ontvang.[6]  Dit verduidelik hoekom party van die dissipels gedink het dat Jesus vir Judas gesê het om gou iets vir die armes te gaan gee.

 

Judas het die stukkie brood ontvang en dadelik uitgegaan om vir Jesus te verraai (v.30). Hy het inderdaad gou gemaak soos wat Jesus in v.27 vir hom gesê het – gou, sodat hy sy 30 stukke silwer kon kry!  Judas het nie net uit die vertrek uitgegaan nie; hy het ook eens en vir altyd sy rug op Jesus gedraai.  Hd.1:25 sê dat hy “afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek.”

 

Dit was nag toe hy dit gedoen het (v.30). Dit was letterlik nag, maar Judas het ook sy rug op die Lig van die wêreld gedraai, omdat hy die duisternis van sy sonde verkies het (8:12, 3:19-20).  Saam met die duiwel het hy beplan om die lig uit te doof (Lk.22:53).  Die tragedie was dat hy self in die gat geval het wat hy vir Jesus gegrawe het.  Soos vir Saul in 1 Sm.28:25, het dit geestelik nag geword vir Judas.  Hy was teen ‘n nekbreek spoed oppad na die buitenste duisternis toe (Mt.25:30).

 

Die les is duidelik: moenie vir die duiwel ‘n vatplek gee in jou lewe nie.  As jy met sonde speel, dan gee jy vir hom iets om aan vas te gryp.  In Ef.4:26-27 gee Paulus ‘n voorbeeld hiervan:  “Word toornig en moenie sondig nie; laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie; en gee aan die duiwel geen plek nie.”  Bely en laat staan die sonde wat jy nog in die donker hoeke van jou hart wegsteek.  Maak reg wat verkeerd is – met God en met ander mense.

 

As jy volstrek weier om dit te doen of traak-my- nie-agtig met jou sonde aanhou, is jy op een van die gevaarlikste plekke wat jy kan wees. Jy is op die randjie van die afgrond.  As die Here die duiwel toelaat om in jou in te vaar, dan is die brieke los.  En wie gaan jou dan keer?  As jy Jesus se liefdevolle aanbod ignoreer, mag dit miskien die laaste keer wees wat jy jou rug op Hom draai.  En as jy van die Lig van die wêreld af wegdraai, sal dit ook vir jou nag word soos vir Judas… vir ewig.

 

Moenie dom wees nie. Los jou sonde en kom na Jesus toe.  Geen sonde is te groot as jy in berou en geloof na Hom toe draai en vir Hom vra om jou te vergewe nie.  “die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde… As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Jh.1:7, 9).  “In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade” (Ef.1:7).  Johannes sê dat Jesus “ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed” (Op.1:5).  God het ons van ons sonde vrygekoop “deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos” (1 Pt.1:19).

 

As Judas dit maar net geweet het; as hy maar net na Jesus toe gedraai het. Dan sou daar selfs vir hóm genade en vergifnis gewees het.

 

Het jy al mense ontmoet wat maak asof God die vark in die verhaal is, en asof mense die reg het om boos te wees, maar God wreed en verkeerd is om hulle te straf?  Moenie so wees en maak asof Judas die onskuldige slagoffer in hierdie verhaal is, en Jesus die vark nie.  Jesus het sy liefde oor en oor aan Judas bewys, maar hy het nie daarin belanggestel nie.  Daar is nie ‘n mens op die aarde wat so goed is soos Jesus nie… of so sleg soos Judas nie.

 

[1] J.H. Merle d’Aubigné, The Reformation in England: vol.2, pp.188-199, 337-350

[2] D.A. Carson, The Gospel According to John, p.474

[3] Ibid

[4] Edward Welch, Addictions – A Banquet in the Grave, p.176

[5] D’Aubigné, Ibid, pp.97-102

[6] Carson, Ibid, p.475

Wat het Jesus van Homself gedink?

Jesus thinking

Vroeër vanjaar het ek met ‘n vrou gepraat wat vrae gehad het oor die lewe, die Here en die Bybel. Sy was verward, omdat haar pa aanhoudend deur die jare sy interpretasie van die Bybel verander het.

 

‘Hoe kan ek weet wat reg is?’ het sy gevra. Dit is glad nie ‘n slegte vraag nie.  Wie besluit dat Sandra se interpretasie van die Bybel reg is, terwyl Jaco s’n verkeerd is?  Wie besluit dat mý oortuiging oor Jesus reg is, terwyl mnr. Jehova Getuie s’n verkeerd is?

 

Die Bybel verduidelik homself en kan homself nie weerspreek nie. Ons moet dit normaal lees en verstaan, en nie ons vooropgestelde idees in die Bybel inlees nie.  Ons moet ook kyk hoe Christene dit deur die eeue verstaan het.  As nog niemand in die geskiedenis dit so verstaan het nie, of as my interpretasie skaars twee honderd jaar oud is, dan is ek waarskynlik verkeerd.

 

Kom ons kyk dan of my interpretasie van Jesus se Persoon in Jh.10:22-42 die toets slaag.

 

Die Jode se vraag (v.22-30)

Jesus was by die Fees van die Tempelwyding in Jerusalem (v.22). In 164 v.C. het Judas Makkabeus die Siriërs verdryf, die tempel gereinig en die altaar herbou en ingewy, nadat Antiochus Epifanes dit in 167 v.C. ontheilig het.[1]  Die Jode het hierdie Fees ingestel om dít te herdenk.  Die Fees het op die 25ste dag van die maand Kislev (Desember) begin, en vir agt dae aangehou.

 

Omdat dit winter was en ook die reënseisoen, was Jesus nie op die oop tempelplein nie, maar het Hy in die pilaargang van Salomo geloop (v.22-23). Dit is so genoem, omdat dit van die tyd van Salomo af gestaan het.  Toe die tempel in 586 v.C. deur Nebukadnessar verwoes is, het hierdie pilaargang staande gebly.[2]  Die pilaargang  was amper soos ‘n skool se stoep:  die pilare aan die kant van die stoep het die dak opgehou, terwyl nóg ‘n ry pilare in die middel ekstra ondersteuning gebied het.

 

In hierdie pilaargang het die Jode rondom Jesus vergader (v.24, Hd.3:11, 5:12).  ‘Hoe lank gaan U ons aan ‘n lyntjie hou – is U die Messias of nie?’ het hulle gevra (v.24, vgl. Mt.26:63).  Maar as Hy vir hulle gesê het dat Hy die Messias is, sou hulle Hom nie geglo het nie, maar gesê het Hy laster en het ‘n duiwel in Hom (v.33, 20, 8:48, Lk.22:67).  Die rede hoekom Hy dit nooit direk vir hulle gesê het nie, is omdat hulle verdraaide opvattings oor die Messias gehad het; hulle het ‘n militêre en politieke Messias verwag (6:14-15).

 

Dit beteken egter nie dat Jesus onduidelik was oor die feit dat Hy die Messias is nie. Sy genesing van die blinde man en die lam man, die vermeerdering van die brood, en baie ander tekens het gewys dat Hy die Messias is (v.25, 3:2, 20:30-31, 21:25, 2:23, hfst.5-6, 9, Jes.35:5-6, 29:18, 42:7, Eks.16).  Ook sy lering en aksies het gewys dat Hy die Herder van Ps.23 is (hfst.10), die Here wat sy tempel reinig (hfst.2, Mal.3:1-3), die God van Abraham wat met Moses gepraat het (8:58, Eks.3:14), ens.  Hy het vir hulle gesê dat Hy die Vader gesien het, en dat dié Hom na die aarde toe gestuur het (6:44, 46, 7:28, 8:14, 23, 38, 42).  Maar ten spyte van al die bewyse, het hulle nogsteeds nie geglo nie (v.25, 12:37).

 

Hoekom het hulle Hom dan nie geglo as die bewyse so duidelik was nie? Dit is omdat hulle nie deel van sy kudde was nie (v.26, 8:47).  As hulle was, sou hulle die Herder se stem as die stem van hulle Messias herken het (v.26, Jes.40:11, Mt.2:6).  Hulle sou in geloof na Hom toe gekom het en agter Hom aangeloop het (v.27, 3, 6:37, Hd.13:48).  Die Herder weet wie sy skape is, en het hulle as sy eie geken nog voordat Hy die wêreld gemaak het (v.27, 3, 14, Rm.8:29, Ef.1:4-5, 2 Tm.1:9, 2:19, 1 Pt.1:2).

 

Jesus gee aan sy uitverkore skape die ewige lewe, en daarom sal hulle nooit verlore gaan nie (v.28, 3:16). Indien hulle verlore gaan, het Jesus vir hulle gejok, omdat Hy die ewige lewe belowe het maar dit nie gegee het nie (v.28, Tit.1:2, 1 Jh.2:25).  Jesus het gesê dat die diewe, rowers, wolwe, huurlinge, vreemdelinge of enigiemand anders nooit die skape uit sy sterk hand en stewige greep kon ruk nie (v.28, 6:39).

 

Ons is die Vader se geskenk aan die Seun (v.29, 17:2, 6, 9, 24). Die Vader wat ons aan die Seun gegee het, is groter en sterker as enige koning, prins, aardsengel, hemelwese, duiwel, dier op die aarde, ster, planeet, of enigiets in die skepping (v.29).  En om dié rede kan niemand ons uit die Vader se hand ruk nie (v.29, Jes.49:2, 51:16).

 

Die Vader en die Seun is een in hulle taak om ons veilig te hou (v.30). Hulle is ook een Wese, sodat iemand wat die Vader gesien het ook die Seun gesien het (v.30, 14:9, 1:18).  Deur dít te sê het Jesus vir die Jode gewys dat Hy die Messias en die Seun van God is (v.24-25, 30).  Let op dat Jesus nie gesê het Hy is die Vader nie, maar eerder dat Hy en die Vader een is (v.30).  Hy en die Vader is verskillende Persone, maar een Wese (v.30).

 

Tot ‘n sekere mate kan ons sê dat die Vader en die Seun soos ‘n tweeling is wat presies dieselfde DNA het, en tog ook unieke persone is. Ons kan ook sê dat God soos water of vuur is.  As die Vader die vlamme is, is die Seun die vuur se hitte en lig.  As die Vader die water is, is die Seun dit wat die water nat laat voel (hierdie dinge kan ons ook van die Heilige Gees sê).

 

Ek besef dat my illustrasie kortskiet, omdat die Vader en die Seun een Wese is, en dus in hierdie opsig glad soos ‘n tweeling is nie.  Die Seun is ook nie maar net ‘n kwaliteit van die Vader soos wat hitte en lig kwaliteite van vuur is, of nat ‘n kwaliteit van water nie.  Die Seun is ‘n Persoon op sy eie.  Tog hoop ek dat hierdie illustrasies ons help om iets te verstaan van wat Jesus in v.30 gesê het.

 

Omdat Jesus en die Vader een is (v.30), is die Seun nie minder God as die Vader nie.  Hy is die presiese spieëlbeeld van die Vader se Wese, en die afskynsel van sy heerlikheid (Heb.1:3).  Die volheid van wie en wat die Vader is, word in die Seun gesien (Kol.1:15, 19, 2:9).

 

Só verduidelik Jonathan Edwards dit: ‘Gestel jy kon die gedagtes wat jy in die laaste uur gedink het net so oordink:  in dieselfde volgorde, en met dieselfde emosie en intensiteit (‘n volmaakte en kristalhelder déjà vu).  Gestel dan dat jy hierdie gedagtes kan herdink, terwyl jy besig is om die oorspronklike gedagtes te dink.  As jy dít kon regkry, sou jy waarlik dubbel gewees het; twee van jou op dieselfde tyd.’[3]  Edwards reken dat die Seun van God die ewige, volmaakte en persoonlike idee is wat God van Homself het.

 

Die Jode se reaksie (v.31-42)

Twee weke gelede het ek die evangelie met ‘n Jehova’s Getuie gedeel. Dit het nie lank gevat om hom in ‘n hoek in te dryf nie.  Toe hy nie meer argumente oorgehad het nie, het hy gesê:  ‘Logically I cannot accept that Jesus is God.’  ‘Ah!’ het ek vir hom gesê.  ‘Jy verwerp dit dus op logiese gronde, en nie omdat die Bybel jou daarvan oortuig het nie.’  Net so het die Jode in v.31 e.v. nie gronde gehad om Jesus se Godheid te verwerp nie.

 

Die Jode het vir Jesus gevra of Hy die Messias is (v.24). Maar noudat Hy vir hulle gesê het dat Hy van God af kom en dat Hy en die Vader een is, wou hulle Hom gestenig het (v.31, 5:17-18, 8:58-59).  ‘Vir watse goeie werk gaan julle My stenig?’ het Hy gevra (v.32).  Kon Hy hierdie werke gedoen het as Hy nie van God af gekom het nie (3:2)?

 

Die Jode het gesê dat hulle Hom nie vir sy goeie werke wou stenig nie, maar omdat Hy gelaster het (v.33, Lv.24:16). ‘Jy is maar net ‘n mens, en nou maak jy jouself God,’ het hulle gesê (v.33).  Hulle het presies verstaan wat Hy in v.30 bedoel het, en Hy het ook dit nie ontken nie.  Hulle was egter verkeerd om te sê Hy Homself God gemaak het (v.33), omdat Hy van ewigheid af God was (1:1). Húlle het dus gelaster, omdat hulle Hom nie as die Seun van God geëer, aanbid en geprys het nie (8:49, 5:23).

 

Jesus het die Ou Testament aangehaal om hulle te antwoord (v.34). Israel se regters het God verteenwoordig, en daarom het Hy hulle in Ps.82:6 gode genoem.  Hierdie korrupte regters was egter nie gode nie, maar sou soos gewone mense gesterf het (Ps.82:1-8).  Deur Ps.82 aan te haal, het Jesus in effek gesê:

 

‘Wanneer God die korrupte leiers van Ps.82 gode noem (en julle kan nie maak asof Hy dit nié gesê het nie, omdat die Skrif nie verander kan word nie), het julle nie ‘n probleem daarmee nie. Maar wanneer die Heilige Een wat regtig van die Vader af kom sê dat Hy die Messias en die Seun van God is, het julle ‘n probleem daarmee.  Ek verstaan nie hoe julle dink nie.’ (v.35-36, Ps.16:10).

 

As Jesus se werke nie van God af was nie, kon hulle Hom verwerp het (v.37). Maar as sy werke bonatuurlik en bo-menslik was, dan was hulle verkeerd om te sê dat Hy nie die Messias en die Seun van God is nie (v.38).  As hulle sy getuienis aangaande Homself verwerp het, kon hulle nie gestry het teen dit wat voor die hand liggend was nie (v.38).  Kon hulle nie in sy werke gesien het dat die Vader in Hom was en Hy in die Vader nie (v.38, 30, 14:10-11, 20)?

 

Nadat Jesus dit gesê het wou die Jode Hom arresteer (v.39, 7:30, 44). Hulle wou dus nie regtig geweet het of Hy die Messias is nie (v.24), maar het ‘n rede soek om Hom dood te maak (v.39, 31).  Jesus het egter uit hulle hande ontsnap, omdat die bepaalde tyd van sy dood nog nie gekom het nie (v.39, 7:30, 8:20).  Hy het die Jordaanrivier gekruis en na die plek toe gegaan waar Johannes in die begin mense gedoop het.  Uit 1:28 leer ons dat die plek se naam Betanië was.  Dit is nie dieselfde Betanië as in 11:1 wat 3 km oos van Jerusalem was nie.  Die Betanië in 1:28 is eintlik Batanea, en was ‘n streek suid-wes van Galilea aan die weste kant van die Jordaanrivier.[4]

 

Omdat daar minder mense in die woestyn was as in Jerusalem, het Jesus daar gebly (v.40). ‘n Hele klomp mense het Hom gevolg en in Hom geglo (v.41-42).  Johannes het nie tekens gedoen nie, en tog het hierdie mense geweet dat sy prediking oor die Messias waar was (v.41, 5:33-35, 1:26-34, Mt.3:11-12).  Jesus se tekens het gewys dat Hy in ‘n ander klas was as Johannes (v.38, 20:30-31).

 

Daar is soveel idees oor Jesus soos wat daar hondsoorte op die aarde is. Verkeerde idees oor Jesus se Persoon en verlossingswerk is gevaarlik.  Kom ons vergeet wat die Qur’an en die media oor Jesus te sê het, en kom ons kyk wat Hy van Homself gedink het.

 

Jesus het geglo dat Hy die Messias is (v.24, 4:25-26). Hy het ook geglo dat Hy die goeie Herder is wat gekom het om sy skape te red (v.26-28, 11).  Hy het nie geglo dat die bokke skape word wanneer hulle in Hom glo nie, maar het geglo dat sekere mense skape is, en dat hulle nog in die kraal moet inkom (v.26-27, 16, Hd.18:9-10, 2 Tm.2:10).  Mense glo dus omdat hulle skape is, en is nie skape omdat hulle glo nie (v.26, Hd.13:48, 1 Ts.1:4-5).

 

Net soos wat ‘n bok nie skaap word nie, kan ‘n skaap nie in ‘n bok verander nie. Die Here se skape kan wel vir ‘n tydjie van Hom af wegdwaal, maar nie een van hulle kan hulle redding verloor nie.  Niemand kan hulle uit Jesus en die Vader se hand uit ruk nie (v.28-29).  Paulus gebruik ander woorde om dieselfde punt te maak.  In Rm.8:38-39 sê hy dat niks ons van God se liefde kan skei nie:

 

 • Jy kan nie jou redding verloor as jy doodgaan nie.
 • Jy kan dit nie in hierdie lewe verloor nie.
 • Gevalle engele (demone) kan dit nie van jou af wegvat nie.
 • Die Kommuniste, Moslems, of enige ander bose regering kan dit nie wegvat nie.
 • Niks wat in die hede gebeur kan maak dat jy jou redding verloor nie.
 • Niks wat in die toekoms gaan gebeur kan dit onklaar maak nie.
 • Niks of niemand wat bo jou in die hemel is kan dit doen nie.
 • Niemand wat in die dieptes van die see of in die hel is kan nie.
 • Niks in die hele skepping kan jou van God se ewige liefde skei nie.

 

Ek het al gehoor hoe mense sê: ‘Niemand kan jou uit Jesus en die Vader se hand uit ruk nie (v.28-29), maar jy kan jouself losruk.’  Maar volgens Jesus kan niemand jou uit sy hand uit ruk nie, omdat die Vader groter is as almal (v.29).  Sal jy dit waag om te sê:  ‘Ek kan myself losruk, omdat ek groter as die Vader is’?

 

As jy een van die Vader se skape is wat die Hy aan die Seun gegee het (v.29), sal jy na Jesus toe kom en op die laaste dag ‘n nuwe liggaam kry (6:37, 39).  As die Vader jou gekies het om soos Jesus te word, dan sal Hy jou ook roep, regverdig verklaar, en verheerlik (Rm.8:29-30).  Hy sal jou nie soos olie deur sy vingers laat glip nie (6:39, 18:9).

 

Om dit te verseker het Hy jou met die Heilige Gees verseël. Die Heilige Gees is die onfeilbare waarborg dat jy nie jou erfdeel sal verloor nie (Ef.1:13-14, 1 Pt.1:4-5).  Hy wat die goeie werk in jou begin het sal jou tot die einde toe bewaar (Fil.1:6).

 

Wie is hierdie Jesus wat sy skape bewaar? Volgens v.30 is Hy een met die Vader.  As Jesus en die Vader een is, dan is die Branhamites, T.D. Jakes, Oneness Pentecostalism, en ander ‘Jesus Only’ kerke verkeerd om te sê dat Jesus die Vader is.  Volgens hierdie mense neem God soms die vorm van die Vader aan, terwyl Hy op ander kere die Seun of die Heilige Gees is.  In hulle gedagtes kan Hy nooit al drie Persone gelyk wees nie, maar is Hy soos Jack Spratt wat ‘n pa, ‘n seun en ‘n huweliksmaat is – een persoon wat drie rolle vervul.

 

Maar volgens Jesus en die res van die Bybel, is die Vader en die Seun (en die Heilige Gees) verskillende Persone (v.30, 1:1-2, Gn.1:26-27, Ps.45:8, 110:1, Mt.3:16-17, 28:19).  Die Vader is nie die Seun nie, en andersom.  Dit was nie die Vader wat aarde toe gekom het om aan die kruis te sterf nie, maar die Seun (1:1, 14).

 

Tog moet ons nie die fout maak om te dink dat daar drie Gode is nie. Die Vader en die Seun (en die Heilige Gees) is een Wese (v.30, Dt.6:4, Jk.2:19).  In Mt.28:19 leer ons dat die Vader en die Seun (en die Heilige Gees) een Naam het.  In die jaar 325 n.C. het ‘n groep kerkleiers in Nicea die Bybelse lering oor Jesus soos volg opgesom:  ‘[He is] from the essence of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not created, of the same essence as the Father’.[5]

 

Jesus het nie gesê dat Hy en die Vader een was nie, maar dat hulle een is (v.30).  Alhoewel Hy vir tyd en wyl sy Goddelike bestaan in die hemel vir die aarde verruil (Fil.2:6), het Hy nie opgehou om God te wees nie (8:58).  Toe Hy mens geword het, het Hy die onafhanklike gebruik van sy Goddelike kwaliteite prysgegee om Hom aan sy Vader te onderwerp (5:19, 30).  In hierdie opsig het Hy Homself leeg gemaak (Fil.2:7).

 

Ons kan dan nie saam met die Jehova’s Getuies sê dat Jesus ‘n god is, dat Hy geskep is, dat Hy die aardsengel Michael is, dat Hy die Seun van God is maar nie God nie, of dat Hy minder as die Vader is nie.  Toe Jesus gesê het dat Hy die Seun van God is, het Hy duidelik bedoel dat Hy een is met die Vader, en dat Hy self God is.  Dit is hoe die Jode dit verstaan het, en dit is hoe Hy dit bedoel het (v.30, 33, 36).

 

Hierdie is die Jesus in wie jy moet glo. Hy gaan Homself nie by jou of my voorkeure aanpas nie.  Aanvaar Hom soos Hy is:  die Messias en die Seun van God wat een is met die Vader en ook gelyk met Hom.  Hy is die ware God wat sy skape sal red en hulle veilig in sy hand sal vashou.

 

My suster het skerp verskil met ‘n Jehova’s Getuie wat saam met haar werk. Die vrou het vir haar gesê:  ‘Gaan lees ‘n bietjie Johannes, en jy sal sien dat Jesus nie God is nie.’  Maar Johannes se punt is juis om te wys dat Jesus ware God is, en dat Hy een is met die Vader.  Die heel eerste vers in die boek sê dit.

 

[1] 1 Makk.4:36-59, 2 Makk.1:9, 18, 10:1-8, D.A. Carson, The Gospel of John, p.391

[2] Flavius Josephus, B. J. 5:5, section 1; Ant.20:9, section 7

[3] Vry vertaal uit Jonathan Edwards, An Essay on the Trinity, p.102 n.8 aangehaal in John Piper, The Pleasures of God, p.42 n.22

[4] Carson, Ibid, pp.146-147

[5] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, p.204

Oor uitverkiesing en ongeloof

Red tulip in yellow field

Ek bely onbeskaamd dat ek in God se onvoorwaardelike uitverkiesing glo. Mense het my al hieroor aangevat, geweier om my te groet, gesê ek moet dit nie preek nie, en besluit om nie meer my vriend te wees nie.  Ek sal dit nie opsetlik preek om mense kwaad te maak nie, maar wanneer ek deur ‘n boek preek en dit in die teks is, gaan ek dit nie oorslaan nie.  Die Here het my geroep om die volle raad van God te verkondig, en omdat die uitverkiesing deel van daardie raad is, gaan ek dit preek.  Vandag is dit ‘toevallig’ deel van my teks (nie dat ek glo toeval bestaan nie).  Maak asseblief jou Bybel oop by Jh.6:41-71.

 

Jesus en die Jode (v.41-59)

Oor die afgelope paar maande was daar meer as een geval van onluste in ons land. ‘n Tydjie gelede het skoliere hulle eie skole, en studente hulle eie universiteite afgebrand.  In Pretoria is mense besig om busse aan die brand te steek.  Die burgers van ons land is besig om tantrums te gooi, omdat dinge nie gebeur soos wat húlle dit wil hê nie.

 

Net so gooi mense geestelike tantrums en kom hulle in opstand as die Here en sy lering nie is soos wat húlle dit wil hê nie.  ‘n Man het by my gekla omdat daar soveel lyding in die wêreld is.  ‘Wie dink die Here is Hy?  As Hy wil hê ek moet Hom dien, moet Hy Homself aan my bewys,’ het hy gesê.  Ons murmurering en klagtes teen die Here (v.41) is maar net ‘n ander manier om te sê:  ‘Ons wil nie hê Hý moet oor ons regeer nie.’ (19:15, Lk.19:14, 1 Sm.8:7).  In v.41-59 het ons ‘n voorbeeld hiervan.

 

Vóór en ná God in die Ou Testament manna vir die volk gegee het, het hulle gemurmureer (Eks.16:7-9, Nm.11:6).  En toe Jesus gesê het dat Hý die ware brood uit die hemel is, het hulle gemurmureer (v.41).  ‘Hoe kan Hy sê dat Hy uit die hemel neergedaal het as ons sy ouers ken?  Hy is maar net ‘n mens,’ het hulle gesê (v.42).  Hulle het aangeneem dat Josef sy biologiese pa is, en het nie geweet dat Hy uit ‘n maagd gebore is, en dus ook die Seun van God is nie (v.42, Lk.1:35).  Jesus het geweet dat hulle onderlangs brom en het vir hulle gesê hulle moet ophou (v.43).

 

Hoekom kon hulle dit nie insien dat Jesus uit die hemel uit neergedaal het nie? Tensy God dit nie aan iemand openbaar en hom met koorde van liefde na Jesus toe trek nie, kán hy dit nie insien nie (v.44, Mt.16:16-17, Lk.10:22, Ps.65:5, Hos.11:4).  Maar as God dit aan hom openbaar en sy verstand oopmaak, sal hy dit ontvang en na Jesus toe kom (v.45).  Omdat die Jode nie sy kinders was nie (Jh.8:44), kon hulle sy stem nie hoor nie en het hulle sy lering nie aanvaar nie (v.45, 5:37, 10:27, Jes.54:13).  As die Vader iemand na Jesus toe trek kan hy nie sy redding verloor nie (v.44, 39).  Op die laaste dag sal Jesus hom uit die dood uit opwek (v.44, 5:28-29).

 

Die feit dat gelowiges hulle Vader se stem hoor (v.45) beteken nie dat hulle Hom gesien het nie (v.46, Dt.4:12). Jesus het Hom gesien en Hom aan ons geopenbaar (v.46, 1:18, 14:9).  Om dus die ewige lewe te hê hoef jy nie die Vader te sien nie; jy moet in die Seun glo (v.47).  Hý is die geestelike brood wat lewe gee (v.48).  Hy is nie maar net ‘n tipe manna wat die mens tydelik versadig, sodat hy in elk geval sterf nie (v.49).  Hy is die geestelike en hemelse brood; dié wat hierdie brood eet sal vir ewig lewe (v.50-51).  In v.51 leer ons dat sy eie liggaam aan die kruis die geestelike brood was wat die wêreld (nie net die Jode nie) deur geloof moes eet om te lewe (v.51, 47).

 

Omdat sommige van die Jode Jesus se woorde geglo het en ander nie, het hulle onder mekaar begin stry (v.52, 9:16, 10:19). ‘Hoe kan ons sy liggaam eet?’ het hulle vir mekaar gesê (v.52).  Soos alle ongelowiges het hulle nie geestelike dinge verstaan nie; hulle het gedink dat Jesus ‘n voorstaander van kannibalisme is (v.34, 4:15, 1 Kor.2:14).  Hy het gesê dat dié wat nie sy vlees eet en bloed drink nie (dié wat nie sy kruisdood aanvaar nie), nie die ewige lewe het nie (v.53).

 

In die Eks.12 het hulle die paaslam geëet. Soos wat kos jou liggaam versterk en laat lewe, moet ons Christus (die ware Paaslam) se kruisoffer deur geloof eet om te lewe.  In die nagmaal vier en bely ons dat dit sy liggaam en bloed is wat lewe gee.  Dít moet die stapel dieet wees wat ons siele, en eendag ook ons nuwe liggame, laat lewe (v.54).  Sy liggaam en bloed is ware kos en drank (v.55).  Enigiets anders sal ons net tydelik versadig (v.35).  As jy sy liggaam eet en bloed drink, sal Hy in jou bly en jy in Hom; deur die geloof sal julle een wees (v.56, 15:4-5, 7, 1 Jh.3:24, 4:13, 15-16, 1 Kor.6:17).  Die feit dat Hy egter deur sy Gees in ons woon beteken nie dat ons God word nie, maar eerder dat sy lewe in ons is (2 Pt.1:4).

 

Waar kry Jesus hierdie lewe? Die Vader het dit in Homself (v.57).  Omdat Jesus en sy Vader een is (10:30), het die Vader dit aan Hom gegee om hierdie lewe in Homself te hê (v.57, 5:26).  Soos die Vader, kan Jesus ook hierdie lewe gee (v.57, 5:21).  Dié wat deur geloof na Jesus toe kom en van Hom eet, sal nie soos die Israeliete in die woestyn sterf nie, maar vir ewig lewe (v.57-58, 11:25-26).  Al hierdie dinge het Hy in Kapernaüm se sinagoge gesê (v.59).

 

Moenie, soos die Jode, ongelowig wees en teen die Here murmureer nie. Om te murmureer is sonde (Nm.11:1, Fil.2:14).  As jy oor God se karakter of ‘n moeilike lering murmureer en weier om dit te aanvaar, dan bevraagteken jy sy wysheid.  Jy dink dat jy beter as Hy weet en is.  ‘As ek Hy was, sou ek dit nie so gedoen het nie,’ is wat jy vir jouself sê.  Dalk word jy selfs versoek om te sê dat God nie is of doen soos wat Hy in die Bybel sê nie, en skep jy in jou verbeelding ‘n god waarmee jy gemaklik is.  Moet dit nie doen nie, maar aanvaar Hom soos wat Hy Homself in die Bybel openbaar.

 

Wie is die Jesus van die Bybel wat jy moet aanvaar? Hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het.  Om dan gered te word moet jy erken dat Hy van God af kom, en dat Hy self ook God is.  Hy is die brood van die lewe deur wie jy vir ewige kan lewe.

 

Om hierdie lewe te kry kan jy nie net ‘n happie van die brood eet nie; dit moet jou stapel dieet wees. Jy moet in sy kruisdood vir sondaars glo en so sy liggaam eet en sy bloed drink.  As sy liggaam en bloed (sy kruisdood) nie vir jou alles is en jou lewe definieer nie, moet jy wonder of jy ‘n Christen is.  Jesus en sy kruisdood is nie deel van ‘n ware gelowige se lewe nie; dit ís sy lewe.  Hoe lyk dit met jou:  is Christenskap vir jou ‘n Sondag ding, of is dit soos suiker in jou tee wat jou hele lewe deurtrek?  Is dit ‘n deel van jou lewe soos wat tennis, vakansie of werk deel van jou lewe is, of is dit soos ‘n gekleurde bril wat jou uitkyk op die lewe kleur?

 

As jy ongeloof wil verhoed, moet jy gedurig van Jesus se liggaam eet en sy bloed drink. Doen dit deur gereeld gemeenskap met Hom te hê in die Woord, gebed en die samekomste van die gelowiges.  Bely dit deur gereeld die nagmaal te gebruik.  Drink ook sy bloed deur daagliks jou sonde te bely, sodat Hy jou kan vergewe.

 

Is jy ‘n Christen wat van die Here af weggedwaal het; ‘n Christen wat twyfel of Jesus die ware God is, en of sy woorde waar is? Dit help nie dat jy na die brood kyk nie.  Eet daarvan.  Hou aan eet totdat jou twyfel soos die oggendmis verdwyn en jy met sekerheid weet Hy ís die brood van die lewe.  Smaak en sien vir jouself dat die Here goed is (Ps.34:9).

 

Jesus en die dissipels (v.60-71)

Marnus Misdadiger en Karel Krimineel is in die tronk, omdat hulle meer as 15 winkels beroof het. Jy is die regter wat hulle laat toesluit het.  Wie se skuld is dit dat hulle in die tronk is – joune of hulle s’n?  Dit is hulle eie skuld.  Maar dit is ook jý wat hulle laat toesluit het.

 

Gestel jy en ‘n paar ander regters hou eendag ‘n groot partytjie by jou huis. Hoekom kan die twee rowers nie by die partytjie wees nie:  is dit omdat hulle nie wíl nie, of omdat hulle nie kán nie?  Beide.  Hulle wíl nie by ‘n partytjie wees waar jy is nie.  Maar hulle kán ook nie daar wees nie, omdat hulle in die tronk is.  Daar is net een manier hoe hulle by die partytjie kán wees, en dit is as jy hulle uitnooi, hulle gewillig maak, en hulle vrylaat (natuurlik sal jy die straf vir hulle misdade moet betaal om dit op ‘n wettige manier te doen).

 

En so is dit met die Here. Ons is misdadigers wat sy wet oortree het.  Dit is nie sý skuld dat ons in die tronk van ons sonde is nie, en tog is dit ook Hý wat ons aan die slawerny van ons sondige begeertes oorgelaat het.  Die rede hoekom ons nie na God toe kom nie, is omdat ons Hom haat en nie wíl kom nie (5:40).  Tog is dit ook waar dat ons nie op ons eie na Hom toe kán kom nie; ons kan nie self die traliehek van ons sonde oopsluit nie (Rm.8:7-8).  God het die sleutel om ons vry te laat.  Dit is eers as Hý ons uitnooi en ons harte gewillig maak, wat ons na Hom toe wíl en sál kom (v.44, 65).

 

As jy dus verlore gaan is dit jou eie skuld. Dit is nie die regter se skuld dat Marnus Misdadiger en Karel Krimineel in die tronk is nie.  Ons kan ook nie sê dat hy verkeerd of onregverdig was om hulle toe te sluit en in die tronk te los nie.  Die persoon wat in sy sonde vergaan kies om nie by God te wees nie.  Hy haat die Here en wíl nie by sy partytjie wees nie.  As hy tussen die Here en die tronk van sy eie sonde moet kies, sal hy sy sonde kies.  God doen nie verkeerd om hom in sy sonde te los nie.  Dit is sy verdiende loon.  As die Here hom dan red is dit pure genade.  Sonder die Here is daar nie hoop vir hom om gered te word nie (v.65).  Hierdie boodskap kom duidelik deur in v.60-71.

 

Dit was nie net die Jode wat oor hierdie dinge gekla het nie (v.41, 52). Sommige van Jesus se dissipels het gesê dat sy lering te moeilik is om te aanvaar (v.60).  William Hendriksen sê:  ‘Dit was hulle harde harte en nie die harde preek nie, wat gemaak het dat hulle so reageer.’[1]  Onthou dat die Grieks vir dissipel [mathetes] leerling beteken.  Dit verwys dus nie altyd na ‘n ware gelowige nie; ongelowiges het ook by tye na Jesus se lering geluister (v.66, Mt.8:21).

 

Omdat Jesus die mens se gedagtes ken, het Hy geweet dat hulle hieroor murmureer (v.61, 2:24-25). Hulle het aanstoot geneem, want hoe kan ‘n mens die dinge sê wat Hy in v.41-59 gesê het?  Hoe sou hulle dan gereageer het as hulle gesien het hoe ‘n mens na die hemel toe opvaar (v.61)?  Buitendien het hulle sy woorde misverstaan.  Hy het nie bedoel dat hulle letterlik sy liggaam moet eet, of dat hulle Lv.17:10-14 moet oortree en sy bloed moet drink nie.  Hy het dit geestelik bedoel (v.63).  Niemand kan mos vir ewig lewe omdat hy vleis geëet het nie (v.63).  Dit is net die Gees wat hierdie geestelike lewe vir iemand kan gee (v.63, 3:5-6).

 

Baie van die dissipels het nie geglo nie (v.64), en kon daarom nie hierdie lewe kry nie (v.63). Vir Jesus was hulle ongeloof nie ‘n verrassing nie.  Nog voordat Hy die wêreld gemaak het, het Jesus geweet wie die mense is wat deur sy Vader uitgekies is en aan Hom gegee is (v.64, 37, 10:26, 17:2, 6, 9, Hd.13:48, Rm.8:29-30, 9:11-13, Ef.1:4-5, 11, 2 Ts.2:13, 2 Tm.2:19, 1 Pt.1:2).  Hy het ook geweet wie Hom sou verraai (v.64, 70-71).  Hulle ongeloof was hulle eie skuld; hulle wóú nie glo nie (v.36).  Dié wat wel geglo het, het dit gedoen omdat Gód dit aan hulle geskenk het; nie omdat hulle ‘n sterker wilskrag as ander gehad het nie (v.65, 44, 3:27, Ef.2:8-9, Fil.1:29).

 

Omdat hierdie vals dissipels nie van Jesus se uitverkore skape was nie, het hulle omgedraai en weggeloop (v.65-66). Jesus het hulle nie gesmeek om terug te kom, of gesê dat Hy ‘n fout gemaak het nie.  Hy het vir die twaalf gevra of hulle nie óók wil gaan nie (v.67).  As leier van die twaalf het Petrus bely dat Jesus die Here is, dat net sý woorde die ewige lewe kan gee, en dat Hy die Heilige Messias en die God van die Ou Testament is (v.68-69, 14:6, Hd.4:12, Ps.16:10, 78:41, 89:19, Mk.1:24).

 

Dit is duidelik dat Petrus en tien van die ander dissipels deel was van dié wat die Vader aan sy Seun gegee het (v.37, 39, 44, 65). Hulle het in Jesus geglo omdat Hy hulle eerste gekies het (v.70).  In 15:16 het Hy gesê:  “Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies”.  Dit is so dat Jesus vir Judas gekies het om een van die twaalf apostels te wees (v.70).  Jesus het geweet dat Judas Hom gaan verraai, dat hy ‘n kind van die duiwel en die seun van die verderf was (v.64, 71, 12:4-6, 13:2, 27, 17:12).  Judas het die pad van die verderf gekies.  En volgens 13:18 het Jesus Hom ook nie uitverkies om gered te word nie.

 

Erken dat daar in die Bybel iets is soos uitverkiesing. Jy kan nie verby dit kom nie.  Dit is belangrik om God se karakter te onthou as jy oor hierdie dinge dink.  God is goed en wys, en daarom moet dit ook goed en wys wees as Hy kies om sommige te red en ander nie (Mt.11:25-27).

 

Die rede hoekom ons sukkel om dit te aanvaar, is nie omdat dit moeilik is om te verstaan nie. God se ewigheid en die Drie-Eenheid is moeilik om te verstaan, maar tog aanvaar ons dit.  Die rede hoekom die uitverkiesing ‘n bitter pil is om te sluk, is omdat ons ‘n aandeel wil hê in ons redding.  Ons wil nie erken dat ons niks tot ons redding kon bydra nie.

 

‘n Ander rede hoekom ons dit nie wil aanvaar nie, is omdat ons geliefdes het wat nie die Here dien nie. Ons wil hê hulle moet gered word, en is oortuig dat God se uitverkiesing in die pad staan.  Die waarheid is egter dat daar nie hoop is as dit van húlle afhang nie, omdat hulle hulle sonde liefhet en nie in die Here belangstel nie.  Maar as dit van die Here afhang is daar hoop.

 

Die feit dat ons vir hulle redding bid wys dat ons diep in ons harte glo dat net Gód hulle kan red, en dat dit nie van hulle eie vrye wil afhang nie (Rm.9:16). Ook wanneer hulle tot bekering kom prys ons hulle nie vir die goeie keuse wat hulle gemaak het nie – ons prys die Here omdat Hý hulle gered het.

 

Ek kan nóg bewyse gee dat jy diep in jou hart glo dat God soewerein is, en dat Hy kan kies wie Hy wil. Glo jy dat Israel in die Ou Testament God se uitverkore volk was, en dat Hy nie die ander nasies gekies het nie (Dt.7:7-8)?  Glo jy dat Jesus die reg gehad het om te kies watter van sy volgelinge apostels moes wees (Mk.3:13, Lk.6:13, Jh.15:16)?  Glo jy Hy kan kies dat jy gebore moes word, en dat jy ‘n Cronjé is en nie ‘n Fouché nie (Ps.139:16)?  Hoekom erken jy dan nie ook dat Hy vir Jakob kon kies, en nie vir Esau nie (Rm.9:11-13)?

 

As die finale keuse by die sondaar lê, gaan dit my verstand te bowe dat alle mense nie die hemel kies nie. Die waarheid is dat die sondaar homself nie kan nie bevry nie; die Here moet dit doen (v.65).  Jy is ‘n Christen en kan nie eers so maklik van jou sonde ontslae raak nie.  Hoekom dink ons dan dat iemand wat geestelik dood is dit deur sy vrye wil kan doen?

 

Omdat niemand sonder God soewereine keuse tot bekering kan kom nie, help dit my (wanneer ek nugter dink) om nie moedeloos te word as sommige mense my prediking verwerp nie (v.44, 65-66). Dit help my ook, omdat ek weet dat dié wat Hy gekies het na Hom toe sál kom (v.37).

 

Om uitverkiesing te ontken, daaroor te kla, of te sê dat dit onregverdig is, gaan nie maak dat dit uit die uit Bybel verdwyn nie. Hoe gouer ons dit aanvaar hoe beter.  Om in die uitverkiesing te glo beteken nie dat jy dit verstaan nie.  Die Bybel sê nie vir ons hoe God mense kan kies en dié wat Hom verwerp vir hulle sonde aanspreeklik hou nie.  As jy probeer om dit uit te vind steel jy dinge wat nie aan jou behoort nie (Dt.29:29).  Ons moet eenvoudig die knie buig en erken dat God God is.  “Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord?  Die maaksel kan tog nie vir die maker sê:  Waarom het u my so gemaak nie?  Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?” (Rm.9:20-21).

 

Ek het ‘n student ontmoet wat hom sterk teen God se soewereine keuse uitgespreek het. Na meer as ‘n jaar het ek eendag gesien dat hy iets oor die uitverkiesing op sy rekenaar het.  Ek was verbaas.  ‘Ek glo dit nou,’ het hy gesê.  ‘Ek weet nie hoe ek dit voorheen gemis het nie.’  Ek hoop dat die Here hierdie preek sal gebruik om dieselfde vir jou te doen, en dat jy nie soos die Jode van Jesus en sy waarheid af sal wegloop nie.

 

[1] Vry vertaal uit New Testament Commentary: John, p.246