Wat gebeur in ‘n herlewing?

Handelinge 2:1-13 Toe die herlewing in New England kom, was ‘n groot getal mense oorweldig met die liefde van God.  John Gillies skryf: ‘Many more began to put on immortality, almost, in the look of their faces….Their looks were all love, adoration, wonder, delight, admiration, humility.  In short, it looked to me a resemblance of … [Lees verder…]

Evangelisasie en die eindtyd

Handelinge 1:6-7 Vir baie jare al fasineer die Bybelse lering oor die eindtyd Christene.  Boeke hieroor is gereeld topverkopers in populêre Christelike boekwinkels.  Ek glo egter dat ons soms te veel tyd hieraan gee, en ons hooftaak van evangelie verkondiging vergeet.  God bring sy Koninkryk deur evangelisasie.   Die dissipels se vraag (v.6) John MacArthur … [Lees verder…]

God se handleiding vir die kerk (‘n kort oorsig oor die pastorale briewe)

Ek het eenkeer met ‘n man gepraat oor kerkleierskap.  Sy woorde aan my was:  ‘Partykeer (wanneer dit by kerkleierskap en strukture kom) is dit nodig dat ons ‘n bietjie die Bybel opsy sit’.  As die kerk nie ‘groei’ nie, hardloop baie predikers en kerke in desperaatheid na kerkgroei spesialiste se seminare, boeke en konferensies toe.  … [Lees verder…]

Hoe om te reageer op wat Jesus vir jou doen

[youtube=http://youtu.be/_1gRjXvBabE] [youtube=http://youtu.be/QVebdJrVsRY] “11 En op sy reis na Jerusalem het Hy deur Samaría en Galiléa gegaan. 12 En toe Hy in ‘n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op ‘n afstand bly staan het. 13 En hulle het hul stem verhef en gesê:  Jesus, Meester, wees ons barmhartig! 14 En toe … [Lees verder…]

Hoe moet ons God aanbid?

Party kerke sing net Psalms en Skrifberymings, terwyl ander Christelike koortjies en gesange ook sing.  Party kerke is konserwatief en ander charismaties.  Sommige kerke laat toe dat vroue preek, terwyl ander daarteen is.  Vir party is ‘n baadjie en ‘n das, sykouse en ‘n hoed die gedragskode.  Vir ander is ‘n kraaghemp en denims aanvaarbaar.  … [Lees verder…]

Is jy reg(tig) gedoop?

Om die vraag reg te beantwoord is dit nodig om ‘n regte definisie van die doop te hê.  Wat het die Bybelskrywers in gedagte wanneer hulle van die doop praat?  Die besprinkeling van babas of grootmense, grootdoop (watookal dit beteken), bekeringsdoop, sendingdoop, verbondsdoop, of wat? Wie moet gedoop word? Die Bybel leer nooit dat babas … [Lees verder…]