Hoe om te reageer op wat Jesus vir jou doen

[youtube=http://youtu.be/_1gRjXvBabE] [youtube=http://youtu.be/QVebdJrVsRY] “11 En op sy reis na Jerusalem het Hy deur Samaría en Galiléa gegaan. 12 En toe Hy in ‘n sekere dorp ingaan, kom tien melaatse manne Hom tegemoet, wat op ‘n afstand bly staan het. 13 En hulle het hul stem verhef en gesê:  Jesus, Meester, wees ons barmhartig! 14 En toe … [Lees verder…]