Open/Close Menu Ken Christus, Maak Christus Bekend

Die Christelike lewe is ‘n lewe van seën.  Die Nuwe Testament begin hiermee (Matteus 5:3-12).  In Genesis 26 vind ons hierdie seën in storievorm.   God belowe seën (v.1-5) Genesis 26 is byna ‘n herhaling van Genesis 20.  Dit het egter ‘n honderd jaar later gebeur (v.34, 21:5, 25:26).  In hoofstuk 20 het Abraham Gerar…

Toe ek my kar gekoop het moes ek ‘n 10% deposito neersit as waarborg dat ek die res sou betaal.  God gee ook vir sy kinders ‘n deposito as waarborg dat Hy sy belofte finaal en volkome sal vervul.  Dit is waaroor Genesis 23 en 24 gaan.   Die belofte van die land (hfst.23) Toe…

Vir jou is dit niks om ‘n klip die grootte van ‘n golfbal op te tel nie.  Vir ‘n mier is dieselfde klip ‘n berg.  In jou oë is jou probleme reusagtig.  Maar voor God se beloftes is jou probleme niks.  “Dit is die woord van die HERE aan Serubbábel, naamlik:  Nie deur krag of…

Ek het al dikwels in preke verwys na John Paton.  Hy was ‘n Skotse sendeling na die New Hebrides.  Die inboorlinge (kannibale) het dikwels vir Paton belowe dat hulle sal ophou om te steel en te moor.  Hulle beloftes was soos ‘n wasem.  Hulle het gelieg.  Genesis 15:1-18:15 wys vir ons dat God nie ‘n…

Ons leer vir ons kinders karaktertrekke.  Laasmaand se karaktertrek was betroubaarheid:  doen wat jy belowe.  Na middagete hou ons huisgodsdiens.  ‘Was jy vandag betroubaar?’ het ek vir elkeen gevra.  Ons moes gereeld bely dat ons nié betroubaar was nie.  God is anders as ons.  Hy hoef nooit te erken dat Hy onbetroubaar was nie.  Hy…

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die…

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die…

“En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die…

Page 2 of 2 1 2