God se prioriteite vir 2018 en die res van jou lewe

Resolutions 2018

Toe Jonathan Edwards 19 was, het hy 70 voornemens vir homself neergeskryf.[1]  Hier is ‘n paar van hulle:

 

‘#7. Voorgeneem, Om nooit iets te doen wat ek bang sou wees om te doen as dit die laaste uur van my lewe was nie.

 

#10. Voorgeneem, As ek pyn voel, om aan die pyne van marteling en die hel te dink.

 

#15. Voorgeneem, Om nooit in die minste kwaad te word vir irrasionele wesens [bv. honde] nie.

 

#46. Voorgeneem, Om nie toe te laat dat ek in die minste geïrriteerd of omgekrap raak met my ouers nie…

 

#56. Voorgeneem, Om nooit op te gee of te verslap in my stryd met sonde nie, al is ek ook hoe onsuksesvol.’

 

Hoe het Edwards hierdie voornemens onthou; hoe het hy daarin geslaag om dit in sy lewe toe te pas?  Ek glo dat daar ‘n paar redes vir sy sukses is.

 

Eerstens:  Hy het nie op sy vasberadenheid, selfdissipline en geheue staatgemaak het nie.  Reg aan die begin van die voornemens sê hy:  ‘Ek besef dat ek tot niks in staat is sonder God se hulp nie.  Daarom smeek ek Hom nederig om my deur sy genade in staat te stel om hierdie voornemens te hou, in soverre dit ooreenstem met sy wil en vir Christus se onthalwe.’

 

Tweedens:  Voordat hy die voornemens begin sê hy:  ‘Onthou om elke week hierdie voornemens deur te lees.’  Sodoende het hy dit beter onthou.  Omdat hierdie lewensvoornemens was en nie net voornemens vir die nuwe jaar nie, het hy nie na 3 maande opgegee nie maar daarin volhard.

 

Derdens:  In die eerste voorneme sê hy dat hy hierdie dinge vir God se eer wil nakom.  Is dit dan enige wonder dat die Here hom hierin geseën het?

 

Vierdens:  Edwards se voornemens was hoofsaaklik geestelik.  Sy doel in die lewe was nie om wêreldse sukses, rykdom of ‘n mooi liggaam te hê nie.  Hy het op geestelike dinge gefokus.

 

Die doel, motivering en krag agter Edwards se voornemens klink nogal soos Paulus s’n in 2Tess. 1:11-12.  As jy hierdie verse ernstig opneem, sal dit meer as net 2018 verander – dit sal jou hele lewe verander.

 

Hoe moet jy bid? (v.11)

Wyle dr. Martin Holdt het ‘n groot invloed op my gehad.  Hy het wonderlike dinge gesê, maar sy lewe het my die meeste beïndruk.  Met Paulus se gebede is dit ook so.  Dit is nie net sy lering oor gebed wat ons help nie, maar sy voorbeeld.

 

Toe die gelowiges in Tessalonika vervolg is (1Tess. 2:14-16, 3:3-4, 2Tess. 1:4), het Paulus só vir hulle gebid:  “Daarom bid ons ook altyd vir julle dat onse God julle die roeping waardig mag ag, en dat Hy alle welgevalle aan wat goed is, en alle werk van die geloof met krag volkome mag maak” (v.11).  Die Nuwe Lewende Vertaling stel dit soos volg:  “Met dit in gedagte bid ons altyd vir julle.  Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe Hy julle geroep het.  Mag Hy elke goeie voorneme en geloofsdaad met krag tot uitvoering bring.”

 

Wat leer ons uit hierdie gebed?

 

Soos in 1Tess. 3:12-13, 5:23 bid Paulus hier in die konteks van die wederkoms (v.11, 7-10).  Dit was ook in hierdie konteks wat die gelowiges in Tessalonika hulle voornemens moes maak.  Dit was nie genoeg om net voornemens vir die nuwe jaar te hê nie.  Paulus het vir hulle lewensvoornemens gebid.

 

Ons moet dieselfde doen.  ‘Waarvoor lewe jy?’ is die vraag wat jy jouself moet afvra.  Lewe jy om suksesvol te wees, ‘n top posisie by die werk te hê, akademiese grade te hê, mooi te lyk, fiks te wees, geld te maak, in luuksheid af te tree, jou gesin bymekaar te hou, in die kollig te wees, of wat?

 

Dalk het jy nog nie hieroor gedink nie.  Dit sal goed wees om daaroor te dink as jy jou planne vir die nuwe jaar maak.  Die doel en voorneme wat jy vir jou lewe het, moet groter as jou kort bestaan van 70 of 80 jaar wees.  Dit moenie stop as jy jou asem uitblaas nie, maar dit moet voortleef as jy nie meer hier is nie.  Jy moet dus nie net voornemens en planne vir 2018 hê nie, maar vir jou hele lewe.  Die voornemens wat jy maak moet jou lewe hierna beïnvloed.

 

As jy net vir hierdie wêreld lewe sal jy teleurgesteld wees, “want die gedaante van hierdie wêreld gaan verby.” (1Kor. 7:31).  “En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid” (1Joh. 2:17).  Binnekort sal jy in die graf lê.  En wat sal jou skoonheid, geleerdheid, rykdom, gesondheid, roem, status, geluk, ens. dán beteken?  Jy kan nie eers seker wees dat jou lewensmaat en kinders die erfdeel sal kry wat jy vir hulle agtergelaat het nie.

 

Leef daarom vir Christus.  Sorg dat Hý en nie jý nie, die middelpunt van jou voornemens is.  Dink daaraan dat jy eendag voor Hom gaan moet staan.  Wat gaan jy vir Hom sê as Hy jou oor jou lewe vra?  Wat gaan jy sê as Hy jou vra hoekom jy vir jouself en hierdie wêreld gelewe het, en nie vir Hom wat lewe, asem en alles vir jou gegee het nie?  Hoe gaan jy jou begeertes, motiewe, gedagtes, woorde, dade en lewe vir sy alsiende oë wegsteek?

 

Pla dit jou nie dat die God van hemel en aarde van jou rekenskap gaan eis nie?  Sal die plankhuisie van jou lewe voor die geweldige stormwind van sy regverdige oordele staan?  Gaan jy maar net hoop dat jy meer goed as sleg gedoen het, en dat jou goeie werke swaarder geweeg het as jou sonde?  Dink jy die Here gaan daarmee tevrede wees?

 

Verseker nie (Ps. 1:5, 5:5-6, Jes. 64:6, Hab. 1:13, Rom. 3:10-12, 23).  Om vir God aanneemlik te wees kan daar nie een fout op jou rekord wees nie – jy moet ‘n perfekte ‘track’ rekord hê (Matt. 5:20, 48).  Dit werk nie soos by jou skool nie.  As jy by die Here selfs net een demeriete teen jou naam het, sal Hy jou nie aanvaar nie (Jak. 2:10).  In sy hof is daar nie ‘n eerste, tweede en derde dissiplinêre verhoor soos by jou werk nie.  As jy een keer oortree het is jy vervloek, en kan jy nie in sy heilige teenwoordigheid inkom nie (Gal. 3:10).

 

Miskien wonder jy watse hoop daar dan vir jou is.  Deur Jesus Christus kan jy na die Vader toe kom (Joh. 14:6, 1Tim. 2:5).  Moet dan nie langer op jou Christelike opvoeding, goeie werke of godsdienstige pogings vertrou nie.  Dit kan so min maak dat die Here jou aanneem, as wat ‘n swart sak vol gemors vir jou ‘n Ferrari kan koop.  Beskou jou eie pogings en werke as gemors, en moet asb. nie daarop staatmaak om jou in die hemel te kry nie (Fil. 3:4-7).  Draai 180° weg van jou sonde en jou eie pogings af na die Here toe.  Ontvang sy vergifnis en die perfekte rekord van sy geregtigheid deur die geloof (Fil. 3:8-9).  Jy kan niks doen om dit te verdien nie; dit is ‘n gratis geskenk – ontvang dit net (Rom. 3:24, 6:23b, Ef. 2:8-9).

 

Vir die mense in Tessalonika wat dit ontvang het, het Paulus twee dinge gebid:

 

[1] Dat die Here hulle sou help om waardig te lewe soos mense wat uit die dood na die lewe geroep is (v.11, vgl. 2:14, 1Tess. 2:12, Ef. 4:1, Fil. 1:27, Kol. 1:10).  Hy het m.a.w. gebid dat hulle nie ‘n swak advertensie vir die evangelie sou wees nie, maar dat hulle soos Christene sou lewe.  Deur hulle heilige lewens moes hulle Jesus se Naam hoog hou, en dit nie deur die modder sleep nie (v.3-4, 1Tess. 1:8-9, 3:6).

 

Ons moet dit ook vir onsself en ons kinders bid.  Leef jy soos ‘n Christen by die kerk?  Is jy getrou aan die liggaam van Christus?  Dien jy ander gelowiges en bid jy vir hulle?  Gebruik jy jou geld om die Here se werk te bevorder?  Prys jy die Here uit ‘n opregte hart?  Doen jy wat Hy in die Bybel vir jou sê?  Bid jy saam met ander Christene?

 

Leef jy soos ‘n Christen in jou gesin?  Is jy lief vir jou vrou?  Stel jy haar belange bo jou eie?  Spandeer jy tyd met haar?  Is haar geestelike groei vir jou belangrik?  Hou jy jouself rein vir haar?  Stel jy haar bo jou kinders?

 

Is jy onderdanig aan jou man?  Respekteer jy hom in die manier waarop jy met hom praat?  Ondersteun jy hom?  Bid jy vir hom?  Behoort jou hart aan hom alleen, en aan niemand anders nie?  Stel jy hom bo jou kinders?

 

Is jy lief vir jou kinders?  Spandeer jy tyd met hulle, of is jy te besig?  Gesels jy met hulle?  Leer jy hulle van die Here?  Verloor jy jou humeur met hulle, of dissiplineer jy hulle met waardigheid en liefde?

 

Respekteer jy jou ouers?  Gehoorsaam jy onmiddellik wanneer hulle met jou praat, of praat jy terug?  Bid jy vir hulle?  Is jy lief vir hulle?  Sê jy dankie dat hulle jou versorg en liefhet?

 

Leef jy soos ‘n Christen by die skool en by die werk?  Doen jy jou beste?  Werk jy hard?  Luister jy vir die mense wat oor jou aangestel is?  Werk jy eerlik en opreg, of kroek jy?  Mors jy jou ouers of baas se tyd en geld?  Praat jy terug?  Hou jy jou lewe skoon?  Is jy stiptelik?  Praat jy soos ‘n Christen?

 

Leef jy soos ‘n Christen in jou wyer familie, vriendskappe, stokperdjies, vermaak, ontspanning, ens.?  Wat van jou kinders:  bid jy dat húlle die Here sal dien en soos Christene sal lewe?  Volgens D.A. Carson bid ons meer dat ons kinders hulle eksamens sal deurkom, ‘n goeie werk sal hê, gelukkig sal wees en nie sal wegdwaal nie, as wat ons bid dat hulle vir die Here sal lewe.

 

‘Many of us have had the experience of asking a parent, “How are your children doing?” only to get an answer like this:  “Oh, Johnny’s doing very well now.  His career as a research physicist has really taken off.  He is the youngest person in his company to have been appointed to the board.  And Evelyn is doing very well, too.  She’s into computer programming and is already ahead of her section.”

 

“And how are they doing spiritually?”

 

A long pause.

 

“I’m afraid they’re not really walking with the Lord at the moment.  But we’re hoping they’ll come back some day.”’

 

Carson is reg as hy sê dat sulke antwoorde iets van ons verdraaide prioriteite wys.  Ons is verheug oor ons kinders se materiële voorspoed, maar dit pla ons nie juis dat hulle traak-my-nie-agtig is oor die God wat hulle gemaak het nie.  Maar hoe sal jou kinders se toewyding aan wêreldse waardes hulle in die ewige toekoms help?[2]

 

Verstaan jy hoekom jy geestelike dinge vir jouself, jou kinders en ander gelowiges moet bid, en nie net materiële en tydelike dinge nie?  Wees soos die jong dame in 1892 wat op die innerlike en geestelike dinge gefokus het.  Sy het die volgende in haar dagboek geskryf:

 

Resolved, not to talk about myself or my feelings.  To think before speaking.  To work seriously.  To be self restrained in conversation and actions.  Not to let my thoughts wander.  To be dignified.  Interest myself more in others.’[3]

 

Kontrasteer dit met ‘n tienermeisie se dagboek inskrywing in die 1990’s:

 

‘I will try to make myself better in any way I possibly can with the help of my budget and baby-sitting money.  I will lose weight, get new lenses, already got new haircut, good makeup, new clothes and accessories.’[4]

 

Laat ons in ons voornemens op die innerlik mens en ons verhouding met die Here fokus, en nie op uiterlike dinge nie.  Dit is tog wat vir die Here belangrik is (1Sam. 16:7, Spr. 31:30, 1Pet. 3:3-4).

 

[2] Paulus het verder gebid dat God die gelowiges se goeie voornemens sal vervul (v.11).  Weereens gaan dit hier oor voornemens wat jy vir jou lewe het, en nie net oor nuwejaarsvoornemens nie.  Dit gaan oor goeie voornemens.  Die Here weet wat goed is vir jou, en soos ‘n goeie Vader sal Hy nie dinge in jou lewe vervul as dit jou gaan benadeel nie (Matt. 7:9-11, Rom. 8:28).  Oor 20 jaar sal jy terugkyk en dankie sê dat Hy partykeer ‘nee’ gesê het.  Soms sal Hy ‘nee’ sê, omdat Hy jou karakter wil vorm en jou meer soos Jesus wil maak.

 

Jy bid bv. dat die Here ‘n sekere probleem moet wegvat, omdat dit vir jou te moeilik is.  Jy is soos ‘n atleet wat te moeg is om verder te hardloop.  Maar sodra jy wil uitsak skreeu die afrigter van die kantlyn af dat jy nie mag ophou nie.  Aanvanklik is jy vies, maar as jy eerste oor die wenstreep hardloop is jy bly dat hy ‘nee’ gesê het.

 

Jy is soos Paulus.  Hy het drie keer vir iets gebid, maar die Here het ‘nee’ gesê.  Toe hy later terugkyk, toe besef hy dat die Here iets beter vir hom gegee het (2Kor. 12:7-10).  So sal die Here ook vir jou ‘nee’ sê, omdat Hy iets beter vir jou wil gee.

 

Wanneer dinge nie uitwerk soos jy gehoop het nie, sal jy dink dat die Here teen jou is en soos Jakob sê:  “Alles is teen my! … vol teëspoed was die dae van my lewensjare” (Gen. 42:36, 47:9).  Later sal jy egter terugkyk en saam met Jakob getuig van die God “wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het” (Gen. 48:15-16).

 

God is getrou en sal al jou goeie voornemens vervul (v.11).  Daar is twee maniere hoe Hy dit doen.

 

 • Jy moet bid. Dit help nie dat jy net harder probeer en op jouself staatmaak om te verander nie (bv. diëte).  Jy moet aanhoudend die Here se hulp vra en op sy krag steun (v.11).
 • Jy moet werk. Dit help nie dat jy oor jou goeie voornemens bid, maar passief sit en wag dat die Here vir jou die krag moet gee om dit te doen nie.  Neem aksie.  Doen wat die Here jou beveel, en glo dat Hy vir jou die krag sal gee om sy wil uit te voer (v.11).

 

Daar is ‘n Latynse spreekwoord wat sê:  ora et labora – bid en werk.  Jy kan nie net een of die ander doen nie.  Volgens Paulus in 2Tess. 1:11 moet jy beide doen.

 

As jy in gebed op die Here se krag staatmaak, is enigiets moontlik (Matt. 17:20).  Dink jy dat jy nie vermoë het om ‘n Bybelstudie by die werk te begin of siek mense te besoek nie?  Dalk wil jy met iemand die evangelie deel of by ‘n biduur inskakel, maar jy het nie die vrymoedigheid om voor ander te bid of met hulle oor die Here te praat nie.  Bid daaroor, tree uit in die geloof, en vertrou dat die Here vir jou die krag sal gee om dit te doen (v.11).

 

Miskien lê hierdie dinge soos ‘n berg voor jou en dink jy dat jy dit nooit sal regkry nie.  By die Here is niks onmoontlik nie.  As jy glo dat Hy jou kan help en in geloof uittree, sal Hy vir jou vlerke gee om oor die berg te vlieg.  Nee, ek jok!  Hy sal die berg verwyder.  “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.  Wie is jy, groot berg?  Voor Serubbábel sal jy tot ‘n gelykte word!” (Sag. 4:6-7).  “Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê:  Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.” (Mark. 11:23).

 

Waarvoor wag jy dan?  Moenie ‘n sekonde langer aan die voet van die berg staan en wonder nie; gee die eerste tree.  Kom aanddiens toe, lees jou Bybel meer, dissipeleer ‘n jong Christen, kry ‘n jeug bediening van die grond af, bestel traktaatjies en begin om dit uit te deel, gaan slaap vroeër en staan 15 minute vroeër op sodat jy langer kan bid, trek R100 en gee dit vir ‘n sendeling, stuur vandag vir jou ongelowige kollega ‘n boodskap en nooi hom kerk toe, bel hierdie week ‘n broer of suster en nooi hulle vir ete.

 

Dalk is jy skepties, omdat jy al in die verlede probeer het om te verander, maar dit het nie gewerk nie.  Jy is soos 8-jarige Jannie wat eendag vir die Springbokke wil speel.  Hy vra sy ma om vir hom ‘n bal te koop, en gaan vol ywer na die eerste oefening toe.  Na die derde oefening kla hy dat dit hom te moeg maak, en dat hy nooit ‘n Springbok sal wees nie.

 

Jy moet eerder soos Brandon Burlsworth (1976-1999) wees.  Hy was ‘n oorgewig jong man wat professionele voetbal wou speel.  Almal het vir hom gelag; dit het gelyk of sy drome onrealisties is.  Na sy eerste jaar op kollege het hy nie die span gemaak nie.  Maar hy was vasberade en het nie opgegee nie.  Met toewyding en harde oefening het hy sy vet omgesit in spiermassa.  Uiteindelik was hy een van die mees geëerde spelers in die geskiedenis van Amerikaanse voetbal in die staat van Arkansas.

 

Wat kan jy doen om op ‘n geestelike vlak so te volhard?

 

 1. Bely jou sonde en raak ontslae van die dinge wat keer dat jy die Here se wil uitvoer (Matt. 5:29-30). Dit geld vir slegte vriende en ander verkeerde invloede in jou lewe (Rom. 13:14, 1Kor. 15:33, 1Tess. 5:22, Heb. 12:1).

 

 1. Bid, bid, bid (v.11, 1Tess. 5:17). Salomo sê: “Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelykmaak.” (Spr. 3:5-6).  Vra elke oggend dat die Here jou sal help om deur die dag te kom (Klaagl. 3:23).

 

 1. Onthou dat jy die Here se krag tot jou beskikking het (v.11). By Hom is niks onmoontlik nie; Hy kan doen ver bo wat jy kan bid of dink (Matt. 19:26, Ef. 3:20).

 

 1. Neem een tree op ‘n slag, en moenie ‘n kits oplossing verwag nie. Jy gaan elke dag die Here moet volg (Luk. 9:23). Dit gaan tyd neem om te verander.  ‘n Gewoonte van 15 jaar verander nie binne 2 maande nie.

 

 1. Moenie opgee as jy geval het nie. Staan op, bely jou sonde en probeer weer… en weer… en weer. As jy ‘n slegte gewoonte kan aanleer, kan jy dit afleer en met ‘n goeie een vervang.  Gal. 6:9 sê:  “En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.”

 

 1. Vra ander gelowiges om vir jou te bid en jou aan te moedig (v.11, Heb. 3:13, 10:24). Hiervoor is dit belangrik dat jy aktief deel moet wees van ‘n goeie gemeente.

 

 1. Hou die wederkoms voor oë, omdat jou goeie voornemens dán eers finaal vervul sal wees (v.11, 1Tess. 5:23). Dit is makliker om in die wedloop te volhard as jy die wenpaal sien (Heb. 12:2).

 

Wat moet jou doel wees? (v.12a)

Soms het ons goeie voornemens met slegte motiewe.  Dit is soos Hans wat ‘n oor boek nederigheid skryf, maar hoogmoedig is omdat hy die nie-fiksie titel van die jaar gewen het.

 

Net so kan jy jou voorneem om die Here met jou eetgewoontes te eer, en dan met jou neus in die lug te loop omdat jy baie gewig verloor het.  Jy kan jou voorneem om meer vir die armes te gee, en dan in jou hart wens dat iemand dit sal raaksien en iets daaroor sal sê.  Jy kan besluit om meer te bid, terwyl jy in die geheim hoop dat mense jou as ‘n man of vrou van gebed sal ken.

 

Hoe weet jy of jou motiewe verkeerd is?

 

[1] Jy dagdroom oor hoe mense jou goeie werke sien en jou prys.  Jy is soos die Fariseërs:  hulle het goed gedoen om deur die mense gesien te word (Matt. 6:1-5, 16-18).

 

[2] Jy is kwaad of depressief, omdat niemand vir jou dankie gesê het nie.  Iemand met suiwer motiewe soek nie die lof van mense nie, maar van God (Joh. 12:43, Rom. 2:29, 1Tess. 2:4).

 

[3] Jy doen goed, omdat jy ‘n beter huwelik, ‘n soet kind, meer geld of iets anders by die Here soek.  Maar die Here sal nie toelaat dat jy Hom met goeie werke omkoop nie.  Jy kan nie sy genade verdien nie.  Hy gee dit soos Hy wil, wanneer Hy wil, vir wie Hy wil.  As jy goed gedoen het moet jy nie ‘n dankie verwag nie, maar erken dat selfs jou goeie werke van die Here af kom, en selfs dít ‘n genade is (Ef. 2:10).

 

“Bedank [die Meester sy] dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is?  Ek glo nie.  So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan:  Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen.” (Luk. 17:9-10).

 

[4] Jy roem oor die sukses wat jy bereik het.  Die Bybel beveel jou om in die Here te roem en nie in jouself nie (Jer. 9:23-24, 1Kor. 1:31, 2Kor. 10:17-18).  Laat iemand anders se lippe jou prys en nie jou eie nie (Spr. 27:2).

 

As jy jou voornemens reg wil uitvoer, moet jy mik om die Here verheerlik en nie jouself nie (v.12).  Doen goed, omdat jy wil hê dat mense deur jou die Here sal ken en Hom sal prys (Matt. 5:16), en nie omdat jy die aandag op jouself wil vestig nie.  By die wederkoms sal jy ‘n verheerlikte liggaam ontvang, en sal almal Christus se heerlikheid in jou sien (v.12, 10, Rom. 8:18).  Dit moet jou doel wees, die teiken waarvoor jy mik (Fil. 3:10-11).  As jy enige ander motief het, is jou voornemens tevergeefs.

 

Hoe sal jy dit regkry? (v.12b)

Ons kan 2Tess. 1:11-12 soos volg illustreer.  Jou lewe is die kar, God se krag die enjin, sy genade die petrol, en jou goeie voornemens die pad waarop jy moet ry.  Gebed is die tweerigting radio waardeur jy die Here vra om die pad aan te wys en nog petrol te voorsien.

 

Om die reis suksesvol te voltooi het jy al hierdie dinge nodig – jy kan nie iets uitlos nie.  Vir nou wil ek jou oor die petrol van God se genade leer.  God se genade kos nie geld nie – dit is gratis.  Dit is tog wat sy genade genade maak, want as jy dit verdien het is dit nie meer genade nie.

 

Genade is God se onverdiende guns waardeur Hy sy Seun en baie ander goeie dinge vir ons gee (Rom. 8:32).  Dit is hierdie genade wat ons elke dag nodig het om ons goeie voornemens te vervul (v.11-12):  “sonder My kan julle niks doen nie … deur die genade van God is ek wat ek is” (Joh. 15:5, 1Kor. 15:10).

 

Hoe kan jy hierdie genade ontvang?  Bely dat sonde jou arm gemaak het, dat jy niks kan bydra om God se genade te koop nie.  Glo dat Jesus hierdie peperduur genade aan die kruis gekoop het, en dat dit gratis beskikbaar is vir almal wat vra (Jes. 55:1, Op. 21:6, 22:17).  Gebruik gedurig die tou en emmer van geloof en gebed om uit die put van God se genade te skep.  Laat God se genade ook deur lofprysing, die Woord, die doop, die nagmaal, broederlike gemeenskap, diensbaarheid, dissipline, offergawes, evangelisasie en ander se geestelike gawes na jou toe vloei.

 

Deur die Gees wat in jou woon, sal die Vader en die Seun se genade jou help om v.11-12 te vervul:  om aan te hou bid, soos ‘n Christen te lewe, jou goeie voornemens uit te voer, nie op jou eie krag te steun nie maar op syne, ‘n God-gesentreerde doel te hê.  Om hierdie dinge te doen maak jou nie ‘n Christen nie, maar dit wys verseker dat die Here se genade in jou lewe teenwoordig is.

 

Op hierdie punt is dit belangrik dat jy nie net jou voornemens vir 2018 aan die Bybel meet nie, maar dat jy jouself toets om te sien of jy ‘n Christen is (2Kor. 13:5).

 

 • Is Jesus se wederkoms iets waaraan jy dink, of is jy te besig met jou lewe in hierdie wêreld (v.11, 7-10)?
 • Bid jy gedurig, of bid jy net as jy die Here nodig het (v.11)?
 • Leef jy soos ‘n Christen, of lyk jou lewe nie anders as die wêreld s’n nie (v.11)?
 • Het jy heilige voornemens en begeertes, of beheer sondige drange jou hart (v.11)?
 • Kry jy dit reg om die Bybel se goeie begeertes uit te voer (v.11)?
 • Het jy die krag om daarmee vol te hou, of gee jy op (v.11)?
 • Is dit jou begeerte om die Here te verheerlik (v.12)?
 • Besef jy dat jy God se genade nodig het, of dink dat Hy jou goeie dinge skuld (v.12)?

 

As jy eerlik kan sê dat Paulus se begeerte in hierdie verse joune is, wil ek Dawid se woorde vir jou bid:  “Mag [die Here] u gee na u hart en al u voornemens vervul! … Mag die HERE al u begeertes vervul!” (Ps. 20:5-6).  “U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie.” (Ps. 21:3).  “en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.” (Ps. 37:4).

 

Mag die Here jou in 2018 en die res van jou lewe help om sy prioriteite joune te maak, en dit dan in jou lewe vervul.

 

‘…Ek stuur my seilboot die onbekende waters van hierdie jaar in,

met U, O Vader, as my hawe,

met U, O Seun, aan die stuur,

met U, O Heilige Gees, wat my seile [vul].

 

Lei my na die hemel, voorberei vir die stryd,

met my lamp wat brand,

my ore oop vir U roepstem,

my hart vol liefde

en my siel vry.

 

Gee my U genade om my te heilig,

U troos om my op te beur,

U wysheid om my te leer,

U regterhand om my te lei,

U raad om my te onderrig,

U wet om my te oordeel,

U teenwoordigheid om my standvastig te maak.

 

Mag eerbied aan U my doel wees,

U oorwinnings my vreugde.’[5]

 

[1] Vry vertaal uit The Works of Jonathan Edwards: Vol.1, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1834, 1974, pp. xx-xxii

[2] D.A. Carson, A Call to Spiritual Reformation, Baker Academic, Grand Rapids: Michigan, 1992, 2009, p. 55

[3] Aangehaal in C.J. Mahaney (Red.), Worldliness, Crossway Books, Wheaton: Illinois, 2008, p. 134

[4] Ibid.

[5] Arthur Bennett, Vallei van Gebed, WoordVerspreiding: Vereeniging, 2009, p. 122.  Vertaal deur Antoinette van Rooyen uit Arthur Bennett, The Valley of Vision, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland: 1975, p. 112

‘n Gebed vir 2017

prayer-focus-for-2017

Oor die afgelope klomp jare het ek my voornemens vir die nuwe jaar in gebedsversoeke verander. Vandat ek dít begin doen het, het die Here my nog elke keer gehelp om dit suksesvol uit te voer.  2 Ts.1:11-12 is ook ‘n vers wat ek gereeld vir myself en vir die gemeente bid.  Let op die woord ‘resolve’ (Afr. voorneem) in v.12:

 

“…we always pray for you, that our God… may fulfill every resolve for good and every work of faith by his power, so that the name of our Lord Jesus may be glorified in you, and you in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.” (ESV).

 

Hierdie jaar bid ek om die Here se liefde beter te verstaan. Daarom het ek besluit om vandag Ef.3:14-21 te preek.  Al is dit nie noodwendig jóú voorneme vir 2017 nie, hoop ek dat dit vir jou soos koue water in die woestyn sal wees.

 

Die God van gebed (v.14-15)

‘n Paar jaar gelede het my vriend ‘n reeks deur die Onse Vader gepreek.  Hy het ‘n geweldige ervaring van die Here se liefde en sorg gehad toe hy sy Vaderskap verstaan het.  Dit het vir hom meer vrymoedigheid in gebed gegee.  Omdat Paulus dit verstaan het, het hy ook met vrymoedigheid na die troon van genade toe gekom.  Dit is die sentrale punt van v.14-15.

 

Die Efesiërs het God se wonderlike verlossing ervaar (hfst.1-3). Paulus se gebed was dat hulle meer hiervan sou verstaan het (v.14-19).  Om sy eerbied en desperaatheid te wys, het hy voor die Here gekniel (v.14, vgl. 2 Kron.6:13, Dn.6:10, Mt.15:25, Lk.5:8, 22:41, Hd.9:40, 20:36, Fil.2:10).  Volgens Jesus se eie voorbeeld en lering het hy tot die Vader gebid (v.14, Mt.6:6, 9, 7:11, 26:39).  Ons gebede is tot die Vader, deur die Seun wat in ons plek staan, in die krag van die Heilige Gees wat ons help om te bid (v.14, 16, 17, 2:18).

 

Die Vader is die Een van wie elke familie in die hemel en op die aarde sy naam ontvang (v.15). Wat beteken dit?  Miskien bedoel Paulus dat die tipiese familie-patroon van ouers en kinders van God af kom:  Hy is ons Vader en ons is sy kinders.  Of dalk bedoel hy dat die gelowiges in die hemel en dié wat nog op die aarde is, God as hulle Vader het.

 

Daarom kan ons met vrymoedigheid tot Hom bid (Heb.4:16). Vrymoedigheid beteken nie dat ons disrespekvol is nie.  Paulus was vrymoedig genoeg om God sy Vader te noem, maar respekvol genoeg om sy knieë voor Hom te buig.  Die punt is nie dat jy nie mag loop of staan wanneer jy bid nie (Lk.18:13-14, Mk.11:25), maar eerder dat jy die Here se grootheid en jou nietigheid moet erken (Ps.95:6).

 

Dink dan vir ‘n paar minute oor sy grootheid en aanbid Hom voordat jy vir enigiets vra. Dit sal help as jy ‘n Psalm of ‘n ander Skrifgedeelte oor God se liefde, grootheid, Vaderskap, Wese, ens. oordink.

 

Dink ook daaraan dat God jou Vader is. Hy is beter as enige aardse pa.  Hy is volmaak en sal nooit iets doen om jou te benadeel nie.  As jy dít onthou, sal dit jou help om vrymoedigheid te hê wanneer jy bid.  Die Here wil, kan en sal jou help.  Al wat Hy van jou vra is dat jy in sy Seun moet glo.

 

Die inhoud van gebed (v.16-19)

Paulus se gebed is soos ‘n leer met vier trappe: elke trap help jou om hoër te klim, sodat jy bo kan uitkom.  Paulus het gebid dat die Efesiërs geestelik versterk sou word (v.16), dat Christus in hulle harte sou woon (v.17), dat hulle krag sou hê om sy liefde te verstaan (v.17-19a), dat hulle met die Here gevul sou word (v.19b).  Om die hoogste trap te bereik, moes hulle die eerste drie geklim het.  Kom ons klim hulle een vir een.

 

[1] Paulus het gebid dat God die Efesiërs geestelik sou versterk het in ooreenstemming met die rykdom van sy heerlikheid (v.16). Hierdie rykdom was onbeperk en kon nie uitgeput word nie (v.16, 8, Rm.11:33, Fil.4:19, Kol.1:11).  Daar was genoeg voorraad, sodat die Here hulle deur sy Gees kon versterk het (v.16).  Paulus het nie bloot vir die uiterlike versterking van siek of ou gelowiges gebid nie, maar vir die Here se innerlike versterking (v.16, 6:10, 2 Kor.4:16, Fil.4:13).

 

[2] Paulus het gebid dat Christus in die Efesiërs se harte moes woon (v.17a, 2:22). Deur die Gees het Hy reeds ingetrek toe hulle tot bekering gekom het (Rm.8:9, Gal.2:20), maar die huis van hulle harte het nog nie gelyk soos wat Hy daarvan gehou het nie.  Die gekraakte mure, stukkende teëls, druppende plafon en spinnerakke van sonde het aandag nodig gehad.  Deur die krag van die Heilige Gees was Hy besig om die huise van hulle harte reg te maak en te versier, sodat dit ‘n aanneemlike tuiste vir Hom kon wees.

 

[3] Paulus het gebid dat die Efesiërs krag sou hê om die onmeetbare dimensies van Christus se liefde te verstaan (v.17b-19a). Hulle was alreeds in die vrugbare leemgrond van sy liefde gewortel, en op die stewige fondasie daarvan vasgesement (v.17).  Nou moes hulle nog meer versadig geword het met die reën van sy liefde; Jesus wou die mure van hierdie tempel met die edelstene van sy liefde versier het (v.18).

 

Brute breinkrag was nie genoeg om hierdie liefde te verstaan nie (v.18-19). Saam met die res van die gemeente het hulle die bonatuurlike krag van die Heilige Gees benodig om iets van die breedte, lengte, hoogte en diepte van Jesus se liefde te verstaan (v.18-19, 16, Rm.5:5).

 

‘n Ondervinding wat Jonathan Edwards se vrou Sarah gehad het, illustreer wat ek bedoel. Só het sy dit beskryf:

 

‘…all night I continued in a constant, clear, and lively sense of the heavenly sweetness of Christ’s excellent and transcendent love… I seemed to myself to perceive a glow of divine love come down from the heart of Christ in heaven into my heart in a constant stream, like a stream or pencil of sweet light… there seemed to be a constant flowing and reflowing of heavenly and divine love, from Christ’s heart to mine and I appeared to myself to float or swim in these bright, sweet beams of the love of Christ, like the motes swimming in the beams of the sun, or the streams of light which come in at the window. My soul remained in a kind of heavenly elysium [paradise].’[1]

 

Die Here het vir haar siel die krag gegee om Christus se liefde te geniet. Wat Sarah Edwards beleef het, help ons om iets van Paulus se woorde te verstaan.

 

[4] Paulus het gebid dat die Efesiërs gevul sou wees met die volheid van God (v.19b, 4:13, 5:18, Jh.14:21, 23): met die Vader (v.14), die Seun (v.17, 19a) en die Heilige Gees (v.16).  Hy het basies gebid dat die Efesiërs geestelik volwasse sou word.  Om dit te bereik moes hulle die Here se liefde geken het (v.18-19).  Wat bedoel ek?

 

‘n Kind wat in ‘n liefdvolle huisgesin grootword, het ‘n beter kans om volwasse te word as een wat in ‘n huis lewe waar die ouers en kinders mekaar haat. En so is dit ook in die geestelike realm:  as jy in die warm atmosfeer van Jesus se liefde grootword, sal jy wees soos ‘n plant in ‘n kweekhuis – jy sal groei en later ook volwasse word.

 

Om volwasse te word in die Here se liefde móét jy bid soos wat Paulus in hierdie verse gedoen het.  Jy kan nie net vir jou kind se eksamen, jou ma se siekte, ‘n veilige reis Kaap toe, genoeg geld om deur die maand te kom en ‘n ander werk bid nie.  Dit is nie verkeerd om hiervoor te bid nie, maar jy kan nie daar ophou nie.  Jy moet ook (en eintlik hoofsaaklik) vir geestelike dinge bid.  Bid die gebede aan die begin van Paulus se briewe.  Bid vir:

 

[a] Blydskap, vrede en hoop (Rm.15:13).

[b] ‘n Dieper kennis van God en die wysheid om daarvolgens te lewe (Ef.1:17).

[c] ‘n Toenemende liefde en die vermoë om te kan onderskei (Fil.1:9).

[d] ‘n Heilige lewe wat die Here verheerlik (Fil.1:10-11).

[e] Krag en geduld om te volhard (Kol.1:11).

[f] Hulp om jou goeie voornemens en werke van geloof uit te voer (2 Ts.1:11).

[g] ‘n Hart wat die Here liefhet (2 Ts.3:5).

 

Die innerlike krag om hierdie dinge te doen kom nie van onsself af soos wat die Buddhiste en die New Age beweging glo nie. Dit kom van die Here af (v.16).  Ons het veral die Heilige Gees se krag nodig om Jesus se liefde te ken (v.18-19).  Hoe maklik betwyfel ons nie die Here se liefde wanneer dit met ons sleg gaan nie?  Bid dan vir die krag om dit te verstaan.

 

Moet asb. nie daarvoor bid as jy van plan is om in 2017 van die gemeentelike samekomste af weg te bly nie (ek praat nie hier van iemand wat by die gelowiges wil wees, maar te siek is om uit te kom nie).  Om die Here se liefde te ervaar moet ons dit saam met ander gelowiges geniet (v.18).  Jy gaan dit nie deur ‘n mistiese ervaring in ‘n grot of ‘n klooster kry nie.

 

Maar dit gaan ook nie soos golwe oor jou spoel net omdat jy in ‘n erediens was nie. Jy moet deur geloof na die kruis toe kom as jy die soet heuning van sy liefde wil proe (Rm.5:8, Gal.2:20, Ef.5:2, 1 Jh.3:16, 4:9-10).  Dáár sal jy sien dat sy liefde hoër is as die hemel, dieper as die hel, langer as die aarde en breër as die see (v.18, Job 11:7-9, Ps.136, 36:6, Jer.31:3, Jh.3:16, 13:1, Rm.8:38-39).  Jy sal weet dat die Here jou so liefhet soos wat Hy Homself het (Jh.15:9, 17:23).  Jy sal met ‘n dankbare hart en soos ‘n voorskoolse kind sing:

 

‘The love of Jesus is so wonderful… O, wonderful love! It’s so high you can’t get over it, it’s so deep you can’t get under it, it’s so wide you can’t get around it.  O, wonderful love!’  Jy sal die Here met jou hele hart wil liefhê, en ook jou naaste liefhê soos wat jy jouself liefhet (Mt.22:37, 39).

 

Die krag van gebed (v.20)

Charles Spurgeon se ma het vir hom gesê: ‘Ah, Charles!  I often prayed the Lord to make you a Christian, but I never asked that you might become a Baptist.’  Hy het geantwoord:  ‘Ah, mother! the Lord has answered your prayer with His usual bounty, and given you exceeding abundantly above what you asked or thought.’[2]

 

Ek weet dat Spurgeon maar net ‘n grap gemaak het, maar Paulus praat hier van dinge wat baie groter is as oor watter denominasie reg is. Hy praat van die bonatuurlike krag wat ons nodig het om Christus se oneindige liefde te ken.  En dan sê hy dat dit vir die Here baie maklik is om hierdie gebede te beantwoord – makliker as wat dit vir ons is om vir ‘n kind ‘n snytjie brood te gee (v.20, 2 Kor.9:8).  Die Here kan doen ver bo wat ons kan bid of dink (v.20).  Ons gebede en gedagtes is klein, maar die Here is groot (v.20).

 

Daar is niks wat ek en jy kan bid wat die Here nie kan doen nie (v.20, Mt.19:26, Lk.1:37). Hy kan enige gebed verhoor volgens die krag van die Heilige Gees wat in ons werk (v.20, 16).  Moet dan nie vir klein en simpel dinge bid soos om die LOTTO te wen nie.  Bid vir groot dinge bid soos om Christus se oneindige liefde te ken, en om gevul te wees met die volheid van God.  Glo dat die Here instaat is om jou te antwoord (v.20).  Die enigste beperking is die Here se almag, en daarom is daar nie ‘n beperking nie.  Dit lyk vir my of ons biddeloosheid en ongeloof die beperking is (Jk.1:6-7, 4:2).

 

Die doel van gebed (v.21)

Ek het ‘n motorfiets wedren gesien waarin die wenner met groot blydskap oor die wenstreep gery het. ‘n Paar minute daarna het een van die baan beamptes gesê dat die wenner op ‘n stadium in die resies sy voet neergesit het, en daarom gediskwalifiseer moet word.  Net so kan ons tot die regte God en vir die regte dinge bid, maar op die einde struikel omdat ons die verkeerde doel gehad het.

 

Die doel van jou gebede en die antwoorde daarop moenie wees om die lekker gevoel van God se liefde te ervaar nie, maar om die Here te verheerlik (v.21). “En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.” (Jh.14:13).

 

Net soos die Here se liefde, word sy heerlikheid die duidelikste in die gemeente gesien, waarvan Christus die Hoof is (v.21, 1:22-23). Hierdie heerlikheid behoort in elke geslag en in alle gemeentes aan die Here, tot in ewigheid (v.21).  Dit sal verseker so wees:  Amen (v.21).

 

In party kerke spring mense van een ervaring na die volgende toe. Sommige bid asof die Here ‘n groot Kersvader is wat vir hulle geskenke moet gee.  Moenie so wees nie.  Fokus op die Gewer en nie op die geskenke wat Hy vir jou kan gee nie.  Dis nie verkeerd om die Here se liefde te geniet nie, maar ons moet ook nie ‘n afgod van ‘n emosionele ervaring maak nie.  ‘n Prediker van ouds het gesê:

 

‘The true-bred Christian…loves Christ for Christ… [true love] makes the soul love the gift for the Giver’s sake; it will make the soul to love the Giver without the gifts. And verily, they shall not be long without good gifts from Christ, that love Christ more than his gifts.’[3]

 

In 1762 het William Grimshaw die volgende woorde in ‘n brief gesê: ‘And now, what doth the Lord require of you, between this day and death; this new January, and the new Jerusalem?  Only love… It is heaven on earth, and heaven in heaven.  O that you may always be filled with this love, this heaven, this Christ, this God!’[4]

 

[1] Jonathan Edwards, Works: vol.1, p.lxv

[2] C.H. Spurgeon, Autobiography: vol.1, p.45

[3] Thomas Brooks, Heaven on Earth, pp.239-240

[4] Iain Murray, Pentecost Today?, p.93

Christen-wees in 2016

Man up

As ons kinders se lewens soos ‘n wipplank is, het ons in die 21ste eeu die wipplank aan die eenkant te swaar gelaai. Aan die ander kant het ons ‘n emmer vol droë blare gesit, en gehoop dit sal die wipplank uitbalanseer.  Ons sit baie tyd en geld in, sodat ons kinders eendag die mooiste, slimste, beste, en rykste kan wees.  Ons het tieners wat hoofleiers word, beurse kry, rye balkies het wat aan die vloer raak, populêr is, en ingeneurs word.  Maar wanneer dit by karakter kom is ons kinders soos iemand wat ly aan bloedarmoede.  Dit is van ‘n myl af sigbaar dat karakter nie die sterkpunt is van tieners in die 21ste eeu nie.

 

Dieselfde is waar van moderne Christene. Waar is die Christene wat geestelik volwasse, dapper, en volhardend is?  Die Christene wat ‘n goeie fondasie van Bybelse teologie onder hulle voete het, wat nie mense vrees nie maar hulle diep liefhet en vir hulle omgee?  Die Christene wat manne en vroue van gebed is, nederig en geduldig is?  Sal jy in 2016 so ‘n Christen word en dit aan die volgende geslag oordra?

 

Wees waaksaam

Charles Simeon was ‘n Britse prediker in 18de en 19de eeu. Hy het eenkeer in ‘n preek vertel van ‘n man wat ‘n lighuis moes beman, en aan die slaap geraak het.  Hy het beskryf hoe die skip gesink het, die verminkte lyke op die strand gelê het, en hoe huilende weduwees op die strand gestaan het.  Toe die mense navraag doen, het hulle uitgevind dat die man in die lighuis aan die slaap geraak het.  Dertig jaar na die preek het ‘n man beskryf hoe Simeon se stem deur die saal ge-eggo het:  ‘Asleep!’  Die man het vertel hoe Simeon se woorde ingesink het by almal wat daar was.[1]  Moenie geestelik aan die slaap raak nie.  Wees waaksaam.

 

In 1 Korintiërs 16:13-14 gee Paulus vyf opdragte wat die hele brief opsom. Elke opdrag staan in ‘n voortdurende bevelsvorm:  ons moet aanhoudend hierdie opdragte uitvoer.  Heel eerste beveel hy geestelike waaksaamheid (v.13).  Waak en bid teen versoeking (Kolossense 4:2, Matteus 26:41).  Waak teen Satan (1 Petrus 5:8).  Waak teen vals lering (Handelinge 20:31, 2 Korintiërs 11:14).  Waak en wees gereed vir die wederkoms (15:52, Openbaring 16:15).

 

Wees waaksaam. Moenie geestelik slaap, laks, of lui wees nie.  Die Skrif sê:

 

 • “Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming.” (15:34).
 • “Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag; en die wat dronk word, is in die nag dronk.” (1 Tessalonisense 5:6-7).
 • “En dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word; want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het.” (Romeine 13:11).
 • “Daarom sê Hy: Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.” (Efesiërs 5:14).
 • “Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.” (Openbaring 3:2).

 

Hoe lyk iemand wat geestelik aan die slaap is?

 

[1] So iemand speel met sonde, regverdig en verskoon dit, beskuldig ander, rasionaliseer asof dit nie so erg is nie, probeer sy of haar sonde wegsteek. So ‘n persoon is bang dat mense sleg van hulle dink.  Gevolglik verdedig hulle hulself sonder dat enigiemand hulle aangekla het.

 

[2] So iemand vind nie meer vreugde in Bybelstudie en gebed nie. Hierdie dinge word vir hulle ‘n plig.  Hulle eer God met hulle lippe, maar hulle hart is ver van Hom af.  Hulle skeep hulle stiltetyd af, en los dit later heeltemal.

 

[3] Hulle bly al hoe meer van eredienste af weg, want die Woord en die nagmaal laat hulle skuldig voel.

 

[4] Hulle raak meer en meer materialisties. Hulle leef vir hierdie wêreld, want hulle het vergeet van die volgende.

 

[5] Hulle geniet die wêreld en sy dinge. Hulle kyk films wat hulle nooit sou kyk nie.  Hulle luister na en vertel grappe wat hulle voorheen gewalg het.  Hulle doen dinge wat hulle nooit gedoen het nie:  rook, te veel drink, vloek.

 

[6] Hulle harte is koud as hulle sing. Hulle sing die woorde soos ‘n pappegaai, en dagdroom terwyl hulle sing.

 

Is jy so? Die Vader wag met verlange dat jy terugkeer.  Bely en erken jy het van die Here af weggedwaal (1 Johannes 1:9, Jakobus 4:8-10, Spreuke 28:13).  Begin om weer reg te doen (Openbaring 2:4-5, 3:3).  Vra dat ‘n volwasse Christen jou aanspreeklik hou.  Breek met die vriende wat jou weggerokkel het.  Moenie net ‘n toeskouer in die kerk wees nie, maar dien en raak betrokke.  Hou aan om reg te doen, al voel jy nie die vuur in jou hart nie.  Bid vir die vuur en wag op die Here.

 

Dalk is jy nie op ‘n dwaalweg nie.  Moenie dink jy sal nooit afdwaal nie (10:12).  Onthou vir Petrus en Dawid!  Onthou:  die duiwel vat nie vakansie nie en hy slaap nie.  Wees waaksaam.

 

Wees standvastig

Was jy al ooit by ‘n kinderpartytjie waar die ouers vir hulle kind ‘n springkasteel gehuur het? Het jou kind al seergekry, sodat jy op die springkasteel moes klim.  Hoe het dit gevoel om daarop te loop?  Het jou bene gebewe soos jellie?  So is party mense in die Skrif.  God wil hê ons moet rotsvas staan, en nie wankel nie (v.13).

 

Die Korintiërs moes vasstaan in die geloof en nie wankel nie (v.13, 15:1-4).  Paulus praat nie hier van persoonlike geloof nie, maar van die geloof – die Christelike geloof soos vervat in die Skrif (vgl. Judas 3).  Sy bedoeling is letterlik:  ‘staan vas in die Woord’.  Hoe doen jy dit?

 

[1] Vermeerder die kwaliteit en kwantiteit van jou Skrif-inname in 2016.

 

[2] Word ‘n leser van goeie en gesonde Christelike boeke. Tot aan die einde van sy lewe nog wou Paulus lees (2 Timoteus 4:13).  Natuurlik kan jy nie enige ‘Christelike’ boeke lees nie.  Bestel vir jou boeke by Good Neighbours in Randburg, Christian Book Discounters landwyd, of Augustine Bookroom in Pretoria.  Lees John Bunyan, Thomas Brooks, Thomas Watson, John Flavel, Richard Sibbes en ander Puriteine!

 

[3] Lees Charles Spurgeon se preke. Laai goeie preke af by www.gty.org

 

[4] Kry vir jou ‘n opsomming van die groot Bybel-leerstellings: die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis of die Westminster Kategisme.  As jy dieper wil delf kan jy vir jou Wayne Grudem se Systematic Theology kry.  Dis eenvoudig geskryf en het praktiese toepassings aan die einde van elke hoofstuk.

 

[5] Lees die kerkgeskiedenis om te sien hoe Christene deur die eeue die Skrif verstaan het. N.R. Needham se 3 volumes, 2000 Years of Christ’s Power is baie maklik en lekker om te lees.

 

[6] Toets jou gedagtes teen ander Christene, en deel wat jy in die Skrif leer. Leer by ander.  Moet egter nie soos ‘n parasiet op hulle studie en kennis teer nie, maar lees en ondersoek die Skrif vir jouself.

 

Neem jou voor om alles in die Skrif te glo, al verstaan jy dit nie. Moenie sê:  ‘Hierdie verse maak nie sin nie; daar is seker ‘n fout in die Bybel’ nie.  Sê eerder:  ‘Die Skrif is perfek.  Ek verstaan dit nie want ek is swak en blind.’

 

As jy nie groei in die Skrif en onder die gereelde prediking van die Woord nie, sal jy soos ‘n golf deur die wind gedryf word: jy sal twyfel en wankel (2 Petrus 3:17-18, Efesiërs 4:11-14).  As jy staan vir niks sal jy val vir alles.  Iemand wat so is val maklik vir vals lering, skuif gereeld kerke, en spring alewig rond tussen leerstellings (dán glo hulle jy kan jou redding verloor, dán glo hulle jy kan nie, dán glo hulle jy kan, dán glo hulle weer jy kan nie).  Hierdie mense se teologie verander soos Kaapstad se weer.

 

Wees manlik

Ek het vanjaar vir my kinders geskiedenis geleer. Daar is ‘n groot verskil tussen manlikheid in die 1800’s en manlikheid vandag.  Vandag is ‘n man iemand wat op 15 rook, vieslik vloek en drink, model hare en klere dra, goed gebou is.  In die 1800’s was ‘n man iemand wat op 14 ‘n mensvreter leeu doodgeskiet het, diep Christelik was en sy gesin in die Woord gelei het, bereid was om te sterf eerder as wat hy vir die vyand gesê het waar sy pa is, vroue met respek hanteer het.  Die Bybel vra ons moet so wees – ook op ‘n geestelike vlak (v.13).

 

Die Korintiërs moes manlik wees (v.13). Dit beteken nie vroue moes nie vroulik wees nie.  Dit beteken eerder dat Christene nie lafharte moet wees nie, maar dapper (vgl. 1 Konings 2:2-3, 1 Samuel 4:9, 2 Samuel 10:12).  Ons moenie kinders wees in ons denke nie (3:1, 14:20).  Word groot (13:10), of ‘man up’ soos hulle in Amerika sê.  Hoe doen jy dit?

 

[1] Moenie ‘n bangbroek wees wat weghardloop vir jou vyand, of in jou dop kruip as jy teenstand en kritiek kry nie.

 

[2] Moenie tou opgooi of gou opgee as die taak vir jou te moeilik lyk nie.

 

[3] Werk hard. Moenie denkbeeldige gevare vrees nie.  “Die luiaard sê:  Daar is ‘n leeu op die pad, ‘n leeu op die pleine.” (Spreuke 26:13).

 

[4] Wees ‘n ‘man’ wat besluite kan neem en nie rondval nie; wat jou gesin geestelik kan lei; wat jou rebelse kind kan tug en nie jouself bejammer nie; wat nie jou stukkende huwelik op die rotse los en skei nie, maar die wa deur die drif trek; wat nie soos ‘n papbroek passief rondsit nie, maar aksie neem; wat nie ander beskuldig nie, maar jou pak vat soos ‘n ‘man’ en dan jou probleme oplos; wat nie die waarheid kompromeer omdat jy nie wil aanstoot gee nie; wat nie bang is om die evangelie te deel nie.

 

Om dit reg te kry, sal dit help as jy lees van die Bybel-helde en dapper Christene in die geskiedenis. Lees van Abraham wat ‘n hele weermag aangevat het met 318 man, van Nehemia wat die stadsmuur binne 52 dae herbou het terwyl sy vyande hom gedreig het, van Rut wat nie toegelaat het dat min geld of haar weduweeskap haar onderkry nie, van jong Dawid wat ‘n reus aangevat het, van Dawid se dapper soldate wat leeus en reuse doodgemaak het, van Paulus wat aangehou het om te preek ten spyte van opposisie en vervolging, van Jesus wat die aaklige kruis verduur het om ons te red.

 

Maak vriende met mense wat so is. Leer uit hulle voorbeeld.  Onthou dat God in al hierdie dinge met jou is.  Jy kan dus dapper en manlik wees sonder om bang te wees.  “Het Ek jou nie beveel nie:  Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy heengaan.” (Josua 1:9).

 

Wees sterk

Kom saam met my na die museum van geestelike groei toe. Voor jou is ‘n prent van Christene in 17de eeu Engeland.  Party sit op kerkbanke.  ‘n Horlosie teen die muur wys hulle sit reeds vir twee ure en luister aandagtig na ‘n diep preek.  Ander leer die kategisme.  Ander sit as gesin om ‘n groot tafel met ‘n swaar Bybel waar hulle huisgodsdiens hou.  ‘n Man stap in die veld waar hy bid en die Skrif oordink.  ‘n Paar vroue staan in die mark waar hulle die evangelie met ongelowiges deel.

 

‘n Paar gange verder is daar ‘n prent van westerse Christene in die 21ste eeu. Party lees ‘n oulike Whatsapp met ‘n morele les.  ‘n Man sit voor sy rekenaar en lees gou ‘n kort dagstukkie met ‘n gebed onderaan voordat hy sy besige dag begin.  ‘n Naskool tannie sit met ‘n kind om die tafel en leer vir hom ‘n rympie gebed:  sy ouers is te besig om vir hom die Bybel te leer.  Party mense sit in ‘n kerkgebou en glimlag aan die einde van ‘n 10-minute motiverende prekie.  Ander mense staan in ‘n donker saal en sing vir ‘n uur totdat hulle lekker voel.  Ander gee R5 vir ‘n bedelaar, maar deel nie die evangelie met hom nie.

 

God wil nie hê ons moet swak wees nie. Hy wil hê ons moet geestelik sterk word (v.13, 8:7-12).  Die Grieks vir ‘wees sterk’ staan in ‘n passief en beteken letterlik:  word sterk gemaak (deur God).  Paulus bid elders “dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens” (Efesiërs 3:16).  Hy sê ook:  “word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.” (Efesiërs 6:10).  Vir Timoteus sê hy:  “Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is” (2 Timoteus 2:1).  Manlikheid en krag is soos Dawid en Jonatan wat nie geskei kan word nie.

 

Wees geestelik sterk. Maak gebruik van die genademiddele om geestelik sterk te word:  die Skrif, gebed, die nagmaal, die doop, geestelike gemeenskap, die geestelike gawes, evangelisasie, kerktug, bydraes vir die Here se werk, ander mense se diensbaarheid en gebede.

 

Geestelik kan jy nie altyd in gr.1 bly nie; jy moet probeer om jou matriek te kry. Moet egter nie daarmee tevrede wees nie.  Werk vir ‘n geestelike BA, MA, en PhD.  Hou aan groei totdat Jesus kom (Hebreërs 5:12-6:2).  Leer soveel as wat jy kan deur die Bybel, asook goeie preke, boeke, en konferensies.  Gehoorsaam wat jy in die Woord leer.  Maak vriende met mense wat geestelik sterk is en leer by hulle.  As jy geestelik swak is sal jy makliker val vir versoeking, en sal jy sukkel om kop bo water te hou in beproewing.  Jy sal ook makliker val vir vals lering.

 

Wees liefdevol

‘n Teelepel suiker in jou tee deurtrek dit sodat alles soet proe. Net so moet liefde jou hele lewe soet maak en alles wat jy doen en sê beïnvloed.  Dit is die les in v.14.

 

Om sterk en manlik te wees beteken nie jy moet hard wees nie. Ons moet v.13 en alles in liefde doen (v.14, hfst.13, 14:1).  As ons mekaar liefhet sal ons die eenheid bevorder (1:10-12), ons gawes gebruik om mekaar op te bou (hfst.12-14), mekaar in ag neem wanneer dit by grys areas kom (hfst.8-10), nie skei nie maar die huwelik respekteer (hfst.7), nie immoreel wees nie (hfst.6), nie ander gelowiges hof toe sleep nie (hfst.6), gelowiges dissiplineer (hfst.5), mekaar in ag neem by die nagmaaltafel (hfst.11).

 

Doen alles uit liefde vir God en jou naaste, en nie uit ‘n begeerte om gesien of geprys te word nie. Hoe doen ‘n mens dit?

 

[1] Moenie wag vir ‘n gevoel van liefde nie. Doen wat 13:4-7 sê; doen praktiese dade van liefde (1 Johannes 3:16-17).

 

[2] Dink oor hoe groot jou sonde is, en oor hoe groot God se liefde is wat Hy aan die kruis bewys het. Reageer dan in liefde.  “Ons het Hom lief, omdat Hy ons eerste liefgehad het.” (1 Johannes 4:19).

 

[3] Wees naby mense wat liefdevol is, sodat dit aan jou kan afsmeer soos sterk parfuum aan jou klere afsmeer as iemand vir jou ‘n drukkie gee.

 

[4] Bid hiervoor en word gevul met die Heilige Gees, want die vrug van die Gees is liefde (Efesiërs 3:18, Filippense 1:9, Galasiërs 5:22).

 

[5] Sorg dat jy liefde reg verstaan. Liefde bestaan nie in woorde nie, maar in dade (1 Johannes 3:18).  Moet dan nie oor jou liefde vir ander roem as jy hulle skade aandoen en teen hulle sondig nie.  Dit beteken egter nie dat liefde nooit iets negatief sê nie.  Liefde sal juis sonde uitwys om die verlore skaap van sy dwaalweg af terug te bring.

 

Iemand wat alles in liefde doen is die meeste soos Jesus.

 

Geskiedkundiges sê soms: ‘As daar een ding is wat ons uit die geskiedenis leer, is dit dat ons nie uit die geskiedenis leer nie.’  Laat dit nie waar wees van jou lewe in 2015 nie.  Leer uit jou en ander se foute.  Leer uit die dinge wat jy en ander reg gedoen het.  Laat dit jou aanspoor om beter te doen in 2016, om ‘n 1 Korintiërs 16:13-14 tipe Christen te wees in die nuwe jaar en totdat Jesus kom.

[1] John Piper, Audio-biografie oor die lewe van Charles Simeon – beskikbaar by www.desiringGod.org

’n Christen se doel vir 2015

Runner at finish line

Omtrent 15 jaar gelede het een van my dosente dié storie vertel.  Toe hy ‘n jong pa was het hy sy kinders een Vrydag na skool opgelaai.  ‘Waarheen wil julle ry?’ het hy gevra.  Hulle moes eenvoudig ‘links, regs of reguit’ sê.  Hulle klere was in die kattebak.  Hy het êrens in Mpumalanga geeïndig toe dit donker was.  Daar het hulle vir die nag by ‘n gastehuis ingeboek.

 

Party mense se lewens lyk so:  hulle het nie die vaagste benul waarheen hulle oppad is nie.  In Filippense 3:14 het Paulus ‘n doel gehad en geweet waarheen hy oppad is.

 

Vergeet die verlede en strek vorentoe (v.14a)

Paulus het reeds God se verlossing gesmaak (v.8-9), maar het geweet dat dit nog nie voltooi was nie.  Sy liggaam moes nog verlos word (v.10-11).  Soos alle volwasse gelowiges het hy nie gedink hy is volmaak of het die einde bereik nie (v.12-13, 15).  Ongelukkig is daar vandag gelowiges wat dink hulle is reeds volmaak.  My vriend het vertel van ‘n man in sy gemeente wat so dink.  Indien Paulus so gedink het sou hy nie verder gehardloop het nie.  Hy sou soos my sussie gewees het.  My laerskool se atletiekbaan was nie ‘n gewone 400m baan nie, maar was 300m lank.  Toe my sussie eenkeer die 1200m gehardloop het, het sy dit vergeet en na drie rondtes opgehou.  Drie atlete het haar verbygesteek.  ‘n Baanbeampte het vir haar gesê om nog ‘n rondte te hardloop.  Sy het die groep ingehaal en tweede gekom.  As sy nie gestop het nie kon sy eerste gekom het.  Enigiemand wat dink hy is volmaak sal ophou om te hardloop en nie die prys wen nie.

 

Paulus het geweet dat hy nog nie volmaak was nie.  Hy die verlede vergeet en vorentoe gestrek.  Hy was nie soos kinders by ‘n kleuterskool sportbyeenkoms nie.  Het jy al gesien hoe hulle hardloop?  Om seker te maak hy is eerste kyk Piet agtertoe.  Jan waai vir sy ouers en grootouers langs die veld.  Sarie kyk vir haar voete en skaduwee om te sien hoe vinnig sy hardloop.  Hulle kyk orals behalwe vir die wenpaal.  Moenie so hardloop nie.  Vergeet 2014 en strek jou uit na 2015.  Jesus het gesê:  “Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” (Lukas 9:62).  Om die verlede te vergeet beteken nie dat jou geheue verloor nie.  Dit beteken eerder dat jy nie in die verlede lewe, sodat dit jou terughou nie.

 

[1] Vergeet 2014 se selfgeregtigheid.  Voor sy bekering het Paulus baie gehad om op te roem, maar toe hy Jesus ontdek het hy besef dat dit drek was (v.4-7).  As jy op jou eie geregtigheid staatmaak sal jy jouself bedrieg en dink dat jy die wenpaal bereik het.

 

[2] Vergeet 2014 se mislukking en sonde.  As jy gedurig daaraan dink sal dit jou terughou in die wedloop, sodat jy dink:  ‘Dit help nie eers ek probeer nie?’  Bely jou sonde en bekeer jou daarvan.  “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Johannes 1:9).  As jy dit gedoen het moet jy daarvan vergeet.  Is dit reg dat jy die sonde wat God vergeet het onthou?  “aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.” (Hebreërs 10:17).

 

[3] Vergeet ander se sonde teen jou in 2014.  Bitterheid sal jou vergiftig; dit sal maak dat jy aanhoudend omkyk en nie vorentoe beweeg nie.  Ander se sonde teen jou is nie reg nie, maar God is soewerein daaroor en sal dit vir die goeie uitwerk:  “Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is” (Genesis 50:20).  Vergewe ander mense soos God jou vergewe het (Efesiërs 4:32).

 

[4] Vergeet 2014 se geestelike hoogtepunte.  Ek sê nie jy moenie daaroor moet bly wees nie.  Ek bedoel eerder dat 2014 se geestelike fiksheid nie stamina kan gee vir 2015 se geestelike wedloop nie.  Sorg elke dag dat jy geestelik fiks bly.  Iemand wat op 2014 se hoogtepunte fokus sal wens vir gister en vergeet om vorentoe te strek.  Salomo sê:  “Moenie sê nie:  Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? want nie uit wysheid vra jy hierna nie.” (Prediker 7:10).

 

[5] Vergeet 2014 se bekeringsdatum.  Dié waarskuwing gee ek nie vir mense wat hulle sonde haat en op Jesus alleen vertrou nie.  Ek gee dit vir mense wat staatmaak op ‘n bekeringsdatum en nie op Jesus nie.  Sulke mense glo hulle gaan hemel toe omdat hulle ‘n sondaarsgebed gebid het – al lewe hulle soos die duiwel.  Vergeet van jou bekeringsdatum.  Kyk na die gekruisigde en opgestane Jesus.  Bekeer jou van jou sonde en moenie op jouself vertrou nie.

 

Jy kan slegs na die wenpaal gryp as Jesus jou gegryp het (v.12, 14).  Het Hy?  Is jy bewus van ‘n sondeoortuiging in jou hart?  Is jy aangegryp deur sy sterkte, heerlikheid, kruisdood en vergifnis?  Besef jy dat Hy jou enigste hoop is; dat jy sonder Hom in jou sonde en onder sy oordeel sal sterf?  As jy dít besef het moet jy hardloop om te wen.  Strek vorentoe in 2015.  Streef om God en sy Woord beter te ken, om meer getrou en gehoorsaam te wees.  Moenie ‘n kind bly nie.  Word ‘n jong man en ‘n vader (1 Johannes 2:12-14).  Doen wat die Bybel sê:

 

“Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.  En dit sal ons doen as God dit toelaat.” (Hebreërs 6:1-3).  “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.” (2 Petrus 3:18).

 

Jy kan nie die horlosie terugdraai nie.  Maar jy kan die tafels draai, sodat dit in jou guns tel.  As jy vashou aan die verlede sal dit jóú vashou en terughou in die wedloop.  In die Christelike wedloop kan jy nie stilstaan nie.  Iemand wat nie vorentoe gaan nie beweeg agtertoe.

 

Hardloop om te wen en dink aan die prys (v.14b)

Elke keer as ek in ons kerk preek kies ek vooraf ‘n woord wat die kinders moet tel.  Die kind wat die naaste aan reg is kry twee Mini Fizzers en die res een.  As iemand nie lus is vir ‘n lekker nie dan luister hulle nie na die preek nie.  Ek het een Sondag gesê dat die wenner ‘n slab sjokolade kry.  Jy kan raai dat almal op dié Sondag getel het.  So is dit in die Christelike wedloop.  As jy weet dat daar ‘n groot beloning wag help dit jou om te volhard, selfs wanneer jy moeg is.

 

Paulus het die doel nagejaag soos die verkeerspolisie ‘n oortreder agterna sit en vervolg tot hulle hom gevang het.  As die beloning klein was sou hy gestop het.  Die feit dat die prys oneindig keer groter as die pyn was, het hom gedryf en gemaak dat hy die pyn verduur.  Die Bybel sê:  “die evangelie van die koninkryk van God [word] verkondig, en elkeen dring met geweld daarin.” (Lukas 16:16).  “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Timoteus 4:7-8).  “die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (Hebreërs 12:2).

 

Wat is die prys?  Die hoë roeping van God om volmaak te wees soos Jesus en vir ewig die heerlikheid van die hemel in Hom te geniet.  Hy het ons “tot sy koninkryk en heerlikheid roep.” (1 Tessalonisense 2:12).  Ons is “deelgenote van die hemelse roeping” (Hebreërs 3:1).  “ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.” (1 Johannes 3:2).  Sê jy van die prys:  ‘Dit trek my nie aan nie’?  Is die rede nie omdat jy ‘n swak kennis van Jesus het en nie regtig weet hoe dit in die hemel sal wees nie?

 

Word jy versoek om op te gee en af te dwaal?  Kry soveel as moontlik inligting oor die prys, totdat dit jou opgewonde maak en dryf om te volhard.  Oordink hoofstukke oor wie Jesus is (soos Hebreërs 1).  Dink aan hoe jou nuwe liggaam gaan lyk (3:21, 1 Korintiërs 15:42-44).  Bestudeer en oordink Openbaring 21-22 totdat jy weet hoe dit in die hemel sal wees.  Dissiplineer jouself om te oefen.  Lees jou Bybel in 2015.  Bid meer.  Wees meer getrou by die kerk.  Raak ontslae van sonde in jou lewe.  Is daar dinge wat jou terughou om meer effektief te hardloop?  Lê dit af.  Hardloop om te wen.  Die Bybel sê:

 

“Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie?  Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.  En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.  Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.  Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.” (1 Korintiërs 9:24-27).

 

“oefen jou in die godsaligheid.  Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.” (1 Timoteus 4:7-8).

 

“Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê” (Hebreërs 12:1).

 

Moenie tevrede wees met ‘n halfhartige poging nie.  As jy met hout, hooi en stoppels bou sal jy teleurgesteld wees.  “En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” (1 Korintiërs 3:12-15).

 

Dis hartseer dat baie Christene sterk begin maar stadiger hardloop as hulle oud word en naby die einde kom.  Ouer gelowiges moet sterk eindig, baie vrug dra (Psalm 92:15), en ‘n voorbeeld stel vir die jonges.  Is jy jonk?  Moenie sê dat jy nie belangstel om te hardloop, dat jy later sal begin nie.  Hoe weet jy of daar vir jou ‘n ‘later’ sal wees?

 

Hoekom is dit belangrik om te volhard?  Want volharding wys of jy waarlik gered is of nie.  “Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou” (Hebreërs 3:14).  “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.” (1 Johannes 2:19).

 

Die Engelse gesegde lui:  ‘Jack of all trades, master of none.’  John MacArthur se pa het vir hom gesê:  ‘Baie mense kan baie dinge goed doen.  Min mense kan een ding uitstekend doen.  Kies vir jou een ding en doen dit uitstekend.’  Doen dit in 2015 en werk met alles in jou om die prys te behaal.