’n Christen se doel vir 2015

Runner at finish line

Omtrent 15 jaar gelede het een van my dosente dié storie vertel.  Toe hy ‘n jong pa was het hy sy kinders een Vrydag na skool opgelaai.  ‘Waarheen wil julle ry?’ het hy gevra.  Hulle moes eenvoudig ‘links, regs of reguit’ sê.  Hulle klere was in die kattebak.  Hy het êrens in Mpumalanga geeïndig toe dit donker was.  Daar het hulle vir die nag by ‘n gastehuis ingeboek.

 

Party mense se lewens lyk so:  hulle het nie die vaagste benul waarheen hulle oppad is nie.  In Filippense 3:14 het Paulus ‘n doel gehad en geweet waarheen hy oppad is.

 

Vergeet die verlede en strek vorentoe (v.14a)

Paulus het reeds God se verlossing gesmaak (v.8-9), maar het geweet dat dit nog nie voltooi was nie.  Sy liggaam moes nog verlos word (v.10-11).  Soos alle volwasse gelowiges het hy nie gedink hy is volmaak of het die einde bereik nie (v.12-13, 15).  Ongelukkig is daar vandag gelowiges wat dink hulle is reeds volmaak.  My vriend het vertel van ‘n man in sy gemeente wat so dink.  Indien Paulus so gedink het sou hy nie verder gehardloop het nie.  Hy sou soos my sussie gewees het.  My laerskool se atletiekbaan was nie ‘n gewone 400m baan nie, maar was 300m lank.  Toe my sussie eenkeer die 1200m gehardloop het, het sy dit vergeet en na drie rondtes opgehou.  Drie atlete het haar verbygesteek.  ‘n Baanbeampte het vir haar gesê om nog ‘n rondte te hardloop.  Sy het die groep ingehaal en tweede gekom.  As sy nie gestop het nie kon sy eerste gekom het.  Enigiemand wat dink hy is volmaak sal ophou om te hardloop en nie die prys wen nie.

 

Paulus het geweet dat hy nog nie volmaak was nie.  Hy die verlede vergeet en vorentoe gestrek.  Hy was nie soos kinders by ‘n kleuterskool sportbyeenkoms nie.  Het jy al gesien hoe hulle hardloop?  Om seker te maak hy is eerste kyk Piet agtertoe.  Jan waai vir sy ouers en grootouers langs die veld.  Sarie kyk vir haar voete en skaduwee om te sien hoe vinnig sy hardloop.  Hulle kyk orals behalwe vir die wenpaal.  Moenie so hardloop nie.  Vergeet 2014 en strek jou uit na 2015.  Jesus het gesê:  “Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie.” (Lukas 9:62).  Om die verlede te vergeet beteken nie dat jou geheue verloor nie.  Dit beteken eerder dat jy nie in die verlede lewe, sodat dit jou terughou nie.

 

[1] Vergeet 2014 se selfgeregtigheid.  Voor sy bekering het Paulus baie gehad om op te roem, maar toe hy Jesus ontdek het hy besef dat dit drek was (v.4-7).  As jy op jou eie geregtigheid staatmaak sal jy jouself bedrieg en dink dat jy die wenpaal bereik het.

 

[2] Vergeet 2014 se mislukking en sonde.  As jy gedurig daaraan dink sal dit jou terughou in die wedloop, sodat jy dink:  ‘Dit help nie eers ek probeer nie?’  Bely jou sonde en bekeer jou daarvan.  “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” (1 Johannes 1:9).  As jy dit gedoen het moet jy daarvan vergeet.  Is dit reg dat jy die sonde wat God vergeet het onthou?  “aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal Ek nooit meer dink nie.” (Hebreërs 10:17).

 

[3] Vergeet ander se sonde teen jou in 2014.  Bitterheid sal jou vergiftig; dit sal maak dat jy aanhoudend omkyk en nie vorentoe beweeg nie.  Ander se sonde teen jou is nie reg nie, maar God is soewerein daaroor en sal dit vir die goeie uitwerk:  “Want júlle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is” (Genesis 50:20).  Vergewe ander mense soos God jou vergewe het (Efesiërs 4:32).

 

[4] Vergeet 2014 se geestelike hoogtepunte.  Ek sê nie jy moenie daaroor moet bly wees nie.  Ek bedoel eerder dat 2014 se geestelike fiksheid nie stamina kan gee vir 2015 se geestelike wedloop nie.  Sorg elke dag dat jy geestelik fiks bly.  Iemand wat op 2014 se hoogtepunte fokus sal wens vir gister en vergeet om vorentoe te strek.  Salomo sê:  “Moenie sê nie:  Hoe kom dit dat die vorige dae beter was as die teenswoordige? want nie uit wysheid vra jy hierna nie.” (Prediker 7:10).

 

[5] Vergeet 2014 se bekeringsdatum.  Dié waarskuwing gee ek nie vir mense wat hulle sonde haat en op Jesus alleen vertrou nie.  Ek gee dit vir mense wat staatmaak op ‘n bekeringsdatum en nie op Jesus nie.  Sulke mense glo hulle gaan hemel toe omdat hulle ‘n sondaarsgebed gebid het – al lewe hulle soos die duiwel.  Vergeet van jou bekeringsdatum.  Kyk na die gekruisigde en opgestane Jesus.  Bekeer jou van jou sonde en moenie op jouself vertrou nie.

 

Jy kan slegs na die wenpaal gryp as Jesus jou gegryp het (v.12, 14).  Het Hy?  Is jy bewus van ‘n sondeoortuiging in jou hart?  Is jy aangegryp deur sy sterkte, heerlikheid, kruisdood en vergifnis?  Besef jy dat Hy jou enigste hoop is; dat jy sonder Hom in jou sonde en onder sy oordeel sal sterf?  As jy dít besef het moet jy hardloop om te wen.  Strek vorentoe in 2015.  Streef om God en sy Woord beter te ken, om meer getrou en gehoorsaam te wees.  Moenie ‘n kind bly nie.  Word ‘n jong man en ‘n vader (1 Johannes 2:12-14).  Doen wat die Bybel sê:

 

“Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.  En dit sal ons doen as God dit toelaat.” (Hebreërs 6:1-3).  “Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.” (2 Petrus 3:18).

 

Jy kan nie die horlosie terugdraai nie.  Maar jy kan die tafels draai, sodat dit in jou guns tel.  As jy vashou aan die verlede sal dit jóú vashou en terughou in die wedloop.  In die Christelike wedloop kan jy nie stilstaan nie.  Iemand wat nie vorentoe gaan nie beweeg agtertoe.

 

Hardloop om te wen en dink aan die prys (v.14b)

Elke keer as ek in ons kerk preek kies ek vooraf ‘n woord wat die kinders moet tel.  Die kind wat die naaste aan reg is kry twee Mini Fizzers en die res een.  As iemand nie lus is vir ‘n lekker nie dan luister hulle nie na die preek nie.  Ek het een Sondag gesê dat die wenner ‘n slab sjokolade kry.  Jy kan raai dat almal op dié Sondag getel het.  So is dit in die Christelike wedloop.  As jy weet dat daar ‘n groot beloning wag help dit jou om te volhard, selfs wanneer jy moeg is.

 

Paulus het die doel nagejaag soos die verkeerspolisie ‘n oortreder agterna sit en vervolg tot hulle hom gevang het.  As die beloning klein was sou hy gestop het.  Die feit dat die prys oneindig keer groter as die pyn was, het hom gedryf en gemaak dat hy die pyn verduur.  Die Bybel sê:  “die evangelie van die koninkryk van God [word] verkondig, en elkeen dring met geweld daarin.” (Lukas 16:16).  “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.  Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Timoteus 4:7-8).  “die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof” (Hebreërs 12:2).

 

Wat is die prys?  Die hoë roeping van God om volmaak te wees soos Jesus en vir ewig die heerlikheid van die hemel in Hom te geniet.  Hy het ons “tot sy koninkryk en heerlikheid roep.” (1 Tessalonisense 2:12).  Ons is “deelgenote van die hemelse roeping” (Hebreërs 3:1).  “ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.” (1 Johannes 3:2).  Sê jy van die prys:  ‘Dit trek my nie aan nie’?  Is die rede nie omdat jy ‘n swak kennis van Jesus het en nie regtig weet hoe dit in die hemel sal wees nie?

 

Word jy versoek om op te gee en af te dwaal?  Kry soveel as moontlik inligting oor die prys, totdat dit jou opgewonde maak en dryf om te volhard.  Oordink hoofstukke oor wie Jesus is (soos Hebreërs 1).  Dink aan hoe jou nuwe liggaam gaan lyk (3:21, 1 Korintiërs 15:42-44).  Bestudeer en oordink Openbaring 21-22 totdat jy weet hoe dit in die hemel sal wees.  Dissiplineer jouself om te oefen.  Lees jou Bybel in 2015.  Bid meer.  Wees meer getrou by die kerk.  Raak ontslae van sonde in jou lewe.  Is daar dinge wat jou terughou om meer effektief te hardloop?  Lê dit af.  Hardloop om te wen.  Die Bybel sê:

 

“Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie?  Hardloop só dat julle dit sekerlik kan behaal.  En elkeen wat aan ‘n wedstryd deelneem, onthou hom in alles—húlle nogal om ‘n verwelklike krans te ontvang, maar ons ‘n onverwelklike.  Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie.  Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.” (1 Korintiërs 9:24-27).

 

“oefen jou in die godsaligheid.  Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.” (1 Timoteus 4:7-8).

 

“Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê” (Hebreërs 12:1).

 

Moenie tevrede wees met ‘n halfhartige poging nie.  As jy met hout, hooi en stoppels bou sal jy teleurgesteld wees.  “En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” (1 Korintiërs 3:12-15).

 

Dis hartseer dat baie Christene sterk begin maar stadiger hardloop as hulle oud word en naby die einde kom.  Ouer gelowiges moet sterk eindig, baie vrug dra (Psalm 92:15), en ‘n voorbeeld stel vir die jonges.  Is jy jonk?  Moenie sê dat jy nie belangstel om te hardloop, dat jy later sal begin nie.  Hoe weet jy of daar vir jou ‘n ‘later’ sal wees?

 

Hoekom is dit belangrik om te volhard?  Want volharding wys of jy waarlik gered is of nie.  “Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou” (Hebreërs 3:14).  “Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.” (1 Johannes 2:19).

 

Die Engelse gesegde lui:  ‘Jack of all trades, master of none.’  John MacArthur se pa het vir hom gesê:  ‘Baie mense kan baie dinge goed doen.  Min mense kan een ding uitstekend doen.  Kies vir jou een ding en doen dit uitstekend.’  Doen dit in 2015 en werk met alles in jou om die prys te behaal.

Al wat saakmaak

 

Purpose

Of jy nou van Rick Warren se Purpose Driven Life verskil of nie – die konsep is reg:  ‘n mens kan nie traak-my-nie-agtig lewe nie.  Jy moet ‘n doel hê; iets waarvoor jy lewe.  Paulus het vir Timoteus gesê:  “You, however, have followed… my aim in life” (2 Timoteus 3:10, ESV).  Maak seker jou lewensdoel is Bybels.  Handelinge 20 illustreer wat vir Paulus saakgemaak het.

 

Paulus in Griekeland (v.1-4)

 

1 En nadat die oproer verby was, het Paulus die dissipels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedónië te reis. 2 En hy het daardie streke deurgegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. 3 En daar het hy drie maande gebly; maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juis na Sírië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedónië terug te gaan. 4 En tot in Asië het Sópater van Beréa hom vergesel, en van die Thessalonicense, Aristárchus en Secúndus, en Gajus van Derbe en Timótheüs, en uit Asië Tíchikus en Trófimus.”

 

Toe die oproer in Efese bedaar het (hfst.19), het Paulus die dissipels na hom toe geroep en hulle bemoedig. Vandaar het hy deur noord en suid-Griekeland gereis om geld in te samel vir die brandarm gelowiges in Jerusalem (v.1-2, 2 Korintiërs 8-9).  Omdat Griekeland in die winter reën kry, wou hy seker nie dán op die see gewees het nie.  Dít mag die rede wees hoekom hy vir drie maande in Korinte, suid-Griekeland gebly het (v.2-3).  Uit Romeine 15:25-26 klink dit of hy in dié tyd Romeine geskryf het.  Toe hy uiteindelik wou vertrek, het die Jode beplan om hom dood te maak.  Hy het daarvan uitgevind en sy reisplanne verander.  In plaas van ‘n skeepsvaart, het hy deur Macedonië, noord-Griekeland gereis (v.3).  Hy het sewe mede-werkers gehad wat gehelp het om die geld te kollekteer (v.4).  Sopater word in Romeine 16:21 Sosipater genoem.  Aristarchus was saam met hom in die tronk (Kolossense 4:10).  Gauis het Paulus gehuisves en ook die kerk in sy huis verwelkom (Romeine 16:23).  Timoteus ken ons.  Tichikus was Paulus se boodskapper aan die gemeentes (Efesiërs 6:21, Kolossense 4:7), en Trofimus was saam met Paulus in Jerusalem (21:29).

 

Paulus se doel was om aan Jesus gehoorsaam te wees, Jerusalem toe te gaan, en sy bediening te vervul (v.21, 24, 19:21). Hy sou helpers kry, die Jode se planne fnuik, en enigiets doen om hierdie doel te bereik (v.3-4).

 

Paulus in Troas (v.5-16)

 

5 Hulle het vooruitgegaan en in Troas op ons gewag. 6 Maar ná die dae van die ongesuurde brode het ons van Filíppi uitgeseil en binne vyf dae by hulle in Troas gekom waar ons sewe dae deurgebring het.

 

7 En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe. 8 En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het. 9 En ‘n sekere jongman met die naam van Eútichus het in die venster gesit en weggesink in ‘n diepe slaap; en toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die derde verdieping afgeval en is dood opgetel. 10 Toe gaan Paulus ondertoe en val op hom en slaan sy arms om hom en sê:  Moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. 11 En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet; en nadat hy nog ‘n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek. 12 En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring en was uitermate getroos.

 

13 Maar ons het vooruit op die skip gegaan en afgevaar na Assus, waar ons van plan was om Paulus aan boord te neem; want so het hy dit bestel, omdat hy self te voet wou gaan. 14 Toe hy ons dan in Assus ontmoet, het ons hom aan boord geneem en by Mitiléne gekom. 15 En daarvandaan het ons weggevaar en die volgende dag teenoor Chios gekom, en die ander dag na Samos oorgevaar en in Trogíllion oorgebly en die dag daarop by Miléte gekom. 16 Want Paulus het besluit om by Éfese verby te vaar, sodat hy nie in Asië tyd sou verloor nie; want hy het hom gehaas om, as dit vir hom moontlik was, op die pinksterdag in Jerusalem te wees.”

 

Paulus se helpers het vooruitgegaan Troas toe en dáár vir hom gewag. Paulus en Lukas het vyf dae ná Paasfees Troas toe gevaar om hulle vriende te ontmoet, en sewe dae daar gewag tot die Sondag (v.6-7).  Die vroeë Christene het nie meer die sewendedag-Sabbat onderhou nie, maar op Sondae byeengekom om Jesus se opstanding te herdenk (Johannes 20:1, 19, 26, 1 Korintiërs 16:1-2, Openbaring 1:10).

 

Die gelowiges het bymekaargekom om nagmaal te hou en die Woord te hoor (v.7, 2:42). Omdat dit reeds middernag was en die olielampe se walms in die lug gehang het, het ‘n sekere jong Eutichus by die oop venster gesit om vars lug te kry (v.7-8, onthou dat hulle nie glas of rame in hulle vensters gehad het nie).  Paulus se lang boodskap en preekstyl het moontlik ook daartoe bygedra dat hy gesukkel het om wakker te bly (2 Korintiërs 10:10, 11:6).  Uiteindelik het moegheid die oorhand gekry.  Eutichus het by die venster uitgeval – 3 verdiepings ver.  Lukas was ‘n mediese dokter en het bevestig dat hy dood was (v.9).  Paulus het saam met die res ondertoe gegaan en hom uit die dood opgewek (v.10).  Hulle het teruggegaan boontoe en nagmaal gehou.  Paulus het sy preek afgesluit toe die son opkom (v.11).  Die gelowiges was vertroos dat Eutichus uit die dood opgewek was (v.12).

 

Paulus se helpers het op ‘n skip geklim en moes 64 km om die land se punt na Assos toe seil. Paulus wou seker nog preek, en het besluit om 32 km uit te sny en oor die land te reis (v.13).  Paulus het in Assos op die skip geklim en verby drie eilande gevaar (v.14-15).  Hulle het aan die suid-weskus van Turkye by Milete gestop (v.16).

 

Weer sien ons dat Paulus vasberade was en ‘n doel vooroë gehad het. Selfs ‘n jongman se dood sou hom nie keer om hierdie doel te bereik nie.  Hy was haastig oppad Jerusalem toe (v.7, 16).  Daarom het hy die jongman opgewek en verder gepreek (v.10-11).  Dit herinner my aan ‘n storie wat ek in Iain Murray se biografie oor Martyn Lloyd-Jones gelees het.  Terwyl Lloyd-Jones een Sondag besig was om te preek, het die Duitsers ‘n gebou naby Westminster Chapel (Lloyd-Jones se kerk) gebom.  As gevolg van die skokgolwe het stukke van die plafon uitgeval terwyl Lloyd-Jones gepreek het.  Hy het nie ‘n oog gewink nie, maar eenvoudig aangehou preek.  Mense was diep beïndruk met sy vertroue in God se soewereiniteit.  Paulus was so vasbeslote om in Jerusalem te kom dat hy die tyd uitgekoop het (Efesiërs 5:16).  Hy het kortpad gevat Assos toe en nie oorgestop in Efese nie (v.13, 16).

 

Paulus in Milete (v.17-38)

 

17 En van Miléte het hy gestuur na Éfese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. 18 En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle:

 

Julle weet hoe ek, van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het 19 en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode; 20 hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, 21 terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus. 22 En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem; en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, 23 behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. 24 Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. 25 En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. 26 Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. 27 Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. 28 Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. 29 Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. 30 Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan. 31 Daarom moet julle waak en onthou dat ek drie jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. 32 En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle ‘n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. 33 Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie; 34 maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. 35 Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het:  Dit is saliger om te gee as om te ontvang.

 

36 En ná hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle almal saam gebid. 37 En daar het ‘n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, 38 veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie.  En hulle het hom na die skip begelei.”

 

Toe Paulus die vorige keer uit Efese weg is, was sy lewe in gevaar (hfst.19). Hy het nie tyd gehad om deeglik instruksies vir die kerk se ouderlinge te gee nie (v.1).  Nou was hy haastig oppad Jerusalem toe.  Die ouderlinge moes hom in Milete ontmoet (v.17-18).

 

Hy het hulle herinner aan sy konstante lewe, sy nederige diens, sy trane van liefde vir die gelowiges, sy trane oor die ongelowige Jode en vals leraars, en hoe, ten spyte van vervolging, volhard het (v.18-19, 31, Romeine 9:2, Filippense 3:18). Hy het hulle herinner hoe hy die Woord in die saal van Tirannus en in huise vir hulle gepreek het (v.20).  Hy het vir Jode en heidene gesê dat hulle hulle moet bekeer en die evangelie moet glo (v.21).  Nou het die Heilige Gees hom Jerusalem toe gedryf, en gesê dat hy gedurig in die tronk sal beland (v.22-23).  Maar hy was bereid om sy lewe af te lê vir Jesus en die evangelie (v.24).  Paulus was duidelik liewer vir Jesus as vir homself:  “hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.” (Openbaring 12:11).  Omdat hy seker was dat hy ‘n martelaar sou wees, het hy gedink dat hy nie weer sy Efesiër-vriende op aarde sou sien nie (v.25).  Maar volgens Filippense 1:19 is hy ná Handelinge 28 uit die tronk vrygelaat, en het hy baie waarskynlik weer die Efesiër-ouderlinge gesien (1 Timoteus 1:3).

 

Paulus het gesê dat sy hande skoon was van die Efesiërs se bloed (v.26). Niemand kon ‘n klag voor sy deur lê en sê:  ‘Nou is óns in die hel omdat jý ons nie gewaarsku het nie.’ Nee.  Paulus het die volle raad van God – die hele Skrif – aan hulle verkondig (v.27).  Nou was dit húlle taak om hierdie lering in die gemeente voort te sit.  Die Heilige Gees het hulle as herders en opsieners aangestel om die kudde te voed en versorg.  God het die kerk gekoop met die bloed van sy eie Seun (v.28, Johannes 10:11, Efesiërs 5:25).  Omdat die kerk vir Hóm so belangrik was moes die Efesiërs-ouderlinge dit nie afskeep nie.  Om dit reg te kry moes hulle heel eerste hulleself voed.  Voordat jy vir ander kan preek moet jy self die Bybel ken en doen (v.28, 1 Timoteus 4:16).  Daarná moes hulle ook die skape met God se waarheid voed en die wolwe in skaapsklere verdryf (v.29-30, Matteus 7:15).  Prediking en lering moet gebalanseerd wees:  ons moet positiewe waarheid gee, maar ook ons mense teen vals lering waarsku (Efesiërs 4:14, Titus 1:9, 1 Petrus 5:2-3).  Paulus het ‘n voorbeeld gestel van hoe ‘n mens die kudde moet liefhê.  Hy het vir drie jaar lank elke een van hulle met deernis geleer en beraad (v.31).  Hulle moes dieselfde doen.  God en sy Woord het hulle volkome toegerus vir die taak om die gelowiges op te bou en te heilig (v.32, Johannes 17:17, 2 Timoteus 3:16-17).  Ja, God sal sy kinders veilig in die hemel kry.  Maar Hy doen dit deur die prediking van sy Woord (v.32).  Mense wat opsetlik die prediking van God se Woord versaak sal ‘n skok kry op die oordeelsdag wanneer hulle nié ‘n plek het onder die heliges nie (v.32).  Dié wat die Woord preek moet dit doen om die gelowiges te help, en nie om geld te maak nie (v.33).  Inteendeel, hulle moet hard werk, sodat hulle iets kan hê om te deel met die armes (v.34-35).  Ná sy toespraak het die ouderlinge se liefde vir Paulus duidelik geword:  hulle het hom omhels, gesoen, gehuil, en saam met hom gebid (v.36-38).

 

Paulus se doel was om Jesus te gehoorsaam en sy bediening te vervul (v.24). Hy sou enigiets doen om daardie doel te bereik.  Het jy ‘n lewensdoel soos Paulus?  Dit waaroor jy dagdroom sal vir jou sê wat dit is.  Dit waaraan jy die meeste geld, tyd, en energie spandeer sal vir jou sê wat dit is.  Hoe jy die volgende vrae beantwoord sal jou ook help om te weet wat vir jou die belangrikste is in die lewe:

 

  • Wat bring vir jou vervulling?
  • Hoe sal jy die volgende sin voltooi: ‘Ek voel nutteloos en gefrustreerd as ek nie ____ kan doen nie’?
  • Wat is jy bang om te verloor wanneer jy doodgaan?
  • Wat is die doel wat jy wil hê jou kinders moet bereik?
  • Wat sal jy wens jy het bereik wanneer jy op jou sterfbed lê?

 

As dít waarvoor jy lewe verlore gaan wanneer jy sterf, dan is jou lewensdoel nie die moeitewerd nie. Sorg dat jou lewensdoel soos Paulus s’n is.  Dalk kan jy jou lewensdoel uitdruk, laat raam, en dit in jou huis ophang.  Verskeie Bybelverse kan jou help om ‘n God-gesentreerde lewensdoel te formuleer.  Paulus het syne op verskillende maniere opgesom.  Hiér som hy dit soos volg op:  “Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.” (v.24).  Ek het sy lewensdoel in 2 Korintiërs 5:9, 15 my eie gemaak:  “Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe… om Hom welbehaaglik te wees… sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.”  In my eie woorde klink dit só:  ‘Delighted to please Him and not myself.’  Ánder verse waaruit jy kan opsom wat jy met jou lewe wil bereik, is:

 

“laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde” (Matteus 6:9-10). Lewensdoel: ‘Om God se Naam te vrees, te verkondig, en te gehoorsaam.’

 

“Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun” (Romeine 8:29).  Lewensdoel:  ‘Om soos Jesus te wees.’

 

“Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God.” (1 Korintiërs 10:31).  Lewensdoel:  ‘Om God te verheerlik in alles wat ek doen.’

 

“en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.” (Efesiërs 5:16-17).  Lewensdoel:  ‘Om met elke sekonde van my lewe God se wil te soek en te doen.’

 

“Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins… Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry… Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.  Maar een ding:  ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.” (Filippense 1:21, 3:8, 12-14).  Lewensdoel: ‘Om Jesus te ken en vir Hom te lewe.’

 

“Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel” (Kolossense 1:28).  Lewensdoel:  ‘Om ander te help om Jesus te ken en soos Hy te wees.’

 

“Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” (Kolossense 3:2).  Lewensdoel:  ‘Om op aarde te lewe soos ‘n burger van die hemel.’

 

“Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2 Timoteus 4:7).  Lewensdoel:  ‘Om tot die einde toe getrou te wees.’

 

Die spreekwoord sê: ‘Don’t be so heavenly minded that you are of no earthly use.’  Maar dis verkeerd, want die mees hemelsgesinde mense doen die meeste vir God en hulle naaste.  Sulke mense koop die tyd uit (v.13, 16), want hulle weet Jesus kom amper.  Hulle lewe vir God en daarom is hulle nederig (v.19).  Hulle doel om God te eer, maak hulle getrou aan Hom en sy Woord (v.20, 27, 11:23).  Omdat hulle Hóm wil behaag, vrees hulle nie die dood, lyding, of wat ander mense van hulle dink nie (v.23-27).  Hulle mik na die hemel en gee nie om oor rykdom op aarde nie (v.33).  Hulle wil God verheerlik en werk hard en dien ander met hulle tyd en geld (v.31, 34-35).  Hulle wil soos Jesus wees:  as Hý met vasberadenheid die Vader se wil uitvoer, doen hulle dit ook (v.16, Lukas 9:53, 13:32, Johannes 17:4).

 

Die bekende musiekgroep Metallica sing ‘n lied wat sê:

 

So close no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

 

Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don’t just say

And nothing else matters

 

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

 

Húlle lewensdoel is die wêreld s’n: om te lewe vir jouself en op jouself te vertrou.  Vir hulle is dít al wat saakmaak, ‘and nothing else matters’.  Op die oordeelsdag sal hulle spyt wees.  Christene dink anders.  Ons lewe om Hóm te verheerlik en ander te help om Hom te ken.  Vir ons is dít al wat saakmaak, ‘and nothing else matters.’