Die Prosperity Gospel in Ultra HD

Tv with gold bars

Het jy al ooit ‘n lae gehalte foto gesien wat lyk of dit uit ‘n klomp blokkies bestaan?  Jy kry jy die geheelbeeld – veral as jy die foto ver van jou gesig af hou – maar mis die fyner besonderhede.  Maar as die foto uit 10 of 12 megapixels bestaan (1 megapixel is rofweg 1 miljoen pixels of kolletjies), is die detail uitstekend.  ‘n Ultra HD (hoë definisie) rekenaarskerm of TV het baie megapixels, wat ‘n top visuele gehalte verseker.

 

In Jud. 12-13 beskryf Judas die vals leraars in Ultra HD.  Hy gebruik ses illustrasies om hulle te beskryf.  Soos in die vorige drie preke sal ek my toepassings tot die Prosperity Gospel beperk.

 

 1. Hulle is skandvlekke (v.12)

By my matriekafskeid het die boelies my vriend met ‘n vleispastei gegooi.  Dit het ‘n bruin blerts op sy nuwe wit hemp gelos.  Die vals leraars was so: skandvlekke in die gelowiges se liefdemaaltye (v.12).  Wat beteken dit?

 

Sowat 100 jaar na Judas sy brief geskryf het, het Tertullianus van Noord-Afrika hierdie liefdemaaltye beskryf.  Die kerk het dit o.a. gehou om die armes te versorg.  Hulle het dit as ‘n aanbiddingsdaad beskou en dus nie toegelaat dat iemand te veel eet of drink nie.  Voor hulle na die tafel toe gekom het, het hulle saam gebid.  As hulle klaar hulle hande gewas het, is lampe ingebring.  Elke persoon moes ‘n gesang of skrifberyming vir die Here sing.  Na die ete het hulle weer gebid en in vrede verdaag.

 

Hierdie maaltye is aanvanklik saam met die nagmaal gehou (Hand. 2:42, 46, 1Kor. 11:20-22, 33-34), maar is teen die middel van die 2de eeu daarvan geskei.[1]  Dit het egter tot in die 5de eeu n.C. ‘n normale deel van die kerk se lewe en aanbidding gebly.  Dit het stadig begin kwyn en tussen die 6de en 8ste eeu n.C. verdwyn.[2]

 

Hierdie is blykbaar die liefdemaaltyd [Gk. agapē] waarvan Judas in v.12 praat.  Die vals leraars het hulleself tydens hierdie feeste ooreet, dronk geword en losbandig opgetree (v.12, 1Kor. 11:21, 2Pet. 2:13).  Volgens v.12 het hulle nie gevrees dat die Here hulle hiervoor sou oordeel, soos Hy in 1Kor. 11:29-32 met die Korintiërs gedoen het nie.  Dit het hulle nie gepla dat hulle hulle pense verafgod en die armes se kos verorber nie (vgl. Rom. 16:18, Fil. 3:19).

 

Vandag se Prosperity predikers doen dieselfde en gee nie om as hulle ‘n arm weduwee se laaste twee muntstukke vir hulleself vat nie (Mark. 12:40, 42, 44).  Het jy al op TV gehoor hoe hulle vir mense sê om hulle geld te stuur, en dat die Here dit honderdvoudig vir hulle sal teruggee?  Hulle sien dollar-tekens, vryf hulle hande saam en lek hulle lippe af in die hoop dat ‘n weduwee haar man se pensioengeld vir hulle sal stuur.

 

Hulle gulsige optrede is ‘n moerbeivlek op die rein kleed van Jesus se goeie naam (v.12, Rom. 2:24).  Vir talle ongelowiges is TBN se Prosperity Gospel die idee wat hulle van Jesus, die evangelie, Christenskap en die kerk het.  Gevolglik stel hulle nie daarin belang nie.

 

Die Grieks vir ‘skandvlekke’ [spilas] kan ook met ‘rif’ of ‘rots’ vertaal word.  Dit verwys na ‘n rif in die see.  Omdat seevaarders dit nie sien nie, ly hulle skipbreuk.  So is dit met hedendaagse Prosperity predikers: hulle dwaling is so subtiel dat duisende mense se geloof op die versteekte rif van hulle leuens verpletter word.  Hulle is van Jesus afgesit, omdat Hy nie die gesondheid en rykdom kon gee wat prediker so-en-so belowe het nie.

 

 1. Hulle is herders wat hulleself voed (v.12)

Mense wat na Prosperity predikers luister is soos Pinocchio.  Hy en ‘n klomp ander seuns is na ‘n eiland van plesier toe gelok, maar eintlik was dit ‘n strik.  Hulle het in donkies verander wat op die soutmyne moes werk.

 

Prosperity predikers belowe plesier: ‘As jy positiewe woorde spreek, sal jy ryk en gesond wees.’  Ongelowiges stroom na hulle kerke toe om die regte formule te leer, sodat hulle voorspoedig kan wees.  Die geestelike guru op die verhoog sê dat hulle hulle geld moet gee as hulle plesier uit die geestelike ‘vending’ masjien wil kry.

 

Hulle besef nie dat die ‘man van God’ besig is om hulle geld te steel nie.  Hy is nie ‘n herder se vuil toonnaels werd nie, maar is ‘n bokwagter wat mense se geld vat om homself te voed (v.12, Eseg. 34:2, 8).  In stede daarvan dat hy God se skape met die groen weiding van die Woord voed, vermaak hy die bokke (Jer. 3:15, Joh. 21:15-17, 1Pet. 5:2).  Vir hom maak dit nie saak dat mense geestelik skipbreuk ly nie – solank hy sy geld kry.

 

Hoekom wil enigiemand dan onder hierdie ketters se lering sit?  Al rede wat ek kan sien, is dat die vals leraars se dissipels óók vir hulleself lewe.  Hulle gebruik die vals leraar as ‘n trappie om by die koekieblik van gesondheid en rykdom uit te kom, maar uiteindelik is dit húlle wat op die vloer lê terwyl hy die koekies alleen opeet.

 

 1. Hulle is wolke sonder water (v.12)

In 2004 was ek vir ‘n vergadering Hectorspruit tussen Komatipoort en Malelane.  Dit was oor die 40°C.  Die man wie se plaas dit was het gesê dat hulle dringend reën nodig het.

 

Teen 15:00 het donker wolke opgekom en het die wind vreeslik gewaai.  Almal het in hulle karre geklim en terug gery Nelspruit toe.  Die volgende dag by die kerk was ek gretig om te hoor hoe baie dit gereën het.  ‘Niks,’ het die oom teleurgesteld gesê.  ‘Die wolke het oorgewaai.’

 

Net so is die vals leraars “waterlose wolke deur winde rondgedrywe” (v.12).  Hulle maak leë beloftes en stel mense teleur.  “‘n Man wat hom beroem op ‘n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reënbui by is nie.” (Spr. 25:14).

 

Indien jy hierdie mense se beloftes bevraagteken of sê dat dit in jou geval nie gewerk het nie, blameer hulle jóú en sê hulle dat jy nie genoeg geloof het nie.  Hulle doen dit om die skuld van hulleself af te skuif.  So maak hulle dat mense dink die Here is onbetroubaar.

 

Hulle verstaan ook nie die verband tussen gebed en geloof nie.  Volgens hulle sal jy ‘n BMW X5 en goeie gesondheid kry as jy genoeg geloof het.  Maar dit is nie wat gebed óf geloof beteken nie.  Gebed beteken dat jy in Jesus se Naam jou lofprysing, danksegging, belydenis, voorbidding en versoeke na God toe bring (Joh. 14:13-14).

 

Om in Jesus se Naam te bid beteken ‘n paar dinge.  Maar wat dit nié beteken nie, is dat jy sy Naam as ‘n towerformule aan die einde van jou gebede gebruik: ‘In Jesus Naam!’  Om in sy Naam te bid beteken o.a. dat jy dinge volgens sy wil vra (1Joh. 5:14).  Jy bid m.a.w. volgens sy woorde soos ons dit in die Bybel het (Joh. 15:7).

 

Dit impliseer outomaties dat jy nie in Jesus Naam vir ‘n BMW X5 kan bid nie.  Jy kan wel vir genesing bid, maar omdat die Bybel nie elke mens se genesing waarborg nie, moet jy jou aan die Vader se wil onderwerp en saam met Jesus sê: “nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.” (Matt. 26:39).

 

Wat geloof betref gaan dit nie oor hoe groot jou geloof is nie, maar oor hoe groot die Een is in Wie jy glo.  Jy moet m.a.w. nie in jou geloof glo nie, maar in die Here.  Jy moet glo dat Hy goed is, en dat Hy sy kinders wíl help.  Jy moet glo dat Hy Almagtig is, en dat Hy jou kán help.  Jy moet glo dat Hy getrou is, en dat Hy jou sál help.  Dít is wat dit beteken om in geloof te bid: jy vertrou 100% op die Here, en glad nie op hoe sterk jou geloof is nie.

 

Maar wat van die tekste waarin Jesus mense volgens hulle geloof genees het (Matt. 8:13, 9:29, 15:28, Mark. 10:52)?  Hierdie tekste gaan nie daaroor dat die mense genoeg geloof in hulleself opgebou het nie.  Dit gaan eerder daaroor dat hulle juis nié op hulleself vertrou het nie, maar geglo het dat Jesus die Seun van God is wat hulle kan genees.

 

Hulle geloof het Hom egter nie beperk nie, aangesien Hy by verskeie geleenthede mense genees het wat nié in Hom geglo het nie.  Die lam man in Joh. 5 het nie geweet dat Jesus hom gaan genees nie, en het ook nie geglo dat Hy die Seun van God is nie.  Die blinde man in Joh. 9 het eers ná sy genesing geglo dat Jesus die Messias is.  Lasarus en ander dooie mense het nie eers die vermoë gehad om in Jesus te glo toe Hy hulle uit die dood uit opwek nie.

 

Dalk wonder jy oor verse soos Mark. 6:5-6: “[Toe Jesus in Nasaret was] kon [Hy] daar geen krag doen nie, behalwe dat Hy ‘n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het.  En Hy was verwonderd oor hulle ongeloof…”

 

Die mense van Jesus se tuisdorp (Nasaret) het Hom nie as ‘n Profeet en die Seun van God erken het nie.  Gevolglik het hulle nie hulle siekes vir genesing na Hom toe gebring nie, en daarom kon Hy hulle nie genees nie.  Dit het niks met die hoeveelheid van hulle geloof te doen gehad nie.

 

As jy selfs net ‘n milligram geloof het is dit meer as voldoende (Luk. 17:5-6).  Geloof per definisie gaan immers oor die Persoon in wie jy glo, en nie oor jouself nie.  Die vraag is dus nie of jy genoeg geloof het nie, maar in wie jy jou geloof plaas?

 

 1. Hulle is bome sonder vrugte (v.12)

Ek het ‘n pruimboom wat glad nie pruime dra nie.  As jy gelukkig is sal daar ‘n verdroogde rooi pruim aan die boom hang.  Twee seisoene gelede was die takke so droog soos Namibiese doringhout, sodat ‘n 12-jarige dit tot op die grond kon afbreek.

 

Volgens Judas is die vals leraars soos bome sonder vrugte (v.12).  Hulle preek vir ander, maar dra self nie die vrug van bekering nie (Matt. 21:19).  Soos ons laas week gesien het, kenmerk die vrot vrugte van hoogmoed, lastering, geldgierigheid, losbandigheid, ontevredenheid, ens. hulle lewens (v.8-11, 16).

 

Hulle vrugtelose lewens wys dat hulle twee maal gestorwe of morsdood is (v.12).  Hiervoor sal die Here hulle heeltemal ontwortel en in die vuur van sy oordeel verteer (v.12, Ps. 52:7, Jer. 1:10, Matt. 3:10, 7:19, 15:13, Luk. 13:6-9).

 

Indien jy hierdie mense se boeke lees en na hulle preke luister, sal jy net so vrugteloos wees soos hulle.  Vals lering kan immers nie goeie vrugte produseer nie.  Kan ‘n boodskap van geldgierigheid maak dat jy:

 

 • Die Here en jou naaste meer liefhet en nie geld aanbid nie?
 • Ander se belange op die hart dra en nie net aan jouself dink nie?
 • Jou blydskap in die Here vind en nie in die wêreld nie?
 • Tevrede is met wat jy het en nie gulsig is nie; vrygewig en nie suinig nie; mededeelsaam en nie jaloers nie?
 • Hard werk, jou geld goed bestuur, en geduldig wag dat die Here in jou behoeftes voorsien?

 

As wurms die vrugte van jou lewe kenmerk, sal God die boom van jou lewe afkap en jou saam met die vals leraars in die vuur gooi (Joh. 15:2, 6).  Dra daarom vrugte wat by die bekering pas (Matt. 3:8).

 

Ek bedoel nie dat die Here jou sal red as jy genoeg goeie vrugte dra nie.  Niemand gaan hemel toe omdat hy of sy probeer om Gal. 5:22 se vrug van die Gees in hulle lewens toe te pas nie: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

 

As jy die vrug van bekering wil dra, moet jy aan die lewegewende wortels verbind wees (Joh. 15:1-8).  Hoe gebeur dit?  Jy moet in Jesus glo om jou van jou sonde te red, en nie net om vir jou werk te voorsien nie.  Jy moet jou van jou selfgeregtigheid bekeer, want solank as wat jy dink jy kan iets doen om gered te word, sal jy nie op Jesus vertrou wat alreeds alles vir jou gedoen het nie.

 

Glo dat sy kruisdood voldoende is om jou van God se toorn en jou sonde te red, en dat jy niks hoef by te voeg om sy guns te wen nie.  As jy jou só bekeer, sal die Here jou vergewe en in jou hart kom woon.  En met die Heilige Gees wat in jou woon, sal jy nie anders kan as om die vrug van bekering te dra nie (Fil. 1:11, Gal. 5:22).

 

 1. Hulle is woeste golwe (v.13)

Prosperity predikers is soos die vuil bruin seeskuim wat ek laasjaar in die Oos-Kaap gesien het.  Blykbaar word die bruin skuim deur dooie alge, rioolwater of olie veroorsaak.

 

Volgens Judas is die vals leraars soos golwe wat allerhande vuilheid van die seebodem af optel en dit uitspoel (v.13).  Die morele slyk wat op die bodem van hulle harte lê sal een of ander tyd soos bruin skuim op die golwe van hulle losbandige lewens ronddryf en deur die media op die strand van die samelewing uitgespoel word.

 

Hulle kan m.a.w. nie wegsteek dat hulle goddelose vals leraars is nie:  “Maar die goddelose is soos ‘n onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op.” (Jes.57:20).

 

Wanneer dit gebeur moet jy asb. nie sê wat iemand eenkeer vir my gesê het nie: ‘Ek weet dat Prosperity prediker so-en-so moreel geval het, maar ek glo nog steeds dat hy ‘n man van God is’ nie.  Liefde glo die beste, maar is nie blind nie.  Geen hoeveelheid kan sjarme [Eng. charm] kan die Prosperity predikers se geldgierige en losbandige leefstyle uitkanselleer nie.

 

 1. Hulle is dwaalsterre (v.13)

Toe ek 9 of 10 was het ek ‘n ‘survival kit knife’ gekry.  Op die handvatsel was daar ‘n kompas.  Vir mense in Judas se tyd sou so iets handig te pas kom, veral as hulle op die oop see moes vaar.  In sy tyd het hulle nie kompasse gehad nie, maar van die sterre gebruik gemaak om rigting te kry.

 

Die sterre het o.a. gehelp omdat hulle elke aand op dieselfde plek was.  ‘n Dwaalster of verskietende ster sou vir ‘n paar sekondes indrukwekkend lyk, maar kon nie vir hulle rigting gee nie.

 

Net so is die vals leraars dwaalsterre wat niks beteken nie (v.13).  Jy kan nie op hulle staatmaak om vir jou die pad na die hemelse stad toe te wys nie.  Hulle lyk indrukwekkend, omdat hulle groot gemeentes, baie geld en gladde monde het.  Maar op die einde word hierdie ‘sterre’ in die eindelose swart ruimte van die hel ingesluk (v.13, 6-7, 2Pet. 2:17, Jes. 14:12-15).

 

Wees daarom baie versigtig dat hierdie verskietende sterre jou nie verlei soos wat kerslig ‘n mot aantrek en uiteindelik doodbrand nie.  Moet hulle nie met piering oë en ‘n oop mond bewonder nie.  Hulle lyk mooi, maar is gevaarlik.  Soos verskietende sterre belowe hulle dat hulle jou wense van rykdom en gesondheid kan bewaarheid, maar hulle lieg.

 

Jud. 12-13 wys vir jou wie hierdie vals leraars regtig is.  ‘Hulle is so gevaarlik soos versteekte rotse, so selfsugtig soos verdraaide herders, so nutteloos soos wolke sonder water, so dood soos verdorde bome, so vuil soos skuimende golwe, en so verdoem soos die gevalle engele.’[3]

 

Moet hulle dus nie glo nie, maar plaas jouself onder die voedsame lering van iemand soos Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones of Steve Lawson.  Sorg dat jy die Bybel in jou stiltetyd en gemeente bestudeer.  Maak seker dat jou predikant sy vinger op die teks het, sodat jy nie iets anders as die suiwer melk van God se Woord inneem nie.

 

Die Prosperity Gospel en elke ander vals lering moet vir jou soos sneeu op ‘n ou TV skerm wees – dit moet jou dadelik afsit.  Jy moet die ware evangelie in Ultra HD sien.  Eintlik moet dit nóg beter wees, en moet jy dit in lewende lywe sien.  Dit moet jou so aantrek dat jy dit nie wil los nie, maar vir ewig in jou hart wil bêre.

 

[1] James Orr, International Standard Bible Encyclopedia, 1915, 1939, Public Domain, http://www.e-sword.net

[2] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, Grace Publications Trust, London: England, 1997, pp. 74-75

[3] Vry vertaal uit Michael Green, Tyndale New Testament Commentaries: 2Peter and Jude, Inter-Varsity Press, Leceister: England, 1968, p. 177

Vyf kenmerke van ‘n vals leraar

Greedy false teacher

Ek was eenkeer saam met my vriend by ‘n dierepark buite Parys.  Daar was leeus en ander diere in die kampe.  Die vrou wat die park besit het gesê dat sy onlangs wolwe gekry het.  Ons was baie opgewonde… totdat ons die wolwe gesien het.

 

Dit het soos straatbrakke gelyk; ‘pavement specials’.  Ek is tot vandag toe oortuig dat dit nie wolwe was nie.  ‘n Wolf het tog sekere kenmerke – iets wat ons nie in hierdie sg. ‘wolwe’ gesien het nie.

 

Net so is daar in Jud. 8-11, 16 vyf kenmerke wat vir jou sal wys of iemand ‘n wolf in skaapsklere is.  Alhoewel hierdie verse op alle vals leraars van toepassing is, wil ek my weer tot die Prosperity Gospel beperk.

 

 1. Vals leraars voeg by die Skrif (v.8)

In 1986 het Peter Popoff gesê dat die Here tydens sy preke vir hom spesifieke mense se siektes, adresse en name gegee het.  Terwyl hy besig was om te preek, sou Popoff bv. sê: ‘Die Here sê vir my dat Nancy Wilson van Siouxlaan 54 in Chicago terminale kanker het.’

 

Mnr. Popoff se sg. openbaringskennis het die mense verstom.  James Randi het egter uitgevind dat Popoff ‘n byna onsigbare gehoorstuk dra.  Popoff se vrou het tussen die mense beweeg en met hulle gesels.  Terwyl haar man preek, het sy ‘n radio sender gebruik om die mense se inligting aan hom deur te gee.  Randi het ‘n digitale ‘scanner’ gebruik om mev. Popoff se geheime boodskappe op te tel.  Hy het die hele afvere op The Tonight Show Starring Johnny Carson uitgelap.[1]

 

Soos die vals profete in Jer. 23:28-29, het die ketters in Judas se tyd op hulle drome vertrou (v.8).  Blykbaar was die Christelike geloof soos dit in die Bybel vervat is nie genoeg nie (v.3).  Hulle wou iets meer hê, en het toe gesê dat die Here d.m.v. drome vir hulle nuwe openbarings gee (v.8).

 

In die 2de eeu n.C. het die Montaniste dieselfde gesê, en is hulle deur die kerk as ketters bestempel.[2]  In ons tyd sê Prosperity predikers dat die Here deur persoonlike verskynings, drome, visioene en stemme vir hulle nuwe openbarings gee.  Jy het seker al gehoor hoe hulle tydens ‘n preek sê: ‘The Lord is telling me…’, en dan voortgaan om onsin te praat?

 

Hulle sg. openbaringskennis bots lynreg met Heb. 1:1 wat sê dat God nié meer soos in die Ou Testament deur profete, drome en visioene praat nie.  Jesus is die finale openbaring van God, en wat Hy vir ons wou sê is in die Bybel opgeteken.

 

Vir prediker so-en-so om dan nuwe openbarings weer te gee, oortree tekste soos Deut. 12:32 en Op. 22:18-19, waar die Here sê dat ons nie nuwe dinge by die Bybel mag bygevoeg nie.  In hierdie verband kan ek dit nie beter as Charles Spurgeon sê nie:

 

‘I have seen the Spirit of God shamefully dishonoured by persons – I hope they were insane – who have said that they have had this and that revealed to them.  There has not for some years passed over my head a single week in which I have not been pestered with the revelations of hypocrites or maniacs.

 

‘Semi-lunatics are very fond of coming with messages from the Lord to me, and it may spare them some trouble if I tell them once for all that I will have none of their stupid messages… Never dream that events are revealed to you by heaven, or you may come to be like those idiots who dare impute their blatant follies to the Holy [Spirit].

 

‘If you feel your tongue itch to talk nonsense, trace it to the devil, not to the Spirit of God.  Whatever is to be revealed by the Spirit to any of us is in the Word of God already – he adds nothing to the Bible, and never will.  Let persons who have revelations of this, that, and the other, go to bed and wake up in their senses.  I only wish they would follow the advice and no longer insult the Holy [Spirit] by laying their nonsense at his door.’[3]

 

 1. Vals leraars besoedel hulle liggame (v.8, 16)

1 Sept. 2004 se uitgawe van Christianity Today vertel dat Paul Crouch – die man wat TBN begin het – ‘n homoseksuele verhouding met een van sy werknemers, Enoch Lonnie Ford, gehad het.  Volgens Ford het Crouch hom $425 000 betaal om stil te bly.[4]

 

Crouch se losbandigheid is nie die uitsondering nie, maar die reël (v.7-8, 16, 2Pet. 2:10, 14, 19).  Hy en ander vals leraars roem daarin dat die Gees hulle deur drome en visioene lei (v.8), terwyl die waarheid is dat hulle hulle sondige begeertes volg en nie volgens die Gees lewe nie (v.8).  Hulle lewe vir hulle vleeslike luste en nie vir die Here nie (v.16).

 

Waar ‘n ketter se lewe nie openlik losbandig is nie, sal dit een of ander tyd uitkom dat hy ‘n geheime lewe van sonde leef en skynheilig is (Luk. 12:2, 1Tim. 5:24).  Hoe kan Prosperity predikers nié losbandig wees, as hulle hele teologie op die wêreld en sy plesiere ingestel is nie: “die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe” (1Joh. 2:16)?

 

 1. Vals leraars verwerp gesag (v.8)

In Num. 16 het Korag teen Moses in opstand gekom, en het die Here hom doodgemaak.  Benny Hinn sê hieroor: ‘…Korah rose against Moses and came against the servant of the Lord, and the result was sickness.  Often people don’t realize, when you attack [a] man of God you’re gonna get sick.  Be careful… My brother, my sister, be careful if you raise your voice against the man of God.  Even if that man of God is wicked, sickness will come on you… Never, never, never, never…forget this: if you touch servants of God, you will be judged severely.  Severely.  Severely.  That’s all throughout the Word.  That’s why Jesus never attacked Judas.  Even the Son of God didn’t speak against Judas… I have seen many a man fall apart for touching preachers.  Never touch them; never.’[5]

 

In die res van die video vertel Hinn hoe Kenneth Copeland op ‘n dag baie siek geraak het.  Toe Copeland die Here hieroor vra, het Hy blykbaar gesê: ‘[You are sick] because you touched Benny; you spoke against Benny in Australia.’  Hinn vertel hoe Copeland sy vergifnis gevra het.  ‘If I don’t ask your forgiveness, God will never forgive me,’ het hy gesê.[6]

 

By ‘n ander geleentheid het Hinn gesê: ‘I’m pointing my finger with the mighty power of God on me.  You hear this: there are men and women in Southern California who are attacking me.  I will tell you under the anointing now; you’ll reap it in your children unless you stop… You attacking me on the radio every night – you’ll pay and your children will.  Hear this from the lips of God’s servant.  You are in danger.  Repent!  Or Almighty God will move his hand.  Touch not my Anointed.’[7]

 

Soos in enige kultus verhef Prosperity predikers hulleself tot op ‘n vlak waar hulle onder niemand se gesag staan nie (v.8).  Hulle is hulle eie god, en wat hulle sê is wet (Gen. 3:5).  Hulle is outoritêr: geestelike Hitlers; ‘n een man toneel.  Niemand het die reg om hulle en hulle lering aan die Bybel te meet nie.

 

1Kor. 14:29, 1Tess. 5:21, 1Joh. 4:1 beveel ons egter om dit te doen.  Die Jode in Berea het (Hand. 17:11), en ons moet ook.

 

 1. Vals leraars laster die duiwel (v.8-10)

In een van sy preke het Voddie Baucham met kerke gespot wat dink dat hulle die duiwel kan bind.  Volgens hom bind hulle hom nie styf genoeg nie, omdat hy (soos Harry Houdini) elke keer los kom en hulle hom weer moet bind.

 

Baucham is reg.  Prosperity predikers is arrogant wanneer dit by die duiwel en demone kom.  Hulle maak of hulle hierdie heerlike wesens kan beheer (v.8, 10, 2Pet. 2:10).  Hulle dink dat hulle die diep dinge van Satan verstaan (Op. 2:24), maar omdat hy hulle verblind en die Heilige Gees nie in hulle woon nie, weet hulle van geestelike dinge so min soos my hond (v.10, 19, Ps. 73:22, 1Kor. 2:14, 2Kor. 4:4, 2Pet. 2:12).

 

Hulle verdraaide teologie oor die duiwel neem nie Jud. 9 in ag nie: “Maar toe Mígael, die aartsengel, met die duiwel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê: Die Here bestraf jou!”[8]

 

Wat beteken hierdie vers?  Het Satan gesê dat Moses ‘n mislukking is, en dat hy sy liggaam wil vernietig (vgl. Sag. 3:2)?[9]  Wou hy dit dalk as ‘n objek van aanbidding gebruik om die Israeliete tot afgodery te versoek?[10]

 

Verwys Judas miskien na Israel as ‘n geestelike liggaam waarvan Moses die leier was?[11]  Wou Satan m.a.w. Israel se vyande gebruik om haar uit te wis – was dít die kwessie waaroor hy met Migael getwis het (v.9, Dan. 10)?

 

Niemand weet presies wat hierdie vers beteken nie.  Die punt is egter dat die engele na God kyk om die duiwel te bestraf, maar dat die vals leraars nie bang is om hom te laster nie (v.8-10).  Hulle praat gans en al te maklik oor hulle sg. mag om die duiwel te bind en te bestraf.  Hulle maak of hy ‘n skoothondjie is wat jy in die tande kan skop.

 

As jy vir hulle luister sal jy in jou stryd teen die duiwel op jou eie krag staatmaak en nie op die Here s’n nie (Ef. 6:10-20).  Dit sal wees soos om teen Job 40:27 se seemonster, Leviatan te baklei: “Sit jou hand op hom; dink aan die geveg; jy sal dit nie weer doen nie.”

 

 1. Vals leraars is geldgierig (v.11, 16)

Prosperity predikers soos John Hagee glo dat Jesus in ‘n groot huis gebly het, en dat Hy ontwerpersklere gedra het.[12]  Soos die res van sy trawante sê hy dit om sy geldgierigheid te verdedig.

 

Soos Hagee wil Fred Price mense oortuig dat Jesus nie arm was nie, maar ryk: ‘The Bible says that He has left us an example that we should follow His steps.  That’s the reason why I drive a Rolls Royce.  I’m following Jesus’ steps.’[13]  In 2015 het Creflo Dollar gevra dat sy mense $65 miljoen moet bydra om vir hom ‘n nuwe privaat jet te koop.[14]

 

As jy hierdie mense oor hulle praktyke bevraagteken, is hulle soos Kain en wil hulle jou doodmaak (v.11, Gen. 4:1-16, 1Joh. 3:12).  Benny Hinn het gesê:  ‘Those who put us down are a bunch of morons… You know, I’ve looked for one verse in the Bible, I just can’t seem to find it… Sometimes I wish God would give me a Holy Ghost machine gun – I’ll blow your head off!’[15]

 

Prosperity predikers haat dit dat mense in hulle pad staan om ryk te word.  Soos Bileam en elke vals leraar in die geskiedenis lewe hulle vir geld (v.11, Num. 22-25, 31, Matt. 21:13, Mark. 12:40, 1Tim. 6:3-10, Tit. 1:11, 2Pet. 2:14-15, Op. 2:14).

 

Hulle sal sê wat jy wil hoor, jou vlei, voortrek, manipuleer, skuldig laat voel, vrees inboesem, vals beloftes maak en enigiets doen om jou geld te kry (v.16, Gal. 4:17, 2Tim. 4:3-4, 2Pet. 2:3).  Hulle is nie tevrede met wat hulle het nie, maar soek meer (v.16).  As hulle dit kry spog hulle oor hoe ryk, suksesvol en populêr hulle is (v.16, 2Pet. 2:18).

 

‘n Prosperity prediker het my eenkeer van sy suksesvolle bediening vertel.  ‘Ons blink uit in alles wat ons doen,’ het hy gesê.  Hy het hard probeer om dit deur sy duur klere en swart Mercedes te wys.  Hy het selfs ‘n skiewie gehad wat die kar vir hom moes aansit en die deur vir hom oopmaak.

 

Vir Prosperity predikers en ander vals leraars gaan dit nie oor die Here nie, maar oor hulleself (v.16, Joh. 7:18).  Indien hulle nie die gewenste rykdom kry nie, kla hulle daaroor en is hulle ontevrede (v.16).  Om Jesus, kos en klere te hê is vir hulle nie genoeg nie (v.16, 1Tim. 6:8).  Hulle moet ook Rolex horlosies, privaat vliegtuie, massiewe huise en duur karre hê.

 

Dit is ironies dat Benny Hinn sy opponente met Korag se oordeel in Num. 16 dreig, want volgens v.11 sal die Here hóm en elke ander geldgierige vals leraar soos Korag laat omkom.  Ons moet ons nie hierin verlekker nie, maar soos Paulus in Fil. 3:18 treur oor dié wat as vyande van die kruis lewe.

 

In jou poging om vals lering uit te ken, moet jy jouself ondersoek om te sien of jý gered is (2Kor. 13:5).  Dit sal tragies wees as jy soos party kultusse ander se dwalinge raaksien, maar nie besef dat jy self verlore is nie.

 

Hoekom is jy oortuig dat jy gered is, dat jou sonde vergewe is, en dat jy die ewige lewe het?  Is dit omdat jy soos die vals leraars ‘n ervaring gehad het: ‘n droom, ‘n visioen, ‘n warm gevoel, hoendervleis, trane wat jy nie kon keer nie, ‘n liggaam wat omval en ruk (v.8)?

 

Maar het jou ervaring jou gehelp om nie meer hoogmoedig, jaloers, bitter, wellustig, vreesagtig en kwaad te wees nie?  Het dit jou gehelp om jou verslawing te oorkom?  Het dit gehelp dat jy nie meer vir jouself lewe nie?  Het dit gemaak dat sonde nie meer jou baas is nie, maar dat jy Jesus as Here erken (nie net met jou lippe nie, maar deur jou gehoorsame lewe)?

 

Het dit gemaak dat hierdie wêreld met sy rykdom en sukses nie meer vir jou die belangrikste is nie, maar dat jy na ‘n ewigheid saam met Jesus verlang?  Het dit gemaak dat jy nie omgee of jy ‘n Opel bakkie ry en in ‘n ou woonstel bly nie, maar tevrede is met wat die Here jou gee?

 

Het dit gemaak dat dit vir jou lekkerder is om jou geld vir die Here se werk te gee, as om baie geld te kry?  Het dit gemaak dat jy vir mense wil vertel hoe wonderlik Jesus se Persoon, karakter, lewe en kruisdood is, en nie hoeveel jou juwele, huis of kar gekos het nie?  Het dit jou skuld weggevat, jou sonde vergewe, jou gewete gereinig en vir jou ‘n perfekte rekord voor God gegee?

 

As jou ervaring nie die bg. dinge vir jou gedoen het nie, kan jy dit maar in die asblik gooi.  Dit beteken niks en beïndruk ook nie die Here nie.  Wat vir die Here belangrik is, is dat jy die ware Jesus en sy evangelie moet ken.

 

Erken dat jy ‘n suurstof dief is.  Omdat jy vir jouself en jou eie plesiere lewe, sondig jy met elke asem teen die Here.  Jy verdien om in die vloed van sy ewige oordeel te verdrink, om aan die swael van sy toorn te verstik, en om in die vlamme van die hel te brand.

 

Besef dat jy verlore is, en dat $1 triljoen nie genoeg is om God se guns te koop nie.  Omdat die Here heilig en regverdig is, moet jy sterf.  Maar omdat die Here liefdevol en genadig is, het Hy ‘n plan beraam sodat dit nie nodig is nie.

 

Hy het mens geword om die streng vereistes van die wet perfek na te kom.  Op Golgota het die dodelike swaard van die wet Hom getref.  Hy het soos ‘n hond gesterf.  Hy is begrawe, en het na drie dae uit die dood uit opgestaan.

 

As jy berou het oor jou sonde, jou bekeer en in Jesus glo om jou te red, sal die Vader sy perfekte lewe aanvaar asof jy dit geleef het.  Hy sal ook Jesus se dood in jou plek aanvaar, asof jy self die straf vir jou sonde gedra het.  As jy só op Jesus vertrou sal die Vader jou red, al het jy tot nou toe die dwalinge van die Prosperity Gospel geglo of verkondig.

 

As jy reeds gered is, moet jy daarvan bewus wees dat die Bybel nóg kenmerke van vals leraars gee.  Judas fokus egter op hierdie vyf  Onthou dit asb., sodat jy die ketters kan uitken.  Moenie vir hulle val, net omdat hulle hulle is nie vals leraars nie.

 

In die laat 1990’s het Carte Blanche Benny Hinn se leuens aan die publiek bekend gemaak.  Teen die einde van die program was daar ‘n snit waarin Benny Hinn vorentoe leun, vir die kamera kyk en die volgende woorde sê:

 

‘Look in my eyes right here.  Come, give me a close shot will you, and look at these eyes.  I have never lied to you – never.  I never will.  I’d rather die than lie to God’s people.’[16]

 

Ek hoop dat die bg. kenmerke jou help om te sien hoekom hy en ander Prosperity predikers nie die waarheid praat nie, maar vals leraars is.

 

[1] John MacArthur, Strange Fire, Nelson Books, 2013, p. 61

[2] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, Grace Publications Trust, London: England, 1997, pp. 104-111, 114-115

[3] Strange Fire, pp. 130-131

[4] Ibid., p.63 en http://www.christianitytoday.com/ct/2004/septemberweb-only/9-13-11.0.html

[5] https://www.youtube.com/watch?v=7-sd-pzsbzI

[6] Ibid.

[7] Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis: 21st Century, Thomas Nelson, Nashville, 2009, p. 31

[8] Clement van Alexandrië het gesê dat Judas uit ‘n buite-Bybelse geskrif genaamd Assumption of Moses uit aanhaal.  Geen manuskrip van die Assumption bevat egter die storie waarna Judas hier verwys nie.  Dus kan ons, volgens D.A. Carson, nie definitief bewys dat Judas hieruit aanhaal nie (G.K. Beale & D.A. Carson, Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, BakerAcademic, Grand Rapids: Michigan, 2007, p. 1075).

[9] Ibid.

[10] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, note on Jude 9

[11] Doug van Meter, http://brackenhurstbaptist.co.za/the-holy-war/

[12] Hanegraaff, Ibid., pp. 200-201

[13] ‘Ever Increasing Faith’ program, TBN, 19 Dec. 1990

[14] https://www.youtube.com/watch?v=EkyTIB9U4Xg

https://www.youtube.com/watch?v=uGOEt1PCWio

https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2015/06/03/pastor-creflo-dollar-might-get-his-65-million-private-jet-after-all/?utm_term=.d687dbe47d20

[15] Strange Fire, p. 7

[16] Hierdie video is ook by die volgende skakel beskikbaar: https://www.youtube.com/watch?v=YWLR04h6OPE

Hoekom die Prosperity Gospel so gevaarlik is

Prosperity Gospel 2

In Walt Disney se film The Jungle Book, kyk ‘n luislang genaamd Kaa in Mowgli (die seuntjie) se oë om hom te betower.  Hy hipnotiseer en bedwelm hom, sodat hy aan die slaap raak.  Sy plan is natuurlik om vir Mowgli in te sluk.

 

Dit laat my aan die slinkse slang van Gen. 3 dink wat vir Eva versoek het.  Soos wat die duiwel ‘n slang se liggaam gebruik het, kom hy nog steeds in verskillende vorme na mense toe.  In Paulus se tyd (soos hy ook in ons tyd doen) het hy vals leraars gebruik om die gelowiges te versoek:

 

“Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus… En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.” (2Kor. 11:3, 14).

 

Die duiwel se doel is nie bloot om jou te verwar nie, maar om seker te maak dat jy hel toe gaan.  Hy is soos Karla.  Sy wou pienk tekkies soos haar maatjie hê.  Toe haar ma nee sê, het sy haar maatjie se tekkies gesteel.  ‘As ék nie pienk tekkies mag kry nie, kan my maatjie dit ook nie hê nie,’ het sy gesê.

 

Dit is hoe die duiwel redeneer:  ‘As ek nie in die hemel mag wees nie, mag niemand daar wees nie.’  Hy haat die Here en almal wat na sy beeld gemaak is, en sal alles in sy vermoë doen om jou te vernietig.  Hy sal selfs mense gebruik om jou op die verkeerde pad te lei.

 

Natuurlik gebruik hy enige vals lering en nie net die Prosperity Gospel nie.  Ek wil egter op die Prosperity Gospel fokus, omdat soveel mense al onder die dryfsand van hulle lering verdwyn het.  Soos met ander vals leraars, staan Prosperity predikers by die smal hek, en sê hulle vir mense:  ‘Hierdie moeilike pad gaan nie hemel toe nie; die gemaklike pad van voorspoed en rykdom is die een wat hemel toe gaan.’ (sien Matt. 7:15, 13-14).

 

Maar as jy hulle raad volg sal die Here jou saam met hulle en die res van die goddeloses straf.  Dit is die punt wat Judas in v.5-7 wil maak.  Hy gebruik drie Ou Testament illustrasies om duidelik te maak dat God die rebelse sondaar sal oordeel.  Judas se lesers was hiermee bekend, maar a.g.v. die vals leraars wat in die kerk ingesluip het, moes hy hulle daaraan herinner (v.5).

 

Die Israeliete in die woestyn (v.5)

Magda werk vir haar pa.  Sy kry ‘n goeie salaris met baie voordele.  Haar pa het egter in die laaste ses maande agtergekom dat sy lui is.  Hy het haar al hieroor aangespreek, maar sy wend nie eers ‘n poging aan om te verander nie.

 

Toe sy een oggend by die werk aankom, toe sit daar drie mense buite haar pa se kantoor.  ‘Wat doen júlle hier?’ wou sy weet.  ‘Ons is hier vir ‘n onderhoud,’ het hulle geantwoord.  Later in die dag het Magda se pa vir haar gesê sy is afgedank.  Sy kon nie glo dat haar eie pa haar sou afdank nie; sy het dit glad nie verwag nie.

 

God se volk was so.  Jesus het hulle uit Egiptiese slawerny verlos en deur die woestyn gelei (v.5, 1Kor. 10:4).  Dit is Hý wat die Rooi See vir hulle oopgemaak het, hulle met die wolk- en vuurkolom gelei het, brood, vleis en water in die woestyn voorsien het, en die wet deur Moses gegee het.

 

Maar t.s.v. sy goedheid aan hulle, het hulle nie geglo dat Hy hulle in die Beloofde Land kon inneem nie (Num. 14).  Hulle het Hom nie as die ware God gevrees, geëer, liefgehad en gehoorsaam nie, maar teen Hom gemurmureer.  Hy het toe besluit om oor die volgende 38 jaar almal bo 20 in die woestyn dood te maak.

 

Die duur les was dat hulle nie sy genade vanselfsprekend moes neem, bloot omdat hulle die uitverkore volk van God was nie.  Net so moet ons nie aanneem dat iemand deur God gestuur is en hemel toe gaan, net omdat hy agter ‘n kansel staan en Bybelverse aanhaal, of omdat hy Christelike boeke skryf nie.

 

As God se uitverkore volk onder sy toorn gesterf het, sal die vals leraars en dié wat hulle volg nie ligter daarvan afkom nie.  In Matt. 7:21-23 sê Jesus: “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!”

 

Moenie te seker wees dat Prosperity predikers soos T.D. Jakes, Joel Osteen, John Hagee, Benny Hinn en Kenneth Copeland die ware God en sy evangelie verkondig, net omdat hulle Jesus se Naam noem nie.

 

[1] T.D. Jakes ontken die Drie-Eenheid.  Hy glo in modalisme, naamlik dat God nie in drie Persone bestaan nie, maar in drie vorme: partykeer is Hy die Vader, op ander kere die Seun, en dan weer die Heilige Gees – Hy is nooit al drie gelyk nie.[1]  Maar volgens Matt. 28:19 is die een God (‘Naam’, ekv.) al drie Persone gelyk: die Vader, die Seun en die Heilige Gees.

 

Jesus se doop in Matt. 3:16-17 wys dat God in drie Persone bestaan:  “En nadat Jesus [God die Seun] gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God [God die Heilige Gees] soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.  En daar kom ‘n stem [God die Vader] uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.”

 

[2] Joel Osteen het op Larry King live gesê dat Hindoes die Here liefhet, en dat hy nie verseker kan sê of Moslems, Jode en ateïste hemel toe gaan of nie.[2]

 

[3] John Hagee glo dat Jode wat die wet van Moses nakom gered is, al glo hulle nie dat Jesus die Messias is nie.  Volgens hom is dit ‘n mors van tyd om die evangelie met hulle te deel, aangesien hulle God se uitverkore volk is.[3]

 

[4] Benny Hinn het jare gelede gesê dat daar nege persone in die Drie-Eenheid is.[4]  Hy het erken dat hy verkeerd was,[5] maar glo nog steeds dat God nie eintlik groter is as ons nie, omdat ons ook gode is.[6]

 

[5] Kenneth Copeland glo dieselfde.[7]  In een preek sê hy:  ‘Adam was not subordinate [Afr. ondergeskik] to God… Adam, in the garden of Eden, was God manifested in the flesh.’[8]

 

Soos elke ander Prosperity prediker, belowe hierdie predikers materiële rykdom vir dié wat na Jesus toe kom.[9]  Maar volgens Luk. 9:23, 14:33 is dit nie Jesus se boodskap nie:  “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg… So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie.”

 

Duidelik is die Jesus van die Prosperity Gospel nie die Jesus van die Bybel nie, en is die sg. ‘evangelie’ wat hulle verkondig geen evangelie nie.  John Piper sê:  ‘I don’t know what you feel about the Prosperity Gospel… But I’ll tell you what I feel about it: hatred.  It is not the gospel, and it’s being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor: “Believe this message, and your pigs won’t die and your wife won’t have miscarriages, and you’ll have rings on your fingers and coats on your back.”

 

‘That’s coming out of America (!) – the people that ought to be giving our money and our time and our lives, instead selling them a bunch of [trash] called gospel.

 

‘And here’s the reason it is so horrible.  When was the last time that any American, African, Asian ever said: “Jesus is all satisfying,” because you drove a BMW?  Never!  They’ll say:  “Did Jesus give you that?  Well, I’ll take Jesus.”  That’s idolatry; that’s not the gospel.’[10]

 

Laat ons dan nie die Prosperity Gospel in ons huise en gemeentes verwelkom nie, maar eerder die ware evangelie glo.  Om die evangelie te glo, beteken dat Jesus vir jou alles is.  Dit beteken dat jy nie meer jou sonde wil hê nie, omdat dit jou van Hom af weghou.  Dit beteken dat die goeie werke waarop jy voorheen staatgemaak het, vir jou so walglik is soos om in hondemis te trap.

 

Dit beteken dat jy Jesus vir jou genoeg is, en dat Hy nie een van vele opsies is nie.  Dit beteken dat jy op sy geregtigheid vertrou om vir jou ‘n perfekte rekord voor God te gee, en dat jy op sy kruisdood vertrou om jou sondige rekord skoon te was.  Dit beteken dat jy in sy opstanding glo, en dat jy ‘n verlange het om hierdie lewe in jou hart te ervaar.  Die vraag wat jy dan vir jouself moet vra is dit:  glo jy regtig in Jesus, of is jy soos die duiwel wat net die feite in jou kop glo?

 

Die gevalle engele (v.6)

Toe ek studeer het, het een professor gesê dat ons nie weet waar die duiwel vandaan kom, of hoe hy tot ‘n val gekom het nie.  Vir my lyk dit egter of die Bybel duidelik vir ons sê.

 

Toe God in Gen. 1:1 die hemel en die aarde gemaak het, het Hy ook die engele gemaak (Eks. 20:11, Kol. 1:16).  Soos die res van die skepping was hulle goed (Gen. 1:31).  Satan was een van hierdie engele (Eseg. 28:12b-14).[11]  Saam met die ander engele was hy bly toe God die wêreld vir Adam, Eva en hulle nageslag voorberei (Job 38:4-7).

 

Êrens tussen Gen. 2 en 3 het hy egter hoogmoedig geraak en wou hy homself bo die Here verhef.  Hy en sy makkers is saam uit die hemel geskop (Jes. 14:12-15, Eseg. 28:15-17a, 1Tim. 3:6).  Hulle het demone geword.

 

Uit Gen. 6 blyk dit dat ‘n klomp engele weer daarna teen die Here in opstand gekom het.  Hy het hulle ook geoordeel en uitgeskop.  Sover ek kan agterkom is dit waaroor Jud. 6 gaan.

 

Dieselfde Jesus wat die Israeliete in die woestyn gestraf het (v.5), het die ongehoorsame engele geoordeel (v.6).  Hulle het buite die gesag en perke beweeg wat Hy vir hulle gestel het (v.6).  Om Judas se woorde te verstaan moet ons Gen. 6:2 bestudeer:  “die seuns van God [het gesien] dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vroue geneem almal wat hulle verkies het.”

 

Dit mag wees dat die seuns van God na hemelwesens verwys (soos in Job 1:6, 2:1, 38:7), maar volgens Matt. 22:30 trou engele nie.  Sommige dink dat die seuns van God na wellustige konings verwys wat vir hulleself baie vroue geneem het (1Kron. 28:6, 1Kon. 11:1-3).

 

Maar as ons Gen. 6:2 en Jud. 6 met mekaar vergelyk, lyk dit of ons die bg. twee interpretasies moet kombineer.  Die engele het hierdie konings tot wellus versoek.  Gevolglik het die Here hulle uit die hemel geskop, en het hulle gevalle engele of demone geword.  Volgens Judas het Jesus die engele met ewige boeie in die onderaardse duisternis gebind, en hou Hy hulle daar tot die finale oordeel (v.6, 2Pet. 2:4).

 

‘Moet daarom nie vir die vals leraars luister nie; hulle lering kom van die duiwel af.  As jy dit volg, sal jy saam met hulle en die gevalle engele in die hel wees.’  Dit is basies die punt wat Judas in v.6 vir sy lesers wil oordra.

 

Jy kan dit nie bekostig om met vals lering te speel nie.  Jou ewige siel is op die spel.  Moenie vir jouself sê:  ‘Alhoewel profeet so-en-so slegte dinge preek, sê hy ook baie goeie dinge.  Wanneer ek dus sy boeke lees en sy preke luister, sal ek die vis eet en die grate uitspoeg.’

 

Volgens v.6, 23 speel jy met vuur as jy dit doen (letterlik en figuurlik).  Die demone wat in Gen. 6:2 die konings versoek het, sit ook agter die vals leraars.  Wanneer iemand dan na vals lering luister, is daar demoniese magte aan die werk (1Kor. 10:19-20, 1Tim. 4:1-2).  Omdat hulle duisende jare meer ervaring as jy het, kan hulle jou maklik uitoorlê.  Jy gaan hulle nie met brute breinkrag of menslike logika in ‘n hoek in redeneer nie.

 

Vermy eerder hulle slinkse lering.  Bly weg van hulle preke en boeke af.  Lees die Bybel.  Vul jou hart en gedagtes met goeie Bybelse lering.  Ek het in die vorige preek ‘n paar goeie predikers en outeurs se name genoem.  Min moderne predikers is beter as John MacArthur, R.C. Sproul, Steve Lawson, John Piper en Voddie Baucham.  Jy kan hulle preke gratis van die internet aflaai.

 

Sodom en Gomorra (v.7)

Oor die afgelope paar jaar het die gay debat in die NG-Kerk opspraak in die media veroorsaak.  Maar eintlik behoort daar nie ‘n debat te wees nie, omdat Jud. 7 en soortgelyke tekste die kwessie duidelik maak:  homoseksualiteit is sonde.

 

Soos wat Jesus die rebelse Israeliete en gevalle engele geoordeel het (v.5-6), het Hy vir Sodom, Gomorra en die omliggende stede geoordeel (v.7, Gen.19).  Baie van die mense in hierdie stede was homoseksueel.  Sodom se mans was bv. so wellustig, dat hulle met Lot se twee gaste (engele wat as mans verskyn het) gemeenskap wou hê.

 

Volgens Judas het hierdie mense ‘n onnatuurlike begeerte gehad (v.7).  Van die begin af het God die mens man en vrou gemaak.  Vir ‘n man of vrou om dan met iemand van dieselfde geslag gemeenskap te soek, is haatlik, onnatuurlik, boos en pervers (Rom. 1:26-27).  Omdat Sodom, Gomorra en die omliggende stede dit begeer het, het Jesus hulle met vuur uit die hemel verwoes (Gen. 19:24, Deut. 29:23).

 

Toe Hy die stede klaar verwoes het, het hy die inwoners in die hel gegooi (v.7).  Die swael en vuur waarmee Hy die stede vernietig het, was maar net ‘n voorsmakie van die ewige vuur van die hel (Matt. 25:41, Mark. 9:48, Op. 20:10, 15).  Deur sy verwysing na die geskiedenis van Sodom en Gomorra, wil Judas vir sy lesers wys wat Jesus met die losbandige vals leraars en hulle volgelinge sal doen.

 

Ware gelowiges kan hulle natuurlik aan seksuele immoraliteit skuldig maak (soos koning Dawid).  Maar as seksuele losbandigheid ‘n leraar se leefstyl kenmerk, moet ons erken dat hy nie net ‘n gelowige is wat oor die tou getrap het nie – hy is ‘n vals leraar.

 

In die afgelope 10 tot 15 jaar het ons twee sulke gevalle in ons assosiasie van gemeentes gehad.  Dit het uitgekom dat twee van ons leraars al vir jare losbandige lewens lei.  Dit het op die lappe gekom en Jesus se Naam deur die modder gesleep.

 

In 2010, terwyl Benny Hinn besig was om van sy vrou te skei, het hy en Paula White drie nagte in ‘n vyfster hotel in Rome deurgebring.  Hinn het onder ‘n vals naam ingeboek.  Die National Enquirer het fotos geneem van hoe hulle by die hotel uitloop en hande vashou.  Beide van hulle het erken dat hulle ‘n verhouding gehad het, maar het gesê dat dit nie immoreel was nie.[12]

 

‘n Mens voel amper vuil as jy hierdie dinge sê.  Ek wil nie soos wêreldse tydskrifte en koerante wees wat dit geniet om in mense se persoonlike lewens in te meng en hulle skandes uit te blaker nie.

 

Maar ons kan dit ook nie onder die mat invee nie, veral nie as hulle hulleself evangelie-predikers noem nie.  Dit is nodig om hulle skandes uit te wys, sodat mense nie hulle lering sal volg en dink hulle bedienaars van Christus nie.  Almal moet weet dat hulle vals leraars is.  Jesus het van die vals leraars gesê dat jy hulle aan hulle vrugte sal ken (Matt. 7:20).

 

Dit is presies wat ons in hierdie mense se lewens sien.  Dat hulle vrugte dodelik giftig is, is nie maar net ‘n sprokies verhaal soos in Sneeuwitjie nie.  Dit is ‘n feit.  Daarom voel ek dit so dringend om jou teen hulle leuens te waarsku.

 

[1] http://thepottershouse.org/explore/belief-statement/ EN http://www.equip.org/article/concerns-about-the-teachings-of-t-d-jakes/

T.D. Jakes het blykbaar gesê dat hy nou in die Drie-Eenheid glo, maar in die geloofsbelydenis van hulle gemeente se webtuiste, staan dit steeds dat God in drie vorme bestaan.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=pKF_QgNezBY

[3] http://www.equip.org/article/pastor-john-hagee/

[4] https://www.youtube.com/watch?v=beiSK3kxh4U

[5] John MacArthur, Strange Fire, Nelson Books, 2013, pp. 13, 268

[6] John MacArthur, Charismatic Chaos, Zondervan Publishing House, Grand Rapids: Michigan, 1992, p. 334 EN Praise-the-Lord: Praise-a-Thon, Trinity Broadcasting Network, 6 Nov. 1990 aangehaal in Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis: 21st Century, Thomas Nelson, Nashville: Tennessee, 2009, p. 381 n. 53

[7] Strange Fire, p. 11

[8] Kenneth Copeland, Following the Faith of Abraham I (audio tape, side 1), aangehaal in Hanegraaff, Ibid., p. 375 n. 13

[9] Ek sal in die volgende preek hierop uitbrei.

 

[10] https://www.thegospelcoalition.org/article/story-behind-john-pipers-most-famous-attack-on-the-prosperity-gospel/

[11] Sy naam was natuurlik nie Satan toe hy ‘n goeie engel was nie.  Alhoewel Jes. 14 en Eseg. 28 van konings en prinse praat, verwys dit ook na die bose magte wat agter hulle staan (vgl. Dan. 10).

[12] Strange Fire, p. 64

’n Dringende brief om jou teen vals lering te beskerm

Prosperity Gospel

Volgens John MacArthur is die kerk se grootste probleem dat ons nie die waarheid en vals lering van mekaar onderskei nie.  Soos CUM sal ons ‘n boek van Spurgeon op ons rakke hê, maar ook William P. Young se boek, The Shack.

 

Natuurlik moet ons nie sg. ‘heresy hunters’ wees wat ‘n duiwel agter elke bos soek nie.  Maar ons kan ook nie beleefd glimlag en wolwe tussen die skape verwelkom nie.  Soms moet ons die wolwe se name aan die groot klok hang, veral as die giftige bossies van hulle dwaling die skape siek maak (2Tim. 2:17-18).  Ons kan nie hulle leuens onder die mat invee, omdat ons nie op mense se tone wil trap nie.

 

Mense het al gesê ek is liefdeloos, omdat ek die ketters se name noem.  Maar eintlik is dit liefdeloos as jy weet dat iemand ‘n wolf is en jy nie die skape waarsku nie.  Onthou dat ons nie hier van mense praat wat oor die fyner besonderhede van die eindtyd verskil nie.  Dit gaan oor mense wat die evangelie in gedrang bring en ‘n ander Jesus verkondig (2Kor. 11:4, Gal. 1:6-7).  As jy hulle lering volg verloor jy nie net jou geld of jou vriende nie, maar jou siel (Gal. 1:8-9).  Dit is hoekom Judas in v.1-4 en die res van sy brief so dringend is.

 

Judas se seënbede (v.1-2)

My oudste sussie het nog kontak met van die mense wat saam met ons op skool was.  Nou en dan sê sy vir my wie oorlede is, wie met wie getroud het, en waar een of die ander persoon werk.  ‘n Paar jaar gelede toe sê sy dat twee seuns wat die jaar na my in matriek was tot bekering gekom het.  Jy kon my met ‘n veer omslaan, omdat hulle van die slegste kinders in die skool was.  Ek was bly toe ek van hulle bekering hoor.

 

Judas (nie Judas Iskariot of die ander apostel van wie ons in Luk. 6:16 en Joh. 14:22 lees nie) was in ‘n sekere sin soos hulle.  Hy was die broer van Jakobus en die halfbroer[1] van Jesus (v.1a, Matt. 13:55, Gal. 1:19, Jak. 1:1).  Maar ten spyte daarvan dat hy saam met Jesus groot geword het, het hy nie in Hom geglo nie (Mark. 3:21, 31, Joh. 7:5).  Hy het eers ná Jesus se opstanding tot bekering gekom (Hand. 1:14), en was nou ‘n slaaf of dienskneg van Jesus Christus, die Verlosser en Gesalfde Seun van God (v.1a).

 

Het jy familielede, vriende en kollegas wat van Jesus weet, maar nie in Hom glo nie?  Het jy al vir hulle die waarheid verduidelik, maar hulle kan en wil dit nie insien nie?  Is hulle dalk soos die rotte van Hamelin:  net soos hulle die toweragtige fluitspeler gevolg het, loop hierdie mense agter ‘n vals leraar aan?  Is daar hoop vir hulle?  Onthou Jesus se halfbroer Judas, en moenie ophou bid nie.

 

Judas het sy brief gerig aan dié wat geroep is (v.1b).  Toe hulle geestelik dood was het God hulle geroep om nie meer aan die wêreld te behoort nie, maar aan Hom (Rom. 1:6-7, 2Tim. 1:9).  Deur die Heilige Gees het Hy sy lewe – die ewige lewe – in hulle harte ingeblaas.

 

Hoekom het Hy hulle geroep?  Want Hy het hulle liefgehad; Hy wou hulle afsonder om sy kinders te wees (v.1b, 3, 17, 20).  Wanneer het Hy hulle liefgehad?  Nog voordat Hy die wêreld gemaak het (Jer. 31:3, Joh. 17:23-24, Ef. 1:4-5, 1Tess. 1:4).  Hoe het Hy sy liefde aan hulle bewys?  Hy het hulle nie gestraf nie, maar sy Seun gegee om in hulle plek te sterf (Joh. 3:16, Rom. 5:8, 1Joh. 4:10).  Deur die Gees wat in hulle woon, weet hulle dat die Vader en die Seun hulle liefhet (Joh. 14:23, Rom. 5:5, Ef. 3:16-19, 1Joh. 3:1).

 

Hoe weet hulle dat Hy hulle altyd sal liefhê?  Hy bewaar hulle (v.1b).  In 2017 was hulle Christene, en in 2018 is hulle nog steeds die Here s’n.  Hulle het nie hulle redding verloor nie, en kan ook nie (Joh. 10:28-29).  Niks kan hulle van God se liefde skei nie (Rom. 8:38-39); Hy sal hulle tot die einde toe bewaar (v.1b, 24, Joh. 17:11, Fil. 1:6, 1Pet. 1:5).

 

Die vraag wat jy dan vir jouself moet vra is nie of jy ‘n dag en ‘n datum het, of jy gedoop is, of jy in ‘n Christelike huis groot geword het, of jy een of ander geestelike ervaring gehad het, of daar ‘n warm gevoel in jou bors is, of jy jare gelede ‘n ouderling of diaken was, of jy ‘n teologiese diploma of sertifikaat het, en of jy ‘n lidmaat van die kerk is nie.

 

Die vraag is of jy die Here se roepstem gehoor het.  Het jy in Jesus geglo en jou van jou sonde bekeer?  Het jy besef dat jy verlore is, dat jy God se straf verdien, dat jy niks kan doen om jouself te red nie?  Het die Here jou oë oopgemaak om te sien dat Jesus die ware God is wat mens geword het, dat Hy namens jou die wet perfek gehoorsaam het, dat Hy in sy kruisdood die straf gedra het wat jy verdien, dat Hy begrawe is, en dat Hy na drie dae opgestaan het uit die dood?

 

Het jy ‘n Stem agter die prediker se stem gehoor, en gevoel dat jy nie vir Hom kan ‘nee’ sê nie?  Het jy besef dat dit die Stem is wat die skepping tot stand gebring het?  Onthou jy nog hoe hierdie onhoorbare Stem geklink het?  Dit was soet; jy wóú Hom volg.  Dit was so onsigbaar soos die lente wat die perske bloeisels oopmaak; jy kon dit nie weerstaan nie, en wou ook nie.

 

Jy het ‘n liefde ervaar wat jy nie voorheen geken het nie.  Soos ‘n sterk seestroom het dit jou na Hom toe getrek.  Jy het geweet dat jy vir altyd syne is en Hy joune.  Jy het veilig gevoel en sonder twyfel geweet Hy sal jou nie los nie.  Sal Hy jou voor die skepping liefhê, sy lewe gee om jou te red, die Gees stuur om jou te wederbaar, en jou daarna soos olie deur sy vingers laat glip?

 

Wat Judas in v.2 vir sy lesers bid kom van die Here af, en geld ook vir jou:  “Mag barmhartigheid en vrede en liefde vir julle vermenigvuldig word!”  God is soos ‘n fontein wat nie opraak nie.  Hy geniet dit om te gee, en wíl graag hierdie dinge in jou lewe vermenigvuldig.

 

 • Barmhartigheid beteken dat Hy ons nie straf volgens wat ons verdien nie (Ps. 103:10). Ook die res van jou lewe hier op aarde (selfs die beproewings) en daarna in die hemel, is barmhartigheid.
 • Vrede beteken dat daar nie meer vyandskap tussen ons en God is nie. Omdat God jou sonde vergewe het, kan jou gewete rus en hoef jy nie die hele dag met ‘n swaard oor jou kop rond te loop nie.
 • Liefde beteken dat God se goedheid soos die oggendson oor ons skyn, en sy guns soos sagte reën op ons val. Soos Paulus, bid Judas dat jy al hoe meer daarvan bewus sal wees, sodat jy later in die vloed van sy liefde sal swem (v.2, Ef. 3:17-19).

 

Judas se skrywe (v.3-4)

Voddie Baucham is ‘n Amerikaanse prediker wat in Zambië woon.  In Sept. 2017 het hy by die Rezolution en Sola 5 konferensies in Johannesburg gepreek.  Sy preke het my beïndruk, maar die laaste een het my veral diep getref.  Op ‘n stadium het hy met dié gepraat wat tot die bediening geroep is, maar traag is om te reageer.  Hier is wat hy gesê het:

 

‘[If] you are saying that God is calling you, what are you waiting for?  Men are fighting and dying while you twiddle your thumbs to figure out whether or not you are ready to take up a weapon and man a post.  Enough already!  Are you in or are you not, because the stakes are to high to wait for you?  “I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom” (2Tim. 4:1).  He’s coming!  Don’t let Him find you navel-gazing to figure out whether or not you’re gonna respond to his call!’[2]

 

Wat Baucham oor die evangelie bediening gesê het, geld vir elke gelowige se stryd teen vals lering.  Die prys is te hoog om onkundig te wees.  In ‘n era waar daar so baie vals lering is, kan jy dit nie bekostig om ‘n vlak kennis van die Bybel te hê nie.  Jy kan nie meer rustig voor TBN sit en alles wat hulle sê vir soetkoek opeet nie.  Jy kan nie elke boek wat jy in CUM koop lees, net omdat Jesus se Naam daarin verskyn nie.  Ken jou wapen; gebruik dit om jouself, jou familie en medegelowiges teen die wolwe te beskerm.

 

Dit is hoekom Judas sy brief geskryf het.  Hy wou eers ‘n brief oor ons gemeenskaplike verlossing skryf, maar a.g.v. vals leraars wat in die kerk ingesluip het, moes hy die brief skryf wat ons vandag in ons Bybels het (v.3-4).  Ek staan verwonderd dat die Here selfs die infiltrasie van vals leraars kan gebruik om vir ons goeie dinge soos hierdie brief te gee!

 

Judas het die gelowiges vermaan om vir die Christelike geloof te stry, om die Skrif wat eens en vir altyd deur Jesus, die apostels en die profete aan ons oorgelewer is, te verdedig (v.3, Hand. 2:42, Fil. 1:27, 1Tim. 6:12, 14, 20, 2Tim. 1:13-14, 3:16-17, 2Pet. 1:20-21).  Doen alles wat jy kan om jou Bybel beter te ken, sodat jy nie vir vals lering val nie (Ef. 4:14).

 

Wees op Woensdae en Sondae saam met die gelowiges om die Bybel te bestudeer.  Lees, bestudeer en memoriseer dit op jou eie.  Lees boeke van Paul Tripp, John Piper, John MacArthur, Martyn Lloyd-Jones, R.C. Sproul en ander goeie outeurs.  Laai ook hulle preke van die internet af.

 

Moenie na mense luister wat die waarheid herdefinieer en nuwe dinge sê nie.  Glo die boodskap wat Christene deur die eeue verkondig het, “wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is.” (v.3).  “Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel.” (Jer. 6:16).

 

As jy die ou waarhede verlaat sal die vals leraars jou vang.  Hulle is so slinks en skelm soos Jakkals in die Jakkals en Wolf stories.  Volgens Judas het hulle onopgemerk in die kerk ingesluip (v.4, Gal. 2:4).  Dit is wat hulle so gevaarlik gemaak.  Hulle het nie rooi oë en skerp tande nie; hulle lyk soos ons (Hand. 20:29-30).  Hulle is in selgroepe, kansels, populêre Christelike DVD’s, boeke, tydskrifte, TV kanale en radiostasies.  Hulle is gaaf en vriendelik.  Hulle gebruik woorde soos Jesus, God, Heilige Gees, Bybel, genade, Christene en kerk.  Hulle haal die Bybel aan (Matt. 4:6).  Hulle verdraai ‘n woord of twee om so die gif van hulle vals lering met die soet tee van God se Woord te meng.

 

Wees daarom op jou hoede.  Is dit wat hulle sê in die teks?  Maak jou Bybel oop en lees die konteks.  Moet dit nie net aanvaar as hulle sê dat die Grieks of Hebreeus so-en-so sê, of dat ‘n sekere vers iets leer nie.  Is dit regtig so?  Daar is meer as genoeg bronne op die internet om vir jou te wys wat die oorspronklike tale sê.

 

Vra ook vir jouself of Christene dit deur die eeue so verstaan het, en of dit ‘n nuwe leerstelling is?  Het die kerk al in die verlede hiermee te doen gekry, en dit tóé reeds as dwaling bestempel?  Ons het laas week gesien dat die Hebrew Roots Movement Judaïsme herhaal, en dat Paulus dit in sy Galasiër-brief aangespreek het.

 

Die Jehova’s Getuies se vals lering is reeds in 325 n.C. as dwaling bestempel (Arianisme).  Liberale teoloë sê dat Jesus meer liefdevol is as die God van die Ou Testament, en dat Hy nie dieselfde God is nie.  Hulle sê ook dat Hy nie liggaamlik opgestaan het nie.  Joh. 1 en 1Kor. 15 blaas egter hulle dwaling op, en wys dat dit niks ander as Gnostisisme is nie – dit het al in die vroeë kerk bestaan.

 

Kerke wat nuwe profesieë en brabbel-tale beoefen, herhaal Montanisme wat in die 2de eeu n.C. verdoem is.  Mense wat sê dat ons nie met ‘n sondige natuur gebore is nie, maar deur ons vrye wil beter kan word om in die hemel te kom, is in 431 n.C. as ketters afgeskiet (Pelagianisme).[3]

 

God sal hierdie dwaalleraars saam met die ketters van Judas se tyd straf.  Hy het hulle straf al in die Ou Testament opgeskryf (v.4).  ‘Their doom was “pre-written” in Scripture as a warning to all who would come later.’[4]  Ou Testament karakters soos Henog het hulle oordeel voorspel (v.14-15), terwyl Jesus en die apostels dit bevestig het (v.17-18, Matt. 7:15-20, 2Pet. 2:3, 17).

 

Hoekom het die Here besluit om hulle te oordeel?  Hulle leef goddeloos (v.4).  Hulle misbruik God se genade as ‘n dekmantel of lisensie om sonde te doen (v.4, Gal. 5:13, 1Pet. 2:16).  ‘Sy genade ken geen perke nie,’ is wat hulle sal sê.  ‘Jy hoef nie skuldig te voel oor jou sonde nie.  Hou op om so wetties te wees!  Dit is nie sonde as jy een keer dronk word, of films met seks tonele in kyk nie.  Die Here het alles gemaak om te geniet.  Hy is genadig, wat beteken dat jy altyd weer na Hom toe kan gaan om vergewe te word.  Om die waarheid te sê hoef jy nie eers jou sonde te bely nie; Jesus het dit mos reeds deur sy kruisdood vergewe.’

 

Hulle redeneer soos Paulus se opponente in Rom. 6:1:  “Wat sal ons dan sê?  Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?”  Maar God het sy genade in Christus gegee om ons van sonde te bevry, en nie sodat ons daarin kan lewe nie.  Iemand wat vry is om sonde te doen, is nie werklik vry nie maar ‘n slaaf (Rom. 6:2).  Hy is soos ‘n walvis in die see wat dink sy vryheid beteken hy kan op die strand swem.

 

Volgens v.4 het die vals leraars ook ons Here en Meester, Jesus Christus verloën.  Hulle het dit eerstens met hulle lippe gedoen, en ‘n verkeerde lering oor Hom verkondig.  Judas sê nie vir ons wát hulle gepreek het nie, maar ons weet dat alle ketters ‘n ander Jesus verkondig.  Ek kan talle voorbeelde noem, maar wil my toepassings tot die Word of Faith Movement, of die sg. Prosperity gospel beperk.

 

Benny Hinn en Kenneth Copeland sê bv. dat Jesus Satan se natuur op Homself geneem toe Hy aan die kruis gehang het.  Op 1 Des. 1990 het Hinn die volgende uitlating op TBN gemaak:  ‘He who is the nature of God [Jesus] became the nature of Satan when he became sin!’[5]  Op 21 Apr. van die volgende jaar het Kenneth Copeland gesê:  ‘How did Jesus then on the cross say, “My God”?  Because God was not His Father any more.  He took upon Himself the nature of Satan.’[6]

 

‘n Paar jaar voor dit, in Feb. 1987, het Jesus blykbaar die volgende woorde vir Copeland gesê:  ‘Don’t be disturbed when people accuse you of thinking you are God… They crucified me for claiming I was God.  I didn’t claim that I was God; I just claimed that I walked with Him and that He was in Me.  Hallelujah!  That’s what you’re doing.’[7]

 

Oor Jesus se kruisdood het Joyce Meyer in die 1996 weergawe van haar boek, The Most Important Decision You Will Ever Make, die volgende gesê:  ‘[Jesus] entered hell and defeated Satan… Jesus paid for our sins on the cross and went to hell in our place… His spirit went to hell because that is where we deserved to go… Jesus went to hell for you.’[8]  In die 1991 weergawe van dieselfde boek sê sy dat Jesus weergebore is, en dat jy nie hemel toe kan gaan tensy jy glo dat Hy namens jou in die hel gely het nie.[9]

 

In ‘n ander preek sê sy:  ‘The devil thought he had him.  The devil thought he’d won.  Oh, they were having the biggest party that had ever been had.  They had my Jesus in the floor and they were standing on his back jumping up and down laughing.  And he had become sin.  Don’t you think that God was pacing, wanting to put a stop to what was going on?

 

‘All the host of hell were upon him.  Upon him.  Up on him.  The angels were in agony.  All the creation is groaning.  All the host of hell was upon him.  Up on him.  They got on him.  They got him down in the floor and got on him; and they were laughing and mocking.  Ha ha ha ha ha.  You trusted God and look where you ended up.  You thought he’d save you and get you off that cross.  He didn’t, ha ha ha.’[10]

 

Maar die vals leraars verloën nie net vir Jesus met hulle lering nie; hulle verloën hom ook met hulle lewens (v.4, Tit. 1:16).  Hulle tree op asof Hy nie die Here en Meester van hulle lewens is nie (v.4).  Hulle leef in sonde en gee hulleself oor aan hulle luste (v.4).  Ek sal in die volgende preek oor hulle immorele en losbandige lewens praat.

 

Vir nou is dit genoeg om te weet dat jy hulle nie moet verdedig nie.  Dit is ook nie genoeg om maar tevrede te wees dat jy hulle verkeerde leringe ken nie.  Volgens Judas moet jy die waarheid teen hulle verdedig, en ander gelowiges help om nie vir hulle leuens te val nie (v.3, 23).  Mense sal jou aanvanklik nie glo nie en dalk selfs vir jou kwaad wees.  Maar as jy die waarheid en ander gelowiges liefhet sal jy dit doen.

 

John MacArthur se boek, Strange Fire sal help.  Hank Hanegraaff se Christianity in Crisis is behulpsaam en lees maklik.  A Call for Discernment van Justin Peters is goed vir iemand wat nie graag lees nie.

 

Wees soos Spurgeon wat die positiewe waarheid verkondig het, maar nie geskroom het valsheid uit te wys nie.  Op die einde het sy stand vir die waarheid beteken dat hy uit die Baptist Union geskors is.  Maar hy sou eerder geskors word as om vals lering te omhels.  In ‘n preek op 16 Okt. 1887 het hy gesê:  ‘I thank God, what I believe I shall believe, even if I believe it alone.’[11]  Ek hoop jy kan dieselfde sê.

 

[1] Hulle het dieselfde ma gehad, maar nie dieselfde pa nie.  Josef was Judas se aardse pa, terwyl Jesus uit ‘n maagd gebore is en nie ‘n aardse pa gehad het nie.

[2] http://rezolution.co.za/sermons/preserve-proclaim-and-endure-part-3/ 20:23 – 22:50 minutes

[3] Sien N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, Grace Publications Trust, London: England, 1997 vir ‘n volledige beskrywing van die bg. dwalinge in die geskiedenis.

[4] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, Thomas Nelson, Inc. 1997, note on Jude 4

[5] https://www.tms.edu/preachersandpreaching/did-jesus-become-sinner-cross/

[6] Ibid.

[7] John MacArthur, Strange Fire, Nelson Books, 2013, p. 48

[8] Joyce Meyer, The Most Important Decision You Will Ever Make, Harrison House, Tulsa Oklahoma, 1996, pp. 39-41

[9] http://www.equip.org/article/the-teachings-of-joyce-meyer/

[10] https://www.youtube.com/watch?v=sL08t3kUEjw

[11] Iain Murray, The Forgotten Spurgeon, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1966, p. 138

Vrae en antwoorde oor die Hebrew Roots Movement

Hebrew Roots

Ek het omtrent twaalf jaar gelede vir die eerste keer met hierdie dwaling te doen gekry.  Iemand het by ‘n Bybelstudie gesê dat haar vriendin van Yeshua praat, en dat dit blykbaar verkeerd is om Jesus te sê.  Drie jaar later het ek ‘n boek gelees wat hierdie lering verdedig.  Ek het egter nog steeds nie geweet wat dit is nie, tot my vriend Jannie Vosloo vir my gesê het dat dit die Hebrew Roots Movement (hierna HRM) is.

 

Oor die afgelope drie jaar het ‘n paar van ons lidmate my hieroor gevra.  Ek het besluit om die saak te ondersoek en met ander te deel, sodat ons nie soos die Galasiërs en Korintiërs vir ‘n ander evangelie sal val nie (2Kor. 11:4, Gal. 1:6-7).  ‘n Leraar moet immers nie net die skape voed nie, maar hulle ook teen die wolwe beskerm (Tit. 1:9, 11).

 

Wie of wat is HRM?

‘Water’ is nie die naam van ‘n dam nie, maar dit kom wel in damme voor.  Net so is HRM nie ‘n denominasie nie, maar ons vind dit in verskillende denominasies, gemeentes, huiskerke, selgroepe.  HRM is soos roomys:  alhoewel daar verskillende soorte is, is hulle in wese dieselfde.  Ek sal later vir jou wys wat die leerstellings is waaroor hulle saamstem.

 

Waar kom hulle vandaan?  Hulle lering kom nie uit die Bybel uit nie.  ‘n HRM outeur genaamd Valerie Moody sê dat Jesus in die laat 1990’s twee maal aan haar verskyn het, en dat sy drie nuwe openbaringe by Hom gekry het.  By dié geleenthede het Hy die tipiese HRM leerstellings aan haar bekend gemaak.[1]

 

Dit opsigself behoort vir jou ‘n rooi lig te wees.  Hoekom kon sy nie die HRM leerstellings in die Bybel kry nie; hoekom moes die Here dit deur ‘n persoonlike verskyning aan haar bekend maak?  Is dit nie dalk omdat die HRM leerstellings nie in die Bybel gevind kan word nie?

 

Mev. Moody se nuwe openbarings bots ook met verse soos Deut. 4:2, 12:32, Spr. 30:6, Heb. 1:1, Op. 22:18-19 wat sê dat Jesus die finale Profeet is, en dat ons nie iets by die Bybel mag byvoeg nie.  Mev. Moody se getuienis impliseer verder dat gelowiges deur die eeue mislei is, en dat Jesus na meer as 2000 jaar die waarheid aan haar en die res van HRM bekend gemaak het.

 

Die term Hebrew Roots is in 1996 deur ‘n Amerikaner en sy vrou, Dean en Susan Wheelock, uitgedink.[2]  Maar voor hulle het ‘n sekere dr. C.J. Koster van Suid-Afrika ‘n boek geskryf waarin hy aanbidding op Sondae, Kersfees,[3] Paasfees,[4] Christelike simbole soos die kruis, en woorde soos Jesus, Here, God, Bybel, amen, kerk en heilig as heidens bestempel.[5]  Die lering het egter nie by hom begin nie.

 

HRM, soos Herbert W. Armstrong se Worldwide Church of God en die Sewendedag Adventistekerk voor dit, het Judaïsme uit die dood uit opgewek.  Moet asb. nie Judaïsme met die godsdiens van Abraham en Moses verwar nie.  Soos Timoteus in die Nuwe Testament, het Abraham en Moses in Jesus geglo vir hulle redding (Rom. 4:3-8, Gal. 3:6-9, Heb. 4:2).  Stuart Olyott is dus reg om die godsdiens van die Ou Testament Christenskap te noem:  hulle het in die Messias of Christus geglo wat sou kom.

 

Judaïsme is iets anders.  Dit is wat die Fariseërs in Jesus se tyd, en die Galasiër-dwaalleraars in Paulus se tyd geglo het.  Volgens Judaïsme moes die sondaar iets doen om aanneemlik te wees voor God.  Die Fariseërs het die wet van Moses en hulle interpretasie daarvan nagekom, in die hoop dat hulle daardeur die Here se guns sou wen.  Die ketters in die Galasiër-gemeentes het vir die heidene gesê dat hulle nie deur geloof alleen gered kan word nie, maar dat hulle ook sekere kosse moet vermy, die Ou Testament Feeste moet vier en besny moet word.

 

Alhoewel HRM en Judaïsme nie ‘n identiese tweeling is nie, moet jy blind wees om nie te sien dat die jonger boetie (HRM) die ouer een (Judaïsme) se baadjie aan het nie.  HRM sal dit natuurlik ontken, maar dit is ‘n feit soos ‘n koei.  Kom ek wys vir jou.

 

Wat glo HRM?

In sekere opsigte is HRM soos ‘n paling of soos seep in die bad:  jy kry dit nie vasgevat nie.  Ek het verskeie HRM webtuistes besoek om te sien wat hulle glo, maar hulle is nie vreeslik ywerig om die leerstellings van hulle geloof in ‘n dokument saam te vat nie.  Hulle het m.a.w. nie ‘n geloofsbelydenis nie.

 

En tog kan ons in ‘n ander opsig sê dat hulle leerstellings soos ‘n seer duim uitstaan.  Dit verg moeite om dit te kry, maar as jy die tyd het om dit op te soek sal jy agterkom dat hulle nie deel van die Christen familie is nie; hulle is kulties van aard.

 

As jy HRM se leerstelling in een paragraaf wil vasvang, sal die volgende definisie jou help:  ‘HRM glo dat die Kerk van die ware Hebreeuse leringe van die Bybel afgewyk het.  Die beweging glo dat Christene deur die Grieke en Romeine se filosofieë, kultuur en geloofsoortuigings gebreinspoel is.  Hulle glo dat Christenskap soos ons dit vandag ken, ‘n heidense namaaksel van die ware evangelie is.’[6]

 

HRM glo nie net dat ons die Hebreeuse taal, agtergrond en kultuur moet bestudeer nie, maar dat ons soos Jode moet lewe.  Dit is nie genoeg as jy in jou hart besny is en geestelik deel van die ware Israel is nie (Rom. 2:28-29, Gal. 3:7, 29, 6:16, Ef. 2:12, 19).  Volgens hulle moet jy uiterlik soos ‘n Jood optree.  Jy moet sekere Hebreeuse woorde gebruik, Joodse gebruike volg, Joodse klere dra, en ‘n Joodse dieet volg.

 

Ons kan HRM se geloofsoortuigings onder die volgende hoofde opsom:

 

[1] Hebreeuse Name

In ‘n poging om Hebreeuse woorde soos Elohim en Jahwe te behou, het dr. C.J. Koster sy eie vertaling uitgebring: The Scriptures[7].  Volgens dr. Koster is dit sonde om God se Naam te vertaal.[8]  HRM reken dat ons ander gode se name op ons lippe neem en hulle aanbid as ons van Jesus, Here en God praat, en nie van Yeshua, Jahwe en Elohim nie.  Volgens hulle is dit ‘n direkte oortreding van verse soos Jos. 23:7:  “julle mag ook die naam van hulle gode nie vermeld en daarby nie laat sweer nie, en julle mag hulle nie dien en julle voor hulle nie neerbuig nie”.

 

HRM sê dat ons die Vader en die Seun se Naam verander het, maar hulle kan nie eers onder hulleself saamstem oor hoe ons die Hebreeuse name moet uitspreek nie.  Sommige praat van Jesus as Yahushua, terwyl ander hom Yeshua of Yashua noem.  Wat die Ou Testamentiese Naam van God betref, praat sommige van Yahweh en ander van Yahuweh.

 

Maar soos wat dit nie verkeerd is om John se naam as Johan, Jon, Ivan, Juan, Jean of João te vertaal nie, is dit nie verkeerd om die Vader en die Seun se Naam te vertaal nie.  ‘n Paar eeue voor Jesus se geboorte is die Hebreeuse Ou Testament in Grieks vertaal (die Septuaginta of LXX).  Dit is wel bekend dat die Nuwe Testament skrywers dikwels uit die LXX aangehaal het.  Duidelik was dit nie vir hulle ‘n probleem om die Naam Jahwe met Kurios (Here) te vertaal nie.

 

Die Nuwe Testament is ook in Grieks geskryf, en nie in Hebreeus soos HRM wil voorgee nie.[9]  Christene was dus van die begin af met die Here se vertaalde Name bekend.  Titus sou bv. van Iēsous, Kurios en Theos gepraat het (Grieks vir Jesus, Here en God), en nie van Yeshua, Jahwe en Elohim nie.

 

As die Nuwe Testament in Hebreeus geskryf is, is dit vreemd dat daar meer as 5000 Griekse manuskripte is, nie ‘n enkele Hebreeuse een nie.  Niemand ontken dat Jesus en die apostels Hebreeus of Aramees gepraat het nie.  Dat die Nuwe Testament egter in Hebreeus geskryf is, is sterk te betwyfel.  Kan iemand asb. die bewyse op die tafel sit?

 

Die grootste gedeelte van die Nuwe Testament is vir mense geskryf wat nie Hebreeus gepraat het nie.  Lukas en Handelinge is bv. deur ‘n Griek vir ‘n Griek geskryf (Luk. 1:3, Hand. 1:1).  Paulus, die apostel na die heidene, kon Grieks praat en het sy briewe vir Griekssprekendes geskryf (Hand. 21:37-39, Rom. 11:13, 1Tim. 2:7).

 

Die res van die Nuwe Testament is ook in Grieks geskryf.  Waar die outeurs Hebreeuse woorde gebruik, vertaal hulle dit (Matt. 1:23, Mark. 5:41, 15:22, 34, Joh. 1:39, 42-43, 9:7, 20:16, Hand. 4:36, 9:36, 13:6, 8).  Dit impliseer dat baie van die eerste lesers nie Hebreeus verstaan het nie.  Gevolglik is die woorde in Grieks verduidelik.

 

Maar ontheilig ons nie die Here se Naam as ons dit vertaal nie?  God se Naam in Eks. 3:14-15 spreek van sy ewigheid, onveranderlikheid en onafhanklikheid.  Om JHWH as ‘Here’ te vertaal, som sy soewereine heerskappy goed op.

 

Dit is ook nie ‘n probleem om Elohim te vertaal nie.  Elohim beteken ‘God’.  In Gen. 1:1 verwys dit na die ware God, maar in tekste soos Eks. 12:12 word dit van afgode gebruik.  Maar die feit dat dit van vals gode gebruik word beteken nie ons moet dit uit die Hebreeuse Ou Testament uit verwyder nie.

 

“Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is – soos daar baie gode en baie here is – tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.” (1Kor. 8:5-6).

 

As HRM konsekwent wil wees, moet hulle elke verwysing na vals gode as ‘Elohim’ los en dit nie vertaal nie.

 

Vir ons gaan dit oor meer as net die vertaling van God se Naam.  In die Bybelskrywers se denke gaan God se Naam oor wie en wat Hy is; sy hele Persoon en karater word daarin saamgevat.  Wat help dit jy ken God se Naam in Hebreeus, as jy dit nie in jou gedagtes, woorde en dade heilig nie?  Wat help dit jy ken Jesus se Hebreeuse Naam, maar jy praat disrespekvol met jou ouers?  Die Here is nie beïndruk as jy sy Naam in Hebreeus kan sê, maar Hom nie deur sy Seun ken nie.  Jou kennis van ‘n paar Hebreeuse woorde beteken niks as jy nie dors is vir die Here nie.

 

[2] Die Torah

Die Torah verwys na die wet van Moses of die eerste vyf boeke van die Ou Testament:  Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium.  Volgens HRM se interpretasie van Matt. 5:17-20 het Jesus gesterf om ons na die Torah toe terug te neem, en dus moet ons weer die Feeste, Sabbat en voedselswette wat daarin voorgeskryf word, nakom.  Op dié manier stel hulle die Ou Testament skadubeelde bo die volheid wat ons in Christus het, en verkleineer hulle die voller openbaring van God in die Nuwe Testament.  Dean en Susan Wheelock sê in soveel woorde dat die Nuwe Testament briewe nie dieselfde gesag dra as die Torah nie.[10]

 

Maar is dit wat Matt. 5:17-20 beteken?[11]  Nee.  Dit beteken eerder dat Jesus die Ou Testament profesieë, skadus en tipes in sy lewe, kruisdood, opstanding, hemelvaart en wederkoms vervul (Luk. 24:27, 44).  Omdat Hy die wet vervul, vat Hy ons nie terug na die skadus toe nie, maar help Hy ons om die volheid daarvan in die evangelie te geniet.

 

Hierdie beginsel geld o.a. vir die voedselwette, Sabbat en Feeste – dit word in Christus vervul:  “Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie, wat ‘n skaduwee is van die toekomstige dinge; maar die liggaam behoort aan Christus.” (Kol. 2:16-17).  Wat beteken hierdie verse?

 

[3] Die voedselwette

Volgens Lev. 11 het Israel ‘n spesiale dieet gevolg, en het hulle nie onrein kosse geëet soos die heidene nie.  Maar toe Jesus vir die heidene sterf en hulle deel van sy volk maak, het Hy hulle nie van Israel onderskei nie (Gal. 3:28, Ef. 2:11-22).  Israel het nie meer sekere kosse geëet om hulle af te sonder nie.  Die voedselwette het verval, en nou kan gelowiges alles eet (Mark 7:19, Hand. 10, Rom. 14:14, 20, 1Kor. 10:25, 1Tim. 4:1-5, Tit. 1:15).  Om dan varkworsies, spek of iets te eet wat nie kosher is nie, is nie sonde soos HRM sê nie.[12]

 

Om sekere kosse te eet of te vermy, maak jou nie meer aanneemlik voor die Here nie.  “Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie” (1Kor. 8:8).  As jy anders dink, glo jy ‘n evangelie van werke waarin jy iets kan doen om God se guns te wen.  Dit is waaroor Paulus in Gal. 2:11-14 vir Petrus aangevat het.  Deur hom van die onbesnede heidene se ‘onrein’ etenstafel te onttrek, het Petrus gesê dat hy nie met hulle gemeenskap kan hou nie en dat hulle ongered is.  Dalk het hy dit nie so bedoel nie, maar dit was die implikasie van sy skynheilige optrede.  Hy het indirek gesê dat ons deur ons navolging van die wet vir die Here aanneemlik kan wees (Gal. 2:16-20).  Maar as dit waar is, het Jesus verniet gesterf (Gal. 2:21).

 

Is dit nie dwaas om te dink dat ‘n ham toebroodjie iemand geestelik kan terughou, en dat hulle sonde doen om dit te eet nie?  “Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie; maar die dinge wat van hom uitgaan, dít is die dinge wat die mens onrein maak.” (Mark. 7:15).  Dis nie die kalamari wat jy in jou mond sit wat onrein is nie, maar die skinderstories wat uit jou mond uitkom, of die bitter gedagtes wat in kop rondswem (Mark. 7:21-23).

 

Kan HRM se spesiale dieet hierdie dinge uit iemand se hart uit verwyder?  Nee.  Kan die voedselwette hulle heilig maak?  Ook nie (Kol. 2:20-23).  Is dit dan nie tragies dat hulle meer artikels oor Lev. 11 se voedselwette skryf, as oor die bloed van Jesus wat mense se harte reinig nie?

 

En is dit nie nét so erg as jy dink die Here is meer tevrede met jou, omdat jy vir die afgelope twee weke gesond geëet het nie?  As jy ‘n bietjie te veel stysel geëet het of ‘n kilogram opgetel het, is jy nie eers lus om jou Bybel te lees nie en voel jy terneergedruk.

 

Soos in HRM en die Judaïste se voedselwette, is daar in ons diëte sekere wette, rituele, boetedoening [Eng. penance], en ‘n hoop dat dit ons beter sal laat voel.  Soos in HRM voel jy skuldig as jy nie by die reëls gehou het nie, en goed as jy daarin geslaag het om dit na te kom.  Jy voel dat jy in beheer is.  Jy vind nie jou vreugde in die Here nie, maar in die onderhouding van die reëls wat jy vir jouself gestel het.  Jou liggaam, dieet en die kosse wat jy eet (of nie eet nie) het vir jou ‘n afgod geword.[13]

 

Leef ons dan nie ook partykeer soos HRM, asof kos ons aanneemlik maak vir die Here nie?  Dalk dink jy nie eers aan die Here nie, en gaan dit net oor jouself.  In daardie geval het jou gesonde liggaam vir jou ‘n afgod geword.

 

Volgens Kol. 2:16-17 vervul Jesus die voedselwette.  Dus is dit Jesus en nie kos nie, wat maak dat God met ons tevrede is en oor ons glimlag.  Op die oordeelsdag gaan die Here nie vir jou vra of jy volstruis geëet het of nie, maar of die liggaam en bloed van Jesus se kruisdood jou versadig het (Joh. 6:51-58).  Het jy geglo dat net Christus jou van jou sonde kan red?  Of het jy jouself verhef en op ander neergekyk, omdat hulle nie die reëls (bv. die voedselwette) so goed nagekom het soos jy nie?

 

Ons mag nie HRM goedpraat nie.  Maar ons moet ook nie maak of ons in onsself beter is as hulle nie.  Toe ek ‘n student was het ek ‘n liedjie van die Fariseër en die tollenaar in Luk. 18:9-14 gehoor.  Dwarsdeur die liedjie sing die kunstenaar dat die Fariseër gedink het hy is beter as die tollenaar.  Die liedjie eindig dan met ‘n ‘twist’:  ‘En dink jy jy is beter as die Fariseër?’

 

En dink jy jy is beter as HRM?  “Want wie trek jou voor?  En wat het jy wat jy nie ontvang het nie?  En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie?” (1Kor. 4:7).

 

[4] Die Feeste

Jare gelede het iemand by ‘n konferensie vir Stuart Olyott gevra hoekom hy dit nie aanprys dat Christene Israel toe gaan om die Ou Testament Feeste te vier nie.  Hy het opgestaan en gesê dat hy baie van boeke en tee hou:  ‘While I am reading a book, my wife brings me a cup of tea.  Before she reaches me I can see her shadow.  I don’t embrace the shadow.’

 

Ons het reeds in Kol. 2:16-17 gesien dat die Ou Testament Feeste en die nuwe mane wat hulle aandui, skadubeelde van Christus is; alles word in Hom vervul.  Hy is die Paaslam wat gedurende die finale Pasga geslag is (1Kor. 5:7).  Ons slag dus nie ‘n lam om die uittog uit Egipte te vier nie, maar ons eet en drink die nagmaal om die Lam van God se kruisdood vir sondaars te herdenk (1Kor. 11:23-26).

 

Deur sy kruisdood het Jesus die suurdeeg van sonde verwyder, en so die Fees van Ongesuurde brode vervul (1Kor. 5:7-8).  Deur die versoening wat Hy tussen ons en die Vader bewerk het, het Hy Lev. 16 se Dag van Versoening vervul.  Deur sy opstanding het Hy die Fees van die Eerstevrug vervul (1Kor. 15:20, 23), en waarborg Hy dat ons in die toekoms uit die graf uit sal opstaan, soos wat ‘n koring oes uit die grond uit opspruit.

 

Hy het die Fees van Weke of die Pinksterfees vervul toe Hy in Hand. 2 die Heilige Gees soos reën uitstort, en daar ‘n groot oes van bekerings gevolg het.  Hy vervul die Huttefees of die Fees van Tabernakels, deurdat Hý die Tabernakel is in wie se skadu ons skuil (Op. 7:15, 21:3, Joh. 1:14, Gk., Ps. 91:1, 4, Jes. 4:5-6, 25:4-5, Matt. 23:37).  Wanneer Jesus in die wolke verskyn sal die laaste trompet sy koms aankondig, en sal Hy die Fees van Basuine of Trompette vervul (1Kor. 15:52, 1Tess. 4:16).

 

Volgens HRM se interpretasie van Kol. 2:16-17 is die Feeste ‘n skaduwee van die toekomstige dinge, en moet ons dit dus tot by die wederkoms vier.  Maar verwys ‘die toekomstige dinge’ in Kol. 2:17 net na die wederkoms?  Nee.  Dit verwys na Jesus wat in die hemel is, na die nuwe verbond en na die hele tydperk tussen sy eerste en tweede koms.  Dit is ten minste hoe Heb. 8:5, 9:9, 11, 24, 10:1 dit verstaan.

 

Dit is nie verkeerd as jy vir interessantheidshalwe ‘n Fees wil bywoon om te sien hoe die Jode dit gevier het nie.  Dis ook nie sonde as jy ‘n Fees bywoon of ander ‘seremoniële’ wette volg, omdat jy ‘n Jood of HRM aanhanger vir Jesus wil wen nie (1Kor. 9:19-23, Hand. 20:16, 21:24, 26).

 

As jy egter die Feeste hou omdat jy die Here se guns wil wen, is dit sonde.  Om dit te doen is soos om jou doktorsgraad te kry, en dan terug te wil gaan graad 1 toe.

 

“maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?  Julle neem dae en maande en tye en jare waar.  Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.” (Gal. 4:9-11).

 

Dit is nie Jesus plus die voedselwette, Sabbat, Feeste of enigiets anders wat maak dat God tevrede is met jou nie; dit is Christus alleen.  Iemand wat weer die Feeste wil vier moet konsekwent wees en die reëls volg wat in Lev. 23, Num. 28-29, Deut. 16 neergelê word:  hy moet in ‘n landbou samelewing bly, Jerusalem toe reis, ‘n tabernakel of tempel laat oprig, ‘n Levitiese priester kry, en die regte offers bring.

 

As hy dit nie doen nie, hou hy nie die Torah nie.  En as hy dit doen, oortree hy Kol. 2:16-17 wat sê dat Jesus die Feeste vervul.  Hy oortree Heb. 10 wat sê dat Jesus die finale offer is, en loop hom ook vas in die granietblok van Paulus se brief aan die Galasiërs.  Volgens Paulus is dit nie genoeg dat jy net ‘n gedeelte van die wet die hou nie.   Om die Here tevrede te stel moet jy dit volmaak en in sy geheel nakom; as jy dit nie doen nie is jy vervloek en gaan jy hel toe (Gal. 3:10, 5:3-4).

 

Maar volgens HRM verstaan ons Paulus verkeerd, en praat Galasiërs nie van die Ou Testament wet nie.  Vir hom was dit nie ‘n probleem dat die Galasiërs die Ou Testament Feeste en ander wette gehou het om God se guns te wen nie.  Sy probleem was dat die wet nie vir hulle genoeg was nie, en dat hulle die Rabbynse tradisies bygevoeg het.[14]

 

Maar jy hoef nie ‘n teoloog te wees om te sien dat ‘die wet’ in Galasiërs na die wet van Moses verwys, en nie na die Rabbynse tradisies nie.  Sien bv. 3:10, 17-18, 4:4, 10, 21-22, 5:3-4, 14.

 

[5] Die Sewendedag Sabbat

Ek het eenkeer by ‘n kamp gepreek toe ‘n vrou my oor die Sabbat vra.  Na ek my siening verduidelik het, het ‘n oom wat naby gesit het gesê dat daar nie ‘n enkele vers is wat sê dat die Sabbat na Sondag toe verander het nie.

 

Maar dit is soos om te sê dat daar nie ‘n vers is wat sê God Drie-Enig is nie.  As ons die verse saam sit, is dit duidelik dat God in meer as een Persoon bestaan.  En as ons die Bybelverse oor die wet, die Sabbat en Sondag-aanbidding saam sit, wys dit dat Christene op Sondae vergader om die Here te aanbid, en nie op Saterdae nie.  Laat my asb. toe om my standpunt te verdedig.

 

[a] Jesus is die klip wat deur die bouers verwerp is.  Hy is op die Vrydag van sy kruisiging verwerp, en het op die Sondag van sy opstanding die hoeksteen geword (Hand. 4:10-11).  Volgens Ps. 118:22-24 is dit die dag wat die Here gemaak het: laat ons juig en daarin bly wees.

 

[b] Volgens die HRM boek wat ek in die inleiding vermeld, is Jesus op ‘n Woensdag gekruisig en het Hy op ‘n Saterdag opgestaan.  Om hulle nakoming van die Saterdag-Sabbat te verdedig, móét HRM dit sê.  Maar iemand soos D.A. Carson wys baie oortuigend dat Jesus op ‘n Vrydag gekruisig is, en dat Hy op ‘n Sondag uit die graf uit opgewek is.[15]

 

[c] Die vier Evangelies wys dat die vroue die graf op die eerste dag van die week leeg gevind het, en dat Jesus op ‘n Sondag aan hulle, die dissipels en die Emmaus-gangers verskyn het.

 

[d] Joh. 19:31 wys dieselfde patroon.  Volgens Lev. 23:5-7 het die Jode die dag na die Pasga as ‘n Sabbat beskou.  Dit het nie noodwendig op ‘n Saterdag geval nie.  As die Pasga bv. op ‘n Maandag begin het, het hulle die Dinsdag as ‘n Sabbat gevier.

 

Maar as die Pasga op ‘n Vrydag geval het, het hulle die volgende dag as ‘n dubbele Sabbat beskou.  In daardie geval het hulle dit ‘n groot of hoë Sabbat genoem.  En is dit nie presies wat Joh. 19:31 sê nie?

 

[e] Omdat dit so is, het Jesus die Pasga op die Vrydag vervul, die Fees van Ongesuurde Brode op die Saterdag, en die Fees van die Eerstevrug op die Sondag (Lev. 23:5-6, 10-11).  Presies sewe weke later het Hy die Fees van weke op ‘n Sondag vervul (Lev. 23:15-16).  Ja, die Nuwe Testament kerk is op ‘n Sondag gebore!

 

[f] Is dit dan enige wonder dat Christene van die begin af op ‘n Sondag bymekaar gekom het om die Here te aanbid (Hand. 20:7, 1Kor. 16:1-2)?  In die 2de eeu reeds het Justinus die Martelaar (100-165 n.C.) – Justin Martyr in Engels – dit bevestig en gesê dat Christene op Sondae vergader om die Here te aanbid.[16]

 

Hulle was bly dat Jesus deur sy opstanding op die eerste dag van die week ‘n nuwe skepping begin het (2Kor. 5:17), en het dit dus die Here se Dag genoem (Op. 1:10).  Vroeë Christene soos Ignatius van Antiochië (c. 35 – c. 107 n.C.) bevestig dat die Here se Dag Sondag is, en nie Saterdag nie.[17]

 

God se nuwe skepping en die rus van sy verlossing is ‘n groter werk as die eerste skepping en die rus wat Hy op die sewende dag ingestel het.  Daarom beskou Christene nie die sewende dag as ‘n rusdag nie, maar die eerste een.

 

[g] Omdat ons ‘n nuwe Priester het, het die wet ook verander (Heb. 7:12).  Jesus het die ou verbond tot niet gemaak en dit met ‘n beter een vervang (Heb. 8:13, 10:9).  Hy het die Sabbat vervul (Kol. 2:16-17), sodat ons in Hom die ewige rus van God se verlossing geniet (Heb. 4:3, 8-10, Matt. 11:28-29, Op. 14:13).  Om hierdie rus te herdenk, aanbid ons die Here op die dag van sy opstanding.

 

Duidelik hoef ons nie na die Ou Testament Sabbat (of Shabbat, soos HRM dit graag noem) toe terug te keer nie.  As jy die Sabbat soos Paulus wil gebruik om Jode of HRM aanhangers vir die Here te wen, doen dit (Hand. 17:1-2).  Geen gelowige hoef egter skuldig of verplig te voel om die Sewendedag Sabbat te vier nie.

 

Hoe moet jy op HRM reageer?

Ons het onlangs ‘n gemeente in Jeffreys Baai besoek.  Na ‘n aanddiens het ons in groepe gedeel om te bid.  ‘n Jong man het gesê dat hy gefrustreerd is, omdat hy mense ken wat ‘n sekere Bybelse waarheid nie kan insien nie.  ‘Selfs as ek vir hulle die verse wys, stry hulle met my en kan hulle dit nie raaksien nie,’ het hy gesê.

 

Ons móét probeer om mense van die waarheid te oortuig (Hand. 18:4), maar ons moet ook onthou dat goeie argumente en slim redenasies nie genoeg is nie.  Die Heilige Gees moet mense se oë en ore oopmaak om die waarheid te verstaan (Hand. 16:14).

 

Moet dan nie die lering hierbo gebruik en dink jy gaan HRM aanhangers daardeur oortuig nie.  Dit is nie die rede hoekom ek dit geskryf het nie.  Ek het dit eerder nagevors om God se kinders teen hierdie dwaling te beskerm.  Jou reaksie op HRM moet eerder die volgende wees:

 

[1] Maak seker jy is gered.  Wat help dit jy ken die evangelie en weet dat HRM verkeerd is, as Christus jou nie verander het nie?  Jy moet glo dat niks wat jy doen kan maak dat die Here jou aanneem nie; geen navolging van die wet kan maak dat Hy oor jou glimlag nie (Rom. 3:20, Ef. 2:8-9).  Die wet kan jou nie in die hemel bring nie.

 

Jy moet glo dat die Vader tevrede is met Jesus se kruisdood, en dat jy slegs deur geloof in Hom gered kan word.  Geloof op sy eie is genoeg; dit is nie nodig vir werke nie (Rom. 3:28).  Bekering is egter ‘n element van ware geloof, en daarom kan jy nie sê jy glo in Jesus as jy jou nie ook bekeer nie.

 

Ons moet ook onthou dat ware geloof outomaties tot goeie werke sal lei (Ef. 2:10, Jak. 2:14-26).  Hierdie werke verwys nie na die onderhouding van die Sabbat, die voedselwette, ens. nie, maar na Jesus se lering in die Nuwe Testament (Matt. 28:20).

 

As jy in Jesus glo, sal God die sonde van jou rekord af verwyder, en die Here Jesus Christus se volmaakte geregtigheid aan jou toereken.

 

[2] Ek ken iemand wat waarlik in Jesus glo en die vrug van bekering dra.  Hy gaan op Sondae kerk toe, maar glo dat hy op Saterdae moet rus.  Wat moet jy met so iemand doen?  Los hom en moenie in ‘n bakleiery betrokke raak nie.

 

“Die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk.  Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.  Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here” (Rom. 14:5-6).

 

[3] Moenie nuuskierig wees en HRM byeenkomste bywoon nie.  Satan sit agter hierdie dwaling en sal jou uitvang (1Tim. 4:1-3).  HRM sal soos gis na jou gesin en ander gelowiges toe versprei (Gal. 5:9).  Onthou asb. dat ware gelowiges mislei kan word (Gal. 1:6, 5:7).  Om in HRM in te kyk is gevaarlik; dit sal jou nie bevoordeel nie (Gal. 5:2, 4).

 

As jy met HRM speel, moet Gal. 1:8-9 in jou ore weerklink:  “Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees!  Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!”

 

[4] As ‘n lering jou ontstel en ongemaklik laat voel, moet jy klaar weet iets is nie lekker nie: bly weg (Gal. 1:7, 5:10).

 

[5] Net soos wat die Torah jou nie kan red nie, kan dit jou ook nie heilig maak nie (Gal. 3:3, 21, Kol. 2:16, 20-23).  Niemand kan meer soos Jesus word omdat hy ‘n stel reëls nakom nie.  Om heilig te wees moet jy jou aan die Gees van God onderwerp.  Hy sal jou in staat stel om Christus se lering uit te voer en ‘nee’ te sê vir sonde (Rom. 8:4, Gal. 5:16-26).  As die Gees jou lei sal jy nie wetties wees nie (Gal. 5:18), maar jy sal ook nie wetteloos wees nie, omdat Hy die wet se beginsels en bevele in jou vervul (Gal. 5:13, 22-23).

 

Dit beteken dat ons nie die wet weggooi nie.  Ons prys Hom eerder vir die vervulling daarvan in Jesus.  Ek onthou dat wyle dr. Martin Holdt dit soos volg verduidelik het.  ‘n Sekere prof. Paxton van Australië het eenkeer in Suid-Afrika kom preek.  In sy preek het hy ‘n klein vasvra gehou.

 

‘Wie van julle sê dat ons op grond van ons geloof gered is?’ het hy vir die gehoor gevra.  Die meeste mense het hulle hande opgesteek.  ‘Wie van julle sê dat ons op grond van wetsonderhouding gered is?’  Niemand het ‘n hand opgesteek nie.  ‘Wie van julle sê dat ons op grond van iets anders gered is?’  Twee of drie mense het hulle hande opgesteek.

 

‘Nou gaan ek julle skok,’ het hy gesê.  ‘Ons is op grond van wetsonderhouding gered.’  Die mense was inderdaad geskok… tot hy verder verduidelik het.  ‘Ons is op grond van Iemand anders se wetsonderhouding gered.  Jesus het die wet perfek vervul namens ons.  Hy het dit in ons plek onderhou, en die straf vir ons wetsoortreding aan die kruis gedra.’

 

Upon a Life I have not lived,

Upon a Death I did not die,

Another’s Life; Another’s Death,

I stake my whole eternity.

-Horatius Bonar-

 

[1] https://www.hebraicrootsnetwork.com/valerie-moody/

[2] http://www.hebrewroots.net/about/

[3] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2017/12/15/moet-christene-kersfees-vier/

[4] http://www.christianitytoday.com/history/2009/april/was-easter-borrowed-from-pagan-holiday.html

[5] http://come-out-of-her-my-people.com/wp-content/uploads/2012/06/Come-out-of-Her-my-people.pdf

[6] Vry vertaal uit https://www.gotquestions.org/Hebrew-roots.html

[7] https://isr-messianic.org/information/frequent-questions.html

[8] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0918/1588/files/repent.HTM?10822359684759406205

[9] Sien die inleiding tot The Scriptures (TS2009) op http://www.e-sword.net

[10] http://www.hebrewroots.net/wp-content/uploads/2017/01/Which-Law.pdf, pp. 12-13

[11] Sien D.A. Carson, The Sermon on the Mount, Paternoster Press, 1998, Carlisle, Cumbria, CA3 0QS, U.K., pp. 38-44 vir ‘n volledige verduideliking van hierdie verse.

[12] https://cdn.shopify.com/s/files/1/0918/1588/files/Kashrut_Afr.htm?4360167907482028517

[13] Die teenoorgestelde is ook waar sodat as jy te veel eet, jou liggaam en kos vir jou ‘n afgod is.

[14] http://hebroots.org/101notes.pdf, p. 15

[15] Sien bv. D.A. Carson, The Gospel According to John, Inter-Varsity Press, Leicester: England, 1991, pp. 455-458.

[16] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, Grace Publications Trust, London: England, 1997, pp. 66-67

[17] Letter to the Magnesians, Chapter IX

Kenmerke van kultusse

Te veel Christene val vir vals lering.  Selfs in Baptiste geledere is ons oningelig.  Christene stap by Christelike boekwinkels in en weet nie dat die boeke wat hulle koop vals lering bevat nie.  Mense koop The Shack en dink dis wonderlike leesstof.  Ander luister na prosperity predikers op TBN en weet nie dat hierdie mense ‘n vals evangelie verkondig nie.  Ander dink dat die vals teologie wat hulle in die koerant lees reg moet wees, omdat ‘n teoloog dit gesê het.  Hoe weet jy wanneer ‘n sogenaamde ‘Christelike’ kerk vals is?  Hoe weet jy wanneer iemand vals lering verkondig?  Wat is sommige kenmerke van vals leraars en hulle kerke?  Hier is ‘n paar.

 

 1. In Galasiërs 1:7, 5:10 sê Paulus dat vals lering gelowiges verwar.  Die woord kan ook ‘omroer, ontstel, onrustig, angstig, benoud, twyfel, en verbouereer’ beteken.  Indien ‘n sekere lering verdeeldheid tussen jou en ander Christene veroorsaak; daartoe lei dat jy innerlik opgestook en omgeroer raak; maak dat jy twyfel, rusteloos, bang, angstig, en verward is; jou van innerlike kalmte beroof – dan is dit waarna jy luister waarskynlik vals lering.  By die vergadering in Jerusalem het die apostels gesien dat die vals leraars presies dít doen met die gelowiges onder die heidene (sien Handelinge 15:24).  God se waarheid sal nie veroorsaak dat jou gedagtes en emosies op hierdie wyse deurmekaar geskommel word nie.  Inteendeel, die ware evangelie bring rustigheid, vrede, ‘n kalm gemoed, sekerheid, geloof, vreesloosheid, en orde.
 2. Vals leraars is outoritêr.  Hulle wil mense se lewens beheer.  As jy aan hulle kerke behoort besluit húlle waar en wanneer jy met vakansie mag gaan.  Húlle skryf vir jou voor wat jy moet eet:  “Net groente en niks anders nie…Jy mag nie koffie of Coke drink nie.”  Hulle skryf mense af as onrein of selfs ongered indien hulle nie ‘n sekere Bybelvertaling gebruik nie.  Hulle wil mense se persoonlike geldsake beheer of daarby inmeng (Lukas 20:47, <st1:bcv_smarttag style=””>Titus 1:11).  Hulle is ‘pleinweg’ geldgierig.  Waarvandaan kom hulle gesag?  Nie van God af nie.  <st1:bcv_smarttag style=””>Titus 1:14 sê hulle beveel dinge wat nie in die Bybel staan nie.  Hulle gebooie kom nie uit die Skrif nie, maar kom uit hulle eie verbeelding.  Moet hulle nie glo wanneer hulle uitroep:  ‘God sê’ terwyl dit wat hulle leer nie in die Bybel staan nie.  Jesus se juk is sag en sy las is lig (Matteus 11:30).  Ook is Sý gebooie nie swaar om te onderhou nie (1 Johannes 5:3).
 3. Die Skrif sê dat ons behoorlik geklee moet wees (sien <st1:bcv_smarttag style=””>1 Timoteus 2:9-10), maar vals leraars vereis dat mense sekere klere moet dra om te wys hulle is godsdienstig.  Dink maar aan die uniforms van die Moslems en die Katolieke.  Ander kultusse vereis dat hulle volgelinge silwer sterre dra.  Ander beveel hulle mense om dasse en sykouse te dra wanneer hulle aan deure klop.  Dit is omdat daar innerlik geen lewe en vrug is nie dat hulle uiterlik moet probeer wys hulle is godsdienstig.
 4. <st1:bcv_smarttag style=””>Titus 1:14 sê die vals leraars draai weg van die waarheid af.  Hulle sê miskien baie ‘oor’ die Bybel of oor dinge wat met die Bybel verband hou, maar preek nie die Bybel nie.  Hulle plaas ook ander dinge op gelyke vlak met die Bybel – of dit nou die apokriewe is, ander geskrifte van sogenaamde profete, die woorde van hulle leier of akademici, die tradisie van die kerk, ‘n verdraaide vertaling of interpretasie van die Bybel, of watookal.
 5. Die Jesus wat hulle verkondig en die Jesus wat in die Bybel beskryf word is nie dieselfde Persoon nie.  Hulle hou vas aan ‘n ander Jesus.  Party sê Hy is nie volkome God nie.  Ander sê Hy is nie die enigste Weg en Middellaar tot die Vader nie.  Nog ander glo ons sal uiteindelik self gode word en gelyk wees met Hom.  Sommige dink Hy is nie uit ‘n maagd gebore nie, het nie liggaamlik uit die dood opgestaan nie, en het nie regte wonderwerke gedoen nie.  Alle valsheid oor Jesus ontken uiteindelik dat Hy volkome God en/of volkome mens is.
 6. Vals leringe word gebou op enkele leerstellings of verse buite konteks.  Sommige valshede waarop hierdie groepe gebou is sluit in:  ‘n verkeerde teologie oor die Sabbat, doping vir die dooies, rykdom en gesondheid op aarde, Jesus is nie God nie, verwerping van Jesus se liggaamlike opstanding, ‘n allegoriese interpretasie (vergeesteliking) van die Bybel, ‘n ontkenning van die Drie-Eenheid, kerklike tradisie.
 7. In hierdie groepe is daar gewoonlik ‘n persoon wat gevolg word.  Wat hy of sy sê is wet.  Indien hulle moet kies tussen die Bybel en hierdie persoon se woorde, sal hulle die Bybel verloën.  En indien jy hierdie persoon se woorde ontken of bevraagteken sal jy as ‘n sondaar of iets erger bestempel word.
 8. Al hierdie groepe glo in redding deur goeie werke.  Party sal sê hulle doen nie.  Maar as jy vir hulle vra:  “Kan ek hemel toe gaan as ek nie daardie gebod onderhou nie” sal hulle sonder om eers te dink ‘nee’ antwoord.  Ware Christenskap sien goeie werke as ‘n bewys van ware redding, terwyl hierdie groepe dit ‘n vereiste vir redding maak.  Ons glo in regverdigmaking uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen.
 9. Volgens die vals leraars is daar geen redding buite hulle kerk nie.  As jy deel is van enige ander groep kan jy nie hemel toe gaan nie.  Mense wat dink ek is verkeerd moet die geloofsbelydenisse van hierdie groepe noukeurig deurlees.

 

Daar is baie vals leringe en leraars.  In ons dag is die bekendste groepe die Rooms Katoliekekerk, die Ou en Nuwe Apostels, die ZCC (Zion Christian Church), die Mormone (Latter Day Saints), Liberale teologie en sy verskillende vertakkings, groepe wat ‘n Prosperity Gospel verkondig, die Jehova’s Getuies, en die Branhamites.  Wees dan waaksaam en pasop vir die wolwe in skaapsklere!

Hoe antwoord jy die Jehova’s Getuies oor Johannes 1:1?

Johannes 1:1-3 in die Jehova’s Getuies se Nuwe Wêreld Vertaling lees:  “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was ‘n god.  Dié een was in die begin by God.  Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het nie eers een ding onstaan nie.” (beklemtoning myne).  Ek hoop jy het gesien hoe húlle vertaling van óns s’n verskil.  Óns Bybel sê nie:  “…die Woord was ‘n god…” nie, maar “…die Woord was God…”  Dit is ‘n groot verskil, want ‘die Woord’ in Johannes 1:1 is Jesus (sien v.14).  Die Jehova’s sê dus dat Jesus nie gelyk is met die Vader nie en ons sê Hy is.  Volgens hulle het God vir Jesus geskep.  Hulle sê:  “Daar is geen bepaalde lidwoord in die Grieks nie, en dus is die Woord net ‘n god en nie God self nie.”  Hulle is reg – daar is nie ‘n bepaalde lidwoord in die Grieks nie.  Maar hulle is verkeerd om te sê die vers moet met ‘n god vertaal word.  Hoekom?  Vyf redes.

 

[1] Let op die raakpunte tussen Jesus in Johannes 1 en God inGenesis 1.  Daar is ten minste vier.

 

Jesus in Johannes 1                                      God in Genesis 1

                Hy was in die begin (v.1-2)                                           Hy was in die begin (v.1)

                Hy is die Woord (v.1-3)                                                   God het gesê (v.3)

                Hy skyn lig in duisternis (v.4-9)                                  Hy skyn lig in duisternis (v.2-5)

                Hy het alles gemaak (v.3, 10)                                      Hy het alles gemaak (v.31)

 

Duidelik is Jesus die Skepper-God van Genesis 1.  Alles is deur Hom geskep (v.3a).  Niks is sonder  Hom gemaak nie (v.3b).  In Griekse, Egiptiese, en Romeinse mitologie was daar ‘n god van die see, ‘n god van die son, ‘n god van die planete, ‘n god van die riviere, ‘n god van vrugbaarheid, ens.  Johannes wys dat één God alles gemaak het en dat Hý soewerein oor alles heers.  Jesus is daardie God – die Woord deur wie alles gemaak is: 

 

“Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie… die wêreld het deur Hom ontstaan…” (v.3, 10). 

 

“Deur die Woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër.” (Psalm 33:6, beklemtoning myne). 

 

“want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte – alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (Kolossense 1:16).

 

“Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” (Hebreërs 11:3, beklemtoning myne).

 

Hoe kan Jesus skep as Hy net ‘n god is?  Ek het ‘n Amerikaanse vriend.  Van sy gunsteling woorde in Afrikaans is:  “God het alles gemaak.  Die gode van die mense het niks gemaak nie.”  Hy is reg.  Die Psalmis sing:  “Want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak.” (Psalm 96:5).  Jeremia eggo:  “so moet julle vir hulle sê:  Die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit – Hy wat die aarde gemaak het deur sy krag, wat die wêreld gegrond het deur sy wysheid en die hemel uitgespan het deur sy verstand.” (Jeremia 10:11-12).  Dan is Jesus nie bloot ‘n god nie, maar die God wat hemel en aarde gemaak het.  Johannes wil ook wys dat Jesus gekom het om die skepping te herstel; dat Hy gekom het om ‘n núwe skepping te maak (sien2 Korintiërs 4:4-6, 5:17).    

 

[2] Die woorde “In begin was” in v.1-2 staan in ‘n imperfektum indikatief aktief.  Wat op aarde beteken dít?  Dit beteken dat die Woord nie op ‘n spesifieke tydstip in die verlede daar was nie, maar dat Hy voortdurend en nog altyd by God was.  In gewone Afrikaans:  Jesus het nie ‘n begin gehad nie.  Ook het Hy voor die begin bestaan en is Hy ewig.  Uit die Skrif weet ons dat nét God ewig is (die engele self is eers ná ‘die begin’ gemaak – sien Eksodus 20:11, Kolossense 1:16-17).  Moses sê in Psalm 90:2:  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.”  Ons gevolgtrekking?  Jesus is die ewige God van die Ou- en Nuwe Testament.

 

[3] Johannes sê:  “…die Woord was by God, en die Woord was God.” (v.1).  In die Nuwe Testament verwys ‘God’ dikwels na ‘die Vader’ (sien v.18, 2 Kor.13:13).  Volgens Johannes is die Woord apart van die Vader.  Ons kan sê:  “God is lig”, maar ons kan nie sê:  “Lig is God” nie.  Net so kan ons sê:  “Die Woord was God”, maar ons kan nie sê:  “God was die Woord nie.”  Miskien moet ons dit duideliker stel.  Ons kan nie sê:  “Jesus is die Vader en die Vader is Jesus” nie.  Maar ons kan sê:  “Die Woord is God.  Jesus is God én die Vader is God.  Tog is daar nie twee gode nie, maar net een God.”  Die volgende verse wys dat die bogenoemde paragraaf waar is:

 

“En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.” (Genesis 1:26).  God verwys na Homself as ‘ons’.

 

“U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.  U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid.  Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u metgeselle.” (Psalm 45:7-8).  God praat met iemand anders en noem Hom ‘God’.

 

“…Die Here het tot my Here gespreek:  Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete.” (Psalm 110:1).  Het God ‘n gesplete persoonlikheid dat Hy langs Homself kan sit, of is daar meer as een Persoon in die Godheid?  Ek sal gaan vir die tweede opsie!

 

“En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê:  Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” (Matteus 3:17).  Die Vader en die Seun is twee aparte Persone.

 

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…” (Matteus 28:19).  Drie Persone word in die vers genoem, maar daar is net een Naam.

 

[4] In Grieks is daar ‘n bepaalde lidwoord (die) voor ‘God’.  In die laaste deel van Johannes 1:1 is daar nie ‘n bepaalde lidwoord nie.  Die Jehova’s lei daaruit af dat Jesus ‘n god is en nie God self nie.  Maar in v.6, 12-13, en 18 is daar ook nie ‘n bepaalde lidwoord voor ‘God’ nie.  Beteken dit dat Johannes die Doper deur ‘n god gestuur is?  Of dat ons kinders van ‘n god is en dat ons uit ‘n god gebore is?  Het niemand nog ooit ‘n god gesien nie?  Die afwesigheid van die bepaalde lidwoord voor ‘God’ beteken eenvoudig dat die reëls van Griekse grammatika gevolg word.  Wayne Grudem verduidelik:

 

“The translation ‘the Word was God’ has been challenged by the Jehovah’s Witnesses, who translate it ‘the Word as a god,’ implying that the Word was simply a heavenly being but not fully divine.  They justify this translation by pointing to the fact that the definite article (Gk. ho, ‘the’) does not occur before the Greek word theos (‘God’).  They say therefore that theos should be translated ‘a god.’  However, their interpretation has been followed by no recognized Greek scholar anywhere, for it is commonly known that the sentence follows a regular rule of Greek grammar, and the absence of the definite article merely indicates that ‘God’ is the predicative rather than the subject of the sentence. (A recent publication by the Jehovah’s Witnesses now acknowledges the relevant grammatical rule but continues to affirm their position on John 1:1 nonetheless.)  The inconsistency of the Jehovah’s Witnesses’ position can further be seen in their translation of the rest of the chapter.  For various other grammatical reasons the word theos also lacks the definite article at other places in this chapter, such as verse 6 (‘There was a man sent from God’), verse 12 (‘power to become children of God’), verse 13 (‘but of God’), and verse 18 (‘No one has ever seen God’).  If the Jehovah’s Witnesses were consistent with their argument about the absence of the definite article, they would have to translate all of these with the phrase ‘a god’, but they translate ‘God’ in every case.” (Systematic Theology, pp.234-235).

 

“This rule (called ‘Colwell’s rule’) is covered as early as chapter 6 of a standard introductory Greek grammar…The rule is simply that in sentences with the linking verb ‘to be’ (such as Gk. eimi), a definite predicate noun will usually drop the definite article when it precedes the verb, but the subject of the sentence, if definite, will retain the article.  So if John had wanted to say, ‘The Word was God,’ John 1:1 is exactly the way he would have said it…Of course, if John had wanted to say, ‘The Word was a god’ (with an indefinite predicate, ‘a god’), it would also have been written this way, since there would have been no definite article to drop in the first place.  But if that were the case, there would have to be some clues in the context that John was using the word theos to speak of a heavenly being that was not fully divine.  So the question becomes, what kind of God (or ‘god’) is John talking about in this context?  Is he speaking of the one true God who created the heavens and the earth?  In that case, theos was definite and dropped the definite article to show that it was the predicate noun.  Or is he speaking about some other kind of heavenly being (‘a god’) who is not he one true God?  In that case, theos was indefinite and never had a definite article in the first place.  The context decides this question clearly.  From the other uses the word theos to mean ‘God’ in vv.1, 2, 6, 12, 13, et al., and from the opening words that recall Gen.1:1 (‘In the beginning’), it is clear that John is speaking of the one true God who created the heavens and the earth.  That means that theos in v.2 must be understood to refer to that same God as well.”  Joh.1:1 wys dan duidelik dat Jesus volkome God is.” (Ibid, n.12).

 

[5] In v.4-5 sê Johannes Jesus is die lig.  Ook in Johannes 8:12 praat Jesus van Homself as die lig.  In 1 Johannes 1:5sê Johannes:  “…God is lig…”  Daar is geen twyfel in my gemoed oor wie Jesus is nie.  Saam met Johannes bely ek:  “In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was GOD.”