Die God van ou mense en kinders

Grandmother and child

Kom ek vertel jou van twee mense in ons gemeente. Die eerste een is ‘n ma met ‘n baba in haar baarmoeder. God is besig om die kind te vorm en het alreeds die kind se hele lewe uitgelê.

“Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! En my siel weet dit alte goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.” (Ps. 139:13-16).

Die tweede persoon is ‘n oom wat baie pyn het. Dit is byna ondraaglik. Pynpille help nie. Hy kan skaars loop en slaap nie in die nag nie. Jes. 46:1-7 is o.a. geskryf om te wys hoe die Here ou mense en kinders dra, en hoe dit hopeloos is om op afgode te vertrou.

 

 1. Babilon se afgode (v.1-2)

Ek het lank gelede ‘n storie gelees van sewe sendelinge wat na ‘n eiland teen die Chinese Suidkus toe is. ’n Sestienjarige seun was deel van die span. Op 9 Jan. het hy en die span vir die eilanders gevra hoekom hulle nie in die Here wil glo nie.

‘Ons het ’n god (Ta-wang) wat ons nog nooit in die steek gelaat nie,’ het hulle geantwoord. Volgens hulle het Ta-wang reeds vir 286 jaar mooi weer gegee op die jaarlikse feesdag wat vir hom gehou is.

‘Wanneer is hierdie jaar se fees?’ het die sendelinge gevra. ‘Ons hou dit 11 Jan. om 08:00,’ het hulle geantwoord. ‘Hierdie jaar sal dit reën,’ het die 16-jarige sendeling gesê. ‘Goed so,’ het die eilanders gesê. ‘As dit op die 11de reën, is julle God God!’

Die sendelinge het begin bid. Op 11 Jan. om 07:00 het die son geskyn en was daar nie ‘n teken van reën nie. Die sendelinge het gebid. Die reën het neergesak.

Die jong eilanders het uitgeroep dat die sendelinge se God die ware God is. Maar die ouer mense het vir Ta-wang uitgedra om die reën te stop. Die reën het nóg harder geval.  Die draers het gestruikel en vir Ta-wang laat val. Die afgod se kaak en linkerarm het afgebreek.

Die eilanders het gesê dat hulle per ongeluk die verkeerde dag gekies het, en dat die fees eintlik op 14 Jan. om 18:00 gehou moes word. Die sendelinge het weer vir reën gebid. Tussen 11 en 14 Jan. het meer as 30 mense op die eiland tot bekering gekom.

Toe 14 Januarie aanbreek was dit ‘n mooi dag. Teen laatmiddag het die sendelinge weer gebid. Die Here het dadelik reën gestuur. Ta-wang kon nie die Here keer nie. Bekerings het gevolg [https://goeietyding.wordpress.com/2015/11/21/die-god-van-elia/].

Babilon se afgode was so (v.1-2). Die God van Israel het hulle platgeslaan sodat hulle inmekaar sak soos as ‘n bokser jou in die maag slaan. Bel of Bel-Marduk is afgelei van Baäl en was die Babiloniese oppergod (v.1). Ons sien sy naam in name soos Belsasar (Dan. 5). Nebo was Bel se seun en was die god van wysheid en geleerdheid (v.1). Ons sien sy naam in name soos Nebukadnesar (Dan. 2-4).

Toe Bel en Nebo tot ‘n val kom, het Babilon se godsdiens saam met hulle geval [Edward J. Young, The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Isaiah, vol. 3 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1972), 219-220. Alec Motyer, The Prophecy of Isaiah (Leicester, Inter-Varsity Press, 1993), 368]. Kores van Persië het die Babiloniërs oorwin (v.1, 21:9) en hulle gode op beeste, kamele en donkies weggevoer (v.1-2). Die gode kon nie self loop nie, maar moes gedra word!

Babilon se afgode het die diere uitgeput (v.1). Hulle was m.a.w. ‘n las en goed vir niks (v.1). Hulle kon nie eers hulleself red nie (v.2, vgl. Jer. 48:7). Hoe kon hulle dan mense red (v.2)?

Elke Christen sal saamstem dat afgode dood is, maar in die praktyk leef ons nie altyd so nie. Wat bedoel ek? Christene se kinders leer van ander godsdienste by die skool. Dit is nie ‘n probleem nie. Die probleem lê daarin dat die onderwysers maak of Allah, Krishna en die voorvaders gelyk is met Jesus. Hulle maak of die Big Bang wetenskap is en stel dit bo Gen. 1. Hul maak of evolusie wetenskap is en stel dit bo die God van die Bybel.

Maar die ergste is dat party ouers oningelig is oor wat hulle kinders by die skool leer. Of miskien weet hulle, maar hulle ken nie die Bybel goed genoeg om hulle kinders reg te help nie. Of dalk weet hulle wat hulle kinders leer, maar hulle gee nie om nie.

Moenie so wees nie, maar help jou kinders reg. Wys vir hulle wie die ware God is wat alles gemaak het. Wys vir hulle dat Jesus die enigste en ware God is. Sê vir hulle dat die ander gode van wie hulle leer dood is.

Wees egter versigtig dat jy nie net op die skool se verkeerde lering reageer nie. Leer hulle ook die positiewe waarhede van die Skrif. Hoe doen ‘n mens dit?

Kies ‘n tyd om jou kinders die Bybel te leer. Maak dit ‘n prioriteit; moet dit nie mis nie. Moenie rond en bont leer nie, maar beplan wat jy wil leer. Werk bv. deur Genesis, die tien plae of die lewe van Jesus. Leer vir hulle wie God is. Wanneer jy Bybel stories vertel, moet jy nie net lesse leer oor hoe hulle soet moet wees en nie stout nie. Mik eerder vir die evangelie. Wat leer die betrokke gedeelte oor God en die verlossing van sondaars?

Memoriseer die Bybel deur te sing en vrae en antwoorde (kategismes) te leer. Bid saam met jou kinders. Bid vir sendelinge, siek mense, die kerk, bekerings, ens. Wat jy bid sal vir jou kinders wys wat belangrik is. Hoe jy bid sal hulle leer om die Here te vrees (of nie). Wees vars in jou gebede en moenie net rympies bid nie.

Groei in jou verhouding met die Here. Dan sal jou lering nie vervelig en droog wees nie. Jy sal self opgewonde wees oor wat jy vir hulle leer. Wees lief vir die Here. Gehoorsaam Hom. So sal jou lewe vir jou kinders ‘n voorbeeld wees. Leer jou kinders op informele maniere. Vertel hulle van die Here as jy ‘n kleurvolle blom, voël of sonsondergang sien.

Leer vir hulle ‘n Bybelse perspektief op wen en verloor, op manwees en vrouwees. Leer hulle om nie selfsugtig te wees met speelgoed nie, maar om met ander te deel. Help hulle om ander eerste te stel. Leer hulle om netjies en hard te werk by die skool.

Vertel vir jou kinders hoe die Here jou gered het, hoe Hy jou gebede beantwoord, en wat Hy vir jou gedoen het. Gebruik biografieë en die geskiedenis om vir jou kinders te vertel wat die Here vir sy kinders doen.

 

 1. Die God wat ons dra (v.3-4)

Elke mens gaan deur stadiums waarin iemand hom of haar moet dra. Jou ma het jou vir nege maande in die baarmoeder gedra. Jou ouers het jou gedra totdat jy begin kruip het. Toe jy al kon kruip en loop het hulle jou nog steeds gedra. Hulle het jou gedra toe jy in die laerskool was en in die kar aan die slaap geraak het. Mense sal jou weer in ‘n rolstoel ‘dra’ wanneer jy oud is. Hulle sal jou ook in ‘n kis dra wanneer jy dood is.

Die Here dra ons beter as dit. Hy het die oorblyfsel van Israel in Babilon gedra (v.3). Hy het vir Jakob gekies en hom in die moederskoot gedra (Gen. 25:23, Rom. 9:10-13). Hy het vir Dawid, Jeremia en Paulus in die moederskoot gedra, en doen dieselfde vir jou (Ps. 22:10-11, 71:5-6, 139:13-16, Jer. 1:5, Gal. 1:15). Hy dra ons van die baarmoeder af totdat ons oud is (v.3-4).

“die HERE jou God [het] jou gedra…soos ‘n man sy seun dra” (Deut. 1:31). “…Ebenhaéser…Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.” (1Sam. 7:12). “Geloofd sy die Here! Dag ná dag dra Hy ons!” (Ps. 68:20). “Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.” (Matt. 28:20).

Dit was die Here wat jou gehelp het toe jy amper verdrink het. Hy het hulp gestuur toe jy alleen langs die pad gestaan het. Hy het geld voorsien toe jy dit broodnodig gehad het. Hy het jou beskerm toe jy nie eers geweet het jy is in gevaar nie. Hy het jou teen die duiwel beskerm.

Hy het die beproewing gestuur om te keer dat jy verder op die verkeerde pad loop. Hy het jou op ‘n siekbed laat beland, sodat jy sy liefdevolle sorg kon ervaar. Hy het gemaak dat jy jou kar stamp, sodat jy nie in die gewapende roof ingery het nie. Hy het jou in verkeer laat sit, sodat jy die fratsongeluk vrygespring het.  John Piper sê: ‘…God is up to something good for us in all our delays and detours’ [John Piper, Future Grace (Leicester: Inter-Varsity Press, 1995), 174].

Die God wat jou in die verlede, hede en toekoms gedra het is die ewige en onveranderlike EK IS (v.4, Eks. 3:14, Ps. 90:2, Mal. 3:6). Hy het nie ‘n verlede en ‘n toekoms soos ons nie (v.3-4). Hy was nie jonk nie en word ook nie oud nie. Hy het nie ‘n begin en ‘n einde soos ons nie. Hy is dus altyd by ons, selfs as ons oud is.

Moet daarom nie die toekoms vrees nie. Jy hoef nie bang te wees vir die dag wat jy aftree, min geld het, oud word, ‘n invaliede raak, in ‘n aftree oord of ouetehuis beland nie. Die God wat jou van jou moederskoot af gedra het sal jou nie verlaat wanneer jy oud is nie (v.3-4). “Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie… En ook tot die ouderdom en die grysheid toe—o God, verlaat my nie…” (Ps. 71:9, 18).

Al kry jy Alzheimer’s soos my ouma, sal die Here jou nie vergeet nie. Die Here sal jou nie eers vergeet as jy Alzheimer’s kry en Hom vergeet nie. John MacArthur vertel van sy mentor, dr. Charles Feinberg, wat Alzheimer’s gekry het.

Dr. Feinberg was ‘n Joodse Rabbi voor hy tot bekering gekom het. Na sy bekering het hy die Here getrou gedien en die Bybel goed bestudeer. Maar toe hy in sy ou dag Alzheimer’s kry, toe sê hy dat Jesus nie die Messias is nie.

Genadiglik hang ons verlossing nie af van ons breinkrag nie. God se beloftes en getrouheid is groter as ons geheue. “As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.” (2Tim. 2:13).

Selfs wanneer jy oud en gedaan is en grys hare het, bly die Here jou God. Hy sal jou dra as jy op jou sterfbed lê (Ps. 23:4). Hy sal sy engele stuur om jou na die hemel toe te dra (Luk. 16:22). God se ewige arms sal onder jou wees (Deut. 33:27). Dan sal jy die God sien wat jou gemaak het en gered het, die God wat sy volk geskep het en hulle uit Egipte en Babilon verlos het (v.4, 45:9-10, 43:1, Deut. 32:6).

Maar jy sal nie hierdie God sien bloot omdat jy glo Hy het jou gemaak en deur moeilike tye gehelp nie. Jy moet in sy Seun glo. Hy moet jou God wees deur geloof in Jesus Christus en sy kruisdood vir sondaars.

 

 1. God en die gode (v.5-7)

My pa hou van flou grappe wat nie sin maak nie. Hier is een: ‘Wat is die ooreenkoms tussen ‘n fiets en ‘n olifant? Beide kan vlieg behalwe die fiets en die olifant.’ Dis flou, ek weet. Maar die punt is dat daar geen ooreenkoms tussen ‘n fiets en ‘n olifant is nie.

Net so is daar geen ooreenkoms tussen God en die gode nie (v.5). Die Here is lewend en die gode dood. Hy is uniek, gans anders, een van ‘n soort en heilig (v.5, 40:18, 25). “O HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen?” (Eks. 15:11).

God is ‘n ewige Gees wat alles gemaak het (Joh. 1:1-3, 4:24). Die gode is van die goud en silwer uit iemand se beursie gemaak (v.6). God het ons geskep, maar ‘n goudsmid het die gode gemaak (v.4, 6). Is dit nie dom dat mense voor hulle eie handewerk neerval en dit aanbid nie (v.6)?

Die Here dra ons, maar mense dra hulle gode op hulle skouers (v.7, 1-4). Die Here lei ons deur ons lewens, maar mense sit hulle gode wat nie kan loop nie êrens neer (v.7, Ps. 115:7). Die god kan nie beweeg totdat die aanbidder besluit om dit te skuif nie (v.7).

Die Here is lewend; die gode is dood. Die Here antwoord ons wanneer ons Hom aanroep en tot Hom bid (Ps. 65:3, Jer. 33:3, Luk. 11:9-10). Die gode is doof en kan nie hoor nie; hulle is stom en kan nie antwoord nie (v.7, Ps. 115:5-6).

Waar is die Moslem en Hindoe wat kan getuig van gereelde antwoorde op gebed? Enige ware Christen kan getuig van gereelde antwoorde op gebed. Lees gerus George Müller se autobiografie in hierdie verband.

As jy die ware God ken sal jy sien hoe Hy jou gebede beantwoord. Hy is nie ‘n dowe afgod wat ons nie uit die moeilikheid kan red nie (v.7), maar Hy gee wat ons vra (Matt. 7:9-11). In party gevalle sê Hy ‘nee’ of ‘wag’, maar dit is die uitsondering. Wat is hierdie uitsonderings?

 • Die Here sê ‘nee’ vir jou gebede as jy ongered is (1Pet. 3:12).
 • Hy sê ‘nee’ as jy besig is met sonde (Ps. 66:18).
 • Hy sê ‘nee’ indien jy kleingelowig is (Jak. 1:5-8).
 • Hy sê ‘nee’ as jy selfsugtig bid (Jak. 4:3).
 • Hy sê ‘nee’ as jy bitter is teenoor jou lewensmaat of iemand anders (1Pet. 3:7, Matt. 6:14-15).
 • Hy sê ‘nee’ as Hy ‘n beter plan vir jou het (2Kor. 12:8-9).

Gewoonlik antwoord die Here ons egter wanneer ons Hom aanroep, en red Hy ons uit ons benoudheid (v.4, 7, Ps. 34:5, 7, 18, 20). Wat is jóú benoudheid? Sê vir die Here dat Hy nie ‘n hulpelose afgod is nie (v.7), en vra Hom mooi om jou te help. Vra veral dat Hy jou geestelik sal help in jou beproewing. Wat bedoel ek?

Vra dat die Here jou beproewing sal gebruik om jou karakter te vorm (Jak. 1:2-3). Vra dat jy God se Woord beter sal leer ken (Ps. 119:71). Vra dat jy meer soos Jesus sal word (Rom. 8:28-29). Vra dat jy meer heilig sal word en meer vrug sal dra (Heb. 12:10-11). Vra dat jy ander mense kan help (2Kor. 1:6). Vra dat jy sal leer om meer te bid (2Kor. 1:11). Vra dat die Here jou teen Satan sal beskerm (2Tim. 4:18). Vra dat jy die strikke waarin jongmense trap sal ontwyk (2Tim. 2:22). Vra dat jy tot die einde toe sal volhard as jy oud is (Rom. 5:3-4).

Al dink jy nou dat die Here jou vergeet het, sal jy op jou sterfbed soos Jakob wees. Deur sy lewe het hy baie probleme ervaar a.g.v. sy eie sonde, ander mense se sonde, die Here se tugtiging, lewe in ‘n sondige wêreld.

Dertien jaar voor hy dood is, het hy teruggekyk en gesê: “vol teëspoed was die dae van my lewensjare” (Gen. 47:9). Maar op sy sterfbed het hy net lof gehad vir “die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het” (Gen. 48:16).

Mag dit ook jou perspektief wees wanneer jy eendag op jou sterfbed lê en terugkyk oor jou lewe: “Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien…nie” (Ps. 37:25).

God se siening van kinders en diere

Kids playing with dog

Die wêreld dink nie reg oor kinders en diere nie; hulle is verward.  Aan die een kant vermoor hulle ongebore babas, en aan die ander kant sê hulle dat jy nie eers jou eie kind mag pak gee nie.  Jy mag jou kind doodmaak, maar jy moet hom net nie seermaak nie (!?).

 

Wat diere betref glo hulle dat die mens ‘n soort dier is wat verder as hulle in die evolusie proses gevorder het.  Hy is dus bo hulle, maar hulle is ook bo hom.  Elke maand koop Bennie van Dyk spesiale hondekos wat hom R900 kos, maar as hy ‘n arm familielid moet help sê hy hy’t nie geld nie.

 

God het Gen. 1:26, 28 in die Bybel gesit om vir ons ‘n regte siening van kinders en diere te gee.  Mag die Here dit gebruik om jou denke hieroor te beïnvloed.

 

Kinders (v.28)

Die Playboy ikoon Hugh Hefner, is op 27 September 2017 op 91-jarige ouderdom oorlede.  In Desember 1953 het hy die eerste uitgawe van sy Playboy pornografiese tydskrif vrygestel.  Hefner het geglo dat seks nie tot die huwelik beperk is nie, en dat mense vry is om hulle seksualiteit uit te leef soos hulle wil.

 

Sedert die sondeval was die mens immoreel, maar a.g.v. Hefner se invloed het seks buite die huwelik, egbreuk en homoseksualiteit drasties toegeneem.  En in so ‘n wêreld kan dit nie anders as dat vrugbaarheid afneem nie.  Twee mense van dieselfde geslag kan immers nie kinders hê nie, kan hulle?

 

Selfs waar mense in ‘n heteroseksuele verhouding immoreel is, het dit ‘n negatiewe effek op vrugbaarheid.  In ‘n samelewing waar mense meer as een maat soek – hetsy deur egbreuk of seks voor die huwelik – soek hulle nie die ‘las’ van ongewensde kinders nie.  In baie gevalle wil hulle ook nie uitgevang word nie.  Gevolglik gebruik hulle sekere middele om swangerskap te voorkom.  As die middel nie goed werk nie en die vrou swanger word, vermoor hulle die ongebore baba.

 

God se siening van kinders is heeltemal anders.  Hy het ‘n sagte plek vir hulle, en wil hê hulle moet na Hom toe kom (Mark. 10:13-16).  Hy wou van die begin af gehad het dat daar baie kinders op die aarde moet wees (v.28).  Om dit reg te kry het Hy die man en sy vrou geseën en vir hulle gesê hulle moet vrugbaar wees (v.28).  Kinders moet dus uit ‘n seksuele verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou gebore word.

 

God het ook die diere geseën en gesê hulle moet vrugbaar wees (v.22).  Daar is egter ‘n verskil tussen God se opdrag aan die diere en aan die mens.  In sy opdrag aan die diere het Hy eenvoudig gesê hulle moet vrugbaar wees.  Soos die lig in v.3, het die diere nie ‘n keuse gehad nie – hulle móés vrugbaar wees.  ‘n Hond, ‘n donkie of ‘n haas kan nie kies of hy vrugbaar wil wees of nie:  wanneer dit paartyd is kan hy homself nie inhou nie, en neem instink oor.

 

Met die mens is dit anders.  Toe die Here Adam en Eva in v.28 geseën het, het Hy vir hulle gesê:  “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde”.  God het vir die mens ‘n wil gegee, sodat hy kon besluit of hy gehoorsaam wil wees of nie.  Adam was nie soos die diere wat nie anders kan as om volgens hulle luste te lewe nie; hy kon sy drange beheer.

 

Maar toe sonde in die wêreld ingekom het, het Adam en Eva slawe van hulle sondige begeertes geword.  Paulus sê dat ongelowiges se gedagtes vol sonde is, dat hulle God nie kán behaag nie (Rom. 8:7-8).  Hulle is slawe van die duiwel en hulle eie sonde (Joh. 8:34, 44, Ef. 2:1-3).  Hulle is soos ‘n leeu wat tussen ‘n sebra en groen gras kan kies, maar elke keer die sebra kies.  Hulle is soos ‘n dronk man wat nie reguit kán ry nie.  As die ongelowige tussen dwelms, pornografie, mense se applous en ‘n lewe van selfverloëning moet kies, kies hy elke keer die sonde.  Sy wil is nie vry soos wat Adam en Eva s’n voor die sondeval was nie.  Luther was reg toe hy gesê het dat die sondaar se wil gebonde is.  Hy kan nie deur ‘n wilsbesluit die bande van sy sonde breek nie.  Iets sterker is nodig.

 

Dit is waar Jesus in die prentjie inkom.  Hy het gesien dat ons onsself nie kan bevry nie, en het as mens na die aarde toe gekom om ons te red, “om aan gevangenes vrylating te verkondig” (Luk. 4:19).  “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” (Joh. 8:36).  “Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.” (1Joh. 3:8).  Paulus sê dat God “ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde” (Kol. 1:13, vgl. Heb. 2:15).

 

Wat die Here van jou wil hê is dat jy jou rug op jouself en jou sonde moet draai, en in sy Seun moet glo.  Glo dat sy kruisdood vir sondaars meer as voldoende is om jou sondige hart en rekord skoon te was.  Kom in geloof en gebed na Hom toe, plaas die volle gewig van jou sonde op Hom, en vra dat Hy jou sal vergewe.  Erken dat jy niks tot jou redding kan bydra nie, en dat Jesus in sy lewe, kruisdood en opstanding alles vir jou gedoen het.  Die prys is betaal, die skuld is afgeskryf, jy is vry.

 

Omdat Hy jou uit die tronk van jou sonde bevry het, moet jy nie meer met ‘n geestelike tronkvoël mentaliteit rondloop nie.  “Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Rom. 6:14).  “Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.” (Gal. 5:1).

 

As gelowiges is ons nie meer gebonde nie; ons wil is vry soos wat Adam en Eva s’n voor die sondeval was.  Jy kán jou seksuele drange beheer (Gen. 1:28).  Jy hóéf nie losbandig te wees soos vóór jou bekering nie.  Paulus sê:  “Want dit is die wil van God:  julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery; dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie.” (1Tess. 4:3-5).

 

Die Here wil hê dat daar uit hierdie verhouding kinders gebore moet word, sodat die aarde vol kan wees (v.28).  In ons kultuur lag mense as jy baie kinders het, maar dit is hoe die Here dit wil hê (v.28).  Kenners sê dat die wêreld oorbevolk is, maar dit is loutere onsin.  Jy hoef skaars 500 km deur ons land te ry om te sien dat daar meer as genoeg plek is.  ‘Ja, maar die bronne is uitgeput,’ sal iemand sê.  Nee, dit is nie.  Mense is selfsugtig.  Hulle soek alles vir hulleself en verroer nie ‘n vinger om die armes te help nie.  Ander mense mors weer die bronne wat God tot ons beskikking gestel het.

 

Maar dit verander nie die feit dat ons baie kinders moet hê nie.  Om 10 kinders te hê is nie ‘weird’ soos wat die wêreld dink nie.  Moenie vir dié met baie kinders vra of hulle niks beter het om met hulle tyd te doen, en ander snedige opmerkings maak nie.  By ‘n onlangse konferensie het iemand vir die spreker gevra hoekom hy 9 kinders het.  ‘Omdat ons nie 10 kon hê nie,’ het die spreker geantwoord.

 

Ons ongehoorsaamheid om die aarde te vul het nadelige gevolge.  Op 24 September 2015 het Jeremy Page bv. in The Times (Verenigde Koninkryk) geskryf:  ‘Mother Russia Now Sees More Abortions Than Babies Born.’[1]  As hulle so aanhou sal Rusland binne ‘n paar geslagte ‘n bedreigde nasie word.  Uiteindelik sal jou kleinkind vir sý kleinkinders vertel van die Russe wat eens op die aarde was.  Soos die Amalekiete en die Filistyne, sal die Russe uitsterf.

 

Vir ‘n samelewing om te bestaan, moet vroue ‘n gemiddeld van 2.1 kinders hê.  In Europa is die gemiddeld 1.4.  Moslem immigrante is besig om Europa oor te neem.  In Engeland en Wallis is Mohammed reeds ‘n meer populêre baba-naam as George.[2]  In lande soos China en Amerika is dit ‘n las om baie kinders te hê.  In Suid-Afrika word babas doodgemaak nog voordat hulle gebore word.

 

Maar volgens die Bybel is baie kinders ‘n seën (Gen. 1:28, Ps. 127:3-5, 128:3).  Dit is ook ‘n opdrag dat ons baie kinders moet hê (Gen. 1:28).  Ek weet dat daar mense is wat nie kinders kán hê nie.  God is die Een wat die moederskoot oop- en toesluit (Gen. 4:1, 20:17, 21:1-2. 25:21, 29:31, 30:1-2, 22, Rut 4:13, 1Sam. 1:19-20, 2:21, ens.).  Maar as ‘n paartjie kinders kán hê en dit as ‘n oorlas beskou, sondig hulle.

 

Beteken die opdrag om vrugbaar te wees dat jy nie kan kies wanneer jy kinders wil hê, en hoeveel jy soek nie?  Ja en nee.

 

[1] Jy het geen reg om familie-beplanning te doen as jy nie wil trou nie.  Homoseksuele mense het ook nie die reg om ‘n kind aan te neem nie.  Om kinders te hê is ‘n voorreg wat God aan getroude mense gee (Gen. 1:27-28).  As ‘n getroude man en vrou nie kinders kán hê nie, staan dit hulle vry om kinders aan te neem of om van mediese tegnologie gebruik te maak.  Ek dink bv. aan iets soos in vitro bevrugting.

 

In vitro bevrugting is wanneer ‘n getroude paartjie sukkel om swanger te raak en dan ‘n dokter gaan sien.  Die man se saad word geoes.  In ‘n laboratorium sit hulle dit in ‘n glasbakkie saam met die vrou se saad om dit te bevrug.  Die bevrugte eierselle word in die vrou se baarmoeder ingeplant.

 

Uit ‘n Bybels-etiese oogpunt moet ons ‘n paar dinge onthou.  Sodra die man se saad die vrou s’n bevrug, is dit ‘n mens (Ps. 51:7).  Alle bevrugte eierselle moet dus in die vrou se baarmoeder ingeplant word, en nie doodgemaak word nie.  Dit is ook nie wys om vier selle te bevrug, as jy weet dat hulle nie almal in die baarmoeder sal oorleef nie.

 

Omdat vrugbaarheid vir ‘n man en sy vrou bedoel is, moet die paartjie nie van ‘n derde persoon se saad gebruik maak nie.  Die paartjie moet ook nie toelaat dat die bevrugte eiersel in iemand anders ingeplant word nie (‘n surrogaat ma).  God wil nie hê dat daar ‘n derde party betrokke moet wees nie, aangesien dit probleme veroorsaak (Gen. 16).

 

Dit ís so dat mediese tegnologie, vrugbaarheid en kinders ‘n gawe van die Here is.  Maar ons moenie ‘n afgod daarvan maak, sodat ons nie kan funksioneer tensy die Here vir ons kinders gee nie.  As die Here besluit om nie vir jou kinders gee nie, moet jy weet dat Hy iets beter in gedagte het.  Vir mense wat die Here dien en nie kán kinders hê nie, sê Jesaja:  “never think that because [you] cannot have children, [you] can never be part of God’s people… If you honor Me…then your name will be remembered…longer than if you had sons and daughters.  You will never be forgotten.” (Jes. 56:3-5, Good News Bible).

 

[2] Party mense dink dat familie-beplanning sonde is.  Jy moet m.a.w. soveel kinders kry as wat jy moontlik kan hê.  Ek stem nie hiermee saam nie.  Om baie kinders te hê is goed, maar dan moet jy vir hulle kan sorg.  As jy dit nié doen nie “het [jy] die geloof verloën en is [jy] slegter as ‘n ongelowige.” (1Tim. 5:8).  Verder moet jy ook nie baie kinders hê as jy hulle nie kan opvoed nie.  Dit help nie jy het 17 kinders, maar die ouer kinders moet die jongeres grootmaak nie.  Dit is jóú plig en nie 15-jarige Sannie s’n nie, om jou kinders op te voed.

 

Wat voorbehoedmiddels betref kan ‘n man en vrou vir ‘n kort tydjie van mekaar af wegbly.  Op hierdie manier kan hulle besluit om nie dadelik swanger te raak nie.  Hulle motiewe moet egter nie selfsugtig wees nie, en hulle moet ook nie te lank van mekaar af wegbly dat die duiwel hulle tot immoraliteit versoek nie (1Kor. 7:5).

 

Wat van pille?  Ons mag nie medikasie gebruik wat die bevrugte eiersel doodmaak nie.  Ek glo egter dat voorbehoedpille as sulks nie sonde is nie.  Dalk het jy ‘n sterk opinie hieroor.  Wees asb. oortuig van jou mening, maar moenie met ander gelowiges stry nie (Rom. 14).  As jy meer oor die saak wil weet, kan jy hfst. 8 van John MacArthur (Red.) se boek, Right Thinking in a World Gone Wrong, lees.  Die hoofstuk se titel is:  Planned Parenthood? (Birth Control, In Vitro Fertilization, and Surrogacy).

 

‘n Laaste woord voordat ek oor diere praat.  Onthou asb. dat God vir die man en die vrou gesê het om vrugbaar te wees.  Ouerskap is ‘n span poging.  Moet asb. nie ‘n spul kinders hê en hulle dan afskeep, omdat jy onbetrokke of geskei is nie.  Dit is nie net een ouer se werk om die kinders groot te maak nie.  Beide ouers is verantwoordelik.

 

Diere (v.26, 28)

God het vir Adam en Eva gesê hulle moet die aarde onderwerp en oor die diere heers (Gen. 1:26, 28).  Wat beteken dit?  Volgens Benny Hinn beteken die Hebreeuse woord dat Adam presies kon doen wat die skepsels onder hom kon doen:  hy kon soos ‘n vis swem en soos ‘n voël vlieg.  Verder kon hy ook met ‘n enkele gedagte op die maan wees.[3]  Jy weet seker dat Hinn lieg, en dat dit glad nie is wat die Hebreeuse woord beteken nie.  Die Hebreeuse woord râdâh in Gen. 1:26, 28 is reg vertaal.  Dit beteken eenvoudig om te heers, te regeer, en om iets te onderwerp.[4]

 

In baie gevalle het die wêreld hierdie opdrag omgekeer, sodat diere bo mense is.  Dit kom van Gen. 3 af toe die duiwel ‘n slang se liggaam gebruik het om vir Eva te versoek.  In Gen. 3 het Eva nie meer oor die diere geheers nie, maar het ‘n dier oor haar geheers.  Dit hoort nie so nie.  Ons moet oor die skepping heers.  Die mens is nie ‘n indringer wat inmeng as hy dit doen nie.

 

Minder as twee maande gelede het my vriend in die bosveld gaan vakansie hou.  Hy het gesien hoe ‘n klein blouwildebees in die modder vasgevang is.  ‘n Man wat naby gestaan het, het gesê dat ‘n mens nie met die natuur moet inmeng nie.  My vriend en sý vriend het die man geïgnoreer en die wildbewaarders laat roep om die dier uit te help.  Hulle het reg gedoen, omdat God ons aangestel het om oor die diere te heers.

 

Dit is dus nie verkeerd wanneer mense dele van ‘n woud uitkap om ‘n meenthuis kompleks te bou nie.  Tensy die wet dit verbied, is dit nie verkeerd as ‘n boer ‘n luiperd doodskiet wat sy beeste vang nie.  Uit ‘n Bybelse oogpunt moet ons die natuur soos volg beskou:

 

Moet dit nie vernietig nie

Die aarde en alles daarin behoort aan die Here (Ps. 24:1, 50:10-12).  God het ons aangestel om sy eiendom op te pas (v.26, 28, Ps. 8:7-9).  Ons moenie die renosters uitwis of ons drinkwater besoedel nie.

 

Moet dit nie verafgod nie

Moenie meer geld aan jou troeteldiere spandeer as aan mense wat na God se beeld gemaak is nie.  Ek ken nie ‘Green Peace’ mense wat glo dat dit verkeerd is om bome af te kap, of vroue wat honderde duisende rande op hulle handsak-brakkies (chihuahua’s) spandeer nie.  Maar ek wonder of ons soms in die strik trap as ons R15 000 uithaal om die beste bloedlyn hond of kat te koop, maar nie iets kan bydra vir ons ma wat in die oue tehuis is nie?  Sommige mense spandeer R10 000 op hulle hond se operasie, maar sê dat hulle nie geld het om sendelinge te ondersteun nie.  Vir my klink dit na afgodery.

 

Moet dit nie ignoreer nie

Sorg vir jou diere (Spr. 12:10), moenie toelaat dat die ivy jou muur omtrek nie, doen iets aan die mier of rot probleem in jou huis, sit die hond uit wat ‘n kind se gesig vermink, sny die gras in jou agterplaas wat so hoog soos jou enkels groei.  God wil hê jy moet aktief oor die skepping heers (v.26, 28).

 

Die mens se heerskappy oor die skepping impliseer twee dinge:

 

[1] Die skepping moenie oor óns heers nie.  Prakties beteken dit dat gegiste hops of druiwe, kos, dagga, tabak, en metaal wat uit die aarde ontgin word (goud en silwer; geld), nie jou baas moet wees nie.

 

[2] Ons moet oor die diere heers, en nie oor ander mense nie.  As God jou in ‘n magsposisie geplaas het, mag jy gesag oor ander mense uitoefen (Rom. 13:1).  Jy mag hulle egter nie soos diere behandel nie.  Jy mag nie jou vrou slaan nie.  Jy mag nie ongebore babas se lewe beëindig nie.  Jy mag nie met ‘n ystervuis oor ander mense regeer nie, hetsy in jou huis, oor jou mede-landsburgers (‘n diktator), of oor ‘n groep mense nie (apartheid en BEE).

 

Jy mag nie ‘n mens doodmaak soos jy dit met ‘n mier of muskiet doen nie.  Jy mag nie iemand se seksuele privaatheid betree, en hulle dwing om met jou te slaap nie (verkragting).  Jy kan plante geneties manipuleer en diere kloon, maar jy mag dit nie met ‘n mens doen nie.  Jy mag nie die armes uitbuit of iemand by die skool boelie nie.  Jy mag nie jou liggaam gebruik om mense te manipuleer nie (pornografiese modelle).

 

Jy mag met diere handel, maar nie met mense nie.  Jy mag nie God speel oor iemand se gewete en hulle vryheid wegneem, sodat hulle nie hulle eie besluite mag neem nie (soos wat kultus leiers met hulle mense doen).  Jy mag nie op ‘n mens skreeu nie.  Jy mag nie mense met die dood dreig as hulle nie voor jou god wil buig nie (bv. in Saudi-Arabië).  Jy mag nie soos Nebukadneser en Kim Jong-un van Noord Korea dink dat jy ‘n god is, en mense beveel om voor jou te buig nie.  Heers oor die diere (v.26, 28), en nie oor ander mense nie.

 

Die enigste mens oor wie jy met ‘n ystervuis moet regeer, is oor jou eie sondige begeertes, gedagtes, woorde en dade (Jak. 3:7-8).  Wat help dit jy kan oor die skepping heers, maar jy kan jouself nie in toom hou nie?  Natuurlik sal jy dit nie in jou eie krag regkry nie.  As jy jou bekeer en die Heilige Gees woon in jou, kán jy ‘nee’ sê vir sonde en doen wat reg is (Tit. 2:12).

 

Een van die dinge wat jy moet doen, is om reg te dink oor kinders en diere.  Wees soos die Here.  Hy is lief vir kinders en gee meer om oor diere, as wat ons oor mense omgee (Jona 4:11).  Wees soos Jonathan Edwards wat hom voorgeneem het om nooit sy humeur te verloor met irrasionele diere nie.[5]  Wees soos ‘n tannie in ons gemeente wat altyd ‘n klomp kinders om haar het.  Gee om vir diere, wees lief vir kinders en aanbid die Here.

 

[1] Mark Chanski, Womanly Dominion, Calvary Press Publishing, 2008, p. 36

[2] Ibid., pp. 35-36

[3] Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis: 21st Century, Thomas Nelson: Nashville, p. 2

[4] H7287, Brown-Driver-Briggs’ Hebrew Definitions, 1906, http://www.e-sword.net

[5] Jonathan Edwards, Works: Vol.1, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1974, xxi: Resolution 15

‘n Boodskap aan die kinders en jongmense van ons land

Christian kids

Drie weke gelede het ‘n graad 4 leerling van Mooifontein Primary School 28 leerlinge met vuil inspuiting naalde gesteek.  In dieselfde tyd is 13-jarige Louis de Jonge van Benoni deur kinders geboelie, en het hy gesterf.  In 2001 het die Waterkloof-vier (15 en 16-jarige seuns) ‘n hawelose man aangerand en vermoor.

 

My swaer en suster werk by ‘n hoërskool in Boksburg.  Oor die afgelope jaar het die leerlinge verskeie onderwysers aangerand.  Omdat die kinders ‘minderjarig’ is, steur die polisie en die departement van onderwys hulle nie daaraan nie.  Toe ‘n kind in hulle skool met dwelms gevang is, het die polisie dit geïgnoreer.

 

‘n Onderwyseres in ons kerk het vertel hoe ‘n graad 1 kind in haar skool die juffrou gevloek het.  Toe die hoof die kind se pa bel, het hy gesê:  ‘As die juffrou haar so wil gedra, kan hy haar seker maar ‘n *$&?^!# noem.’  Verlede jaar het kinders en studente skole en kampusse afgebrand.

 

As jy soos hierdie kinders en jongmense is, of as jy in jou hart teen gesag rebelleer, is Ef. 6:1-3 vir jou bedoel.

 

Wat moet jy doen? (v.1a, 2a)

Is jy in die laerskool?  Kan jy soveel skoolwerk soos ‘n graad 12 kind onthou?  Wat van die Bybel:  kan jy 613 wette uit jou kop uit ken?  Dit is hoeveel wette daar in die Ou Testament is.  God het geweet dat groot mense ook sukkel om al die wette te onthou, en daarom het Hy dit in tien sinne gesê.  Ons noem dit die Tien Gebooie.

 

Die vyfde wet is baie belangrik vir kinders.  Dit sê dat jy jou pa en ma moet eer en gehoorsaam (1a, 2a).  Doen jy dit elke dag?  Of is jy partykeer ‘cheeky’ met jou pa en ma?  Is jy partykeer stout, rebels en ongehoorsaam?  Wat sal God doen as jy rebels is en nie vir jou ouers luister nie?  Vir hoe lank sal die Here jou straf?

 

Sal jy bly wees as God sê:  ‘Omdat Ek jou liefhet, hoef jy nie hel toe te gaan nie’?  Maar is dit nie verkeerd as die Here iemand wat sonde gedoen het laat wegkom nie?  Sal jy bly wees as ‘n skelm jou fiets steel, en die polisie laat hom aspris wegkom?  Hoe kan die Here ons dan laat wegkom as ons verkeerd gedoen het?

 

Hier is hoe dit werk.  God haat sonde en is kwaad as jy dit wil hê.  Omdat God goed en regverdig is, sal Hy jou straf en nie toelaat dat jy met jou sonde wegkom nie.  Daar is net een manier om van God se straf af weg te kom.

 

God het aarde toe gekom en ‘n mens geword.  Hy het besluit om die straf te vat wat ons eintlik moes kry.  Mense het spykers deur sy hande en voete geslaan, en Hom aan ‘n houtkruis vasgemaak.  Toe Hy daar gehang het, het sy Vader Hom in ons plek gestraf (2Kor. 5:21, Gal. 3:13).  Dit was baie erg (Matt. 27:46).  Hy het gesterf en is begrawe.  Drie dae later het Hy weer lewendig geword en uit die graf uit opgestaan.  Hy lewe nog steeds en kan nie weer doodgaan nie.

 

As jy jou sonde haat, jammer is daaroor, ophou daarmee en glo dat Jesus jou kan vergewe, sal Hy jou red.  Sonde sal nie meer jou baas wees nie; Jesus sal.  Hy sal jou verander, sodat jy goeie dinge wil dink, doen en sê.  Die Heilige Gees sal jou ook help om dit reg te kry (5:18).

 

Dit is wat dit beteken om in die Here vir jou ouers te luister:  jy moet gered wees (v.1a).  As jy nie gered is nie en probeer om jou ouers te gehoorsaam, is jy soos ‘n 18-jarige wat vir die laerskool se eerstespan rugby speel en probeer om al die reëls te hou.  Dit help nie dat hy die reëls hou as hy te oud is om in die span te speel nie.  Eintlik mag hy glad nie speel nie.  Net so is dit nie genoeg as jy vir jou pa en ma luister, maar nie gered is nie.  Jy moet jou ouers in die Here gehoorsaam (v.1a).

 

Om jou ouers in die Here te gehoorsaam beteken ook twee ander dinge:

 

[1] God sê jy moenie jok nie, maar altyd die waarheid praat.  As jou pa dan vir jou sê om nie te jok nie en jy gehoorsaam is, vir wie luister jy eintlik?  As jy nie vir jou pa luister nie, luister jy ook nie vir die Here nie.  Volgens Paulus moet jy jou ouers in die Here gehoorsaam (v.1a).

 

[2] Moet jy vir jou ma luister as sy vir jou sê om die tafel te dek?  Ja.  Moet jy luister as sy vir jou sê:  ‘Gaan sê vir jou pa ék sê hy is ‘n sleg hond’?  Nee.  Hoekom nie?  Want jy moet jou ouers in die Here gehoorsaam, en Hy sal nooit vir jou sê om sonde te doen nie (v.1a, Jak. 1:13).

 

Paulus het Ef. 6:1-3 in Grieks geskryf.  In die Grieks staan daar dat jy aanhoudend jou ouers moet eer en vir hulle moet luister.  Jy moet dit nie net partykeer doen nie, maar altyd.  Jy moet hulle in alles gehoorsaam (Kol. 3:20).  Jy moet luister as hulle vir jou sê dat:

 

 • Jy jou huiswerk moet doen.
 • Jy nie by Lourens se huis kan oorslaap nie, omdat hy ‘n slegte maatjie is.
 • Jy nie ‘n meisie kan hê tot jy 19 is nie.
 • Jy saam kerk toe moet gaan.
 • Jy die wasgoed moet ophang of die gras moet sny.
 • Jy jou groente moet eet.
 • Jy nie ‘n hemp kan dra wat jou maag laat uitsteek nie.
 • Jy nie na Justin Bieber of Taylor Swift se musiek mag luister nie.
 • Jy net vir twee ure per week TV mag kyk.
 • Jy teen 20:00 in die bed moet wees, of dat voor 21:00 by die huis moet wees.
 • Jy nie ‘sweets’ mag koop met jou sakgeld nie.
 • Jy nie jou hare in ‘n ‘comb over’ mag sny nie.

 

Ouers:  moenie te streng wees nie, en verduidelik vir jou kinders hoekom jy sekere reëls het.  Kinders:  moenie dink die reëls is daar om al die lekker dinge van jou af weg te hou nie; dit is daar om jou te beskerm (Gen. 2:16-17).

 

Hoe moet jy gehoorsaam wees?[1]

 

Sonder verskoning

As jou pa sê jy moet jou inkleurboek in die kamer bêre, moet jy nie sê:  ‘Ek wil net gou my storie klaar kyk’ nie.

 

Sonder terugpraat

Moenie sê:  ‘Ahhh! Ek wil nie nou gaan slaap nie; ek wil nog speel!’ nie.

 

Dadelik

As jou ma sê jy moet die kamer opruim, moet jy nie eers vir jou koeldrank maak nie.  Wees dadelik gehoorsaam.

 

Maar dit help nie jy doen die regte dinge (v.1a), as jy die verkeerde gesindheid het nie (v.2a).  Dit help nie jy eet jou groente klaar, maar jy is dikbek nie.  Dit help nie jy dek die tafel af, maar jy sug en rol jou oë terwyl jy dit doen nie.  Respekteer jou ouers in jou dade en in jou gesindheid (v.1a, 2a).

 

Om ‘n gehoorsame kind te wees beteken nie net jy moet ‘n klomp reëls hou nie.  Dit beteken ook dat jy jou ouers moet liefhê.  Hoe kan jy vir hulle wys dat jy hulle liefhet?  Gee vir hulle geskenkies.  Was die skottelgoed al het hulle jou nie gevra nie.  As jy klein is kan jy vir hulle ‘n prentjie teken.  As jy ouer is kan jy vir hulle ‘n briefie skryf, waarin jy vir hulle sê dat jy hulle liefhet.  Bid vir hulle.  Sê dankie vir alles wat hulle vir jou doen.  Gee vir hulle drukkies.

 

As jy ‘n tiener is, moet jy nie die hele middag in jou kamer sit en Play Station speel of musiek luister nie.  Moenie selfsugtig wees nie.  Kom ‘n bietjie uit jou kamer uit en help jou ma in die kombuis; help jou pa in die garage.  Sit by jou ma in die kamer en gesels met haar.  Vertel vir jou pa wat jy wil doen as jy klaar is met skool.  Sê vir hom hoekom jy soms bang en onseker is.  Vra hom om vir jou te bid.  Vra vergifnis as jy gelieg het oor waar jy was, as jy jou ouers se vertroue gebreek het.  Wees eerlik en doen jou beste om hulle vertroue terug te wen.

 

Speel bord speletjies saam met jou ouers.  Swem saam met hulle of kyk saam met hulle ‘n storie.  Vra vir hulle of jy saam met hulle ‘n roomys by Steers kan eet en net kan sit en gesels.  As jy klein is kan jy vir jou pa en ma vra om saam met jou te speel.  Skop bal saam met hulle of gooi frisbee.  Was die kar of die hond saam met hulle.  Vra vir jou pa of jy saam met hom op sy motorfiets kan ry.  Aanvaar as jou ma ‘nee’ gesê het, en moenie na jou pa toe hardloop en vir hóm vra nie.

 

Wat as jou ouers onregverdig is?  Wat as hulle lelik is en met jou baklei?  Jy moet hulle nog steeds respekteer.  Doen dit omdat die Here so gesê het; Hý verdien jou respek, al verdien hulle dit nie.  Maar wat van jou stiefpa of stiefma?  Jesus het sy stiefpa geëer (Luk. 2:51), en daarom moet jy jou stiefouers gehoorsaam.

 

Ek weet van ‘n 16-jarige seun wat vir sy stiefma gesê het:  ‘Jy is nie my ma nie en kan nie vir my sê wat om te doen nie.’  Toe hy die middag by die huis kom, het sy nie vir hom kos gemaak nie.  ‘Waar is my kos?’ het hy gevra.  ‘Ek is mos nie jou ma nie,’ het sy geantwoord.

 

Die Here wil hê dat jy jou stiefouers moet eer.  Jy moet ook jou oupa en ouma eer as jy by hulle bly.  As jy in ‘n koshuis of kinderhuis bly, moet jy jou huisouers eer.  By die skool moet jy jou onderwysers eer (Rom. 13:1).  In die kerk moet jy respek hê vir ouer Christene, omdat hulle jou geestelike pa’s en ma’s in God se familie is (1Tim. 5:1-2).

 

Hoekom moet jy dit doen? (v.1b, 2b-3)

Hoekom luister Louis vir sy ma?  Sy het gesê as hy soet is, sal sy vir hom ‘n Spiderman hemp koop.  Hoekom luister Tiaan vir sy pa?  Sy pa skreeu verskriklik hard en klap hom teen die kop.  Hy is bang en weet dat dit beter is om te luister.  Hoekom luister Natalie vir haar ma?  Sy voel sleg, want as sy stout is huil haar ma en sê sy:  ‘Jy maak my en pappa se harte baie seer!’

 

Moet jy soos Louis, Tiaan en Natalie wees?  Ek hoop nie so nie.  Hoekom móét jy dan vir jou ouers luister?  Want dit is reg (v.1b, Hos. 14:10).  Jy moet gehoorsaam wees, omdat jy Jesus bly wil maak en omdat jy Hom tevrede wil stel (Kol. 3:20).  As jy só gehoorsaam is, belowe die Here iets:  jy sal ‘n lang en gelukkige lewe hê (v.2b-3, Eks. 20:12, Deut. 5:16, Jer. 35).  Jy sal ‘happily ever after’ lewe.  Omdat jy gered is en jou ouers in die Here gehoorsaam, sal jy ook vir ewig op die nuwe aarde lewe (v.3).

 

As jy jou ouers eer, sal jy leer om vir die base in jou lewe te luister; jy sal leer om jou aan gesag te onderwerp.  Jy sal vir jou meneer of juffrou by die skool luister.  As jy ‘n grootmens is, sal jy weet dat jy vir jou baas en vir die regering moet luister.  En as jy dit doen, sal dit met jou goed gaan.

 

As jy jou ouers eer, sal jou karakter goed en sterk wees.  Jy sal jou werk goed doen en nie met almal baklei nie.  As jy eendag trou en kinders het, sal jy húlle ook so leer, en sal jy ‘n gelukkige gesin hê.  Jy mag miskien nie ryk wees nie, maar die mense in jou huis sal mekaar liefhê.  En om pampoen te eet waar mense mekaar liefhet, is beter as om skaapboud te eet waar almal baklei (Spr. 15:16-17).

 

As jy nie vir jou ouers luister nie, sal jy ongelukkig wees en jonk doodgaan (v.3).  Jy sal altyd probleme hê en op die einde hel toe gaan (Deut. 27:16, Rom. 1:30, 2Tim. 3:2).  Hoe sal jy doodgaan?

 

[1] Het jou pa al vir jou gesê om nie naby die vuur die speel nie, en dan brand jy?  Wanneer dit gebeur, sê jou pa:  ‘Stoute kind slat homself.’  As jy nie vir jou pa en ma luister nie, sal die dood sommer self na jou toe kom.

 

Bennie se pa sê hy moenie dronk word nie.  Hy luister nie.  Eendag drink hy te veel bier en raak hy dronk.  Hy klim in sy pa se kar en ry in ‘n boom vas.  Vandag is daar ‘n wit kruis en blommetjies waar Bennie gesterf het.

 

Luister wanneer jou ouers jou teen dwelms, slegte flieks, vieslike musiek, lelike dinge op die internet, seks buite die huwelik, verkeerde vriende, ens. waarsku.  Luister al wanneer jy klein is en hulle vir jou sê om nie met vuurhoutjies te speel nie.

 

[2] Party kinders luister nie vir hulle ouers nie, en doen dan dinge waarvoor die regering hulle straf of doodmaak (Eks. 21:17, Deut. 21:18-21, Matt. 15:4).  Harry se ouers vind uit dat hy baie lelike dinge op die internet kyk.  Hulle straf hom, maar hy wil nie luister nie.  Uiteindelik kan hy sy lus nie inhou nie, en molesteer hy die bure se dogter.  Vandag sit hy in die tronk.

 

Alex speel rekenaar speletjies waarin hy mense moet vermoor.  Hy kyk ook sulke stories op TV.  Eendag toe vat hy die spesiale ornament swaard in die sitkamer, en toe maak hy sy hele gesin dood.  Toe die polisie daar aankom, het hy probeer om hulle aan te val.  Hulle het hom doodgeskiet.

 

[3] Partykeer maak God sommer self die ongehoorsame kind dood.  Hy sê vir ‘n wilde dier om hulle dood te byt, of dalk stuur Hy iemand om hulle dood te maak (1Sam. 2:12-17, 22-25, 34, 4:10-11, 2Kon. 2:23-24, Spr. 30:17).

 

Dit klink baie wreed, maar dit is waar.  God haat sonde en sal jou straf as jy rebels is.  Hy speel nie met sonde nie.  Beteken dit dat almal wat op wrede maniere doodgaan rebels is, of dat almal wat rebels is op ‘n jong ouderdom sterf?  Nee.  Maar dit is hoe dit gewoonlik werk (v.3).

 

Wil jy op ‘n jong ouderdom sterf?  Moenie vir jou ouers luister nie, maar wees rebels.  Wil jy lank lewe?  Glo in Jesus Christus en gehoorsaam jou ouers (v.1-3).  As jy hulle respekteer sal dit nie alleen vir jóú goed wees nie, maar jy sal ook ander daardeur help.

 

Ek het verlede Maandag met ‘n vrou gepraat wat op ‘n eiland naby Suid-Amerika groot geword het (Trinidad).  Haar naam is Sheila.  Sy is ‘n Indiër en haar ouers was Hindoes wat afgode aanbid het.  Toe Sheila klein was, het sy altyd gekla as haar ma vir haar gesê het om skottelgoed te was of om die stoep te vee.

 

Toe Sheila 14 was toe gaan sy op ‘n kamp.  Toe sy terugkom het sy vir haar ouers gesê dat sy ‘n Christen geword het.  Hulle het haar nie geglo nie, maar sy het regtig verander.  As sy die stoep gevee het, het sy nie gekla nie maar vir die Here gevra om haar te help om ‘n goeie voorbeeld te wees.  Ses maande later het haar ouers gesien dat sy verander het.  ‘Sy kla nie meer as sy haar take doen nie,’ het haar ma gesê.

 

Haar boeties en sussies het dit ook gesien.  Een van Sheila se sussies het 6 maande later ‘n Christen geword.  Hulle het ‘n Bybelstudie vir kinders begin.  ‘n Jaar later het haar ander sussie tot bekering gekom, omdat Sheila nie net haar eie take gedoen het nie, maar haar sussie met háár take gehelp het.  Baie jare later het Sheila se boetie ook ‘n Christen geword.

 

Sal dit nie lekker wees as jou boeties en sussies almal die Here dien nie?  En sal dit jou nie bly maak as jy ‘n goeie voorbeeld vir hulle gestel het, omdat jy in Jesus geglo het en vir jou ouers geluister het nie?

 

[1] Tedd Tripp, Shepherding a Child’s Heart, Shepherd Press, Wapwallopen: PA, 1995, p.134