Hoe besluit ’n mens oor grys areas?

Black and white and grey

‘n Man het eenkeer vir my gesê dis sonde om ‘n TV te hê (ek stem saam dat daar baie sondige programme op TV is). Hoe het hy sy standpunt Bybels regverdig? Hy het gesê dat Israel ‘n goue kalf gemaak het. Openbaring 13 praat van ‘n dier wat sterf, weer lewe, en asem haal. Volgens hom is dít die goue kalf wat weer in die toekoms sal lewe. En hiérdie kalf is die TV in jou huis.

 

In 1 Korintiërs 10:23-11:1 gee Paulus vir ons ‘n beter manier hoe om te besluit oor grys areas soos TV.

 

Sal dit ander opbou en bevoordeel (v.23-24)?

Charles Spurgeon het sigare gerook. Hy het opreg geglo dat hy dit tot eer van God kon doen.[1] Op ‘n tyd het sy dokter vir hom gesê dat dit sy gesondheid sal help. Ander mense het gesê dis sonde. Toe D.L. Moody dit vir hom sê, het hy sy vinger in Moody se groot maag gesteek en gesê: ‘Ja, en almal kan sien wat jóú sonde is.’ Iemand het vir Spurgeon gevra: ‘Hoe weet jy jy rook nie te veel nie?’ Sy antwoord was: ‘As ek twee sigare gelyk rook dan rook ek te veel.’

 

Spurgeon het opgehou rook nadat hy dié advertensie in ‘n winkelvenster gesien het: ‘Smoke what Spurgeon smokes.’ Dáár het hy besef dat hy ‘n struikelblok is vir ander. Hy het opgehou rook. Dít is die beginsel in v.23-24.

 

In v.23 het die Korintiërs die stelling van 6:12 herhaal: ‘Alles is my geoorloof…’ Hierdie keer het dit te doen gehad met vleis wat aan afgode geoffer is (vgl. hfst.8). Dis waar dat jy vry is, maar sal dit wat jy doen jou broer geestelik help en opbou (v.23, 8:1)? Hóékom doen jy dit? Is dit omdat jy ander wil bevoordeel, of omdat jy jou begeertes wil bevredig (v.24)? Onthou dat die liefde nie sy eie belang soek nie (13:5). Die Skrif sê jy moet ander bo jouself stel en hulle opbou; jy moet jou naaste liefhê soos jouself (Romeine 15:1-2, Filippense 2:3-4, Levitikus 19:18).

 

Sal dit jou of ander se gewete pla (v.25-30)?

Twee maande gelede het ‘n meisie vir my gevra: ‘Mag ek nog by klubs dans as ek ‘n Christen is?’ Wat sou jy sê? ‘n Ou predikant het vertel hoe hy as jong man gaan dans het. Toe hy homself in die dansbaan se spieël sien het sy gewete hom aangekla: ‘Jy hoort nie hier nie.’

 

Is dans sonde? Moet ons soos party mense sê: ‘Jy mag dans; jy mag dit net nie geniet nie’? Die Bybel gee nie ‘n opdrag hieroor nie. Wanneer dit by dans en ander grys areas kom, moet jy volgens die beginsels in v.25-30 ‘n besluit neem.

 

Koop enige vleis in die mark. Jy hoef nie te vra of dit aan afgode geoffer is nie (v.25). ‘n Afgod is buitendien niks nie, en daarom is die vleis onbesmet (hfst.8). God het alles gemaak; geniet wat jy eet (v.26, Psalm 24:1, Hebreërs 1:2, 1 Timoteus 6:17). As jou ongelowige kollega jou nooi, kan jy met ‘n skoon gewete by sy huis gaan eet om hom vir die Here te wen (v.27, 5:9-10, Matteus 9:10-13). Om by sy huis te eet is nie dieselfde as om in ‘n afgodstempel te eet nie (v.19-20). Eet maar wat in jou bord geskep word (Lukas 10:8). Net as jou gewete jou pla moet jy die uitnodiging van die hand wys (Romeine 14:23).

 

Gestel ‘n swakker gelowige is saam met jou. Terwyl jou gasheer in die kombuis is, fluister hy: ‘Hierdie vleis is aan afgode geoffer.’ Wat moet jy doen? Moenie die vleis eet nie (v.28-29). Jý weet die vleis is nie deur die afgod besoedel nie, maar hy twyfel. Hy sal jou voorbeeld volg en sy gewete beskadig. Hy sal leer om sy gewete uit te blok, sodat hy dit nie hoor as dit hom eendag teen regte sonde waarsku nie. Sê dus ‘nee dankie’ vir jou gasheer. Dit is beter om hom te affronteer, as wat jy jou swakker broer se gewete skroei (v.28). Moet ook nie die vleis eet as jou ongelowige gasheer vir jou sê dis aan afgode geoffer nie. As jy dit eet sal hy dink dat jy afgodery goedkeur.

 

Paulus probeer nie sê dat jy volgens iemand anders se gewete moet lewe nie (v.29). As jy vir God dankie sê, kan jy met ‘n geruste hart eet (v.30, Romeine 14:6, 1 Timoteus 4:3-5). Jy kan egter nie die Here vir die kos dank as dit jou broer se gewete sal beskadig nie.

 

Sal dit God verheerlik en ander vir Jesus wen (v.31-11:1)?

Flip is ‘n ongelowige by ‘n kerkbasaar. Die predikant en ouderlinge het ‘n kas vol bier. Hulle word nie dronk of ‘mellow’ nie. Tog sien Flip hoe hulle bier drink en lekker lag. Die prentjie herinner hom aan sy pa wat so gedrink het. Hy het dit gehaat as sy pa dronk word, vuil grappe vertel, by vroue aanlê, baklei en sy ma slaan. Hierdie terugflits het vir Flip afgesit. Hy besluit dat Christene skynheilig is; dat hulle net soos sy pa is. ‘Ek sal nooit na dié kerk toe gaan nie,’ sê hy. Dit sal moeilik wees om hom anders te oortuig. Moenie aspris aanstoot gee, en só jou kans verbeur om mense vir Jesus te wen nie (v.31-11:1).

 

Sal dit wat jy eet, drink, of doen God verheerlik (v.31, Johannes 17:4)? Kan jy die Here hiervoor dank (Kolossense 3:17)? As jy ‘n ongelowige Jood of Griek, of selfs ‘n mede-gelowige laat struikel, verheerlik jy nie die Here nie (v.31-32, Romeine 14:13).

 

Wanneer dit by grys areas kom, probeer Paulus om almal te behaag, sodat hy baie mense vir die Here kan wen (v.33, 9:19-23, Romeine 11:14). Paulus probeer nie sê dat hy polities korrek wil wees nie. Hy probeer nie sê dat hy nooit sal sê Jesus is die enigste Weg, of homoseksualiteit is sonde nie (Galasiërs 1:10). Dit gaan hier oor grys areas, en nie oor dit wat swart en wit is in die Bybel nie.

 

In hierdie opsig wil Paulus soos Jesus wees en sy regte prysgee om ander te red (11:1, Filippense 2:6-8). Wees soos Paulus; wees soos Jesus (11:1, 4:16, Filippense 3:17).

 

Neem die regte besluite wanneer dit by grys areas kom. Hoe doen jy dit? Sorg dat jy weet wat ‘n grys area is. ‘n Grys area is enigiets wat nie eksplisiet in die Skrif verbied of beveel word nie; iets waaroor die Bybel net riglyne gee: drank, rook, dans, kos, TV, Facebook, voorbehoedmiddels, Kersfees, lotery, karate, tatoeëermerke, ens.

 

Moenie jou siening as ‘n wet op ander afdwing nie. Moenie ‘dissipels maak’ van jou siening nie. Moenie vir ander sê: ‘Dis verkeerd as jy dit-of-dat eet’ nie. Moenie jou dieët die elfde gebod maak nie: “raak nie, smaak nie, roer nie aan nie?” (Kolossense 2:21). Moenie sê dat enigiemand wat nie soos jy glo nie, sonde doen: ‘As jy wyn drink sondig jy… As jy voorbehoedmiddels gebruik sondig jy.’

 

Moenie op die swakker gelowige neersien en sê hy is wetties omdat hy nie wyn drink of dans nie. Dis wel wetties as jy op grond van ‘n grys area dink jy is meer geestelik en God kyk met guns na jou: ‘Ek is meer geestelik as jy, want ek kyk nie TV nie… God is ontevrede met jou omdat jy Kersfees vier.’ Die Bybel sê dat onreinheid nie van buite kom nie, maar van binne; uit die hart (Markus 7:14-23).

 

Wees dan oortuig van wat jy glo, maar verdra mense wat nie soos jy glo nie (Romeine 14:1-5). ‘In essentials unity; in non-essentials liberty; in all things charity.’

 

Hoe lyk die beginsels van hfst.10 in die praktyk?

 

[1] Is jou eie genot vir jou die belangrikste as jy rook, dans, wyn drink, of op Facebook is? Sal dit ander bevoordeel of benadeel as jy rook?

 

[2] Sal dit jou of jou broer se gewete pla as jy lotto speel, ‘n tatoeëermerk kry, of as jou kind karate doen?

 

[3] Sal jy ‘n kans mis om vir Jesus te getuig omdat jy rook of bier drink? Sal die ongelowige dink jy keur dronkenskap goed as hy jou met ‘n bier sien?

 

[4] Wat is jou doel as jy die lotto speel, rook, of dans? Wil jy God verheerlik? Of is jy ‘n hedonis wat vir jouself en plesier lewe?

 

[5] Sou Jesus dit gedoen het (11:1)?

 

Hier is nog ‘n paar vrae uit ander Skrif-beginsels:

 

[6] Sal dit jou liggaam beskadig as jy rook (6:19-20, Deuteronomium 5:17)? Kan die voorbehoedmiddel moontlik die bevrugte eiersel aborteer?

 

[7] Sal jy ‘n slaaf word van Facebook, TV, of die lotto? Sal dit jou lewe en gedagtes oorneem? Mors dit baie van jou tyd en geld? Het dit vir jou ‘n afgod geword? As jy dit nie maklik kan opgee of daarvoor ‘nee’ sê nie, dan is dit vir jou ‘n afgod (6:12, Matteus 6:24, Efesiërs 5:18).

 

[8] Is jy minderjarig, sodat jy deur te rook, te drink, of lotto te speel die landswet oortree?

 

[9] Word jy versoek om wêrelds te wees as jy by ‘n klub dans, op sekere liedjies dans, of die liede se woorde hoor (Romeine 12:2)? Voel dit anders as jy by ‘n troue dans, met die ligte aan dans, of in die dag dans?

 

Moenie jou vryheid misbruik om vleeslik te wees nie. Moenie vir die swakker gelowige sê: ‘As jy nie daarvan hou dat ek bier drink nie, moet jy maar by die Mormone aansluit’ nie. Dit is hoe die wêreld dink. Vir hulle is die volgorde van belangrikheid: ek, ander, God. As jy die Here wil verheerlik en sy Woord wil gehoorsaam, is die volgorde: God, ander, ek.

 

Hoekom moet jy reg besluit wanneer dit by grys areas kom? God het jou geskep en gered om Hom in alles te verheerlik (v.31) – ook in grys areas.

 

In die verlede het baie mense gedink die Baptiste is ‘n kultus of sekte. Toe ek studeer het, het ons rektor vir ons ‘n boek gewys wat deur ‘n Hervormde teoloog geskryf is. Die titel was: Die Baptiste Beweging.

 

Een kenmerk van kultusse raak die kwessie van grys areas. In kultusse dwing die kerk, die leier, of ‘n ‘heilige boek’ sekere reëls af op die volgelinge. Alhoewel die Skrif dit nie vereis nie, sal hulle sê jy móét ‘n sekere dieet volg (die Adventiste). Hulle sal sê dis sonde as jy Kersfees vier, of as jy nie die Ou Testament feeste vier nie (party in die Hebrew Roots Movement). Hulle sal sê dis sonde as jy kaffiëne of alkohol gebruik (die Mormone).

 

Baptiste is nie wetties nie. Baptiste is nie ‘n kultus nie. Ons gewetens is gebind tot die Skrif alleen. Ons het nie ekstra reëls buite die Bybel nie. Maar die feit dat ons vry is beteken nie ons mag ons vryheid misbruik nie. Laat ons mekaar eerder liefhê, in ag neem, en opbou, “Want julle is tot vryheid geroep, broeders; gebruik net nie julle vryheid as ‘n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.” (Galasiërs 5:13).

[1] Ek het lank terug twee biografieë oor Spurgeon se lewe gelees. Ek onthou hierdie stories, maar kon nie die presiese verwysings kry nie. Ek het ook van hierdie stories by ander gehoor.

Hoe eet en drink jy tot eer van God?

Bacon and eggs

Dinsdag was ek van 07:00 tot 18:00 by die ABK se Uitvoerende Komitee vergadering.  Tydens die vergadering het een van die manne ‘n beesstert-, groente-, en Coke potjie op die gasbottel langs hom gaar gemaak.  Ons het eers 14:00 geëet.  Ek kon eerlik sê:  ‘Ek dank die Here dat beeste sterte het.’

 

Dis egter nie die enigste manier hoe ons tot eer van God kan eet nie.  1 Korintiërs 8:1-13 wys nóg ‘n manier.

 

Kennis (v.1-6)

Moslems eet nie enige vleis nie.  Dit moet Halaal (Arabies vir ‘toelaatbaar’) wees.  Hulle mag nie die agterkwart eet nie.  Hulle mag ook nie onrein diere soos vark eet nie.  Oor die algemeen moet ‘n Moslem die dier slag.  Hy moet Allah se naam aanroep.  Die dier moenie bewusteloos wees nie.  Hy moet dit met ‘n vlymskerp mes slag, sodat hy net eenkeer die dier se keel hoef af te sny.  Hy moet die dier onderstebo hang, sodat dit kan droog bloei.  Die dier mag nie siek wees nie, en moet natuurlike produkte geëet het.

 

Kan Christene Halaal vleis eet?  Die Korintiërs het ‘n soortgelyke vraag gevra.  Die Romeine en Grieke het geglo dat bose geeste deur die vleis in jou liggaam kan inkom.  Hulle het dus die vleis vir die gode geoffer, en geglo dat dít die geeste wegjaag.  Enige vleis wat oorgebly het en nie geëet is nie, is teen ‘n redelike afslag in die vleismark verkoop.

 

Mag Christene hierdie vleis koop en eet?  Baie van die Korintiërs het gesê:  ‘Natuurlik kan ons dit eet.  Daar is net een God.  Afgode is niks.’  Was hulle reg?  Amper.

 

Soos Paulus hulle vrae oor egskeiding beantwoord het, het hy hulle vrae oor afgodsoffervleis beantwoord (v.1, 7:1).  Baie van die Korintiërs het in hulle kennis geroem:  ‘Ons weet dat ‘n afgod niks is nie.  Vleis wat aan die gode geoffer is, is onbesmet!’ (v.1).  As jy só redeneer en nie swakker gelowiges in ag neem nie, is jy selfgerig.  Hulle moes eerder gevra het hoe hulle ander gelowiges kan opbou (v.1, 7-13).  “Laat ons dan najaag wat tot vrede en onderlinge stigting dien.” (Romeine 14:19).  Dit help nie jy het kennis, maar nie liefde nie (13:2).

 

Mense wat in dié konteks sê hulle weet baie, weet eintlik niks (v.2, 3:18).  Dit maak nie saak hoe baie jy weet nie.  Die vraag is:  ken God jóú as sy eie (v.3, Galasiërs 4:9, Romeine 8:29, 2 Timoteus 2:19)?  As jy daarin roem dat God jou ken, moet jy dit wys deur gehoorsame dade van liefde vir Hom, en deur liefde vir jou naaste (v.3).  Die Skrif sê mos:

 

“Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is.  Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet:  wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.  Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.” (1 Johannes 5:1-3).

 

Wat is die kennis waarvan v.1-3 praat?  Dis die kennis dat afgode dood is, dat hulle niks is nie (v.4).  Dis die kennis van Psalm 115:4-7:

 

“Hulle afgode is silwer en goud, ‘n werk van mensehande.  Hulle het ‘n mond, maar praat nie; hulle het oë, maar sien nie; ore het hulle, maar hoor nie; hulle het ‘n neus, maar ruik nie; hande, maar hulle tas nie; voete, maar hulle loop nie; hulle gee geen geluid deur hul keel nie.”

 

Dis die kennis van Jeremia 10:3-6, 11:

 

“Want die insettinge [gode] van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.  Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.  Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle: hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie.  Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.  Geeneen is soos U nie, o HERE!  U is groot, en u Naam is groot in krag… Die gode wat die hemel en die aarde nie gemaak het nie, sal vergaan van die aarde af en onder hierdie hemel uit”.

 

Daar is wel demone wat agter hierdie afgode sit (10:19-20).  Tog is daar net een God en nie baie gode soos wat die Grieke en Romeine geglo het nie (Deuteronomium 4:35, 39, 6:4, Jesaja 45:5-6, 14, 18, 21-22).  Daar is baie gode en here wat met ‘n kleinletter gespel word (v.5).  Volgens die Romeine was die keiser god.  Satan is die god van hierdie wêreld (2 Korintiërs 4:4).  Die Antichris maak of hy ‘n god is (2 Tessalonisense 2:4).  Aardse regters het die Here verteenwoordig, en word dus gode genoem (Psalm 82).

 

Ons weet egter dat daar net een God en Here (v.6).  Daar is drie Persone, maar net een God (Efesiërs 4:4-6, Matteus 28:19).  Jesus is die Koning van die konings en die Here van die here (Openbaring 19:16).  Alles is uit Hom, deur Hom, en tot Hom (v.6, Romeine 11:36).  Alles begin en eindig in Hom (Openbaring 22:13).  Alles het ontstaan uit die Vader en deur die Seun (v.6, Johannes 1:1-3, Kolossense 1:16-17).

 

Kos (v.7-13)

Almal ken die storie van die seuntjie wat op die heuwel buitkant die dorp ‘wolf!’ geskreeu het.  Die eerste paar keer het mense dringend tot sy hulp gekom.  Later het hulle hom geïgnoreer.  Toe daar eendag regtig ‘n wolf gekom het, het niemand hom kom help nie.  Die wolf het hom opgeëet.

 

Jou gewete is so.  Jy kan leer om dit uit te blok.  As sonde jou eendag regtig aanval, het jy niemand om jou te help nie.  Kom ek verduidelik dit uit v.7-13.

 

‘n Ou Christen sê vir ‘n nuwe een:  ‘Eet hierdie vleis wat aan die gode geoffer is.  Daar bestaan buitendien nie iets soos ander gode nie.’  Die nuwe gelowige eet die vleis, maar twyfel of dit reg is.  Hy glo hy doen sonde.  Hy dink dat iemand wat die vleis eet, aan die heidense rituele deel het.  Op dié manier besoedel hy sy gewete (v.7).  Wat sal die gevolg wees as hy twyfel, maar aanhou eet?  Hy sal nie hoor as sy gewete hom eendag teen regte sonde waarsku nie, want hy het geleer om sy gewete uit te blok.

 

Moenie die vleis eet om jou groot kennis te wys nie.  Kos tel nie punte voor God nie:  dit maak jou nie meer of minder geestelik nie (v.8).  “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” (Romeine 14:17).  Die Adventiste glo vas dat dit meer geestelik is om net groente te eet.  God aanvaar jou slegs deur Jesus se Persoon en verlossingswerk.

 

Mede-gelowiges is belangriker as jou Christelike regte.  Moenie ‘n ander Christen deur jou ‘regte’ laat struikel nie (v.9).  “Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie.” (10:23).  “Dit is goed om geen vleis te eet of wyn te drink of iets te doen waardeur jou broeder aanstoot neem of struikel, of waarin hy swak is nie.” (Romeine 14:21).

 

As jy wat kennis’ het saam met ‘n ongeredde vriend in die afgodstempel eet, sal ‘n swakker gelowige dit sien en jou voorbeeld volg.  Hy is nie so sterk soos jy nie.  Hy weet nie dat dit nie verkeerd is nie.  Hy sal dus sy gewete besoedel en geestelik skade lei (v.10-11).  Jesus het gesterf om jou broer te red, maar jy breek hom af, wond sy gewete, en sondig so teen jou broer en teen Jesus (v.11-12, Sagaria 2:8, Handelinge 9:4-5, Matteus 25:45).

 

Vers 11 sê nié ‘n Christen kan sy redding verloor nie.  Volgens Johannes 10:28 kan ons nooit verlore gaan nie.  Die Griekse vir ‘verlore gaan’ staan in die teenwoordige tyd.  Dit praat dus nie van iemand wat in die toekoms sy redding verloor nie, maar van iemand wat nóú skade ly.  Die konteks wys vir ons wat Paulus bedoel:  die persoon se gewete word erg beskadig (v.12).

 

Paulus sou eerder vleis opgee as om sy broer te laat struikel (v.13).  “Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie” (10:32).  “Laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dít liewer, om nie die broeder ‘n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie.” (Romeine 14:13).  Gemeentelike eenheid is belangriker as persoonlike regte.

 

Eet, drink, en doen alles tot eer van God (10:31).  Hoe doen ‘n mens dit?  Jy kan God net hierin eer as jy ‘n skoon gewete het terwyl jy dit doen.  Hoe kan jy ‘n skoon gewete hê?  Sielkundiges sal vir jou sê dat dit sleg is om ‘n skuldige gewete te hê.  Hulle sal jou aanraai om pille te drink, jou gewete te ignoreer, of te sê dat ander (gewoonlik jou ouers) die skuld hiervoor dra.

 

Maar skuldgevoelens kan net weggaan as die skuld weg is.  Jesus alleen kan die skuld wegvat en so jou gewete reinig (Hebreërs 9:14, 10:22).  Om ‘n rein gewete te hê moet jy in Hom glo, en jou sonde aan God en die betrokke persone bely (Handelinge 24:16).  Roep ook tot God vir ‘n skoon gewete en beeld dit uit in die doop (1 Peturs 3:21).  Hou jou gewete skoon deur dadelik jou sonde te bely as jy daarvan bewus word (Handelinge 23:1).

 

As jou gewete jou pla, en jy ignoreer jou sonde en bely dit nie, sal jou gewete hard raak (Hebreërs 3:13).  Jy verhard dit ook as jy oor ‘n ‘grys area’ twyfel, maar dit in elk geval doen.  Uiteindelik sal jy nie meer sensitief wees wanneer jou gewete jou prik nie.  Pla jou gewete jou oor so iets?

 

Jy kan ook ‘n oorsensitiewe gewete hê.  Een man het gedink dis ‘n bewys van geestelikheid.  Die teendeel is waar.  Iemand met só ‘n gewete voel maklik skuldig oor iets wat nie sonde is nie, oor iets waaroor ‘n sterker Christen hom nie bekommer nie.  Sulke gelowiges is gewoonlik wetties, krities, struikel maklik, en neem gou aanstoot as ander Christene ‘sondes’ doen soos om op Facebook te wees of bier te drink.

 

Hoe oorkom jy ‘n swak gewete?  Jy moenie iets doen net omdat die ds. gesê het dis nie verkeerd nie, omdat sterker Christene dit doen, of omdat jou vriende jou druk om dit te doen deur te sê dis ‘okay’ nie.  Jy sal jou gewete besoedel.  “Maar hy wat twyfel as hy eet, is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.” (Romeine 14:23).  Moenie voor so iemand iets doen waaroor hy of sy twyfel nie (v.10, 13).

 

‘n Swak gewete kan jy net regkry deur baie tyd in die Skrif te spandeer en dit goed te leer ken.  Lig jou gewete reg in met die Skrif.  Jy moet weet watter dinge in die Bybel swart en wit is (dinge soos dronkenskap en seksuele sonde).  Jy moet ook weet watter dinge in die Skrif grys is.  Moenie soos baie mense sê:  ‘Die Bybel sê ___ is sonde’ nie.  As ek vir hulle vra waar die Bybel dit sê, dan weet hulle nie.

 

Doen intense Bybelstudie oor dít waaroor jy twyfel:  Is dit sonde om alkohol te gebruik, te dans, te rook, nie ‘n das te dra as dit nagmaal is nie, nie normaal geboorte te gee nie maar ‘n keiser te hê, om glasfeetjies in jou dogter se kamer te hang, om batman klere vir jou seun te koop, om karate te doen, om op Facebook te wees?

 

Hoekom moet ons tot God se eer eet, drink, en alles doen?  God het jou geskep en gered om Hom te verheerlik (Jesaja 43:7, 21, Efesiërs 1:6, 12, 14).  Moet daarom nie vir jouself eet, drink, en lewe nie.

 

Ons musiek leier het vertel van ‘n Moslem kollega wat elke dag ‘n sparerib pasty gekoop het vir middagete.  Later het iemand vir hom gevra of hy geweet het dat sparerib vark is.  Hy het dit sterk ontken en met die persoon gestry.  Uiteindelik het hy die mense by die pasty winkel gevra.  Hulle het bevestig dat sparerib vark is.  Hy wou egter nie ophou om sy geliefde sparerib pasty te koop nie.

 

Paulus sê Christene moet dit nie doen nie:  moenie iets doen waaroor jou gewete jou pla nie.  Moet ook nie aspris iets doen wat ‘n ander Christen se gewete pla nie.  As jy dít doen, dan eet en drink jy nie tot eer van God nie.

Dink reg oor jouself

Low self esteem

Gestel ons sou die gedagtes wat jy die afgelope week gedink het op die skerm vertoon.  Tagtig persent of meer daarvan sal seker oor jou en jou belange wees.  Sal jy skaam kry as ander moet weet hoe en wat jy van jouself dink?  Dink jy aan jouself as iemand wat belangrik is?  Iemand in die kollig op die verhoog?  Iemand vir wie almal moet spring?  Iemand met wie ander nie wil moeilikheid soek nie, want anders sal hulle met jóú te doen kry?  Gaan jou dagdromery oor hoe jy bang is wat mense van jou dink?  Oor hoe jy wil hê mense moet van jou hou?  Oor hoe jy nie wil hê iemand moet vir jou kwaad wees nie; oor hoe jy breedvoerig ‘please & explain’, sodat mense asseblief tog nie minder van jou sal hou nie?  Jy, soos ek, dink verkeerd oor jouself.  Ek bid dat 1 Korintiërs 3:18-4:5 jou sal help om reg te dink.

 

’n Akkurate selfbeeld (3:18-23)

Toe my kinders kleiner was het hulle oulike liedjies van Carike Keuzenkamp geluister.  Ons het hulle egter verbied om na een liedjie te luister.  Die koortjie sê:

 

I’m special, I’m special, my friends all tell me so

People smile and look my way wherever I may go

I’m special, I’m special, from my head unto my toes

I try to always look my best, and I know it shows

 

Wees bewus van die voorregte wat jy in Christus het.  Maar moenie dink dat jy in jouself spesiaal, goed, of wys is nie.  Die persoon wat dink dat hy wys is bedrieg homself.  So iemand moet eerder as ‘n dwaas beskou word omdat hy die evangelie glo (1:23), sodat hy daardeur wys kan wees in God se oë:  “Laat niemand homself mislei nie:  as iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word” (3:18).

 

Die wêreld dink dat hulle nie die Here nodig het nie, maar dat hulle hulself kan red.  Vir God is sulke wysheid dwaas:  “want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God” (3:19).  Die Skrif wys dit (3:19-20).  Goddelose mense dink ‘wyse’ planne uit om ander te laat val, maar God sal toesien dat hulle in die strik trap wat hulle vir ander gestel het (3:19, Job 5:13).  Hulle ‘wyse’ planne is nietig soos ‘n asem.  Hulle dink verniet dat God dit nie raaksien nie (3:20, Ps.94:11).

 

Omdat menslike wysheid nietig is, moet ons nie in mense roem of van hulle ‘n afgod maak nie (3:21, 4, 1:12, 4:6).  Hoekom sal jy buitendien in mense roem as alles joune is in Christus?  “Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle; maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.” (3:22-23, vgl. Hebreërs 1:2, Romeine 8:17, 8:28, 32, 38)?  Jonathan Edwards het dit mooi uitgespel:

 

‘By virtue of the believer’s union with Christ, he doth really possess all things.  That we know plainly from Scripture:  but it may be asked, How he possesses all things; what is he the better for it; how is a true Christian so much richer than other men?  To answer this, I will tell you what I mean by possessing all things.

 

I mean that God, three in one, all that he is, and all that he has, and all that he does, all that he has made or done, the whole universe, bodies and spirits, light, heaven, angels, men, and devils, sun, moon, stars, land and sea, fish and fowls, all the silver and gold, all beings and perfections, as well as mere man, are as much the Christian’s as the money in his pocket, the clothes he wears, or the house he dwells in, or the victuals he eats; yea, more properly his, more advantageously, more his than if he commanded all these things mentioned to be just in all respects as he pleased, at any time, by virtue of the union with Christ; because Christ, who certainly doth here possess all things, is entirely his, so that he possesses it all, more than a wife the property of the best and dearest of husbands, more than the hand possesses what the head doth.

 

All the universe is his, only he has not the trouble of managing it; but Christ, to whom it is no trouble to manage it, manages it for him a thousand times as much to his advantage as he could himself, if he had the managing of all the atoms in the universe.  Every thing is managed by Christ so as to be most to the advantage of the Christian.  Every particle of air, or every ray of sun; so that he in the other world, when he comes to see it, shall sit and enjoy all this vast inheritance with surprising, amazing joy.’[1]

 

Die Bybel sê dat jy ‘n akkurate selfbeeld moet hê, en nie ‘n hoë selfbeeld nie.  Moenie dink dat jy goed of wys is in jouself nie.  Moenie die wêreld se kreed, ‘Glo in jouself,’ aanvaar of dit vir jou kinders leer nie.  Moenie eers vir jou kinders sê:  ‘Ek glo in jou nie.’  Hierdie dinge is wêreldse wysheid.  Nathan Branden praat namens baie ander – selfs Christene – as hy sê:  ‘People who have little or no self-esteem have nothing to contribute to world.’[2]

 

Sielkunde sê dat ‘n lae selfbeeld sleg is en ‘n hoë selfbeeld goed.  Die waarheid is egter dat iemand met ‘n hoë selfbeeld te veel van homself dink.  Amy Carmichael slaan die spyker op die kop:  ‘If you think much about self, you don’t think enough.’  Iemand met ‘n lae selfbeeld bejammer homself, omdat mense hom nie erken, bedank, of raaksien nie.  Selfs vir dié persoon draai die lewe om hom.  ‘n Lae selfbeeld is niks anders as verskuilde hoogmoed nie.

 

Dink dan reg oor jouself.  Moenie dink dat jy goed of wys is nie (3:18, 8:2, Jesaja 5:21).  Galasiërs 6:3 sê:  “Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.”  En Romeine 12:3:  “Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.”  Jesus het gesê jy moet jouself verloën, haat, en walg – nie jouself verhef nie (Lukas 9:23, 14:26, Esegiël 36:31).  Jy moet min dink van jouself; arm van gees en nederig wees (Matteus 5:3, Jakobus 4:6).  Jy moet besef dat jy ‘n hopelose en verlore sondaar is (Lukas 18:13-14).

 

Kontrasteer dit met wat sielkunde sê:  ‘The most serious sin is the one that causes me to say “I am unworthy”.’[3]  ‘Once a person believes he is an “unworthy sinner” it is doubtful if he can honestly accept the saving grace God offers in Christ.’[4]

 

Paulus het gesê dat hy die minste van die apostels is, die minste van alle gelowiges, en die grootste van sondaars (1 Korintiërs 15:9, Efesiërs 3:8, 1 Timoteus 1:15).  Hy het ook na homself verwys as ‘n ellendige mens (Romeine 7:24).  Hy het homself en sy selfgeregtigheid as drek beskou om Jesus se geregtigheid te verkry (Filippense 3:7-9).  Self-liefde is ‘n kenmerk van ongelowiges en nie van Christene nie (2 Timoteus 3:2, Filippense 2:3-4).  Ja, God het jou na sy beeld gemaak en jy is nie ‘n dier nie (Genesis 1:26-27).  Maar ‘n hoë selfbeskouing is onbybels en lelik.

 

Jy moet besef dat jy ryk is in Christus (3:21-23).  Jesus alleen is waardig en deur sý geregtigheid is jy waardig voor God (Openbaring 5:2-5, 3:4, 2 Korintiërs 5:21, Jesaja 43:4).  Jesus het nie gesterf omdat jy waardig was nie, maar ten spyte daarvan dat jy ‘n onwaardige sondaar is (Romeine 5:8).  Party mense sê dat Jesus vir jou sou sterf as jy die enigste persoon op aarde was.  Dit is waarskynlik waar, maar dit wys nie dat jy waardig is nie, maar dat jou sonde alleen groot genoeg was om so ‘n prys te vereis.

 

As jy selfversekerd voel en hoog dink van jouself, sal jy in jouself soek na vervulling.  Jy sal nie by Jesus kom soek nie, en gevolglik ook uitmis op die volheid wat net in Hom te kry is.

 

’n Skoon gewete (4:1-5)

Almal in die buurt ken vir Gary as ‘n gawe inwoner wat mense help en altyd vriendelik groet.  Na 15 jaar kom dit uit dat hy al vir jare met dwelms handel en skuldig bevind is aan elf verkragtings en ‘n moord.  Skielik besef jy dat jy nooit die ware Gary geken het nie.  Wilma is bekend as ‘n stil, kortaf, en eenkant tannie in die kerk.  Op ‘n dag gaan kuier jy by haar.  Daar vind jy uit dat sy baie gaaf is, gasvry is, vir die armes sorg, en getrou bid vir die kerk.

 

Het jy al mense verkeerd opgesom?  Paulus waarsku:  “Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna.  Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie.” (1 Timoteus 5:24-25).  1 Korintiërs 4:1-5 leer vir ons ‘n soortgelyke les.

 

Paulus wou nie hê dat die Korintiërs in hom, Apollos, of Cefas (Petrus) moes roem nie (3:4, 21, 1:12).  Hulle was maar net dienaars van Christus (4:1).  Hulle was maar net rentmeesters wat die plaas moes bestuur, en nie die eienaar nie (Lukas 12:42, 1 Petrus 4:10, Titus 1:7).  Moet daarom nie vra hoeveel eiendom die rentmeester namens die eienaar bestuur nie.  Vra eerder of hy getrou is daarin (4:2)?

 

Paulus het nie omgegee as mense sleg van hom gepraat het, of meer van Apollos gehou het nie (1:12).  Net hy, en nie ander nie, het geweet wat in sy hart was (4:3).  Sy gewete het hom nie gepla nie (4:3).  Hy kon vir die Joodse Raad sê:  “Broeders, ek het met ‘n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag.” (Handelinge 23:1).  Ek het op ‘n tyd getwyfel oor my roeping en wou die bediening verlaat.  ‘n Ouer man het vir my gevra:  ‘Are you doing what you are doing with a clear conscience?’  Toe ek ‘ja’ antwoord het hy gesê:  ‘Then get on with it!’

 

Maar onthou tog dat jou gewete jou kan bedrieg (Jeremia 17:9).  Daarom sê Paulus ook:  “want ek is my van geen ding bewus nie.  Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here.” (4:4).  Selfs as jy dink jy is onskuldig weet die Here beter en weet Hy die waarheid oor jou (Job 9:15, Psalm 143:2).

 

[1] Jou gewete kan verkeerd ingelig wees.  Toe ek op skool was het ‘n onderwyser vir ons geleer dat ‘n sekere daad nie sonde is nie.  Ek het vir jare só gelewe sonder dat my gewete my gepla het.

 

[2] Jou gewete kan jou sonde regverdig.  Jy kan byvoorbeeld na films kyk waarin hulle gedurig ‘Oh my G-d!’ sê, en jouself probeer oortuig dat dit nie verkeerd is nie.

 

[3] Jy kan jou gewete skroei.  Ek dink byvoorbeeld aan iemand wat so baie lieg dat dit later nie meer sy gewete pla nie.

 

Om ‘n skoon gewete te hê is goed.  Maar ‘n skoon gewete beteken nie jy is onskuldig nie.  God ken ons harte en sal besluit of ons onskuldig is of nie.  Hoor weer wat Paulus sê:  “want ek is my van geen ding bewus nie.  Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here.” (4:4).  1 Johannes 3:20 lees:  “want as ons hart ons veroordeel, God is meer as ons hart, en Hy weet alles.”

 

Paulus het hom nie aan mense se lofprysing of afkeer gesteur nie.  Hy het sy eie hart geken en geweet dat die Here oor die geheime dinge sal oordeel.  “Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborge dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak; en dan sal elkeen lof van God ontvang.” (4:5).  In Romeine 2:16 praat Paulus van “die dag wanneer God die verborge dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel”.  Salomo het gesê:  “Want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg.” (Prediker 12:14).

 

Sorg net dat jy getrou is, jou beste doen, en dat jou gewete skoon is.  Volg Paulus se voorbeeld:  “Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ‘n rein gewete te hê.” (Handelinge 24:16).  As jy dít doen dan maak dit nie saak as mense sleg dink en praat van jou nie (4:2-3).  Honde tjank vir die maan, maar die maan skyn nog.

 

Hoe kan jy jou gewete skoon kry?

 

 • Bely jou sonde. As jy dit nié doen nie sal jy jou gewete skroei sodat dit ‘n gevoellose eelt word.
 • Bely die sonde in jou verlede. Moet egter nie aanhou om skuldig te voel nadat jy dit bely het nie. Toe ek skuldig gevoel het oor die sonde in my verlede het ‘n ouer predikant vir my gesê: ‘Wat het die verlede te doen met die hede?’
 • Lig jou gewete reg in deur dit met die Skrif te voed. Dit sal help dat jy nie skuldig voel oor dit wat nie sonde is nie. Iemand kan byvoorbeeld sê dat dit sonde is as jy in die aand eerder as in die oggend stiltetyd hou. Jy hoef nie skuldig te voel oor so iets nie, want dit staan nie in die Bybel nie.

 

As jou gewete skoon is hoef jy jou nie te steur aan mense se fronse nie (4:3).  Jy moet egter oppas dat jy nie vir hulle rede gee om sleg van jou te dink en te praat nie.  ‘n Ongetroude man kan nie gereeld by ‘n getroude vrou kuier en sê:  ‘Ons doen niks verkeerd nie.  My gewete is skoon.  As mense wil sleg dink is dit hulle probleem.’

 

Jy kan alleen ‘n rein gewete hê deur Jesus, want dit is sy bloed wat ons “gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.” (Hebreërs 9:14).  Om veilig te wees op die oordeelsdag kan ‘n skoon gewete nie jou fondasie wees nie.  Slegs Jesus kan verseker dat jy die oordeel slaag (4:4, Romeine 8:1, 33, Johannes 5:24, Judas 24).  Moet ook nie die lof van mense soek nie, maar wag dat die Here jou beloon (4:5, 3:21, 14-15, Matteus 6:3-4, 6, 18, 10:41-42).

 

Soos jy nie wil hê dat ander jóú moet oordeel nie, moet jy ook nie húlle motiewe en lewe oordeel nie.  Moenie sê:  ‘Sy Whatsapp status en die prent wat hy op Facebook gesit het was direk op mý gemik’ nie.  Of:  ‘Ek weet hoekom sy nie my oproepe antwoord nie:  sy wíl nie met my praat nie.’  Is jy 100% seker?  ‘Nee, maar ek wéét net!’  Hoe weet jy?  Is jy God wat mense se motiewe ken en al die feite van die situasie het?  Wag eerder vir die dag wanneer die Here kom en die geheime dinge aan die lig sal bring (4:5).

 

Die graad 8 onderwyser van Hoërskool Gemiddeld in die Kaap vat die o/14 A span om krieket te gaan kyk op Nuweland.  In die wedstryd slaan AB de Villiers 100 van net 40 balle.  Die seuns kritiseer sy spel en sê dat sy kaphoue nie ortodoks is nie, en dat sy dryfhoue nie ‘n klassieke styl het nie.  AB hoor dit, maar steur hom nie aan die kritiek nie.  Hy weet dat hy sy beste gedoen het en sy span gehelp het om te wen.  Elke seun verbeel hom dat hy beter kan doen, maar ons almal weet wat die waarheid is.

 

Moenie soos daardie seuns wees nie.  Dink reg oor jouself.  Besef wat jy in Jesus het, maar moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te dink nie.  Ook moet jy jou nie steur aan wat ander van jou dink nie.  Wie se opinie is dit buitendien wat op die oordeelsdag gaan tel?  Ander s’n, joune, of God s’n?  “Want nie hy wat homself aanbeveel, dié is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word.” (2 Korintiërs 10:18).

[1] Works: volume 2, p.617

[2] How to Raise your Self-Esteem, p.147

[3] Robert Schuller, aangehaal in Power Religion, p.253

[4] Robert Schuller, Self Esteem, p.98

Wat sal jy met die evangelie doen?

Hand stretched out

Joel Beeke is ‘n predikant in Amerika.  Kort na hy by ‘n nuwe gemeente begin het, het hy sy vriend Ernest Reisinger, besoek.  ‘Ek weet nie wat om te doen nie,’ het Beeke gesê.  ‘Niemand in die gemeente staan neutraal teenoor my nie.  ‘n Paar mense is mal oor my en die res haat my.’  Reisinger het sy hand op Beeke se bo-been geklap:  ‘Dis wonderlik!’ het hy gesê, ‘dit beteken jy is besig om deur te dring!’  Presies dít is wat die evangelie vereis:  wees lief daarvoor en verdedig dit, of haat en verwerp dit.  Handelinge 28:17-31 illustreer dit.

 

Paulus verdedig die evangelie (v.17-23)

In 1988 het John MacArthur The Gospel According to Jesus geskryf.  Die boek was ‘n poging om die oppervlakkige evangelie van die Amerikaanse kerk reg te stel.  Baie predikers en teoloë het gesê dat Jesus jou Verlosser kan wees sonder dat Hy jou Here is:  jy kan gered wees sonder dat jou hart verander is; in sonde volhard en nogsteeds oppad wees hemel toe.  MacArthur wou dié dwaling regstel.  Toe die boek sy verskyning maak, het baie dit aangeval.  Baie jare later het MacArthur in ‘n onderhoud met Iain Murray gesê:  ‘I never dreamed that I would spend a great deal of my ministry protecting the gospel from evangelicals.’ (vry aanhaling).  Dis tragies dat Paulus die evangelie teen God se volk Israel moes verdedig.

 

Toe Paulus in Rome kom het hy die Joose leiers na hom toe geroep.  Volgens gewoonte het hy die evangelie eerste aan die Jode verkondig (Romeine 1:16).  Hy het aangeneem dat die Jerusalem-Jode se klagtes teen hom hulle ore bereik het, en wou dit regstel.  ‘Die hof het my onskuldig bevind,’ het hy gesê.  ‘Omdat die Jode beswaar aangeteken het móés ek my op die keiser beroep – ek het nie ‘n ander keuse gehad nie.  Ek is nie hier omdat ek iets teen my volk het nie, maar omdat hulle iets teen mý het.  Ek het geen begeerte om wraak te neem nie.  Die ware rede hoekom ek in boeie is, is omdat ek die hoop van Israel – die Messias en die opstanding van die liggaam – verwag.’[1]

 

Wou Paulus homself verdedig?  Of het hy opgestaan vir die evangelie?  Die Jode het vir hom gesê:  “Ons het geen briewe oor u van Judéa ontvang nie; ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slegs van u berig of gepraat nie.  Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink; want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend dat oral daarteen gespreek word.” (v.21-22, vgl. 24:5).  Paulus se lewe was rein.  “en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.” (1 Petrus 2:12).

 

Paulus het met die Jode afgespreek om op ‘n sekere dag na hom toe te kom. Hulle het in groot getalle opgedaag.  Van die môre tot die aand het hy die evangelie van die Koninkryk verkondig en uit die Wet en Profete bewys dat Jesus die Messias is.[2]

 

Moenie met jou hande in jou sakke staan en toekyk hoe mense die evangelie aanval nie.  Doen iets; verdedig dit!  Hoe moet jy dit doen?  Jy kan nie lojaal wees aan ‘n evangelie waaraan jy geen waarde heg nie.  Eers as jy vir jouself gesmaak het dat die evangelie goed is, sal jy dit verdedig.  Sorg dat jy die feite van die evangelie ken, sodat jy dit kan verdedig.  Kry Galasiërs onder die knie en memoriseer Paulus se opsomming van die evangelie in 1 Korintiërs 15:3-4:  “Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte”.

 

Beskerm die evangelie teen evolusie.  Evolusie sê dat dood voor sonde in die wêreld was; dat dood nie ‘n straf op die mens se sonde is nie.  Dit peuter met die evangelie:  was Jesus se dood God se straf op ons sonde of nie?  Veg om die evangelie teen liberale teologie te beskerm.  Liberale teoloë ontken Jesus se dood in ons plek[3] en sy liggaamlike opstanding uit die dood.  Verdedig die evangelie teen TBN se Prosperity predikers en hulle volgelinge.  Dié mense sê dat Jesus aarde toe gekom het sodat ons ryk, voorspoedig en gesond kan wees.  Vir hulle gaan die goeie nuus oor geld en nie oor die vergifnis van sonde nie.  Beskerm die evangelie teen kultusse; teen dié wat ‘n ander Jesus verkondig.  Dié groepe sê ons gaan hemel toe as ons in Jesus glo plus sekere reëls volg.  Hulle verwerp die evangelie van verlossing uit genade alleen deur geloof alleen in Christus alleen.  Moenie bang wees om op te staan by die werk, skool en in jou familie nie.  Moet ook nie bang wees as jou opponent slim argumente en antwoorde het nie.  God is aan jóú kant.  Die meeste mense wat die evangelie verwerp het dit nog nooit vir hulleself getoets nie, maar verwerp dit op grond van ander se getuienis (v.22).

 

As jy die evangelie verdedig moet jy nie net jou opponente se valsheid uitwys of aanspreek nie.  Bevorder ook die waarheid.  Jou krag om ander te oortuig lê nie daarin dat jy ander weerlê nie, maar in die evangelie self:  dít is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo.[4]

 

Hoekom is dit belangrik om die evangelie te verdedig?  Jesus antwoord:  “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.  Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.” (Matteus 10:32-33).

 

Die Jode verwerp die evangelie (v.24-31)

Adolf Hitler was ‘n Duitse diktator.  Hoe het mense teenoor sy diktatorskap gereageer?  Dink jy enigiemand het ‘n traak-my-nie-agtige houding ingeneem?  Die wêreld het hom, òf gehaat en teëgestaan (soos Engeland en Amerika), òf hulle lojaliteit aan hom bewys (soos Italië en Japan).  So is dit met Jesus en die evangelie:  jy moet Hom haat of liefhê.  Jy kan nie onpartydig wees of Hom ignoreer nie.  As jy nie vir Hom is nie is jy teen Hom.[5]

 

Toe Paulus klaar gepreek het was daar twee reaksies:  “sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly.” (v.24).  Hoekom het party geglo en ander nie?  In v.25-27 antwoord Paulus uit Jesaja 6:9-10:

 

“Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek en gesê:

‘Gaan na hierdie volk en sê:

Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie,

en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

Want die hart van hierdie volk het stomp geword,

en met die ore het hulle beswaarlik gehoor,

en hulle oë het hulle toegesluit,

sodat hulle nie miskien met die oë sou sien

en met die ore hoor

en met die hart verstaan

en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.’”

 

Met ander woorde, hulle het hulle harte verhard.  Daarom het God ook hulle harte verhard en die evangelie van hulle weggevat (Matteus 21:43).  Voortaan sou Hy na die heidene toe gaan (v.28, Johannes 10:16).  Sondaars glo of verwerp die evangelie, omdat Gód hulle oë oopmaak of aan die hardheid van hulle harte oorgee.  Lukas skryf:  “Maar Paulus en Bárnabas het vry-uit gespreek en gesê:  Dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word.  Aangesien julle dit egter verwerp en julleself die ewige lewe nie waardig ag nie—kyk, ons wend ons tot die heidene… En toe die heidene dit hoor, was hulle bly; en hulle het die woord van die Here geprys; en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.” (13:46, 48).  Jesus het gesê:  “Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae.  Alles is aan My oorgegee deur my Vader; en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun en hy aan wie die Seun dit wil openbaar.” (Lukas 10:21-22).

 

Vir twee volle jare het Paulus rustig in Rome gewoon.  Hy het tente gemaak en geskenke ontvang en homself só onderhou (18:3, Filippense 4:18).  Hy het nie tyd gemors nie, maar die twee jaar goed benut “en almal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus, met volle vrymoedigheid sonder enige verhindering.” (v.30-31).  Hy was nou wel in boeie, maar die evangelie was nie (2 Timoteus 2:9).  In dié tyd het hy Filippense, Efesiërs, Kolossense en Filemon geskryf.[6]  Na die twee jaar in Rome is hy vrygelaat[7], het hy nog kerke besoek, en 1 Timoteus en Titus geskryf.  Jesus se opdrag was dat die evangelie tot aan die eindes van die aarde verkondig moet word (1:8).  Deur Paulus het die evangelie Rome bereik.  In Romeine 16:26 kon hy skryf:  “[The gospel] has been made known to all nations” (ESV).  Hy is weer gevange geneem.  Uit ‘n koue tronksel het hy 2 Timoteus (sy laaste brief) geskryf.  Volgens oorlewering het keiser Nero hom onthoof.

 

Reageer vandag op die evangelie.  “Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.” (2 Korintiërs 6:2).  Maar voor jy reageer moet jy weet wat Jesus van jou vereis.

 

[1] Jesus vereis dat jy jou sondige self moet haat.  Jy moet bereid wees om jou lewe vir Hom te gee.  Jy moet Hom elke dag volg en nie net wanneer dit jou pas nie (Lukas 9:23).

 

[2] Jesus vereis dat jy liewer is vir Hom as vir jou familie.  Wie sal jy kies as jy tussen Jesus en jou familie moet kies (Lukas 14:26)?  As jy Hom wil volg moet jy gewillig wees om alles prys te gee (Lukas 14:33).

 

[3] Jesus vereis dat jy jou van jou sonde bekeer (17:30).  Is jy bereid om sekere sondes te los, maar nie almal nie?  Is daar één sonde wat jy net nie wil los nie?  Jesus het gesê:  “As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.  En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie.” (Matteus 5:29-30).

 

[4] Jesus vereis dat jy die evangelie moet glo (Markus 1:15).  Moenie jou eie weergawe van die evangelie glo nie.  Glo die Bybel se Jesus en evangelie.  Die Bybel sê Hy is volkome God en mens.  Hy het geen sonde gedoen nie.  Hy het aan die kruis gesterf vir sondaars.  Hy is begrawe en het liggaamlik opgestaan uit die dood op die derde dag.  Geloof beteken om hierdie feite te aanvaar, te vertrou dat Hy jou kan red van jou sonde, en na Hom toe te kom.

 

[5] Jesus vereis dat Hy nie net ‘n deel van jou lewe sal wees nie, maar jou hele lewe.  Hy moet alles wees of niks.  Hy moet in jou bly en jy in Hom (Galasiërs 2:20, Johannes 6:53, 15:5).

 

[6] Jesus vereis dat jy Hom bo alles liefhet en doen wat Hy sê (Johannes 14:15, Lukas 6:46, 10:27).

 

Pasop vir die dodelike strik waarin baie al beland het.  Hulle skep ‘n Jesus en evangelie waarmee hulle gemaklik is; ‘n Jesus en evangelie wat nie so rigied, radikaal, veeleisend, aanstootlik, en ongemaklik is nie; “…‘n ander Jesus… ‘n ander evangelie” (2 Korintiërs 11:4).  Moenie jou gewete bedrieg en dink Jesus en die evangelie se eise sal weggaan as jy dit ignoreer of sê dit bestaan nie.  As jy sy stem vandag ignoreer en onverskillig is, bestaan die kans dat Hy jou hart verhard (Hebreërs 3:15, 10:26, 29).  Om vir Jesus te sê ‘wag’ is om ‘nee’ te sê, want almal wat nie vir Hom is nie is teen Hom.

 

John Bunyan het dit geniet om sonde te doen – veral op Sondae.  Toe hy op ‘n dag in die kerk sit, het die predikant hierteen gepreek.  Bunyan was oortuig dat dié preek voorberei was om sy boosheid uit te wys.  Hy het skuldig gevoel en met ‘n swaar gemoed by die kerk uitgestap.  Hy het probeer om van die preek te vergeet, sodat hy weer sy sonde kon doen.  Dieselfde dag nog, terwyl hy sonde doen, het daar ‘n stem in sy siel gesê:  ‘Will you leave your sins and go to heaven or have your sins and go to hell?’[8]  Dít is die vraag wat Jesus en die evangelie vandag voor jou stel.  Wat sal jy daarmee doen?

[1] Sien v.17-20, 24:15, 26:6-8.

[2] Genesis 3:15, Eksodus 12, Deuteronomium 18:15-19, Psalm 16, 22, 69, Jesaja 11, 53, ensovoorts.

[3] In teologie noem ons dit sy plaasvervangende soendood.

[4] Romeine 1:16

[5] Matteus 12:30

[6] Efesiërs 6:20, Filippense 1:13-14, Kolossense 4:18, Filemon 23

[7] Filippense 1:19, Filemon 22

[8] John Bunyan, Grace Abounding to the Chief of Sinners, p.13

’n Christen se persoonlike lyfwag

Body guards

Lewendige beeldmateriaal op YouTube wys hoe John F. Kennedy se lyfwagte aangesê is om van die Amerikaanse president se motor af weg te tree.  Kort daarna het Lee Harvey Oswald vir Kennedy doodgeskiet.

 

Sal ‘n Christen ooit sonder ‘n lyfwag wees?  Die gebeure in Handelinge 21:23-23:35 roep ‘n definitiewe ‘nee’.

 

Beskerm deur die wet (22:23-29)

Een van my vriende het in die grensoorlog geveg.  Hy vertel hoe hulle SWAPO (South West African People’s Orginization) terroriste gevang en ondervra het.  As die terroriste nie die inligting wou gee nie, is hulle kop-eerste begrawe.  As hulle opgehou skop het, is hulle oopgegrawe en wéér ondervra.  Nóg ‘n manier hoe hulle inligting gekry het, was om die terroriste tussen twee perde vas te maak en die perde te laat hardloop.  Ja, dis wreed.  Maar in Paulus se tyd was dit erger.

 

Die kommandant wou uitvind hoekom die skare so teen Paulus gekant was.  Om die inligting te kry het hy beveel dat Paulus gegesel moes word.  Paulus het al voorheen dié straf gekry (2 Korintiërs 11:23-25):  slae oor sy bene en rug met ‘n kort sweep wat stukke yster of been aan die punte gehad het.  Hy wou dit vermy en het van sy Romeinse regte gebruik gemaak:  “Is dit u geoorloof om ‘n Romeinse burger, en dit onveroordeeld, te gésel?” (22:25).  Volgens wet kon ‘n Romeinse burger nie geboei word, voordat hy nie regverdig verhoor is nie.  En selfs dán kon hy nie op só ‘n skandelike wyse gestraf word nie.  Toe die kaptein gehoor dat Paulus ‘n Romeinse burger was, het hy dadelik vir die kommandant gaan sê.  Die kommandant was bang; hy kon in groot moeilikheid beland het.  Hy moes seker maak en het vir Paulus gevra:  “Sê vir my of jy ‘n Romein is?  En hy antwoord:  Ja.  Toe sê die owerste oor duisend:  Ek het hierdie burgerreg vir ‘n groot som verkry (deur omkopery)!  En Paulus sê vir hom:  Maar ek het dit deur geboorte.” (22:27-28).

 

Kan ons God se beskerming verwag as ons martelaarskap soek, sodat ons beroemd kan wees?  Wil jy bejammer of geprys word as ‘n martelaar?  Ek praat nie net van fisiese marteling nie.  Party mis etes, slaap min, raak siek, brand uit, of sterf omdat hulle hard werk vir Jesus.  Maar eintlik doen party dit omdat hulle lof soek.  In Matteus 10 wys Jesus vir ons die balans.  Ja, as jy die Here dien sal jou lewe soms in gevaar wees (v.16).  Tog sê Jesus in dieselfde konteks:  “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe.” (v.23).  Geld dié beginsel nie in al ons diens vir Jesus nie?  Moet jy siek raak, min slaap, of uitbrand as jy dit kan help?  God het ons geroep om so lank as moontlik te lewe.  Om martelaarskap te soek is selfmoord en ‘n oortreding van die sesde gebod.  Die kannibale op Tanna eiland wou vir John Paton doodmaak.  Hy en Mnr. en mev. Mathieson het bootjies gereed gekry om te vlug.  Toe besluit Mnr. Mathieson om te bly.  Hy het hom in sy studeerkamer toegesluit en gesê dat hy op die eiland wou sterf.  Paton skryf:

 

‘We tried to show him the inconsistency of praying to God to protect us or grant us means of escape, and then refusing to accept a rescue sent to us in our last extremity.  We argued that it was surely better to live and work for Jesus than to die a self-made martyr, who, in God’s sight, was guilty of self-murder.  His wife wept aloud and pled with him, but all in vain!  He refused to leave or to unlock his door.  I then said, ‘It is now getting dark.  Your wife must go with the vessel, but I will not leave you alone.  I shall send a note explaining why I am forced to remain; and as it is certain that we shall be murdered whenever the vessel leaves, I tell you that God will charge you with the guilt of our murder.’[1]

 

Genadiglik het Mnr. Mathieson tot sy sinne gekom en kon hulle die eiland veilig verlaat.

 

God sal ons beskerm, maar Hy red ons dikwels deurdat ons – soos Paulus (22:25) – ons gesonde verstand gebruik.

 

Beskerm deur die kommandant (22:30-23:10)

In die laat 1800’s het liberale teologie in Engeland se Baptiste Unie ingesluip.  Predikante het die liggaamlike opstanding van Jesus, sy maagdelike geboorte, die sondeval, die inspirasie van die Skrif, en ander sentrale leerstellings in twyfel getrek.  Charles Spurgeon het dit teëgestaan.  In ‘n preek op 16 Oktober 1887 het hy gesê:  ‘Truth is usually in the minority in this evil world… what I believe I shall believe, even if I believe it alone.’[2]  Op 28 Oktober 1887 het hy die Unie bedank.  By die Unie se vergadering in April 1888, het hulle Spurgeon uitgestem:  2000 teen 7!  Sy eie broer is mislei en het teen hom gestem.  Spurgeon het vir ‘n vriend geskryf:  ‘Pray for me, that my faith fail not.’[3]  Vyf jaar later, op 26 Oktober 1891 het Spurgeon sy vriende by Herne Hill stasie gegroet met dié woorde:  ‘The fight is killing me.’[4]  Dit was die laaste keer wat hy hulle gesien het.  Hy het siek geword, en op 31 Januarie 1892 die hemelse kus bereik.

 

Soos Spurgeon het Paulus in Handelinge 23 alleen gestaan.  Tog was hulle nie heeltemal alleen nie.  Die Here het by hulle gestaan.

 

Die kommandant kon nogsteeds nie agterkom hoekom die Jode vir Paulus wou doodmaak nie.  Wat sou hy doen om uit te vind?  Hy het die Joodse Raad bymekaar geroep.  Paulus het homself verdedig en dadelik aangedui dat hy onskuldig was:  “Broeders, ek het met ‘n volkome goeie gewete voor God gewandel tot op hierdie dag.” (23:1).  Die hoëpriester, Ananias, was bekend vir sy kort humeur.  Hy het beveel dat hulle Paulus op die mond moes klap (cf. Johannes 18:22).  Paulus het kwaad geword:  “God sal u slaan, gewitte muur!  U sit tog om my volgens die wet te oordeel, en beveel u in stryd met die wet dat ek geslaan moet word?” (23:3).  Die implikasie van sy woorde was duidelik:  ‘Van buite af lyk jy mooi soos ‘n wit muur, maar binne jou is die stene van modder gemaak.  Jy is skynheilig.  Jy maak of ék die wet oortree, maar eintlik is dit jý wat die wet oortree en straf uitdeel sonder dat ek skuldig bevind is.  Het jy vergeet dat die wet sê:  “Julle mag geen onreg doen in die gereg nie… Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel.” (Levitikus 19:15)?  Het jy Spreuke 17:26 mis gelees:  “Is dit alreeds nie goed om die regverdige te beboet nie—om edeles te slaan is onbetaamlik.”?’

 

Hoe het die Raad gereageer toe hy dít sê?  “Skel jy die hoëpriester van God uit?  Daarop sê Paulus:  Ek het nie geweet, broeders, dat hy hoëpriester is nie, want daar staan geskrywe:  Van ‘n owerste van jou volk mag jy nie kwaad spreek nie.” (23:4-5).  Hoe het Paulus dan nie geweet Ananias is die hoëpriester nie?  Miskien het sy swak sig hom verhinder om dit te weet (Galasiërs 4:13-15, 6:11).  Of dalk het die hoëpriester nie sy ‘uniform’ aangehad nie, omdat die kommandánt die vergadering byeengeroep en gelei het (22:30).  Wat die rede ookal was, Paulus het Eksodus 22:28 geken en bely dat hy verkeerd was.

 

Paulus het besef dat hy geen geregtigheid in dié vergadering sou kry nie.  Hy het uitgeroep:  “Broeders, ek is ‘n Fariseër, die seun van ‘n Fariseër.  Oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg.” (23:6).  Die Sadduseërs was teologies liberaal.  Hulle het net die eerste vyf boeke van die Ou Testament aanvaar.  Volgens hulle was daar niks van die opstanding of lewe na die dood in Genesis tot Deuteronomium nie.  Jesus het hulle reeds in Lukas 20:27-40 verkeerd bewys.  Die Fariseërs was teologies konserwatief.  Hulle het in die opstanding, asook in lewe na die dood geglo.  Hulle het die hele Ou Testament geglo, maar ook die oorlewerings van hulle voorvaders as gesaghebbend aanvaar.  Toe hulle besef dat Paulus, soos hulle, in die opstanding glo, het hulle hom verdedig:  “Ons vind geen kwaad in hierdie man nie; en as ‘n gees met hom gespreek het, of ‘n engel, laat ons nie teen God stry nie.” (23:9).  Paulus het in die vorige hoofstuk vertel hoe hy die opgestane Jesus gesien het, maar hulle het gedink dat dit dalk ‘n engel was (Johannes 12:29).  Toe die vergadering warm raak, het die kommandant gesien dat Paulus verskeur gaan word.  Sy soldate het gekom en vir Paulus gered.  Hulle het hom na die Fort toe geneem en daar bewaar.

 

Moes jy al ooit alleen stand inneem by die werksplek, skool, of in jou familie?  Het dit al gebeur dat jy die enigste een was wat teen aborsie, homoseksualiteit en seks buite die huwelik moes staan; wat Bybelse tugtiging verdedig het; wat Genesis 1 as geskiedenis, en Jesus as die enigste Weg na die Vader toe aanvaar het?  Jesus sal jou help, vertroos en verdedig.  Paulus se woorde geld ook vir jóú:  “In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat.  Mag dit hulle nie toegereken word nie!  Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor; en ek is uit die bek van die leeu verlos.  En die Here sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan.  Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid!  Amen.” (2 Timoteus 4:16-18).

 

‘n Rein gewete sal help wanneer almal teen jou staan.  Is daar iets waaroor jou gewete jou pla?  Net deur Jesus se kruisdood kan jy ‘n rein gewete hê.  Jy moet jou bekeer, jou sonde bely, en op Jesus vertrou.  Jy moet glo dat Hy God is, mens geword het, en die straf gedra het wat óns verdien.  Jy moet bely dat Hy die Here is, en Hom gehoorsaam.  Hoor wat die Bybel oor ‘n rein gewete sê:

 

 • “Daarom oefen ek my ook om altyd voor God en die mense ‘n rein gewete te hê.” (24:16).
 • “want ek is my van geen ding bewus [teen my] nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie; maar Hy wat my beoordeel, is die Here.” (1 Korintiërs 4:4).
 • “Want ons roem is dit: die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle.” (2 Korintiërs 1:12).
 • “Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees.” (2 Korintiërs 5:11).
 • “Ek dank God, wat ek van my voorouers af in ‘n rein gewete dien” (2 Timoteus 1:3).
 • “laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” (Hebreërs 10:22).

 

Wat sal gebeur as jy aanhoudend jou gewete ignoreer?  Jy sal jy dit skroei, sodat dit soos ‘n eelt geen gevoel meer het nie.  Wanneer die Gees jou gewete waarsku en sê:  ‘Daar is ‘n afgrond voor!’, sal jy dit nie hoor nie.  Iemand wat sy gewete skroei het sy waarskuwings- en beskermingsisteem beskadig.

 

Beskerm deur sy susterskind (23:11-22)

In Alfred Hitchcock se film, The man who knew too much, het Doris Day gesing:

 

When I was just a little girl

I asked my mother, what will I be

Will I be pretty, will I be rich

Here’s what she said to me.

Que Sera, Sera,

Whatever will be, will be

The future’s not ours, to see

Que Sera, Sera

What will be, will be.

When I was young, I fell in love

I asked my sweetheart what lies ahead

Will we have rainbows, day after day

Here’s what my sweetheart said.

Now I have children of my own

They ask their mother, what will I be

Will I be handsome, will I be rich

I tell them tenderly.

 

Stem die Bybel saam met hierdie woorde?  God is die Een wat “alles werk volgens die raad van sy wil” (Efesiërs 1:11).  Teoloë noem dit predestinasie.  Die lied wat ek aangehaal het leer nie predestinasie nie, maar fatalisme.  Wat is die verskil?  Fatalisme sê dat toeval die oorsaak van alles is.  Mense wat dít glo is geneig om passief te wees en depressief te raak:  ‘Whatever will be, will be,’ en jy kan níks daaraan doen nie.  Paulus het in predestinasie geglo:  God bepaal nie net die einddoel nie, maar ook die middele.  Ja, God het bepaal dat Paulus Rome toe sou gaan (23:11), maar dit het nie gemaak dat Paulus passief is nie.  Inteendeel, dit het hom vertroos.  Hy was bly dat sy wens om Rome toe te gaan, vervul kon word (Romeine 15:31-32).  Hy was bly dat die evangelie deur hóm, die eindes van die aarde sou bereik (1:8).  Toe die nuus kom dat die Jode hom wou doodmaak, het hy aksie geneem en gesorg dat hulle plan omver gegooi word (23:17).

 

Om in God se Naam te sweer dat jy sonde sal doen, is om sy Naam ydelik te gebruik.  Dit is wat 40 Jode gedoen het.  Hulle het gesweer dat hulle nie sou eet of drink, totdat hulle vir Paulus doodgemaak het nie.  Hulle het vir die Joodse Raad gesê:  “Ons het ons met vervloeking verwens om niks te gebruik totdat ons Paulus doodgemaak het nie.  Laat dan nou, saam met die Raad, aan die owerste oor duisend weet om hom môre af te bring na u toe, asof u oor sy saak noukeuriger ondersoek wil doen.  En ons is gereed om hom uit die weg te ruim voordat hy by u kom.” (23:14-15).  God het gesorg dat Paulus se susterskind dit uitgevind het.  Hy het dadelik vir Paulus gaan sê.  Paulus het hom na die kommandant toe gestuur.  Die kommandant sou sorg dat Paulus veilig is.

 

As jy nie onderskeid maak tussen Bybelse predestinasie en heidense fatalisme nie, sal jy jou God-gegewe verantwoordelikheid ignoreer.  ‘n Paar voorbeelde sal duidelik maak wat ek bedoel.

 

[1] Jy móét glo dat die dag van jou dood bepaal is (Job 14:5), maar jy moenie sê:  ‘Ek hoef nie medisyne te gebruik as ek siek is nie; ek kan in elk geval nie voor my tyd sterf nie.’  ‘n Vrou in Nelspruit het kanker gekry en gesterf.  Ek het vir die predikant gevra:  ‘Hoekom laat die Here dit toe?’  Sy antwoord was Bybels en wys:  ‘Wel Ivor, sy het vir 47 jaar gerook.’

 

[2] Jy móét glo dat die Here jou veilig in die hemel sal uitbring (Filippense 1:6), maar jy moenie sê:  ‘Ek kan nie my redding verloor nie; daarom kan ek sondig soos ek wil’ nie.  As jy onheilig is sal jy nie hemel toe gaan nie (Hebreërs 12:14).

 

[3] Jy móét glo dat God jou teen versoeking sal beskerm (Matteus 6:13), maar jy moenie daarmee speel en sê:  ‘Ek verstaan nie hoekom het ek in sonde geval nie – die Here het dan belowe om my te beskerm?’ nie.

 

[4] Jy móét glo dat God in jou behoeftes sal voorsien (Hebreërs 13:5), maar jy kan nie sê:  ‘God het belowe om in sy kinders se behoeftes te voorsien, en daarom kan ek lui wees en heeldag voor die TV lê en ontspan’ nie.

 

God wil hê ons moet sy bepaalde middele gebruik, en só sal Hy sy planne tot vervulling bring.  As jy bid sal jy ontvang; as jy nie bid nie sal jy nié ontvang nie (Jakobus 4:2).  Maar natuurlik moet ons nie die middele verafgod, sodat ons dáárop begin vertrou nie.  “As die HERE die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou; as die HERE die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter.” (Psalm 127:1).  Sê dié vers jy moenie wagte op die mure plaas, medisyne drink, hard werk vir ‘n inkomste, en teen sonde stry nie?  Óf sê dit jy moenie op hierdie dinge vertrou nie?

 

Beskerm deur soldate (23:23-35)

Maggie is ‘n Amerikaanse vrou.  Een nag stap sy om 23:00 in Hillbrow se strate.  Die stad se naglewe gons.  Sy sien ‘n groep van twintig Nigeriese dwelm-base buite ‘n shebeen.  Hulle staar haar aan.  Hoekom is sy nie bang nie?  Want saam met haar is 450 Navy Seals.  Die wat vír ons is, is baie sterker en meer as die wat téén ons is.  Die Here het vir Paulus hieraan herinner.

 

Die kommandant het twee van sy kapteins opdrag gegee om 200 voetsoldate, 70 ruiters, en 200 spiesvegters gereed te kry, sodat hulle vir Paulus Sesarea toe kon vat.  Die Here het 472 soldate gebruik om één man te beskerm!  Die soldate het in die nag vertrek (21:00), sodat hulle minder sigbaar sou wees.  Hulle het 64 km noord-wes gereis tot in Antipatris (vernoem na Herodes die Grote se pa, Antipater).  Die voetsoldate en spiesvegters het teruggedraai Jerusalem toe, en die ruiters het Paulus verder begelei tot in Sesarea.  Herodes Agrippa II se paleis en die goewerneur (Felix) se amptelike woning was hier.  Hier het hulle Paulus saam met die kommandant (Claudius Lisias) se brief aan Felix oorhandig.

 

Felix was ‘n wrede man.  Hy het omkoopgeskenke aanvaar.  Hy het rowery en geweld geïgnoreer.  Hy het honderde Joodse selote (‘n regse politieke party) gekruisig.  Hy het ‘n groep sluipmoordenaars oorwin, maar later van hulle gehuur om die Joodse hoëpriester Jonatan te vermoor.  As dit van sy karakter afgehang het, sou Felix nooit goewerneur geword het nie.  Sy broer Pallas was goed bevriend met die keiser.  Dít het gehelp dat hy goewerneur geword het.  Felix se lelike karakter verduidelik hoekom die kommandant, in sy brief, sekere feite uitgelaat en verdraai het.  In sy brief sê Claudius Lisias dat hy vir Paulus gered omdat hy uitgevind het hy is ‘n Romeinse burger.  Maar uit hfst.22 weet ons dat hy eers later uitgevind het dat Paulus ‘n Romeinse burger was.  Lisias sê ook nie ‘n dooie woord oor die feit dat hy vir Paulus gebind het nie.  As Felix dít moes uitvind was daar perde.  Felix het gesorg dat Paulus in Herodes se paleis bewaak word.

 

Jy hoef nie bang te wees vir die vyand nie.  Bid en vertrou dat God hulp sal stuur – selfs meer as wat jy nodig het (23:23).  Dink jy genoeg daaraan dat God sy engele opdrag gee om jou te beskerm?  Hoor die Woord van die Here:

 

 • Engele het vir Jakob beskerm toe hy vir Esau gevlug het (Genesis 28:12).
 • Toe die Siriese weermag vir Elisa omsingel het, het God duisende strydwaens van vuur gestuur om hom te beskerm (2 Konings 6:15-17).
 • In 2 Konings 19:35 het God ‘n engel gestuur om vir Hiskia en Jerusalem teen die Assiriërs te beskerm. Dié engel het in een nag 185 000 Assiriese soldate doodgemaak.
 • Psalm 34:8 sê: “Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.”
 • Psalm 91:11-12 sê: “want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet teen geen klip stamp nie.”
 • In Daniël 6:22 het ‘n engel die leeus se bekke gesluit, sodat Daniël nie verskeur is nie.
 • Jesus het gesê: “Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.” (Matteus 18:10).
 • Toe die apostels in die tronk was, het ‘n engel hulle kom uithaal (Handelinge 5:19).
 • In Handelinge 12:7-11 het ‘n engel vir Petrus uit die tronk bevry.
 • Hebreërs 1:14 sê van die engele: “Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?”

 

Moenie bang wees nie.  God is jou persoonlike lyfwag.  En as Hý vir jou is, wie kan teen jou wees?

 

Het jy al gehoor hoe die gedagte van bruidsmeisies onstaan het?  Party sê dat mense in sekere kulture bygelowig was.  Hulle het geglo dat bose geeste geluk gehaat het, en enige bruid ongelukkig wou maak.  ‘n Paar ander vroue het dus dieselfde rokke as die bruid aangetrek, sodat die bose gees nie geweet het wie die bruid was nie.  So kon hulle die gees flous, sodat dit nie iets aan die bruid kon doen nie.

 

Bose geeste weet wie die hemelse Bruid is.  Beteken dit ons moet bygelowig raak en bang wees?  Hoekom nie?  Want die Almagtige Bruidegom self is ons lyfwag, en daarom is ons altyd veilig.

[1] John G. Paton:  Missionary to the New Hebrides, p.217

[2] Iain Murray, The Forgotten Spurgeon, p.138

[3] Ibid, p.148

[4] Ibid, p.163