Wat jy oor geestelike oorlogvoering moet weet

Spiritual armour

Soos talle gelowiges glo Jane dat sekere mense in die geesteswêreld kan sien, en dat net húlle geestelike oorlogvoering verstaan.  Die res van ons is maar gewone Christene vir wie die Here Ef. 6 gegee het.  ‘n Mens kry die idee dat die Skrif nie genoeg is vir hierdie mense nie, en dat profeet so-en-so uiteindelik die boek geskryf het wat die kerk uit die duisternis van haar onkunde sal bevry.  Maar ware Christene glo dat Ef. 6 se wapenrusting voldoende is.

 

Wat is die wapenrusting? (v.14-17)

Wyle dr. Martin Holdt het vertel dat hy saam met Stuart Olyott in die kar gery het.  Stuart kon na enigiets in die skepping kyk, en dit in ‘n illustrasie verander om een of ander Bybelse waarheid te verduidelik.  Dit het vir Martin verstom.

 

Deur die Gees se werk in Paulus het hy dieselfde vermoë gehad.  Onthou dat hy in die tronk was toe hy Efesiërs geskryf het (v.20).  Dalk het hy by die tronk se venster uitgekyk en gesien hoe die Romeine militêre opleiding ontvang.  Of miskien was hy aan ‘n wag vasgeketting.  Hy het na die soldaat se uitrusting gekyk en dit as ‘n illustrasie gebruik om die wapenrusting van God in Ef. 6:14-17 te verduidelik.  Sy ses beskrywings van die wapenrusting is soos volg.

 

[1] Die gordel van waarheid (v.14a)

Die gordel het die soldaat se kleed bo sy knieë gehou, sodat dit nie afgesak en hom gepootjie het nie.  Die onderkant van sy borsharnas en die swaard se skede is ook aan die gordel vasgemaak.  Die gordel het dus alles bymekaar gehou.

 

Net soos die Messias in Jes. 11:5 die gordel van geregtigheid en trou gedra het, moet ons die gordel van waarheid aantrek (v.14a).  Ons moet die waarheid van God se Woord in Jesus en die evangelie glo (1:13, 4:21).  Ons moet die waarheid praat en daarin lewe (4:15, 25).  Bly weg van leuens af.

 

 • Moenie na vals lering luister nie.
 • Moenie blatant lieg en dit verskoon, omdat dit ‘n wit leuentjie is nie.
 • Moenie jou stories vergroot om dit beter te laat klink nie.
 • Moenie oordryf as jy met jou lewensmaat baklei nie: ‘Jy is nooit by die huis nie… Jy is altyd laat!’
 • Moenie mense vlei en dinge vóór mense sê wat jy nie agter hulle sal sê nie.
 • Moenie skinder en dinge agter mense sê wat jy nie voor hulle sal sê nie.
 • Moenie stilbly as jy die waarheid ken nie; dit is ook lieg.
 • Moenie jou beloftes breek nie.
 • Moenie deur jou lewe lieg omdat jy só is by die huis, maar iemand anders is by die kerk nie.

 

Vul eerder jou hart met die waarheid van God se Woord, want as dit in jou hart is sal dit by jou mond uitkom (Matt. 12:34).

 

[2] Die borsharnas van geregtigheid (v.14b)

Die borsharnas was van metaal skubbe gemaak om die soldaat se hart, longe en ingewande te beskerm.  Volgens Jes. 59:17 het God dit gedra; ons moet dit ook dra (v.14b, 1Tess. 5:8).  Ons moet geregtigheid aantrek en ongeregtigheid vermy (v.14b, 4:24, 1Joh. 5:17).  Leef jy regverdig in jou gedagtelewe, huwelik, gesin, finansies, toewyding aan Jesus en die kerk, op die pad, by die werk, ens.?  As jy onheilig is, is jy kwesbaar en ‘n maklike teiken vir die duiwel.

 

[3] Die skoene van gereedheid (v.15)

Die soldaat se skoene het hom teen dorings en klippe beskerm.  Die spykers onder sy sole het gehelp dat hy vasstaan teen die vyand.[1]  In ons oorlog teen die duiwel moet ons die skoene van gereedheid aantrek (v.15, Jes. 52:7).  Om mense uit Satan se mag te bevry en sy koninkryk af te breek, moet ons gereed wees om die evangelie met ongelowiges te deel (Hand. 26:18, Kol. 1:13, 1Pet. 3:15).  Om die oorlog te wen, moet ons die evangelie van vrede verkondig (v.15, 2:17).

 

Ek glo dat ons oneffektief teen Satan is en dat ons veld verloor het, omdat ons nie die evangelie deel nie.  Weet jy nie hoe nie?  Vertel hoe jy tot bekering gekom het en onthou die volgende vier dinge.

 

 1. God: Hy is heilig.
 2. Die mens: In jou diepste wese is jy ‘n sondaar wat God se heilige standaard oortree het.
 3. Jesus: Hy is die ewige God wat mens geword het om die straf vir ons sonde aan die kruis te dra.  Hy is begrawe en het uit die dood uit opgestaan.
 4. Reaksie: Los jou sonde en glo dat Jesus Christus jou deur sy kruisdood en opstanding daarvan en van God se oordeel kan red.

 

Dalk is jy bang of skaam om die evangelie te deel?  Jesus is met jou (Matt. 28:20).  Moenie skaam wees nie, maar weet dat die Heilige Gees wat in jou woon sterker as die duiwel is (Rom. 1:16, 1Joh. 4:4).

 

[4] Die skild van geloof (v.16a)

As ‘n Romeinse soldaat sy reghoekige skild vasgehou het, was dit net sy kop en skene wat uitgesteek het.  Die weermag het hulle skilde bo, voor, langs en agter hulle gehou, hulle spiese tussendeur gesteek en in formasie gemarsjeer.  Hulle het die skilde met water-deurweekte leer oorgetrek om sodoende die vyand se brandende pyle uit te blus.[2]

 

Ons moet altyd die skild van geloof opneem (v.16a).  Glo in God en moenie aan sy bestaan twyfel nie (Heb. 11:6).  Glo dat Hy ons deur Jesus se kruisdood en opstanding kan red (2:8).  Laat jou geloof uitloop op ‘n lewe van liefde en gebed (1:15, 3:12, 17, Gal. 5:6).  Wees deel van die gemeente sodat ander se geloof jou kan versterk (4:5, 4).  Luister na die lering van die Woord en gebruik jou gawe, sodat jy volwasse kan raak in die geloof (4:13, 11-12).  Onthou dat hierdie geloof van God af kom; vra Hom daarvoor (6:23).

 

Deur geloof erken ons dat ons nie op ons eie kan staan nie, maar dat ons te alle tye die Here nodig het (Joh. 15:5).  Soms glo ons nie dat die Here ons wil of kan help nie.  Ons bid nie, maar betwyfel sy almag, goedheid en getrouheid aan sy beloftes.  Ons stel ons volle vertroue in mense, geld, onsself, ons vermoëns of iets anders.  Die Bybel noem dit afgodery.  As jy in gebed en geloof op die Here staatmaak, sal Hy ‘n skild wees om jou teen Satan en die brandende pyle van sy versoeking te beskerm (v.16a, Gen. 15:1, Ps. 84:12).

 

[5] Die helm van verlossing (v.17a)

Omdat ‘n kopwond dodelik kan wees, het Romeinse soldate helms gedra.  Ons moet die helm van verlossing dra om ons teen Satan se versoeking te beskerm (v.17a).  As jy gered is, wil hy jou oor jou redding laat twyfel.  Hy sal vir jou sê dat jy nie goed genoeg is om hemel toe te gaan nie.  Maar volgens 2:8-9 is jy uit genade gered, en nie deur jou werke nie.  Jy het in Jesus geglo om jou te red en nie in jouself nie (1:13).  Die helm van verlossing kom van Hóm af (Jes. 59:17); jy het dit maar net met die hand van geloof ontvang (v.17a).

 

Moenie vir die duiwel luister nie, maar dank die Here dat hy nie jou redding kan steel nie (Joh. 10:28-29, Rom. 8:38-39).  Leef soos iemand wat gered is en nie onder die heerskappy van sonde en die duiwel is nie.  As jy aanhoudend na die kruis kyk, sal dit jou help om sonde te haat en Jesus lief te hê.  Jy sal heilig lewe en nie val wanneer Satan jou versoek om oor jou redding te twyfel nie (2Pet. 1:5-10).

 

[6] Die swaard van die Gees (v.17b)

Die Romeine se kort tweesnydende swaard was lig en maklik om te hanteer.  In ons stryd teen die duiwel moet ons die swaard van die Gees gebruik.  Dit is die Woord van God waardeur ons gered en gereinig is (v.17b, 1:13, 5:26, Heb. 4:12).  Omdat die Heilige Gees dit geskryf het en dit sy Woord is, is dit foutloos, duidelik, algenoegsaam, betroubaar en kragtig, ‘n swaard wat nie kan stomp word of breek nie (v.17b, Ps. 19:8-10, 2Tim. 3:16, 2Pet. 1:20-21).

 

Om Satan se aanvalle af te weer moet jy die Skrif ken (Matt. 4:1-11).  Wees lief vir die Bybel:  lees dit, memoriseer dit, bestudeer dit, luister na die verkondiging daarvan, oordink dit, gehoorsaam dit.  Lees kommentare, artikels en boeke wat kan help dat jy dit beter verstaan.

 

Vertrou op die Gees deurdat jy jou inname van die Bybel met gebed deurweek.  Wanneer Satan dan met sy vuil kloue aan die deur van jou hart klop, sal die Heilige Gees jou aan spesifieke verse herinner.  As jy egter die Bybel afskeep, sal die Heilige Gees die geroeste kluisdeur van jou geheue oopmaak en vind dat daar nie ‘n swaard is om jou te help nie.

 

Hoe moet jy dit gebruik? (v.18-20)

Ek het ‘n vriend wat ‘n boogjagter is.  Drie weke gelede het hy sy boog vir my gewys.  Vir my het dit moeilik gelyk om te span, en volgens hom raak jou arms moeg as jy dit vir lank so moet hou.  Gestel dat hy vir my nege jarige seun gewys het hoe die boog werk.  As my seun alles verstaan het, sou hy nog steeds nie die boog kon gebruik nie, omdat hy nie genoeg krag het nie.

 

So is dit ook met die wapenrusting.  Al verstaan jy alles, het jy nie die krag om dit op jou eie te gebruik nie:  jy het die Gees nodig.  Hoe kan jy sy krag kry?  Jy moet daarvoor bid.  Gebed is die middel waardeur jy die wapenrusting gebruik en teen versoeking stry (v.18, Matt. 6:13).  Hoe moet jy bid?

 

[1] Bid met alle gebed en smeking (v.18)

Alle gebed verwys na die verskillende soorte gebed.  Bewonder en prys God vir wie Hy is.  Dank Hom vir sy goedheid aan jou.  Bely jou sonde en vra vergifnis vir jou sonde.  Smeek Hom vir jou behoeftes.  Bid vir ander mense volgens húlle behoeftes.  Wy jouself opnuut aan Hom toe.

 

[2] Bid by elke geleentheid (v.18, 1Tess. 5:17)

Bid in die oggend as jy opstaan en in die aand voor jy gaan slaap.  Bid voor jy eet en saam met jou gesin.  Bid as jy ‘n krisis beleef of as jy goeie nuus gekry het.  Bid voor jy kerk toe kom en as jy die nagmaal gebruik.  Bid voor jy met vakansie gaan.  Bid as jy by vriende gekuier het en huiswaarts keer.  Bid as die vyand jou versoek.  Bid as jy gesondig het.  Bid, bid, bid.

 

[3] Bid altyd in die Gees (v.18, Jud. 20)

Dit beteken nie dat jy in tale moet bid nie, aangesien nie almal die gawe het nie (1Kor. 12:10, 30).  Om in die Gees te bid beteken dat jy die Gees-geïnspireerde woorde van die Bybel bid (v.17-18).  Dit beteken dat die Gees die waarheid wat in jou hart is in gebed omskep.  Dit beteken dat jy met die Gees gevul is, sodat jy nie anders kan as om te bid nie (v.18, 5:18).  Dit beteken dat die Heilige Gees jou vir gebed bekragtig en jou gebrekkige gebede help (2:18, Rom. 8:26-27).

 

[4] Waak in gebed (v.18, Matt. 26:41, Kol. 4:2)

Die duiwel sal jou verhinder om te bid.  Hy sal jou ook met dwalende en sondige gedagtes pla terwyl jy bid.  Wees waaksaam.

 

[5] Bid met alle volharding (v.18, Rom. 12:12)

Moenie met ‘n spoed wegtrek en na ‘n paar weke ophou nie; volhard.  Moenie jou gebedslewe versaak nie.  Om sterk te wees in die Here moet jy sterk wees in gebed.  ‘n Biddelose Christen is soos ‘n voël met ‘n gebreekte vlerk:  ‘n maklike teiken vir die duiwel.  Satan skrik nie as jy min bid en dan vir ‘n dag vas omdat jy skuldig voel nie.  Jou gebede moet soos ‘n maraton atleet wees en nie soos ‘n naelloper nie.  Werk aan konstantheid voordat jy aan tyd werk.  As jy vir jare en dekades aanhou, sal jy groot skade aan die duiwel se koninkryk aanrig.

 

[6] Bid vir al die heiliges (v.18)

Niemand kan alleen teen die duiwel stry nie, en daarom moet ons vir mekaar bid.  Bid vir die gelowiges in jou gemeente, asook vir dié wat jy nog nooit gesien het nie (v.18, Kol.1:9, 2:1, 1Pet. 5:8-9).  Bid dat die Here hulle teen die duiwel sal help en beskerm.  Bid elke dag vir ‘n paar gelowiges in die gemeente tot jy deur die lys gebid het.  Sê vir mense as jy vir hulle gebid het:  dit sal hulle bemoedig.

 

[7] Bid vir die prediking (v.19-20, 1Tess. 5:25, 2Tess. 3:1)

Wanneer die Woord gepreek word, wil die duiwel keer dat mense tot bekering kom en groei (Matt. 13:18-22, 2Kor. 4:4).  Hy versoek hulle om te dagdroom, die horlosie dop te hou of te slaap.  Ons moet die duiwel in gebed teenstaan en vir die Here vra om mense se blinde oë en harde harte oop te maak.

 

Bid ook dat die prediker die Woord vreesloos en verstaanbaar sal verkondig (v.19-20, Kol. 4:3-4).  Bid dat hy dapper sal wees en nie sal stilbly omdat hy bang is vir mense nie (v.19-20, Hand. 4:8, 13, 29, 31, 18:9-10, Rom. 1:16, 2Tim. 1:8, 12).  Bid dat hy nie sy eie idees sal preek nie, maar net wat God in die Woord gegee het (v.19).

 

Bid vir hom, omdat die duiwel hom aanhoudend aanval, versoek, vervolg en wil keer dat hy die Woord effektief verkondig (v.20, Rom. 15:30-31, 2Kor. 1:11, 2Tess. 3:2).  Bid dat God hom sal gebruik om Satan se koninkryk te skud en om mense na Homself toe te bring.  Hy is nie ‘n apostel soos Paulus nie, maar soos Paulus is hy geroep om die Here te verteenwoordig (v.20, 2Kor. 5:20).  Bid asb. vir God se werkers op die sendingveld en in die pastorale bediening – hulle het jou gebede nodig.

 

Bid volgens Paulus se lering in v.18-20, asook volgens sy voorbeeld in 1:15-19, 3:14-21 en ander tekste.  Moet asb. nie dink dat dit genoeg is om in jou stiltetyd so te bid nie.  Ef. 6:18-20 is vir ‘n gemeente geskryf, en daarom moet ons hierdie riglyne in die bidure volg.  Dié wat nie by een van die gemeente se bidure is nie, is ongehoorsaam.  Sorg asb. dat jy by ‘n biduur inskakel.  Dit is immers wanneer jy alleen en saam met ander bid dat jy met geestelike oorlogvoering besig is.

 

Dit laat my aan die keer dink toe ‘n Amerikaanse predikant vir Spurgeon gevra het hoekom hy so baie mense vir die Here bereik.  ‘My people pray for me,’ was sy eenvoudige antwoord.[3]  As ons kan leer om te bid, sal ons besef dat gebed die kragstasie agter die res van die wapenrusting is.

 

[1] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, note on Ephesians 6:15

[2] NIV Study Bible, note on Eph. 6:16.  Arthur G. Patzia, New International Biblical Commentary: Ephesians, Colossians, Philemon, Hendrickson Publishers & Paternoster Press, Peabody: Massachusetts, 1984, 1990, bladsy 289

[3] Iain Murray, The Forgotten Spurgeon, The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1966, 2002, p.36 n.20

Jou stryd teen die duiwel

Sword of the Spirit

Theo is net oor die 7 voet (210 cm) en weeg 135 kg.  Hy het al meer as 80 mense vermoor en is ‘n gevaarlike misdadiger.  Toe die polisie hom vang, het hulle die wagte gewaarsku om nie naby sy sel te kom nie.  ‘Hy sit nou wel agter tralies, maar wees versigtig.  As jy met hom praat sal hy jou oortuig dat hy eintlik baie gaaf is.  Maar as jy te naby die tralies kom, sal hy jou aan die keel gryp en jou verwurg.  Bly weg.’

 

Satan is so:  hy is onverdunde boosheid, maar hy sal jou mislei om te glo dat hy eintlik jou beste belange op die hart dra.  Vermy hom; moenie met hom praat nie.  Al wat jy vir hom moet sê is wat God in die Bybel sê.  Moenie dink dat jy hom met jou eie wysheid en krag kan wen nie.  Hy het 6000 jaar se ervaring en is die meester van versoeking.  Vertrou daarom op die Here.  Dit is wat Paulus in Ef. 6:10-13 vir ons leer.

 

God se mag (v.10-11a, 13)

Jantjie se pa is ‘n soldaat in die weermag.  ‘Pa kan my BB Gun leen,’ sê hy die aand voordat sy pa vlieg.  Ons lag, maar soms dink ons dat ons met menslike wapens teen die duiwel kan veg.  In party kerke ignoreer mense Ef. 6 en wil hulle die duiwel bestraf, vir bevryding gaan, vloeke breek, demone bind en hout renosters wat in Zimbabwe gemaak is in die vuur gooi (omdat demone kamtig deur hierdie ‘vervloekte’ voorwerpe in jou huis inkom).

 

Maar dit gaan nie help nie, want om teen die duiwel te veg moet die Here ons harte versterk, en moet sy heerlike en kragtige wapens deur ons werk (v.10-11, 13, 1:19, 3:16, 20).  “Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie; want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp” (2Kor. 10:3-4).

 

Dit geld nie net op ‘n individuele vlak, asof jy ‘n skerpskutter, Green Beret of Recce is wat op jou eie werk nie.  Ef. 6:10-20 is vir ‘n gemeente geskryf; jy is deel van ‘n weermag.  Omdat dit so is, moet jy sáám met ander gelowiges teen die duiwel stry.  As jy jouself eenkant hou en nie deel van ‘n gemeente is nie, gaan jy dit nie maak nie.  “Twee is beter as een… Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wee die een wat val sonder dat daar ‘n tweede is om hom op te tel.” (Pred. 4:9-10).

 

As jy buite die gemeente is, is jy deel van die wêreld, beweeg jy op die duiwel se terrein en verbeur jy God se beskerming (1Kor. 5:4-5, 1Joh. 5:18-19).  Daarom is dit belangrik dat jy deel van ‘n gemeente is.  Soos die vroeë Christene moet jy gereeld saam met ander gelowiges die Woord hoor, geestelike gemeenskap hou, die nagmaal vier en bid (Hand. 2:42).  Dit is tog hoe jy die wapenrusting aantrek om teen die bose magte te stry.

 

Paulus noem dit die wapenrusting van God (v.11, 13).  Hý het dit ontwerp en gedra toe Hy op die aarde was (Jes. 11:5, 59:17).  Dit is heeltemal duiwel-bestand en kan nie faal nie; dit is voldoende vir die stryd.  Dit is nie soos Saul se wapenrusting wat nie vir Dawid gepas het nie.  As jy aan Jesus behoort pas dit perfek.

 

Dit sal jou teen elke versoeking help.  Jy hoef nie kursusse in die okkulte te loop of boeke daaroor te lees om teen die duiwel te veg nie.  Jy hoef nie geboue met olie te salf of sekere formules te gebruik nie.  Jy hoef nie die demone se name te ken of enigiets te doen wat nie in Ef. 6:10-20 staan nie.

 

Trek eenvoudig die volle wapenrusting van God aan (v.11, 13).  Hoe doen mens dit?  Moenie die nuttelose raad van populêre vroue-ontbyt-sprekers volg wat sê dat jy elke oggend voor die spieël moet staan, ‘n sekere ritueel moet volg en vir jouself, die Here en die duiwel moet sê dat jy die wapenrusting aantrek nie.

 

Om die wapenrusting aan te trek beteken eerder dat jy die waarheid leef en praat, heilig lewe, gered is, die evangelie deel, op die Here vertrou, die Woord ken en gebruik, en gereeld bid (v.14-20).  Jy moet m.a.w. die vuil klere van jou ou sondige lewe uittrek en die skoon klere van jou nuwe lewe aantrek (4:22-24).  Jy moet in Jesus glo en nie skaam wees om dit in die doop te bely nie (Gal. 3:26-27, Rom. 13:12, 14).

 

Sommige van my hoorders en lesers het nié die wapenrusting aan om hulle teen die duiwel te beskerm nie, omdat jy leuens vertel, onheilig is, ongered is, nie die evangelie deel nie, op jouself vertrou, nie die Bybel ken nie, nie gereeld bid nie en nie bereid is om in die doop met Jesus te identifiseer nie.  Jy is ‘n oop teiken vir die duiwel, en nog ‘n groter teiken vir God se toorn.

 

As ek jy is sal ek dadelik my sonde los en vir die Here vra om my te vergewe.  Toe ‘n Skotse vrou haar predikant oor die evangelie gevra het, het hy vir haar gesê:  ‘Gaan huis toe en bid elke dag hierdie drie woorde:  “Wys my myself.”  Kom terug as die Here jou gebed beantwoord het.’

 

Sy het teruggekom en gesê dat dit aaklig was, omdat die Here vir haar gewys het hoe lelik haar sonde is.  Die predikant het haar weer weggestuur en vir haar gesê om die volgende drie woorde te bid:  ‘Wys my Uself.’  Na ‘n week of twee het sy teruggekom en getuig dat die Here haar gered het.[1]  As jy nog in jou sonde lewe en jou gewete jou pla, sal ek jou aanraai om dieselfde te doen.

 

Dalk is jy ‘n gelowige wat nagelaat het om sekere dele van die wapenrusting op te neem, omdat dit vir jou swaar en ongemaklik geraak het.  Vra die Here om jou te vergewe en dissiplineer jouself om dit weer op te neem.  Keer terug na die militêre basis toe en hervat jou opleiding.  Praat weer in gebed met die Here, luister na sy stem in die Bybel, woon weer die Bybelstudies, bidure en eredienste by, deel die evangelie met ongelowiges, leef en praat die waarheid, wees anders as die wêreld en vertrou op die Here.

 

As jy dít doen sal jy nie spyt wees wanneer die bose dag van versoeking soos ‘n leeu mannetjie op jou afstorm nie.  Jy sal gereed wees, vasstaan, en aan die einde van die geveg die vyand by jou voete sien lê (v.11, 13, Rom. 16:20).

 

Satan se streke (v.11b)

My vriend het eenkeer ‘n oproep gekry om te sê dat hy ‘n gratis vakansie gewen het.  Om die prys te kry moes hy ‘n seminaar bywoon.  Hy het dit gedoen, maar nie die beloofde prys gekry nie.  Daarna het hy hulle ‘n paar keer gebel, maar hulle het hom geïgnoreer.  Hy het hulle geteister tot hy die vakansie gekry het.  Op die einde moes hy ‘n paar rand inbetaal.

 

Die duiwel weet dat ons nie sy seminare oor sonde sal bywoon nie, en daarom versoek hy ons met aanloklike beloftes.  In v.11b praat Paulus van sy liste of streke.  Die gewone manier waarop die duiwel mense aanval is nie om hulle te liggame te beset nie, maar om hulle te mislei.  Hoe doen hy dit?

 

Die woord vir liste in v.11b [methodeia] kom slegs hier en in 4:14 voor.  In 4:14 praat dit van die misleiding van vals leraars.  Dit is die grootste manier waarop die duiwel mense vang:  hy verdraai die Bybel (2Kor. 10:3-5, 11:3, 13-15, 1Tim. 4:1-3, 1Joh. 4:1-6).  Hy gebruik predikers wat:

 

 • Die konteks ignoreer;
 • Dinge by die Bybel byvoeg of weglaat;
 • Nie die volle raad van God verkondig nie (Hand. 20:27), maar net die mooi goed preek wat mense lekker laat voel (2Tim. 4:3-4);
 • Nuwe dinge sê wat nie deel van ons erfenis en die kerk se geskiedenis is nie (kontra Jer. 6:16).

 

Op ‘n persoonlike vlak versoek en mislei hy ons op die volgende maniere:

 

[1] Hy verdraai die Bybel en haal dit buite konteks aan (Gen. 3:1, Matt. 4:6).  Hy sal bv. vir jou sê om nie ‘n medegelowige oor sy of haar sonde aan te spreek nie, omdat ons nie mag oordeel nie, en omdat hy wat sonder sonde is die eerste klip moet gooi.

 

[2] Hy bevraagteken God se Woord (Gen. 3:1).  Hy sal jou bv. versoek om verse oor homoseksualiteit, uitverkiesing en die hel te bevraagteken.  Hoe kan ‘n God van liefde so wreed wees om mense wat gay gebore is hel toe te stuur?  En hoe kan Hy sommige mense uitverkies en ander nie?

 

[3] Hy betwyfel God se goedheid en sê dat Hy goeie dinge van jou weerhou (Gen. 3:1, 5).  ‘Hoe kan ‘n goeie God toelaat dat my kind doodgaan?… ‘n Mens wonder of Hy regtig vir sy kinders omgee:  hoekom gaan dit goed met dié wat Hom verwerp, terwyl dié wat Hom dien finansieel sukkel?’

 

[4] Hy sê vir jou dat daar nie gevolge vir jou sonde sal wees nie (Gen. 3:4).  ‘Jy kan egbreuk pleeg sonder dat dit jou huwelik benadeel, jy kan skei sonder dat dit jou kinders negatief beïnvloed, jy kan skinder sonder dat dit verhoudings versuur.’

 

[5] Hy sê vir jou dat niemand van jou sonde sal weet nie.  Maar deur God se voorsienigheid sal Hy jou sonde aan die lig bring (Num. 32:23, Luk. 12:2-3).  Ek het Maandag ‘n pakkie by die Gereformeerde kerk gaan aflaai.  Toe ek by die erf inry, toe vra die tuinier dat ek om die tuinslang moet ry en nie bo-oor nie.  Toe ek my kar parkeer het, het hy na my toe aangekom.  ‘Is jy Ivor?’  Hoe op aarde het hy dit geweet?

 

Hy het 13 jaar gelede vir ‘n week of twee in my tuin gewerk.  Gestel ek het my humeur met hom verloor en hom gevloek.  Ek sou nie eers geweet het dat hy my ken nie.  Dit sou ‘n slegte getuienis gewees het.  En wat as hy besluit het om kerk toe te kom en vir die gemeente te sê dat ek ‘n slegte voorbeeld is?

 

[6] Hy sê vir jou dat die sonde jou sal bevoordeel (Gen. 3:5).  ‘Met R50 000 kan jy jou skuld afbetaal en jou gesin help.  Die maatskappy se omset is R100 miljoen per jaar.  Hulle sal nie eers die R50 000 mis of agterkom dat dit gesteel is nie.

 

[7] Hy sê vir jou dat niemand vir jou kan sê wat jy moet doen nie (Gen. 3:5).  ‘Dit is jóú lewe en nie jou ouers s’n nie; hulle kan nie vir jou sê dat jy nie met iemand van ‘n ander godsdiens mag trou nie.’

 

[8] Hy sê vir jou dat die sonde lekker sal wees (Gen. 3:6).  Dit sal inderdaad lekker wees om iemand sleg te sê of dronk te word… totdat jou gewete jou pla, mense dit gedurig ophaal, jou verhouding met God en mense versteur is, of jy ‘n kind doodry en in die tronk beland.

 

[9] Hy pla jou, sodat jy nie die Woord kan inneem nie (Mark. 4:15).  ‘Die preek is vervelig, ek wil slaap… Ek wonder hoe lank die preek nog gaan aanhou?… Ek het baie om te doen hierdie week… Ek sien nie uit na môre se vergadering nie… So ‘n vark; hoe durf hy dit vir my sê!… Ek gaan haar nek omdraai… O ja, ons is besig met Ef. 6; by watter vers trek ons nou?’

 

[10] Hy maak jou bang, veral vir die dood (Heb. 2:14-15).  Hy versoek jou bv. om te dagdroom dat skelms by jou huis inbreek en jou doodmaak.  Hy werk in jou verbeelding om te dink dat jou lewensmaat, kind of geliefde dood is, en dat jy alleen agterbly.  Hy maak die versoeking so realisties, dat jou oë vol trane skiet.

 

Satan is die meester-brein agter hierdie streke (v.11).  Maar hy is nie die enigste een wat jou versoek nie (v.12).  Dit bring my by my volgende punt.

 

Satan se helpers (v.12)

In die 1980’s het die Ghostbusters wapens ontwerp waarmee hulle spoke verdryf het.  Ons weet natuurlik dat dit net in stories gebeur, en dat jy nie met menslike wapens teen demone kan veg nie; hulle is bose geeste wat nie liggame het soos ons nie (v.12).  Dit is hoekom ons God se wapens nodig het (v.13).

 

Jesus het reeds die stryd op Golgota gewen, maar dit beteken nie dat ons die duiwel gaan stoomroller nie.  Die Griekse woord [palē] praat van ‘n stoeigeveg (v.12).  Volgens v.12 is dit ‘n intense stryd “teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”

 

Dit lyk of hierdie ‘n rangorde van demone is (v.12, 1:21, 2:2, Kol. 1:16).  Jy hoef egter nie die presiese orde te ken nie.  As dit belangrik was sou die Bybel dit vir ons gesê het.  Wat jy móét weet is dat demone sterker as jy is, en dat jy Goddelike wapens teen hulle benodig.  Paulus se beskrywing van die demone impliseer dit.

 

Hy praat van owerhede, wêreldheersers en magte (v.12).  Hulle versoek wêreld leiers om hulle gesag te misbruik en mense te onderdruk (Jes. 14, Eseg. 28, Dan. 10, Op. 13).  Die demone hits hulle aan om geldgierig en korrup te wees, om die kerk te vervolg, en om sondes soos aborsie, gay huwelike, prostitusie, dwelm misbruik en seksuele immoraliteit wettig te maak.

 

Omdat die probleem geestelik is, kan geld, politiek en opvoeding dit nie omkeer nie.  Om mense uit Satan se mag te bevry, het ons die wapens van v.14-18 nodig.  Sonder die Woord, gebed, die evangelie, waarheid, geregtigheid en geloof, sal hulle in die donker tronksel van die wêreld sit waar die duiwel hulle oppas (v.12, 1Joh. 5:19).  Die donker sel beteken dat hulle nie God se lig in die evangelie sien nie, en dat hulle nog in die duisternis van hulle sonde lewe.

 

Hoe hou die duiwel hulle daar?  Ons het reeds gesien dat hy vals lering gebruik.  Hy gooi ook die stroop van versoeking oor die giftige appel van sonde.  Deur musiek, die internet, TV, die filmbedryf, ens., maak hy sonde aanloklik.  Verder gee hy vir ongelowiges die idee dat Jesus en die kerk ‘weird’ en vervelig is, en dat ons radikaal teen plesier is.  Met vaal kleure skilder hy die kerk as ‘n plek waar mense ‘n klomp reëls moet hou en na lang toesprake moet luister.

 

Die duisternis van v.12 beteken ook dat hy mense versoek om geheime motiewe en versteekte agendas te hê, om slegte begeertes te hê maar voor mense te maak of hulle goed is, om agteraf te wees, om dinge in die geheim te doen.  Maar geen Christen moet so privaat wees dat mense nie eintlik weet wie of wat hulle regtig is nie (1Joh. 1:5-7).

 

Hoekom is demone se versoeking so subtiel en so erg vir ‘n ware Christen?  Dit is erg omdat sonde teen ons nuwe natuur is, en omdat demone pure boosheid is (v.12).  Daar is nie een krummel van goedheid in hulle nie; hulle is een groot massa van sonde en nie in staat om goed te doen nie.  Alles wat hulle dink, doen, sê en begeer is boos.  Hulle is vuil, boos, pervers, goddeloos en haatlik.

 

Die versoeking is subtiel omdat demone onsigbare geeste is (v.12).  Omdat hulle nie liggame het nie, kan ‘n paar duisend van hulle een mens se liggaam beset (Mark. 5:13, Luk. 8:30, 32).  Omdat die Heilige Gees in ons woon, kan hulle nie ‘n Christen se liggaam beset nie (Joh. 14:16-17).  Sal God ons harte met die duiwel deel?

 

Alhoewel demone nie ons liggame beset nie, kan hulle ons gedagtes beïnvloed.  Dit is subtiel, omdat jy hulle nie kan sien nie en soms dink dat dit jóú gedagtes is.  Dit is ook erg omdat hulle oral om jou is (v.12).  Maar onthou asb. dat God se heilige engele ook om jou is, dat hulle meer en sterker as demone is, en dat demone banger vir die Here is as wat honde vir donderweer en klappers is (Mark. 1:23-26, Luk. 8:28, 31, Heb. 1:14, Jak. 2:19, Op. 12:7-9).

 

Wees bly dat hierdie God aan jou kant is, dat Hy jou nie sal verlaat nie, dat Satan nie jou redding kan steel nie, en dat God sy wapenrusting vir jou gee om Satan se versoekings te weerstaan.  In die volgende preek sal ek Ef. 6:14-20 uitlê en in meer detail vir jou sê hoe om die wapenrusting te gebruik.[1]  As jy dit getrou toepas, sal jy jou wapens so goed, effektief en dodelik kan gebruik soos wat die legendariese Robin Hood sy pyl-en-boog gebruik het.

 

[1] Die preek se titel is:  Wat jy oor geestelike oorlogvoering moet weet.

 

[1] Ek het hierdie illustrasie in ‘n preek van Stuart Olyott gehoor.  Die preek se titel is:  ‘Where Luther got it wrong’.

Vyf hulpmiddels teen Satan se versoeking

Sword of the Spirit

Ek was in my tweede jaar op Sem toe ek saam met ‘n ‘professionele’ man en ‘n ander student na mense se huis toe is, omdat hulle probleme met demone gehad het.  Die twee mans het olie op die deurkosyne gesmeer en ons het by elke kamer gebid.

 

Sowat 18 maande later het ‘n nóg ‘n man in die gemeente gesê dat daar demone in sy huis is.  Hy het ‘n ‘professionele’ persoon gevra om dieselfde ritueel te volg om van die demone ontslae te raak.

 

‘n Bietjie meer as tien jaar gelede het ‘n man my gebel en gesê dat dit sleg gaan met sy besigheid.  Hy het gevra dat ek olie aan die deurkosyne moet smeer en vir sy besigheid moet bid.  Iemand het vir hom gesê dat dit demone is wat sy besigheid laat sukkel.

 

Toe diewe ‘n paar jaar gelede by ons kerkgebou ingebreek het, het ‘n man van die sekuriteitsmaatskappy vir my gesê dat ons die gebou met olie moet salf.  In ons plaaslike koerant was daar ‘n artikel wat gesê het dat daar spoke in die ou staatshospitaal is.  ‘n Klomp charismate het deur die hospitaal gaan loop om die demone weg te jaag.

 

Ek glo dat demone vandag nog aktief is.  Maar waar sê die Bybel dat ons mense se deurkosyne met olie moet salf om hulle weg te kry?  Ek glo dat die charismate se bygelowigheid kerke negatief beïnvloed.  A.g.v. hierdie invloed het mense ‘n wanbegrip van wat geestelike oorlogvoering behels.

 

Om te keer dat demone haar kinders deur nagmerries pla, skeur mamma Matilda die feetjie- en Spiderman prente van haar kinders se kamermure af.  Dit pla haar egter nie dat demone háár versoek om haar kinders af te breek wanneer sy elke dag grootmens tantrums gooi as sy nie haar sin kry nie.

 

Ek wil reguit vir jou sê om nié jou inligting oor geestelike oorlogvoering in charismatiese boeke en preke te kry nie, omdat hulle nie die eerste beginsels hiervan verstaan nie.  Baie van wat hulle sê kom uit hulle eie bygelowige verbeeldings en die okkulte uit, en nie uit die Woord van God nie.  Matt. 4:1-11 en soortgelyke tekste is meer as voldoende om ons teen die duiwel, sy demone en hulle versoekings te help.[1]

 

Glo dat God soewerein is (v.1)

Meer as tien jaar gelede het ek saam met twee mans by ‘n restaurant gaan eet.  Een van die mans het gesê dat Adam en Eva hulle mag aan die duiwel oorgegee het, en dat God óns toestemming benodig om in die wêreld in te kom en sy werk te doen.  Ek het hom daarop uitgedaag en gevra wat hy van Matt. 28:18 dink:  “En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê:  Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.”  Hy kon my nie antwoord nie.

 

Wanneer jy deur die duiwel versoek word moet jy onthou dat God soewerein is.  God het nie vir Jesus versoek nie (Jak. 1:13), maar Hý het vir Jesus in die woestyn in gelei om deur die duiwel versoek te word (v.1).  Gód is die Een wat vir Satan sê of hy ons mag versoek of nie, wat hy mag doen, en hoe lank hy met die versoeking kan aanhou (Job 1:12, 2:6).

 

Omdat Hy dan soewerein is oor die versoeking, moet jy jou nie te veel aan die duiwel steur nie, maar met jou Vader praat en vir Hóm vra om jou te help:  “en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” (6:13).  As die Here besluit dat jy deur die versoeking moet gaan, sal dit net wees omdat Hy ‘n groter plan met jou het, en omdat Hy jou meer soos Jesus wil maak.  Martin Luther se opsomming van Ps. 119 was in die kol toe hy gesê het dat ons drie dinge nodig het om die Woord beter te ken:  ‘Gebed, bepeinsing en versoeking.’

 

Paulus het ook geglo dat God soms vir die duiwel toestemming gee om ons aan te val, sodat ons geestelik kan groei (2Kor. 12:7-10).  Moet dan asb. nie dink dat intense versoeking ‘n aanduiding is dat die Here jou verlaat het nie.  Dit mag dalk net die teenoorgestelde beteken:  dat Hý jou in ‘n moeilike situasie in gelei het, sodat die duiwel jou kan versoek en jy geestelik sterker kan word (v.1, Luk. 22:31-32).

 

God se soewereiniteit oor Satan beteken ook dat Hý hom kan beveel en jy nie.  Omdat Jesus God is, het Hy vir Satan bevele gegee (v.10, Mark. 1:25-27).  Jy hoef nie die duiwel te vrees nie, maar jy moet ook nie arrogant wees en dink dat Jesus se mag oor demone aan jou gegee is, soos wat Hy dit aan die twaalf apostels en sy sewentig helpers gegee het nie.  Onthou dat Satan en sy demone nêrens in die Bybel so aktief was soos toe Jesus op die aarde was nie.  Hulle wou sy missie en die koms van sy Koninkryk gekeer het.  Hulle was egter onsuksesvol omdat Hy hulle uitgedryf het en vir sy helpers gesê het om dit in sy Naam te doen (Matt. 12:28, Luk. 9:1, 10:1, 17).

 

Ons missie is nie hoofsaaklik om duiwels uit te dryf nie, maar om te glo dat God hulle reeds deur Jesus se kruisdood oorwin het (Kol. 2:14-15, 1Joh. 3:8).  Indien jy glo dat demone nog net so aktief is soos in die eerste eeu, moet jy vir jouself vra of Jesus se kruisdood en opstanding enigsins ‘n effek op hulle gehad het?

 

Soos die Here in jou persoonlike versoeking soewerein is oor die duiwel, is Hy dit ook in jou evangelie-verkondiging om mense “van die mag van die Satan tot God” te red (Hand. 26:18).  Dit is onbybels en onnodig om sg. gebiedsgeeste te bind, sodat jy die evangelie op ‘n sekere plek kan preek.  Volgens Paulus in Rom. 1:16, 1Kor. 1:18 is die evangelie die krag van God en heeltemal voldoende om mense van hulle sonde en die duiwel te red.  Moet daarom nie op jou eie vermoëns staatmaak nie, maar op God wat soewerein is oor Satan.

 

Vas en bid (v.2)

Jare gelede het ‘n vrou het vir ds. Neels Oosthuizen oor haar seun gekontak.  Dit was duidelik dat hy nie maar net siek was nie, maar dat sy geval iets met duiwel besetenheid te doen gehad het.  Ds. Neels het haar op Jesus se woorde in Mark. 9:28-29 gewys:  “En toe Hy in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik:  Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie?  En Hy sê vir hulle:  Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.”  Toe hulle klaar gevas het, was die ma in ekstase omdat haar seun weer normaal was.

 

Wat vir duiwel besetenheid geld, geld ook vir versoeking.  Jesus het vir 40 dae gevas toe Hy deur die duiwel versoek is (v.2).  Wat leer ons hieruit?

 

[1] Jy hoef nie noodwendig vir 40 dae te vas nie, maar moet asb. nie dink dat jou daaglikse tafelgebed, die gebedjie onderaan jou dagstukkie, en die een minuut gebed voordat jy in die bed klim, genoeg is om teen die duiwel te baklei nie.  Jy moet ‘n lewe van gebed kweek, en van tyd tot tyd vas om jou gebede te versterk.  Onthou asb. dat gebed die kragtige wapen is waardeur jy die wapenrusting van God gebruik (Ef. 6:18).

 

[2] Moenie dink dat die duiwel dadelik sal vlug wanneer jy op jou knieë gaan nie.  Om jou te verhinder sal hy jou met sonde of met ‘n besige program versoek.  Terwyl jy bid sal hy jou in jou gedagtes pla (v.1-11).  As jy klaar gebid het sal hy jou tot irritasie met jou lewensmaat of iemand anders versoek.  Hy wil die seën wat jy sopas in gebed verkry het ruïneer.

 

Gebruik die Bybel (v.4, 7, 10)

Tydens my studiejare het my vriend van ‘n Satanis vertel wat saam met hom op skool was.  Toe die Satanis eendag naby hom gekom het, het die hy die Bybel uitgehaal en dit in die kind se rigting geswaai.  Volgens hom het die Satanis agtertoe gespring.

 

Soos jy seker weet is dit glad nie wat ek bedoel wanneer ek sê jy moet die Bybel gebruik nie.  Ek bedoel eerder dat jy soos Jesus in v.1-11 die Skrif moet aanhaal, omdat God se waarheid die swaard is waarmee jy teen Satan se leuens moet veg (Ef. 6:17).  Ek glo nie die onsin van mense wat maak of die Bybel nie voldoende is om teen die duiwel te veg nie.  Het God ons dan in die donker gelaat?  Is sy Woord nie genoeg nie (2Tim. 3:16-17, 2Pet. 1:3)?

 

Jy hoef dan nie soos Rebecca Brown rond te krap omdat jy die ‘diep dinge’ van Satan wil verstaan nie (Openb. 2:24).  Buitendien is dit wat sy oor Satan en die onderwêreld te sê het, op die okkulte gebaseer en nie op die Bybel nie.  Ek het nie veel vertroue in mense wat hulle inligting oor Satan by die okkulte kry nie, aangesien die duiwel ‘n leuenaar is.

 

Wanneer dit by die okkulte kom is dit goed dat jy niks daarvan weet nie, en dat jy niks daarmee te doen het nie.  Wat boosheid betref moet ons so onvolwasse soos kinders wees (1Kor. 14:20).  Maar as dit by die Bybel kom is dit ‘n ander storie.  Jy moet dit goed ken, sodat jy kan weet wanneer die duiwel dit verdraai of buite konteks aanhaal (v.6).

 

Lees die Bybel biddend.  Bestudeer dit.  Oordink dit.  Gehoorsaam dit.  Vra ‘n volwasse gelowige om jou te help as daar iets is wat jy nie verstaan nie.  Die Woord van God is algenoegsaam, sodat “ons nie deur die Satan bedrieg sou word nie; want ons is met sy planne nie onbekend nie.” (2Kor. 2:10-11).  Dit is jou swaard.  Soos Jesus moet jy vir die duiwel sê:  ‘Daar staan geskrywe.’  Hy sal nie dadelik vlug nie, en daarom moet jy aanhou om die Bybel aan te haal (v.4, 7, 10).

 

Wat Dawid in 1Sam. 21:9 van Goliat se swaard gesê het, kan ons van die Bybel sê:  “Daar is nie nog so een nie, gee dit aan my.”  Hierdie swaard werk vir elkeen van die duiwel se versoekings.  Memoriseer en gehoorsaam die verse wat jou spesifieke versoeking aanspreek.

 

Jou swaard is nié om soos die seuns van Skeva in Hand. 19:13-16 demone rond te jaag of hulle met towerformules (‘in Jesus Naam… deur die bloed van Jesus!’) te bestraf nie.  Jou swaard is nié om soos die vals leraars in 2Pet. 2:10b-12 met Satan en sy demone te praat, of te dink dat jy in jouself die gesag oor hulle het nie:

 

“Vermetel en aanmatigend, skroom hulle nie om die heerlike wesens te belaster nie, terwyl die engele, hoewel groter in sterkte en krag, geen lasterlike oordeel teen hulle by die Here voorbring nie… hulle belaster wat hulle nie ken nie”.

 

Die Bybel is jou swaard.  Gebruik dit.

 

Kry ‘n hoë siening van God (v.4, 7, 10)

Een van my goeie vriende het eenkeer vir my gevra hoe hy dit moet hanteer wanneer hy bid en ‘n perdeby wat in die venster sit sy aandag aftrek.  Thomas Brooks het goeie raad vir dié wie se gedagtes en aandag tydens hulle stiltetyd afgetrek word:  kry ‘n hoë siening van God.

 

Brooks sê:  ‘A man would be afraid of playing with a feather, when is speaking with a king… The reason why the blessed saints and glorious angels in heaven have not so much as one vain thought is, because they are greatly affected with the greatness, holiness, majesty, purity, and glory of God.’[2]

 

Ons weet dat Jesus self God is, maar ons weet ook dat hy ‘n hoë siening van God gehad het.  Hy het geweet dat die Vader soewerein is, dat ons lewe van Hom af kom (v.4), dat Hy in ons behoeftes voorsien (v.4), dat Hy heilig is en nie getoets moet word nie (v.5-7) en dat die lof, eer en aanbidding aan Hom behoort (v.10).

 

As ek na sommige mense kyk, lyk dit of hulle ‘n hoë siening van die duiwel het en ‘n lae siening van God.  In hulle teologie is Satan in beheer van enigiets wat sleg is, en staan God met sy hande in sy hare omdat hy niks kan doen tensy ons Hom toelaat nie.

 

Vir sulke mense wil ek sê dat hulle ‘n Bybelstudie van God se wese, Persoon en karakter moet maak.  Dit sal help as hulle Thomas Watson se Body of Divinity in die hande kry en dit aandagtig deurlees.  Dit sal vir hulle ‘n hoë siening van God gee en ook help dat hulle nie so maklik vir die duiwel luister nie.

 

Glo dat God die engele sal stuur om jou te help (v.11)

Vir die eerste 17 of 18 jaar van my Christelike lewe het ek nooit iets oor engele geleer nie.  Toe loop ek ‘n kursus waarin die dosent ‘n deeglike teologie oor engele aangebied het.  Dit was uitstekend.  Ek het o.a. geleer dat God dikwels sy engele stuur om ons te help.  In v.11 sien ons hoe die engele vir Jesus gehelp het.

 

Satan het Hom versoek deur te sê dat Hy van die tempel se dak af moet spring, en dat God dan gedwing sal wees om die engele te stuur (v.5-6).  Maar weereens was dit ‘n leuen, omdat die onsigbare engele nog die hele tyd daar was om Hom teen die wilde diere te beskerm (Mark. 1:13, Ps. 91:11-13).  Volgens 1Tim. 3:16 was die engele dwarsdeur Jesus se bediening by Hom.

 

 • By sy geboorte was hulle daar (Luk. 2:9-14).
 • Tydens die versoeking in die woestyn was hulle daar (v.11).
 • Toe Hy in Getsemane gebid het, het ‘n engel uit die hemel gekom om Hom te versterk (Luk. 22:43).
 • Daar was engele by die leë graf (28:2-7).
 • Toe Hy opgevaar het hemel toe was hulle daar (Hand. 1:9-11).
 • In die hemel aanbid hulle Hom (Heb. 1:6, Openb. 5:11-12).

 

God stuur nog steeds sy engele om ons te help wanneer die duiwel ons versoek.  Moet asb. nie dink dat die engele afwesig is, net omdat jy hulle nie kan sien nie (2Kon.6:17).  Hulle mag miskien nie alomteenwoordig wees nie, maar sodra God die bevel gee is hulle daar.

 

Die Bybel sê:  “Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is.” (18:10).  “Is hulle nie almal dienende geeste wat vir diens uitgestuur word ter wille van die wat die saligheid sal beërwe nie?” (Heb. 1:14).

 

Jy mag nie tot die engele bid en vir hulle vra om jou te help nie (Kol. 2:18, Openb. 22:8-9).  Maar soos Jesus in 26:53 mag jy vir God vra om die engele te stuur om jou te help.  Soos Hy sy engel gestuur het om Daniël teen die leeus te beskerm (Dan. 6:23), sal Hy sy engele stuur om jou teen die brullende leeu, dit is die duiwel, te beskerm.

 

And though this world, with devils filled,

Should threaten to undo us,

We will not fear, for God has willed

His truth to triumph through us.

The prince of darkness grim,

We tremble not for him;

His rage we can endure,

For lo! his doom is sure;

One little Word shall fell him.[3]

 

[1] Deel 1 van Matt. 4:1-11 is beskikbaar onder die tema, Hoe versoek die duiwel jou?

[2] Thomas Brooks, Precious Remedies Against Satan’s Devices, p.136

[3] Martin Luther, A Mighty Fortress is our God, 1529

Die Ruiter op die wit perd

Rider on white horse

In Laurika Rauch se liedjie ‘Hot Gates’, sing sy van verskillende wêreldstede, ‘n Ruiter op sy perd, en ‘n stad met strate van goud.  Die idee van ‘n Ruiter op sy perd het sy waarskynlik in Op.19:11-21 gekry.  Volgens sommige gaan hierdie hoofstuk oor die wederkoms.  Ek is nie daarvan oortuig nie.

 

Volgens Hd.1:9-11 sal Jesus in die toekoms na die aarde toe terugkeer soos wat Hy na die hemel toe opgevaar het.  Hy het in ‘n wolk opgevaar, en in Op.19 is daar nie sprake van ‘n wolk nie.  Die wit perd in Op.19 stem ook nie ooreen met sy hemelvaart in Hd.1 nie.

 

Dit lyk eerder of hierdie gedeelte Jesus se oorwinning oor die Jode en die Romeine beskryf.  En tog is dit ook ‘n voorskou van Christus se triomf deur die geskiedenis, wat dan sy klimaks in die wederkoms bereik.

 

Sy identiteit (v.11-16)

My dogter neem perdry lesse.  Om by ‘n groot perd te staan is nogal intimiderend.  Hoe moes dit dan gewees het om die groot Koning met ‘n skerp tweesnydende swaard, ‘n bloed-deurweekte kleed en vlammende oë op sy wit oorlogperd te sien?

 

As ‘n Romeinse generaal sy vyande oorwin het, het hy op ‘n wit perd in Rome in gery.[1]  In v.11 het die hemel oopgegaan en het Johannes gesien hoe Jesus as die Oorwinnaar op sy wit perd gery het (vgl. 6:2, kontr. Mt.21:5).  Volgens sy getroue, regverdige en waaragtige karakter, het Hy teen sy vyande geveg en hulle geoordeel (v.11, 1:5, 3:7, 14, Ps.96:13, Jes.11:4).

 

Met sy alsiende vlammende oë het Hy die mens se hart gesien (v.12, 1:14).  As die soewereine Koning het Hy baie krone op sy kop gehad (v.12, 16, kontr. 12:3, 13:1).  Almal kon sy Naam gesien het (v.16), maar Hy alleen het die volle omvang en betekenis daarvan verstaan (v.12, 1 Kor.2:11).

 

Volgens v.13 is sy kleed in bloed gedoop (ek sal in v.15 hierop uitbrei).  Hy het God se gedagtes bekend gemaak, en is daarom ‘die Woord van God’ genoem (v.13, Jh.1:1, 18).

 

Die hemelse weermag het met rein wit linne klere op wit perde agter Hom aan gery (v.14).  Sommige dink dat dit engele was (2 Kon.6:17, Ps.68:17, Mt.25:31, 2 Ts.1:7), maar in die konteks van v.8 lyk dit of die bruid met haar rein wit linne klere die hemelse weermag was (17:14, Ef.5:22-33, 6:10-18).

 

Jesus het die skerp tweesnydende swaard van God se Woord in sy mond gehad (v.15, 13, 1:16, Jes.49:2).  Daarmee het Hy die nasies se harte bloot gelê (v.15, Heb.4:12-13).  As hulle voor Hom gebuig het, het Hy hulle vergewe (Ps.2:8, 10-11).  Maar as hulle rebels was, het Hy hulle met die swaard van sy mond getref (v.15, 2:16, Jes.11:4).  Soos klei potte het Hy hulle met ‘n yster septer stukkend geslaan (v.15, 12:5, Ps.2:9, 12, 1-4, Jes.60:12).

 

Soos druiwe in ‘n parskuip, het Hy hulle onder sy voete vertrap, sodat hulle bloed sy kleed deurweek het (v.15, 13, 14:19-20, Ps.110:1).  Op sy bloed-deurweekte kleed en heup was daar ‘n Naam:  die Koning van die konings en die Here van die here (v.16, 1:5, 17:14, Dn.2:47, 1 Tm.6:15).  Die punt is dat Hy sy vyande maklik oorwin het, en dat elke heerser in die hemel en op aarde hulle gesag by Hom ontvang het (Dn.2:21, Jh.19:11, Rm.13:1).

 

Sy vyande (v.17-21)

Elke dag teen sononder is daar ‘n klomp watervoëls wat in ‘n V-formasie oor my ouers se huis vlieg.  My suster-hulle probeer soms om te tel hoeveel voëls daar in so ‘n formasie is.  Hulle het een keer meer as 100 getel (en dan is dit net een formasie – daar is elke dag ‘n klomp van hulle).  As ek hieraan dink, wonder ek hoeveel voëls in Op.19 aan die lyke kom aas het?

 

Johannes het ‘n engel gesien wat in die son staan (v.17).  Hy het met ‘n harde stem vir die roofvoëls gesê om te vergader vir die groot ete wat God vir hulle voorberei het (v.17, kontr. v.7-9).  Die roofvoëls het aan die lyke van konings, bevelvoerders, dapper soldate, perde en hulle ruiters, slawe en vrymanne, groot en klein geaas (v.18).

 

Die arende, aasvoëls, kraaie en ander roofvoëls wat op die lyke gesit en aas het, was ‘n teken van God se vervloeking en vyandskap (Dt.28:26, 1 Kon.14:11, Jer.12:9, Esg.39:4, 17-20).  In v.19-21 wys Johannes vir ons wie hierdie vyande was.

 

Die dier van die Romeinse Ryk en die konings van die land [Gk. ] het gekom om teen Jesus en sy hemelse weermag te veg (v.19, 16:14, 16).  Hulle wou die kerk en haar boodskap uitwis, maar hulle was onsuksesvol.  Jesus het die dier en die vals profeet (die Romeinse Ryk en die afvallige Jode) gevange geneem (v.20).[2]

 

Hy het hulle lewendig in die hel, in die poel van swawel en vuur gegooi (v.20, 14:10, 20:10, 15, 21:8, Nm.16:33, Dn.7:11).  Hy het die Jode in 70 n.C. geoordeel, en die Romeinse Ryk in 410 n.C.  Omdat hulle sy bruid vervolg het, het Hy hulle in die hel gegooi.

 

Hy het die res van die nasies wat teen Hom was, met die swaard van sy mond geoordeel (v.21).  Die voëls het op hulle lyke toegesak en hulleself trommeldik geëet (v.21, 17-18).

 

Die groot vraag is nie of hierdie verse oor die wederkoms gaan of nie, maar of Jesus aan jou kant is.  Maak dan seker dat Hy jou Vriend is en nie jou Vyand nie.  Hoe doen jy dit?

 

Moenie saam met die wêreld teen Hom rebelleer, of dink jy kan êrens sondig waar sy vlammende oë jou nie kan sien nie (v.12).  Los eerder jou sonde en erken dat jy besig is met verkeerde dinge.  Dalk beplan jy om sonde te doen as jy hierdie preek klaar gelees het of as jy hier uitstap (Am.8:5-6).

 

As ek jy is sal ek dit nie doen nie, maar dinge met die Here regmaak (veral na die beskrywing wat Johannes in v.11-16 van Hom gegee het).  As jy jou nie bekeer nie, sal Christus op sy wit perd teen jou kom soos wat Hy dit teen Jerusalem en Rome gedoen het (v.11).  Omdat Hy getrou en waaragtig is, sal Hy sy regverdige dreigemente en oorlog teen jou voer en uitvoer (v.11).  Só sal Hy dit doen:

 

 • Met die vlymskerp swaard van die Gees (Ef.6:17) sal Hy jou siel deurboor (v.15, Heb.4:12-13).
 • Hy sal jou met sy yster septer verpletter (v.15, Jes.30:14, Jer.19:10-11).
 • Hy sal sy voete in jou bloed was en sy klere daarin doop (v.13, 15, Ps.58:11, Klg.1:15, Jes.63:1-6).
 • Hy sal jou liggaam vir die voëls van die hemel gee (v.17-18, 21).
 • Soos met die dier en die vals profeet, sal Hy jou in die poel van swawel en vuur gooi (v.20).

 

Moet dan nie langer vir jouself lewe nie.  As jy vir jouself die belangrikste is, is jy soos ‘n kind wat op die koning se troon sit – jou voete raak nie eers die grond nie.  Die troon van jou hart is nie gemaak sodat jý daarop kan sit nie; dit is vir God bedoel.  Hoe gouer jy besef dat jy nie die koning is voor wie jou man, vrou, kinders, ouers, familie, vriende, kollegas en ander mense moet buig nie, hoe beter.

 

Klim eerder van die troon af en buig voor Jesus Christus wat baie krone op sy kop het (v.12).  Erken en bely dat Hy die Koning van die konings en die Here van die here is (v.16).  Aanbid en bewonder Hom as die Woord wat God aan ons openbaar, maar in dieselfde asem nooit ten volle geken kan word nie (v.12-13).  Vertrou Hom met jou hele lewe en word deel van die hemelse weermag wat Hom volg (v.14).

 

As Hy aan jou kant is hoef jy nie bang te wees nie (Rm.8:31).  Hy het die duiwel en die wêreld aan die kruis oorwin (Jh.12:31, 16:33, Kol.2:15, 1 Jh.3:8).  Dié wat in Hom glo volg in die voetspore van sy oorwinning (v.14).  Die duiwel en die wêreld kan ons nie oorwin nie (Mt.16:18, 1 Jh.5:4-5).  Met die swaard van die Woord sal Jesus die waarheid bevorder en elkeen van die duiwel se vals leringe tot ‘n einde bring (v.14-15).

 

Hy sal dit op groot skaal doen, maar dit beteken nie dat Hy van die individu vergeet het nie.  Hy is persoonlik betrokke in elke gelowige se stryd teen die ou sondige natuur, die duiwel en die wêreld.  Hy is bewus van die stryd wat jy in jou gedagtes het.  Hy voel saam met jou, omdat Hy dit self ook deurgemaak het (Mt.4:1-11, Heb.2:18, 4:15).  Jy is dus nie alleen nie.  In 1 Jh.4:4 lees ons dat “Hy wat in julle is (God deur sy Gees), groter is as hy wat in die wêreld is (die duiwel volgens 2 Kor.4:4 en 1 Jh.5:19).”

 

God het ook alles gegee wat ek en jy nodig het om teen die bose te staan.  Om een of ander vegkuns te ken, om jouself in ‘n kamer toe te sluit, of om ‘n groot geweer in jou kluis te hê gaan nie help nie (Jh.18:10-11, 36).  Ons het die kragtige en geestelike wapens van God nodig:  die waarheid, regverdige lewens, bereidheid om die evangelie te verkondig, geloof, verlossing, die Woord van God en gebed (v.15, Mt.6:13, 2 Kor.10:3-5, Ef.6:10-20).

 

Iemand wat dit het, kán nie misluk nie.  Geen gelowige kan uiteindelik deur die duiwel oorwin word nie.  Wat Paulus vir die Romeine gesê het, geld ook vir ons:  “En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel.” (Rm.16:20).

 

Film makers se idee van ‘n prins wat op sy wit perd ry om sy prinses te red, is onrealisties.  Maar in Op.19 is dit ‘n werklikheid.  Soos in Hab.3:8 en 15, ry Jesus op sy perd en oorwin Hy sy vyande.  En as Hy dit klaar gedoen het, sal Hy nie soos in Randall Wicomb se ‘Blink Vosperd’ liedjie op sy perd ry om haar te kom haal nie.  Hy sal op die wolke kom en na sy bruid toe neerdaal om vir ewig by haar te wees.

 

[1] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, note on Rev.19:11

[2] Ek het in hfst.13 gewys hoe die vals profeet in die teenwoordigheid van die dier vals tekens gedoen het.  Daar het ek ook die merk van die dier verduidelik, asook wat dit beteken dat die mense sy beeld aanbid het.  Die titel van die preek is:  Oor die vals profeet en die Antichris (of die berugte 666).

God se waghond

wolf-growling

Ek het ‘n kort videosnit gesien van hoe ‘n buitelandse polisiemag hulle Duitse Herdershonde oplei. Die hond word geleer om net op sy baas se stem te reageer.  As die baas sê sit, dan sit hy.  As sy baas hom beveel om te lê of in die ronde te draai, dan doen hy dit.  As die baas vir hom sê om aan te val, dan gehoorsaam hy.  Terwyl hy op ‘n persoon afstorm, beveel sy baas hom om te stop.  Hy gaan lê dadelik en wag totdat sy baas weer ‘n bevel gee.

 

Die duiwel is nie ‘n goeie karakter nie, en God het niks sleg in Hom nie. En tog is die duiwel en sy demone soos ‘n gevaarlike waghond, wat niks kan doen totdat die Hemelse Baas sy toestemming gee nie.  Op.9:13-21 sal vir jou wys wat ek bedoel.

 

Die demone se mag (v.13-15)

Wanneer die regter ‘n gevaarlike misdadiger op parool vrylaat, is daar sekere reëls wat geld. Die misdadiger kan nie doen wat hy wil nie.  En tog kan hy die regter minag, die reëls oortree en in die moeilikheid kom.  Maar met demone is dit anders:  as hulle op parool vrygelaat word, kan hulle niks meer doen as wat die Here toelaat nie.  Ja, hulle kan verwoesting saai.  En tog kan hulle nie doen wat hulle wil nie.  Hulle kan net beweeg binne die perke wat God vir hulle stel.  So leer v.13-15 vir ons.

 

Die sesde engel het op sy trompet geblaas om God se oordele oor sy vyande aan te kondig (v.13). Johannes het ‘n stem gehoor tussen die vier horings van die goue altaar wat voor die Here was (v.13).  Die wierook op die altaar was simbolies van die geurige gebede van God se kinders (8:3-4, Ps.141:2).  ‘Neem wraak teen ons vyande wat ons vermoor het!’ het hulle in 6:10 gebid.  Die altaar se horings was simbolies van God se mag om hulle gebede te beantwoord en hulle vyande te oordeel (Eks.30:3, 1 Kon.22:11).

 

Die stem het vir die sesde engel met die trompet gesê om die vier engele wat by die Eufraatrivier was los te laat (v.14). Lg. verwys nie na heilige engele nie, maar na gevalle engele of demone wat weens hulle boosheid en sonde gebind was (vgl. 2 Pt.2:4).  Maar hoekom spesifiek by die Eufraatrivier?

 

Hierdie rivier was die ideale noordelike grens van Israel (Dt.11:24). In die Ou Testament het die Assiriërs en die Babiloniërs oor hierdie rivier gekom om die Israeliete aan te val (Jer.1:14-15).  Dit sal my nie verbaas as die vier gevalle engele van v.14 Israel se vyande teen haar aangehits het nie.  Ons sien in Jes.14, Esg.28 en Dn.10 hoe Satan agter die konings van Babilon, Tirus, Persië en Griekeland gestaan het.  En was dit nie hy en sy demone wat in 66 n.C. die Romeine teen Israel aangehits het nie?  Is dit toevallig dat die Romeine se tiende legioen Israel van die Eufraatrivier af binnegeval het?[1]  En is dit nie presies wat Johannes in v.14 voorspel het nie?

 

Die engel met die sesde trompet het die vier gevalle engele losgelaat op die uur, dag, maand en jaar wat God in sy soewereine raadsplan bepaal het (v.15, Jes.46:10, Ef.1:11). God het die duiwel teen sy ongehoorsame volk losgelaat (v.20-21).  Hy het vir die demone toestemming gegee om nie net die mense te pynig nie (v.5), maar om ‘n derde van hulle dood te maak (v.15, Esg.5:12).  Die feit dat hulle net ‘n derde van die mense kon doodmaak, wys weereens dat hulle sonder God se toestemming nie ‘n vinger kan verroer nie (v.14-15, 1-5, Job 1-2, Lk.8:32-33).

 

Vir gelowiges behoort dit ‘n troos te wees: as God vir jou is, sal Hy selfs die demone tot jou voordeel gebruik (Rm.8:31, 28).  Hy sal vir sy waghond sê om jou vyande te byt.  Is dit nie wat Hy in v.13-15 gedoen het nie?  Die vermoorde Christene het vir die Here gevra om hulle saak te beveg (6:10).  Hy het toe die duiwel en sy demone toegelaat om die kerk se vyande te byt (v.13-21).

 

Hier gaan dit nie oor ‘n persoonlike wrok wat jy teen iemand het, sodat jy vir die Here vra om die duiwel teen hulle los te laat nie. Dit gaan oor mense wat die kerk vervolg.  Ons moet vir hulle bekering bid (v.20-21), maar in dieselfde asem moet ons bid dat geregtigheid sal seëvier (6:10, 8:3-4).  Dit is nie verkeerd om te bid dat die Here sy kinders sal bevry van ‘n regering wat hulle onderdruk en vervolg nie.  Dit is heeltemal reg om te bid dat die Here vals kerke en hulle leraars, Islam, Kommunisme, en ander vals godsdienste soos die Titanic sal laat sink.

 

As die Here die duiwel en demone wil gebruik om dit te doen, is dit sy keuse. Ons moet net sorg dat ons nie self wraak neem soos wat die Westlike Katoliekekerk dit in die Middeleeuse Kruistogte gedoen het toe hulle die Moslems in Jerusalem aangeval het nie.  Ons moet dit in die Here se hande los.  “Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.” (Rm.12:19).

 

Hoe versoen ons God se werk met die duiwel s’n in hierdie verse: God is tog nie die oorsaak van enige boosheid of sonde nie?  In 2 Sm.24:1 staan daar dat God vir Dawid aangehits het om die volk te tel, en in 1 Kron.21:1 lees ons dat die duiwel hom aangehits het (vgl. 1 Kon.22:19-22, Job 12:16, 2 Ts.2:10-12).  Sit God en Satan dan om dieselfde vuur?

 

Nee. God is soos ‘n goeie regter wat die polisie stuur om ‘n skelm te arresteer.  Die polisiemanne rand die skelm aan voordat hulle hom boei en in die polisiewa gooi.  Die regter is nie verantwoordelik vir die polisiemanne se bose optrede nie.  En so is dit ook met God en die duiwel:  die duiwel voer God se regverdige en goeie opdragte uit, maar hy doen dit met bose intensies (v.13-15, vgl. Jes.10:5-7).

 

Die demone se getal (v.16)

Die getal van die troepe wat deur die vier gevalle engele opgekommandeer was, was 2 x 10 000 x 10 000 (v.16). Dit was te veel om te tel, en daarom het Johannes gesê dat hy die getal gehoor het (v.16).  Dit is heeltemal moontlik dat daar letterlik ‘n weermag van 200 miljoen demone was.  Ek dink egter dat Johannes ‘n simboliese getal in gedagte gehad het.  Kom ek wys vir jou hoekom ek so sê.

 

As ons ‘n groot getal wil uitdruk, gebruik ons ‘n miljoen: ‘Daar was miljoene mense in die mall.’  In die Bybelse tyd het hulle tienduisend gebruik om ‘n onbepaalde getal uit te druk.  Saul het sy duisende doodgemaak het, maar Dawid sy tienduisende (1 Sm.18:7).  God se strydwaens is tienduisende, duisende maal duisende (Ps.68:18).  Die engele voor God se troon is duisende maal duisende, tienduisend maal tienduisend (Dt.33:2, Dn.7:10, Heb.12:22, Jud.14, Op.5:11).  As Johannes dan sê dat daar twee keer 10 000 x 10 000 was, sê hy eintlik dat ‘n ontelbare skare van demone die Romeine aangehits het om die Jode te oorweldig.

 

As jy ‘n gelowige is, hoef v.16 jou nie bang te maak nie. God sal sy engele stuur om jou te beskerm (Ps.91:11, Heb.1:14).  Daar is twee keer soveel engele as wat daar demone is (12:4, 7-9).  Dié wat vir ons is, is meer as dié wat teen ons is (2 Kon.6:16).  God op sy eie is oneindig keer groter en sterker as al die magte van die hel.  As jy aan sy kant is, is jy veilig, “omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.” (1 Jh.4:4).

 

Die demone se wapens (v.17-19)

Ek en my vrou het op ‘n tyd dokumentêre oor vliegtuie, die Navy Seals, skerpskutters, ens. gekyk. In een dokumentêr het ons gesien hoe vegvliegtuie ontwikkel het.  In die begin het hulle gewone masjiengewere gebruik.  Later het die gewere groter en beter geword.  Aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog het hulle missiele gebruik.  En vandag kan hulle ‘n onbemande vegvliegtuig in die lug instuur.  Maar t.s.v. die tegnologiese ontwikkeling, kan ‘n mens nog weerstand bied, omdat daar nie net een land is wat tegnologies gevorder het nie.  Wanneer dit egter by demone kom, kan nie eers die mees gevorderde wapens jou help  nie.

 

In 2 Kon.6:17 lees ons van strydwaens en perde van vuur wat die berge omring het om vir Elisa te beskerm. Uit Heb.1:7 weet ons dat dit engele was:  “[God maak] sy dienaars vuurvlamme.”  In Op.9 het Satan ook ‘n weermag van perde.  Johannes se beskrywing van die perde wys baie duidelik dat daar demoniese magte was wat die Romeine aangehits het.

 

Johannes sê dat hy ‘n visioen gesien het, asook dat die perde soos dit en dat was (v.17, 19).  Ons moet dan verstaan dat hy weereens simboliese taal gebruik.  Die demoniese perde se koppe soos leeus s’n het gewys dat hulle gevaarlik is (v.17, 8b, vgl. 1 Kron.12:8, Jes.5:29).  Die ruiters se borsharnasse was rooi-oranje soos vuur, blou soos ‘n saffiersteen, en swawelgeel (v.17).  Dit stem ooreen met die vuur, grysblou rook, en swawel wat uit hulle bekke uitgekom het (v.17, vgl. Jes.30:33).  Elders in Openbaring sien ons dat Johannes vuur, rook en swawel met die hel assosieer (14:10-11, 19:20, 21:8).  Duidelik het ons in v.17 te doen met demone.

 

Die plae van vuur, rook en swawel het ‘n derde van die land se mense doodgemaak (v.18). Toe God vir Sodom geoordeel het was daar vuur, rook en swawel (Gn.19:24, 28).  Die punt is dan dat Jerusalem so goddeloos geword het soos Sodom (v.20-21, 11:8), en daarom het sy Sodom se straf gekry (Dt.29:23-25).  Dit was maar net ‘n voorsmake van die vuur, rook en swawel van die hel (14:10-11).

 

Die demoniese sprinkane se sterte was soos skerpioene s’n, en die demoniese perde s’n soos giftige slange (v.19, 10, 12:9, 14-15, 20:2, Lk.10:17-19).  In v.5-6, 10 het die demoniese sprinkane se sterte die mense seergemaak, maar in v.17-19 het die demoniese perde se bekke en sterte hulle doodgemaak (v.17-19).

 

Wat beteken dit? Ons weet reeds dat Sataniese magte die Romeine teen Jerusalem aangehits het.  Die voorste troepe (die kop) het die hekke en die stadsmure afgebreek om die Jode dood te maak.  Die agterste troepe (die stert) het hulle doodgemaak met enjins wat spiese, pyle en reuse klippe geskiet het.[2]  Die weermag se kop en die stert was dodelik – daar was geen wegkom kans vir die Jode nie.

 

As jy ‘n ongelowige is kan jy nie teen die duiwel en sy demoniese magte veg nie (v.17-19). Jou wapens kan hulle nie seermaak nie; hulle is geeste (Ef.6:12).  In Mk.9:22 lees ons van ‘n demoon wat ‘n seuntjie in water en vuur gegooi het om hom dood te maak.  In Hd.19:13-16 het ‘n man met een bose gees sewe volwasse mans geslaan dat hulle gebloei het.  Die besete man in Mk.5 het ‘n paar duisend demone in hom gehad.  Hy het kettings gebreek soos wat ek en jy papier skeur – niemand was sterk genoeg om hom te boei nie (Mk.5:3-4).

 

Hoe kon die Jode dan teen ‘n weermag van demone gestaan het (v.16)?  Hulle was veral hulpeloos omdat God vir vir die demone toestemming gegee het om die Romeine teen Jerusalem aan te hits.  Jy kan nie eers teen demone wen nie.  Hoe wil jy dan teen die Here wen wat die mag het om vir hulle te sê wat hulle mág en nié mag doen nie?

 

As jy die Here ken hoef jy nie bang te wees nie, omdat God sy eie wapenrusting en krag vir jou gee (Ef.6:10-13, Jes.11:5, 59:17). Jy meer as genoeg toegerus om teen die duiwel en sy bose magte te staan.  Hoe veg ‘n mens teen hom?  Moenie geestelike oorlogvoering verwar met dinge wat nie in die Bybel staan nie:  gebiedsgeeste bind, Sataniese vestings neerwerp voor jy die evangelie in ‘n sekere woonbuurt kan preek, mense se huise met olie salf, vloeke breek, ‘n gees van wellus of skinder in iemand bind, demone se rangorde wil ken om meer effektief te veg, ens.

 

Veg eerder deur nuuskurigheid oor sonde en die okkulte te vermy, asook deur ‘n heilige lewe, ‘n liefde vir die waarheid, evangelisasie, geloof in Jesus, ware verlossing, die Bybel, volhardende gebed, heilige en nugter denke, nederige onderdanigheid aan God, waaksaamheid, weerstand teen versoeking (Mt.4:1-11, 6:13, Mk.9:29, Hd.26:18, Rm.16:20, 2 Kor.10:4-5, Ef.6:10-18, Jk.4:6-7, 1 Pt.5:8-9, Op.12:11).

 

Wees ook bekend met die duiwel se taktiek (2 Kor.2:10-11): hy lieg, saai twyfel, sê dat God nie goed is nie, versoek jou deur dié wat naby jou is, vermom hom as ‘n engel van die lig, werk deur vals lering, haal die Bybel buite konteks aan (Gn.3:1-5, Mt.4:1-11, 2 Kor.11:14, 1 Tm.4:1).  Wees dan op jou hoede.

 

Die demone se versoeking (v.20-21)

Josefus, die Joodse geskiedkundige wat tydens die verwoesting van Jerusalem geleef het, gee vir ons ‘n beskrywing van die hongersnood, die massa moorde, die kannibalisme, die kruisiging van 500 Jode per dag, en baie ander grusame gebeure. Hy vertel dan hoe die Jode t.s.v. al hierdie dinge, die vals profete se profesieë van oorwinning geglo het.[3]  Van sy mede-volksgenote in Jerusalem het hy gesê:  ‘…as though thunderstruck, blind, senseless, [they] paid no heed to the clear warnings of God.’[4]

 

Dit is presies wat Johannes in v.20-21 voorspel het. Alhoewel ‘n derde van die mense doodgemaak is, het die res dit nie ter harte geneem en hulle bekeer nie (v.20).  Hulle het aangehou om die eerste (v.20), sowel as die tweede helfte (v.21) van die Tien Gebooie te oortree.  Hulle het nie opgehou om die mensgemaakte afgode van goud, silwer, koper, klip en hout te aanbid nie (v.20, Dt.31:29, Jer.1:16).  Daardeur het hulle ook die demone aanbid wat agter hierdie gode gestaan het (v.20, 2:9, 3:9, Dt.32:17, Ps.106:37-38, 1 Kor.10:19-20).  Die demone het hulle verblind, sodat hulle nie agtergekom het dat die afgode hulle nie kan sien, hoor of help nie (v.20, Ps.115:4-8, Jer.2:5, Dn.5:23, Hos.9:10).

 

Waar het die Jode afgode aanbid? Hulle het dit dwarsdeur hulle geskiedenis gedoen.  Israel se verwerping van Jesus as die Messias was ook niks anders as afgodery nie (1 Jh.5:20-21).  Die demone het hulle aangehits om daarmee aan te hou (v.20), asook om baie ander sondes te doen (v.21).  Hulle het hulle nie bekeer van die moorde op die profete, die Messias en God se kinders nie (v.21, Lk.11:47-51, Hd.7:52).  Hulle het ook nie opgehou met die heksery en towery waartoe die demone hulle versoek het nie (v.21, Dt.18:9-14).  En dan het hulle ook in allerhande seksuele misdrywe en diefstal volhard (v.21).  Die volk was ryp vir God se ewige oordeel in die hel (21:8, 22:15).

 

Moet dan nie soos hulle wees nie. Ons moenie nog ná die droogte, korrupsie, plaasmoorde, misdaad, studente-chaos, gay kwessie in die NG-Kerk, rasse haat, aborsie, ens. weier om te verander nie.  Moenie vir een oomblik dink dat die mense wat slagoffers van hierdie Goddelike oordele en demoniese aanvalle is, slegter is as die res nie.  As ons ons nie bekeer nie, sal die hele land onder dieselfde verskriklike oordele sterf (Lk.13:1-5).

 

Ons moet dan daarop fokus om ons te bekeer. Ons moet wegdraai van ons afgode af (v.20):  ons materialisme, die malle gejaag na luuksheid, geld en besittings.  Ons moet die Here saam met ander gelowiges aanbid en nie ons eie gemak en begeertes bo sy heilige dag, sy Woord, en sy huis stel nie.  Ons moet ons bekeer van die duisende moorde in ons land – ook die moorde op ongebore babas.  Ons moet ons ook van moordlustige en haatdraende gedagtes bekeer.

 

Ons moet geen aangetrokkenheid tot towery en heksery in ons harte koester nie; nie in die Huisgenoot, die koerant, TV-programme, films, of op die radio nie. Ons moet eens en vir altyd ontslae raak van die idee dat seks nie beperk is tot die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou nie, maar dat elke mens vry is om te kies hoe en wanneer hy dit wil doen.  Ons moet ons van ons diefstal bekeer, en nie verskonings daarvoor maak omdat die regering self korrup is, of omdat hulle ons in elk geval te swaar belas nie.

 

Johannes kon baie ander sondes genoem het, maar hy het genoeg genoem om sy punt te maak. As ons ons bekeer en na Jesus toe draai sal die Here ons genadig wees en ons vergewe.  Jesus het immers gekom om die straf vir sulke sondes aan die kruis te dra, en om dié wat so gelewe het en hulle bekeer, van binne af te reinig (1 Kor.6:9-11).  Het Hy nie juis in die wêreld ingekom om die werke van die duiwel te verbreek nie (1 Jh.3:8)?

 

In Griekse mitologie is daar ‘n duiwelse hond genaamd Cerberus. Hy behoort aan Hades, die god van die onderwêreld, en is veronderstel om te keer dat die dooies ontsnap.  Hy het drie koppe en sy stert is ‘n slang.  Die beelde wat Johannes in Op.9 gebruik klink net so skrikwekkend.  Die groot verskil is natuurlik dat die duiwel en sy demone nie maar net ‘n mite is soos Cerberus nie.  Indien jy dink dat die duiwel ‘n mite is, sal jy sleg tweede kom.

 

[1] Flavius Josephus, The Wars of the Jews, Book VII, 1:3

[2] Wars, Book III, 7:9

[3] David Chilton, Days of Vengeance, p.108

[4] Wars, Book VI, 5:3