Evolusie, rassisme en die beeld van God

Evolution and racism

Die rassehaat in ons land loop dik.  Tydens my verlof het ek baie daaroor gelees, gebid en dit met my vrou en kinders bespreek.  Elke nou en dan hoor ‘n mens van iemand wat a.g.v. rassistiese opmerkings in die moeilikheid beland.

 

Afrikaners dink dat dit eensydig is, terwyl die meeste Afrika stamme in die verlede onderdruk gevoel het.  Na hulle mening is kolonialisme en apartheid die twee groot sondebokke.

 

Dit het selfs in die kerk ‘n kwessie geraak.  Verlede jaar het ek ‘n e-pos ontvang waarin twee leraars mekaar oor die kwessie aangevat het.  ‘n Paar weke gelede het dit weer gebeur.  Ek glo dat ons op hierdie punt deur die wêreld beïnvloed is.

 

Rassisme kom uit ‘n evolusionistiese wêreld beskouing waarin die mens ‘n soort dier is.  Die meeste evolusioniste sal dit ontken, maar rassisme is heeltemal konsekwent met hulle beskouing van die mens.  Evolusioniste het nie rassisme uitgedink nie, maar hulle het verseker petrol op die vuur gegooi.

 

‘n Evolusionis van Harvard Universiteit het gesê dat rassisme geweldig toegeneem het toe die evolusie teorie in 1859 aanvaar is.[1]  Die subtitel van Charles Darwin se Origin of Species is, ‘The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life’.  Volgens sy boek, The Descent of Man, het sommige rasse verder in die evolusie proses gevorder as ander.

 

Vir 150 jaar reeds het die evolusie teorie rassisme bevorder.  Mense het dit gebruik om volksmoorde te regverdig en die Australiese Aborignes soos diere te jag.  In Amerika en Europa het hulle swart mense in hokke gesit om deur die publiek aanskou te word (Ota Benga in 1906 en Sara Baartman in 1810).[2]

 

Christene het ook in die strik getrap en rassisme uit die Bybel probeer regverdig.  Dink maar aan die stigma van die NG-Kerk en apartheid.  ‘n Paar dekades later het ons besef dat hulle hopeloos verkeerd was.

 

In 1994 het baie geglo dat Nelson Mandela ‘n tipe messias is wat gekom het om versoening te bewerk.  Maar na byna 25 jaar is dit duidelik dat daar nie versoening is nie.  BEE, regstellende aksie, die kwota stelsel, plaasmoorde en optogte waarin mense swart klere dra, wys dat die probleme nie opgelos is nie.

 

As daar ooit ‘n oplossing kom, moet dit by die kerk begin.  Die wêreld kan eenvoudig nie hierdie probleme oplos nie.  Vir duisende jare reeds het hulle probeer om vrede tussen die Jode en haar bure, die Hutu en die Tutsi, die Afrikaner en Afrika stamme te bewerk.  Die Verenigde Nasies het al hulle neus in hierdie sake gesteek, maar hulle was onsuksesvol.

 

Net Jesus Christus kan hierdie probleem oplos (Ef. 2:11-22, Kol. 3:11, Op. 5:9).  Ons moet ons aan Hom, sy Woord en die evangelie onderwerp.  As ons dit doen, sal dit ‘n kragtige getuienis vir die wêreld wees.  As hulle sien dat Jode en Palestyne, of sg. blankes en swart mense een is in Christus, sal hulle hulle ore spits.  Jesus self het tog gesê dat mense in Hom sal glo as hulle sien dat ons een is en dat ons mekaar liefhet (Joh. 13:34-35, 17:21).

 

As ons egter in die rasse haat deel, sal die wêreld vir ons lag en sê dat ons soos hulle is.  En as ons soos die wêreld is, moet ons nie wonder hoekom mense nie in die evangelie belangstel nie.  ‘n Onheilige kerk sal nooit ‘n onheilige wêreld vir die Here wen nie.

 

As ons mense vir die Here wil wen, moet ons hulle liefhê.  En om hulle lief te hê moet ons hulle sien soos die Here hulle sien.  Hoe is dit?  Gen. 1:26-27 wys vir ons.

 

Wat God se beeld nié is nie

Tydens my verlof het ek ‘n boek oor die prosperity gospel gelees.  Meer as ooit is ek oortuig dat dit glad nie met Christenskap geassosieer moet word nie, maar dat dit kulties en okkulties.  M.b.t. die mens wat na God se beeld gemaak is, sê Kenneth Copeland en Benny Hinn bv. dat Adam ‘n presiese kopie of afdruksel van God was, in vorm en grootte.[3]  Hulle verkondig onbeskaamd dat die mens ‘n god is, en dat hy God se gelyke is.[4]  Copeland sê:  ‘Adam, in the Garden of Eden, was God manifested in the flesh’.[5]

 

Om só te sê is eintlik om God na óns beeld te maak.  En om God na ons beeld te maak is niks anders as afgodery nie (Hand. 17:29).  Ons is ook soms skuldig hieraan.  Ons sê dinge soos:  ‘Die God wat ék aanbid…’  Partykeer skep ons ‘n god wat nie sal omgee as ons net ‘n bietjie sonde doen nie.  Ons skep ‘n god wat nie omgee dat mense hel toe gaan nie, ‘n god wat niks in jou lewe kan doen tensy jy vir Hom toestemming gee nie, ‘n god wat nie in die wêreld kan werk tensy ons Hom toelaat nie, ‘n god wat sekere reëls moet volg wanneer Hy teen die duiwel veg, ‘n god wat daar is om óns te dien, om vir óns materiële voorspoed te gee.

 

Ons maak ook ‘n afgod van allerhande dinge in die skepping:  kos, geld, plesier, ons liggame, ander mense, ons troeteldiere, en meer.  As jy enige iemand anders as die Drie-Enige, almagtige, ewige, genadige, alomteenwoordige, regverdige, heilige, liefdevolle, perfekte, heerlike, onveranderlike, soewereine, ens. God aanbid, aanbid jy ‘n afgod.  Jy het probeer om die Here na jóú beeld te maak, en het vergeet dat jy na sý gemaak is (v.26-27).

 

God se beeld beteken nie dat Hy ‘n liggaam het nie.  Ja, Hy het by tye in die Ou Testament in ‘n menslike liggaam verskyn (bv. aan Abraham in Gen. 18).  Ons weet ook dat Christus in Betlehem as ‘n mens gebore is, en dat Hy vir ewig een sal wees (Luk. 24:36-43, 1Tim. 2:5).  Jesus Christus is een Persoon met twee nature:  Hy is volkome God en volkome mens.  Sy Goddelike natuur is nie sy menslike natuur nie en andersom.  Die punt wat ek wil maak, is dat Jesus in sy menslike natuur ‘n liggaam het, maar dat die Drie-Enige God in sy essensie ‘n onsigbare Gees is wat nie ‘n liggaam het soos ons nie (Deut. 4:12, 15-18, Joh. 4:24, 1Tim. 1:17).  Wat beteken dit dan dat God ons na sy beeld gemaak het?

 

Wat God se beeld beteken

Ek het vir baie jare gewonder wat dit beteken dat ons na God se beeld gemaak is.  Ek het ook maar gedink dat dit iets met ons liggame te doen het.  ‘n Sem student het eendag in die klas met my gestry en gesê dat God ‘n liggaam het.  ‘n Familie-lid het ook vir my gesê dat God ‘n liggaam het, en dat Hy ‘n DNA het.

 

Ek het hierbo gewys dat God ‘n Gees is, en dat Hy nie ‘n liggaam het nie.  As God ‘n liggaam het, is sy voet op een plek en sy hand op ‘n ander plek.  In daardie geval kan Hy nie oneindig, ewig en alomteenwoordig wees nie.  Wanneer die Bybel van God se hande, voete, oë, ens. praat, is dit om óns te help om iets van sy vermoëns te verstaan.  Teoloë noem dit antropomorfismes (anthropos = mens, morphe = vorm).

 

God se beeld beteken eerder dat ons iets van sy karakter reflekteer, weerspieël of weerkaats.  God het die plante, voëls, visse en diere volgens hulle soorte gemaak (v.11-12, 21, 24-25), maar die mens het Hy na sý beeld en gelykenis gemaak (v.26-27).  Die mens is nie volgens die diere se soorte gemaak nie; hy is nie ‘n soort dier wat ver in die proses van evolusie gevorder het nie.  Hy is uniek en anders as enige ander skepsel.  Hy is ten minste op die volgende maniere soos God en daarom anders as die res van die skepping.[6]

 

[1] Kommunikasie

Soos die Here in v.26, kan ons op ‘n diep vlak kommunikeer.  Selfs ‘n kind se kommunikasie is meer ingewikkeld as ‘n walvis s’n.  Walvisse kom nooit bymekaar om die tekort aan plankton of kril te bespreek nie.  Papegaaie kan honderde klanke naboots, maar hulle kan nie Chinese grammatika ontleed nie.

 

[2] Heerskappy

Soos God, heers mense oor die skepping (v.26, 28, Ps. 8:7-9).  Eintlik heers die mens as God se verteenwoordiger.  Hy is ‘n rentmeester van die skepping wat aan God behoort.

 

[3] Geestelikheid

Voëls sing omdat God hulle so gemaak het.  Hulle dink nie bewustelik aan sy goedheid en majesteit nie.  Maar wanneer ons sing doen ons dit bewustelik omdat ons dankbaar is, en omdat ons die Here liefhet.  Ons kan ook bid, die Woord inneem en dit gehoorsaam, ander dien, en ander gelowiges se geselskap geniet.  Het jy al ‘n trop beeste gesien wat dit doen?

 

[4] Moraliteit

God is die oorsprong van moraliteit.  Hy bepaal wat reg en verkeerd is, wat moreel en immoreel is.  Soos God, is die mens ‘n morele wese wat tussen reg en verkeerd kan onderskei.  Ons het ‘n gewete.  Diere kan uit instink of vrees reageer, maar hulle het nie ‘n gewete wat hulle wakker hou as hulle jou roosbome oopgegrawe het nie.  Hulle doen nie sonde nie, en streef ook nie daarna om heilig te wees nie.  Ons kan sonde haat en daarna streef om die Here meer te ken en heilig te wees (Ef. 4:24, Kol. 3:10).

 

[5] Intellek

Diere kan dink en slim toertjies doen, maar hulle kan nie diep redeneer of abstrak dink nie; hulle kan dink, maar hulle kan nie dink dat hulle dink nie.  As ek met my hond oor die Anglo-Boere Oorlog praat, kyk hy vir die gras.  Sjimpansees is intelligent, maar hulle kan nie ‘n matriek wiskunde vraestel skryf nie.

 

[6] Skeppingsvermoë

Ons kan nie uit niks skep soos God nie, maar ons het die vermoë om kreatief en skeppend te wees.  Wewers (‘n soort voël) kan mooi neste maak, maar kan nie op die vlak van ‘n argitek bou en beplan nie.  ‘n Wewer se nes 100 jaar gelede lyk nog steeds soos ‘n wewer se nes vandag – hulle vorder nie tegnologies nie.  Diere kan nie ingewikkelde rekenaars en enjins ontwerp en bou nie.

 

[7] Onsterflikheid

‘All dogs go to heaven’?  Ongelukkig nie.  Diere gaan nie hemel toe wanneer hulle sterf nie (God sal wel diere op die nuwe aarde skep).  Die mens bestaan nie van die ewige verlede af soos God nie, maar as ons liggame gesterf het sal ons siele vir ewig bestaan.  “[God] has put eternity into man’s heart” (Pred. 3:11, ESV).

 

[8] Emosie

Ons weet dat diere emosies het.  Kyk gerus na hoe jou hond sy stert waai en om jou enkels dans as jy ná ‘n vakansie by die huis kom.  Diere se emosies is egter nie so kompleks soos ons s’n nie.  Wayne Grudem sê:  ‘After watching my son’s baseball game, I can simultaneously feel sad that his team lost, happy that he played well, proud that he was a good sport, thankful to God for giving me a son and giving me the joy of watching him grow up, joyful because of the song of praise that has been echoeing in my mind all afternoon, and anxious because we are going to be late for dinner!’[7]

 

God se beeld, sonde en verlossing

Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle nie die beeld van God verloor nie.  Dit is egter beskadig.  Die spieël waarin God sy beeld gesien het, het in stukkies op die vloer geval.  God kan nog steeds dele van sy beeld in ongelowiges sien (Gen. 9:6, Jak. 3:9), maar dit is onduidelik.  ‘n Ongelowige kan bv. diep kommunikeer, maar sy kommunikasie is met vuil taal, leuens, murmurering, ens. besoedel.  ‘n Ongelowige kan tussen sonde en heiligheid onderskei, maar 9 uit 10 keer kies hy sonde.

 

Wanneer iemand tot bekering kom, tel God die spieël se stukke van die vloer af op.  Vir die res van jou lewe hier op aarde is die Here besig om die spieël aanmekaar te sit.  Stadig maar seker begin Hy weer sy beeld in jou sien.  Hy het jou gered om jou na sy beeld, na die beeld van sy Seun, te vorm (Rom. 8:29).  Sy beeld in jou word duideliker soos wat jy geestelik groei (2Kor. 3:18).  Wanneer Jesus kom sal die spieël herstel wees, sodat God weer sy volmaakte beeld in ons kan sien (1Kor. 15:49, 1Joh. 3:2).

 

God se beeld in die praktyk

Toe ek net in Kempton begin het, het ‘n besoeker na die preek vir een van ons lidmate gesê:  ‘So what?’  Sy bedoeling was dat ek die teks uitgelê het, maar dat ek dit nie toegepas het nie.  Dit was nie lekker om dit te hoor nie, maar hy was reg.  Dit help nie ons verstaan ‘n leerstelling (bv. God se beeld in ons), maar ons pas dit nie toe nie.  Hoe moet jy hierdie leerstelling in jou lewe toepas?

 

Verwerp die evolusie teorie wat sê dat die mens eintlik ‘n soort dier is, en dat daar nie ‘n verskil tussen mense en diere is nie.  Glo eerder dat God jou na sy beeld gemaak het, en dat jy nie soos die res van die skepping is nie.  Omdat mense dít verwerp en die evolusie teorie omhels, is bose dinge soos aborsie, genadedood, mensehandel, rassisme, moord, ens. aan die orde van die dag.  Hierdie sondes kom uit die mens se hart, maar soos ek hierbo gewys het, het evolusie dit aangevuur.

 

As evolusie waar is, maak dit nie saak of jy ‘n ongebore baba vermoor en of jy ‘n hoender se eier uit die nes vat nie.  Dit maak ook nie saak of jy ‘n gestremde mens deur sg. ‘genadedood’ vermoor, en of jy ‘n ou Labrador uitsit nie.  En wat maak dit saak of jy ‘n mens aan handelaars verkoop, en of jy ‘n perd verkoop?  As ‘survival of the fittest’ waar is, is mensehandel mos nie verkeerd nie?  En as die mens ‘n soort dier is, kan ons sê dat mense met donkerder (of ligter) velle meer waardevol is as ander, net soos wat ‘n sekere kleur Great Dane meer waardevol is as ander kleure.

 

Ek hoef nie vir jou te sê dat dit belaglik is om so te redeneer nie.  Volgens die Bybel is die mens nie ‘n soort dier nie, maar kom alle mense van Adam af en is hulle na God se beeld gemaak (v.26-27, Hand. 17:26).  Ek het reeds gewys dat daar verskillende soorte plante, voëls en diere is (v.11-12, 21-25).  Dit is egter nie waar dat daar verskillende soorte mense is nie.  Mense kom van verskillende lande af, praat verskillende tale, en is uit verskillende families of stamme.  Maar daar bestaan nie so iets soos verskillende rasse nie.  Daar is net een ras, en dit is die menslike ras.

 

Om dan ‘n mens te onderdruk omdat hy anders as jy lyk, is sonde en ‘n direkte aanval op God se beeld.  Moenie grappe oor iemand maak of hom spot, omdat hy anders as jy lyk nie (dit geld ook vir rassistiese grappe).  Moenie kras woorde van ander nasies gebruik, en dink jy is beter as hulle nie (Jak. 3:9).  Dit bedroef die Here as jy enige mens hanteer asof hy nie na God se beeld gemaak is nie.  Dit geld ook vir gestremde mense.  As ons regtig Gen. 1:26-27 glo, sal ons nie eers daaraan dink om ‘n baba te aborteer omdat hy moontlik ‘down sindroom’ is nie.

 

Jy kan nie ‘n mens soos ‘n plant of ‘n dier behandel nie.  Om vir ‘n hond en vir ‘n mens ‘voetsek’ te sê, is nie dieselfde nie.  Om meer om te gee oor die renoster probleem as oor die moord op ongebore babas, wys dat daar fout is in jou hart.  Jy is deurmekaar en onderstebo; jy moet jou bekeer.

 

As hierdie preek negatiewe gevoelens en woede in jou hart laat opvlam, moet jy dit as sonde bely.  Vra vir die Here om jou te vergewe dat jy sy beeld in ander mense haat.  Vra Hom om jou te help, sodat jy kan doen wat reg is.  Glo dat Jesus se kruisdood voldoende is om sy beeld in jou te herstel, en ook om jou te help om ander lief te hê wat nie soos jy lyk nie.  Moenie God se liefde herdefinieer nie, maar doen wat die barmhartige Samaritaan in Luk. 10 vir sy vyand, die Jood, gedoen het.

 

In die vroeë 1990’s het my predikant in Louis Trichardt dit gedoen.  Hy het besluit dat die kerk oop moet wees vir mense uit alle nasies, en het dit so geadverteer.  Mense het op die advertensie gereageer.  Party het na die kerk toe gekom en tot bekering gekom:  Engelse, Vendas, Afrikaners uit ‘n ‘kleurling’ en ‘blanke’ agtergrond, Russe, Bulgare, Finne, Indiërs en Britte.  Dit was wonderlik.

 

Ongelukkig het nie almal so gedink nie.  Sommige mense in die dorp het vir die predikant dreigbriewe geskryf en op die kerk se stoep gelos.  Hulle het die Vendas sleggesê, en het gesê dat hy hulle omhels het.

 

Ek hoop van harte dat die mense wat hierdie preek lees en hoor, nie so sal reageer nie, maar dat jy die Here sal prys, omdat Hy ons en alle mense na sy beeld gemaak het.

 

[1] Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny, 1977 https://answersingenesis.org/charles-darwin/racism/did-darwin-promote-racism/

[2] Ibid.

https://answersingenesis.org/charles-darwin/racism/darwins-garden/

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Baartman

[3] Hank Hanegraaff, Christianity in Crisis: 21st Century, Thomas Nelson: Nashville, p. 2, 25

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Wayne Grudem se Systematic Theology het my baie gehelp in hierdie verband (pp. 442-450).

[7] Ibid., p. 447

Die tien plae: Muskiete en steekvlieë

Plague of gnats

‘n Span sendelinge het na ‘n Chinese eiland toe gegaan om die evangelie te deel.  Die plaaslike volk het gesê dat hulle nie die Christen God nodig het nie, maar dat hulle binnekort ‘n fees vir hulle eie god sou hou.  ‘n Jong man in die span het gesê:  ‘Julle kan nie die fees hou nie, want op daardie dag sal dit reën.’  Dit het inderdaad so gebeur.  Die eilanders het gesê dat hulle die datum verkeerd gehad het, en dat hulle ‘n kort tydjie later die fees sou hou.  Die jong man het weer gesê dat dit op die dag van die fees sal reën.  Die span het gebid dat die Here reën sou stuur.  Op die oggend van die fees het die son geskyn.  Hulle het ernstig gebid.  Baie gou het daar wolke opgesteek en het dit begin reën.  Dit het egter nie die volk gekeer om hulle god uit te dra vir die fees nie.  Maar toe hulle in die modder gly het die afgod geval en gebreek.  Die volk het besef dat Jesus die ware God is en was oop vir die evangelie.

 

Die derde plaag:  Muskiete[1] (v.16-19)

In 1993 is ons gesin Kaapstad toe.  Oppad het ons in Laingsburg oorgeslaap.  Ons het ‘n baie slegte nag gehad met muskiete.  As ek reg onthou het ons meer as twintig muskiete teen die dak en mure doodgeslaan.  Die volgende oggend toe sien ons die prop met muskietgif in die muur.  Hoe erg moet dit wees as muskiete, soveel soos die stof van Egipte, in jou ore zoem?  Volgens v.17 het “Al die stof van die aarde…muskiete geword in die hele Egipteland.”  Onthou dat Egipte grootliks woestyn is.  Daar was BAIE muskiete.  Hulle het mense en diere geteister.  Selfs as dit muggies was moes dit erg gewees het:  muggies in jou oë, ore, mond, en neus.  Die towenaars kon nie muggies uit die lewelose stof skep nie.  Hulle het besef dat hierdie die vinger van God was:  dieselfde vinger waarmee Hy die maan en sterre gemaak het, en duiwels uitgedryf het (Psalm 8:4, Lukas 11:20).  God het gewys dat die Egiptenare se gode van die aarde (bv. Akhor) Hom nie kon keer om die stof in muskiete te verander nie.  Farao het ‘n veer gevoel en sy hart verhard.

 

Die vierde plaag:  Steekvlieë (v.20-32)

Het jy al die hoede gesien wat party Australiese krieket toeskouers op het?  Daar is toutjies met kurkproppe aan wat van die rante afhang.  Waarvoor is dit?  Dit hou die vlieë uit jou gesig uit.  Daar is baie vlieë in Australië.  Maar toe beeste in 1788 in die land ingevoer is, was dit baie erger.  Die vlieë het siektes versprei.  Baie mense en diere het ooginfeksie gekry.  Toe miskruiers na die land toe gebring is, is die probleem onder beheer gebring.  In 2003 het Bernard Doube van Adelaide in ‘n studie bevind dat miskruiers 99% van die criptosporidium uit beesmis verwyder.  Sodoende het hulle verhoed dat die water besmet word (in 1993 het 400 000 mense in Milwaukee, V.S.A. siek geword en selfs gesterf van water wat só besmet geraak het).

 

Moses moes weer vir Farao by die rivier ontmoet het.  Hy het hom in die Here se Naam beveel om die volk te laat gaan.  Indien hy nie gehoor wou gee nie, sou die Here steekvlieë oor Egipte stuur.  Die Hebreeuse woord is eenvoudig ‘swerms’ en kan na verskeie soorte insekte verwys.  Of dit nou steekvlieë was of gewone vlieë wat siektes versprei – hulle het die land vernietig.  “Hy het onder hulle steekvlieë gestuur wat hulle verteer het” (Psalm 78:45).  Die mense in Egipte het die miskruier-god aanbid.  Deur die vlieëplaag het die Here gewys dat dié god nie die mis begrawe het, om so te keer dat die vlieë daarin broei nie.

 

God het gesê dat die Israeliete in Gosen (Genesis 46:34) nie deur die vlieëplaag getref sou word nie.  “Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat Hom nie dien nie.” (Maleagi 3:18).  Die implikasie is dat die Israeliete deur die vorige drie plae getref is.  Dit het gebeur omdat hulle saam met die Egiptenare hulle afgode aanbid het.  Die profeet sê:

 

“Op dié dag het Ek my hand vir hulle opgehef, om hulle uit Egipteland uit te lei na ‘n land wat Ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en heuning—’n sieraad is dit van al die lande.  En Ek het aan hulle gesê:  Gooi weg, elkeen die verfoeisels van sy oë, en verontreinig julle nie met die drekgode van Egipte nie:  Ek is die HERE julle God.  Maar hulle was wederstrewig teen My en wou na My nie luister nie; niemand het die verfoeisels van sy oë weggegooi of die drekgode van Egipte laat staan nie.  Toe het Ek gesê dat Ek my grimmigheid oor hulle sal uitgiet, om my toorn teen hulle te laat uitwoed in Egipteland.  Maar Ek het gehandel ter wille van my Naam, dat dit nie ontheilig sou word voor die oë van die nasies onder wie hulle gewees het nie, voor wie se oë Ek My bekend gemaak het aan hulle, om hulle uit Egipteland uit te lei.  En Ek het hulle uit Egipteland uitgelei en hulle in die woestyn gebring.” (Esegiël 20:6-10).

 

God het nou ‘n onderskeid tussen sy volk en die Egiptenare gemaak.  Hy sou sy volk verlos.  Almal – veral Farao – moes weet dat Israel Sý volk is.  God het gewys dat Hy soewerein is oor lande (vlieë oral in Egipte, behalwe in Gosen), mense (vlieë op die Egiptenare, maar nie die Israeliete nie), insekte (God kon die vlieë stuur en weer wegneem), tyd (God sou dit die volgende dag stuur en wegneem op die tyd wat Hy besluit het).

 

Alles het gebeur soos wat God gesê het.  Farao het vir Moses laat roep.  Hy het hom nie regtig bekeer nie, maar wou eenvoudig van die vlieë ontslae raak.  Sy bekering was dus nie eg nie.  Hy het gesê dat hy die volk sou toelaat om in die land vir die Here te offer.  Hy wou dus nogsteeds die boodskap oordra dat hý soewerein was om die Israeliete te laat gaan of nie.  Hy wou God se gebod kompromeer en was nie bereid om alles te doen wat die Here hom beveel het nie:  ‘Laat my volk drie dagreise ver in die woestyn intrek om My te dien.’  Moses het gesê dat die Egiptenare aanstoot sou neem oor hulle offers en hulle sou stenig.  Hulle kon net sowel ‘n heilige koei in ‘n Hindu tempel slag.  In die dae van Cambyses het die Perse ‘n oorlog teen Egipte gewen.  Hulle het vee voor die weermag laat loop.  Die Egiptiese boogskutters het geweier om te skiet, omdat hulle nie die ‘heilige’ diere wou doodskiet nie.[2]

 

Farao het weer probeer om ‘n middeweg te soek.  ‘Julle kan in die woestyn gaan offer, maar nie drie dagreise ver nie.  Bid net asseblief dat God die vlieë moet wegvat.’ (sien v.28, 8).  Om te wys dat God in beheer is, het Moses gesê dat hy die Here sou vra om die vlieë die volgende dag weg te vat.  ‘Moet ons net nie weer bedrieg nie,’ het Moses vir Farao gesê (v.29, 15).  God het die vlieë weggevat – tot die laaste een.  Maar Farao het sy hart verhard en nie gedoen soos hy belowe het nie.

 

Moenie soos die Israeliete wees en die vals gode van die kultuur aanbid nie.  Laat God se skeppingskrag, oordeel oor sy vyande, en beskerming van sy uitverkorenes bewys dat Hy die ware God is.  Ateïste wil graag bewys dat evolusie stof in muskiete kan verander; dat ‘n klein spikkel ontplof en alles tot stand gebring het; dat lewe uit nie-lewe ontstaan het.  Maar hulle teorie misluk soos die towenaars se wonderwerke (v.18).  Richard Dawkins wil bittergraag hê mense moet glo dat evolusie wetenskap is.  In ‘n debat teen prof. Lennox het hy gesê:  ‘We don’t need to inject miracles like the Bible does.’  Dawkins sal ‘n probleem hê met die stof wat in muskiete verander het, maar glo ateïste nie dieselfde as hulle sê dat ‘n spikkel materie (die Big Bang) oor biljoene jare in ‘n muskiet verander het nie?  Die towenaars het geweet wat Farao en ateïste ontken:  God kan met sy vinger doen wat die gode van Egipte en evolusie nooit kan doen nie (v.19).

 

Trek die masker van evolusie se gesig af en sien dit vir wat dit werklik is:  dit is nie wetenskap nie, maar die vals en kragtelose godsdiens van ateïsme.  Buig jou neer voor die ware God wat wonderwerke kan doen; wat stof in muskiete kan verander.  Sê ‘nee’ vir die vals god van evolusie in jou handboeke, in die koerant, op Nat Geo Wild.  Jy kan nie die God van Genesis 1 en evolusie dien nie.  As jy die Bybel glo moet jy evolusie verwerp en andersom.

 

Die ware God kan die vals gode van hierdie wêreld met sy vinger vernietig.  Charismate oor die algemeen praat asof Satan en God ewe sterk is (alhoewel hulle dit nooit direk so sal sê nie).  ‘n Man in ‘n charismatiese kerk het vir my gesê dat daar geestelike wette is wat soms die Here dwing om te doen wat die duiwel wil hê.  ‘n Ander charismaat het gesê dat die duiwel God se gesag gekry het toe Adam en Eva gesondig het.  God moet dus vir die duiwel toestemming vra as Hy in die wêreld wil inkom.  Dis vals lering.

 

Jesus is die ware God.  Hy oorwin die demone en Beëlsebul (‘n ander naam vir Satan wat letterlik ‘god van die vlieë of mis’ beteken) met sy vinger.  “En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit?  Daarom sal hulle jul regters wees.  Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom.” (Lukas 11:19-20).  Jesus het die regeerder van hierdie wêreld oorwin deur die ‘swakheid’ van sy kruisdood (Johannes 12:31-32).  Met ‘n woord red Jesus sy uitverkorenes uit die slawerny van die duiwel – die god van hierdie wêreld (2 Korintiërs 4:4, 6).  As jy op Jesus vertrou sal Hy jou red.  As jy die duiwel volg sal Hy jou saam met die duiwel vernietig (Efesiërs 2:2-3).  Die vals gode van hierdie wêreld kan jou nie red nie.  As jy hulle aanbid dan nooi jy God se toorn uit om jou te vernietig.

 

Die Filistyne het die ark van God gesteel en dit in die tempel van Dagon, hulle god, gesit.  Die volgende oggend het Dagon op sy aangesig voor die ark gelê.  Hulle het hom regop gesit, maar die volgende oggend het hy weer voor die ark gelê.  Hierdie keer het sy kop en hande afgebreek.  God het ‘n plaag onder die Filistyne laat uitbreek.  Duisende het gesterf.  Hulle het die ark na ‘n ander stad toe gestuur, maar dieselfde het daar gebeur.  Uiteindelik het hulle die ark teruggestuur Israel toe.  Dit was duidelik dat Jahwe die ware God was (1 Samuel 5-6).  ‘n Skaakspel tussen God en die gode is nooit ‘n gelyke wedstryd nie.  Die ware God wen altyd.  Die gode van die nasies is nikswerd en dood.

[1] Die presiese betekenis van die Hebreeuse woord is onseker.  Dit kan muskiete, muggies, of luise wees.

[2] Alan Cole, Tyndale Old Testament Commentaries: Exodus, p.95

Mense, ape en die beeld van God

aap1

26 En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.” (Genesis 1).

 

Iemand het my hond vergiftig.  My dogter se reaksie was:  ‘Sies, daardie mense wat vir Tom gif gegee het is lelik, want Tom is geskep na God se beeld’.  My vrou moes haar reghelp en verduidelik dat net mense na God se beeld gemaak is.  Volgens evolusie het mense en sjimpansees dieselfde ‘voorvader’:  ‘n aap-agtige wese.  Hierdie teorie is nog nooit bewys nie.  Daar was al baie bedrog, maar hulle kon nog nooit die ‘missing link’ vind nie.  Haeckel se vooropgestelde idees het gemaak dat hy opsetlik die embrios van mense, hoenders, honde, hase, visse en ander diere dieselfde geteken het.  Hy wou ‘bewys’ dat die mens eintlik net nog ‘n soort dier is.  Die wêreld sê ons is nader aan sjimpansees as aan God.  Evolusie sê die mens is soos ‘n laer wese, terwyl Genesis 1:26-27 sê ons is soos ‘n hoër Wese.

 

Christene wat glo mense is die produk van evolusie, ontken die Bybel.  Genesis 1-2 sê vir ons dat Adam en Eva die eerste mense was.  Ons weet Adam was ‘n historiese figuur, want Genesis 5:1 gee vir ons sy geslagsregister.  Volgens 1 Kronieke 1:1 begin die geslagsregister van die mensdom by hom.  Jesus se geslagsregister gaan terug tot by Adam (Lukas 3:23-38).  Jesus self haal Genesis 1:27 aan as geskiedenis (Matteus 19:4).  Paulus veronderstel dat Adam ‘n geskiedkundige persoon was (Romeine 5:12-21, 1 Korintiërs 15:22, 45-49).  Paulus tref ‘n vergelyking tussen Adam en Christus (die tweede Adam).  Indien Adam nie werklik bestaan het nie, dan val Paulus se argument plat.  In 2 Korintiërs 11:3 en 1 Timoteus 2:13-14 lees ons van Eva se deel in die sondeval.  Judas 14 verwys na Henog as die sewende persoon in Adam se geslagsregister.  Die Bybel laat nie plek toe vir enigiemand wat glo daar was ‘aapmense’ voor Adam nie.

 

God het alles (ook ape) gemaak volgens sy soort (v.11, 21, 24-25).  Net die mens is nie volgens soorte gemaak nie, maar is geskape na God se beeld.  Indien die mens van ape af kom, is hy een van die aapsoort en bestaan hy nie na God se beeld nie.  Moenie uit die laasgenoemde stelling aflei dat God se beeld te doen het met hoe die mens lyk nie.  Dit het niks daarmee te doen nie, want God is ‘n Gees (Johannes 4:24).  Wat is die beeld van God dan?  En hoe verskil ons van ape en ander diere?

 

Harmonie (v.26a)

Ek het Genesis 1:26 aangehaal vir ‘n persoon wat die Drie-Eenheid ontken:  “En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis”.  Sy reaksie was:  ‘Ek sê ook soms vir myself:  Kom, laat ons ‘n bietjie buite gaan werk.’  Teoloë praat van ‘n ‘meervoud van majesteit’ en sê dat baie antieke konings na hulleself verwys het in die meervoud.  Alhoewel dit so is, is daar geen rekord van hierdie tipe ding in die Ou Testament of ander Hebreeuse geskrifte nie.  Wanneer God die meervoud gebruik, praat Hy ook nie met engele nie (soos wat party Rabbi’s geleer het).  Ons is mos nie deur engele geskep of na húlle beeld gemaak nie.  God vra ook nie vir engele raad wanneer Hy wil skep nie:  “Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom onderrig?  Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig?” (Jesaja 40:13-14).

 

Die bedoeling in v.26 is eerder dat daar meer as een Persoon in die Godheid is.  In 3:22 lees ons:  “Toe sê die HERE God:  Nou het die mens geword soos een van Ons”.  En in 11:7:  “Kom, laat Ons neerdaal”.  Jesaja 6:8 sê:  “Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê:  Wie sal Ek stuur?  En wie sal vir ons gaan?”  Matteus 28:19 praat van een Naam, maar drie Persone:  “doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees”.  Jesus het gesê:  “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.” (Johannes 14:23).

 

Wat het dit te doen met die mens wat na God se beeld gemaak is?  Kom ek verduidelik.  Die Vader, Seun en Heilige Gees is verskillende Persone.  Alhoewel elkeen van hulle volkome God is, is daar nie drie Gode nie maar een (cf. Johannes 10:30, 14:10).  Net so is Adam en Eva verskillende persone, maar tog word hulle een in die huwelik en bring hulle kinders voort na húlle beeld:

 

“En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.” (v.27).

 

“Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” (2:24).

 

“Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.  Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.  Toe Adam honderd en dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.” (5:1-3).

 

“Want soos die vrou uit die man is [Eva is uit Adam gemaak], so is ook die man deur middel van die vrou [mans word gebore uit vroue]; maar alles is uit God.” (1 Korintiërs 11:12).

 

In die kerk is daar verskillende individue wat een is.  Net soos in die huwelik, is die eenheid van verskillende mense in die kerk ‘n weerspieëling van die Drie-Enige God.  Paulus sê:  “Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.” (Efesiërs 4:4-6).  Daar is een Gees, een Here, een Vader, maar net een God.  So bestaan die kerk uit verskillende individue, maar daar is net een liggaam.  Jesus het gebid “dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het.” (Johannes 17:21).  Jesus se eenheid met die Vader beteken nie Jesus is die Vader nie (net soos ons eenheid met die Vader en die Seun nie beteken ons is God nie).

 

Wanneer jy met jou huweliksmaat of ander gelowiges wil baklei moet jy onthou dat jy na sy beeld gemaak is.  Dit geld ook vir gelowiges wat oorweeg om te skei.  Omdat God Een is en jy na sy beeld gemaak is, doen jy skade aan sy Naam wanneer jy in onenigheid leef.  Verder:  omdat jy een is in die huwelik en die gemeente, benadeel jy jouself wanneer jy in onenigheid leef of probeer om die eenheid te breek.  Die Bybel sê:  “Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede.” (Efesiërs 4:25).  “So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê soos hul eie liggame.  Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief; want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente.” (Efesiërs 5:28-29).

 

Leer ook uit v.26 dat die Vader, Seun en Heilige Gees met mekaar kommunikeer.  Jesus praat van dinge wat Hy by die Vader gehoor het, asook van dinge wat die Heilige Gees by Hom gehoor het (Johannes 15:15, 16:13).  Omdat ons na sy beeld gemaak is moet ons ook in liefde met mekaar kommunikeer.  As ‘n gesin reeds min tyd maak om te kommunikeer, is dit ongesond om voor die TV te eet.  So ‘n gesin moet eerder om ‘n tafel sit en eet.  Gesinslede moenie in stilte leef nie, maar moet leer om met mekaar te gesels.  Leer om vir mekaar te luister (Jakobus 1:19).  Deel jou hart, gedagtes, emosies, lewe.  Moenie mekaar afbreek nie, maar praat net dinge wat opbou (Efesiërs 4:29).

 

Heerskappy (v.26b)

My hond wat vergiftig is het dit oorleef.  Maar toe kry hy kennel cough (honde brongitis).  Die afgelope twee weke moes ek pille in sy keel afdruk (yuk!).  My hond het nog nooit vir mý medisyne gegee toe ek siek was nie.  Dit wys vir ons dat mense nie maar net nog ‘n soort dier is wat ver ontwikkel het nie.  Mense is bo diere.  God het gesê dat die mens oor hulle moet heers:

 

“laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.” (v.26).

 

“Die vrees en die skrik vir julle sal wees oor al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel:  alles wat op die aarde beweeg, en al die visse van die see. Hulle is in julle hand oorgegee.” (9:2).

 

“U laat hom heers oor die werke van u hande; U het alles onder sy voete gestel:  skape en beeste, dié almal, en ook die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see.” (Psalm 8:7-9).

 

“Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur.” (Jakobus 3:7).

 

“Want aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie; maar iemand het êrens getuig en gesê:  Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?  U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.  Alle dinge het U onder sy voete gestel.  Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie.  Maar nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie” (Hebreërs 2:5-8).  Jesus self het mens geword, en in Hom sal alle dinge volkome aan die mens onderwerp word.

 

Die mens is die kroon van God se skeppingswerk.  As sy beeld kan die mens ook werk en dinge skep (natuurlik nie uit niks soos God nie).  Ja, bye, miere en wewers kan ook dinge skep, maar hulle kan net een soort ding doen en vorder ook nie in hulle ontwerpe nie.

 

As ons dan oor die skepping heers moet ons daarvoor sorg, dit bewaar, nie mors of vandaliste wees wat dit vernietig nie.  Ons moet ook nie net sommer wilde diere uit hulle natuurlike omgewing neem, sodat hulle sukkel om aan te pas wanneer hulle terugkeer nie.  Aan die ander kant moet ons nie ‘n afgod maak van die natuur nie.  As mense aangestel is om oor die natuur te heers dan meng ons nie in as ons sekere normale take vervul nie.  Diere moet beskerm word, maar daar bestaan nie iets soos diere regte nie.  Green Peace mense maak ‘n afgod van die natuur.  Die mens heers oor die skepping, en daarom is dit reg as ons bosse uitkap om plek te maak vir plantasies en landerye.  Dis ook goed en reg om diere in te span om vir ons te werk (soos osse en perde).  Dis nie moreel verkeerd om aartappels of skape te kloon nie.  Iemand sal beswaar aanteken:  ‘Dan is dit ook nie verkeerd om mense te kloon nie’.  Dit is.  God het die mens aangestel om oor die diere te heers en nie oor ander mense nie (v.26, 28).  Jy kan ‘n bees skiet of aborteer, maar om dit met ‘n mens te doen is moord:  “Hy wat die bloed van ‘n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.” (9:6).  Jy kan vir ‘n hond sê om te ‘voetsek’, maar om ‘n mens sleg te sê is sonde:  “Daarmee [die tong] loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.” (Jakobus 3:9).  Jy kan ‘n donkie inspan om ‘n karretjie te trek, maar as jy ‘n mens ontvoer om jou slaaf te wees beskadig jy iemand wat na God se beeld gemaak is.

 

Omdat alle mense na God se beeld gemaak is, is rassisme ‘n gruwel.  Die Bybel sê dat daar verskillende nasies, tale, volke en stamme is (Openbaring 5:9).  Maar God het nie die mens na sy soort gemaak nie.  Daar bestaan dus nie so iets soos verskillende rasse nie (jy kry Afrikaners met baie donker velle en Indiërs met ligte velle).  Daar is net een ras, en dit is die menslike ras:  “En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.” (11:1).  “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het” (Handelinge 17:26).  Die enigste verskil wat God in die mensdom ingebou het, is die verskil tussen mans en vroue (v.27).  Daarom mag mense van dieselfde geslag nie met mekaar trou nie, terwyl mense van verskillende ‘rasse’ met mekaar mág trou.  God verbied dat ‘n gelowige en ‘n ongelowige met mekaar trou (Deuteronomium 7:3-4, 1 Korintiërs 7:39, 2 Korintiërs 6:14).  Evolusioniste wat hulle teorie konsekwent deurvoer moet ook rassiste wees.  Volgens die evolusie teorie het party rasse verder gevorder as ander.  Evolusie glo die sterkste spesie oorleef (survival of the fittest).  Ten minste was Hitler konsekwent in sy evolusionistiese denke, toe hy die ‘swakker’ ras wou uitmoor om ‘n superras te ontwikkel.  Anders as die evolusie-teorie, leer die Bybel dat nie mens nie net nóg ‘n dier is nie, maar dat hy bo die res van die skepping is, dat hy deur God aangestel is om dit te versorg.

 

Herstel (v.27)

‘Ons is die beeld van God, nie soos ‘n potloodskets van ‘n man wat die man uitbeeld nie, maar meer soos ‘n kind wat baie na sy pa lyk’ (vry vertaal uit Thomas Brooks, The Secret Key to Heaven, p.110).  Verbeel jou iemand staan langs ‘n meer waar hy sy eie weerkaatsing in die water sien.  As die persoon ‘n klip in die water gooi, versteur die rippels sy beeld en maak dit onduidelik.  Dis hoe God se beeld in ons is.  Voor die sondeval was dit perfek (die water was stil).  Na die sondeval, egter, is God se beeld in ons versteur (Satan en sonde het ‘n klip in die water gegooi).  Ja, ongelowiges weerspieël steeds God se beeld (cf. Genesis 9:6, Jakobus 3:9), maar dis ‘n verdraaide beeld.  Sonde het ‘n lelike effek op eenheid in die huwelik, kommunikasie, verhoudings (ook ons verhouding met God), heerskappy oor die skepping, moraliteit, ons geestelike natuur en logiese denke oor God en die wêreld.

 

Jesus het gekom om die beeld van God in ons te herstel (om die water stil te maak).  God het ons gered om ons na sy beeld te herstel.  Deur ‘n proses van heiligmaking vorm Hy ons na sy beeld.  Wanneer Jesus terugkom sal hierdie werk voltooi wees en sal ons Hom weer volmaak weerspieël:  “Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders” (Romeine 8:29).  “julle [moet] jul met die nuwe mens beklee…wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper” (Kolossense 3:5).  “Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.” (1 Johannes 3:2).[1]

 

Leef in gemeenskap met Jesus.  Bekeer jou gedurig van jou sonde en gehoorsaam Hom.  Sodoende sal jy meer en meer verander word na sy beeld.  Die Skrif sê:  “En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (2 Korintiërs 3:18).  Paulus sê “dat julle…die oue mens moet aflê…en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God [se beeld] geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.” (Efesiërs 4:22-24).

 


[1] Ons is na God se beeld gemaak en soos Hy, maar dit beteken nie ons is gode nie (soos wat Satan in 3:5 gesê het, en soos wat Benny Hinn en ander Prosperity predikers glo).

Genesis 1 voor Darwin

Darwin and Genesis

Voor Darwin het Christene Genesis 1 letterlik verstaan.  Na Darwin se Origin of Species, het die kerk probeer om Genesis 1 met evolusie te versoen.  Vandag glo mense Genesis 1 is nie geskiedenis nie maar poësie.  Ja, Genesis 1 is goed geskryf, maar buiten vir v.27 is daar geen parellelismes, metafore of ander Hebreeuse poësie vorme nie.  Psalm 104 is ‘n gedig oor die skepping.  Genesis 1 is nie.

Party mense sê dat God deur die ‘Big Bang’ en evolusie geskep het.  Ander dink dat die dae van Genesis 1 lang tydperke is.  Die ateïs sê:  ‘Geen intelligente persoon glo meer in God, ‘n jong aarde of ‘n 6 dae skepping nie’.  Dit klink amper soos die Fariseërs:  “Het iemand uit die owerstes in Hom geglo, of uit die Fariseërs?” (Johannes 7:48).  So asof die stem van die meerderheid iets waar of onwaar maak.  Party Christene is gou om te sê:  ‘Genesis 1 is nie ‘n wetenskap handboek nie en moet ook nie so hanteer word nie’.  Die Bybel sal nooit in teenstelling wees met die feite van die natuur nie.  Omdat evolusie nie ‘n wetenskap is nie, is die waarheid dat evolusioniste in die sfeer van godsdiens beweeg, en nie Christene in die sfeer van wetenskap nie.

Die begin en einde van die Bybel is soos ‘n spieëlbeeld (ek het dit tydens ‘n Shepherds’ Conference by Bill Barrick geleer).

A1  Die mens is volmaak en daar is geen sonde of dood in die wêreld nie (Genesis 1-2).

      B1  Sonde en dood kom in die wêreld in.  Mense word wel baie oud, maar sterf steeds (Genesis 3, 5).

            C1  Diere leef in ‘n gevalle wêreld, maar is herbivore tot na Noag se vloed (Genesis 1:30, 6:21, 9:3).

                  D  Jesus word mens om ons deur sy kruisdood en opstanding te red van sonde en dood (Jesus is middelpunt van die                                         geskiedenis).

            C2  Voordat Jesus kom sal diere in ‘n gevalle wêreld weer herbivore wees (Jesaja 65:25, volgens v.20 gebeur hierdie in ‘n                                 wêreld waar sonde en dood nog bestaan).

      B2  Nog voordat Jesus weer kom en finaal ‘n einde aan sonde en dood maak, sal mense weer baie oud word (Jesaja 65:20).

A2  Die mens sal weer volmaak wees en lewe in ‘n wêreld waar daar geen sonde en dood is nie (Openbaring 21:4, 8, 22:3, 15).

Genesis 1:1 sê dat God die hemel en die aarde gemaak het.  Die eerste woorde in v.2 (die aarde) wys vir ons dat Moses nie vir ons van die skepping van engele of die val van Satan wil vertel nie (daarvan kan jy lees in Kolossense 1:16 en Esegiël 28).  Hy fokus spesifiek op die skepping van die aarde en die res van die heelal in verhouding daartoe.  Hier is wat hy sê:

1 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

 

3  En God het gesê:  Laat daar lig wees!  En daar was lig. 4 Toe sien God dat die lig goed was.  En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; 5 en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem.  En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

 

6 En God het gesê:  Laat daar ‘n uitspansel wees tussen die waters, en laat dit skeiding maak tussen waters en waters. 7 God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is.  En dit was so. 8 En God het die uitspansel hemel genoem.  En dit was aand en dit was môre, die tweede dag.

 

9 En God het gesê:  Laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word.  En dit was so. 10 En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het Hy see genoem.  Toe sien God dat dit goed was. 11 En God het gesê:  Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde.  En dit was so. 12 Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was. 13 En dit was aand en dit was môre, die derde dag.

 

14 En God het gesê:  Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. 15 Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde.  En dit was so. 16 God het toe die twee groot ligte gemaak:  die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. 17 En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde 18 en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis.  Toe sien God dat dit goed was. 19 En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

 

20 En God het gesê:  Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. 21 En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was. 22 En God het hulle geseën en gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. 23 En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag.

 

24 En God het gesê:  Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte:  vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte.  En dit was so. 25 En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte.  Toe sien God dat dit goed was.

 

26 En God het gesê:  Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. 27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 28 En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. 29 Verder het God gesê:  Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra.  Dit sal julle voedsel wees. 30 Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel.  En dit was so. 31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed.  En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.” (Genesis 1).

Wanneer het God geskep? (v.1a)

‘n Christen het eenkeer vir my gesê:  ‘Die Big Bang is nou wetenskaplik bewys.  Geleerdes kan selfs vir ons sê wat die presiese temperature was nano-sekondes nadat die ontploffing plaasgevind het’.  Hoe bewys jy dit?  Die waarheid is dat mense in die Big Bang en evolusie glo.  Hierdie ‘studievelde’ is nie wetenskap nie, maar net soveel godsdiens soos Genesis 1.  Evolusie sê vir ons:  ‘In die begin het materie…’  Die Bybel sê:  ‘In begin het God…’

As God in die begin reeds daar was beteken dit Hy is voor tyd, buite tyd en ewig.  Van Jesus sê Johannes:  “In die begin was die Woord” (Johannes 1:1).  Net soos God in Genesis 1, is Jesus in Johannes 1 voor en buite tyd.  Hy is die ewige God.  Op ‘n ander plek het Moses gesê:  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.” (Psalm 90:2).  Omdat net God in die begin daar was, kan net Hý vir ons sê hoe alles ontstaan het.  Hy sê vir ons dat dit gebeur het soos Genesis 1 sê.  Hy het nie deur die Big Bang of evolusie gewerk nie.  Die getalle in Genesis 5, 11 en die res van die Skrif sê vir ons dat dit omtrent ses duisend jaar gelede gebeur het (wanneer ek Genesis 5 preek sal ek hierop uitbrei).

Die naam Genesis beteken oorsprong of begin.  In Genesis lees jy van die eerste mense, huwelik, sonde, dood, profesie (Genesis 3:15), offer, profeet (Abel volgens Jesus in Matteus 23:35), priester, moord, stad, poligamie, gereedskap, musiek instrumente (Genesis 4:19-22), reën, nasies, koning, tale en nog meer.  Dit is belangrik dat ons die leerstelling oor die begin sal ken en glo voordat ons ‘n studie van die eindtyd (eskatologie) wil aanpak.  As Genesis 1 nie waar is nie, dan is daar geen sondeval in Genesis 3 nie.  Sonder Genesis 1 (die eerste Adam) kan jy nie die evangelie van Romeine 5 (die tweede Adam) verstaan nie.  Sonder Genesis 1 (die eerste skepping) kan daar nie ‘n nuwe skepping in 2 Korintiërs 5:17 en Openbaring 21:1 wees nie.  As jy die eerste hoofstuk van die Bybel in twyfel trek, sal dit makliker wees om die res van die Skrif te bevraagteken.  Laat ons eerder Paulus se voorbeeld volg:  “ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie” (2 Korintiërs 4:2).

Wat het God geskep? (v.1b)

Op 24 Desember 1968 het Apollo 8 die eerste vaartuig geword wat om maan gewentel het.  Die mense binne die vaartuig het gesê:  “In die begin het God die hemel en die aarde gemaak.”

 

God het die hemel, die aarde en alles daarin gemaak (v.1b, Eksodus 20:11).  In die Hebreeuse teks is hemel eintlik in ‘n meervoud (hemele).  Daardeur beklemtoon Moses die grootheid van die hemelruim.  Dit mag ook wees dat hy ons aandag op die verskillende vlakke van die hemel wil vestig:  die atmosfeer, die sterreruim en die hemel waar engele woon (is dit dalk die rede hoekom Paulus in 2 Korintiërs 12:2 van die derde hemel praat?).  Wie is die God wat alles geskep het?  Die Hebreeuse woord vir God is Elohim.  Hierdie woorde bestaan uit ‘n n enkelvoudige stamvorm met ‘n meervoudige agtervoegsel.  Dus praat dit hier van een God, maar van meer as een persoon.  Vers 26 onderstreep dit:  “En God [enkelvoud] het gesê:  Laat Ons [meervoud] mense maak na ons beeld, na ons gelykenis” (ek sal later wys waarom God nie hier met die engele praat of net die sogenaamde ‘koninklike meervoud’ gebruik nie).

In v.2 sien ons dat die Gees van God betrokke was in die skepping.  Die woord vir ‘Gees’ kan ook met wind of asem vertaal word, maar ‘n wind of asem kan nie oor water vladder nie (Moses gebruik dieselfde Hebreeuse woord in Deuteronomium 32:11).  Job 33:4 sê:  “Die Gees van God het my geskape”.  En Psalm 104:30:  “U stuur u Gees uit, hulle word geskape”.  Die Heilige Gees is ook betrokke in die nuwe skepping (Johannes 3:5, 2 Korintiërs 5:17).  Volgens Moses het God die heelal gemaak deur te sê (v.3).  Die dinge wat jy sê is jou woorde.  Johannes leer vir ons dat Jesus die Woord is wat alles gemaak het (Johannes 1:1-3, 14).  God, die Gees en die Woord – die Drie-Enige God – is die Skepper van alle dinge.

As Jesus die Skepper is kan Hy nie ook ‘n skepsel wees nie.  Óf Hy’s die Skepper, óf Hy’s ‘n skepsel – Hy kan nie beide wees nie (die Jehova’s Getuies glo God het deur Jesus geskep, maar glo dat Jesus self geskep is).

As alles deur die Big Bang en evolusie ontstaan het, dan is daar geen doel in die lewe nie.  Jy kan leef soos jy wil en het meer as genoeg rede om depressief te raak of selfmoord te pleeg.  Maar as God alles gemaak het, dan is niks per ongeluk hier nie.  Die lewe het ‘n doel.  Wat is dit?  Die hele skepping – veral die mens – moet God verheerlik (Psalm 19:2, Jesaja 43:7).  Sonde verheerlik God nie.  Daarom moet Jesus eers met sonde afreken voordat ons God kan verheerlik.  Net die wat in Christus is kan God verheerlik, want “sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag” (Hebreërs 11:6).

Hoe het God geskep? (v.1-31)

Daar is ten minste twaalf dinge wat ons kan uitwys:

[1] Orde uit chaos (v.2).  God het eers die rou produk gemaak, en dit toe oor ‘n bestek van ses dae ingevul.  Dis amper soos ‘n pottebakker wat ‘n stuk klei vat en iets ordelik daaruit voortbring.  Daar is mense wat glo dat God alles in v.1 geskep het.  In v.1 het Satan tot ‘n val gekom en die dinosaurusse het uitgesterf.  Hierdie mense sê dat v.2 eintlik soos volg vertaal moet word:  ‘Die aarde het woes en leeg geword’.  In v.3-31 het God dan die wêreld oorgeskep.

Hoe moet ons reageer?  Hierdie hele storie staan nêrens in die teks nie.  Buitendien is die werkwoord in v.2 ‘n perfektum.  Dit beteken nie:  ‘Die aarde het woes en leeg geword’ nie, maar:  ‘Die aarde was woes en leeg’.  Indien daar wel ‘n skepping was waarin Satan geval het en dinosaurusse uitgesterf het, lieg God wanneer Hy in v.31 sê:  “dit was baie goed”.

Hoe kon dinosaurusse uitgesterf het voordat die mens op aarde was?  Die Bybel sê dan dat dood en die vervloeking daarvan in die wêreld ingekom het toe die mens gesondig het (3:17, Romeine 5:12, 8:19-22).  As daar reeds in v.3-31 ‘n tweede skepping is maak Openbaring 21:1 nie sin nie:  “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan”.  Johannes moes dan eintlik gesê het:  “die tweede hemel en die tweede aarde het verbygegaan”.  God self sê dat Hy in ses dae die hemel, die aarde, die see en alles daarin gemaak het (Eksodus 20:11).  Daarom kon daar nie ander skepsels gewees het voor Genesis 1:3 nie.

Hoor ek ‘n beswaar:  ‘Maar Jesaja en Jeremia dui dan aan dat die aarde woes en leeg geword het.  Dit lyk of hulle tog vir ons wil sê dat daar ‘n wêreld voor Genesis 1:3 bestaan het’?  Kom ons kyk wat hulle sê.  Jesaja skryf:  “Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.” (Jesaja 45:18).  Jesaja sê eenvoudig vir ons dat God nie die aarde in sy rou en woeste vorm gelos het nie.  Hy het dit gevorm en ingevul.  Jeremia sê:  “Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.” (Jeremia 4:23).  Jeremia praat nie hier van die skepping nie, maar gee ‘n prentjie van hoe dit gelyk het nadat die Babiloniërs Israel se stede verwoes het:  dit het gelyk soos voor die skepping – woes en leeg.

Net soos met die eerste skepping bring God in die geestelike skepping (wedergeboorte) lig en orde uit die chaos en duisternis van sonde (2 Korintiërs 4:6, 5:17).  As God dít kan doen, moet Christene wie se huwelike, gesinne en harte in choas is, moed skep.  God kan ook in hierdie gemors orde skep.

[2] Uit niks (v.1).  Net God was in die begin daar.  Dan het Hy nie materie gebruik om die skepping tot stand te bring nie.  Die Nuwe Testament bevestig dit:  “[God wat] die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan.” (Romeine 4:17).  “Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.” (Hebreërs 11:3).  Moenie aan ‘niks’ dink as iets wat bestaan nie.  Net God was daar.  Alles het dus uit Hom ontstaan, “Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge” (Romeine 11:36).

[3] God het gesê (v.3).  Hierdie refrein kom tien keer voor in die hoofstuk.  Die Psalmis sê:  “Deur die Woord van die HERE is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leër…want Hy het gespreek, en dit was; Hy het gebied, en dit staan.” (Ps.33:6, 9, cf. Johannes 1:1-3, Hebreërs 11:3).  Dieselfde magtige Woord wat geskep het, is die Woord wat ons verkondig.  Ons moet vertroue hê dat God groot dinge sal doen as ons sy Woord suiwer verkondig in die krag van die Heilige Gees:  “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” (Jesaja 55:11, cf. Esegiël 37).

[4] Skeiding (v.4, 7, 14).  God het skeiding gemaak, omdat hy ‘n God van orde is.  Ons moet so wees.  As ons geen onderskeid tref nie, dan is ons nie soos God nie:  “Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.” (Jesaja 5:20).  “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?  En watter ooreenstemming het Christus met Bélial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige?  Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode?  Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het:  Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.  Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.” (2 Korintiërs 6:14-18).  Paulus bid dat ons die beste dinge mag onderskei (Filippense 1:9-10).

God wil hê jy moet onderskei tussen dag en nag.  Werk in die dag en slaap in die nag.  Daar moet ook in jou gedagte ’n onderskeid tussen geestelike lig en duisternis wees.  Dank Hom dat jy nie meer in duisternis lewe nie, maar dat jy in die lig wandel (Handelinge 26:18, Kolossense 1:12-13, 1 Petrus 2:9).  In die eerste wêreld het God die see, nag en donker geskei van die atmosferiese waterkoepel, dag en lig.  In die nuwe wêreld sal daar nie meer ‘n see, nag of donker wees nie (sien Openbaring 21-22).

[5] Benaming.  Op dag 1-3 het God name aan sekere dinge gegee.  Om name te gee is ‘n uitdrukking van gesag (cf. 2 Konings 23:34).  Die mens is na God se beeld gemaak en wys ook sy gesag deur name te gee (2:19-20, 3:20).

[6] Maak.  Op dag 4-6 het God nie net gesê dinge moet bestaan nie, maar Hy het dit gemaak.  Dit wys vir ons dat Hy aktief en intiem betrokke is in sy skepping.  God het grond gebruik om die diere en vir Adam te maak (v.24, 2:7, 19).  Hy het die vrou uit een van Adam se ribbes gemaak (2:21-23).  Omdat die mens na God se beeld gemaak is, kan hy ook materiaal neem om dinge te skep.

[7] Goed.  Dwarsdeur die hoofstuk sê God dat dinge goed is.  Net toe Hy die man sonder ‘n vrou gemaak het, het Hy gesê dat dit nie goed was nie (2:18).  Toe Hy klaar die vrou gemaak het was sy skepping voltooi.  Toe het Hy gesê dat dit baie goed is (v.31).  Omdat God se skepping goed is moet en kan ons dit geniet.  Ons moenie asketies wees en sê dat mense nie sekere kosse mag eet, of dat ‘n mens nie mag trou nie (1 Timoteus 4:4).  Ja, deur die sondeval het daar baie slegte dinge in die wêreld ingekom.  Maar Jesus sal alles herstel, sodat dit weer goed is.  Hy doen immers alle dinge goed, en werk alles ten goede mee vir die wat Hom liefhet (Markus 7:37, Romeine 8:28).  As God alles goed gemaak het, moet ons nooit sê dat die oorsaak van sonde is nie.

[8] Na sy soort (v.11-12, 21, 24-25).  ‘Soort’ is nie presies dieselfde as ‘spesie’ nie (sien Levitikus 11:14-16, 19, 22, 29 vir verskillende soorte).  Daar is variante in spesies, maar daar is geen wetenskaplike bewys dat ‘n uilsoort ooit in ‘n haai of ‘n bloekomboom verander het nie.  Dit kan buitendien nie gebeur nie, want daar kan nie nuwe inligting in die DNA bygevoeg word, sodat ‘n walvis voete ontwikkel nie.  Gestel ‘n sekere soort vis het uit die see uitgekom en op die land begin lewe.  Hoe het dit gebeur dat hy nie meer kuwe gehad het nie, maar longe?  Dit kan ontmoontlik gebeur.  Wat was die tussen-in fase (tussen water en lug) waarin die half-vis/half-dier kon oorleef?  Die bombardier beetle is ‘n goeie voorbeeld om die punt te bewys.  Wayne Grudem skryf:

“[The Bombardier beetle] repels enemies by firing a hot charge of chemicals from two swivel tubes in its tail.  The chemicals fired by this beetle will spontaneously explode when mixed together in a laboratory, but apparently the beelte has an inhibitor substance that blocks the explosive reaction until the beetle squirts some of the liquid into its ‘combustion chambers,’ where an enzyme is added to catalyze the reaction.  An explosion takes place and the chemical repellent is fired at a temperature of 212°F (100°C) at the beetle’s enemies.” (Systematic Theology, Inter-Varsity Press, NOTTINGHAM, 1994, 2000, p.281).

Dit is onmoontlik dat die meganisme deur miljoene jare van evolusie ontwikkel het.  Dit moes die eerste keer gewerk het, want anders sou die gogga ontplof het of sy vyande sou hom geëet het.  God het dit van die begin af gemaak om te werk.

As Christene moet ons die verskillende soorte in God se skepping aanvaar en respekteer.  Genetiese manipulasie (‘n proses waarin mielies byvoorbeeld bestand gemaak word teen siektes, onkruid-doder of insekte) in plante en diere is nie noodwendig verkeerd nie (ons is immers aangestel om oor die skepping te heers), maar ons moet versigtig wees dat ons nie goed voortbring wat mense sal benadeel, siektes laat versprei, laer voedingswaarde het, sukkel om natuurlik voort te plant of ‘n swakker spesie is nie.  Ons moet die skepping oppas en nie vernietig nie; ons moet ons naaste liefhê soos onsself.  “Julle moet my insettinge hou.  Twee soorte van jou vee mag jy nie laat paar nie.  Jou akker moet jy nie met twee soorte saad besaai nie.” (Levitikus 19:19).  “Jy mag in jou wingerd nie twee soorte saad saai nie, anders verval die volle opbrings aan die heiligdom:  die saad wat jy saai en die opbrings van die wingerd.” (Deuteronomium 22:9).

Mense wat wat Genesis 1en evolusie wil glo, sê in effek:  ‘God het gesê, Laat die aarde voortbring na sy soort.  Na 387 492 71 pogings het God uiteindelik ‘n muis gemaak wat werk.’ (Grudem, Systematic Theology, p.276).  As jy sê dat God deur willekeurige mutasie of evolusie geskep het, dan ontken jy evolusie (evolusie werk deur willekeurige prosesse van toeval).  As evolusie waar is, dan is daar ‘n probleem met sekere fossiele.  Wetenskaplikes het ‘n fossiel van ‘n vis ontdek en gesê dat dit 400 miljoen jaar oud is.  In die 1930’s het hulle die vis (die coelacanth) ontdek.  Hoekom het daar geen evolusie plaasgevind nie?  Hoekom lyk die vis nog presies dieselfe?  Hulle sal sê:  ‘Dis ‘n voorbeeld van evolusionêre stasis’.  In gewone Afrikaans:  ‘Evolusie het opgehou’.  Met ander woorde, die feit dat geen verandering plaasgevind het nie (stasis) bewys dat verandering wel plaasvind (evolusie)!  As evolusie waar is, moet ons vra:  ‘Daar is hordes aapsoorte en bijoene mense, maar waar is al die tussen-in soorte?’

[9] Spreuke 24:27-styl:  “Maak jou werk buitekant reg, en bring dit vir jou op die land in orde; daarna moet jy dan jou huis bou.”  Op dag 1-3 het God die habitat reggekry, en op dag 4-6 het Hy dit ingevul.  Adam en Eva was nie soos my vrou se vriendin wat in hulle huis gebly het terwyl daar bouwerk aan die gang was nie.  God het eers die ‘huis’ (die wêreld) heeltemal klaar gebou, voordat Adam en Eva op dag 6 ‘ingetrek’ het.

[10] Seën vir voortplanting (v.22, 28, 8:17, 9:1).  Evolusie sê dat die uitsterf van baie soorte diere deel van ‘n normale proses is.  In v.22 sê Moses dat die vermeerdering van diere ‘n seën is.  Wanneer diere uitsterf is dit nie deel van ‘n normale proses nie, maar ‘n vervloekte gevolg van die sondeval.

Evolusie sê dat lewe uit ‘n enkelsellige wese ontstaan het.  Soos jy weet is daar nie ‘n mannetjie en wyfie sel wat nuwe selle voortbring nie.  So ‘n sel kan homself vermenigvuldig; vermeerdering geskied a-seksueel.  In seksuele voortplanting word net 50% van die gene oorgedra.  Om a-seksueel te vermeerder is dus meer voordelig.  Volgens evolusie oorleef die sterkste spesie.  Vordering is onlosmaaklik deel van evolusie.  Hoe is die ontwikkeling van seksualiteit verbetering?  Indien lewe in die begin a-seksueel was, waar het die DNA se informasie vir geslag vandaan gekom? 

 

God se opdrag om vrugbaar te wees en te vermeerder was ‘n soewereine bevel oor die diere:  “En God het hulle geseën en gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder” (v.22).  Wanneer dit paar seisoen is kan diere nie hulle lus beheer nie; hulle plant voort deur instink.  Met mense is dit anders.  As gevolg van die sondeval is ons slawe van wellus, maar voor die sondeval was dit nie so nie.  God het nie net ‘n soewereine bevel gegee dat mense moet voortplant nie.  Hy het ‘n gebod gegee wat mense kan nakom of nie:  “En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê:  Wees vrugbaar en vermeerder” (v.28).  Indien evolusie waar is, is wellus deel van die dierlike natuur in ons.  Volgens die Bybel is wellus sonde en moet ons daarteen stry (Matteus 5:27-30).  Glo jy dis nie sonde nie?  Kyk maar na hoe pornografie huwelike vernietig en huise opbreek.

Let tog op dat God die man en vrou geseën het om kinders te hê.  Homoseksuele paartjies kan nie kinders hê nie.  God se seën rus nie op hulle nie; homoseksualiteit is ‘n vloek (cf. Romeine 1:26-27).  As menselike voortplanting ‘n seën is (v.28), moet kinders nie as ‘n las beskou word nie:

“Kyk, seuns is ‘n erfdeel van die HERE; die vrug van die moederskoot is ‘n beloning…Gelukkig is die man wat sy pylkoker daarmee gevul het!  Hulle sal nie beskaamd staan as hulle met die vyande in die poort spreek nie.” (Psalm 127:3, 5). 

 

“Jou vrou is soos ‘n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel.  Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die HERE vrees.” (Psalm 128:3-4). 

 

“En Hy het hulle geseën, sodat hulle sterk vermenigvuldig het, en hulle vee het Hy nie min gemaak nie…Hy het die behoeftige beskerm teen verdrukking en die geslagte soos kuddes gemaak.” (Psalm 107:38, 41). 

Die wêreld is nie oorbevolk nie.  Daar is meer as genoeg plek en kos as mense net nie so selfsugtig was nie.  Moenie ongehoorsaam wees aan hierdie opdrag indien jy kinders kán hê nie.  Ek sê nie mense wat 3 kinders het is minder geestelik as die wat 8 het nie.  Dié wat 10 of 15 kinders wil hê moet ook onthou:  As jy nie vir jou baie kinders kan sorg nie is jy slegter as ‘n ongelowige (1 Timoteus 5:8).  As jy ‘n dosyn kinders het en dit kan regkry om hulle almal groot te maak – goed en wel.  Maar as jy die ouer kinders moet begin inspan om hulle klein boeties en sussies groot te maak, is jy ongehoorsaam aan Efesiërs 6:4 wat sê jý moet dit doen.  In jou opvoeding moet jy nie nalaat om jou kinders te leer van die God wat hulle geskep het en Jesus wat gekom het om sondaars te verlos nie.

[11] Ses dae (v.31).  Daar is mense wat sê die dae in Genesis 1 was lang tydperke.  Hulle is verkeerd:

  • Aan die einde van elke skeppingsdag sê Moses:  “En dit was aand en dit was môre” (v.5, 8, 13, 19, 23, 31).  Dit klink nie soos ‘n lang tydperk nie, maar soos ‘n gewone dag.
  • Die son en maan is gemaak vir dae en jare (v.14).  ‘n Dag is nog altyd een omwenteling van die aarde om sy eie as.  So sou die lesers van Psalm 74:16 dit verstaan het:  “Aan U behoort die dag, aan U behoort ook die nag; U het hemelligte en son vasgestel.”
  • Hoekom sou dag en nag in Genesis 1 iets anders beteken as in Genesis 8:22:  “Van nou af sal…dag en nag nie ophou nie.”?
  • “Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie…Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus.  Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.” (Eksodus 20:9-11).  Moses sê ons moet ses dae werk, omdat God ses dae gewerk het.  Die woord ‘dag’ beteken niks anders as ‘n tydperk van 24 uur nie.
  • Jesus het gesê:  “van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.” (Markus 10:6).  Indien die mens miljoene jare na die res van die skepping ontstaan het, sou Jesus dit nie die begin genoem het nie.
  • Op dag 5 het God vlieënde insekte en voëls gemaak.  Hoe sou hulle die plante (dag 3) bestuif het as hulle miljoene jare later gemaak is?  Die see is voor die son gemaak.  As elke dag ‘n paar miljoen jaar was, sou die see gevries het.  Die son is na die plante gemaak.  Hoe sou die plante vir miljoene jare oorleef het?

Moenie met die Skrif peuter nie.  Ons moet dit altyd letterlik interpreteer en verstaan.  Dit is slegs as ‘n letterlike interpretasie nie sin maak nie (soos bome wat hande klap in Jesaja 55:12) wat ons dit figuurlik kan interpreteer.  Hier is nog ‘n paar gedagtes oor die ses dae.

DAG 1:  God skei die lig en duisternis van mekaar (v.3-5).  Hoe kon daar lig gewees het voor die son?  Op die nuwe aarde sal daar nie ‘n son wees nie, want God self is die lig (Openbaring 21:23, cf. 1 Johannes 1:5).  Omdat hierdie dinge so is hoef ons nie die donker te vrees nie.  Ons moet ook nie dink dat ons in die donker kan sondig en daarmee wegkom nie:  “En as ek sê:  Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.” (Psalm 139:11-12).  Ook op ‘n geestelike vlak moet ons God se lig reflekteer soos wat die maan met die sonlig doen.  Jesus het gesê:  “Ek is die lig van die wêreld” (Johannes 8:12).  Vir sy kinders sê Hy:  “Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.” (Matteus 5:16).  Die duisternis het God nie weerstaan toe Hy gesê het die lig moet dit verdryf nie.  Net so kan die sondaar se donker hart nie voor die Here stand hou as Hy sy lig daarin skyn nie:  “Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.” (2 Korintiërs 4:6).

DAG 2:  God het die atmosfeer gemaak om die waters van mekaar te skei (v.6-8).  Die water bo die atmofseer mag moontlik ‘n verwysing wees na die wolke (Psalm 104:13).  Dit is ook moontlik dat daar ‘n waterkoepel bo die aarde was.  Dit sou temperature konstant hou, lugvloei tot ‘n minimum beperk, ‘n mis laat opkom (2:6), die lug vogtig hou en skadelike strale uitfilter.

DAG 3:  God het die see en die land geskei en verskillende bome en plante op die land laat groei (v.9-13).  Psalm 104:6-9 verduidelik hoe die water alles bedek het, en hoe God die land laat opstyg het.  Die water het Hy see genoem en ‘n grens gestel wat dit nie mag oorskry nie (cf. Job 38:8-11).  Baie van die water het onder die aarde ingeloop.  Die plante wat Hy op die aarde laat groei het sou dien vir vog, suurstof, die beperking van erosie, kos, koelte en ‘n tuiste vir baie diere.  Kan jy jouself voorstel hoe pragtig dit moes gewees het?  Een oomblik was daar net klippe en grond.  Binne ‘n paar ure was daar volwasse bome, gras, plante, allerhande kleure blomme en vrugte?

DAG 4:  God skep die son, maan en sterre om te heers oor die dag en die nag (v.14-19).  God is die Skepper hiervan en kan onder sekere omstandighede beveel dat die son in die middel van die nag moet skyn (soos in Josua 10 en by die Pole).  Hy kan ook beveel dat die son om 12:00 die middag moet ophou skyn (soos in Matteus 27:45 en by die Pole).  Let op dat die name ‘son’ en ‘maan’ nie in Genesis 1 voorkom nie.  Die rede was sekerlik om te verhoed dat die Israeliete hulle sou aanbid (soos wat hulle in Egipte geleer het).  Hierdie dinge is geskep om God te verheerlik en ons te dien.  Daarom moet ons húlle nie aanbid nie (bv. deurdat mense hulle vertroue stel in ‘horoscopes’).

Sommige sterre se lig neem miljoene jare om die aarde te bereik.  Beteken dit dat die aarde miljoene jare oud is?  Nee.  Nog voordat God die sterre gemaak het, het Hy op dag 1 die lig geskep.  God het in ses dae die aarde en die sterre geskep, en ook die lig wat tussen die twee strek.  Ek wonder hoe versoen evolusioniste ‘n heelal wat 4.6 biljoen jaar oud is met sterre wat 10 of 20 biljoen ligjaar weg is?

DAG 5:  God skep voëls en seediere (v.20-23).  Die woord vir ‘voëls’ is letterlik ‘vlieënde dinge’ en sluit dus ook vlieënde insekte en soogdiere soos vlêrmuise in (die Hebreeuse woord word so gebruik in Levitikus 11:13, 19-20).  Die groot seediere sou ook verskeie soorte dinosaurusse insluit (die beskrywing van Leviatan in Job 40-41 dui op ‘n soort see dinosaurus).  As dinosaurusse uitgesterf het voor Adam en Eva, sou primitiewe mense nie so baie van hulle geweet het nie.  Waar kom die Bybelskrywers aan drake en seemonsters? (cf. die figuurlike gebruik hiervan in Jesaja 27:1).  God in sy wysheid het sommige diere met skubbe en vinne gemaak, en ander met vere om by hulle habitat te pas.

DAG 6:  God skep die mens en landdiere (v.24-31).  Van die begin af het God mak en wilde diere gemaak.  Dit is nie so dat ‘n hele klomp diere êrens in die geskiedenis mak of wild geword het nie (ek ontken nie dat die mens wilde diere kan mak maak, of dat mak diere gelos kan word om wild te word nie).  ‘Kruipende diere’ sou diere onder meer rotte, muise, akkedisse, slange, spinnekoppe, miere, goggas insluit.

God het plante en vrugte gegee as kos vir mense en diere.  Dalk wonder jy hoe diere met skerp tande (soos leeus) herbivore kon wees.  Vandag nog is daar diere met skerp tande wat net plante en vrugte eet (soos pandabere en vrugte vlêrmuise).  Natuurlik sou daar nie giftige plante gewees het voor Genesis 3 nie.  Soos in Openbaring 22:2 sou al die nodige voeding en gesondheid in die plante en hulle vrugte en sade gewees het.  Na die vloed het die mens se dieet verander en kon hy vleis eet (9:3).  Onder die wet kon hy net sekere soorte vleis eet (Levitikus 11).  In die Nuwe Testament het sy dieet alle kosse ingesluit.  Jesus sê in Markus 7:18-19 (ESV):  “Do you not see that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart but his stomach, and is expelled’ (Thus he declared all foods clean.)”  In 1 Timoteus 4:3-5 waarsku Paulus teen vals leraars wat sê “dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken.  Want alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie; want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed.”  In die millennium en die hemel sal mense weer vrugte en groente eet (Jesaja 65:25, Openbaring 22:2).  Wat moet ons hiervan maak?  Dis nie ‘n probleem as jy sekere kosse uitsny omdat jy nie baie van die smaak hou nie.  Maar moenie soos die Adventiste ‘n vegetarieër dieet volg vir godsdienstige redes nie.

Ter opsomming kan ons sê dat geen Christen Genesis 1en evolusie kan glo nie.  Let maar op die oorhoofse verskille tussen hierdie twee wêreldbeskouings.

EVOLUSIE                                         SKEPPING

Land voor see                                                    See voor land

Son voor aarde                                                 Aarde voor son

Sterre voor aarde                                            Aarde voor sterre

Dinosaurusse voor voëls                              Voëls voor dinosaurusse

Diere voor bome                                              Bome voor diere

Kanker voor mens (dinosaurusse)           Mens voor kanker

Dood voor mens                                               Mens voor dood

Dorings voor mens                                          Mens voor dorings

Ongelowiges kan nie die Skrif reg verstaan nie (1 Korintiërs 2:14, Johannes 5:39).  God moet hulle harte verander om die evangelie te glo en dán kan hulle die Bybel reg verstaan:

“Maar hulle sinne is verhard.  Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word.  Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar ‘n bedekking oor hulle hart; maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem.  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.” (2 Korintiërs 3:14-18). 

As Christene moet ons leer om die Bybel te glo omdat dit God se Woord is.  Glo wat God sê – al verstaan jy nie nou alles nie.

Bewyse dat God bestaan

god

Niemand kan God se bestaan wetenskaplik bewys nie.  Ons kan Hom nie met ons vyf sintuie bewys nie.  Wetenskaplikes het onlangs die Higgs partikel ‘ontdek’.  Hulle kon dit nog nie sien nie, en kan dit verseker nie hoor, proe, voel of ruik nie.  En tog is hulle oortuig dit bestaan.  Hoekom wil mense dan nie dieselfde doen wanneer dit by God kom nie?  Hoe weet ons Hy bestaan regtig?  Hier is ‘n dosyn plus een bewyse:

[1] Die mens se gewete, “omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.” (Romeine 1:19).  “Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulleself ‘n wet, al het hulle geen wet nie; omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig” (Romeine 2:14-15).  Hoe weet iemand wat nog nooit van Jesus, die Tien Gebooie of die Bybel gehoor het nie, dis verkeerd om te steel?  So iemand se gewete sal hom pla.  Waar kom die ingeboude sin van moraliteit vandaan?  Ateïste ontken absolute moraliteit.  ‘Vir jóú is aborsie verkeerd, maar vir mý is dit nie verkeerd nie’.  Hulle sal redeneer dat diefstal nie altyd verkeerd is nie.  Maar hierdie selfde mense sal kla, want hoe kan ‘n goeie God onreg in die wêreld toelaat?  Let op hoe hulle ‘n absolute maatstaf het om te sê daar is ‘onreg’ in die wêreld.  Hoe kan daar onreg wees as daar geen absolute waarheid is nie?  Die feit dat selfs húlle absolute morele waardes erken sê iets.  Elke mens weet God bestaan en dat Hy die oorsprong van moraliteit is.

[2] Die profesieë van die Bybel.  God se voorspellings is nie vaag nie, maar baie gedetaileerd.  As die honderde dinge wat Hy voorspel het tot op die letter waar geword het, kan ons weet Hy bestaan regtig.

[3] Beantwoorde gebed.  Hoe anders verduidelik jy dat ek al dikwels net vir die Here gesê het:  ‘Here, ek het R100 nodig vir petrol…Sal U asseblief vir my R800 voorsien om my kar te diens,’ en die presiese bedrag ontvang het?  Miljoene Christene kan vir jou dieselfde stories vertel.

[4] Weergeboorte.  Hoe verander ‘n moordenaar binne ‘n dag na ‘n vredeliewende mens wat ander wil help?  Net God kan so iets in ‘n mens se lewe bewerk.  Ja, iemand kan dalk sy sokkies optrek en sy dade verander, maar niemand kan uit homself sy vyande opreg liefhê of sondige begeertes vir heilige begeertes verruil nie.  Dit moet die werk van God wees.

[5] Die bonatuurlike.  Daar is meer as genoeg bewyse vir ware wonderwerke (nie die nonsens wat jy op TBN sien nie).  Jesus se opstanding kan feitlik bewys word (sien gerus my artikel, ‘Tien bewyse vir Jesus se opstanding’).  Selfs mense wat God haat (soos Sataniste) kan vir jou sê dat daar regtig iets soos demone bestaan.  Die bestaan van geeste is genoeg om te bewys dat God bestaan.  God self is immers Gees.

[6] Lewe.  Niemand kan lewe skep behalwe die Bron van lewe nie.  Lewe kan nie uit ‘nie-lewe’ (as daar so ‘n woord is) onstaan nie.

[7] Oorsake en gevolge.  Alles in die heelal word deur iets veroorsaak.  As jy ver genoeg terugwerk sal jy besef dat daar ‘n heel eerste oorsaak van alles was.  Mense sê:  ‘Maar as jy sê God is die oorsaak van alles, moet dit wees dat iets God veroorsaak het’.  Hoekom?  Mense wat in die Big Bang glo kan nie vir jou sê wat voor die spikkel bestaan het nie.  So, óf materie is ewig óf God is ewig.  En ek weet dis nie materie nie.

[8] Die mens se siel.  Ateïste glo die mens het nie ‘n siel nie.  Psigiaters flous baie mense om te glo dat depressie ‘n fout in die mens se brein is.  Maar dit is nog nooit medies bewys dat daar ‘n chemiese wanbalans in die brein is, ‘n tekort aan litium is of probleme is met die serotinien-vlakke in brein nie.  Dit is alles spekulasie en teorie (sien Robert Smith, M.D. se hoofstuk oor depressie in sy boek, The Christian Counselors Medical Desk Reference).  Depressie is ‘n geestelike en emosionele probleem.  Trek bloed, neem x-strale, doen bloeddruk toetse of ‘n EKG – doen wat jy wil; jy sal nie die depressie opsoor nie.  As die mens ‘n siel het, vra ek:  ‘Hoekom kan daar nie ‘n Ander nie-materiële wese bestaan nie?’

[9] Alles is geskep met ‘n doel.  Ek bedoel nie net dat bye bestaan om heuning te maak of om stuifmeel te versprei nie.  Kyk maar na hoe mense betekenis in die lewe soek.  As jy eerlik is met jouself weet jy dat die lewe en die heelal nie doelloos is nie.  Indien jy glo dit is, sal ek nie verbaas wees as jy roekeloos lewe, depressief raak of selfmoord pleeg nie.

[10] Godsdiens.  Alle mense aanbid iets.  Dit bewys mos vir ons dat daar iets groter as die mens is.  Selfs ateïste glo in evolusie (hulle het geen bewyse nie):  evolusionistiese ‘wetenskap’ (nie dat dit ‘n wetenskap is nie) is die god wat hulle aanbid.

[11] Ateïste.  Daar bestaan nie iets soos nat sonder droog, lig sonder donker of ateïste sonder God nie.  Ateïste is alewig besig om oor God te stry en om Hom sleg te sê.  Dit bewys hulle weet Hy bestaan.  Moenie dink ek bedoel:  ‘Christene sê Zeus bestaan nie, en daarom bestaan hy’ nie.  Om so te redeneer is dom, want ‘Christen’ en ‘Zeus’ is in geen opsig teenoorgesteldes, sodat die een die ander veronderstel nie.  My bedoeling is eerder dit:  anti-apartheid veronderstel daar bestaan iets soos apartheid.  Daar kan nie ‘n Antichris wees as Christus nie bestaan nie.  Daar bestaan nie iets soos ‘immortal’ of ‘infinite’ sonder ‘mortal’ en ‘finite’ nie.  En dis in dié opsig dat a-teïs nie sin maak as daar nie ‘n Theos (God) is nie.  Daarom dat ek sê ateïsme veronderstel dat daar ‘n God is.

[12] Informasie in die DNA.  Hoe op aarde kan die inligting vir blou oë, blonde hare en ‘n miljoen ander dinge self bestaan.  DNA kan inligting verloor, maar nie byvoeg nie.  Dit is aardig dat mense dink ‘n eensellige amoeba kon inligting vir arms, bene, oë, ‘n brein, en baie ander dinge by kry, sodat dit vandag ‘n mens is.  Die informasie in die DNA moes duidelik van ‘n Intelligente Wese af gekom het.  Ek wonder wie kan dit wees?

[13] Die skepping.  Niemand weet presies wie die Egiptiese piramides of Stonehenge gebou het nie.  Tog weet ons die bouers het bestaan, was intelligent en sterk.  Net so wys die detail en ontwerp in die skepping dat Iemand (God) dit gemaak het, “omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie” (Romeine 1:19-20).  “Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer; en die voëls van die hemel, dat hulle jou te kenne gee; of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel.  Wie weet nie deur al hierdie dinge dat die hand van die HERE dit gemaak het nie?” (Job 12:7-9).

“Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.  Die een dag stort vir die ander ‘n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:  daar is geen spraak en daar is geen woorde nie—onhoorbaar is hulle stem.  Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wêreld. Vir die son het Hy daarin ‘n tent gemaak; en dié is soos ‘n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos ‘n held om die pad te loop.  Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.” (Psalm 19:2-7).

Uit dinge soos vrugtebome, die son en reën weet ons God is goed (cf. Handelinge 14:17).  Dinge soos donderstorms en onstuimige golwe sê vir ons God is sterk.  Spinnerakke, intelligente mense en baie ander dinge in die natuur sê vir ons God is alwys.  Die skoonheid van die natuur sê iets van God se skoonheid.  Die ryke verskeidenheid in die see, woestyne, woude roep uit dat God alwetend is.  Die orde van dinge in die skepping wys dat God ordelik is.

Wat is die gevolgtrekking van al hierdie bewyse?  Niemand is onskuldig deur onkunde nie (Romeine 1:20).  Jy weet God bestaan.  En die mense wat nog nooit ‘n Bybel gesien het of van Jesus gehoor het nie, weet God bestaan.  Indien iemand graag die God van die skepping wil ken, sal God ‘n prediker stuur om die evangelie met daardie persoon te deel (Handelinge 10).  Om gered te word moet jy glo God bestaan.  Die Skrif sê immers:  “En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom sok.” (Hebreërs 11:6).  John Baillie het gesê dat ‘n ateïs wat in sy gedagtes ontken dat God bestaan, tog diep in sy hart in God glo.  Martyn Lloyd-Jones se reaksie hierop was:  ‘If a man can go to heaven who does not even believe in God…Why should we have a Christian church at all?’ (Iain Murray; D. Martyn Lloyd-Jones – The Fight of Faith; The Banner of Truth Trust; EDINBURGH; 1990; pp.428, 438).  Dit is onsin om te sê daar sal ateïste in die hemel wees.

Die bewyse vir God se bestaan is nie genoeg om iemand van sy sonde te oortuig nie.  Voltaire het gesê as ‘n wonderwerk voor sy oë en ‘n duisend ander getuies s’n sou plaasvind, sal hy eerder sy sintuie betwyfel as wat hy die wonderwerk glo.  Jesus het gesê:  “As hulle na Moses en die Profete [die Skrif] nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.” (Lukas 16:31).  Iets groter is nodig om die mens se blinde oë oop te maak.  Iets bonatuurlik.  Is dit nie juis hoekom God die kragtige evangelie vir ons gegee het nie (v.16-17):  sodat mense kan glo God bestaan, nuwe harte kan ontvang, vergewe kan word, veranderd kan lewe en God kan aanbid?

Genesis 1, evolusie, en die Evangelie

Die meeste van ons het in Sondagskool geleer dat God die aarde soos volg gemaak het: 

                  
Dag 1:  Lig en duisternis

Dag 2:  Die uitspansel wat die waters van mekaar skei

Dag 3:  Land, see en plante

Dag 4:  Son, maan en sterre (planete)

Dag 5:  Visse (see diere) en voëls

Dag 6:  Land diere en die mens

 

Ons het dit geglo.  Maar êrens in ons tiener en studentejare het ons die pad byster geraak, sodat ons nou glo Genesis 1is net storie.  Party glo dis maar net ‘n gedig.  Die hoofstuk is goed uiteengesit.  Maar behalwe vir 1:27, kan selfs ‘n teologies-geoefende oog geen beeldspraak, parallelismes, of ander Hebreeuse poësievorme (soos gesien in die Psalms) uitsnuffel nie.  Talle teoloë wil vir ons sê dat Genesis 1nie vir ons probeer sê hóé God geskep het nie, maar eerder dát Hy geskep het.  Dit klink soos die liberale teoloog se stelling:  “If it walks like a duck, looks like duck, and quacks like a duck – it must be a camel in disguise.” Genesis 1 sê vir ons hóé God alles gemaak het en hoe lánk dit Hom geneem het (walks, looks, and quacks like a duck).  Om dan te sê dat die skrywer nie vir ons wil sê hóé God geskep het nie, maar slegs dát Hy geskep het (a camel in disguise), is onsin. Genesis 1 wil júís vir ons sê hoe God alles gemaak het. Genesis 1 is nie poësie nie, maar gedetaileerde geskiedenis (daar is wel enkele persone wat glo dis beide).

 

Maar maak dit regtig saak of jy glo Genesis 1is geskiedenis of nie?  Ja dit maak saak, want as jy nie die eerste hoofstukke van die Bybel kan vertrou nie, hoe kan jy glo dat die 1188 hoofstukke wat volg waar is?  Onthou dat die hele Skrif deur God geïnspireer is – ookGenesis 1.  Ons mag nie die Woord van God vervals nie (2 Kor.4:2).  John MacArthur is reg:  “If you tamper withGenesis 1, you are tampering with God’s Word, and God will seriously deal with you.”  Niemand buiten God het bestaan toe die hemel en aarde geskep is nie.  Hoekom glo ons dan nie net die woorde wat Hy inGenesis 1 vir ons laat opteken het nie?  Hoe kan enigiemand buitendien ‘wetenskaplik’ bewys dat die heelal tot stand gekom het deur ‘n spikkel wat ‘n paar biljoen jaar gelede ontplof het?

 

Mense lol graag met die ratwerk van Genesis 1om plek te probeer maak vir die dinousorusse.  Hulle sê byvoorbeeld dat die dae in Genesis 1lang tydperke was, want in Hebreeus kan die woord dag (yôm) ook “tydperk of periode” beteken.  Maar die waarheid is dat ‘dag’ in Genesis 1 niks anders as ‘n tydperk van ‘aand en môre’ beteken nie (soos die einde van elke skeppingsdag aandui).  Buitendien het God die son en maan geskep om seisoene en dae (yôm) en jare aan te dui.  As dít so is dan is Genesis 1 se dae nie verskillend van 2012 se dae nie.  Let ook op hoe Eks.20:8-11 die Hebreeuse woord yôm gebruik:  “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig.  Ses dae [yôm] moet jy arbei en al jou werk doen;  maar die sewende dag [yôm] is die sabbat van die Here jou God;  dan mag jy géén werk doen nie – jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.  Want in ses dae [yôm] het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag [yôm] het Hy gerus.  Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig.”  Daar is geen goeie rede hoekom die dae inGenesis 1 enigiets anders as gewone dae hoef te wees nie.

 

Sodra mense sien dat die teorie van lang tydperke in Genesis 1nie die toets deurstaan nie, probeer hulle ‘n kontinent vol dinousorusse tussen Gen.1:1 en 1:2 indruk.  Volgens hulle moet Gen.1:2 só vertaal word:  “En die aarde het woes en leeg geword…”.  Met ander woorde, in Gen.1:1 het God ‘n perfekte hemel en aarde geskep.  Tussen verse 1 en 2 het dinosourusse van die planeet af verdwyn, en só het die aarde woes en leeg geword.  In vers 3 herskep God dan die wêreld, sodat Hy in vers 31 kan sê dit is baie goed.  Maar die Hebreeuse vorm “was” in vers 2 beteken in geen ander plek in die Bybel “geword” nie.  Hoekom wil jy Gen.1:2 dan anders hanteer?  En in Openb.21:1 lees ons:  “En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan…”.  Die geskiedkundige gaping tussen Gen.1:1 en 1:2 bestaan eenvoudig nie.  Hoekom is dit nodig dat ons die teks moet buig om plek te maak vir die dinousorusse?  Hoekom kon hulle nie saam met Adam en Eva in die tuin van Eden geleef het nie? 

 

Vir baie skep die datering en ouderdom van fossiele ‘n probleem, want volgens wetenskaplikes het dinousorusse uitgesterf nog lank voordat die mens op aarde beland het.  Maar is dit waar?  Argeoloog David Down sê:  “I’ve used carbon14 dating.  Frankly, among archaeologists, carbon dating is a big joke.  They send samples to the laboratories to be dated.  If it comes back and agrees with the dates they’ve already decided from the style of pottery, they will say, ‘Carbon14 dating of this sample confirms our conclusions.’  But if it doesn’t agree, they just think the laboratory has got it wrong, and that’s the end of it.  It’s only a showcase.  Archaeologists never (let me emphasize this) never date their finds by carbon14.  They only quote it if it agrees with their conclusions.” (Creation vol.27 no.3, June-August 2005, p.35).  Volgens Creation kan dieselfde kan gesê word van geologie en radiometriese datering.  Dis nogal interessant dat moderne objekte (soos juwele en skoene) al gevind is in rotse wat as oud gedateer is.

 

Wat dan gemaak met dinousorusse en ander ou fossiele?  Die Bybel bied twee antwoorde.  [1] Die aarde het reeds oud gelyk toe dit geskep is (onthou hoe Jesus binne ‘n paar minute water in wyn verander het, sodat dit soos ou wyn geproe het).  Adam en Eva was ‘n paar minute oud toe hulle geskep is, maar het soos volwasse mense gelyk.  Die bome was nie klein spruitjies toe God dit gemaak het nie, maar is as volwasse bome met jaarringe en al geskep.  Ook berge sou oud gelyk het oomblikke nadat dit geskep is.  Sommige sterre se lig neem miljoene jare om die aarde te bereik.  Maar op die vierde skeppingsdag het God nie net die sterre gemaak nie, maar ook in ‘n oomblik die lig wat tussen die ster en die aarde strek (Gen.1:15-16).  [2] Daar was ‘n wêreldwye vloed inGenesis 6-9:  Plate wat skuif, aardbewings, vloedgolwe, water wat deur die aardkors bars, stormsterkte winde, weerlig, en magtige reën vir 40 dae.  Miljoene fossiele sou hierdeur gevorm word.  Die aardoppervlak sou reusagtige verskuiwings ondergaan en gou ‘oud’ lyk. 

 

Buiten vir die ouderdom kwessie, is daar ‘n teologiese kwessie as dinousorusse lank voor die mens uitgesterf het.  Volgens Gen.2:17, 3:17, 21, Rom.5:12, 6:23, 8:20-22 is dood die gevolg van Adam se sonde.  As dood die gevolg van natuurlike prosesse eerder as van God se straf op sonde is, dan was dit onnodig dat Jesus vir ons sonde moes sterf.  Jy sien, uiteindelik het ons dan nie maar net te doen met ‘n keuse tussen Darwin en Moses; tussen die evolusie-teorie enGenesis 1 nie.  Dit word ‘n evangelie kwessie.