Jou oupa se God

Grandfather's God

Ek bedoel nie dat almal se oupas die Here gedien het nie. Ek probeer eerder om die moderne sentimentele god met die God van jou oupa se tyd te kontrasteer. Die god van ons dag kan net iets doen as ons ‘lewe spreek’ of vir Hom toestemming gee. Maar in jou oupa se tyd was die mens niks sonder Here nie en kon ons niks doen nie. God was soewerein en het gedoen wat Hy wou.

Ek glo nie dieselfde as John Wesley oor die uitverkiesing nie. Maar Wesley se hoë siening van God maak dat mense in my kamp (Calviniste) respek het vir hom. Spurgeon het bv. gesê dat as twee apostels by die groep gevoeg moes word, John Wesley ongetwyfeld een van hulle sou wees [Randy Alcorn, hand in Hand (Colorado Springs: Multnomah Books, 2014), 189-190]. Volgens Iain Murray kan ons baie by John Wesley leer. [Iain Murray, The Old Evangelicalism (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2005), 135-165. Sien ook Wesley and the Men who Followed (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 2003) deur dieselfde outeur]. T.s.v. die verskille tussen hulle, was George Whitefield en John Wesley goeie vriende.

Calviniste en Arminiane verskil al vir eeue, maar beide groepe het respek vir mense soos D.L. Moody, Charles Spurgeon en A.W. Tozer. Hoekom is dit so? Dit is omdat hierdie mense, t.s.v. hulle teologiese verskille, die Here liefgehad het en ‘n hoë siening van Hom gehad het. Dit is wat ek bedoel met ‘jou oupa se God’. Ek praat van die God van Jes. 46:8-13.

 

 1. Die enigste God (v.8-9)

Ek het onlangs van ‘n kerk gehoor waar die ds. soos volg gebid het: ‘Ons moeder wat in die hemel is…’ Toe iemand daarop reageer, toe sê die kerk: ‘Elkeen moet doen soos hy gemaklik voel.’ Maar dit is postmodernisme, waarin elkeen vir hom- of haarself kan kies wat waar is. Daar bestaan dus nie so iets soos absolute waarheid nie.

As ons ‘n stap verder gaan kom ons by godsdienstige pluralisme, waarin alle paaie na die hemel toe lei (in teenstelling met Joh. 14:6, Hand. 4:12). Hierdie mense sal sê: ‘As Islam of die voorvader geeste vir jou werk, is dit so goed soos Jesus en die godsdiens van Bybel.’

Jesaja verskil. Israel moes weet en verstaan dat die afgode dood is (v.1-2, 6-7). Die God van die Bybel is uniek en die enigste God (v.5, 8-9, hfst. 45, Deut. 6:4, 1Kor. 8:4-6). Israel moes in hierdie waarheid vasstaan en nie wankel nie (v.8).

Hulle moes hulleself aan God en sy werke in die verlede herinner: die tien plae, die Rooi See, sy voorsiening in die woestyn, die Tien Gebooie, die tabernakel, die Jordaan rivier, die Beloofde Land, die Rigters, die konings, die profete, ens. (v.8-9). Deur dit te doen sou hulle nie na ander gode toe draai en teen die Here oortree nie (v.8).

Jy moet dieselfde doen en aan die Here se werke in jou lewe dink: jou redding, God se antwoorde op gebed, sy ingrype in krisisse, ens. Dink aan sy werk in jou gesin, die gemeente en die kerkgeskiedenis. Dit sal jou help met die probleme wat jy tans beleef, asook met die probleme wat jy in die toekoms gaan teëkom (2Kor. 1:10).

 

His love, in time past,

Forbids me to think

He’ll leave me at last

In trouble to sink

-John Newton-

 1. Die soewereine God (v.10-11)

Ek was op ‘n kamp waar die spreker gesê het dat hy vir ons gaan bid om in tale te praat. Hy het Luk. 11:13 gebruik om sy praktyk te regverdig: “hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?”

Maar die vers gaan nie eers oor die gawe van tale nie. Ons maak soms met die Bybel soos wat Snoopy en Charlie Brown met hulle legkaart toe hulle daarop spring om te maak dat die stukke pas: ons verdraai tekste, sodat dit by ons teologie pas.

Sê asb. vir my as ek Jes. 46 en ander Bybeltekste verdraai. Maar as ek dit nie verdraai nie moet jy jou aan die Skrif onderwerp (al stem my interpretasie nie ooreen met wat jy voorheen geglo het nie).

Anders as die gode van silwer en goud, kondig die Here die einde aan van die begin af, van ouds af, van die ewige verlede af (v.10, 41:22-23). Hy spreek van dinge wat nie bestaan nie nog voordat dit gebeur. Hy praat nie net nie, maar doen. Hy het bv. volgens sy raadsplan vir Kores soos ‘n arend uit die ooste geroep om vir Babilon te vang en Israel vry te laat (v.10-11, 44:28, 45:1-4, 13, Eseg. 17).

Daar bestaan dus nie so iets soos blinde geluk of toeval nie. Die outeur van The Secret (Rhonda Byrne) laat dit klink of die heelal alles bepaal. Party Christene leef asof die duiwel alle lyding veroorsaak. Ander dink weer dat ons vrye wil alles bepaal. Hulle sê dat God vooruit gesien het wat ons sal kies en dat Hy daarby inpas.

Maar volgens v.10 en die res van die Bybel sal God se raad vasstaan en doen Hy wat Hy wil (Ps. 115:3). Geen mens, duiwel of iets anders kan sy planne keer nie. Hy maak nie ‘n plan B nie. Hy herbereken nie soos jou GPS nie. As Hy iets wil doen voer Hy dit uit (v.10, 14:24, 27, Job 42:2, Dan. 4:35).

 

[a] Hy beheer die geskiedenis (v.11, Jes. 45, Luk. 2:1-7).

[b] Hy besluit wat met die nasies gebeur, waar hulle bly en vir hoe lank hulle bestaan (Job 12:23, Ps. 33:10-11, Hand. 17:26).

[c] Hy stel konings aan en af, en beïnvloed hulle besluite (Spr. 21:1, Dan. 2:21).

[d] Hy bestuur alledaagse gebeure soos ‘n mossie wat op die grond val of ‘n haar wat van jou kop af val (Matt. 10:29-30).

[e] Hy beheer sg. geluk: ‘n swerfkoeël wat iemand tref of ‘n dobbelsteen wat op 3 val (1Kon. 22:23, 34, Spr. 16:33).

[f] Hy is soewerein oor elke skepsel (Ps. 135:6, Kol. 1:17, Heb. 1:3).

 • Hy besluit bv. waar beeste loop (1Sam. 6).
 • Hy het die vis, die wurm, die son en die plant in Jona beheer.
 • In Matt. 17 het Hy gemaak dat daar ‘n muntstuk in die vis se mond is.
 • In 1Kon. 17 het Hy die kraaie beveel om vir Elia kos te vat.
 • In 2Kon. 17 het Hy leeus gestuur om mense te vang, en in Dan. 6 het Hy die leeus verbied om vir Daniël te byt.
 • In 2Kon. 2 het Hy bere gestuur om rebelse kinders te verskeur.
 • In 2Kon. 9 het Hy honde gestuur om Isebel se lyk te eet.
 • Volgens Ps. 148:8 voer vuur, hael, sneeu, miswolke en stormwinde sy bevele uit.

[g] Hy is soewerein oor die moederskoot. Hy besluit of en wanneer ‘n vrou kinders kry of nie (Gen. 29:31, 30:2, 22, 1Sam. 1:6, 11, 20, 2:21).

[h] Hy bepaal die tyd en plek van jou geboorte, die detail van jou lewe, hoe lank jy lewe, asook hoe en wanneer jy doodgaan (Deut. 32:39, 1Sam. 2:6, Job 14:5, Ps. 139:16, Spr. 16:1, 9, 19:21, 20:24, Pred. 3:1-8, Jer 15:2-3, Jak. 4:13-15, Op. 1:18).

[i] Hy besluit wanneer jy siek of gesond is, en watse siekte jy kry (Eks. 4:11, Deut. 32:39).

[j] Hy besluit wie ryk en arm is (1Sam. 2:7).

[k] Hy stuur rampe oor ‘n stad, gebied of land (45:7, Eks. 7-12, Klaagl. 3:37-38, Amos 3:6).

[l] Hy is soewerein oor Satan en demone, sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie (Job 1:12, 2:6, Matt. 4:10-11, 8:31-32).

[m] Hy is soewerein oor alles (Ps. 103:19, Ef. 1:11, Rom. 11:36).

 

There’s not a sparrow or a worm

Overlooked in His decrees;

He raises monarchs to a throne,

Or sinks with equal ease.

-Isaac Watts-

Laat hierdie waarheid jou help en aan jou vrede gee in beproewing. Die Here het Kores beheer en hom vir Israel se beswil gestuur (v.10-11, 3-4).

Dit geld nie net vir Israel nie, maar vir almal wat Hom liefhet en volgens sy besluit geroep is (Rom. 8:28). Moet dan nie jou beproewings of die toekoms vrees nie, maar vertrou die Here. Moet ook nie bygelowig wees asof die uil op jou dak, die swart kat in jou erf, of die halsnoer om jou nek goeie of slegte geluk bring nie. Die Here beheer alles. Vertrou Hom en bid tot Hom.

God se soewereiniteit moet jou ook help om nie bitter te raak as iemand jou lelik kritiseer of sleg behandel nie. Selfs sonde is binne die Here se raadsplan. Jesus, Josef en Dawid het dit geweet en kon daarom hulle vyande vergewe (Gen. 45:5, 8, 50:15-21, Ps. 105:17, Hand. 2:23, Hand. 4:27-28, Luk. 23:34, 2Sam. 16:10-11, 19:18-23).

Maar maak dit nie dat God die outeur van sonde is nie? Nee. Randy Alcorn sê: ‘God isn’t the author of evil, but He is the author of a story that includes evil’ [Ibid., 43]. Vat bv. Shakespeare se toneel MacBeth. In die toneel vermoor MacBeth vir king Duncan. Het Shakespeare king Duncan se dood veroorsaak? Ja. Maar het Shakespeare king Duncan vermoor? Nee, MacBeth het [Wayne Grudem, Systematic Theology (Nottingham: Inter-Varsity Press, 1994, 2007), 322]. Net so speel sonde ‘n rol in God se plan, maar Hy is nie die Een wat sonde doen nie.

‘Maar as God alles bepaal is die mens ‘n robot,’ sê iemand. Dis nie waar nie. God se beheer en die mens se besluite is eerder soos man wat ‘n visbak van die sitkamer na die kombuis toe dra, terwyl die visse swem waar hulle wil. Die visse is onder die man se beheer, maar swem nog steeds waar hulle wil [Alcorn, Ibid., 178].

Net so sondig die ongelowige deur sy eie wil, maar voer hy terselfdertyd God se raadsplan uit. En as die gelowige kies wat goed is, maak God hom gewillig (Fil. 2:12-13).

God vervul sy raadsplan deur jou en my aksies. Ons kan dus nie passief terugsit en sê: ‘God sal sy planne uitvoer, of ek nou bid, besluite neem en ‘n aktiewe rol speel of nie.’ Die waarheid is eerder dat God jou beskerm deurdat jy jou traliehek sluit en jou sitplekgordel vasmaak [Ibid., 160].

Vermy daarom alle sonde. Neem besluite, bid, tree aktief op en doen wat God in die Bybel sê. Doen hierdie dinge al weet jy nie hoe God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid saamwerk nie. Los dit vir Hom om te verstaan.

 

 1. Die reddende God (v.12-13)

Hettie is in 1999 gebore. Die evangelie wat sy in die kerk hoor klink so: Jesus is lief vir jou en het vir jou gesterf. Hy het ‘n goeie plan vir jou lewe. Moenie sonde kies nie, maar gee jou hart vir Jesus en lewe vir Hom.

Hettie se oupa is in 1930 gebore. Die evangelie wat hy gehoor het klink so: A.g.v. die mens se sonde is sy hart hard en luister hy nie na God se wet nie (v.12). Ons is ver van God se geregtigheid af (v.12, Rom. 3:23).

God is genadig en het deur Jesus se lewe en kruisdood die geregtigheid voorsien wat ons nodig het om voor Hom te staan (v.13, 2Kor. 5:21). Ons ontvang hierdie geregtigheid deur die geloof (Rom. 1:17, Rom. 3:21-4:25, Fil. 3:9).

God verklaar ons regverdig, maar skryf ook die wet op ons harte en stel ons in staat om dit te doen. Sy geregtigheid is naby ons: op ons rekord en in ons harte (v.13, Rom. 10:5-10). Die Heilige Gees maak dat ons in realiteit regverdig word volgens die geregtigheid wat ons reeds in die hemel op ons rekords het. Ons lewe hierdie geregtigheid uit in die kerk waar die Heilige Gees ons lei om ons aan die Bybel te onderwerp.

Die evangelie wat Hettie hoor hang af en wag vir die sondaar om sy hart vir Jesus te gee. Die Bybelse evangelie wat Hettie se oupa gehoor het wag nie vir ons om iets te doen nie. God neem die iniasitief. Hy vertoef nie. Hy het bv. vir Kores gestuur om Israel te bevry (v.13). Dit was maar net ‘n voorskou van sy plan om die Messias te stuur om vir sy volk se sondes te sterf (Matt. 1:21).

Vra jy vir verlossing, maar die Here vat lank? Vra jy vir vergifnis, maar jy voel nie anders nie? God sal nie vertoef nie (v.13). Hy sal binnekort kom om jou te red. Is jy ‘n gelowige wat vra hoe lank die beproewing nog sal aanhou (Ps. 6:4)? Hoe lank sal dit voel of die Here my vergeet het en Homself vir my wegsteek (Ps. 13:2, 89:47)?

Hoe lank sal ek worstel en dit lyk of die vyand wen (Ps. 13:3, 35:17)? Hoe lank sal God stil wees en ons gebede onbeantwoord laat (Ps. 74:9, 80:5)? Hoe lank sal mense sy Naam laster en Hy hulle nie straf nie (Ps. 74:9-10)? Hoe lank sal Hy nog kwaad wees en ons tugtig (Ps. 79:5)? Hoe lank sal ons in ‘n wêreld lewe waar ons geliefdes sterf (Ps. 90:13)? Hoe lank sal goddelose mense God se kinders onderdruk (Ps. 94:3, 119:84)?

God sal nie meer lank vat nie, maar jou binnekort help (v.13, Luk. 18:7-8). Bid dat Hy gou sal terugkeer om ons uit hierdie wêreld te red: “Maranáta!” (1Kor. 16:22).

God het belowe om sy verlossing na Jerusalem of Sion toe te stuur (v.13). Hy het dit vervul toe Hy vir Kores stuur om Jerusalem te laat herbou (44:28, 45:13). Hy het dit finaal vervul deur Jesus wat in Jerusalem gesterf het, die Gees uitgestort het in Jerusalem en die evangelie laat versprei het vanuit Jerusalem. Dit is verder vervul in die kerk wat die Nuwe Jerusalem is, en die Nuwe Jerusalem wat uit die hemel sal neerdaal wanneer Jesus weer kom.

Die evangelie van Hettie se kerk laat haar nie aan God se verlossing in die ou- en Nuwe Jerusalem dink nie. Haar kerk fokus byna uitsluitlik op materiële voorspoed in die hier en nou. Haar godsdiens draai om die mens en is anders as haar oupa s’n.

Die evangelie wat haar oupa geglo het gaan nie oor wat ons vir die Here kan doen nie. Dit het eerder gegaan oor God wat sy volk verlos om sý heerlikheid te wys (v.13, Matt. 5:16, Rom. 8:18, Ef. 1:6, 12, 14, 2Tess. 1:10, 1Pet. 2:9, 12). Dit het alles oor Hom gegaan en nie oor die mens nie. Hettie se oupa het geglo dat ons maar net die bevoorregtes is wat God se heerlikheid kan sien en dit vir ewig geniet.

Vergeet van die hulpelose god van Hettie se kerk, die god van populêre outeurs vir wie alles oor die mens gaan. Keer terug na jou oupa se God toe; die God van ons vaders; die God van Abraham, Isak, Jakob.

“So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel…” (Jer. 6:16).

Die enigste manier om in die hemel te kom

Faith

Postmoderne mense glo dat alle paaie na die hemel toe lei. Maar mense wat die Bybel ernstig opneem glo dat daar net een manier is om in die hemel te kom, en dit is deur Jesus Christus (Joh. 14:6, Hand. 4:12).

Maar hoe ontvang ‘n mens Jesus as jou Verlosser? Deur die geloof. Wat is geloof? Hoe en wat moet jy glo? Is geloof genoeg? Hoe weet ons geloof werk? Rom. 4:13-25 beantwoord hierdie vrae.

 

1. Hoekom moet jy glo? (v.13-17a)

Baie van die mense met wie ek die evangelie deel is seker dat hulle hemel toe gaan, omdat hulle blykbaar die wet hou. Maar volgens Paulus ontvang ons God se belofte van die hemel deur die geloof en nie deur die wet nie (v.13).

Abraham het nie die belofte van die land en ‘n groot nageslag deur die wet verkry nie (v.13). Die wet het immers eers 430 jaar later gekom (Gal. 4:15-18). Abraham het God se belofte deur die geloof ontvang (v.13, Gen. 12:2-3, 15:1-21, 22:17-18).

Ons sal dieselfde belofte deur die geloof ontvang (v.13). Christus is die erfgenaam van alles (Heb. 1:2), en as ons in Hom glo sal ons ook alles erf (v.13, Matt. 5:5, Gal. 3:14, 16, 29, 4:1-7, Rom. 8:17, 1Kor. 3:21-23, Heb. 11:16).

As geloof dan so belangrik is, moet ons nie soos Marta glo, hoop, rus, vashou en vertrou op dit wat ons vir Jesus doen nie. Ons moet eerder soos Maria in Jesus self en in Hom alleen rus.

Oom Frik belowe dat hy vir Eddie ‘n ou kar sal gee. Nadat Eddie die kar vir ‘n maand gery het, sê oom Frik dat dit R10 000 kos. Eddie moet naweke werk om die kar te verdien. Oom Frik se belofte is leeg en beteken niks.

As jy deur die wet gered word, beteken geloof niks en is die belofte van die hemel leeg (v.14). Ons onvermoë om die wet na te kom keer dat ons in die hemel ingaan. Die belofte van die hemel sal dus nooit vervul word as ons op die wet staatmaak nie. Vertroue in die wet sal ook maak dat ons geloof onnodig is. En as ons geloof niks beteken nie, is selfs die God in wie ons glo onbetroubaar.

Redding deur geloof plus goeie werke, die doop, die gee van tiendes kerkbywoning, ens. is so onmoontlik soos om ‘n kar gratis te kry en om daarvoor te betaal.

Wat kom in jou gedagtes wanneer jy aan die wet dink? ‘n Gawe man met ‘n pens wat geskenke uitdeel vir elkeen wat goed doen? Of ‘n polisieman wat die oortreder straf? Die wet wys ons sonde uit en straf dit (v.15, 3:20, 7:7-9, 2Kor. 3:7, 9, Gal. 3:10). Dit kan ons nie red nie, aangesien ons dit reeds oortree het (3:10-12, 19, 23).

Waar daar geen wet is nie kan ons nie gestraf word nie (v.15b), maar ongelukkig is daar ‘n wet. Beteken dit dat almal gestraf sal word? Nee. Jesus het die wet namens ons gehou en die straf vir ons wetsoortreding ontvang. As jy in Hom glo ontvang jy die voordele van sy verlossingswerk en hoef jy nie meer onder die wet se sweep te kreun nie (6:14, 8:1). Die Heilige Gees wat in jou woon sal jou lei om te lewe soos God dit in sy wet vereis (8:4).

Jy het daarom nie nog reëls nodig nie, maar geloof. Dit is immers deur geloof wat jy die voordele van Jesus se lewe en kruisdood ontvang. Vra die Here om jou hierdie geloof te gee en moenie ophou vra totdat jy dit het nie.

As jy hard werk en $10 biljoen kry, dan prys ons jou. Maar as jy $10 biljoen persent kry, dan prys ons die gewer. As jy deur die wet in die hemel kom, dan prys ons jou. Maar as jy deur die geloof inkom, dan prys ons die Een in wie jy glo. As jy deur die wet in die hemel moes kom het jy nie ‘n kat se kans nie. Daarom berus ons ons op genade alleen (v.16).

En as dit genade is, is jy nie so spesiaal soos wat die samelewing sê nie. Jy is ‘n sondaar gered uit genade alleen. Dink dan minder van jouself en meer van die Here. Dit skakel sondes soos ondankbaarheid, hoogmoed en trots uit, asook die sondes wat daaruit vloei.

Ek het laasweek vir ‘n verpleegster gevra of sy hemel toe gaan. ‘Kan ‘n mens ooit 100% seker wees?’ het sy gevra. As jy deur die wet gered word, sal jy altyd onseker wees. Jy sal nooit weet of jy genoeg gedoen het nie.

Maar as jy in Jesus se lewe en kruisdood glo het jy ‘n waarborg (v.16, Ef. 1:13-14). God aanvaar sy Seun se lewe en dood vir sondaars, en sal Hom nie wegwys nie. In Jesus het jy nie ‘n 25 of 1000 jaar waarborg nie, maar ‘n ewige waarborg. As jy hierdie waarborg het kan jy nie die hemel verloor nie. Indien jy dit wel verloor, het die Here vir jou ‘n swak waarborg gee.

Jare gelede was daar ‘n artikel in die National Geographic wat vertel het hoe die Jode, Moslems en Christene stry oor wie nou eintlik die kinders van Abraham is. Maar die antwoord is maklik. Die kinders van Abraham is dié mense wat in sy voetspore volg en doen wat hy gedoen het.

Wat het hy gedoen? Hy het nie op die wet gefokus nie, omdat hy voor die wet gelewe het. Abraham het geglo. Sy kinders is dus dié wat soos hy in die Messias glo (v.16-17, 11-12, Gal. 3:6-9). Dit beteken dat gelowiges uit alle nasies sy kinders is (Gen. 12:2-3). Abraham se naam beteken immers ‘vader van ‘n menigte’ (v.17, Gen. 17:5).

Prakties beteken dit dat ‘n baba nie outomaties ‘n kind van Abraham is, omdat sy ouers in die Here glo nie. Die kind moet self glo voordat hy ‘n kind van Abraham en erfgenaam van die hemel is (Gal. 3:29). God het nie kleinkinders nie.

 

2. Hoe moet jy glo? (v.17b-22)

Mense praat soms van iemand as ‘n diep gelowige. Hulle bedoel maar net dat die persoon ‘n sterk geloof het. Maar het jy al ooit gewonder hoekom hierdie persoon se geloof so sterk is? Hoekom was Abraham se geloof sterk? Dit is omdat die God in wie hy geglo het sterk is. Abraham het geglo dat die Here vir hom en Sara (mense wie se liggame so te sê dood was, sodat hulle nie kon kinders hê nie) ‘n kind kon gee (v.17, 19).

Hy het geglo dat God die dooies kan opwek (v.17, 24-25, Heb. 11:12, 19). Hy het geglo dat die Here baie nasies uit ‘n ou man en vrou kan skep. As Hy die skepping uit niks kon maak, kon Hy maklik vir hulle ‘n kind gee (v.17, Heb. 11:3).

Dit was hierdie oortuiging wat gemaak het dat Abraham se geloof hoopvol, sterk en vas was (v.18-21). Abraham het gehoop toe hy geen ander bewyse as die belofte in Gen. 15:5 gehad het nie: ‘Jou nageslag sal soos die sterre wees’ (v.18).

Leer uit sy geloof wanneer jy geen bewyse buiten vir die Here se beloftes het nie. Ek het dit oor die afgelope drie weke moeilik geleer. Hoe glo jy wanneer die Here jou blinddoek terwyl jy bestuur, en vir jou sê waar jy moet ry? Die waarheid is dat Hý bestuur en vir jou sê jy kan rustig slaap. Moenie wakker bly omdat jy bang is Hy verdwaal nie. Glo eerder dat Hy weet wat Hy doen.

Abraham het geglo en daarom nie gedink dat dit onmoontlik is om op 90 en 100 ‘n kind te hê nie (v.19, Gen. 17:1, 5). Toe hy onseker raak (Gen. 15:1-6, 16:1-4, 17:17-18) het die Here sy geloof versterk (v.19).

Bid Luk. 17:5 as jy twyfel: “Gee ons meer geloof.” Die Here sal jou hoor, troos, bemoedig en versterk. Bid die Here se beloftes: ‘Here, maar U sê…’ (sien Jes. 62:6-7). As jy dit doen sal jou geloof nie wankel nie, maar sal dit rotsvas wees soos Abraham s’n (v.20, Ps. 26:1).

Die Here het die belofte gegee toe Abraham 75 was en dit vervul toe hy 100 was (Gen. 12:2-4, 21:5). Hierdie toets het sy geloof versterk (v.20). Sy sterk geloof het die Here verheerlik, omdat dit gewys het Hy is betroubaar (v.20). Abraham was oortuig dat die Here sy belofte kon vervul (v.21, 17, Gen. 18:14). God het sy geloof tot geregtigheid gereken (v.22, 3). Hy het m.a.w. God se geregtigheid deur die geloof ontvang.

Sonder die geregtigheid van God kan jy nie in die hemel kom nie. Maar jy het geloof nodig om God se geregtigheid te ontvang. Hoe lyk hierdie geloof? Dit is ‘n geloof wat nie twyfel in God se vermoë nie. Dit is ‘n geloof wat nie wankel nie.

Om hierdie geloof te kry moet jy diep gedagtes oor God, sy werke en sy karakter dink. Doen ‘n studie van wie God is, sodat jou geloof sterker raak (v.17, 18-22). Maak bv. ‘n studie van Gen. 1, Ps.139 of Jes. 40. As jy dit doen sal dit die fokus van jou sterk geloof na die sterk God in wie jy glo verskuif.

Maar dit geld net vir Christene. Hoe kan jy hierdie geloof ontvang, en wat moet jy in die eerste plek glo?

 

3. Wat moet jy glo? (v.23-25)

Gestel jy kry ‘n klein voëltjie in jou tuin. Om die diertjie te help gee jy dit pap deur ‘n spuit. Selfs ‘n kind weet dat dit nie die spuit is wat die voëltjie aan die lewe hou nie, maar die pap. Net so is geloof nie die gronde waarvolgens die Here jou red nie. Dit is eerder die kanaal (spuit) waardeur jy, soos Abraham, God se geregtigheid ontvang (v.23-24, 15:4).

Glo in die God wat sy Seun opgewek het uit die dood (v.24, 17, Hand. 2:24, Gal. 1:1). Glo dat Hy jou ook kan opwek (Ef. 2:5). Glo dat Jesus die opgestane Here is (v.24, 10:9). Gee jou sg. lewensregte prys en bely dat Jesus die Here oor elke area van jou lewe is: jou gedagtes, jou emosies, jou liggaam, jou tyd, jou geld, jou verhoudings, ens. (Luk. 6:46, 2Kor. 5:15, Fil. 2:10-11).

Sien die liefde van God wat sy Seun vir jou gegee het (v.25, 5:8, 8:32). Hy het dit vir jou gedoen (v.25). Dit is liefde: jy was verkeerd en Hy reg, maar Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het nie net gesterf om ‘n goeie voorbeeld te stel nie, maar het vir jou sonde en in jou plek gesterf (v.25, Jes. 53:4-6). Hy het jou skuld afgeskryf (Kol. 2:14).

Hoe weet jy dat God sy Seun se offer aanvaar het? Hy het Hom opgewek ter wille van ons regverdigmaking (v.25). Deur sy Seun uit die dood uit op te wek het Hy gesê: ‘Jy het nie vir jou eie sonde gesterf nie, maar is onskuldig. Ek neem die offer aan wat Jy vir ander se sondes gebring het. Ek reken Jou perfekte lewe van geregtigheid toe aan elkeen wat glo.’

Jesus lewe vir ewig en staan vir ons in by die Vader (8:33-34, Heb. 7:25, 1Joh. 2:1). Glo jy in hierdie Jesus? Of aanbid jy ‘n afgod wat nie nodig het om vir jou sondes te sterf nie, omdat hy nie omgee hoe jy lewe nie? Ervaar jy werklik die krag van sy opstanding? Of is jy dood in jou sonde, sodat jy nie die krag het om te verander nie: jy probeer nou en dan om te verander, maar kry dit nie reg nie?

Dalk moet jy ophou om in jouself te probeer en in die opgestane Christus glo. Vra dat Hy deur die Heilige Gees sy lewe en krag vir jou sal gee. Moenie ophou vra as jy dit eers ontvang het nie, maar word gedurig met die Gees vervul en wandel in Hom (Ef. 5:18, Gal. 5:16, 25). Laat Hy jou lei deur die sagte stem wat in jou vra: sal hierdie gedagte, daad, woord, begeerte en emosie Jesus verheerlik en met sy wil strook?

‘n Gehoorsame lewe is nie die hek tot die hemel nie. Geloof is. Maar ‘n gehoorsame lewe is die pad waarop Abraham en elke ander gelowige geloop het toe hulle deur die hek inkom. As jy ongehoorsaam lewe het jy nie deur die hek van geloof gekom nie, maar is jy ‘n rower wat oor die muur gespring het.

Ou Testamentiese Christenskap

Abraham-and-the-stars

‘n Man in Nelspruit het vir my gesê dat my 2000 jaar oue Christenskap ‘n baba is teen sy Hindoeïsme wat 3500 jaar oud is. Maar hy was verkeerd, want volgens Paulus het God selfs gelowiges in die Ou Testament regverdig verklaar deur geloof in die Messias wat sou kom.

Abraham en ander Ou Testamentiese gelowiges se godsdiens was dus nie Judaïsme nie, maar Christenskap. Die evangelie van Christenskap is so oud soos die sondeval (Gen. 3:15). Die wet en die profete het dit voorspel en daarvan getuig (Rom. 1:2, 3:21). Ons het dus ‘n baie ryk erfenis.

‘Maar wat maak dit saak of die evangelie oud is?’ wonder iemand. Dit maak baie saak. Dit beskerm ons o.a. teen die dwaling wat sê dat die Jode gered kan word sonder geloof in Jesus, omdat God hulle kamtig in die Ou Testament deur die Tien Gebooie gered het. Per implikasie hoef jy dan nie die evangelie met die Jode te deel nie.

‘n Ou evangelie beskerm ons verder teen die dwaling wat sê ons moet terugkeer na die sg. Ou Testamentiese godsdiens van redding deur geloof plus die onderhouding van die Sewendedag Sabbat, die Ou Testament Feeste, die voedselwette, ens.

Maar Rom. 4:1-8 wys dat God selfs Ou Testament gelowiges gered het deur geloof sonder werke (vgl. 3:28). Ons sien dit o.a. in die lewe van twee karakters uit die Ou Testament.

1. Abraham (v.1-5)
As jy in ‘n debat jou opponent se sterkste argument kan afskiet, sal die res van sy argumente soos dominoes val. Paulus het die Jode se sterkste argument teen hulle gebruik en sodoende gemaak dat die res van hulle argumente platval. Hy het gewys dat Abraham uit wie hulle afstam, gered is deur geloof sonder werke (v.1-5). As Abraham deur sy werke reg was voor God kon hy roem en homself op die skouer klop (v.2).

Maar God sal dit nie toelaat nie (3:27, Ef. 2:9). Volgens die Skrif het Hy Abraham deur die geloof geregverdig (v.3, Gen. 15:6). In die konteks van Gen. 15 het God ‘n nageslag soveel soos die sterre aan Abraham belowe. Al was hy te oud om kinders te hê het hy God geglo. God het sy geloof tot geregtigheid gereken (v.3). Wat beteken dit?

Dit beteken nie dat geloof Abraham se bydrae was waardeur hy die hemel verdien het nie, want anders is daar geen verskil tussen geloof en werke nie (kontra v.4). Dit beteken ook geloof die regverdige daad was waarvolgens die Here Abraham gered het nie. In v.5 sê Paulus immers dat God die goddelose regverdig.

Dit beteken eerder dat God die voordele van die komende Messias se lewe en kruisdood in Abraham se rekening inbetaal het. Geloof was die strooitjie waardeur hy die lewende water gedrink het, die drip waardeur hy die medisyne van verlossing ontvang het. Geloof was m.a.w. die kanaal waardeur Abraham God se geregtigheid ontvang het (vgl. Fil. 3:9).

Prakties beteken dit jy moenie kyk hoe groot jou geloof is nie. Om in jouself te kyk vir die oplossing is ‘n kenmerk van elke vals godsdiens op aarde. Ware godsdiens kyk weg van hom- of haarself na Christus. Kyk daarom deur geloof na Hom. Ontvang Hom en sy geregtigheid deur die geloof. Glo dat sy kruisdood voldoende is om jou van God se toorn te red en jou sonde weg te was.

Abraham was so. As God hom deur sy werke gered het, dan is verlossing nie ‘n geskenk nie maar ‘n salaris (v.4, 11:6). Dan het Abraham die hemel verdien en is dit iets wat God hom skuld (v.4). Verlossing is dan ook nie iets wat God doen nie, maar iets wat jy vir jouself doen.

Nee, verlossing is ‘n geskenk wat God gee as jy besef dat jy goddeloos is en Jesus se lewe en kruisdood nodig het om reg te wees met Hom (v.5, 5:6). Eers dán sal God jou geloof tot geregtigheid reken en Jesus se lewe en kruisdood aanvaar asof jý perfek gelewe het en vir jou eie sonde betaal het (v.5).

Die meeste mense aanvaar dit nie, maar wil in hulleself roem en sê dat húlle iets bygedra het tot hulle redding (v.2). Die Bybel noem dit selfregverdigheid. Jesus haat dit en spreek Hom harder daarteen uit as teen prostitusie. Let gerus op hoe Hy die Fariseërs aangevat het, maar genadig was met prostitute en tollenaars.

As jy dus soos die Fariseërs op jou werke en godsdienstige pogings steun, sal God jou dubbel vergeld (Matt. 23). Jy het immers geweet wat reg is, maar jou halfgebakte geregtigheid bo God se volmaakte geregtigheid in Christus verkies (Luk. 12:47-48, 18:9-12).

Maar as jy jou sonde bely, in Jesus glo en erken dat jy goddeloos is, sal God jou met onmiddellike effek vergewe en Jesus se lewe en kruisdood in jou plek aanvaar (v.5, 2Kor. 5:19, 21). Soos met Abraham sal Hy jou geloof tot geregtigheid reken (v.5).

2. Dawid (v.6-8)
Jy het egbreuk gepleeg. Niemand weet daarvan nie. Jy probeer dit al vir ‘n jaar wegsteek. Dit eet jou op – jou gewete pla jou. Jy is bang mense sal uitvind. Jy soek vrede en doen nóg sonde om van jou egbreuk te vergeet, maar dit help nie. Dit maak net dinge erger. Jy weet wat jy móét doen, maar is bang.

Jy weet seker wie ek sopas beskryf het? Dawid. Dit was eers toe hy sy sonde openlik bely wat God hom geseën het en hy weer blydskap en vrede ervaar het. Hy het besef dat hy nie deur sy werke God se guns kan wen nie, en dat dit ook nie sy sonde kan uitbalanseer nie. Toe hy besef dat sy geregtigheid nie voor God tel nie, het hy die geregtigheid van God gesoek. Hy het die seën daarvan sonder sy goeie werke deur die geloof ontvang (v.6).

Blydskap oor hierdie seën is duidelik sigbaar by nuwe bekeerlinge wie se sonde vergewe is en wie se gewete skoon is (Hand. 8:39, 1Joh. 2:12). Dit voel vir hulle of ‘n berg van hulle skouers af is.

Dit is wat John Bunyan wou illustreer toe hy in Pilgrim’s Progress vertel hoe Christen se sondelas by die kruis van sy skouers afgeval het. Dit is ook wat my swaer vir my gesê het toe hy tot bekering kom. En dit is die punt as Paulus Dawid (Ps. 32:1-2) in v.7-8 aanhaal. Toe Dawid sy sonde wegsteek, het hy geen vrede en seën gehad nie. Hy het dit eers gekry toe hy sy sonde bely en God hom vergewe (v.7).

Dit geld ook vir ons. As jy jou sonde wegsteek sal God jou nie vergewe nie (Spr. 28:13, 1Joh. 1:8-10). Eers as Hy jou sonde vergewe en nie toereken nie, sal jy sy vreugde en seën geniet (v.8). Dit geld nie net vir ongelowiges wat hulle bekeer nie, maar vir gelowiges wat soos Dawid afdwaal en terugkeer. God sal jou herstel en met blydskap vul (Ps. 51:10, 14).

God sal jou sondige hart en rekord skoon was. A.g.v. die kruis sal Hy die sonde nie teen jou hou nie, maar jou vergewe. Dit maak nie saak hoe groot jou sonde is nie: as jy in Jesus glo sal God dit bedek (1Kor. 6:11, 9-10).

The deepest sin can’t rise above
Calvary’s love.
-Steve Green-

His blood can make
the foulest clean.
-Charles Wesley-

The vilest offender who truly believes,
that moment from Jesus a pardon receives.
-Fanny Crosby-

Dink bv. aan die dief wat langs Jesus aan die kruis was: Jesus het hom onmiddellik vergewe. Dit is ook waar van Paulus toe hy op die Damaskuspad tot bekering kom. Ek dink ook aan George Müller wat voor sy bekering geld gesteel het, ‘n dronkaard was, losbandig gelewe het, leuens vertel het, bedrog gepleeg het en mense gekul het [The Autobiography of George Müller (Whitaker House: New Kensington, 1985), 10-21]. Net so kan die Here jou in ‘n oomblik red, vergewe en nuut maak.

Bring daarom die sonde wat jou gewete pla en jou lewe misrabel maak na Hom toe: die bitterheid, navolgling van vals lering, biddeloosheid, dronkenskap, pornografie, seksuele immoraliteit, angs, vrees, egskeiding, woede, jaloesie, hoogmoed, oneerlikheid, diefstal, leuens, disrespek vir jou ouers, onbetrokkenheid in jou kinders se lewens, versaking van jou lewensmaat, verslawing, luiheid, murmurering, ens.

Kom vandag na Jesus toe. Hy sal al jou sonde bedek en jou skoon was met sy bloed (v.7, Jes. 1:18, 1Joh. 1:7). Dit geld vir die diepste sonde in jou verlede, jou hart, jou begeertes, jou natuur, jou denke, ens. Jy sal nie meer in die rooi wees nie – God sal jou skuld geheel en al afskryf. Daar is geen fynskrif of ander voorwaardes nie. Ontvang eenvoudig God se vergifnis en geregtigheid as ‘n gratis geskenk van sy genade.

As jy dit doen sal jy besef dat Ou Testamentiese Christenskap nie ‘n fossiel van die ou tyd is nie. Dit is nie iets wat saam met die dinosourusse uitgesterf het nie. Dit is ook nie iets wat net in die hemel leef waar Abraham, Isak, Jakob, Dawid, Moses, Elia, ens. by Jesus is nie (Matt. 8:11, 17:3, 22:32, Luk. 16:23). Dit is vandag nog so lewend soos wat dit in hulle tyd was.

Dit is soos die coelacanth. Mense glo dat hierdie vis 70 miljoen jaar gelede uitgesterf het (nie dat ek in miljoene jare glo nie). Maar in 1938 het hulle ‘n lewende coelacanth teen die kus van Suid-Afrika naby Oos-London gevind.

Soos die coelacanth is Christenskap (wat al van Genesis af kom) ‘alive and well’. Christene is egter nie soos hierdie vis waarvan daar net ‘n paar honderd oor is nie. Trouens, dit is stadig maar seker besig om uit te brei. Voor die wederkoms sal die godsdiens van Abraham die wêreld oorneem: “want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.” (Jes. 11:9).

Drie besware teen Paulus se evangelie van GELOOF ALLEEN

Sola Fide

Regverdigmaking deur die geloof is ‘n groot term. Hoe verduidelik jy dit vir ‘n 6-jarige?

Toe John Piper se dogter 6 was het hy dit soos volg verduidelik. Iemand beroof ‘n bank. Die polisie vang twee verdagtes. Toe hulle in die hof verskyn, toe sê die publiek dat die eerste man nie skuldig is nie. ‘Ons het gesien dat hy nie die bank beroof het nie,’ het hulle gesê. Die regter verklaar dat hy onskuldig en regverdig is.

Oor die tweede man sê die publiek dat hulle gesien het hoe hy die bank beroof. ‘Hy is skuldig,’ sê hulle. Die regter verklaar die tweede man onskuldig en sê dat hy al die vryheid en voorregte geniet van iemand wat die landswette gehoorsaam [John Piper, Counted Righteous in Christ (Wheaton: Crossway Books, 2002), 28-30].

Hoe kan die regter dit doen? Is dit nie onreg nie. Die bank is syne. Hy het die tweede man se skade betaal en so die straf vir sy oortreding gedra. Hy het ook sy goeie en gehoorsame rekord aan die misdadiger toegereken.

Jesus is so en het ons straf aan die kruis gedra. Hy het ook sy goeie rekord vir ons gegee. Ons ontvang dit deur die geloof. Party mense wil nie hoor dat hulle geen aandeel het in hulle redding nie, en maak dus beswaar teen Paulus se evangelie van regverdigmaking deur die geloof alleen. Dit is die punt wat hy aanspreek in Rom. 3:27-31.

1. Dit impliseer dat ons goeie werke niks beteken nie (v.27-28)
Menno Simons (1496-1561) was ‘n Anabaptis tydens die Reformasie of Hervorming. Hy was sterk gekant teen Martin Luther se lering van regverdigmaking deur die geloof alleen. Hy het gesê dat dit sonde aanmoedig:

‘The Lutherans believe that faith alone saves, without any contribution from works. They emphasize this doctrine so much, it looks as if works were totally unnecessary… They start up a psalm, “The chain is broken, now we are free, praise the Lord!” while the beer and wine come running out of their drunken mouths and noses. Anyone who can simply recite this off by heart, no matter how sinfully he lives, is regarded as a good evangelical man and a brother!’ [N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1 (London: Grace Publications Trust, 2004), 282-283].

Na Simons se mening het mense meer sonde gedoen a.g.v. hierdie lering. Mense dink nog steeds so. ‘As ‘n mens hoor dat hy niks hoef te doen om reg te wees met God nie, sal hy sonde doen soos hy wil,’ is hoe hulle redeneer.

Ander dink weer dat genoeg goeie werke hulle sonde neutraliseer. Ek het eenkeer met so iemand gepraat. ‘Ek weet ek drink te veel,’ het hy gesê, ‘maar wat van al die goeie dinge wat ek vir mense doen wanneer ek nié dronk is nie.’

Ek het vir hom gesê dat sy goeie werke nie sy sonde uitkanseleer nie, net soos wat ‘n regter nie die moordenaar vrylaat omdat hy baie goeie dinge gedoen het nie. ‘n Honderd goeie dade kan nie die moordenaar se misdaad uitvee nie.

Goeie werke kan nie iemand se redding verdien nie. Verlossing kom deur Jesus wat die wet in ons plek gehou het, en ons straf aan die kruis gedra het (v.27, 2Kor. 5:21). Ons moet dit deur die geloof ontvang (v.28).

Party mense aanvaar dat redding deur geloof kom, maar wil hulle goeie dade byvoeg: die besnydenis, ‘n streng navolging van die Ou Testament feeste en voedselwette, die doop, die onderhouding van die Sewendedag Sabbat, tiendes, getroue kerkbywoning, boetedoening, ens.

Paulus sê egter dat redding deur die geloof alleen is sonder die werke van die wet (v.28). Hoekom wil mense buitendien hulle werke byvoeg as redding deur die geloof alleen is en niks kos nie?

Hulle is trots. Hulle wil nie erken dat hulle niks tot hulle redding kan bydra nie. Hulle wil hulle werke byvoeg en in hulleself roem. Maar by God kan jy nie roem nie (v.27, Ef. 2:8-9). Jy kan net in Jesus en sy kruisdood roem (1Kor. 1:31, 2:2, Gal. 6:14).

Jy kan nie eers in jou geloof roem asof dit jóú werk of bydrae is nie, want selfs dít kom van God af (Ef. 2:8-9, Fil. 1:29). Iemand wat in sy geloof roem, is soos ‘n persoon wat in sy nuwe tuinslang roem en sê dat dit sy blomme laat groei het. Geloof is die tuinslang en nie die water nie. Roem daarom in Jesus en nie in jou geloof nie.

Moet ook nie geloof herdefinieer en sê dat dit net ‘n kopkennis van Jesus en die evangelie is nie. Die duiwels glo ook (Jak. 2:19). Geloof is meer as net ‘n kopkennis. Om te glo beteken dat jy die feite van die evangelie glo, die belofte van God se vergifnis glo, berou het oor jou sonde, jou daarvan bekeer, op Jesus vertrou en na Hom toe kom (Joh. 6:35). Geloof sluit nie goeie werke in nie, maar dit lei daartoe (v.28, Ef. 2:10, Jak. 2:14-26).

Enige ander ‘evangelie’ is vals en eindig in die hel (Gal. 1:8-9, 5:4). Soek daarom geloof, want as jy geloof het kry jy Jesus. In Hom kry jy die hemel en kan jy reg wees met God. Bid vir geloof en bekering, sodat jy Jesus se meriete en God se vergifnis kan kry. Saam met God se vergifnis kom ‘n skoon gewete, vrede, blydskap en rus. Moenie langer jou rus soek in bakleiery met ander, vlug vir jou probleme, slaap, drank, mense se applous, die wet, ens. nie.

Vind jou rus in Jesus: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” (Matt. 11:28-30).

2. Dit beteken dat die Jode nie spesiaal is nie (v.29-30)
Toe die land begin verander kon swart mense na die dorp swembad toe kom, en het hulle na ons skool toe gekom. Ons was arrogant en het gemaak of dit ons swembad en skool is.

Die Jode was so oor God en het gesê dat Hy net húlle s’n is (v.29). Paulus het egter gesê dat God die Jode en heidene gemaak het (v.29). Net soos wat Hy die Jode uit Egipte gered het, het Hy die heidene voor hulle gered: al die gelowiges van Adam af tot by Abraham, Rut, Ragab, ens. Is daar ‘n ander God as die heidene nie dieselfde Een het as die Jode nie? Nee. Daar is net een God (v.30, Deut. 6:4, Jes. 44:6).

Om reg te wees met God moet die Jode in Hom glo (v.30). Hulle kan nie reg wees met Hom deur die verbond, die wet of die besnydenis nie (v.30). Net so moet ook die heidene reg wees met God deur die geloof, al is hulle nie besny nie (v.30). “Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel.” (Gal. 6:15).

Stuart Olyott sê: ‘In God’s eyes you are no longer a Jew or a Gentile. You are either a saved sinner, or a lost one.’ [Stuart Olyott, The Gospel As It Really Is (Darlington: Evangelical Press, 1979), 34]. Die vraag wat jy jouself dan moet afvra, is of jy ‘n geredde of ‘n verlore sondaar is. Dit gaan nie daaroor of jy Afrikaans, konserwatief, in een van die susterskerke,  van kleins af ‘n Baptis, of jy gedoop is en of jy in tale praat nie.

Dit gaan nie eers daaroor of jy ‘n geestelike ervaring gehad het nie. Wat help jou ervaring jou as jy nie in Jesus alleen glo nie, as jy nog nie jou sonde gelos het nie, as jy nie reg is met God nie, as jy nie vergewe is nie, en as jy nie ‘n rein gewete het nie?

Die bg. redenasie geld ook vir die doop (of jy nou as grootmens of baba gedoop is). Jy is nie outomaties reg met God omdat jy gedoop is nie. Die evangelie van geloof alleen beteken dat die doop nie kan bydra tot jou redding nie.

‘n Vriend van my het met iemand gepraat wat glo dat jy gedoop moet wees om hemel toe te gaan. Hy het m.a.w. nie geglo in regverdigmaking deur die geloof alleen nie.

Kontrasteer dit met ‘n tannie in ons gemeente. ‘n Paar maande gelede het sy vir my gesê: ‘Hoe wéét jy jy is gered? Die enigste antwoord wat ons kan gee is dat Jesus vir ons gesterf het. Alles gaan net oor Jesus; dit is al.’

Dan is die bordjie wat ek by iemand se huis gesien het verkeerd: ‘Enter heaven by sanctification, not by justification.’ In Afrikaans: ‘Kom in die hemel deur heiligmaking en nie deur regverdigmaking nie.’

Heiligmaking volg op en vloei uit regverdigmaking. Maar niemand sal op die oordeelsdag regverdig verklaar word a.g.v. sy heiligmaking nie. In gewone Afrikaans: jy sal nie die oordeelsdag slaag omdat jy heilig genoeg was nie. Die redding wat jy hier en op die oordeelsdag geniet is uit genade alleen, deur geloof alleen, in Christus alleen. Heiligmaking is die gevolg daarvan en nie die oorsaak nie.

Dadelik is daar ‘n beswaar…

3. Dit beteken dat die wet onnodig is (v.31)
Deur die geskiedenis het die kerk vergaderings oor verskillende leerstellings gehou. In 325 n.C. was daar ‘n baie belangrike vergadering in Nicea, en in 451 n.C. was daar nog ‘n belangrike een in Chalcedon. Daar was baie ander wat die geskiedenis verander het.

Tydens hierdie vergaderings het die gelowiges nie nuwe leerstellings uitgedink nie, maar bevestig wat ons nog altyd glo. Hulle het o.a. met kwessies soos Jesus se Godheid, die aard van sy menslike natuur, die Heilige Gees as God, ens. gestoei.

Die heel eerste van hierdie vergaderings is in Jerusalem gehou (Hand. 15). Daar het dit oor die evangelie gegaan. ‘Hoe kan ‘n mens reg wees met God?’ is die vraag wat hulle wou beantwoord. Red die Here ons deur die geloof alleen, of deur die geloof plus ons goeie werke? Die vergadering se slotsom was dat God ons deur die geloof alleen red sonder die werke van die wet. Dit is presies wat Paulus in boeke soos Romeine en Galasiërs leer.

Maar raak ons nie daardeur van die wet ontslae nie? Glad nie. Inteendeel, ons verhef en bevestig die wet (v.31). As God ons deur die wet red beteken dit dat Hy tevrede is met ons halwe en onvolmaakte pogings van gehoorsaamheid, en dan gooi Hy ook ‘n blinde oog vir ons oortreding van die wet.

Maar as Hy ons deur die geloof red, dan verhef Hy die wet (Jes. 42:21). Hoekom sê ek so? God vereis dat ons die wet 100% moet nakom, en vereis ook dat dié wat die wet oortree gestraf moet word (Gal. 3:10).

Jesus het die wet volmaak onderhou en die straf vir ons oortreding gedra. As jy in Jesus glo aanvaar God sý gehoorsaamheid en straf in jou plek. Op hierdie manier hou God die wet hoog, en maak Hy dit nie goedkoop soos die boodskap van redding deur goeie werke nie (v.31, 7:12).

Het die wet dan nog enige rol in die Nuwe Testament? Ja.

[a] Dit is ‘n spieël waarin jy jou vuil hart en lewe sien. Gebruik daarom die wet wanneer jy met mense oor Jesus praat. Solank as wat iemand glo dat hy skoon is, sal hy nie sy nood sien vir Jesus wat sy sonde moet wegwas nie.

[b] Dit is ‘n snoet of muilband [Eng. muzzle] wat mense se sonde terughou. Vat bv. ‘n land waarin die moordsyfer afneem wanneer die regering die doodstraf reg toepas.

[c] Dit is ‘n padkaart in die Christen se hart. Die Heilige Gees gebruik dit om te wys hoe jy God en jou naaste moet liefhê (8:4, 13:9-10, Matt. 22:37-40).

[d] Dit is ‘n teleskoop waardeur jy God se karakter sien. ‘Jy mag nie moord pleeg nie’ wys dat God lewe gee. ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie’ wys dat Hy rein is. ‘Eer jou ouers’ wys dat Hy ons Vader is. ‘Jy mag geen vals getuienis aflê nie’ wys dat Hy waarheid is.

Wat moet jy in die lig hiervan met die wet doen? Meet jouself daaraan. As jy afgode dien, God se Naam en dag minag, jou ouers nie eer nie, moord pleeg (selfs in jou hart), egbreuk pleeg, steel, leuens vertel en gierig is, is God se wet nie in jou nie (8:4). Jy is m.a.w. nie weergebore nie (Eseg. 36:25-27).

Wat moet jy hieraan doen? Moenie dink jy kan jou hart vir Jesus gee nie. Vra eerder dat Hy vir jou ‘n nuwe hart sal gee. Glo in Jesus en sy kruisdood vir sondaars. Bekeer jou, bely jou sonde en ontvang God se vergifnis.

As jy gered is moet jy die wet en Bybelse opdragte oordink om God beter te ken en jouself in die spieël te sien. Lees die wet, sodat jy kan weet wat die Here tevrede stel. Bid dat die Heilige Gees jou sal help om dit te doen. Doen wat die wet sê, omdat jy die Here wil verheerlik en nie omdat jy jouself wil regverdig nie.

Wys vandag se preek miskien dat jy nie gered is nie, dat jy in Jesus moet glo en dat jy jou moet bekeer? Wys dit dat jy afgedwaal het en na die Here toe moet terugkeer? Wys dit ‘n sonde uit wat jy moet bely? Wys dit dat jy jouself opnuut aan die Here moet toewy? Wys dit vir jou iets wat jy vir jouself of iemand anders moet bid? Wys dit iets waarvoor jy die Here moet dank en prys? Doen wat die Here vir jou wys.

Om net te dink jy moet beter doen is nie genoeg nie. Dit is selfs nie genoeg as jy probeer om te verander nie. As jy dit doen werk jy in jou eie krag, en sal dit vir een of twee weke hou en dan ophou. Maak eerder seker dat jy met die Here praat oor wat jy vandag gehoor het. As jy dit doen het ek my doel bereik.

‘The purpose of every sermon is to get the people in front of you to pray.’ (Stuart Olyott).

Die belangrikste paragraaf in die Bybel

Romans 3:21-26

Toe ek in die laerskool was, was daar ‘n Vita-C advertensie van ‘n ou man en ‘n seuntjie wat op ‘n park bankie sit. Die ou man het ‘n lemoen gehad en die seuntjie ‘n Vita-C lekkertjie.

Die ou man wou baie graag ‘n lekkertjie hê en het vir die seuntjie gesê dat hy sy lemoen vir ‘n Vita-C sal ruil. Die seuntjie wou nie, omdat een lekkertjie meer vitamien C as ‘n lemoen bevat.

Rom. 3:21-26 is so: dit is redelik kort, maar elke woord is vol betekenis. ‘n Australiese teoloog genaamd Leon Morris sê oor hierdie verse: ‘This is possibly the most important single paragraph ever written.’ [Aangehaal in John Stott, The Bible Speaks Today: Romans (Notthingham: Inter-Varsity Press, 1994), 109]. In hierdie verse antwoord Paulus Job se vraag: “hoe kan ‘n mens regverdig wees by God?” (Job 9:2). Kom ons bestudeer die frases een vir een.

1. God openbaar sy geregtigheid sonder die wet (v.21a)
Die Puriteine het die rare vermoë gehad om ‘n hele boek te skryf oor een vers of oor ‘n deel daarvan. Martyn Lloyd-Jones het lank na hulle geleef, maar was tot ‘n mate so. Hy het bv. ‘n hele preek oor die woorde, ‘Maar God’ in Ef. 2:4 gepreek. In hierdie woorde wys Paulus die kontras tussen ons sonde en God se liefde.

Die woorde, ‘Maar nou’ in Rom. 3:21 is byna dieselfde en is volgens party mense twee van die mooiste woorde in die hele Bybel. Paulus stel hier ‘n kontras tussen mense wat die wet breek (1:18-3:20) en God wat sonder die wet sy geregtigheid aan ons voorsien, sodat ons voor Hom kan staan (v.21).

Sulke liefde moet jou hart smelt om die Here te prys, te dien, lief te hê, te gehoorsaam en jouself aan Hom te gee (Ef. 1:3-14, Rom. 12:1, 1Joh. 4:19). Dit is ondankbaar om die God te ignoreer wat aan jou asem gee. Maar dit is erger as jy die Een wat alles gedoen het om sondaars te red ignoreer. In daardie geval is jy so ongevoelig soos vet en het jy ‘n hart van klip (2:5, Ps. 119:70).

Om net ‘n kennis van die Bybel te hê, kerk by te woon, te bid, ens., sonder dat jy ‘n hart van liefde vir God het, is nie Bybelse Christenskap nie (Luk. 10:27). Dit is ‘n bose namaaksel.

Maar dit help ook nie dat jy hierdie emosies kunsmatig probeer opwek nie. Om hierdie emosies reg te voel moet jy die volgende doen:

 • Bid dat die Heilige Gees jou hart en verstand sal open om evangelie te verstaan.
 • Oordink die evangelie en bid vir nog begrip.
 • Glo die evangelie.
 • ‘n Gevoel van berou, liefde, blydskap, dank, vrede, ens. sal volg.
 • Toon ‘n gepaste reaksie op die bg. emosies. Voel jy berou? Bely jou sonde en bekeer jou. Voel jy blydskap en danksegging? Bid en sing. Voel jy liefde? Prys en gehoorsaam die Here. Voel jy vrede? Sê dankie en rus in God se vrede.

Die punte wat ek hierbo genoem het geld nie net vir ongelowiges nie, maar vir gelowiges wat koud en hard geraak het (Ps. 51:14, 2 Tim. 1:6, Op. 2:4). As jy nie na die Here toe terugkeer nie, sal jy ongelukkig bly en sal Hy jou aktief teenstaan (Op. 2:5).

2. Die wet en die profete getuig daarvan (v.21b)
Die son se invloed is oral in die skepping. Dit laat groen plante groei en maak so dat mense en diere kos het. Dit bak die aarde warm en laat die warm lug opstyg. Die warm lugstrome laat die wind waai. Die son laat die see verdamp, die wolke vorm en die reën val. Die son hou die maan en planete in hulle wentelbane.

Jesus is so en hou die Ou- en Nuwe Testamente bymekaar. Hy is oral in die Skrif. Die wet en die profete getuig van die geregtigheid van God wat ons deur Hom ontvang (v.21b, Eks. 12, Ps. 22, Jes. 53). As God dan die evangelie eeue voor Christus reeds aangekondig het, wys dit dat Hy al lankal beplan het om ons te red. Hy het dit voor die skepping beplan (Ef. 1:4-5) en direk na die sondeval in Gen. 3:15 aangekondig.

As God dit dan lankal in die wet en profete aankondig het, wys dit dat Hy gewillig is om ons te red. Verlossing is sý inisiatief en plan. Moet daarom nie dink dat Hy onwillig is om jou of ander sondaars te red nie. Herinner Hom aan sy gewilligheid om te red, en bid vir jouself en jou geliefdes.

3. Ons ontvang dit deur die geloof (v.22-23, 25)
Hoekom kan ons nie deur die wet reg wees met God nie? Want almal het gesondig en God se wet gebreek (v.22-23, 10-12, 1:18-3:20). Ons leef vir onsself en ons sonde, en nie volgens ons skeppingsdoel tot God se eer nie (v.23, Jes. 43:7, 21, 1Kor. 10:31).

Party mense is beter as ander, maar almal skiet ver kort (v.23). Dit is soos ‘n klomp mense wat op die strand staan: party spring verder as ander, maar niemand kan oor die see spring nie. Handley Moule sê: ‘The harlot, the liar, the murderer, are short of it [God’s glory]; but so are you. Perhaps they stand at the bottom of a mine, and you are on the crest of an Alp; but you are as little able to touch the stars as they.’ [Ibid.].

Hoe verklaar God ons dan regverdig? Deur geloof in Jesus Christus (v.22, 25). As jy in Jesus glo gee God sý regverdige rekord vir jou en aanvaar Hy sy kruisdood asof jy self die prys vir jou sonde betaal het (v.22, 25, Fil. 3:9).

Doen daarom alles moontlik om hierdie geloof te kry. Dit is immers die sleutel wat God se skatkis oopmaak en aan jou die res van sy gawes gee. Geloof is die hand wat Jesus uit die hemel na jou hart toe bring. En as jy Jesus het, het jy alles uit die bodemlose put van sy genade. Jesus is die Erfgenaam van alles en ons saam met Hom (Rom. 8:17, Ef. 1:3, Heb. 1:2).

Hoe kan jy hierdie geloof kry wat Jesus afbring na jou hart toe? Vra Hom daarvoor (Mark. 9:24, Luk. 17:5, Ef. 2:8-9, Fil. 1:29). Moenie in jouself kyk of jy dit het nie. Vergeet van jouself en kyk na Jesus in die Woord. Bid dat Hy Homself aan jou bekend sal maak.

4. God gee dit gratis (v.24a)
Mense raak agterdogtig as jy ‘n duur item gratis weggee. Hulle is al genoeg gevang met sms’e en oproepe wat geld en gratis vakansies belowe. Hulle beskou daarom ook God se gratis verlossing met agterdog.

En tog is dit nie verdag nie: die geregtigheid wat jy nodig het om voor God te staan is regtig gratis (v.24a, 6:23). Sal God sy geliefde en unieke Seun vir jou gee en die gratis geregtigheid wat jy nodig het om in die hemel te kom terughou (Rom. 8:32)?

Los jou agterdog en ontvang God se gratis geregtigheid deur die geloof (v.22, 24a). Los ook jou trots wat nie wil erken dat jy te sleg is om God se verlossing te verdien nie. Dit verheerlik die Here as jy niks bring en vir sy genade vra. Dit is ‘n klap in sy gesig as jy sê dat Jesus se kruisdood nie voldoende is nie, maar dat jy iets wil bydra.

5. Jesus koop dit vir ons (v.24b)
Gestel ‘n ryk man gee vir jou ‘n Rolls Royce. Beteken die gratis kar dat dit goedkoop is? Nee. Dit kos hom ‘n goeie R20-30 miljoen. Net so beteken God se gratis geregtigheid nie dat dit goedkoop is nie. Dit kos Jesus se lewe (1Pet. 1:18-19). Hy het ons van sonde en Satan vrygekoop (v.24b).

Die gepaste reaksie is nie om die Bybel te lees, te bid, geld te gee, kerk by te woon en goeie werke te doen asof jy Hom kan vergeld nie. Doen eerder hierdie dinge uit liefde met die wete dat jy Hom nie kan terugbetaal nie. Sê net dankie, prys Hom en vra vir nog genade.

Om vir nog genade te vra verheerlik Hom net soveel soos danksegging, omdat jy daardeur erken dat Hy ryk is en jy arm. Sodoende erken jy ook dat alles wat jy het van Hom af kom (1Kron. 29:14, Joh. 3:27, 1Kor. 4:7, Jak. 1:17).

Wat ek is is net genade,
wat ek het is net geleen

-Koos du Plessis-

6. Jesus het dit bevredig (v.25-26)
Omdat ons God se wet gebreek het, vereis sy geregtigheid dat ons gestraf moet word. Maar in sy liefde het Hy mens geword om die wet namens ons te onderhou en ons straf te dra asof Hý dit oortree het. Op hierdie manier het Jesus die Vader se toorn afgewend en dit bedaar. Dit is wat die Griekse woord vir versoening [hilastērion] in v.25 beteken.

Liberale teoloë haat dit dat God se toorn op sy Seun uitwoed en noem dit Cosmic Child Abuse (John Dominic Crossan). Ander mense wil liede soos In Christ Alone sing maar die woorde verander. Een groep wou bv. nie die woorde hê wat sê:

’Til on that cross as Jesus died,
the wrath of God was satisfied.

Maar hulle haat vir God se toorn op Golgota wys dat hulle dink die mens is nie so sleg nie en God nie so heilig nie. Hulle beskou v.25 verkeerd en dink dat Jesus ons wil red, maar die Vader nie. Hulle dink dat Jesus aan die kruis gesterf het om ‘n kwaai God te keer.

Maar die Vader self het ons lief en het die inisiatief geneem om ons te red (v.25, Joh. 3:16, 16:27, 1Joh. 4:10). Die evangelie is nie ‘n heidense godsdiens waarin die aanbidder iets moet offer om ‘n wispelturige god se toorn te bedaar nie. God het Homself in Christus gegee om sy toorn af te wend (v.25). Jesus se bloed het uitgeloop. Hy het die beker van God se toorn gedrink sodat ons nie hoef nie (Joh. 18:11, Op. 14:10).

Ons wil die lering oor God se toorn vermy en nie daaroor dink nie. Maar soms moet ons daaroor dink om te besef waarvan Hy ons gered het, asook wat dit Jesus gekos het om ons te red. As ons dit besef sal ons die Vader en die Seun meer liefhê, en sonde meer haat.

As jy dink dat sonde nie so erg is nie, sal jy sê dat die hel onregverdig is, en dat die kruis nie só nodig is vir ons redding nie. Jy sal dink dat ons ook deur ander godsdienste gered kan word. Jy sal dink dat God ‘n R150 boete afgeskryf het, en Hom nie so liefhê soos iemand wat besef dat Hy eintlik ‘n $900 triljoen boete afbetaal het nie (Luk. 7:41-43, 47).

Nou en dan sê een of ander liberale teoloog dat die God van die Ou Testament kwaai is en net wil straf, terwyl die God van die Nuwe Testament liefdevol en genadig is. Hulle maak asof daar twee Gode is, en verkies die God van die Nuwe Testament.

Maar dit is niks anders as die antieke dwaling wat gnostisisme genoem word nie. Hierdie lering is onwaar, aangesien die God van die Ou Tesament baie liefdevol en geduldig is. Vir 4000 jaar het Hy juis nié die mens uitgewis soos wat hy verdien nie. Hy het bv. nié vir Adam en Dawid hel toe gestuur nie, maar hulle sonde oorgesien.

Beteken dit dat Hy ‘n korrupte Regter is wat die onreg laat seëvier? Nee. Hy het hulle sonde oorgesien, omdat Hy self in die toekoms die straf vir hulle sonde sou dra aan die kruis (v.25). Jesus het m.a.w. nie net aan die kruis gesterf om ons sonde weg te vat nie, maar om te wys dat God regverdig is en die sonde nie oorsien nie (v.25). Op grond hiervan het John MacArthur in ‘n preek gesê: ‘Who did Jesus die for? He died for God, to show his righteousness.’

God wys ook sy geregtigheid wanneer Hy deur Jesus se kruisdood die vuil klere van jou sonde uittrek en vir jou die skoon klere van Christus se geregtigheid aantrek (v.26, Sag. 3:3-5, 2Kor. 5:21). As God ons sonder die kruis vergewe en regverdig verklaar het, was Hy soos ‘n korrupte regter in Suid-Afrika wat die misdadiger vrylaat. As Hy ons aan die ander kant gegee het wat ons verdien, was ons almal in die hel.

Jesus se kruisdoood is die oplossing: God is regverdig en straf ons sonde in Christus. Hy verklaar ons ook regverdig deur ons geloof in Christus (v.26). Die kruis wys God se geregtigheid en genade: “Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar.” (Ps. 85:11).

As God dan soveel moeite gedoen het om sy geregtigheid te wys, moet ons Hom nie van ongeregtigheid beskuldig nie.

 • Hy is nie onregverdig as Hy mense wat in hulle sonde volhard hel toe stuur nie.
 • Hy is nie onregverdig as Hy vir Jakob kies en nie vir Esau nie (9:14, 21, Matt. 20:15).
 • Hy is nie onregverdig as Hy die heidene wat nog nooit van Jesus gehoor het vir hulle sonde straf nie (1:19-21, 2:14-15).
 • Hy is nie onregverdig as Hy mense aan hulle harde harte oorgee, sodat hulle nie kán glo nie (9:18).
 • Hy is nie onregverdig as Hy geduldig is met Julius Malema en Hom nie dadelik vir sy sonde straf nie.
 • Hy is nie onregverdig as Hy sg. ‘onskuldige’ mense doodmaak nie (5:12).
 • Hy is nie onregverdig as Hy beproewing oor jou pad stuur nie.

Sê eerder dat God reg is, al verstaan jy nie alles nie. Hy is die definisie van wat reg en verkeerd is. Buig voor wat Hy sê reg is.

Maar prys Hom die meeste dat Hy jou deur die kruis so regverdig soos Jesus beskou. Deur Christus se geregtigheid is jy in status so regverdig soos die gelowiges in die hemel. Vir ‘n vrou in Oos-Londen was dit die beste nuus ooit. Toe sy hoor hoe wyle dr. Martin Holdt daaroor preek, wou sy niks anders hoor nie. En as jy dit eers snap sal jy dieselfde voel, omdat dit die beste nuus in die wêreld is.

Sondaars in God se hof

Malet and lawbooks

Kom asseblief saam met my hof toe.  Wat sien jy (dit is ’n kriminele saak)?  Daar is ’n beskuldigde wat aangekla word van ’n misdaad.  Daar is ’n aanklaer [Eng. prosecuting attorney] en ’n verdedigende advokaat [Eng. Defense attorney].  Laastens sien jy die magistraat of die regter.

 

Die aanklaer begin: ‘Hier is die beskuldigde, en dít is waarvan hy aangekla word.  Hier is die redes hoekom hy skuldig is.’  Daarna kom die verdedigende advokaat: ‘My kliënt is nie skuldig nie.  My redes is soos volg…’

 

Uiteindelik is daar ‘n kruisondervraging: ‘Mnr. Du Plessis, waar was jy Donderdag 17 Mei om 19h00?…’  Daarna is dit die verdedigende advokaat se beur: ‘Mnr. Du Plessis…’  Hy vra vrae om te wys dat sy kliënt onskuldig is.  Later in die hofsaak is daar sluitingsargumente.  Einde ten laaste kom die Regter se uitspraak: ‘Skuldig!’ of ‘Onskuldig!’  Indien die persoon skuldig is, word hy gevonnis.

 

Dit is min of meer die volgorde in Rom. 3:1-20.  Soos in Rom. 1-2 wil Paulus in hierdie verse wys dat almal skuldig is.  Eers as hy dít gedoen het, kan hy vir jou die oplossing gee.

 

 1. Kruisondervraging (3:1-8)

Ek ken ’n prediker wat vrae vra wanneer hy preek.  Hy doen dit om sy gehoor te laat dink.  Eintlik is hy besig met ‘n dialoog.  Dit is presies wat Paulus in hierdie verse doen.  Dit lyk asof dit sy styl van prediking was.  Die tegniese term hiervoor is diatribe.

 

Dalk het Paulus ’n denkbeeldige persoon in gedagte gehad, of dalk het hy regtig met sulke Jode te doen gekry.  Wat hy hier doen is byna ‘n tipe kruisondervraging.  Sy opponente vra die vrae en hy antwoord.

 

Beswaar #1: ‘As die Jode volgens 2:25-29 God se uitverkore verbondsvolk is, as ons die besnydenis het, en as ons ten spyte daarvan nog geoordeel gaan word, wat help die besnydenis en die verbond dan?’

 

‘n Mens sou verwag dat Paulus gaan sê dat dit niks help nie, maar dit is nie wat hy sê nie.

 

Paulus se antwoord: ‘Die besnydenis en die verbond het baie groot waarde (v.2).  Kyk na al die voorregte wat die Jode het.  Die grootste een is seker dat hulle, anders as die heidene, die Woord van God ontvang het (Ps. 147:19-20, Hand. 7:38).

 

‘God het sy wet (opgesom in die Tien Gebooie) deur Moses gegee.  Hy het dit ook deur die profete gegee: ‘So spreek die Here…’  Maar die feit dat hulle God se Woord het is geen sekuriteit teen die oordeelsdag nie.  Hulle kan nie sê: “Ons het die wet en sal dus nie geoordeel word nie.” 

 

‘Julle gáán geoordeel word.  Julle het baie voorregte gehad maar dit nie gebruik nie.  Ek sal later hierop uitbrei.’

 

Net so gaan die Here jóú op die Oordeelsdag vra: ‘Wat het jy met my Woord gedoen?’  Jy is meer bevoorreg as die Jode.  Hulle het net die Ou Testament gehad.  Jy het die Nuwe Testament by.  Wat het jy daarmee gedoen?

 

Ignoreer jy die Bybel?  Of lees jy dit?  Doen jy moeite om na die verkondiging daarvan te luister?  Is jy lief vir die Bybel?  Begeer jy dit; het jy ’n verlange daarna?  Respekteer jy en gehoorsaam jy dit?

 

Of is jou Bybel vol stof, omdat dit net op ’n Sondag uitkom (of dalk nie eers nie)?  Het jy familiêr geraak met die Bybel?  Neem jy dit as vanselfsprekend?

 

Ek wil jou aanspoor om weer Ps. 119 te lees.  Oordink die Psalm en bid daardeur.  Die hele Psalm gaan oor die Woord van God.  Dit is soeter as heuning en kosbaarder as goud (Ps. 19:11, 119:14, 72, 103, 127).

 

Wees soos die 16-jarige Mary Jones.  Sy is die Walliese meisie wat in die jaar 1800 (of was dit 1799?) 58 km geloop het om ’n Bybel te koop.  Sy het kaalvoet geloop, want sy kon nie skoene bekostig nie.  Toe sy tussen skoene en die Bybel moes kies, het sy die Bybel gekies.

 

Wees soos die jong mense van Wallis gedurende hierdie tyd.  Toe ’n sekere William Hone (’n Engelse ateïs wat Wallis besoek het) sien hoe ‘n jong meisie op haar stoep sit en die Bybel lees, toe sê hy: ‘Die Bybel!  Jou ma het seker vir jou gesê hoeveel hoofstukke jy moet lees.’  ‘Glad nie,’ het sy geantwoord.  ‘Ek wens ek kon dit die hele dag lees.’[1]

 

Beswaar #2: ‘Die feit dat ‘n paar Jode ontrou was negeer nie God se getrouheid nie.  Hy sal nog steeds sy verbond met die Joodse volk as ‘n geheel nakom en ons nie oordeel nie’ (v.3).

 

Paulus se antwoord: ‘Jy is reg, God is nie ontrou nie.  Maar sy getrouheid beteken ook dat Hy nie leë dreigemente maak nie: Hy sal die oortreder straf (v.4).  “As ons ontrou is, Hy bly getrou; Hy kan Homself nie verloën nie.” (2Tim. 2:13).

 

‘Die getroue God lieg nie, maar doen wat Hy belowe (Eks. 34:6, Num. 23:19, Deut. 32:4, Klaagl. 3:23, Tit. 1:2).  Omdat Hy die Waarheid is (Joh. 14:6), sal Hy sy Woord hou.  Al sou elke mens op aarde sê dat Hy ontrou is, sal Hy sy beloftes hou en wys dat alle mense leuenaars is (v.4, Ps. 116:11).  Volgens Dawid is ons dit van geboorte af (Ps. 58:4).’

 

God wen en ons verloor altyd in sy hof.  As jy in God se hof staan en sê: ‘Ek is nie so sleg nie, ek verdien nie die hel nie, ek kan iets doen om myself te red,’ is daar vir jou geen hoop nie (Spr. 28:13, Luk. 18:9-14).  As jy sê: ‘Ek het nie gesondig nie,’ is jy ’n leuenaar en maak jy God tot leuenaar (1Joh. 1:8, 10).

 

Daar is hoop as jy soos Dawid erken dat jy teen die Here gesondig het, dat jy verkeerd is, en dat Hy reg doen om jou te tugtig (v.4, Ps. 51:6).

 

Ons moet wees soos die Indiaanse vrou in 1746.  Sy het onder diep sonde oortuiging gekom.  Sy het besef: ek verdien die hel en ek kan niks doen as Christus my nie red nie.  Hy moet álles doen om my te red.  Dit sal reg wees as Hy my hel toe stuur.  Hy hoef ook niks te doen om my te red nie.  Dit is genade as Hy enigiets doen om my te help.[2]

 

Maar moet asb. nie dink dat sonde oortuiging dieselfde is as redding nie.  Iemand kan van sonde oortuig wees sonder dat hy hom bekeer (sien Matt. 27:3-5, Hand. 8:20-24, 24:25).  Kom dus na Jesus toe.  Bekeer jou.  Glo in Jesus.  Vertrou op Hom.  Hoop op Hom.  Roep uit dat Hy jou sal red.

 

Beswaar #3: ‘My ongeregtigheid en leuens sal maak dat God sy ware Woord vervul en my volgens sy geregtigheid straf (v.5, 7).  Hoekom straf Hy my dan nog as die donker nag van my sonde die sterre van sy geregtigheid beter wys (v.5, 7)?’

 

Paulus voel so skaam oor hierdie lasterlike argument, dat hy verskoning vra en sê dat hy ‘menslikerwys’ praat (v.5).

 

Paulus se antwoord: ‘As God ons sonde bevorder is Hy onregverdig.  En hoe kan ‘n onregverdige God die wêreld oordeel (v.6, Gen. 18:25, Deut. 32:4, Ps. 97:2, Hand. 17:31)?’

 

Die regverdige is verward as ongeregtigheid seëvier.  Die goddelose kom weg en dink niks sal gebeur nie.  Maar elke hond kry sy dag.  ‘Justice may be a lion asleep, but at last the lion will awake, and roar upon the sinner.’[3]

 

Daar is net een uitweg.  Kom ek verduidelik aan die hand van ‘n illustrasie.  ‘n Man in ons gemeente het my van sy bekering vertel.  Terwyl die prediker besig was het Louis ‘n kruis agter die kansel gesien.  ‘Dit was vir jou,’ het hy gedink.

 

Hy was reg.  Jesus het die prys vir ons sonde betaal en die straf gedra wat ons moes kry.  Daar het God sy geregtigheid uitgemeet en sy toorn bedaar (3:25-26, 4:5).  As jy daarom in Jesus glo sal God jou nie oordeel nie (8:1, Joh. 5:24).

 

Beswaar #4: ‘As almal dan skuldig is en goeie werke ons nie red nie, hoekom doen ons dan nie maar sonde sodat God sy goeie planne kan vervul nie – soos wat Paulus in elk geval glo nie (v.8a)?’

 

Paulus se antwoord: ‘Ek gaan nie eers jou beswaar antwoord nie (Spr. 26:4).  Die manier waarop jy my belaster en valslik beskuldig wys dat jy God se straf verdien (v.8b).’

 

My pa het ‘n paar weke gelede met ‘n Jehova’s Getuie gepraat.  Die man het gesê dat die hel onwaar is en dat ‘n God van liefde nie mense hel toe sal stuur nie.

 

Maar ons klagtes teen die hel wys dat ons nie God se heiligheid en die erns van sonde verstaan nie.  God se veroordeling van sondaars is heeltemal regverdig (v.8).  Paulus se sluitingsargumente in v.9-18 bevestig dit.

 

 1. Die sluitingsargumente (v.9-18)

Tydens die Oscar Pistorius saak het almal oor Barry Roux gegons… totdat Gerrie ‘Pitbull’ Nel sý saak gestel het.  Paulus was so.  Sy sluitingsargumente teen sondaars in God se hof is die spykers in die kis.  Ons kan niks sê nie.  Sy argumente is soos volg:

 

[a] Die Jode het meer voorregte as die heidene gehad (v.2, 9:4-5).  Hulle het dit egter misbruik en is nie beter af as die heidene nie (v.9).  Hulle het God se wet gebreek en is daarom onder die mag van sonde net soos die heidene (v.9, 3:23, 1:18-32, 2:17-29, Gal. 3:22).

 

Wit of bruin mense het nie ‘n beter kans op die hemel as swarte mense nie (of andersom).  Almal is skuldig, het teen die Here gesondig, is onregverdig, ens. (v.9-12).

 

[b] Die Bybel wys dat almal skuldig is: “soos geskrywe is…” (v.10a).  Sal jy dit waag om teen die Woord van God te stry?

 

[c] Elke mens is skuldig in sy wese (v.10-12), woorde (v.13-14) en dade (v.15-18).  Almal is nie so sleg soos wat hy of sy kan wees nie, maar elke deel van ons menswees is besoedel.

 

[d] Niemand (niemand!) is in homself regverdig nie (v.10b, Ps. 14:1-3, 53:1-3).  Die mens is nie basies goed soos wat sielkunde sê nie, maar basies sleg.  Ons is in sonde ontvang en gebore, en is dood in ons misdade en sondes (Ps. 51:7, Ef. 2:1-3).

 

Ongelowiges kan uiterlik goed lyk, maar God ken hulle harte.  Dink maar aan hoe sondig jou eie hart en gedagtes is.  Wat dan van die ongelowige s’n?

 

Dink ook aan sg. goeie mense wat ‘onverwags’ vreeslike dinge gedoen het.  Waar het dit vandaan gekom?  Dit was nog die hele tyd in hulle harte (Mark. 7:21-23), jy het dit net nie gesien nie.

 

[e] Niemand is geestelik verstandig nie; niemand vul sy of haar gedagtes met God nie (v.11).  Niemand soek God nie (v.11).  Mense voel leeg, maar vul hulle harte met sonde en nie met God nie.  As iemand God soek, is dit omdat God aan die begeerte in sy hart geplaas het en hom eerste gesoek het (Gen. 3:8-9, Luk. 15:8, 19:10).

 

[f] Die mensdom het van die Skepper af weggedraai (v.12a, Ps. 58:4, Jes. 53:6).  Sonde maak mense nutteloos en waardeloos (v.12b).  Moet dan nie vir jouself sê dat jy eintlik ‘n goeie mens is nie.  Moet ook nie te veel van jou sg. goeie selfbeeld maak nie.  Besef eerder dat jy sleg is sonder God.  Die waarde wat jy het moet jy by Hom kry.

 

[g] Niemand (niemand!) doen goed nie (v.12c, Spr. 20:9, Pred. 7:20).  Party mense doen goeie dade, maar doen dit met slegte motiewe.  Om dit te doen is nie goed nie.

 

[h] Die stembande waaruit die klank van ons woorde ontstaan, asook ons tonge wat lieg is ‘n oop graf.  Dit maak dat ander kan ruik hoe vrot ons harte is, want wat die hart van vol is loop die mond van oor (v.13a-b, Ps. 5:10, Matt. 12:34).

 

Die dodelike addergif onder ons lippe beskadig ander (v.13c, Ps. 140:4, Spr. 12:18).  Ongelowiges se monde is vol vervloeking en bitterheid (v.14, Ps. 10:7).

 

Bewaar jou tong (Jak. 3:1-12).  Bid Ps. 141:3: “HERE, stel ‘n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.”  Om ander mense te vloek, te laster, te beskinder, sleg te sê en leuens oor hulle te vertel maak seer.  As jy jou nie daarvan bekeer nie, sal jou woorde die jurie wees wat op die oordeelsdag teen jou getuig (Matt. 12:36-37).

 

[i] Mense se voete is haastig om bloed te vergiet (v.15, Spr. 1:16, Jes. 59:7).  Hulle sondig nie per ongeluk nie, maar hardloop om dit te doen (v.15, Spr. 6:18).

 

[j] Hulle paaie vol van verwoesting en verdriet (v.16, Jes. 59:7).  Waar hulle gaan los hulle ‘n string van verwoesting en gebroke verhoudings agter hulle (v.16).

 

[k] Die pad van vrede ken hulle nie; hulle lewe nie in vrede met ander nie, maar is voortdurend besig is om met iemand te twis (v.17, Jes. 59:8).

 

[l] Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie (v.18, Ps. 36:2).  Hulle is nie bang vir die oordeelsdag en die hel nie, maar spot en lag daaroor.  Kinders vloek hulle onderwysers en lag vir hulle.  Misdadigers lag vir die polisie.  Ek het in die hof gesien hoe die beskuldigde vir die regter lag en aangehou het toe die regter hom daaroor uittrap.

 

Mense vloek en laster Jesus se Naam.  Misdadigers roof helder oordag en hardloop nie eers weg nie; hulle loop rustig weg asof hulle oppad is om ‘n brood te koop.  Hulle is nie bang vir die gevolge van hulle sonde nie.  Hulle het geen vrees vir God nie.

 

Almal doen nie alles in v.10-18 nie, maar kan jy God op die oordeelsdag in die oë kyk en sê jy is onskuldig?

 

 1. Die uitspraak (v.19-20)

Elke advokaat wil sy kliënt onskuldig bewys.  Jesus is anders en wil wys dat sy kliënte skuldig is.  Ons kan nie soos die Jode in die wet roem nie.  Niemand kan deur die wet regverdig of onskuldig wees nie (v.20).  Die wet is die polisie wat jou platslaan en die advokaat wat jou mond toestop en wys dat jy verdien om gestraf te word (v.19-20, 7:7).  Die bewyse is oorweldigend (v.10-18).

 

As jy ‘n gelowige is moet jy besef dat die wet jou goeie vriend is wanneer jy die evangelie deel.  Die sondaar moet sy verlore toestand en swart hart sien voordat hy sal uitroep om gered te word.  Die wet red niemand nie, maar wys mense se sonde uit en dryf hulle na die Een toe wat red (Gal. 3:24).  Gebruik daarom die wet met jou kinders.  Dalk dink jy dis wreed.  Maar dit is eerlik en sal hulle na Jesus toe dryf.

 

Maar om net die wet te is nie genoeg nie.  Die wet moet tande hê.  Daar moet m.a.w. gevolge wees wanneer jou kinders oortree.  Vrees sal hulle nie red nie, maar dit sal hulle desperaat maak en dryf om hulp te soek.  Hulle sal dit in Jesus vind.

 

Daarom moet ons nie net die wet preek nie.  ‘n Prediker genaamd John Rowland het die wet so erg verkondig dat mense flou geword het van angs.  ‘n Ander leraar genaamd Gilbert Tennent het ds. Rowland se preek onderbreek: ‘Brother Rowland, is there no balm [Afr. salf] in Gilead?’ het hy gesê.  ‘Is there no physician there?’[4]

 

Die saak in God se hof eindig nie met die Regter se uitspraak en vonnis nie.  As jy in Jesus glo sal Hy uit die Regterstoel opstaan, vir jou die spyker merke in sy hande en voete wys, vir jou sê dat Hy die skuld betaal het, dat Hy sy perfekte geregtigheid aan jou toereken, jou aanneem om sy kind te wees, die wet op jou hart sal skryf, en sy Gees sal gee om jou bekwaam en gewillig te maak om die wet te gehoorsaam.

 

[1] Iain Murray, Heroes (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 2009), 136-137

[2] Jonathan Edwards, Works: vol. 2 (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1974 [1834]), 406-407

[3] Thomas Watson, A Body of Divinity (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1958 [1692]), 90

[4] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol. 1 (Edinburgh: Scotland, The Banner of Truth Trust, 1970), 488

Jou uitnodiging na die Koning se troue toe

Royal wedding scroll

Prins Harry en Meghan Markle het verlede naweek getrou.  Daar was ‘n paar honderd gaste by die troue en miljoene kykers op TV.  Hulle troue is egter klein in vergelyking met die een in Matt. 22:1-14.

 

 1. Die verwerpte uitnodiging (v.1-7)

Soos jy weet was Meghan Markle se pa siek en kon hy nie by die troue wees nie.  Siekte sal jou verskoon om by ‘n aardse prins en sy bruid se troue te wees, maar dit sal jou nie van die Messias s’n verskoon nie.

 

In hierdie gelykenis (v.1) het die Koning ‘n bruilofsfees vir sy Seun (die mede-Koning volgens 1Tim. 1:17, Op. 19:16) gehou (v.2).  In die Bybelse tyd sou ‘n pa sy seun se troue reël en o.a. die bruidsprys of lobola betaal (Gen. 34:4, 6, 8-12, Rigt. 14:3, 10).  In ons teks was die Vader se bruidsprys die bloed van sy eie Seun (Hand. 20:28, Ef. 5:25, 1Pet. 1:18-19).

 

Die Koning het sy slawe gestuur om die gaste te roep (v.3, 21:34).  Die slawe verwys na die Ou Testament profete wat Israel na die Messias toe geroep het (Jes. 55).  Israel wou egter nie kom nie, maar het haar sonde en afgode bo die Messias gekies (v.3).

 

Die Koning het nog slawe gestuur om sy volk te oorreed (v.4, 21:36).  Hierdie keer was die slawe sy apostels.  Die feit dat die Koning nog slawe gestuur het wys dat Hy geduldig, genadig en barmhartig was met Israel (2Kron. 36:15-16, Jer. 7:25-26).

 

Die slawe het vir die volk gesê dat die Koning ‘n smullekker ete voorberei het: smaaklike beesvleis en sagte kalfsvleis (v.4).  Alles was gereed, die volk moes net kom (v.4, Spr. 9:1-6).  Die troue het hulle ook niks gekos nie, maar was gratis.  Die Koning het dus alles gedoen om die gaste te oorreed om na sy Seun se troue toe te kom.

 

Hulle het egter ‘n traak-my-nie-agtige houding gehad en gesê dat hulle nie daar sal wees nie (v.5).  Een van die genooides het vir hom ‘n nuwe plaas gekoop (v.5).  ‘n Ander was verslaaf aan sy werk, besigheid en geld (v.5).  Volgens Luk. 14:18-19 het ‘n ander een getrou, en ‘n ander vyf pare osse gekoop waarmee hy wou ploeg.

 

Het jý ‘n verskoning om na die troue toe te kom?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie op ‘n Sondag die Here saam met sy kinders kan aanbid nie?  Het jy ‘n verskoning vir waarom jy nie na Jesus toe kom nie?

 

 • Ek wil eers my lewe geniet.
 • My kinders doen sport en huiswerk op ‘n Sondag.
 • Ek is moeg na ‘n harde werksweek en wil op ‘n Sondag my eie ding doen.
 • Ek kort ekstra geld en moet elke Sondag werk.
 • Sondag is ons familiedag.
 • My lewensmaat wil nie kerk toe kom nie.
 • As ek die Here dien sal ek my vriende verloor.

 

Ons kies die mall, braai, laat slaap, ens. bo Jesus.  Hy staan agter in die ry; ons gee aan Hom die tyd wat oor is.  Ons vergeet dat Hý vir ons die bg. dinge gee, die einste dinge wat ons van Hom af weghou.

 

Dit is dus nie altyd gruwelike sondes wat ons van die Here af weghou nie.  Partykeer is dit gewone dinge wat vir ons belangriker word as die Here.  Die Bybel noem dit afgodery.  Wat hou jou weg van Jesus?  Los dit en kom na Hom toe (16:24-26, 18:8-9, Luk. 14:26, 33).

 

Party mense is nie maar net onverskillig nie, maar openlik aggressief (v.6).  Hulle is agterdogtig oor die Koning.  Hulle dink Hy wil hulle sy slawe maak en ‘n klomp reëls neerlê.  Hulle glo nie dat Hy hulle beswil, voordeel en blydskap soek nie.

 

Gevolglik haat, gryp, mishandel en vermoor hulle sy slawe (v.6, 21:37-39, 23:34-35, Hand. 7:52, 58).  Hulle wil die Koning van sy troon af kry en soek die Koninkryk vir hulleself (21:38).  Jy moet dus verwag dat sommige mense aggressief sal wees as jy die evangelie met hulle deel.  Hulle sal jou vloek, wegjaag en verwerp.

 

Dit het al twee keer gebeur dat iemand my vir die Here se onthalwe wegjaag, vloek en ‘voetsek!’ sê.  In beide gevalle het ek nog nie eers ‘n kans gehad om die evangelie met hulle te deel nie.  Soos jy goed weet word Christene in sommige lande vir hulle geloof doodgemaak.

 

Dit is hartseer, omdat jy eintlik die sondaar wil help.  Jy wil ‘n boodskap van liefde, vergifnis en verlossing met hom deel, en nie ‘n boodskap van oordeel en straf nie: “Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.” (Joh. 3:17).

 

Die Koning was kwaad toe Israel sy Seun verwerp en sy slawe vermoor (v.7).  Hy het nie sy humeur verloor nie, maar vir hulle meer as ‘n duisend jaar kans gegee.  Toe Hy dus kwaad word was sy toorn 100% regverdig.

 

Hy het sy troepe gestuur om die moordenaars te straf en hulle stad af te brand (v.7, 21:41, 44).  Dit het gebeur toe die Generaal Titus en sy Romeinse weermag Jerusalem in 70 n.C. verbrand.  As jy die Koning se liefde ignoreer, sy moeite verag, en op sy Seun se kruisdood trap, sal iets erger met jou gebeur: jy sal in die hel brand (Heb. 2:3).

 

 1. Die aanvaarde uitnodiging (v.8-10)

Ek het vir my vriend ‘n foto gestuur van ‘n ander vriend wat langs John MacArthur staan.  Sy reaksie was: ‘Wie is die ou man wat langs Paul staan?’  So asof my vriend Paul die bekende persoon is, en nie John MacArthur nie.

 

Die Koning nooi ons nie na sy Seun se troue toe omdat ons belangrik is nie, maar omdat sy Seun spesiaal is.  Ons is bevoorreg.  Die Koning het die heidene genooi toe die onwaardige Jode die Messias en die evangelie verwerp (v.8, 21:41, 43, Rom. 11).  Die Koning het nog slawe gestuur nadat Hy die tempel in 70 n.C. verwoes het (v.7-8).  Die derde groep slawe is die predikante, evangeliste, sendelinge en Christene wat die evangelie met mense deel (28:19, Hand. 1:8).

 

Hulle moes langs die hoofpaaie gaan staan om die mense uit te nooi (v.9, Spr. 1:20-21).  Dit is slim, omdat die meeste verkeer daar is.  Hulle moes soveel as moontlik na die troue toe nooi (v.9, Luk. 14:21-23, Hand. 17:17).  Dit was ‘n vrye uitnodiging vir almal om te kom (Op. 22:17).

 

Hiper-Calviniste is dus verkeerd om net die evangelie met sg. ‘ontwaaktes’ te deel.  Volgens Jesus het die Koning se slawe almal genooi: dié wat goed en sleg is in die wêreld se oë (v.9-10, 13:47).  Moet asb. nie dink dat morele ongelowiges ‘okay’ is en hulle los nie: nooi hulle.  Moet ook nie vuil, immorele ongelowiges ignoreer nie, maar nooi die dronk boemelaars, die prostitute, die dwelmverslaafdes, ens.  Beide groepe het die Here nodig (1Kor. 6:9-11, Fil. 3:5).

 

God soek ‘n vol huis en saal.  Hy soek nie leë plekke nie (v.10, 8:11, Luk. 14:22-23).  Daar is baie plek in die hemel (Joh. 14:2), en daarom moet ons voortdurend mense na die Koning se troue toe nooi.  Deel die evangelie met hulle en nooi hulle kerk toe.  Bid dat die Here hulle sal red.  Talle kerke is leeg.  Daar is ook nog baie plek in ons gebou.  Moenie net mense na spesiale geleenthede toe nooi nie, maar wees voortdurend besig om mense na die Here toe te nooi.

 

 1. Die vervalste uitnodiging (v.11-14)

Wat gebeur in Suid-Afrika as jy iets vervals?  As jy genoeg geld gee kan jy wegkom.  Wat sal gebeur as jy ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe vervals?  Jy sal nie daarmee wegkom nie.

 

Toe die Koning in die saal inkom en kyk of die gaste gelukkig is, toe sien Hy met sy alsiende oë ‘n man sonder ‘n bruilofskleed (v.11, 1Sam. 16:7).  Die kleed verwys na Christus se perfekte geregtigheid, asook na jou regverdige lewe (Sag. 3:3-5, Rom. 13:14, Gal. 3:26-27, Fil. 3:9, Op. 3:4-5, 7:14, 19:8).  Die kleed is jou paspoort na die hemel toe (Joh. 3:36, Heb. 12:14).

 

Die man het nie belanggestel in die kleed wat die Koning vir hom gestuur het nie, maar het gedink dat die kleed van sy onvolmaakte geregtigheid voldoende is.  Sy hart was nie skoon deur die bloed van die Lam nie.  Hy het ook ‘n onheilige lewe gelei.

 

Daar is baie sulke mense.  Hulle sit in die kerk, maar is ongered.  Hulle soek m.a.w. die voordele van Christenskap, maar stel nie belang in Jesus en ‘n regverdige lewe nie.  Hulle is seker die moeilikste mense om te bereik, omdat hulle dink alles is reg.  Is jý miskien een van hulle?

 

Die Koning het vir die man gevra hoe hy by die bruilofsaal ingekom het (v.12).  Die man was m.a.w. skynheilig en het almal geflous.  Maar Hy het nie die Here geflous nie.  Hy was sonder verskoning en stomgeslaan toe die Here hom oor die vuil kleed van sy sondige lewe vra (v.12, Rom. 3:19).

 

Die Koning het vir sy dienaars – die engele volgens 13:41-42, 49-50 – gesê: ‘Bind hierdie man se hande en voete vas, en gooi hom in die buitenste duisternis’ (v.13).

 

Beteken dit dat God ons eendag uit die hemel sal skop soos Hy met Satan gedoen het?  Nee.  “Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie.” (Op. 3:12).  Die vers beteken eerder dat die Here op die oordeelsdag kerkmense sal straf wat uiterlik goed gelyk het, maar in hulle harte en lewens ongered was.

 

Hulle sal na die donker en eensame hel toe gaan, weg van God se lig en guns af (v.13, 25:30).  Die hel is dus nie ‘n partytjie soos party mense dink nie.  Dit is juis die plek weg van die partytjie af (v.13).  Dit is ‘n plek van hartseer; ‘n plek waar mense a.g.v. die woede, haat en pyn op hulle tande kners (v.13, 13:42, 50, 24:51, 25:30, Op. 16:10-11, vgl. Ps. 112:10, Hand. 7:54).  Moet asb. nie na hierdie plek toe gaan nie, maar vlug na Jesus toe!

 

Wie se skuld is dit as jy hel toe gaan?  Jou eie.  Jy het die Here se roepstem in die evangelie gehoor, maar dit verwerp (v.14a, Hand. 13:46-47).  Wie kry die eer as jy hemel toe gaan?  Die Here.  Hy het jou gekies, tot nuwe lewe geroep, en jou na sy Seun toe getrek (v.14b, Joh. 6:44, Hand. 13:48, Rom. 8:29-30, 9:11-13, Ef. 1:4-5, 2Tess. 2:13, 1Pet. 1:1-2).

 

Dalk sê jy dat die uitverkiesing onregverdig is (Rom. 9:14-23).  Maar kan jy kies wie jy na jou troue toe wil nooi?  Kan jy jou eie bruid kies?  Hoekom mag die Koning dit dan nie doen nie?  “Of staan dit my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie?” (20:15).  Wil jy hê die Here moet regverdig wees?  Dan moet almal hel toe gaan.

 

Sê eerder dankie dat Hy jou uitnooi.  Moenie teen die uitverkiesing vaskyk nie, maar bekeer jou en glo die evangelie.  God se uitverkiesing is nie ‘n heining om ongelowiges uit te hou nie, maar ‘n troos dat God sy kinders tot die einde toe vashou (Rom. 8:29-30, 33, 38-39).  God se uitverkiesing is nie jou vyand nie, maar jou vriend.  Dit is ‘n voorreg.

 

Deur Jesus, die apostels en die profete het die Here baie Jode geroep, maar min uitverkies (v.14).  Maar volgens v.9-10, Op. 7:9 het Hy baie heidene geroep en uitverkies (v.9-10, Op. 7:9).  Is jy een van hulle?  Is jy een van die Here se skape?  As jy is, sal jy nie net my stem hoor nie, maar in jou hart hoor hoe die Herder jou naam en van roep (Joh. 10:3-4, 16, 27).

 

Jy sal ‘n aangename verrassing kry as jy op sy roepstem reageer en die uitnodiging aanvaar.  Dit sal wees soos wanneer ‘n vriend jou na ‘n partytjie toe nooi.  Jy is opgewonde, sien uit, koop ‘n geskenk en gaan.  Wanneer jy daar aankom, roep almal uit: ‘Surprise!’  Jy het nie geweet dat dit jou partytjie is nie.

 

Dieselfde is waar as jy gereed kry vir die Koning se troue.  As jy daar aankom sal jy sien dat jy nie net ‘n gas is nie, maar die eregas:  is die bruid!  Dit was toe nie net ‘n uitnodiging na die Koning se troue toe nie, maar na jou eie.