Beter dae vir Israel en die kerk

Church in ruins

Wat vir ‘n tema is dit? Alles dui dan daarop dat dinge van sleg na erger beweeg. Hoe is daar ‘n toekoms vir Israel as hulle gedurig aan die baklei is? Die Kerk vaar nie veel beter nie. Vat maar ons eie land as ‘n voorbeeld. Kerke loop leeg. Die meeste mense is op ‘n Sondag in die mall, by die huis, langs die viswaters, of hulle ry fiets. Die Prosperity Gospel is groot onder die Afrika-kulture. Afrikaners is onstabiel en glo enigiets wat met Jesus se Naam geassosieer word.

Gays het die kerk geïnfiltreer en wil dit domineer. Dink maar aan hulle reaksie teen Gretha Wiid se uitsprake teen homseksualiteit. Dink aan dr. Frits Gaum wat die NG-Kerk voor die hof gedaag het, omdat hy wil hê dat hulle gays moet aanvaar. Die regering wil druk dat alle predikante gays móét trou, en dat kerke nie die Bybel mag interpreteer sodat dit gays uitsluit nie.

En dit is maar net Suid-Afrika. Wat van die res van die wêreld? Hoe kan ek dan sê dat daar beter dae op ons wag? Jes. 49:8-26 en soortgelyke tekste sê so. Jesaja praat van Israel wat uit Babilon bevry is, maar sy profesie het ‘n verdere en voller vervulling in die toekoms. Indien dit nie so is nie, wat beteken dit dan?

Dalk sê jy: ‘Maar dit lyk dan nie of dinge beter raak nie’? Maar dit is soos ‘n Ou Testamentiese Jood wat sê dat die Messias nie sal kom nie, omdat hulle in Babilon sit en dit nie kan sien nie. Jes. 49 sal vervul word. Dalk stem ons nie saam oor wanneer dit gaan gebeur nie, maar jy kan nie ontken dat dit oppad is nie. Wat sal God vir Israel en die kerk doen?

 

 1. Hy sal ons red (v.8-9b)

R.C. Sproul het eenkeer gesê: ‘People say: Jesus saves, Jesus saves. What does Jesus save us from? Jesus saves us from God.’ Hy het bedoel dat Jesus ons van God se toorn red. Jesus red ons ook van die mag van sonde. Hy het nie net die volk uit Babilon gered nie, maar van hulle sonde. Hy het ons straf aan die kruis gedra en gevra dat die Vader ons moet vergewe (Luk. 23:34). Die Vader het Hom gunstig geantwoord (v.8). Die Ou Testament was ‘n tyd van straf onder die wet (Gal. 3:22-24). Die Nuwe Testament is ‘n tyd van verlossing onder sy genade (v.8, Joh. 3:16-17, 2Kor. 6:2).

Jy kan dus nie sê dat die Here jou nie ‘n kans gegee het om jou te bekeer nie. Jy is dom as jy dit mis, aangesien dit op ‘n goue skinkbord vir jou gegee word. Oral rondom jou is daar kerke, Bybels, Christene, die evangelie, goeie geestelike boeke en allerhande behoudende bronne op die internet. Moenie hierdie voorregte misbruik nie. Dit is jou eie skuld as jy hel toe gaan.

God het die Messias bewaar en Hom as ‘n verbond vir die volk gegee (v.8, 42:6). Hy na Israel toe gekom om hulle met sy bloed te koop en deel van God se familie te maak (v.8, 3, 5-6, Luk. 22:20). Om Gen. 15 te vervul sal Hy hulle eendag terugvat na die Land toe (v.8). Hulle sal daar bly en nie weer weggevoer word nie (v.8). Hulle moet eers terugkeer na die Here toe (v.5-6), voordat hulle kan terugkeer na die land toe (v.8).

Om sy kinders terug te bring het die Here hulle uit Babilon bevry, asook uit die donker tronksel van onkunde en sonde (v.9, 42:7, 61:1, Luk. 4:18, Ef. 4:17-18, Kol. 1:12-13, 1Joh. 1:5-10). Is jy daarvan bevry? Of sit jy nog in die donker? Roep die Here aan tot Hy jou antwoord. Hy sal jou red. Bid ook vir ander wat nog in boeie is. Vra dat die Here hulle sal red.

 

 1. Hy sal ons lei (v.9c-12)

‘n Vriend van my gebruik die volgende illustrasie met mense wat belangstel om lidmate van die gemeente te word. ‘Ek is ‘n busdrywer. Wie van julle wil op die bus klim en saamgaan?’ Die meeste mense steek hulle hande op. Dan vra hy hulle: ‘Wie weet waarheen ons oppad is? Hoe wil julle dan op die bus klim as julle nie weet waarheen ons gaan nie?’ Hy verduidelik dan dat die kerk so is, en dat ons moet weet waarheen die gemeente oppad is. Ons moenie net opklim nie.

Ek wil die illustrasie aanpas en vra waarheen die Here ons lei? Volgens Jesaja sal Hy sy kinders terug lei na Homself en die Land toe (v.5-6, 8). Terwyl die volk daarheen oppad is, sal Hy vir hulle sorg soos ‘n herder wat genoeg weiding en water vir die skape gee (v.9-10). Hy sal selfs die kaal heuwels in groen weiding verander, en vir die skape meer as genoeg gee: daar sal ‘n oorvloed wees soos in die tuin van Eden, soos toe Jesus die broodjies en vissies vermeerder het en daar twaalf mandjies vol oorgebly het (v.9-10, Matt. 14:20).

Hierdie belofte geld nie net vir Israel nie, maar vir ons ook: die Here is ons herder wat ons lei en versorg (Ps. 23, Joh. 10, Op. 7:16).

Omdat die Messias sien dat sy volk weerloos is, bejammer Hy hulle (v.10). Hy sal hulle na strome van lewende water toe lei (v.10). Weereens geld die belofte deur Jesus en sy Gees vir ons ook (v.10, 44:3, Ps. 23:2, Joh. 4:14, Joh. 7:37-39, Op. 7:17, 21:6, 22:17).

Soos die wolkkolom in die woestyn, sal die Messias sy volk teen die elemente beskerm (v.10). Hy sal ons ook beskerm (4:5-6, 25:5, Ps. 91:1, 4, 105:39, 121:6, Jona 4:8, Op. 7:16). Hy sal sy volk se paaie gelyk maak (v.11, 40:4, Ps. 143:10, Prov. 3:6). Dit geld vir die Jode en uitverkorenes uit alle nasies (v.12, 22, Ps. 107:3, Matt. 8:11, 24:31, Luk. 13:29, Op. 21:13).

Wat beteken hierdie verse prakties? Dalk is jy op ‘n plek waar jy regtig nie ‘n goeie kerk kry nie. Vat dan die tweede beste. As jy regtig niks kry nie moet jy bid dat die Here iemand vir jou sal stuur. Lees, bid en luister na goeie preke saam met hierdie persoon (bv. John MacArthur se preke op die internet). Deel die evangelie met mense en bid dat die Here nog mense na jou toe sal stuur. Jesus is die Goeie Herder en sal hierdie mense na jou toe bring.

Dit geld slegs as jy regtig nie ‘n goeie gemeente vind nie. Ek praat nie hier met mense wat buite die kraal van Christus se kerk staan en verwag dat Hy hulle moet help nie. Hy sal jou nie help nie, omdat jy die middele wat Hy tot jou beskikking stel verag. Dit is arrogant om ‘n gemeente te verlaat wat die Bybel preek en heilig lewe, net omdat hulle nie presies soos jy glo nie (asof jý die standaard is van wat dit beteken om ortodoks te wees). Vra die Here se vergifnis vir jou gesindheid en skakel in by ‘n gemeente. Gebruik elke geleentheid om meer van die Here en sy Woord te leer. Raak betrokke. Moenie soos ‘n toeskouer op die kantlyn staan en die spelers kritiseer nie. Stap op die veld en speel jou posisie.

 

 1. Hy sal ons troos (v.13)

Waaraan dink jy as jy aan God dink? ‘n Helder lig? ‘n Verterende vuur? Jy is nie verkeerd nie. Maar dit is net ‘n halwe beeld. Dink ook aan ‘n Persoon wat vertroos, omgee en Hom oor ons ontferm. Hy is die God van vertroosting en ontferming (v.13, Eks. 34:6-7, Ps. 103:13, Luk. 15:20, 2Kor. 1:3). Dit hoe Jesus Hom aan ons geopenbaar het (v.10, 40:2, 52:9, Matt. 9:36, 14:14, 15:32, Luk. 2:25, 7:13, 13:34, 19:41).

God ontferm Hom oor verlore sondaars. Ons is dikwels ongevoelig en hard; ons oordeel ongelowigs. Soos Paulus en Stefanus het ons Jesus se hart nodig (Hand. 7:60, Rom. 9:1-3). God ontferm Hom ook oor sy kinders wanneer Hy hulle tugtig (Klaagl. 3:32-33). Ons is weereens te hard en het min genade wanneer mense sonde doen. En tog wens ons dat die Here en ander mense genadig met ons moet wees wanneer ons sondig.

Is jy nie dankbaar dat die Here jou vergewe en nie hanteer soos wat jy ander mense hanteer nie? Dank Hom vir sy ontferming. Die hemel juig oor God se genade, terwyl die aarde en berge dit eggo (v.13, 40:9, Luk. 15:7, 10, 22-25). Voeg jou stem by die koor!

Raise your joys and triumphs high, Hallelujah!

Sing, ye heavens and earth reply: Hallelujah!

-Charles Wesley-

 

 1. Hy sal ons onthou (v.14-16)

My ouma is 93. Sy vergeet eenvoudige dinge en praat deurmekaar. Sy dink bv. dat die oue tehuis ‘n groot pastorie is, en dat een van ons lidmate wat onlangs oorlede is vir baie jare my predikant was.

Die Here vergeet nie, al dink ons soms so wanneer ons deur beproewing gaan (v.14). ‘n Ma kan haar kind vergeet en nie oor hom ontferm nie (v.15). Dalk gooi sy die kind weg, laat sy hom aanneem, of vermoor sy hom in die baarmoeder (v.15). Die Here is nie so nie (v.15, 44:21, Matt. 28:20, Heb. 13:5). Jy is altyd in sy hart en gedagtes. Hy het jou in sy hande gegraveer (v.16). Die spyker merke in sy hande sal altyd daar wees; Hy sal jou nie vergeet nie (Joh. 20:25-27).

Jerusalem se mure is ook altyd voor Hom (v.16). Hy sal daarom nie die verloste inwoners van die Nuwe Jerusalem vergeet nie. Dank Hom daarvoor en vra vergifnis dat jy soms sy liefde en omgee in twyfel trek.

 

 1. Hy sal ons vermenigvuldig(v.17-22)

Voor die 1860 herlewing in die Wes-Kaap was daar min mense by die gemeentes se bidure. Toe die herlewing kom was die bidure vol. Die gemeentes moes hulle kerkgeboue vergroot. Iets soortgelyk het gebeur toe Martyn Lloyd-Jones in die vroeë 1930’s gepreek het. Voor daardie tyd was daar min mense in die kerk, en baie min by die bidure. Maar toe die herlewing kom was dit stampvol. Lloyd-Jones het per uitnodiging by ander gemeentes gaan preek. Die grootste geboue was te klein. Soos in Spurgeon tyd het honderde mense teleurgesteld huistoe gegaan omdat daar nie genoeg plek was nie.

Dit sal weer so wees in die toekoms. Wanneer die Here sy kinders se vyande straf (bv. Babilon), sal Hy sy volk in groot getalle in die Nuwe Jerusalem inbring (v.17-18). Die stad wat leeg was sal vol mense wees, soveel soos die sand van die see en die sterre van die hemel (v.18-21, Gen. 1:28, 22:17). Mense sal uit alle rigtings kom en die stad met hulle teenwoordigheid versier soos wat juwele ‘n bruid versier (v.18, 12, Op. 21:2, 11, 18-21). Die stad sal te samal wees vir al die mense, en sal daarom moet uitbrei (v.19-20, 54:2, Esg. 36:37).

Waar sal al hierdie mense vandaan kom as God die Jode verstrooi het en hulle kinders gesterf het (v.20-21)? God sal die heidene roep om by die Jode aan te sluit (v.22, 2:2-3, Ef. 2:11-22, 3:6, Op. 21). Volgens Hand. 1-28 het die Jode die evangelie na die heidene toe gevat, maar in die toekoms sal die heidene dit weer na die Jode toe vat. Die nasies sal die Jode na die Here toe ‘dra’, soos wat ouers hulle kinders dra (v.22).

Daar is ‘n vreemde verlange in my hart as ek aan hierdie dinge dink. Ek begeer dat God die kerk sal vermenigvuldig. Ek wag regtig op beter dae in die toekoms, beide vir die kerk en vir Israel. Ek bedoel nie dat ek ‘n ou Suid-Afrika soek waar mense kerk toe gaan nie. In die ou Suid-Afrika was baie Afrikaners skynheilig en vals, en het hulle maar net uit tradisie kerk toe gegaan.

Ek begeer eerder ‘n herlewing met ware bekerings in groot getalle. Ek begeer dat die Jode na die Messias toe moet draai soos wat Rom. 11 sê. Maak dit deel van jou gebede. Bid dit in jou gemeente se bidure. ‘Besoek U werk, O Heer!’ (Hallelujalied 134). Maar begeer die volheid hiervan in die Nuwe Jerusalem wanneer Jesus kom. Daar sal nie te min plek wees, sodat ons groter kerke moet bou nie. Die gelowiges sal meer as die sand wees (Op. 7:9), maar daar sal oorgenoeg plek wees vir almal (Op. 21:16).

 

 1. Hy sal ons verhoog (v.23)

Verbeel jou jy besoek Buckingham Paleis in Engeland. Die koningin en haar familie is daar. Almal van hulle buig laag voor jou neer. In die toekoms sal God se kinders die hoogste wees. Selfs koninklike mense sal hulle bedien en voor hulle neerbuig (v.23, Op. 3:9). Wag maar vir die vervulling van hierdie profesie. Jy sal nie teleurgesteld wees en sê: ‘God het gelieg’ nie. Wanneer God sy belofte verul, sal jy weet dat Hy die Here is (v.23).

Moenie wêreldse eer in hierdie lewe soek nie: ‘n top posisie, roem, populariteit, ens. Dit sal jou nie versadig nie; jy sal leeg bly. Wag tot die Here jou verhoog: jy sal nie spyt wees nie (v.23). Mense se ‘streamers’ en applous is niks teen hoe die Here jou voor die wêreld se oë sal verhoog nie.

 

 1. Hy sal ons verdedig (v.24-26)

Ek het Maandag saam met iemand gaan ontbyt eet. Ek het vir hom gesê ek is optimisties oor die eindtyd. ‘Maar volgens wat in ons land aangaan lyk dit nie of my teologie waar is nie,’ het ek gesê. Hy het gereageer: ‘I don’t think that we should build our theology on what we see or do not see around us.’ Hy was reg. Ons wandel immers nie volgens wat ons kan sien nie, maar deur die geloof (2Kor. 5:7).

Israel het die belofte van die Messias se verlossing gehoor, maar niks gesien nie en daarom gewonder hoe Hy hulle uit Babilon se mag sal bevry (v.24). En hoe sal Hy ons van die bose wêreld, sonde en die duiwel verlos? Jesus is die Verlosser en Magtige van Jakob (v.26). Hy is sterker as die magtige tiran, en sal ons uit sy hand red (v.24-25, Matt. 12:29, Luk. 11:22).

Hy sal vir ons veg teen Kommunisme in Noord-Korea, Islam in die Midde-Ooste, Hindoeïsme in Indië, evolusionisme en gay aktivisme in die weste, en elke ander vyand wat die kerk op een of ander manier vervolg (v.26, Sag. 2:8). Hy sal almal van hulle tot ‘n val bring sodat hulle hulleself vernietig (v.26, Ps. 110:1). Dié wat sy kinders se bloed stort sal eendag hulle eie bloed moet drink (v.26, Op. 16:6, 17:6).

Dalk dink jy dat dit onrealisties is om so optimisties te wees. Ek is nie blind vir wat in Suid-Afrika en die wêreld aangaan nie. Ek steek nie my kop in die sand soos ‘n volstruis nie. Ek glo nie soos Christian Science dat alles net in jou kop is nie. Ek dink nie soos party mense dat jy lewe moet spreek om alles beter te maak nie. En tog sien ek Jes. 49 en ander sulke tekste wat uitstaan soos ‘n seer duim. Ek kan dit nie ignoreer, bloot omdat dit nie pas by wat ek rondom my sien nie. Jy kan nie toelaat dat die sigbare wêreld jou van die onsigbare laat vergeet nie.

Christelike optimisme

Optimism 2

‘n Jong man het vir my gelag toe hy hoor ek is optimisties oor die eindtyd. Ek het vir hom gesê dat Jonathan Edwards optimisties was. Sy reaksie was: ‘Dit is omdat hy herlewing gesien het.’ Maar dit is waarskynlik andersom. Edwards het herlewing gesien, omdat hy optimisties was, daarvoor gebid het en dit verwag het.

Pessimisme moedig ons nie aan om vir herlewing te bid soos optimisme nie. Pessimisme sien nie ‘n toekoms vir die kerk nie, maar verwag die ergste. ‘n Pessimistiese vriend het vir my gesê: ‘Ek wens optimisme was reg, maar ek sien dit nie in die Bybel nie.’

Maar voordat jy optimisme sommer net afskiet, moet jy vra of dit enige gewig dra dat die mees beskame teoloë, predikers, digters en sendelinge in die kerk se geskiedenis optimisties was en die Bybel so geïnterpreteer het?

Ek dink aan kerkvaders soos Origenes, Athanasius en Augustinus. Ek dink aan teoloë soos Johannes Calvyn, John Owen, Jonathan Edwards, die teoloë wat Westminster-belydenis opgetrek het, B.B. Warfield en Charles Hodge.

Ek dink aan ‘n kommentator soos Matthew Henry. Ek dink aan predikers soos George Whitefield en Charles Spurgeon. Ek dink aan sendelinge soos David Brainerd, David Livingstone, William Carey en John Paton. Ek dink aan digters soos Isaac Watts en Charles Wesley [Sien Iain Murray, The Puritan Hope (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1971). Sien ook Keith Mathison, Postmillennialism: An Eschatology of Hope (Phillipsburg: P&R Publishing, 1999)].

Ons kan Christelike optimisme in Thomas Goodwin (1600-1679) se woorde opsom: ‘There will come a time when the generality of mankind, both Jew and Gentile, shall come to Jesus Christ’ [Aangehaal in Murray, xii].

Optimisme beteken nie jy moet my eindtyd siening deel nie. Spurgeon en Calvyn het van mekaar verskil en ook ‘n ander siening as ek gehuldig, en tog was beide van hulle optimisties. Ek vra dus dat jy die volgende uitleg Jes. 45:14-25 uithoor en optimisme oorweeg.

1. Israel en die nasies (v.14-17)
Mpho Phalatse is die MMC [‘member of the mayoral committee’] vir gesondheid en sosiale ontwikkeling in Johannesburg. Toe sy laasweek ‘n pro-Israel opmerking maak, toe vra die EFF sy moet bedank. Sy moes in die openbaar omverskoning vra.

Maar in die toekoms sal ryk en sterk nasies voor Israel buig (v.14, hfst. 60). Uit lande soos Egipte, Kus (Etiopië) en Skeba (Jemen) sal hulle hoor wat die Here vir sy volk gedoen het (v.14, 14:2, 49:23). A.g.v. Israel wat na die Messias toe draai, sal die nasies besef dat God in hulle midde is (v.14, Deut. 4:6). Die Jode se bekering sal reaksie lok en daartoe lei dat baie van die heidene hulle bekeer (v.14, Sag. 8:23, Rom. 11:12, 15).

Ongelowiges moet ook in ons lewens sien ons is anders (Matt. 5:16, 1Pet. 2:12, 3:15). Die kerk se vyande sal ook buig en erken dat die Here in ons midde is (1Kor. 14:25, Op. 3:9).

Lyk jou lewe, verhoudings, vermaak, modes, vriendskappe, ontspanning, moraliteit, taalgebruik, die gebruik van jou tyd en geld anders as die res van die mense in jou familie, by jou werk en by die skool s’n? Kan mense in jou lewe sien jy is ‘n Christen? Of swem jy saam met die stroom? ‘Go with the crowd and you go to hell’ (Stuart Olyott).

Maar eendag sal dit verander as die nasies hulle bekeer en soos ‘n rivier na die Here toe stroom (v.14, 2:2-3). Hulle sal Hom prys vir sy plan met Israel wat vir jare verborge was (v.15). Dan sal hulle sien dat dit nog altyd sy plan was om die Jode te red en te herstel (v.15).

Ons is soos die nasies en sien nie wat die Here se plan met ons en die kerk is nie. Dit gebeur veral tydens beproewing. Ons is soos Jakob wat sê dat alles skeef loop, terwyl die Here eintlik besig is om alles vir die goeie uit te werk (v.15, Gen. 42:36, Rom. 8:28). Onthou asb. dat ons net ‘n stukkie van die legkaart sien. Vertrou daarom dat die Here weet wat Hy doen.

As jy Hom nie vertrou nie, maar soos die nasies na ander gode toe draai, sal jy verward wees en in die skande kom (v.16). Maar as jy soos Israel in die Here glo, sal jy nie die ewige skande van die hel ervaar nie. Jy sal eerder ‘n ewige verlossing kry wat jy nie in hierdie of die volgende lewe kan verloor nie (v.17, Joh 10:28-29, Rom. 8:29-30, Heb. 9:12).

2. God en die gode (v.18-21)
Die Jehova’s Getuies sê dat Jesus ‘n god is. Hy erken dat Hy alles geskep het, maar sê dat Hy nie God is nie. Maar Jesaja wys net die ware God kan skep (v.18, Ps. 96:5, Jer. 10:11). Jesus is dus die ware God wat alles gemaak het (Joh. 1:1-3, Kol. 1:16-17). Hy is die Woord waardeur God geskep het (Ps. 33:6, Joh. 1:1-3, Heb. 11:3).

Hy het die hemele, wat biljoene ligjare breed is, uitgestrek (v.12, 18). Hy het die aarde gevorm, dit op niks gehang, en maak seker dat dit in sy wentelbaan bly (v.18, Job 26:7). Die aarde was woes en leeg nadat Hy dit gevorm het (Gen. 1:1-2).

Maar Hy het dit nie so gelos nie (v.18). Hy het ses dae gevat om dit te vul (Gen. 1:3-2:25). Op dag 1-3 het Hy die omgewing geskep, en op dag 4-6 het Hy dit ingevul.

Dag 1: Lig en duisternis → Dag 4: Son, maan en sterre
Dag 2: Blou lug en see    → Dag 5: voëls en visse
Dag 3: Land en plante    → Dag 6: diere en mense

God het ook vir die mens gesê om vrugbaar te wees en die aarde te vul (v.18, Gen. 1:28).

Die skepping wys dat die Here die soewereine en enigste God is (v.18, 5, 6, 14, 21, 22). Hy is nie net hoër as die nasies se gode nie; Hy is die enigste God (v.18). En dit is hierdie God wat met sy volk gepraat het (v.19). Hy het nie in ‘n geheime hoekie gepraat nie, maar openlik toe Hy die Tien Gebooie gee, deur die profete praat, en Homself in sy Seun openbaar (v.19, 48:16, Deut. 4:15, 33, 36, 5:4, Joh. 1:14, 18, Hand. 26:26, Heb. 1:1, 2Pet. 1:20-21).

Hy praat nog steeds met ons deur sy Woord. Waar ‘n prediker uit die Bybel uit preek, sê hy nie net wat God gesê het nie. Nee, die Here sê dit weer. Hy praat weer deur sy Woord en sy Gees. As jy die Bybel met oop ore lees, dan praat die Here direk met jou! Ons moet dus met verwagting en oop ore die Bybel lees en na die prediking daarvan luister. “Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.” (Op. 2:29).

Wat het God vir sy volk gesê? Hy het gesê dat hulle Hom nie tevergeefs sal soek nie (v.19, Deut. 4:29, 2Kron. 15, Jer. 29:13). Die Here het in geregtigheid gespreek en nie gejok toe Hy dit sê nie (v.19, Num. 23:19, Tit. 1:2, Heb. 6:18).

Dit geld vir jou ook: jy sal die Here vind as jy Hom met jou hele hart soek (Ps. 27:8-9, Luk. 11:9-10, 13). Dit geld as jy die Here soek vir redding, hulp, rigting, genade, voorsiening, wysheid, troos, krag, vergifnis, vrede, hoop, herstel en meer.

Maar as jy die Here verwerp sal Hy Homself vir jou verberg, sodat jy Hom soek maar nie vind nie (57:17, 1Sam. 28, Spr. 1:28, Joh. 12:36b). Dan sal jy bid, maar Hy sal jou nie hoor nie (59:2, Ps. 66:18).

God het die nasies voor die hof gedaag, sodat Hy kon wys dat die gode van hout dood is, niks weet nie, gedra moet word en nie kan red nie (v.20, 41:1, 21, 44:9-20, 46:1-2). Die hof se uitspraak het gewys dat die gode vals is, en dat die Here die regverdige en ware God en Verlosser is wat die toekoms voorspel en bepaal (v.21, 41:22-23).

Moet dan nie ‘n afgod maak van jou slimfoon, jou geld, drank, Facebook, pille, ens., en daarop vertrou nie. Waar is die afgod wat jou gaan help as jou geliefde sterf, as jy kanker kry, of as jou gesin uitmekaar val? Glo en vertrou eerder die ware God deur sy Woord en gebed.

3. God en die nasies (v.22-25)
Charles Spurgeon wou weet hoe sy sonde vergewe kan word. Hy het die antwoord gekry toe hy een aand a.g.v. ‘n sneeustorm skuiling gaan soek het in ‘n Metodiste kapel. Die prediker het nie opgedaag nie. ‘n Tingerige oomie het opgestaan en vir 10 minute uit Jes. 45:22 gepreek: “Look unto me, and be ye saved, all the ends of the earth: for I am God, and there is none else.” (King James Version).

Die man het homself herhaal en vir die dosyn mense voor hom gesê om na Jesus te kyk. Spurgeon het gesien, geglo en is gered. Eendag sal die nasies hulle afgode los, hulle bekeer tot die God wat hulle geskep het, in Hom glo, hulle voor Hom neerbuig, trou aan Hom sweer, Hom aanbid en bely dat Hy die Here is (v.22-23, 6, 11:11-12, 43:5-6, Ps. 22:28, 86:9, Matt. 28:19, Hand. 1:8, 17:26, 1Tess. 1:9).

Buig jy die knie? Ek vra nie of jy ‘n geestelike ervaring gehad het nie. Ek vra nie eers of jy Jesus bely nie. Ek vra of jou lewe wys dat jy die knie voor Hom gebuig het? Leef jy gehoorsaam aan Jesus, of noem jy Hom ‘Here, Here,’ maar jy doen nie wat Hy sê nie (Luk. 6:46)?

As jy nie nou in aanbidding voor Hom buig nie, sal jy op die oordeelsdag buig en bely dat Jesus die Here van v.23 is (vgl. Rom. 14:10-12, Fil. 2:9-11). Hoe weet jy dat almal voor Hom sal buig? God het by Homself gesweer en in geregtigheid gespreek (v.23, Gen. 22:16, Heb. 6:13). Sy Woord sal nie na Hom toe terugkeer sonder om die doel te bereik waarvoor Hy dit stuur nie (v.23, 19, 55:11).

Dit is ‘n troos vir prediking, sending en evangelisasie: God se Gees kán nie onsuksesvol wees nie. As Hy wil hê dat een Etiopiër in die woestyn die Woord moet glo, sal Hy dit doen (Hand. 8). Of as Hy wil hê dat ‘n hele stad dit moet glo, sal Hy dit doen (Hand. 8).

Dit beteken nie ons moet terugsit en wag dat die nasies glo nie. Ons moet eerder baie bid en passievol preek, sodat die nasies voor die Here kan buig en Hom aanbid. Net in die Here kan hulle ‘n volle geregtigheid vind (v.24). Jesus het dit deur sy volmaakte lewe en kruisdood bewerk (2Kor. 5:21). Ons moet dit deur die geloof ontvang (Fil. 3:9).

Soek ook jou sterkte in die Here, sodat jy deur die Gees sonde kan oorkom en reg kan lewe (v.24, Rom. 8:13). Die vermoë om te doen wat die Here sê, wys dat jy nie net jy is gered nie, maar Hom regtig ken (2Tim. 3:5).

Baie ongeredde mense wat God se vyande was sal skaam wees oor hulle afgode en sonde, en met Hom versoen raak (v.24, 16). Ander sal op die oordeelsdag in skaamte voor Hom buig en erken Hy is God (v.23-24, 41:11). Israel sal nie skaam kry nie, aangesien die Vader hulle deur Jesus regverdig verklaar het (v.24-25). God sal Israel in haar geheel red, sodat sy Hom kan prys (v.25, Rom. 11:25-26).

Baie mense glo nie dat God die Jode en die nasies gaan red nie en is pessimisties. Maar as Christene in die toekoms regtig so skaars sal wees soos die Java-renoster, wonder ek wat Jes. 45 beteken en wanneer dit vervul sal word? Ek is optimisties oor die eindtyd en bid saam met die Puriteine:

‘To the eye of reason everything respecting the conversion of others is as dark as midnight. But You can accomplish great things… O bring in great numbers to Jesus! Let me see that glorious day, and give me to grasp for multitudes of souls’ [Arthur Bennett (ed.), The Valley of Vision (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1975), 175].

Kom Jesus in 2018?

Second Coming cloud

‘n Paar jaar gelede was daar ‘n advertensiebord langs die R21 wat gesê het dat Jesus op 21 Mei 2011 sal terugkeer.  In 2012 het Hollywood die einde van die wêreld in Desember van dieselfde jaar voorspel.  Ek het ‘n DVD gekyk waarin iemand sê dat die groot verdrukking in 2013 sou begin, en dat Jesus in 2017 sou terugkeer.

 

Nie een van die bg. datums is vervul nie.  Ons weet ook nie of Jesus in 2018 sal kom nie.  Maar ons moet gereed wees.  So leer Matt. 24:36-51 vir ons.  Maar voordat ons daarby uitkom, moet ons v.32-35 bestudeer.

 

 1. Die vyeboom (v.32-35)

As ‘n vyeboom of ander bladwisselende bome se takke sag word en dit blare kry, weet jy dat die winter verby is en dit amper somer is (v.32, Luk. 21:29-30).  So was dit met die verwoesting van Jerusalem en die tempel: “So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.” (v.33).

 

‘Al hierdie dinge’ verwys na v.15-31 se groot verdrukking in 67-70 n.C. (v.1-3, 15-28, 23:36).  Die verdrukking het gewys dat Jesus voor tempel se deur staan, gereed om dit te verwoes (v.33, Jak. 5:9).  Toe dit gebeur het die winter van die Jode se vervolging op die kerk geëindig en het die somer aangebreek (v.32, Luk. 21:28, 1Tess. 2:14-16).

 

Deur die tekens van v.15-28 dop te hou, kon die dissipels die tyd van die tempel se verwoesting uitwerk (v.33).  Niemand weet egter wanneer Jesus weer kom nie (v.36).  Dit bevestig dat v.33 na die verwoesting van die tempel verwys, en nie na die wederkoms nie.

 

Jesus sê dit direk in v.34: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”  Al die dinge van v.1-33 het in die geslag na Jesus se hemelvaart gebeur (vgl. 10:23, 16:28).  Dit is wat ‘geslag’ in die res van Matteus beteken (11:16, 12:41, 42, 45, 23:36).  Omdat Jesus se woorde vaster as die hemel en aarde is, kon die dissipels dit glo (v.35, Jes. 40:8, Op. 21:1).

 

Wat ek in vorige preke gesê het sê ek weer: die Bybel is betroubaar.  As die voorspellings oor die verwoesting van die tempel in 70 n.C. vervul is, kan jy verseker weet dat die profesieë rakende die wederkoms vervul sal word.

 

Ek glo nie dat iemand in ons gemeente dit betwyfel nie, maar leef ons in die lig daarvan?  Hoeveel Christene het werklik ‘n verlange na Jesus se wederkoms?  Volgens Wayne Grudem wys die mate waarin jy na Jesus se koms verlang iets van jou geestelike toestand.[1]  As jy gereeld aan die wederkoms dink sal jy:

 

 • Nie aanhoudend uitstel om dinge met die Here reg te maak nie. Jy sal jouself nie rus gee, totdat jy weet jy is gered nie (2Pet. 3:9, 15).
 • Nie geestelik aan die slaap wees nie, maar waaksaam (v.42).
 • Jou sonde aflê en na Jesus toe kom om jou hart te reinig (Kol. 3:4-5, 1Joh. 3:2-3, 1:7, 9). Jy sal jou rug op die wêreld draai en heiligheid najaag (Tit. 2:12-13, 2Pet. 3:11).
 • In Christus bly en nie van Hom af wegdwaal nie (1Joh. 2:28).
 • Gebroke verhoudings regstel (2Pet. 3:14).
 • Nie kort paaie vat in die Here se werk nie (25:14-30, 1Kor. 3:12-15).
 • Nie ophou om in die gemeente dien nie, maar volhard (1Kor. 15:58).
 • Werk om die Here te behaag en nie om mense te beïndruk nie (2Tim. 4:1-2).
 • Vasbyt in beproewing en vervolging (Rom. 5:2-5, 8:24-25).

 

Geloof in Jesus se belofte van die wederkoms sal jou dapper maak en help om saam met Martin Luther te sê: ‘Christians must have the vision which enables them to disregard…the devil and the guns of the whole world, and to see Him who sits on high and says: “I am the One who spoke to you.”’[2]

 

 1. Die vloed (v.36-42)

Iemand het eenkeer vir my gesê dat Jesus Christus se onkunde oor die wederkoms wys Hy is nie God is nie.  Ek twyfel nie vir ‘n oomblik oor Jesus se Godheid nie, maar wat beteken hierdie vers?

 

Die voegwoord ‘maar’ wys dat v.36-51 oor die wederkoms gaan, terwyl v.1-35 oor die verwoesting van Jerusalem in 70 n.C. gaan.  In v.36, 42, 50, 25:13 kontrasteer Jesus die ‘dag’ (ekv.) van sy wederkoms met die ‘dae’ (mv.) van die groot verdrukking in 67-70 n.C. (v.19, 22, 29).

 

Wanneer sal hierdie dag wees?  Niemand weet nie: nie die engele in die hemel nie, en ook nie die Seun nie (v.36, Mark. 13:32).  Net die Vader weet (v.36, Dan. 2:21, Hand. 1:6-7).  Natuurlik weet Jesus nou.  Toe Hy op aarde was het Hy nie opgehou om God te wees nie, maar die onafhanklike gebruik van sy Goddelike eienskappe prysgegee om in afhanklikheid van die Vader te leef (Joh. 6:38, Fil. 2:6-7).  Hy was bv. net op een plek op ‘n slag, terwyl Hy in sy Goddelike natuur oral is (Matt. 18:20, 28:20).  Sy kennis was beperk (v.36), terwyl Hy in sy Goddelike natuur alles weet (Joh. 2:24-25, 5:20, 16:30, 21:17).

 

Die wederkoms sal so onverwags soos Noag se vloed wees (v.37).  Voor die vloed het mense geëet, gedrink, getrou en hulle dogters in die huwelik uitgegee (v.38).  Selfs toe Noag in die ark was het mense nog nie besef dat die vloed oppad is nie (v.39).  Dit het onverwags soos ‘n luiperd of skerpskutter op hulle afgekom en hulle weggespoel (v.39).

 

So sal die wederkoms op ‘n doodgewone dag plaasvind (v.39): “Dan sal daar twee op die land wees; die een word aangeneem en die ander word verlaat.  Twee vroue sal by die meul maal; die een word aangeneem en die ander word verlaat.” (v.40-41).

 

Ek is nie seker dat ‘aangeneem’ die beste vertolking van die Grieks is nie [Gk. paralambanō].  ‘Aangeneem’ impliseer dat die gelowige gevat word, terwyl die ongelowige agterbly.  Maar tydens die vloed is die ongelowige gevat, terwyl Noag en sy gesin veilig in die ark was.

 

Wanneer Jesus weer kom sal God die ongelowige vat om geoordeel te word, en die gelowige los om saam met Jesus op die nuwe aarde te heers (v.40-41).  Omdat dit skielik sal gebeur moet ons gereed wees (v.42).  Ons moenie geestelik aan die slaap wees soos die gemeente in Sardis nie (v.42, Op. 3:2).  Jy weet nie wanneer die Here kom nie (v.42, 36).

 

Wat leer v.36-42 vir ons?

 

[a] God se geheime kennis van die wederkoms beteken dat ons nie moet probeer om dit uit te werk nie.  Mense wat dit doen is besig met diefstal, omdat hulle kennis probeer steel wat die Here nie aan hulle geopenbaar het nie (Deut. 29:29).  Moenie jou ore uitleen vir mense wat die presiese datum van Jesus se wederkoms probeer vasstel nie.

 

[b] Aan die anderkant moet jy dit nie ignoreer, omdat dit volgens jou nog ver in die toekoms lê nie.  As jy dit doen is jy soos die spotters in 2Pet. 3:4: “Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.”

 

Jesus se wederkoms sal so skielik en onverwags soos Noag se vloed wees (v.39).  Dink gereeld daaraan.  Om daagliks volgens Matt. 6:10 bid sal jou help: ‘laat u Koninkryk kom’.

 

[c] Jesus is onpartydig en onderskei nie tussen mans en vroue, ryk en arm nie (v.40-41, Rom. 2:11).  As sonde jou lewe opgesom het sal Hy jou oordeel; as jy jou bekeer het sal jy saam met Hom op die nuwe aarde woon.

 

[d] Wees waaksaam vir die duiwel se versoeking (1Pet. 5:8), maar wees meer waaksaam vir Jesus se wederkoms.  Jy weet nie wanneer Hy kom nie (v.42, 36)!  Dalk kom Hy terwyl jy die kerse op jou verjaarsdag koek uitblaas, of terwyl jy voor die kansel staan om ‘I do!’ te sê.

 

 1. Die dief (v.43-44)

As die baas van die huis weet hoe laat die dief gaan inbreek, sal hy hom met ‘n knuppel of ‘n geweer inwag (v.43).  Hoeveel te meer moet ons nie wakker wees nie, aangesien ons nié weet wanneer die Here kom nie (v.44, Mark. 13:35, 2Pet. 3:10)?  Ek sien twee lesse in hierdie verse.

 

[a] As iemand sy besittings beskerm, sal jy nie jou ewige siel beskerm nie?  Dit moet jou pla as jy geestelik lou is of handevat met die wêreld.  Waak oor jou verhouding met die Here.

 

[b] Jesus kom op ‘n uur wat jy dit nie verwag nie (v.44).  Moet dan nie sê dat die toenemende korrupsie en misdaad, aardbewings en droogtes ‘n bewys is dat die wederkoms naby is nie.  As jy so redeneer sal jy minder waaksaam wees as die misdaadsyfer afneem en die ekonomie optel.  Jy moet altyd gereed wees vir die wederkoms en nie net wanneer die wêreld in ‘n gemors is nie.

 

 1. Die dienskneg (v.45-51)

‘n Ryk man stel ‘n getroue en wyse slaaf aan oor sy huishouding (v.45, 7:24, 25:21).  Hy moet o.a. sorg dat die ander slawe se etes betyds reg is (v.45).  As die baas huis toe kom en sien dat die slaaf gehoorsaam is, sal hy hom oor al sy besittings aanstel (v.46-47, 25:21).

 

Maar wat as hy ‘n slegte slaaf is en sê: ‘My baas is al vir jare weg en sal nie binnekort terugkeer nie; ek kan doen wat ek wil’ (v.48, 25:5, 2Pet. 3:4)?  Die slaaf gee nie vir die ander hulle kos nie, maar slaan hulle en vat dit vir homself en sy dronk pelle (v.49).

 

Terwyl hy so te kere gaan daag sy baas onverwags by die huis op (v.50).  Hy kom wanneer die slaaf dit die minste verwag (v.50, 36).  Hy vat ‘n swaard en kap die slaaf in stukke soos ‘n bees [Gk. dichotomeō], soos toe Samuel vir Agag in stukke gekap het (v.51, 1Sam. 15:33, Luk. 19:27).  Hy gooi hom saam met die skynheiliges in die hel waar hy weens die pyn ween en op sy tande kners (v.51, 13:42, 50, 22:13, 25:30).

 

Ek wil ‘n paar toepassings maak.

 

[a] Wees ‘n getroue en wyse slaaf wat doen wat die Here vir jou sê (v.45).  Dit is al wat die Here van jou vra, naamlik dat jy gehoorsaam moet wees.  Sal Jesus jou op die dag van afrekening as ‘n getroue slaaf beloon (25:21, 23, Luk. 16:10)?  Het jy gedoen wat Hy vir jou gesê het: met jou huweliksmaat, kinders, gemeente, familie, vriende, kollegas, werk, geld, besittings, tyd, ens.?

 

[b] Toe die baas huis toe kom was die goeie slaaf besig om sy take uit te voer (v.46).  Wanneer Jesus kom hoef jy nie in die kerk te sit of besig te wees met jou stiltetyd nie.  Maar jy moet doen wat Hy jou beveel het, of dit nou skoolwerk is of iets anders (v.46).

 

As jy moet ophou waarmee jy besig is, is jy besig met die verkeerde dinge.  Spurgeon het gesê: ‘I think that watching for the Lord’s Second Coming means acting just as you would like to be acting if He were to come.’[3]

 

[c] As jy getrou is sal die Here jou oor al sy besittings aanstel (v.47).  Jy sal saam met Christus op sy troon sit en die Koninkryk erf (Rom. 8:17, 1Kor. 3:21-23, Op. 3:21).  ‘n Mens kan dit amper nie glo nie, maar dit is waar!

 

[d] Toe die slegte slaaf dink dat sy meester se koms vertraag is, het hy losbandig opgetree (v.48).  Maar die rede hoekom Jesus nog nie gekom het nie, is sodat ons ons kan bekeer en nie dat ons meer kan sondig nie (Rom. 2:4, 2Pet. 3:9, 15).

 

[e] Die slegte slaaf het hom ooreet en dronk geword (v.49).  Moenie net vir tydelike plesiere lewe nie, maar dink aan die ewige pyne van die hel en die ewige plesiere van die hemel.

 

Sal jy nou ‘n druppel plesier geniet en daarna in die oseaan van God se toorn swem?  Sal jy nie eerder ‘n druppel ongemak verduur om later vir ewig in die sonskyn van God se glimlag te lewe nie?

 

[f] Die slegte slaaf is saam met die skynheiliges gestraf (v.51).  Dit is nie net moordenaars en verkragters wat in die hel is nie, maar skynheilige mense wat op ‘n Sondag in die kerk sit en selfs aangestel is om ander te lei (v.49, 51, 23:15).  Eintlik sal die skynheilige mens ‘n swaarder straf ontvang as die prostituut en die dwelmverslaafde (Luk. 12:47-48).

 

[g] Die hel is ‘n plek waar mense huil en op hulle tande kners (v.51).  Mense brand in die vuur wat nooit geblus word nie (3:12, 25:41, Op. 14:10-11, 20:10).  Hulle ly en kou hulle tonge van pyn (Luk. 16:23-25, Op. 16:10).  Die wurms knaag vir ewig aan hulle (Mark. 9:48).

 

Dit is donker (Matt. 8:12).  God sal vir ewig hulle liggame en siele verwoes (10:28, 2Tess. 1:9).  Hulle word van sy heerlikheid geskei, en ervaar glad nie sy goedheid en liefde nie (2Tess. 1:9).  Hulle sal bewus wees van die hemel, maar nie daarin deel nie (Luk. 13:28, 16:23).

 

Die gekners van tande mag ook beteken dat hulle woedend is vir God en hom haat (v.51, Hand. 7:54, Op. 16:11).  Maar hulle verdien sy oordeel (v.48-49).  Wat van jou?  Kan jy met jou sonde aanhou en die hel vryspring?  Nee.  “Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig” (2Kor. 5:11).  Moenie langer met jou sonde aanhou nie.  Kom terug na die Here toe as jy afgedwaal het.

 

Blaas die vuur van jou liefde aan as jy koud geraak het.  Word wakker as jy geestelik sluimer en nie meer teen sonde stry nie.  Dit geld ook vir jou diens: “wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here” (Rom. 12:11).

 

Ons kan nie sê dat Jesus in 2018 kom nie.  Maar ons kan ook nie sê dat Hy nié hierdie jaar kom nie, al strook dit nie met jou eindtyd siening wat sê dat daar sekere tekens voor die wederkoms moet wees nie.[4]  Ons moet eerder soos my pa se buurman in Louis Trichardt wees.  Hy het gereeld na die wolke gekyk en gewonder of Jesus dalk op hierdie een kom?

 

[1] Wayne Grudem, Systematic Theology, Inter-Varsity Press, Nottingham: England, 1994, 2000, 2007, p. 1093

[2] Aangehaal in Iain Murray, The Puritan Hope, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1971, p. 237

[3] Charles Spurgeon, The Second Coming of Christ, Whitaker House, Springdale: PA, 1996, p. 181

[4] Die meeste pre-, post- en amils verwag een of meer van die volgende tekens voor die wederkoms: die evangelisering van al die nasies, die Antichris, die bekering van die Jode, die duisendjarige vrederyk.  En tog glo hulle dat Jesus enige dag kan kom.  Hoe kan dit wees?  Ek is nie seker nie, maar beide Petrus en Paulus het verwag om dood te gaan en op dieselfde tyd uitgesien na die wederkoms (2Tim. 4:6-8, 2Pet. 2Pet. 1:14, 3:12).  Al kom Jesus nie in ons leeftyd nie, moet jy buitendien gereed wees omdat jy enige dag kan sterf.

Wat is erger as die groot verdrukking?

Peckham, Oklahoma

Op grond van Matt. 24:21 sou ‘n mens dink dat daar nie iets erger kan wees as die groot verdrukking nie: “Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.”

 

Maar daar is: Jesus Christus die Groot Verdrukker, wat die dinge van v.1-28 oor die Jode en tempel sou bring.  Ons hou nie daarvan om so oor Hom te dink nie.  Ons soek ‘n Jesus van die Kinderbybel wat altyd glimlag en nie ‘n vlieg sal seermaak nie, ‘n Hollywood-Jesus met sagte hande, blou oë en sjampoe-skoon hare wat in die wind waai.

 

Ons soek ‘n Jesus wat nie omgee dat mense gay is nie, ‘n Jesus wat nie mense hel toe sal stuur nie (ons is immers nie só sleg nie!).  ‘n Prediker genaamd Voddie Baucham noem dit ‘the modern church’s sissified Jesus’.

 

In 2003 het ek ‘n preek geluister waarin D.A. Carson vertel hoe ‘n klomp studente by Cambridge Universiteit hom hieroor aangevat het.  Hier is wat hulle gesê het:

 

‘Die God van die Ou Testament is sonder genade en het mense voor die voet dood doodgemaak; Hy is bloeddorstig en wreed.  In Jesus Christus het ons die God van die Nuwe Testament leer ken: vol van liefde, deernis, ontferming, goedheid, barmhartigheid en genade.  Hoe kan Christene dan sê dat dit dieselfde God is?’

 

Aan die einde van die preek het Carson gewys dat hierdie studente die verkeerde Jesus beet het, ‘n Jesus van hulle eie verbeelding.  Hy het Op. 14:20 met 19:15 vergelyk en gewys hoe Jesus mense onder sy voete vertrap, sodat hulle bloed vir 296 km so hoog soos die perde se tooms vloei.  ‘Sê nóú vir my dat die God van die Nuwe Testament nie dieselfde Een is as in die Ou Testament nie,’ het hy gesê.

 

Matt. 24:29-31 wys vir ons wie die ware Jesus is.  Hou egter in gedagte dat hierdie verse nie sy hele karakter beskryf nie, maar enkele aspekte daarvan.[1]

 

 1. Sy toorn (v.29)

Alhoewel ek nie John Piper se siening oor eindtyd deel nie, onthou ek twee van sy aanhalings uit Openbaring wat my baie diep getref het.  In die eerste preek het hy uit Op. 19:11-16 van Jesus se vlammende oë, swaard, en wit perd gelees.  Hy het dit met die nederige Jesus wat op ‘n donkie ry gekontrasteer, en by sy gehoor gepleit om vandag dinge met Hom reg te maak.

 

In die tweede preek het hy na Op. 6:16-17 verwys en gesê dat mense vir die rotse uitroep om hulle breins te verpletter, sodat hulle nie voor die toorn van die Lam hoef te staan nie.

 

En dit is met hierdie ingesteldheid wat ons v.29 moet lees: “En dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.”

 

Ek glo dat ons die vers simbolies moet verstaan, en dat Jesus kosmiese terme gebruik om die absolute verwoesting van die tempel in 70 n.C. te beskryf.  Die Ou Testament profete het dieselfde terme gebruik om God se oordele oor Israel, Juda en die ander nasies aan te kondig (Jes. 13:10, Jer. 4:23, Eseg. 32:7-8, Joël 2:2, 10, 2:31, 3:15, Amos 8:9, Sef. 1:15).

 

Hoe weet ons dat v.29 in die eerste eeu vervul is en dat dit nie na die wederkoms verwys nie?  In my preek oor v.15-28 het ek gewys dat die groot verdrukking in die eerste eeu vervul is,[2] en volgens Jesus sal v.29 direk daarna plaasvind.

 

Verder sê Jesus self dat alles wat voor v.34 plaasvind in die eerste eeu gebeur het: “Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”

 

Laastens moet ons oplet dat daar ‘n duidelike kontras tussen v.15-31 en v.36-42 is.  Voor die koms in v.15-31 is daar tekens, terwyl die koms in v.36-42 heeltemal onverwags is.  Voor die koms in v.15-31 gaan dinge baie sleg, terwyl die omstandighede voor Jesus se wederkoms in v.36-42 rustig en normaal is.

 

Maar of v.29 nou in 70 n.C. gebeur het en of dit in die toekoms lê, die punt is dat die toorn van Jesus erger is as die groot verdrukking, en dat dit iets is waarmee ons moet reken.  “Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun gegee” (Joh. 5:22).  Jesus Christus gaan jou oordeel.  As jy jou met sonde ophou, gaan jy op die laaste dag in sy vlammende oë moet kyk.

 

Dit is ook Hý wat jou met sy almagtige regterarm in die hel sal pynig.  Volgens Paulus sal Hy “wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.  Hulle sal as straf ondergaan ‘n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte” (2Tess. 1:8-9).

 

Volgens Johannes sal die goddelose mens “drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie” (Op. 14:10-11).

 

Hy sal in jou “sy toorn bewys en sy mag bekend maak” (Rom. 9:22).  Ek wil jou smeek om nie met sonde te speel nie.  Keer terug as jy afvallig geraak het.  Bekeer jou van jou geestelike louheid, koue toewyding en sub-standaard liefde vir Jesus.  Hou op om te sê jy sal dit môre doen.  Moenie vanaand gaan slaap as dinge tussen jou en die Here nie reg is nie.

 

Moet ook nie dink ek praat net met ‘ongekerkte’ heidene nie.  Ek praat met jou wat in die kerk sit.  As Israel se tempel haar nie teen Jesus se toorn kon beskerm nie (Jer. 7:4), moet jy nie dink dat jy in ‘n kerkbank, doopbad of Christelike ouerhuis vir Hom kan wegkruip nie.  Hy weet wat in jou hart en lewe aan die gang is.  In die Naam van die soewereine Jesus wat alles gemaak het, beveel ek jou om jou te bekeer.

 

Al manier om vir sy toorn te vlug is om na Hom toe te vlug, “Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos” (1Tess. 1:10).  Toe Jesus soos ‘n misdadiger aan die kruis gehang het, het Hy die toorn wat vir ons bedoel was geabsorbeer (Rom. 3:25).

 

As jy met volle vertroue op sy lieflike Persoon, lewe en kruisdood rus, is Rom. 5:9 vir jou bedoel: “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.”

 

 1. Sy heerlikheid (v.30)

Iemand het onlangs op Facebook gesê dat Moses die eerste man was wat data uit ‘n ‘cloud’ op ‘n ‘tablet’ gelaai het.  Ek was nie beïndruk nie.  As Christene moet ons nie grappe maak oor God se heerlikheid en ander gewigtige sake in die Bybel nie.

 

God se heerlikheid is nie ‘n eienskap van sy karakter nie, maar die volle spektrum van sy volkomenhede.  Dit is die beeldskone glans van sy openbaring, van wie en wat Hy in Homself is.  Jesus is hierdie heerlikheid (Heb. 1:3).

 

Toe Hy op die aarde was het Petrus, Johannes en Jakobus dit vir ‘n wyle op die berg van verheerliking gesien (Matt. 17:1-8).  Dit is asof Hy die gordyn oopgetrek het.

 

Natuurlik het Hy nog altyd hierdie heerlikheid gehad (Joh. 17:5), maar dit was as’t ware onder sy menslike vlees bedek.  Na sy opstanding en hemelvaart het die heerlikheid sigbaar geword.  Paulus het dit op die Damaskus-pad gesien en Johannes op die eiland Patmos (Hand. 9:3-9, Op. 1:9-20).  Ons sal dit in die hemel sien (Joh. 17:24).

 

Sover ek v.30 verstaan beskryf dit die heerlikheid wat Jesus tans in die hemel het, en gaan dit nie oor sy heerlikheid by die wederkoms nie.  Hoekom sê ek so?

 

Volgens v.30 sou die teken van die Seun van die Mens in die hemel verskyn.  Die Jode het nie geglo dat Jesus die Messias is nie, maar die verwoesting van die tempel in 70 n.C. was die teken dat Hy as Messias in die hemel sit (v.30, Ps. 110:1).

 

Dit was die teken dat Hy Dan. 7:13-14 se Seun van die Mens is, dat Hy met die wolke van die hemel na die Oue van Dae toe opgevaar het om die titel-akte van die Koninkryk te ontvang (Ps. 2:8, Matt. 28:18, Hand. 1:9, Op. 5:7), en dat Hy tans deur die evangelie besig is om die nuwe tempel te bou (Matt. 16:18, 28:19-20, Ef. 2:19-22, 1Pet. 2:5).

 

Toe Hy die tempel verwoes het, het die stamme van die aarde rou bedryf (v.30).  Die Griekse woord vir aarde [] beteken ook land.  Dit blyk dat die stamme van die land in v.30 getreur het toe die Messias die tempel verwoes.  Die Jode in die res van die Ryk het ook hieroor getreur (v.30).

 

Hoe weet ons dat Jesus hier van die Jode praat?  Sy aanhaling kom uit Sag. 12:10-14, en daar gaan dit oor Jerusalem wat treur nadat sy haar Messias gekruisig het.  Sommige het berou gehad oor hulle sonde (Luk. 23:48, Hand. 2:36-37), terwyl ander spyt was oor die bitter gevolge, nl. oor die verwoeste tempel (v.30).

 

Hoekom sê Jesus dat die stamme Hom in sy heerlike krag op die wolke van die hemel sou sien kom (v.30)?  Verwys dit nie na die wederkoms nie?  Hand. 1:9-11 sê vir ons dat Jesus eendag weer op die wolke sal kom, maar ek dink nie dat Hy hier van die wederkoms praat nie.  Hy het immers vir die hoëpriester gesê: “Van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.” (Matt. 26:64).

 

Die hoëpriester het lank voor die wederkoms gesterf, maar hy hét Jesus se heerlike krag gesien toe die tempel verwoes is en die stad in swart rookwolke na die hemel toe opstyg.  Hy het Jesus se woorde onthou en besef dat Hy die Seun van die Mens is.  Volgens Ps. 18:12-13, Jes. 19:1, Eseg. 30:3, 18 het die Here op ‘n wolk teen Egipte en Dawid se vyande gekom.  Net so het Hy in 70 n.C. op ‘n wolk teen Jerusalem gekom.

 

Die Jode het nie meer gedink dat Hy ‘n swak en hulpelose Messias is nie, het hulle?  Hulle het sy “groot krag en heerlikheid” gesien (v.30).  En wanneer Jesus weer kom sal ons dit ook sien: “En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit” (Matt. 25:31).

 

Ateïste en sentimentele kerkmense sal nie dink dat Hy die ‘Ag shame!’ Jesus van moderne Christenskap is nie.  Hulle sal weet dat Hy die sterk en roemryke Seun van God is.

 

Maar jy hoef nie te wag tot dan nie.  Deur die geloof kan ons, “al sien [ons] Hom nou nie, tog glo en [ons] verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap” (1Pet. 1:8).  Het jy dit al ervaar?  Of is dit iets wat glad nie in jou teologiese raamwerk pas nie?

 

Is jy tevrede met ‘n vervelige stiltetyd waarin jy nie eers kan onthou wat jy gelees het nie, waarin jy nie die Bybel verstaan nie, waarin jou hart koud voel en jou emosies dood is wanneer jy bid, sing en die nagmaal gebruik, waarin jou gedagtes dwaal of afskakel tydens die prediking, en waarin dit jou irriteer as die diens vir meer as ‘n uur aanhou?

 

Jy het hulp nodig.  Stuart Olyott sê: ‘clinical, unfeeling Christianity is not authentic Christianity and is a great evil’.[3]  Om dinge reg te stel moet jy heel eerste na die Here toe kom.  Sê vir Hom dat jy nie ‘n aptyt het vir geestelike dinge nie.  Bely dat jy soos die Laodisense lou geword het, en dat jy soos die Efesiërs jou eerste liefde verlaat het.

 

Bid dat Hy die smeulende kole in jou hart deur sy Gees sal aanblaas (2Tim. 1:6).  Bely en laat staan alle sonde, omdat dit die Heilige Gees bedroef en sy vuur uitblus (Ef. 4:30, 1Tess. 5:19).  Sonde verhoed dat jy Christus se heerlikheid sien en beleef (Rom. 3:23).

 

Die duiwel sal alles in sy vermoë doen om jou vir God se heerlikheid in Jesus Christus te verblind (2Kor. 4:4).  Glo, bid en fokus op Jesus, sy kruisdood en die evangelie.  Bid dat die Gees jou oë sal open om Christus se heerlikheid te sien (2Kor. 4:5-6).  Dit is tog hoekom die Heilige Gees gekom het: om Jesus te verheerlik (Joh. 16:14).

 

Dink diep na oor Jesus en heerlikheid, totdat dit soos ‘n vuur in jou hart brand (Luk. 24:32).  Hou aan dink totdat dit in gebed verander en jy die seën van Christus se heerlike teenwoordigheid ervaar: “Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën… En Hy het hom daar geseën.” (Gen. 32:26, 29).

 

Die meeste Christene het dit nog nooit ervaar nie, en het ook nie ‘n idee waarvan ek praat nie.  En tog is dit heeltemal Bybels.  Sê vir die Here dat jy nog nie hierdie dinge ervaar het nie, en dat Hy asb. “aan [jou] die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee” (Ef. 1:17).

 

As jy in geloof en uit ‘n opregte bid, sal Hy jou gebed verhoor: “hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (Luk. 11:13).  En as jy dit eers gesmaak het sal nie iets anders soek nie: ‘Those who have had life-changing encouters in the secret place do not stay away from that place for very long.’ (Stuart Olyott).[4]

 

 1. Sy blydskap (v.31)

Het jy al ooit daaraan gedink dat Jesus baie bly is?  John Piper sê: ‘He is an unshakably happy God.’[5]  Luk. 10:21 praat van sy blydskap, en die vrug van die Gees is blydskap (Gal. 5:22).

 

Dit is ook blydskap wat Hom gedryf het om v.31 te voorspel en uit te voer: “En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.”

 

Wat beteken hierdie vers?  Weereens leer v.34 vir ons dat v.31 nie van Jesus se wederkoms praat nie, maar dat dit in die eerste eeu vervul is.  Ek wil die vers soos volg verduidelik:

 

[a] Die Griekse woord vir engel [aggelos] beteken boodskapper en verwys soms na menslike boodskappers of predikers (bv. Matt. 11:10, Fil. 2:25, Op. 2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14).

 

In v.36 praat Jesus van die engele van die hemel, terwyl Hy in v.31 bloot van die engele praat.  Die engele in v.31 is heel waarskynlik menslike boodskappers wat d.m.v. evangelisasie die uitverkorenes na Jesus toe bring.  Hulle gaan na die nasies toe om die evangelie te preek, sodat die uitverkorenes gered kan word (v.31, Luk. 13:29, Hand. 1:8, 2Tim. 2:10).

 

Jesus het die nuwe tempel effektief gebou toe Hy die ou een verwoes het; Hy het die heidene met die rykdom van sy verlossing geseën toe Hy die Jode verwerp het (v.29-31, Rom. 11:12).

 

[b] Volgens 1Kor. 15:52 en 1Tess. 4:16 sal ons ‘n trompet hoor wanneer Jesus weer kom.  Maar in Lev. 25:8-22 lees ons van ‘n trompet wat elke 50 jaar in Israel geblaas is.  Dit het die jubeljaar aangekondig waarin mense van hulle finansiële laste bevry is.

 

Toe Jesus ons van ons sonde bevry, het Hy die jubeljaar vervul (Luk. 4:18-19).  Die trompet van v.31 het die jubeljaar aangekondig en vir die nasies gesê dat hulle van hulle sonde bevry is.  As Christene het ons dus elke rede onder die son om bly te wees (sien Jes. 61:1-3):

 

 • Jesus is ons Messias en Verlosser.
 • Die rykdom van die hemel is ons s’n.
 • Hy het ons gebroke harte verbind.
 • Ons is nie meer slawe van sonde nie, maar Hy het ons uit die boeie van Satan bevry.
 • Die Vader glimlag oor ons en is nie kwaad vir ons nie.
 • Jesus sal die duiwel en al ons vyande onder sy voete vertrap.
 • Daar is twee Persone wat ons troos: Jesus en die Heilige Gees.
 • Jesus het ons met die skoon klere van sy geregtigheid beklee, sodat ons aanneemlik is vir die Vader.
 • Die Heilige Gees woon in ons en vul ons met sy vreugde.
 • Hy het die klaaglied weggevat en ons monde met lofprysing gevul.
 • Hy leer ons om regverdig te lewe.
 • Hy verheerlik sy Naam in ons harte en lewens.

 

Daar is nog baie redes om bly te wees, maar die tyd het my ingehaal.

 

Die feit dat Jesus nie ‘n sagte sissie is nie, beteken nie dat Hy emosieloos en hard is nie.  Hy is liefdevol en genadig, maar ook heilig en regverdig.  Hy is die Leeu en die Lam (Op. 5:5-6).  Hy is die Groot Verdrukker wat erger is as die groot verdrukking, maar ook die Groot Verlosser van elke mens wat in Hom glo.

 

[1] Streng gesproke kan ons dit nie die ‘aspekte’ van sy karakter noem nie, aangesien sy karakter nie verdeeld is nie.  Christus is in sy hele wese liefdevol, heerlik, heilig, ens.  Maar weens die gebrek aan ‘n beter term het ek besluit om van die ‘aspekte’ van sy karakter te praat.

[2] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2018/03/24/christene-en-die-groot-verdrukking/

[3] Stuart Olyott, Something Must Be Known & Felt, Bryntirion Press, Bridgend, 2014, p. 25

[4] Stuart Olyott, Ministering Like the Master, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 2003, p. 82

[5] John Piper, Desiring God, Inter-Varsity Press, Nottingham: England, 1986, p. 50

God se wiskunde in Daniël 9

Mathematics

Ek het onlangs ‘n dokumentêr oor die piramides gekyk.  Dit is verstommend hoe wiskundige verhoudings, getalle en formules gebruik is om die piramides te bou.

 

Maar dit vergelyk nie met God se wiskunde in Dan. 9:24-27 nie.  In hierdie verse het God die tydsberekening van sy Seun se kruisdood en die inhuldiging van die nuwe verbond of testament tot op die letter bepaal en vervul.

 

 1. 70 sewetalle (v.24)

Oor die afgelope paar jaar het Christelike boekwinkels Jer. 29:11 op penne, koffie bekers, yskas magnete, dagboeke, ens. laat druk: “Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.”

 

Maar wat beteken die vers?  Dit gaan oor God wat sy volk vir 70 jaar Babilon toe gestuur het (Jer. 29:10).  In sy goedheid het Hy beplan om hulle weer na hulle land toe terug te bring (Jer. 29:11).  Maar dan moes hulle Hom soek en tot Hom bid (Jer. 29:12-13).

 

Dit is presies wat Daniël in Dan. 9 gedoen het.  Hy het Jer. 29 in sy stiltetyd gelees, die voorspelling gesien, sy wiskunde gedoen en besef dat Juda al vir 70 jaar in Babilon is.  ‘Dit is die jaar wat ons bevry sal word!’ het hy gedink.  Hy het die Here gesoek, Juda se sonde bely en gevra dat Jer. 29:10-13 vervul sal word.

 

God sou inderdaad die verwoeste stad en tempel herstel, maar dit in die toekoms weer vernietig.  Dit is wat die engel Gabriël vir Daniël kom sê het.  Maar voordat God die ou verbond of testament finaal tot ‘n einde gebring het, moes Hy ‘n nuwe een inhuldig.  Dit is waaroor v.24 gaan.

 

Die vervulling hiervan sou oor ‘n tydperk van 70 sewetalle of 490 jaar plaasvind (v.24).  Die profesie het spesifiek betrekking gehad op Daniël se volk Israel en die heilige stad Jerusalem (v.24).  Wat het God bepaal?

 

[a] Hy sou sy volk se goddeloosheid voleindig.  Die vorige verse wys hoe hulle teen Hom oortree het.  Maar deur sy kruisdood sou Jesus hulle daarvan verlos en met God versoen (Matt. 1:21).

 

[b] Israel moes die maat van hulle sondes vol maak.  Dit het gebeur toe hulle die Messias kruisig.  Dit was die kersie op die koek en die laaste strooi wat die kameel se rug gebreek het.  Hiervoor het God die meeste van hulle in 67-70 n.C. deur die Romeine geoordeel.

 

[c] God sou ‘n ewige geregtigheid tot stand bring.  Israel kon dit nie deur die wet regkry nie (Rom. 9:31, 10:3), maar Jesus het dit deur sy wetsgehoorsame lewe en kruisdood bewerk (2Kor. 5:21, Gal. 4:4).  God gee sy geregtigheid gratis aan elkeen wat hom van sy self-regverdige lewe en sonde bekeer om in Jesus te glo (Rom. 1:17).

 

[d] God sou die visioen en profeet beseël.  Dan. 9 en ander profetiese visioene is in Jesus vervul (Luk. 18:31).  God het Hom as die Messias en Profeet van Deut. 18:15, 18 beseël: “Hom het God, die Vader, verseël.” (Joh. 6:27).

 

[e] God sou dit wat hoogheilig is salf.  Beteken dit dat God die tempel gesalf het?  Ek dink nie so nie, maar glo dat dit na die Messias of Gesalfde verwys.  Hy is die hoogheilige (Mark. 1:24, Luk. 1:35, Hand. 2:27, 1Joh. 2:20, Op. 3:7) wat by sy doop met die Heilige Gees gesalf is (Matt. 3:16, Luk. 4:18, Hand. 4:27-28, 10:38, Heb. 1:9).

 

Die toepassing van v.24 is interessant.  Onthou asb. dat hierdie vers ‘n profesie oor God se uitverkore volk is.  Die les is dat godsdienstige mense God se verlossing net so nodig het soos onopgevoede heidene.

 

Die feit dat jy elke Sondag in die kerk sit, jou Bybel lees en bid, beteken nie jy is gered nie.  Jy is nie outomaties deel van God se ‘volk’ omdat jy Afrikaans praat of omdat jy as baba gedoop is nie.  Om deel van God se volk te wees moet jou sonde vergewe wees; jy moet op die gekruisigde Christus vertrou om jou daarvan te red (Joh. 11:51-52, Tit. 2:14, 1Pet. 2:9-10).

 

Moet asb. nie tevrede voel omdat jy ‘okay’ lewe nie.  Kom eerder tot die besef dat jou sg. geregtigheid vir die Here soos ‘n ashoop ruik, en maak seker dat jy Christus se geregtigheid deur die geloof ontvang (Fil. 3:4-9).

 

As jy nie jou nood vir Jesus se perfekte lewe en kruisdood sien nie, beteken dit dat jy dit nog nie verstaan nie.  Jy is nog in jou sonde, al dink almal rondom jou dat jy ‘n goeie mens is.

 

Nog ‘n woord van toepassing is dat God die geskiedenis van volke, mense, stede, ens. tot in die fynste besonderhede bepaal (Jes. 46:9-10, Hand. 17:26, Ef. 1:11).

 

Prakties beteken dit dat ons nie soos ongelowiges in rep en roer moet wees oor wat in ons land aangaan nie.  Ons moet eerder rustig wees en die wanorde in gebed na die Here toe bring.  Dit spyt my dat Christene soos die res van die samelewing angstig is en nie oor hierdie dinge bid nie.

 

 1. 69 sewetalle (v.25)

Toe ek ‘n student was het ek saam met ‘n vriend gaan fliek.  Ek wou weet hoeveel stoele daar in die teater is.  Ek het getel hoeveel stoele in die lengte is, en dit met die hoeveelheid stoele in die breedte gemaal.

 

Omdat die getalle groot was, het ek ‘n sekere formule gebruik.  Toe my formule nie werk nie het my vriend gelag en geïmpliseer dat ek wiskunde vir die professionele mense moet los.

 

My wiskunde is nie goed nie, maar darem weet ek dat v.25 se 7 sewetalle (49 jaar) + 62 sewetalle (434 jaar) op 69 sewetalle of 483 jaar uitkom.  Hierdie getalle is belangrik as jy v.25 wil verstaan.  Maar daar is nog iets anders wat belangrik is.

 

Die 7 + 62 sewetalle (483 jaar) begin vandat die opdrag uitgaan om Jerusalem te herstel, en strek totdat die Gesalfde Prins kom.  Wat beteken dit?

 

Jerusalem is in 586 v.C. deur die Babiloniërs verwoes (v.2, 17-18).  In 538 v.C. het koning Kores van Persië gesê dat die tempel herbou moet word (2Kron. 36:22-23, Esra 1:1-4).  Die stad is egter nie herstel nie.

 

Vir baie jare was Jerusalem sonder mure, pleine, strate en slote om dit teen die vyand te beskerm (Neh. 1:3).  Die stad met sy pleine of strate [Heb. rechôb] en slote [Heb. chârûts] is eers ‘n paar dekades later herbou.  Dit is waarvan Daniël in v.25 praat.

 

In 455 v.C. het koning Artasasta I van Persië beveel dat Jerusalem onder Nehemia herbou moet word (Neh. 2).[1]  Sommige reken dat die proses 49 jaar of 7 sewetalle geneem het.  Volgens Daniël se voorspelling sou die stad in tye van benoudheid herbou word, soos wat Neh. 4, 6 wys.

 

434 jaar of 62 sewetalle nadat Jerusalem herstel is, het die Gesalfde Prins in 27 n.C. gekom (v.25, 24, Jes. 9:5).[2]  Hierdie vers praat nie van sy geboorte nie, maar van sy doop toe Hy met die Gees gesalf en openlik as die Messias aangekondig is (v.24-25).

 

Om v.25 toe te pas wil ek drie dinge uitlig.  Eerstens moet ons besef dat die Bybel baie akkuraat en betroubaar is.  Dit voorspel Jesus se koms tot op die presiese tyd van sy bediening.  Moet daarom nie wonder of die Bybel waar is nie.

 

Tweedens moet jy nie hierdie verse met die wederkoms verwar nie.  God het die tyd van sy Seun se eerste koms voorspel, maar nie die tyd van sy tweede koms nie: “Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.” (Matt. 24:36).  Moet dan nie val vir mense wat sê dat Jesus op so-en-so ‘n datum gaan terugkeer nie.

 

Laastens moet jy nie ingewikkelde tekste soos Dan. 9:24-27 en die boek Openbaring vermy nie.  Volgens v.25 wil die Here hê jy moet hierdie dinge verstaan.  As dit nie so was nie sou dit nie in die Bybel wees nie (Deut. 29:29).

 

Die feit dat dit in die Woord is, beteken dat jy dit nodig het om geestelik te groei (2Tim. 3:16).  Mense wat sekere dele van die Bybel vermy en hulle nie daaraan steur nie, bedroef die Heilige Gees wat dit geïnspireer het.

 

 1. Die 70ste sewetal (v.26)

As ek vir jou sê dat my vriend Jannie Vosloo 1999 teologie begin studeer het, bedoel ek nie dat hy ín 1999 begin het nie.  Ek bedoel dat hy in die jaar 2000 begin het.

 

Dit is ook wat Daniël bedoel as hy sê dat die Gesalfde of Messias se lewe die 69ste sewetal afgesny is (v.26, Jes. 53:8).  Dit beteken nie dat Jesus ín die 69ste sewetal afgesny is nie, maar daarná, naamlik in die 70ste sewetal.

 

Dit is belangrik, omdat party mense ‘n gaping van ten minste 2000 jaar tussen die 69ste en 70ste sewetal probeer indruk.  Maar dit is onnodig, omdat Daniël se getalle heeltemal uitwerk as Jesus in die middel van die 70ste week in omtrent 30 n.C. gekruisig is.[3]  Indien die 70ste week wel uitgestel is soos party mense sê, dan het die Messias nog nie gesterf nie en is ons nog in ons sonde.

 

Nee, maar Hy is afgesny.  Toe Hy dood is het Hy niks gehad nie, nie eers die klere aan sy lyf nie (v.26).  Hy het Homself leeg gemaak, sodat ons deur sy armoede ryk kan word (2Kor. 8:9, Fil. 2:7).

 

Omdat die Jode hulle Koning gekruisig het, sou Hy die Romeine as sy volk of weermag stuur om hulle stad en tempel te verwoes (v.26, Matt. 22:7).  Die Vors of Prins van v.26 is dieselfde Prins as in v.25.  Daniël praat van Jesus en nie van die Antichris wat sy weermag teen die Jode opsweep nie.

 

Die verwoesting van Jerusalem en die tempel (v.26b) is die direkte gevolg van Jesus se kruisdood (v.26a).  Omdat Jesus ‘n nuwe tempel tot stand gebring het, was dit nie meer nodig vir die ou een nie (Joh. 2:19-22, Ef. 2:19-22).

 

Daniël het verder gesê dat Jerusalem en die tempel deur ‘n oorstroming tot ‘n einde sou kom (v.26).  Dit het gebeur toe die Romeine die stad en tempel soos ‘n vloed oorweldig en vernietig het (vgl. 11:10, Jes. 8:7-8).

 

Volgens die profeet se voorspelling het die Romeine se oorlog teen die Jode aangehou totdat hulle Jerusalem en die tempel vernietig het: “tot die einde toe sal dit oorlog wees” (v.26).  Soos God die verwoesting van Jerusalem in 586 v.C. deur die Babiloniërs bepaal het, het Hy die stad se verwoesting in 70 n.C. deur die Romeine bepaal.  Dit is wat Hy met ‘vasbeslote verwoestings’ bedoel (v.26).

 

‘Maar die verwoesting van Jerusalem en die tempel het nie tydens Jesus se bediening in die 70ste sewetal (28-35 n.C.) plaasgevind nie.’  Ek weet.  Maar Hy het dit tydens sy bediening vas besluit en aangekondig.  Dit is tog waaroor Matt. 23:38 en ‘n groot gedeelte van Matt. 24 gaan.

 

Wat het Dan. 9:26 dan met ons te doen as dit in die eerste eeu vervul is?  Ek wil op een les fokus.  God se nuwe tempel, die kerk, sal nie vernietig word soos die Ou Testamentiese tempel nie.

 

Wanneer Jesus sy kerk bou sal al die duiwels van die hel Hom nie keer nie; Hy sál suksesvol wees (Matt. 16:18).  Wat my betref is dit loutere onsin om te sê dat die kerk of nuwe tempel voor Jesus se wederkoms in die ‘ICU’ op asemhalingsmasjiene sal lê.  As dit so was is daar nie eintlik ‘n verskil tussen die ou klip tempel en die nuwe geestelike tempel van die kerk nie.  Ek is nie seker dat hierdie siening die Here verheerlik nie.  Dit moedig ons verseker nie aan om vir herlewing en die uitbreiding van God se werk op die sendingveld te bid nie.

 

 1. Die 31/2 jaar (v.27)

Ek het ‘n DVD gekyk waarin die prediker Dan. 9:27 soos volg verduidelik: ‘Sodra die Antichris die verbond met Israel onderteken, sal die Jode die tempel herbou.  Maar na 31/2 jaar sal hy sy verbond met hulle verbreek en hulle vervolg.’

 

Só het hy die 70ste sewetal verstaan.  Maar ek het reeds gewys dat die 70ste sewetal in die eerste eeu plaasvind.  As die 70ste sewetal vir 7 jaar duur is die helfte daarvan 31/2 jaar.

 

Daniël verwys hier na die 31/2 jaar van Jesus se bediening (vgl. Luk. 13:6-9).  In hierdie tyd het Hy – die Gesalfde Prins van v.26 – ‘n sterk verbond gesluit met baie (v.27).  Daniël praat nie hier van een of ander verbond tussen die Antichris en die Jode nie, maar van die Messias se verbond met sy uitverkorenes.  Dit is wat die verbond in die res van Daniël beteken (v.4, 11:22, 28, 30, 32).

 

Hy het die verbond gemaak toe Hy die 69ste sewetal ín die 70ste sewetal vir baie aan die kruis gesterf het (v.26a, 27a, Matt. 20:28, Heb. 7:22).  Daniël noem dit ‘n sterk verbond, omdat die nuwe verbond nie gebreek sal word soos die ou verbond nie (Heb. 8:7-13).

 

In die helfte van die 70ste sewetal of 31/2 jaar sou die Gesalfde Prins slagoffers en spysoffers laat ophou (v.27).  Dit het gebeur toe Jesus die finale offer van sy lewe bring.  Die tempel se voorhangsel het geskeur, sodat alle sondeoffers na Jesus se kruisdood oneffektief of onnodig is (Heb. 10).

 

Uiteindelik sou daar op die vleuel van gruwels ‘n verwoester wees (v.27).  Rome is die verwoester, terwyl die afgodsbeeld van hulle arend-embleem die vleuel van gruwels is (Matt. 24:15).[4]  Hierdie dinge het volgens God se bepaling gebeur (v.27).  Hy sou sy toorn oor die verwoeste stad en tempel uitstort (v.27).

 

Wat beteken v.27 vir ons lewens?  My studie van hierdie vers lei my nie om die Antichris te vrees nie, maar om met ‘n dankbare hart Jesus se dood in die nagmaal te herdenk.  Toe Hy die beker vir sy dissipels gee het Hy gesê: “Drink almal daaruit.  Want dit is my bloed, die bloed van die nuwe testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes.” (Matt. 26:27-28).

 

Dít is die sterk verbond waarvan ons in v.27 lees.  Omdat dit sterk is staan jou redding vaster as die Himalayas – jy kan dit nie verloor nie.  Niemand kan jou uit God se hand ruk nie (Joh. 10:28-29).  Dalk voel dit partykeer vir jou of jou hand gly, maar God se verbond en greep is sterk; Hy sal jou nie los nie.

 

Laat dit jou vertroos as dit vir jou voel of die lewe teen jou is: God is vír jou.  ‘n Klein kind dink dat niemand teen hom kan wees as sy pa by hom is nie.  Ons weet egter dat dit nie so is nie.  Maar met God is dit anders: “As God vír ons is, wie kan teen ons wees?” (Rom. 8:31).  Net soos wat sy wiskunde Hom nie kan faal nie, sal Hy nooit die mense faal wat in sy Seun glo nie.

 

[1] Kenneth Gentry, Perilous Times, Covenant Media Press, Texarkana: AR, 1999, p. 16

[2] Daar is nie ‘n jaar 0 tussen 1 v.C. en 1 n.C. nie.

[3] Onthou dat Jesus nie in die jaar 0 gebore is nie, maar êrens voor April van die jaar 4 v.C. toe koning Herodes die Grote dood is (sien Matt. 2).

[4] https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2018/03/24/christene-en-die-groot-verdrukking/

Christene en die groot verdrukking

Romans siege

Ek weet nie of jy Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins se Left Behind reeks gelees of gekyk het nie?  Ek het twee van die films gesien.  Dit is vol van aksie en lekker om te kyk.  Maar wat my betref is dit pure fiksie, want volgens Matt. 24:15-28 het die groot verdrukking in die eerste eeu plaasgevind.

 

 1. Die verwoesting (v.15)

Iemand het vir D.A. Carson gevra wat ons van die herboude tempel moet maak as Jesus in Joh. 2:19-22 gesê het dat Hý die herboude tempel is.  ‘Niks,’ het hy geantwoord.

 

Ek stem saam en glo nie dat Matt. 24 van ‘n herboude tempel in die toekoms praat nie.  Dit gaan hier oor die verwoesting van die tempel in 70 n.C (sien v.1-3, 34).

 

Dit geld ook vir die gruwel van die verwoesting in v.15.  Volgens Jesus het Daniël hiervan gepraat.  In Dan. 11:31 en 12:11 profeteer hy van ‘n koning wat ‘n gruwelike beeld in die tempel sou oprig.

 

Dit het gebeur toe Antiochus Epifanes in 168 v.C. ‘n beeld van Zeus op die altaar gebou en varke daarop geoffer het.[1]  Dit is dus nie die profesie wat Jesus hier in gedagte het nie.

 

In Dan. 9:2, 17-18 lees ons dat die Babiloniërs Jerusalem en die tempel in verwoes het.  Dit het 586 v.C. gebeur.  Volgens Dan. 9:26-27 sou die stad en tempel weer in die toekoms verwoes word.  Dit het gebeur toe die Romeine dit in 70 n.C. verwoes het.[2]

 

‘n Vergelyking tussen Matteus en Lukas wys vir ons dat die Romeinse weermag die gruwel van die verwoesting is.  “Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting…sien…dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug” (v.15-16).

 

“En wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.  Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug” (Luk. 21:20-21, vgl. 19:43-44).

 

Volgens Jesus sou die gruwel van die verwoesting in die heiligdom staan (v.15).  Die Grieks praat van die ‘heilige plek’ [Gk. topos hagios], en verwys na die tempel en die stad (23:37-38, 4:5, Dan. 9:26, Luk. 21:20).

 

Die Romeine het blykbaar die embleem van ‘n arend voor elke legioen of groep van 5000 soldate gedra.[3]  Die kerkvader Tertullianus (160-220 n.C.) sê dat hulle hierdie arend-embleem aanbid, daarby gesweer en bo hulle gode verhef het.[4]

 

Toe die Romeine later die stad inneem, het hulle die embleem bo die oostelike hek van die tempel opgerig en voor dit geoffer.[5]  Is dit enige wonder dat Jesus dit ‘n gruwel noem (v.15, vgl. Deut. 7:25, 27:15, 1Kon. 11:7)?

 

Volgens Hom moes die gelowiges vlug as hulle die Romeine met hierdie gruwel in die heilige stad of plek sien staan het (v.15-16).  Dit is wat die volgende verse beteken.

 

 1. Die vlug (v.16-18, 20)

Vers 16 wys dat die verdrukking in Judea sou plaasvind.  Dit gaan nie hier oor ‘n groot verdrukking in Suid-Afrika, Australië of Suid-Korea nie.  Die historiese agtergrond sal ons help om die profesie te verstaan.

 

In 67 n.C. het keiser Nero vir Vespasianus Jerusalem toe gestuur om dit te beleër.  Op 9 Junie 68 n.C. het Nero selfmoord pleeg.  Oor die bestek van 18 maande het drie keisers die troon bestyg en weer tot ‘n val gekom: Galba, Otho en Vitellius.

 

Vespasiunus is teruggeroep Rome toe om keiser te word.  Hy het sy seun Titus in Jerusalem agtergelaat.  Die weermag het op Titus se bevel gewag en hulle vir ‘n kort rukkie van die stad af onttrek.

 

Toe dit gebeur, het die Christene Jesus se woorde in v.16 gehoorsaam en Pella toe gevlug.[6]  Pella was oorkant die Jordaan rivier, sowat 100 km noord-oos van Jerusalem en 27 km suid van die See van Galilea.

 

Jesus het vir hulle gesê om te vlug en nie terug te draai nie.  ‘n Gelowige wat op sy huis se plat dak was moes nie afkom om sy besittings te gryp nie, terwyl iemand wat in die veld was nie in die stad moes inkom vir sy kleed of jas nie (v.17-18, Luk. 21:21).  Die Christene moes eenvoudig vlug (v.16).

 

Hulle moes bid dat dit nie in die winter of op die Sabbat gebeur nie (v.20).  In die winter sou dit koud en nat wees, en a.g.v. die verdrukking sou daar nie genoeg kos wees vir die 100 km-reis nie (v.20-21).

 

Op die Sabbat sou die Jode hulle voorkeer en verbied om meer as 900 m te reis (vgl. Hand. 1:12).  Tydens die verdrukking was die kanse ook goed dat die Jode hulle tydens so ‘n reis sou doodmaak (v.20-21).

 

 1. Die verdrukking (v.19, 21-22)

Jesus noem dit die groot verdrukking om te wys hoe intens dit was.  Om Deut. 28:52-57 te vervul sou ma’s hulle kinders eet (vgl. 2Kon. 6:26-29).  Dit is wat Jesus in v.19 bedoel het: “Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae.”

 

Weereens gaan dit nie hier oor ‘n verdrukking in die toekoms nie, maar oor Jerusalem in die eerste eeu.  Twee tekste bevestig dit: “Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal ‘n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.” (Luk. 21:23).

 

“Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders; want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie.” (Luk. 23:28-29).

 

Volgens Josefus het ma’s die kos uit hulle babas se monde gevat en hulle laat sterf.[7]  Een ma het haar kind gebraai en geëet.[8]  Meer as ‘n miljoen Jode het in die verdrukking gesterf, en nog 97 000 is gevange geneem.[9]

 

Op een stadium het Titus 500 Jode per dag gekruisig, sodat daar later nie meer genoeg plek was vir al die kruise, of genoeg kruise om die Jode op te hang nie.[10]

 

So het God die Jode vir hulle moord op die Messias vergeld (27:25, Luk. 21:22-23).  Hy het aan hulle gedoen wat hulle aan sy Seun gedoen het.  Die straf het by die oortreding gepas.

 

Dalk wonder jy: ‘Maar hoe kan jy sê dat die groot verdrukking in die eerste eeu vervul is, as Jesus self sê: “soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie” (v.21)?  Was Hitler se uitwissing van 6 miljoen Jode en twee Wêreld Oorloë nie groter en erger as die val van Jerusalem in 70 n.C. nie?’

 

Dit was, maar ons moet ‘n paar dinge onthou:

 

[a] Jesus het gesê dat die verdrukking in die eerste eeu sou plaasvind (v.34, 9).

 

[b] Openbaring praat van ‘n verdrukking in die eerste eeu (Op. 1:9, 2:9-10, 2:22, 3:10).

 

[c] Jesus het nie gesê dat daar nooit weer in die geskiedenis so iets sou wees, of dat daar nêrens op die aarde iets erger sou plaasvind nie.  Die konteks wys dat dit oor Jerusalem en Judea gaan (v.16, Luk. 21:20-24): daar was nog nooit so ‘n groot verdrukking in Jerusalem nie, en daar sou ook nie in die toekoms een wees nie.

 

As daar in die toekoms ‘n verdrukking oor die hele aarde sal plaasvind, was Noag se vloed groter as dit.  Waar heelwat mense die verdrukking oorleef het (v.16), het net Noag en sy gesin die vloed oorleef.

 

Verder is dit onnodig om te sê dat daar nooit weer so ‘n verdrukking sal wees as dit oor die kort tydperk voor die wederkoms gaan nie, aangesien daar glad nie weer ‘n verdrukking sal wees nie.

 

Duidelik is die verdrukking tot Jerusalem en Judea beperk, en handel dit nie oor die hele planeet nie.  Waar dit oor ‘n spesifieke stad of land gaan, gebruik die Ou Testament dieselfde taal as Jesus in v.21.

 

 • “En daar sal ‘n groot gejammer in die hele Egipteland wees soos daar nie gewees het en soos daar nie weer sal wees nie.” (Eks. 11:6).
 • “om al jou gruwels ontwil sal Ek aan jou doen wat Ek nooit gedoen het nie, en wat Ek só nooit weer sal doen nie.” (Eseg. 5:9).
 • “deur groot onheil oor ons te bring wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie” (Dan. 9:12).
 • “‘n dag van duisternis en donkerheid, ‘n dag van wolke en wolkenag…wat van oudsher sy gelyke nie gehad het nie en dit hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie.” (Joël 2:2).

 

Oor die verwoesting van Jerusalem in 70 n.C. het Josefus gesê: ‘neither did any other city ever suffer such miseries…from the beginning of the world.’[11]

 

[d] Die verwoesting van die tempel saam met die Ou Testamentiese priester- en offersisteem is uniek, en in daardie sin sal geen aanval op Jerusalem ooit weer so erg wees nie.

 

As die Here die verdrukking nie ingekort het nie, sou geen mens se lewe gespaar word nie; almal sou deur die oorlog, hongersnood en pessiektes omkom (v.22).  Dit was om die uitverkorenes te spaar dat die Here die verdrukking kortgeknip het (v.22, Ef. 1:4-5, 1Pet. 1:1-2).

 

 1. Die verleiding (v.23-27)

Beide die Jehova’s Getuies en die Sewendedag Adventiste is berug vir hulle vals profesieë oor die wederkoms.  Baie mense in die eerste eeu het geglo dat die Messias hier, daar, in ‘n binne vertrek of in die woestyn sou kom (v.23, 26).

 

Josefus maak melding van sulke vals profete.[12]  Die Jode het hiervoor geval, omdat hulle die ware Profeet en Messias verwerp het.  Hulle het dit veral geglo, omdat hulle tydens die verdrukking desperaat was vir ‘n uitkoms.

 

Jesus se dissipels moes nie vir anti-christelike jakkalse val nie, al het hulle ook bonatuurlike tekens gedoen (v.24, 5, 11, 1Joh. 2:18, 4:1, Deut. 13:1 e.v.).  Juis daarom het Hy hulle voor die tyd gewaarsku (v.25).

 

Hy het by implikasie gesê dat die duiwel vals messiase en profete sou stuur om die uitverkorenes te mislei (v.24).  Hy sou egter onsuksesvol wees: “as dit moontlik was” (v.24).

 

Ware gelowiges weet dat Jesus nie in Sirië of Egipte kom nie (v.23, 26), maar dat sy wederkoms soos weerlig sal wees wat die ganse hemel laat ophelder (v.27).  Wanneer Hy weer kom sal dit in die ooste en die weste gesien word, selfs al is die aarde rond!

 

 1. Die verrotting (v.28)

Ek het in die wildtuin gesien hoe ‘n Berghaan (‘n soort arend) aan ‘n bok se karkas vreet.  Dit is ‘n welbekende feit dat roofarende en ander soort arende ook aan dooie diere aas.  Dit is dus nie net aasvoëls wat dit doen nie.

 

Die Griekse woord wat in v.28 met aasvoël vertaal word [aetos], beteken eintlik arend.  Aasvoël is ‘n afleiding, omdat Jesus van ‘n lyk of karkas praat.  Sy punt is dat Jerusalem die verrotte karkas is en die Romeine die arend wat dit kaal vreet.  Ek het reeds hierbo gewys dat die Romeine ‘n arend-embleem of Aquila met hulle saam gedra het.

 

Reeds in die Ou Testament vergelyk God sy volk se vyande met ‘n arend wat op hulle afpyl.  “Die HERE sal teen jou ‘n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos ‘n arend vlieg—’n nasie wie se taal jy nie verstaan nie” (Deut. 28:49).

 

“Soos ‘n arend skiet dit neer op die huis van die HERE! Omdat hulle my verbond oortree het en teen my wet gesondig het.” (Hos. 8:1).  “Van ver kom hulle aangevlieg net soos ‘n arend wat op sy prooi neerskiet!” (Hab. 1:8).

 

Die beeld van ‘n arend wat aan ‘n lyk vreet wys ook dat die Here die Jode vervloek het (v.28, Deut. 28:26, 1Kon. 14:11-13).  In sy genade sal Hy hulle in die toekoms vergewe en herstel (Rom. 11).

 

Hoe moet ons hierdie verse toepas as dit reeds in die verlede vervul is?  In die eerste plek hoef jy nie ‘n groot verdrukking in die toekoms te vrees nie.  Ek ken ‘n tannie wie se man dit so gevrees het dat hy nie kinders wou hê nie.

 

As jy hierdie lering tot sy logiese gevolg neem moet ons nie op Sondae en in ons stiltetye met ‘n verwagting vir die nasies bid nie, aangesien die Here ons buitendien nie gaan verhoor nie.

 

Ook wanneer ons die evangelie met die nasies deel, moet ons nie verwag dat hulle in groot getalle tot bekering sal kom nie.  Ons moenie ‘n herlewing verwag of daarvoor bid nie, maar die moderne cop out as ons leuse aanvaar: ‘Moet jouself nie oor die resultate bekommer nie; wees jy net getrou.’

 

Maar is getrouheid al wat die Here van ons verwag?  Het Hy ons beveel om net die evangelie-boodskap af te lewer en nie regtig om te gee of ons die teiken raakskiet of nie?

 

Of het Hy gesê ons moet die nasies dissipeleer en na Hom toe bring (28:19-20)?  Is dit nie sy begeerte dat hele nasies saam met hulle konings in aanbidding voor Hom moet buig nie (Ps. 86:9, Jes. 49:6-7)?

 

Ek het al genoeg vir jou gesê dat ek optimisties is oor die eindtyd.  Soos Spurgeon en Dawid glo ek nie dat dinge erger gaan word voordat die Here kom nie, maar beter.  In sy kommentaar op Ps. 86:9 het Spurgeon die volgende geskryf:

 

‘Dawid het nie geglo in die teorie wat sê dat die wêreld slegter en slegter sal word, en dat die huidige tydperk in algemene duisternis en afgodery sal eindig nie.  As ons party van ons profetiese broers se woorde moet glo, sal die son van hierdie wêreld in ‘n tienvoudige nag ondergaan.

 

‘Ons verwag dit glad nie, maar kyk uit vir die dag wanneer die inwoners van elke land geregtigheid sal leer, in die Verlosser sal glo, en U alleen sal aanbid, O God, en “U Naam sal eer.”

 

‘Die moderne idee het die kerk se ywer vir sending grootliks gedemp, en hoe gouer ons dit as onbybels bewys, hoe beter vir die saak van God.  Dit rym nie met profesie nie, verheerlik nie die Here nie, en inspireer die kerk ook nie met ywer nie.  Laat dit ver van ons af verdryf word.’[13]

 

Op grond van Matt. 24:15-28 is ek oortuig dat die groot verdrukking in die verlede lê en dat daar beter dae op die kerk wag.  As dit nie so was nie, moet ons soos die verwarde Tessalonisense wees en ons langtermyn visie laat vaar (2Tess. 3).  Ons kan by die huis sit en vir die donker dae voor Jesus se koms wag.

 

Ek hoef seker nie vir jou te sê dat ek sarkasties is nie?  Ek glo dat ons met verwagting na die kerk se blink toekoms en na Jesus se wederkoms kan uitsien.  Dít is die groot punt wat ek wil maak.  Maar daar is nog vier punte wat ek wil uitlig:

 

[a] Moenie so aan jou aardse besittings vashou dat jy dit nie kan los om die Here te volg nie (v.16-18).  Lot se vrou kon nie die wêreld los nie, maar het met verlange daarna teruggekyk (Gen. 19:26).  Moenie soos sy wees nie, maar kies wie jy wil dien: Jesus of die wêreld (Luk. 17:31-32)?  Jy kan nie beide dien nie (Jak. 4:4, 1Joh. 2:15).

 

[b] Die Here sal nie een van sy uitverkorenes laat wegval nie, maar seker maak dat Hy hulle tot die einde toe bewaar (v.22, 24, Joh. 10:28-29, Rom. 8:29-30, 33, 38-39, Ef. 1:13-14, Fil. 1:6, 2Tess. 2:13-14, 1Pet. 1:5).

 

[c] God en sy Woord is betroubaar.  Josefus wat dié dinge opgeteken het was nie ‘n gelowige nie, en tog het hy die Bybel se profesieë beaam.  Jy kan die Here en die Bybel vertrou.  As Hy iets sê doen Hy dit (v.25, Joh. 13:19).  Herinner Hom dan aan sy beloftes (Jes. 62:6-7).

 

[d] Hiper-preteriste glo dat Jesus nie weer kom nie, maar dat Hy reeds in 70 n.C. gekom het.[14]  Maar volgens v.23, 26-27 sal die wederkoms nie êrens in ‘n hoekie plaasvind nie; almal sal dit weet.  Moet dan nie vir hierdie mense se slim redenasies val en dink dat die wederkoms reeds gebeur het nie.

 

Maar moet ook nie só op die wederkoms fokus dat jy van die kruis vergeet nie.  Die wederkoms is die dak en mure wat op die fondasie van Jesus se kruisdood en opstanding gebou is.

 

Prakties beteken dit dat jy jou nie teen die nuus moet vaskyk, sodat jy alewig sê: ‘Die einde is naby’ nie.  Neem jou eerder voor om in niks anders te “roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld.” (Gal. 6:14).

 

[1] John MacArthur, The MacArthur Study Bible, note on Matt. 24:15

[2] In die volgende preek sal ek Dan. 9:24-27 uitlê.

[3] Flavius Josephus, The Wars of the Jews, Book 3, ch. 6, par. 2; Book 5, ch. 2, par. 1

[4] The Apology of Tertullian, ch. 16

[5] Wars, Book 6, ch. 6, par. 1

[6] Ibid., Book 4, ch. 9, par. 1-2; Eusebius of Cesarea, Ecclesiastical History, Book 3, par. 5; http://brackenhurstbaptist.co.za/the-144000-who-are-they/; Epiphanius of Salamis, Against Heresies (Panarion), XXIX.7

[7] Wars, Book 5, ch. 10, par. 3

[8] Ibid, Book 6, ch. 3, par. 4

[9] Ibid., Book 6, ch. 9, par. 3

[10] Ibid., Book 5, ch. 11, par. 1

[11] Ibid., Book 5, ch. 10, par. 5

[12] Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, Book 20, ch. 8, par. 6; Wars, Book 6, ch. 5, par. 2-3 & Book 2, ch. 13, par. 5

[13] Charles Spurgeon, The Treasury of David, note on Ps. 86:9, 1869-1885, Public Domain, http://www.e-sword.net

[14] Die siening wat ek glo is gedeelte-preterisme en is heeltemal behoudend.  Hiper-preterisme is ‘n dwaling wat die wederkoms, finale oordeel en opstanding van die dooies verwerp.

Tekens van die einde

The end is near

Ek het ‘n DVD gekyk waarin die prediker foto’s van hedendaagse oorloë, hongersnode, aardbewings, pessiektes, ens. wys en vir die mense sê dat dit Matt. 24:4-14 vervul.  Maar is dit wat Jesus in hierdie verse bedoel het?  Kom ons bekyk die teks, konteks en historiese agtergrond van nader.

 

 1. Vals messiase en profete (v.4-5, 11)

Alhoewel daar vandag nog vals messiase en profete is, het Jesus hier van die eerste eeu gepraat.  Hoe weet ons dit?  Volgens Luk. 21:6-7 was hierdie dinge voorlopers van die verwoesting van Jerusalem en die tempel in 70 n.C.

 

Verder het Jesus in v.34 gesê: “hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie.”  Hy het ook in v.4, 6, 9 vir die dissipels gesê dat húlle hierdie dinge sou deurmaak.

 

Baie tekste in die Nuwe Testament bevestig v.4-5, 11, en wys dat daar in die eerste eeu vals messiase en profete was (Hand. 13:6, 20:29-30, 2Kor. 11:13, Gal. 2:4, 1Tim. 4:1-2, 2Pet. 2:1-2, 1Joh. 2:18, 4:1, Op. 2:2).  Josefus (37-100 n.C.) beaam dat daar baie vals profete in hierdie tyd aktief was.[1]

 

Jesus gaan so ver as om te sê dat die vals messiase hulleself die God van Eks. 3:14 (EK IS) sou noem: ‘Want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek!’ (Mark. 13:6, Gk. egō eimi beteken ‘EK IS’].

 

Dit het inderdaad gebeur.  In Hand. 8:9-11 praat Lukas van Simon die towenaar wat mense mislei het.  Baie van die vroeë kerkvaders het gesê dat hy homself as God, die Messias, die Woord van God, die Trooster, die Almagtige, die Seun van God en die skepper van die engele beskou het.[2]

 

Daar was ook ‘n sekere Dositheus wat gesê het dat hy die Messias en Profeet van Deut. 18:18 is.[3]  Blykbaar was hy Simon die Towenaar se leermeester.[4]

 

 1. Oorloë (v.6-7)

Daar was nog altyd oorloë in die geskiedenis.  Maar persoonlik dink ek nie dat die twee Wêreld Oorloë van die 20ste eeu ‘n vervulling van Matt. 24:6-7 is nie.  Die oorloë in hierdie verse sou voor die verwoesting van die Jerusalem-tempel in 70 n.C. plaasvind (v.2-3).  Kom ek skets vir jou die agtergrond.

 

Tussen 17 v.C. en die middel van die eerste eeu n.C., het die Romeinse Ryk ‘n tyd van vrede beleef.  Hulle het dit die Pax Romana genoem.[5]  Maar in 68-69 n.C. was daar groot onstuimighede.

 

Binne ‘n jaar was daar vier Romeinse keisers.[6]  Dinge het so erg geraak dat die Ryk amper tot ‘n val gekom het.[7]  Die Romeinse geskiedkundige Tacitus (55-117 n.C.) sê dat verskeie provinsies in opstand was en van die Ryk probeer wegbreek het.[8]

 

Dwarsoor die Ryk was daar oorloë waarin koninkryke en nasies teen mekaar geveg het: Germanië (Duitsland), Thracië (op die grens van Bulgarye, Griekeland en Turkye), Noord-Afrika, Gallië (Frankryk), Brittanje, Armenië, Judea en meer (v.6-7).[9]

 

Volgens God se soewereine raadsplan móés hierdie dinge gebeur, maar dit was nog nie die einde van die tempel met sy priesters en offersisteem nie (v.6).  Die dissipels moes hulle dus nie hieroor ontstel nie (v.6).

 

 1. Hongersnode en pessiektes (v.7)

Net soos wat iemand se skaduwee hom volg, volg hongersnood op oorloë, en pessiektes op hongersnood (v.7, Luk. 21:11).  Tydens Claudius (41-54 n.C.) se heerskappy was daar ‘n wêreldwye hongersnood (Hand. 11:28).

 

Verskeie antieke skrywers beskryf sulke hongersnode.[10]  In Jerusalem het mense bv. van die honger gesterf.[11]  Tydens die Joodse oorlog is mense oopgesny en het hulle hulle arms in mekaar se kele afgedruk om kos te kry; ma’s het hulle eie kinders geëet.[12]  So is die vervloeking van Deut. 28:52-61 vervul.

 

Maar dit was nie net die Jode wat van die honger en pessiektes gesterf het nie.  Volgens Suetonius (70-160 n.C.) het 30 000 mense gedurende een herfsseisoen a.g.v. ‘n pessiekte in Rome gesterf.[13]  Tacitus vertel hoe die bevolking byna uitgesterf het: ‘The houses were full of corpses, and the streets of funerals.’[14]

 

 1. Aardbewings (v.7-8)

Die aardbewings gedurende hierdie tyd was so erg, wyd-verspreid en aanhoudend, dat Charles John Ellicott in die 1800’s gesê het: ‘Daar was seker nog nooit ‘n periode in die wêreld se geskiedenis wat so deur aardbewings gekenmerk is, soos die tyd tussen Jesus se kruisdood en die verwoesting van Jerusalem nie.’[15]

 

Antieke skrywers praat van aardbewings in Kreta, Rome, Apamea, Frigië, Smirna, Milete, Chios, Samos, Laodisea, Hiërapolis, Kolosse, Campanië, Rome, Judea, Pompeii, Asië (Wes-Turkye), Agaje, Sirië en Macedonië.[16]  Daar was ook geweldige skuddings tydens die heerskappye van keisers Caligula (37-41 n.C.) en Claudius (41-54 n.C.).[17]

 

Maar volgens v.8 was hierdie dinge nie die eintlike tekens van die einde nie, maar die geboorte pyne wat op beter dinge sou uitloop.  Met die verwoesting van die tempel sou die baba (die kerk) van die ma (Israel) geskei word.

 

Die Christelike geloof sou nie meer met Judaïsme verwar word nie.  Met die verwoesting van die Jerusalemse tempel het die ou verbond finaal tot ‘n einde gekom, en sou die nuwe verbond en tempel soos ‘n paal bo water uitstaan (Heb. 8:13, 10:9).  Ek sal hierop uitbrei as ek by die toepassing kom.

 

 1. Vervolging (v.9-10)

Tussen 64 en 68 n.C. het keiser Nero die Christene vervolg.[18]  Hy het gesê dat hulle die mensdom haat.  Hy het sommige van hulle laat kruisig, terwyl hy ander in dierevelle toegewerk en vir die honde gegooi het.  Hy het party van hulle met pik gesmeer en aan die brand gesteek om sy gaste te vermaak.[19]

 

Jesus het dit voorspel: “Dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak; en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my Naam.” (v.9).

 

In 10:18 en Mark. 13:9 sê Jesus dat hulle in die sinagoges geslaan sal word.  Dit impliseer dat hulle nie net deur die Romeine vervolg sou word nie, maar ook deur die Jode.

 

Baie tekste in die Nuwe Testament wys dat die Jode en heidene God se kinders vervolg het (23:34, Hand. 4:3, 5:40, 7:54-8:3, 9:1, 12:1-2, 14:5, 19, 16:22-24, 21:30-31, 1Tess. 2:14-16, 2Tim. 2:9, Op. 1:9, 2:9-10, 3:13, ens.).  Sommige belydende Christene het onder die druk toegegee en vir Jesus verloën (v.10, Hand. 20:29-30, 2Tim. 1:15).  Party van hulle het hulle familie en vriende aan die vervolgers oorgelewer (v.10, 10:21, Mark. 13:12, Luk. 21:16-17).  Tacitus sê: ‘Nero het belydende Christene gearresteer, en deur húlle inligting baie ander veroordeel.’[20]

 

 1. Afvalligheid (v.12-13)

Josefus vertel hoe die Jode barbaars geraak het.  Hulle het hulleself aan rowery, moorde, homoseksuele dade, wetteloosheid, wanorde, en die ergste denkbare booshede oorgegee.

 

Hulle het mense se huise geplunder, hulle met die swaard deurboor, vroue verkrag, en hulleself met vroulike grimering en klere versier.[21]  Sulke booshede het ook in die res van die wêreld plaasgevind.[22]

 

Die toenemende goddeloosheid het gemaak dat belydende Christene daaraan gewoond raak, en in hulle liefde vir die Here verkoel (v.12, 2Tim. 3:1-9, Op. 2:4).  Hulle vrees vir vervolging sou ook daartoe lei dat hulle nie meer so vurig vir die Here getuig het nie, maar Hom verloën het (v.10, 12).

 

Dié wat dit gedoen het, het gewys dat hulle nie aan Jesus behoort het nie (Heb. 3:14, 1Joh. 2:19).  “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (v.13, vgl. 10:22, Luk. 21:19).

 

 1. Die evangelie aan die nasies (v.14)

In 2005 het ‘n ouer leraar vir my gesê dat v.14 in die eerste eeu vervul is.  Ek het met hom gestry, maar het intussen besef dat hy reg was.  Die vers sê: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” (v.14).

 

Die Griekse woord vir wêreld [oikoumenē] verwys soms na die Romeinse Ryk, en nie na die hele planeet nie.  Die volgende verse wys dit.  “En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld [Gk. oikoumenē] ingeskryf moes word.” (Luk. 2:1).

 

“Agabus het…deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar ‘n groot hongersnood oor die hele wêreld [Gk. oikoumenē] sou kom, wat ook gekom het onder keiser Claudius.” (Hand. 11:18).

 

“ons het gevind dat hierdie man [Paulus] ‘n pes is en ‘n verwekker van oproer onder al die Jode in die wêreld [Gk. oikoumenē] en ‘n voorman van die sekte van die Nasaréners” (Hand. 24:5).

 

Volgens Jesus moes die nasies wat in v.9 die dissipels gehaat het, die evangelie hoor [v.14, Gk. ethnos].  In die konteks verwys die nasies nie na Paraguay en Japan nie, maar na al die nasies van die Romeinse Ryk.

 

 • “En daar het in Jerusalem Jode gewoon…uit elke nasie wat onder die hemel is.” (Hand. 2:5).
 • Ek dank my God “dat julle geloof verkondig word in die hele wêreld.” (Rom. 1:8).
 • “Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde.” (Rom. 10:18).
 • 16:26 sê dat die evangelie “bekend gemaak is onder al die heidene [Gk. ethnos]…”
 • 1:5-6 sê dat “die evangelie…die hele wêreld bereik het”. Paulus sê ook dat “die evangelie…verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel” (Kol. 1:23).

 

‘As die evangelie die nasies van die antieke wêreld bereik het sal die einde kom,’ is wat Jesus in v.14 bedoel het.  Die einde verwys na die einde van die tempel of die Ou Testamentiese era.  Dit gaan nie hier oor die einde van die wêreld nie.

 

Hoe moet ons Matt. 24:4-14 op onsself toepas?

 

[a] Moenie bang wees as jy van vals messiase, oorloë, pessiektes, ens. hoor nie.  Volgens Jesus is hierdie dinge nie tekens van die einde nie – wat jou siening van die einde ook al is – maar van die begin (v.8).

 

[b] Ek het hierbo gesê dat v.4-14 die geboortepyne is, en dat dit op beter dinge sou uitloop.  Hoe het dit gebeur?  Toe die Jode die evangelie verwerp, het die heidene dit ontvang en tot bekering gekom (Luk. 20:16, Hand. 13:46-49, 18:5-8, 28:28).

 

“[Deur die Jode se] val het die saligheid tot die heidene gekom” (Rom. 11:11).  Paulus het die bal aan die rol gesit, en reeds in die 2de eeu n.C. kon Justinus die Martelaar (100-165 n.C.) vir ‘n Jood sê: ‘there is not one single race of men, whether barbarians, or Greeks, or whatever they may be called…among whom prayers and giving of thanks are not offered through the name of the crucified Jesus.’[23]

 

‘n Paar dekades na hom het die kerkvader Tertullianus (c. 160-225 n.C.) vir die heidene gesê: ‘We are but of yesterday, and yet we already fill your cities, islands, camps, your palace, senate and forum; we have left to you only your temples’.[24]

 

Teen die einde van die 2de eeu en die middel van die 3de eeu n.C. was die kerk gevestig in Noord-Afrika, die suide van Spanje, Italië, Frankryk, Brittanje, Persië (Irak en Iran), Armenië en Indië.  In 325 n.C. het die helfte van die mense in Wes-Turkye, Armenië en Thracië die Christelike geloof bely.

 

In Sirië, Egipte, Griekeland, die sentrale deel van Noord-Afrika, Spanje, Rome en die suide van Italië, het Christenskap die dominante godsdiens geword.  Tussen die 4de en 6de eeu het Patrick en Columba die evangelie aan die Iere en Skotte verkondig.

 

Na ‘n tyd van geestelike duisternis, het die hervormers die suiwer evangelie in Europa verkondig.  Baie mense het tot bekering gekom.[25]  In die 15de en 16de eeu het die kerk vervolging beleef, maar het die Puriteine mense met die evangelie beïnvloed.

 

Die 1700’s en 1800’s was ‘n tyd van herlewings.  Met enkele onderbrekings het dit vir omtrent 100 jaar aangehou.[26]  A.g.v. die herlewings het die moderne sending beweging in die laat 1700’s onder William Carey ontstaan.  Baie sendelinge het gevolg, sodat die evangelie vandag in die meeste lande op aarde verkondig word.

 

En dan praat ek nie eers van die ooste nie.  Ek weet so te niks van die Here se werk in ‘n land soos China nie.  Ek is seker dat daar wonderlike stories oor die verspreiding van die evangelie is.

 

Maar die taak is nog nie voltooi nie.  Die nasies in Paulus se tyd het nou wel die evangelie gehoor (v.14), maar in gehoorsaamheid aan Jesus se opdrag moet ons dit aan die res van die wêreld verkondig (28:19).

 

[c] Soos die mense in v.12 kan ons maklik aan die samelewing se sonde gewoond raak: moord, aborsie, oneerlikheid, korrupsie, disrespek vir gesag, seks voor die huwelik, homoseksualiteit, ens.  Moenie toelaat dat die wêreld jou infiltreer, sodat jy dit bo Jesus kies nie (v.12, Rom. 12:2, 2Tim. 4:10, Jak. 4:4, 1Joh. 2:15).  Vermy en bestraf dit liewer (Ef. 5:11).

 

[d] Dit is maklik om te sê dat jy ‘n Christen is as dinge met jou goed gaan.  Maar sal jy die evangelie glo as die regering ‘n geweer teen jou kop druk en sê jy moet die Here verloën (v.10)?

 

Sal jy in Jesus glo totdat jy jou asem uitblaas (v.13)?  Jy kan dit nie bekostig om terug te sit omdat v.4-14 al gebeur het nie.  Is jy gereed om die Here te ontmoet (24:42-51, 25:13)?

 

Sal jy by Hom wees as jy hierdie week geskiet word of ‘n hartaanval kry?  Sal jy die oordeelsdag slaag as Hy kom en die nasies voor sy hof daag (25:31-46)?

 

Dit is tog wat saak maak.  Die Here gaan nie vir jou vra of jy John MacArthur, R.C. Sproul of William Hendriksen se siening van Matt. 24 gevolg het nie.  ‘Het jy jou van jou sonde bekeer en in my Seun geglo?’ is die vraag wat Hy aan jou gaan stel.

 

[1] Flavius Josephus, The Wars of the Jews, Book 6, ch. 5, par. 2-3; Book 2, ch. 13, par. 5.  Sien ook The Antiquities of the Jews, Book 20, ch. 8, par. 6. deur dieselfde outeur.

[2] Justin Martyr (100-165 n.C.), First Apology, 26.  Hippolytus (170-235 n.C.), On the End of the World, 9.  Jerome (347-420 n.C.), aangehaal in Marcellus Kik, An Eschatology of Victory, P&R Publishing, Phillipsburg: New Jersey, 1971, p. 92.  Ireneus (130-202 n.C.), aangehaal in Kik, Ibid.

[3] Kenneth Gentry, Perilous Times, Covenant Media Press, Texarkana: AR, 1999, p. 47

[4] Ibid., p. 47 n. 36

[5] Ibid., p. 48

[6] William Hendriksen, New Testament Commentary: Matthew, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Sctoland, 1973, p. 852

[7] Gentry, p. 48

[8] Ibid., p. 49 n. 44

[9] Keith Mathison, Postmillennialism: An Eschatology of Hope, P&R Publishing, Phillipsburg: New Jersey, 1999, p. 112

[10] Gentry, pp. 49-50

[11] Antiquities, Book 20, ch. 2, par. 5

[12] Wars, Book 5, ch. 10, par. 2-5

[13] Gentry, p. 50

[14] Annals of Tacitus, ch. 16, par. 13, aangehaal in Ibid.

[15] Aangehaal en vry vertaal uit Gentry, Ibid.

[16] Mathison, Ibid.; Gentry, Ibid.; Wars, Book 4, ch. 4, par. 5

[17] Gentry, Ibid.

[18] Gentry, p. 52

[19] Steve Gregg, Revelation: Four Views – A Parallel Commentary, Thomas Nelson, Nashville, 1997, 2013, pp. 344, 346

[20] Vry vertaal uit Gentry, p. 53

[21] Wars, Book 4, ch. 3, par. 2; ch. 6, par. 3; ch. 9, par. 10

[22] Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, Zondervan, Grand Rapids: Michigan, 2001, 2004

[23] Tertullian, Diologue with Trypho, ch. 117

[24] John Jefferson Davis, Christ’s Victorious Kingdom: Postmillennialism Reconsidered, Audubon Press, Laurel: MS, 2006 (1986, Baker Book House Company), p. 68

[25] Ibid., pp. 67-69, 72, 76-79

[26] [a] Iain Murray, Revival & Revivalism, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1994.  [b] Iain Murray, The Puritan Hope, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1971.  [c] Iain Murray, Jonathan Edwards, A New Biography, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1987.  [d] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol. 1, The Banner of Truth Trust, Edinburgh: Scotland, 1970.