‘n Man na God se hart

Man after God's own heart

Toe ek op hoërskool was moes jy rugby speel en ‘n meisie hê om ‘n man te wees.  As jy in die koor gesing het of tik geneem het, was jy ‘n sissie (die koor gedeelte het verander toe ek in gr. 10 kom).  As jy ‘n student op universiteit is moet jy immoreel wees en drink om ‘n man te wees.  As jy in die sekulêre sektor werk is die kar wat jy ry, op watse landgoed [Eng. estate] jy bly, hoeveel jy drink en of jy ‘n vakansie huis het, deel van wat dit beteken om ‘n man te wees.

 

Volgens die Bybel gaan manlikheid oor iemand se karakter, en nie oor hoe sterk, sportief, aantreklik, onemosioneel of macho jy is nie.  Dawid is ‘n goeie voorbeeld van wat dit beteken om ‘n man te wees.  Volgens 1Sam. 13:14 en Hand. 13:22 was hy ‘n man na God se hart.  Sy naam kom meer as 1100 keer in die Bybel voor (meer as Moses en Abraham s’n saam).  Volgens Rom. 15:4 en 1Kor. 10:11 is dit opgeteken dat ons daaruit kan leer.

 

Wat is positiewe en negatiewe karaktertrekke uit Dawid se lewe, en wat moet ons daaruit leer?

 

Wees toegewyd

Het jy al die plakker gesien wat sê:  ‘Real men follow Jesus’?  Dis waar.  Dawid, die man na God se hart, het die Here gevolg en ‘n in noue verhouding met Hom geleef.  Sy toewyding het soos volg gelyk:

 

[1] Hy het in God geglo; hy is een van die Bybel se geloofshelde (Heb. 11:32).  Sy geloof was nie bloot ‘n intellektuele belydenis van God se bestaan nie, maar ‘n persoonlike verhouding met Hom.  Om in die volle sin van die woord man te wees, moet jy ‘n persoonlike verhouding met Jesus hê.  Hy is immers die volmaakte Man na wie se beeld ons gevorm moet word (Rom. 8:29, 2Kor. 3:18).  Hoe meet jy op?  Staan jy in ‘n lewende en persoonlike verhouding met Hom; is jy ‘n regte man?

 

[2] Hy was ‘n man van gebed.  Volgens Ps. 5:3-4 het hy elke oggend met die Here gepraat.  In tye van beproewing het hy drie keer per dag gebid (Ps. 55:18).  Die meeste van sy Psalms is gebede en sê vir ons hoe sy gebede geklink het.

 

 • Hy was dors vir God en het sy gedagtes met Hom gevul, totdat hy nie anders kon as om Hom te prys nie (Ps. 63:2-7). Lofprysing was deel van sy lewe (bv. Ps. 139, 145).  Uit 150 Psalms het hy 75 geskryf (vgl. die Psalms se opskrifte, Hand. 4:25 en Heb. 4:7).
 • Sonde belydenis was deel van sy gebede. Hy het egbreuk en moord gepleeg (2Sam. 11), en in sy militêre sukses geroem (2Sam. 24).  Maar hy het ook berou gehad, hom bekeer, die Here om vergifnis gesmeek, en die pynlike gevolge van sy sonde gedra (2Sam. 12, 24, Ps. 32, 38, 51).
 • Hy het die Here in sy gebede gedank (2Sam. 22, Ps. 23, 103). Hy was nie soos baie Suid-Afrikaners wat vir reën bid, maar nalaat om dankie te sê wanneer die Here hulle gebede beantwoord nie.
 • Hy het sy behoeftes voor die Here gebring en erken dat hy Hom nodig het (Ps. 141, 143). Hy was nie soos die wêreld wat dink dat dit ‘n teken van swakheid is om te erken jy het hulp nodig nie.  Voordat Dawid ‘n skuif gemaak het, het hy God se hulp gevra (1Sam. 23:2-4, 9-12, 30:7-8, 2Sam. 2:1, 5:19, 23-25).

 

Dawid was soos Jesus, Paulus en Martin Holdt wat baie gebid het.  Hy was nie soos baie mans wat sê dat hulle Christene is, maar nie eers 2 minute per dag bid nie.  Ek wil jou uitdaag om ‘n regte man te wees en meer te bid.  Vra die Here om jou met selfdissipline te help.  Jare gelede het iemand my met konstantheid gehelp.  ‘Selfs as jy verslaap het is dit beter om vir ‘n kort rukkie te bid as wat jy glad nie bid nie,’ is wat hy gesê het.  ‘En as jy konstantheid geleer het, kan jy aan die tyd werk.’

 

Bid soos Dawid.  Begin met lofprysing:  prys die Here vir wie Hy is.  Bely ook jou sonde.  Moenie dat dit soos vuil skottelgoed ophoop nie, maar bely dit elke dag (Matt. 6:12).  Sê dankie dat die Here jou gered het, asook vir wat Hy in jou lewe doen (sy daaglikse sorg, beskerming, genade, ens.).  Lê ook jou en ander mense se behoeftes aan sy voete neer.  Erken dat jy Hom nodig het, en dat jy nie sonder Hom kan lewe nie (Joh. 15:5, Hand. 17:25).

 

[3] Hy het die Woord liefgehad.  Ps. 19:8-15 wys dat dit sy lewe was.  Hy het dit nie net geken nie, maar gedoen (1 Kon. 3:14, Hand. 13:22).  Met sy hele hart was hy getrou, regverdig, opreg, en ‘n man van integriteit  (2Sam. 8:15, 1Kon. 3:6).  Sý lewe was die standaard waarvolgens God ander konings se gehoorsaamheid gemeet het (1Kon. 9:4, 11:4, 6, 34, 14:8, 15:3, 5, 11, 2Kon. 14:3, 16:2, 18:3, 22:2, 2Kron. 17:3).

 

Om soos Dawid te lewe moet jy daarna streef om die Skrif beter te ken en te doen.  Wees uiterlik netjies, maar werk ook daaraan om innerlik ‘n man van karakter te wees.  God kyk immers meer na die hart as na jou uiterlike voorkoms (1Sam. 16:7, 12, 18).  Koop vir jou ‘n ESV Study Bible, kry ‘n Bybellees program op die internet, en laai tonne van Stuart Olyott, John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, Voddie Baucham, D.A. Carson, Conrad Mbewe se preke af.  Maak ook seker dat jy goeie boeke lees:  Martyn-Lloyd Jones, Charles Spurgeon, Iain Murray, Randy Alcorn, Jerry Bridges, Paul Tripp en meer.

 

[4] Hy het God se huis en sy mense liefgehad.  Hy wou in die tempel wees om die Here saam met ander gelowiges te prys (Ps. 16:3, 23:6, 26:8, 27:4, 122:1).  A.g.v. sy groot liefde vir God se huis, het hy mildelik daartoe bygedra (1Kron. 22:14, 29:2, 4).

 

Is jy soos Dawid?  Is Christus en sy gemeente jou lewe?  Is jy gereeld by die gemeentelike samekomste, omdat jy die Here saam met jou broers en susters wil aanbid (Heb. 10:24-25)?  Gee jy vir God se werk en vir die uitbreiding van sy Koninkryk in Tembisa, Peru, Zimbabwe en op ander plekke?

 

Wees dapper

Wat is die verbod wat die meeste in die Bybel voorkom?  Moenie bang wees nie.  Wees dapper.  Om dapper te wees beteken nie dat daar geen vrese in jou lewe is nie, maar dat jy hulle oorkom.  Jy is nie so dom dat jy die gevaar uitsoek nie, maar wanneer dit oor jou pad kom vertrou jy die Here om jou te help.  Dit is wat dapperheid beteken.

 

Dawid was so:  “…’n dapper held en ‘n krysman… en die Here is met hom.” (1Sam. 16:18).  Toe almal Goliat gevrees het, het Dawid sy slingervel gevat en die gewapende reus doodgemaak (1Sam. 17:48-51).  Hy was dapper, omdat hy geweet het die Here is met hom (1Sam. 18:14, 28, 2Sam. 5:10, 8:6, 14).

 

As jy gered is en jou sonde vergewe is, is die Here met jou (Matt. 1:23, 28:20, Heb. 13:5).  Dus hoef jy nie bang te wees nie.  Met God se krag en die vlymskerp swaard van sy Woord, kan jy die sterkste vyande in jou lewe doodmaak:  onsekerheid oor jou en jou gesin se toekoms, vrees vir die dood, Satan se versoekings om onrein te wees, ongedissiplineerde gedagtes, sondige gewoontes soos dronkenskap en pornografie, ‘n los tong, finansiële stres, passiewe geestelike leierskap in jou huis, vrees vir verwerping, ens.

 

Dalk het die duiwel, jou eie sonde en jou omstandighede jou teen die grond geslaan.  Moenie bly lê, of in ‘n hoek sit en jouself bejammer nie.  Staan op.  Vra die Here om jou te help.  Tel jou swaard op en stry die goeie stryd.

 

 • “die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.” (Gen. 4:7).
 • “wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here.” (Rom. 12:11).
 • “Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie; ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.” (1Kor. 9:26-27).
 • “Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied.” (1Kor. 16:13-14).
 • “oefen jou in die godsaligheid” (1Tim. 4:7).
 • “Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag ná die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe…” (1Tim. 6:11-12).
 • “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.” (2Tim. 1:7).
 • “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2Tim. 4:7).
 • “onthou [julle] van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel” (1Pet. 2:11).

 

Moenie soos ‘n bangbroek van jou moeilike omstandighede af wegvlug, of vir beter dae wag nie.  Wees ‘n man.  Staan op.  Ruk jouself reg.  Skud die stof van jou klere af.  Moenie bang wees vir ‘n bietjie seerkry nie.  As mans deur die geskiedenis vir hulle vryheid geveg het, kan jy sekerlik jou swaard optel en vir jou Koning, sy eer en sy Koninkryk veg.  As jy dapper is sal jy ander beïnvloed om in jou voetspore te volg (2Sam. 21:22, 23:8-39).

 

Wees sagmoedig

Dit is maklik om ander mense te beheer, maar moeilik om jouself te beheer.  ‘n Sagmoedige man is iemand wat geleer het om homself te beheer.  Sy sagmoedigheid is nie ‘n teken van swakheid nie, maar van sterkte.  Hy is soos ‘n olifant wat dik stompe met sy slurp kan optel, maar dit gebruik om ‘n fyn blaartjie te pluk; hy is soos ‘n gimnas wat sy krag beheer om stadig in ‘n Maltese kruis in te sak.

 

Jesus en Moses was so (Matt. 11:29, 12:20, 2Kor. 10:1, Num. 12:3).  Dawid ook.  Toe Simeï hom vloek en Saul hom vervolg, het hy hulle nie teruggekry nie.  Hy het dit in die Here se hande gelos om wraak te neem (1Sam. 24, 26, 2Sam. 16, Rom. 12:19).[1]

 

Ons moet so wees.  Wees sagmoedig met jou vrou en kinders (1Pet. 3:7, Ef. 5:25, 29, Kol. 3:19).  Moenie so streng wees dat jou vrou bang is om haar opinie te gee, of jou kinders vrees jy sal uitvind hulle het ‘n toets gedruip nie.  Dalk is jy té streng en moet jy leer om meer sagmoedig te wees.  As jou vrou of kinders gesondig het, moet jy hulle nie verkleineer nie maar met ‘n sagmoedige gesindheid reghelp, en onthou dat jy self ook God se genade nodig het (Gal. 6:1-2).

 

Wees nederig

In een van my vrou se beradingklasse het die dosent gesê:  ‘Mans, niks is belangriker in jou huwelik as nederigheid nie.’  Ons sien dit miskien nie in Dawid se huwelik nie, maar in sy lewe is dit duidelik sigbaar.  In 1Sam. 25:32, 34-35 het hy bv. ‘n vrou se raad gevolg en nie gedink hy weet alles nie.  Sommige mans dink dat dit benede hulle is om so iets te doen.  Maar die man wat homself verneder om sy vrou se insette te vra, is beter af as die man wat dink dat hy haar nie nodig het nie (Gen. 2:18).

 

Dawid was ook nederig genoeg om sy vyande lief te hê en te vergewe.  Hy het vir Simeï vergewe (2Sam. 16, 19).  Hy het getreur toe Saul en Absalom – sy vyande – dood is (2Sam. 1, 18).  Beide Abner en Isboset was aan Saul se kant.  Maar toe hulle dood is, was Dawid hartseer en het hy hulle moordenaars bestraf (2Sam. 3-4).

 

Sal Dawid sy vyande liefhê en vergewe, en kan jy nie eers met jou vrou oor die weg kom nie?  Dit wys iets van die hoogmoed wat daar nog in jou hart is.  Jy dink te veel van jouself.  As jy nederig was sou dit jou nie so gepla het dat mense nie volgens jóú pype dans nie.  Maar nou raak jy kwaad en baklei jy, omdat jy vir jouself te belangrik is (Jak. 4:1-2).  Jy kan dit nie glo dat jou vrou so arrogant is om jóú wil te kruis nie.  ‘Hoekom wil sy altyd dinge op háár manier gedoen hê?’ wonder jy.  Jy kom nie eers agter dat jy kwaad is, omdat sy nie dinge op jóú manier wil doen nie.

 

Dit sal help as jy jouself weer aan God se heiligheid meet, sodat jy kan sien jy is glad nie so belangrik soos wat jy dink nie.  ‘n Nederige man sal nie dink dat hy te goed is om ‘n ‘vrou se werk’ te doen nie.  Hy sal sy vrou help en die kind se doek ruil, skottelgoed was, die huis opruim, die kinders oppas, ‘n siek kind dokter, kruideniers koop, ens.  Om ‘n leier te wees moet jy nederig wees en soos Jesus dien (Matt. 20:25-28).

 

Iemand wat regtig nederig is sal dit nie agterkom nie, maar erken dat hy baie hoogmoedig is.  Omdat hy dit besef, sal hy soos Dawid wees toe hy in sy militêre sukses geroem het:  hy het hom bekeer en vir die Here gevra om hom te vergewe (2Sam. 24).

 

Wees rein

Toe ek laas week vir die vroue gepreek het, het ek my vrou iets oor die onderwerp gevra.  ‘Kyk op Cosmopolitan se webblad,’ het sy gesê.  ‘As jy die teenoorgestelde sê sal jy reg wees.’

 

Wanneer dit by seksuele reinheid kom is dit ook so.  Om te weet wat jy moet doen, moet jy 2Sam. 11 lees (Dawid se egbreuk met Batseba) en die teenoorgestelde doen.  Eintlik het Dawid se sonde nie hier begin nie.  Die Here het al in Deut. 17:17 gesê dat die koning nie baie vroue moet hê nie, maar Dawid was ongehoorsaam (2Sam. 3:2-5, 5:13-16).  Sy huwelike met al hierdie vroue het ook gemaak dat hy nie eintlik ‘n verhouding met sy kinders gehad het nie (bv. Amnon en Absalom).

 

Al was hy dan ‘n man na God se hart, is sy gesinslewe nie juis die beste voorbeeld om na te volg nie.  Sy sonde met Batseba moet veral vir ons ‘n waarskuwing wees.  Manne, ek weet dat dit partykeer ‘n stryd is om jou begeertes in toom te hou.  Maar jy is nie hulpeloos nie.  As jy volgende stappe toepas, kán jy rein wees.

 

[1] Glo dat Jesus se kruisdood en opstanding genoeg is om jou sonde te oorkom (1Kor. 6:11, 9-10, Tit. 2:11-12).  Moet dit nie net weet nie, maar glo in Hom.

 

[2] Aanvaar persoonlike verantwoordelikheid.  Moenie sê dat pornografie ‘n siekte in jou brein is nie.  As jy saam met jou meisie slaap, is dit nie omdat jy uit ‘n gebroke huisgesin kom nie.  Jy kan nie jou egbreuk of emosionele gehegtheid aan jou sekretaresse op jou vrou blameer nie.  Ek sê nie dat jou vrou onskuldig is nie, maar moenie soos Adam die skuld van jouself wil afskuif en dink jy gaan daarmee wegkom nie (Gen. 3:12).  Erken eerder saam met Dawid dat dit jou eie skuld is, en dat jy teen die Here gesondig het (Ps. 32, 51).  Totdat jy dít nie doen nie, kan jy nie vergewe word nie (1Joh. 1:9).

 

[3] Bid baie vir die Heilige Gees se hulp (Luk. 11:13, Rom. 8:13).

 

[4] Memoriseer gepaste Bybelverse en gebruik dit wanneer jy versoek word (Ps. 119:11, Ef. 6:17).  As jy jou gedagtes met goeie dinge vul, sal dit die vuil dinge uitsuiwer (Rom. 12:2, Fil. 4:8).

 

[5] Vra jou vrou en ‘n betroubare Christen-vriend om vir jou te bid en jou aanspreeklik te hou.

 

[6] Onthou dat jy saam met Christus begrawe is, en dat jy as ‘n nuwe mens saam met Hom opgewek is – jy hóéf nie te sondig nie (Rom. 6:3-4, 11-14, 2Kor. 5:17).

 

[7] Herinner jouself aan die erns van sonde en aan die rykdom van God se vergifnis as jy die nagmaal gebruik.

 

[8] Maak ‘n skoon breek in sondige verhoudings (Spr. 5:8).  Raak ontslae van jou TV, die internet, jou selfoon, ens. as dit jou versoek om onrein te wees (Matt. 5:28-29, Rom. 13:14).

 

[9] Onthou dat mense wat in seksuele sonde volhard, hel toe gaan (1Kor. 6:9-10, Op. 21:8).

 

[10] Moenie ledig wees nie – dit is hoe Dawid geval het (2Sam. 11:1-2).

 

[11] Neem Num. 32:23 en Luk. 12:2 ernstig op:  “…weet dan dat julle sonde julle sal uitvind … En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.”

 

[12] Trou as jy enkel is.  Dit sal nie al jou probleme oplos nie, maar dit is ‘n oplossing (1Kor. 7:2, 9, 1 Tess. 4:4).

 

[13] Werk hard aan jou huwelik.  Jou vrou is soos ‘n plant wat tyd en aandag nodig het.  As jy haar afskeep moet jy nie verbaas wees dat jou huwelik soos ‘n verlepte plant lyk nie.  “In enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praatjies is net tot gebrek.” (Spr. 14:23).

 

Moet dan nie net dat jou vrou nr. 1 in jou lewe is nie; wys dit.  Hou op om jou kinders, vriende, familie, kerk, werk, en stokperdjies bo haar te stel.  Maak tyd om met haar te gesels en nie net om saam met haar te slaap nie.

 

[14] Moet jouself nie seksueel uithonger nie, maar geniet jou vrou as jy getroud is (1Kor. 7:3-5).

 

[15] Wellus is die saad waaruit die onkruid van egbreuk en pornografie groei (Matt. 5:27-28, Jak. 1:14-15).  Roei die saad uit en moenie net bossies uittrek nie.

 

[16] Lees The Purity Principle van Randy Alcorn.

 

[17] Vroue, help asb. julle broers in die Here.  Moenie so aantrek dat jy hulle versoek nie (Matt. 18:7, 1Tim. 2:9).

 

Ek glo jy het agtergekom dat Dawid ‘n goeie voorbeeld is, maar dat hy nie die perfekte voorbeeld is nie.  Hy is immers nie die Messias nie, maar ‘n sterflike mens soos ons (Hand. 2:29).  Die 15 helde wie se potlood sketse in my studeerkamer hang is ook nie volmaak nie.

 

Daar is net een volmaakte Verlosser en voorbeeld:  die seun van Dawid, Jesus Christus.  Behoort jy aan Hom?  “Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (1Joh. 2:6).  Uiteindelik is Jesus, nie Dawid nie, die Man na God se hart:  “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  Luister na Hom!” (Matt. 17:5).

[1] Dawid het een keer besluit om wraak te neem.  Nadat hy goed was vir Nabal, het die dwaas hom kwaad aangedoen:  stank vir dank (1Sam. 25).  Dawid het besluit om hom dood te maak, maar terwyl hy oppad was het die Here Nabal se vrou na hom toe gestuur.  Sy het hom afgeraai en gesê dat die Here met Nabal sal afreken.  Dawid was dankbaar Abigail hom gekeer het.  Hy het haar raad gevolg en nié wraak geneem nie.  Tien dae later het die Here vir Nabal doodgemaak.

Wie sê dat Jesus die Seun van God is?

Witness in court

In Meksiko is daar ‘n prediker wat sê dat hy die Messias is. Ek het van ‘n beradingsgeval gelees waar ‘n man in ‘n inrigting gesê het dat hy die Seun van God is.  ‘n Dwelmverslaafde man het vir my gesê dat hy Jesus is.  In Mt.24:5 lees ons van mense wat sal sê dat hulle die Messias is.  Volgens moderne ortodokse Jode het Jesus gelieg om te sê dat Hy die Messias en die Seun van God is.

 

Hoe weet ons of Jesus die waarheid gepraat het? Was Hy mal om te sê dat Hy die Seun van God is?  Hoekom glo ons Hóm, maar is ons skepties as ander mense sê dat húlle die Seun van God is?  Die vyf getuies in Jh.5:30-47 wys duidelik vir ons dat Jesus die Seun van God is.

 

Jesus (v.30-32)

Het jy al ooit ‘n indrukwekkende storie gehoor wat klink of dit nie regtig kon gebeur het nie, maar omdat die persoon wat dit vir jou vertel het betroubaar is, glo jy dit? As jy dan met die persoon se familie en vriende praat bevestig hulle dat dit so is.

 

Omdat Jesus betroubaar is kan ons Hom glo as Hy sê dat Hy die Seun van God is. Daar is geen goeie rede om te dink dat Hy hieroor gelieg het nie.  Iemand wat oor so iets lieg sou onder die rykes beweeg het en homself nie met die vullis van die samelewing opgehou het nie.  Uit Jesus se lewe is dit ook duidelik dat Hy nie mal of emosioneel onstabiel was om te sê dat Hy die Seun van God is nie.  Hy het die waarheid gepraat.

 

As mens kon Jesus niks uit sy eie gedoen het nie, maar het Hy in alles sy Vader se wil gesoek (v.30, 19, 8:28, 7:17-18, 4:34, 6:38, Mt.26:39). Ook as Hy geoordeel het, het Hy dit volgens die Vader se wil gedoen (v.30, 8:16).  Dit insigself het bewys dat sy Vader Hom gestuur het (v.30).  Die getuienis wat Hy in v.19-29 oor Homself gegee het was waar (8:14).  En tog het die Jode dit nie aangeneem nie (v.31, 8:13).  Volgens die Ou Testament in Dt.17:6, 19:15 het Jesus nie net drie getuies na vore gebring nie, maar vier om sodoende te bewys dat Hy die Seun van God is.  Jesus was dan nie die enigste een wat getuig het dat Hy die Seun van God is nie.  Die Vader het ook daarvan getuig (v.32).

 

Glo Jesus se getuienis aangaande Homself (v.19-32). Volgens Jesus sal dié wat sy getuienis verwerp in hulle sonde sterf (8:24).  Ek het al meer as eenkeer met mense te doen gekry wat die Bybel afskiet, sonder dat hulle dit vir hulleself ondersoek het.  Miskien het hulle ‘n vers of twee gelees om te ‘bewys’ dat dit verkeerd is.  Maar hulle het nog nooit met ‘n oop verstand gesit en die Bybel gelees nie.  As hulle dus teen die Bybel stry, redeneer hulle teen dit wat hulle by ‘n professor, die media, of ander godsdienste gehoor het.  Hulle skiet vir Jesus af op uitlatings wat Hy nooit gemaak het nie, en op dinge wat Hy nie gesê het nie.

 

Is jy skepties oor die Bybel? Ondersoek dit vir jouself.  Ken jy iemand wat skepties is?  Moenie toelaat dat hulle beskuldigings onuitgedaag bly nie, maar vra vir hulle waar hulle hulle inligting vandaan kry.

 

Johannes (v.33-35)

David Hume was ‘n Skotse geskiedkundige en filosoof wat die bestaan van God betwyfel het. En tog het hy daarvan gehou om na George Whitefield se prediking te luister.[1]  Die beroemde Benjamin Franklin het Whitefield se prediking geniet, maar nooit sy boodskap geglo nie.[2]

 

Koning Herodes Antipas het graag na Johannes die Doper se prediking geluister, maar was ongered (Mk.6:20). Net so het Felix ook graag na Paulus geluister, maar nooit tot bekering gekom nie (Hd.24:23-26).  God het ook vir Johannes na die Jode toe gestuur, sodat hulle gered kon word (v.34).  Die mense het van sy prediking gehou, maar nie geglo in die Een van wie hy getuig het nie.

 

Johannes die Doper het helder en duidelik vir die Jode gesê dat Jesus die Messias en die Seun van God is (v.33, 1:19-34). Dit is nie dat Jesus sy getuienis nodig gehad het nie, maar Hy het dit vir die Jode gegee sodat hulle van hulle sonde en God se toorn gered kon word (v.34).  Vir die tyd van sy bediening was Johannes ‘n lamp wat gekom het om die waarheid van die Messias uit te lig (v.35).  Hy het die vlam van sy helder lamp by die Messias se Lig aangesteek (1:6-8, 8:12).  Die volk het sy lig geniet soos wat motte die lig van ‘n bedlampie geniet (v.35, Mt.21:26, 13:20).  En tog het hulle die Lig verwerp toe Hy in die wêreld ingekom het (1:9-11, 3:19-20).

 

Moenie soos baie wees wat daarvan hou om na Bybelse prediking te luister, maar nie in geloof daarop reageer nie. Jou straf sal groter wees omdat jy geweet het wat reg is, maar dit nie gedoen het nie (Lk.12:47-48).  Moenie die evangelie en die verkondiging daarvan akademies of linguisties benader nie.  Moenie toelaat dat die vloeiende woorde of die lekker gevoel in jou bors jou betower en jou aandag van die evangelie se inhoud af wegtrek nie.  Wees eerder gehoorsaam aan wat jy hoor; glo dat Jesus die Seun van God en die enigste Verlosser van sondaars is.

 

Die wonderwerke (v.36)

Rudolph Bultmann was ‘n Duitse teoloog wat gesê het dat enigiets bonatuurlik in die Bybel verwerp moet word. Ná hom het elke liberale teoloog in sy voetspore gevolg.  Maar volgens die Nuwe Testament het Jesus se vyande sy wonderwerke gesien.  Hulle kon nie ontken dat Hy dit gedoen het nie, en tog het hulle geweier om te glo dat Hy die Messias en die Seun van God is (vgl. Hd.4:16).

 

Jesus het ‘n groter getuienis as Johannes gehad: die wonderwerke wat Hy gedoen het bewys dat God Hom gestuur het (v.36, 3:2, 10:25).  Die Vader het Hom deur die Heilige Gees bekragtig om hierdie werke te doen, en tog het die Jode Hom verwerp (v.36, v.1-9, 17-18).  ‘Before the very eyes of the Jews there was evidence of divine power.  And they rejected it!’[3]

 

Jesus se wonderwerke bewys dat Hy die Seun van God is. Glo dit.  Sy dade wys mos dat Hy nie net praatjies maak nie.  Die rede hoekom mense dit nie glo nie, is omdat hulle vooraf besluit het om nie te glo nie.  Hulle glo dat ‘n eensellige dier oor biljoene jare in ‘n mens verander het (‘n wonderwerk), maar nie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie.  Daarom bly hulle blind, selfs as God rondom hulle werk en Christen-vriende se gebede voor hulle oë beantwoord.

 

Die Vader (v.37-38)

Peet is dolverlief op Sharon. Sy het egter vir hom gesê dat sy nie in hom belangstel nie.  Toe hy huistoe ry, toe dink hy:  ‘Miskien het sy nie lekker gevoel nie – ek dink tóg dat sy van my hou.  Dalk het sy net nie geweet hoe om haarself uit te druk nie.  Sy het my dan ‘n drukkie gegee toe sy totsiens gesê het.  As dít nie ‘n teken is dat sy van my hou nie, dan weet ek nie wat ís nie?’  Op dieselfde manier kan God in ‘n hoorbare stem sê dat Jesus sy Seun is, maar as iemand dit nie wil glo nie sal hy sê dat dit die duiwel of donderweer was.

 

Toe Jesus gedoop is het die Vader getuig dat Hy die Seun van God is (v.37, 8:18, 1:34, Mt.3:17). Hulle het egter nie die Vader se stem of vorm in Jesus se woorde en vleeswording erken nie (v.37, 1:18, 14:9).  Hulle ongeloof het veroorsaak dat sy Woord in hulle koppe was, maar nie in hulle harte nie (v.38, Ps.119:11).  Meer as enige ander volk op aarde het hulle sy Woord gehoor, maar dit nie verstaan nie (Jes.6:9, 2 Kor.3:14-15).

 

Die Vader het in meer as 450 profesieë die Messias se koms, karakter en missie voorspel. As dit noukeurig in Jesus vervul is, moet ons mos glo dat Hy die Messias en Seun van God is.  Iemand wat dit ontken sê dat God ‘n leuenaar is (1 Jh.5:10).  Miskien moet jy eers die Vader se karakter bestudeer om te sien dat Hy nie kan lieg nie (Nm.23:19).  As jy daarvan oortuig is kan jy mos sy getuienis aangaande die Messias glo.

 

Die Skrif (v.39-47)

Saartjie het ‘n boekrak vol resepteboeke. Sy geniet dit om die resepte te lees en uit haar kop uit te leer.  Op ‘n dag toe hoor haar vriende die skokkende nuus dat sy van die honger gesterf het.  Sy het gedink dat haar kennis van kos haar sou versadig.  Sy het die resepte geken, maar nooit die kos gemaak en geëet nie.

 

Natuurlik is dit ‘n lawwe illustrasie, maar daar is baie mense wat dit met die Bybel doen. Hulle ken, lees en bestudeer die Bybel, sonder dat hulle geloof het in die Een van wie die Bybel getuig.  En volgens Jesus is dit wat die Jode gedoen het.

 

God het die Woord gegee sodat ons daardeur gered kan word (Hd.17:11, 2 Tm.3:15, 1 Pt.1:23-25). Die Jode het dit as ‘n reëlboek bestudeer, en daarom het dit nie hulle harte bereik nie (v.38-39).  Hulle het geglo dat God hulle poging om goeie Bybelstudente te wees, met die ewige lewe sal beloon.  Alhoewel die Ou Testament duidelik van Christus getuig het (Lk.24:25-27, 44), wou hulle Hom nie raaksien nie en het hulle in die proses die ewige lewe soos ‘n vliegtuig verpas (v.39).  Toe Jesus ‘n hand van verlossing na hulle toe uitgesteek het, het hulle geweier om dit te vat (v.40, Mt.23:37).

 

As Jesus hulle goedkeuring gesoek het (v.41), sou Hy die tipe Messias gewees het waarvoor hulle gewag het: ‘n Messias wat hulle teen die Romeine bemagtig het, en een wat die volk op ekonomiese gebied bevoordeel het.  Jesus se reguit woorde het gewys dat Hy nie mense se guns soek nie:  ‘Ek weet alles en kan sien dat julle nie die grootste gebod nakom nie, dat julle God nie met alles in julle liefhet nie’ (v.42, 2:24-25, Lk.11:42, Dt.6:5).  As hulle die Vader liefgehad het, sou hulle die Seun ook liefgehad het.

 

Maar ten spyte daarvan dat Hy gekom het om die Vader te openbaar, het hulle Hom nie ontvang nie (v.43, 1:11). As ‘n vals messias in sy eie naam gekom het, sou hulle hom ontvang het (v.43, Mt.24:5).  Die Jode was banger vir mense se opinies as vir God s’n (v.44, Rm.2:29, Mt.6:1-2).  Omdat dit nie ‘populêr’ was om in Jesus te glo nie, het hulle Hom tot hulle ewige spyt verwerp (v.44, 7:48, 9:22, 12:42-43).

 

Tog was dit nie Hý wat hulle sou aankla nie, maar Moses en sy wet op wie hulle gehoop het (v.45, 9:28-29, Rm.2:17). Moses het nie die wet gegee dat hulle daardeur gered moes word nie, maar om hulle sonde uit te wys sodat hulle kon sien hulle het ‘n Verlosser nodig.  Moses het hulle dus nie beloon nie, maar hulle aangekla, hulle monde toegestop en gewys dat hulle elke een van die tien gebooie geminag het (v.45, Rm.3:19).[4]

 

As hulle regtig in Moses geglo het sou hulle ook in Jesus geglo het, omdat Moses van Hom geskryf het (v.46, vgl. Gn.3:15, Eks.12, Dt.18:15-18, die tabernakel, manna, water uit die Rots, die Sabbat, ens. as skadubeelde van Christus). En as hulle nie Moses se profesieë oor die Messias geglo het nie, kon hulle onmoontlik geglo het noudat die profesieë vervul was (v.47, Lk.16:31).

 

Lees en bestudeer die Bybel met die regte ingesteldheid. Daar is niks erger as om met ‘n oop Bybel op jou skoot hel toe te gaan nie.  Moenie bloot die Bybel lees om te sê dat jy dit in ‘n jaar deurgelees het nie.  Moenie soos die Jode dink dat iemand wat die Bybel gereeld lees of uit sy kop uit ken ‘n beter kans het om in die hemel te kom nie (v.39).  Die bekende Rabbi Hillel het gesê:  ‘The more study of the Law the more life… if he has gained for himself words of the Law he has gained for himself life in the world to come.’[5]

 

Natuurlik moet jy op die woorde, struktuur, konteks, sinsbou en kruisverwysings let. Maar moenie só daarin vaskyk dat jy die Een mis oor wie dit alles gaan nie.  Net soos met die Jode gebeur dit vandag dat mense dit geniet om die Bybel te bestudeer, en tog nie gered is nie (v.39).  As jy die Bybel lees moet jy gereed wees om in Jesus te glo en om te doen wat Hy sê.

 

Moet dan nie streef om net meer van die Bybel te weet nie, maar om die Een van wie jy daar lees lief te hê en te gehoorsaam. Vind tasbare maniere hoe jy dít wat jy geleer het kan uitvoer.  Moenie net sê jy sal ander mense meer liefhê nie.  Sê eerder dat jy vir hulle sal bid en ‘n R250 koopbewys vir hulle sal gee.  Moenie net sê jy sal die Here meer eer nie, maar sing lofliede in jou stiltetyd, sê nee vir jou sonde, wees opreg en ernstig as jy die nagmaal gebruik, en getuig openlik van Jesus by die werk.

 

Weet asseblief dat Jesus nie die intense studie van die Bybel afskiet nie. As jy die Bybel nie reg verstaan nie, sal jy dit verkeerd toepas.  Maak daarom seker dat jy dit noukeurig bestudeer.  Maar sorg ook dat jy dit biddend lees en gereed is om te doen wat jy daarin leer.  As jy die Bybel só lees kan jy nie anders as om te sien dat Jesus die Seun van God is nie.

 

Ek hou daarvan om boeke te lees. As ek die outeur nie ken nie is daar ‘n paar dinge waarna ek kyk.  Wie is die uitgewers?  Wie is dit wat die boek aanbeveel?  Watse tipe dinge sê die mense wat die boek aanbeveel:  is dit ‘n goeie boek, of is dit die beste boek oor die onderwerp?

 

En so is dit ook met Jesus. Wie sê dat Hy die Seun van God is?  Is dit betroubare getuies?  En wat sê hulle oor Hom?  Op grond van die vyf getuies in Jh.5:30-47, glo ek met my hele hart dat Hy die Seun van God is.

 

[1] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol.2, p.274

[2] Ibid, vol.1, pp.116, 438

[3] Leon Morris, The Gospel According to John, p.328

[4] Sien Jh.8:44, Mt.5:27-29, 15:6-9, 23:16-22, 25, 26:59-60, Lk.16:14, 20:47, Jh.5:18, 18, 19:6 vir hulle oortreding van al tien gebooie.

[5] Ab.2:7 aangehaal in Leon Morris, Ibid, p.330 n.115

Wat sal jy hierdie jaar met die Bybel doen?

Bible Study

Mense wat van die platteland af Kempton toe kom, verkyk hulle aan die vliegtuie. Mense wat hier bly vergeet daarvan.  Mense in vervolgde lande sal enigiets gee om ‘n bladsy van die Bybel te hê.  Mense in Suid-Afrika het vyf of meer Bybels op hulle boekrakke, en vergeet maklik daarvan.  Ons is soos iemand wat sy duim verloor het:  jy besef eers hoe kosbaar dit is as jy dit nie meer het nie.  Mag ons nie wag tot dán nie, maar nóú al besef dat die Bybel die kosbaarste skat in die wêreld is.  Mag die manier hoe ons dit deur hierdie jaar en vir die res van ons lewens gebruik, daarvan getuig.

 

Begeer die Woord

Na my mening is John MacArthur een van beste predikers ter wêreld. Sulke soliede en sterk prediking kom natuurlik met harde werk, maar daar is iets anders wat nodig is:  ‘n begeerte na die Woord.  Ek het in ‘n preek gehoor hoe MacArthur vertel dat hy op skool geen begeerte gehad het om te lees nie.  Toe hy die bediening betree, het hy ‘n onversadiglike honger na die Woord en gesonde Bybelse lering ontwikkel.  Van toe af het hy in die Skrif gedelf, omdat hy wou weet wat die Woord beteken.  Dit is wat Esra gedoen het.  Esra 7:10 sê:  “Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die HERE te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer.”

 

Vir Esra was die Skrif nie maar net ‘n boek wat deur mense geskryf is nie. Dit was die Woord van God (v.6).  Hy wou dit met sy hele hart ken, gehoorsaam, en onderrig (v.10, Psalm 119:18, 73, 130, 169).  Dit was vir hom belangriker as enige ander boek.  Sy begeerte daarna het hom verteer (Psalm 119:20, 131).  Hy het dit liefgehad met alles in hom, en het daarna gesmag soos ‘n baba na melk, soos ‘n honger persoon na kos (Psalm 119:97, 1 Petrus 2:2, Job 23:12).  Die Woord was vir hom aangenaam soos heuning en kosbaar soos goud (Psalm 119:103, 72, 127).  Voordat Esra die Skrif bestudeer, gedoen, en onderrig het, het hy sy hart daarop gerig en dit begeer (v.10).

 

Begeer die Woord soos Esra. Bid vir ‘n begeerte, maar moenie daarvoor wag voordat jy die Skrif lees nie.  Vind ‘n begeerte daarna terwyl jy dit lees en oordink.  Soos wat jy dit meer lees, bestudeer, oordink, deurbid, gehoorsaam, en verkondig, sal die Heilige Gees soos ‘n wind die vlam in jou hart aanblaas.

 

Sonder ‘n begeerte sal jou Bybelstudie vir jou ‘n roetine en leë oefening wees: jy sal niks daaruit kry nie.  Sonder ‘n begeerte sal jy vir dae, weke, maande, en jare die Skrif versaak.  Hierdie versaking sal in jou lewe sigbaar word soos iemand wat annoreksia het.  Die oplossing vir geestelike annoreksia is maklik.  Begeer die Woord en raak versadig daarmee.

 

Bestudeer die Woord

‘n Goeie vakman ken sy gereedskap. ‘n Goeie skerpskutter ken sy wapen.  ‘n Goeie prediker ken sy swaard, die Bybel.  Esra het.

 

Esra se naam beteken ‘hulp’: hy het gehelp dat die volk geestelik herbou word (Esra 7, Nehemia 8).  Hoe het hy dit gedoen?  Hy was ‘n Skrifgeleerde, vaardig in die Woord (v.6, 10).  Soos Apollos was hy magtig in die Skrifte (Handelinge 18:24).  Hy was nie soos die latere Skrifgeleerdes wat hulle roeping versaak het nie (Maleagi 2:1-9).  Hy was nie soos die Skrifgeleerdes in Jesus se tyd (en baie predikers in ons tyd) wat akademies was, maar nie meer die Skrifte geken het nie (Matteus 22:29).  Deur intense studie en bepeinsing het die Skrif hom deurdrenk en deurweek.  Dit sou hom gedryf het tot gebed, belydenis, lofprysing, danksegging en verdere studie (Psalm 1:2).

 

Bestudeer die Woord soos Esra. Soos Esra, moet die ds. ‘n voorbeeld stel van iemand wat met die Skrif deurdrenk is.  “Practice these things, immerse yourself in them” (1 Timoteus 4:15, ESV).  John Piper sê:  ‘Master this Book and be mastered by it.’  As die prediker alles weet, maar nie sy swaard kan gebruik nie, moet hy nie in die kansel staan nie.  Om die Woord te ken, te doen, en te onderrig is sy hooftaak.  “Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering.” (1 Timoteus 4:13).  “verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering” (2 Timoteus 4:2).  “maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord.” (Handelinge 6:4).

 

Met verwysing na predikers haal John MacArthur die volgende paragraaf aan:

 

‘…Give him a Bible and tie him to the pulpit. And make him preach the Word of the living God!  Test him.  Quiz him.  Examine him.  Humiliate him for his ignorance of things divine… When at long last he dares assay the pulpit, ask him if he has a word from God.  If he does not, then dismiss him… Command him not to come back until he’s read and reread, written and rewritten, until he can stand up, worn and forlorn, and say, “Thus saith the Lord.”

 

… Corner him with questions about God. Cover him with demands for celestial wisdom.  And give him no escape until his back’s against the wall of the Word.  And sit down before him and listen to the only word he has left – God’s Word.  Let him be totally ignorant of the down-street gossip, but give him a chapter and order him to walk around it, camp on it, sup with it, and come at last to speak it backward and forward, until all he says about it rings with the truth of eternity.

 

And when he’s burned out by the flaming Word, when he’s consumed at last by the fiery grace blazing through him, and when he’s privileged to translate the truth of God to man, finally transferred from earth to heaven, then bear him away gently and blow a muted trumpet and lay him down softly. Place a two-edged sword in his coffin, and raise the tomb triumphant.  For he was a brave soldier of the Word.  And ere he died, he had become a man of God.’[1]

 

Dit geld nie net vir predikers nie. Hoe kan jy jouself in die studie van die Woord verdiep?  Volg Robert Murray McCheyne se Bybellees-rooster.[2]  Gebruik ‘n pen en papier as jy lees.  Hoekom help dit as jy deur die Bybel lees?

 

[1] As jy só lees, lees jy nie net die Nuwe Testament, Psalms en Spreuke, Ester, Rut, en Ou Testament-Sondagskool lesse nie.

 

[2] As jy só lees kry jy ‘n oorsig van die hele Bybel. Jy volg die konteks.  Lees jy ander boeke so:  ‘n bietjie hier en ‘n bietjie daar?  Hoekom doen ons dit dan met die Bybel?

 

[3] As jy só lees kry jy ‘n gebalanseerde dieet van die Skrif: jy eet nie net cheese grillers nie, maar ook spinasie en pampoen.  Die hele Skrif is immers deur God geïnspireer (2 Timoteus 3:16).

 

[4] As jy só lees kies jy nie net die dele wat soos Prozac is, en jou lekker laat voel nie. Jy lees alles.

 

Vra ook vrae terwyl jy lees.

 

 • Wat leer die verse oor God?
 • Is daar ‘n goeie voorbeeld om te volg?
 • Is daar ‘n slegte voorbeeld om te vermy?
 • Is daar opdrag om te gehoorsaam?
 • Is daar ‘n waarskuwing?
 • Is daar ‘n belofte om te glo?
 • Moet jy oor iets bid?
 • Hoe kan jy die verse gehoorsaam?

Kry dalk ook vir jou ‘n ESV of MacArthur Studie Bybel. As jy die Skrif so lees, sal jy nie vir jare lees en onveranderd bly nie.  God se Gees sal jou verander deur die Woord.

 

Beoefen die Woord

Ek onthou hoe ons huisdokter ‘n klein wit BMW gery het, en dikwels ‘n sigaret in sy mond gehad het. Ek het gewonder hoekom hy ander wil help om gesond te wees, maar nie sy eie gesondheid oppas nie.  Net so moet ‘n Christen self die Boek leef wat hy met ander deel.  Esra het.

 

Voordat Esra die Skrif reg kon toepas en verkondig, moes hy dit verstaan. Hy het nie maar net die Skrif verstaan en daar gestop nie.  Hy het dit toegepas (v.10).  Hy het geweet dat God nie die Skrif gegee het dat ons net meer kan weet nie, maar sodat ons reg kan leef (vgl. 2 Timoteus 3:16, Matteus 28:19).  Hy het veral geweet dat ‘n geestelike leier vir die res ‘n voorbeeld moet wees (Romeine 2:21-22, 1 Timoteus 4:12).

 

Wees soos Esra wat die Woord beoefen het. Dit help nie jy lees deur die Bybel, luister baie preke, lees goeie boeke, woon drie of meer Bybelstudies per week by, memoriseer tekste, ens. as jy dit nie doen nie (Matteus 7:21-27, Jakobus 1:22-25).  ‘n Jong man in Pretoria het ná die erediens vir sy predikant gesê:  ‘Vandag se preek het my lewe verander.’  Die predikant het strak na hom gekyk en gesê:  Nee, dit het nie.  As dit jou lewe verander het sou jy my nie gekomplementeer het nie.  Jy sou jou mede-lidmaat wat beide sy seuns verloor het, vertroos het.’

 

As jy die teks wil toepas moet jy dit diep oordink. Reageer spesifiek.  Moenie net sê jy sal ander meer liefhê nie.  Gee die gesteelde goed terug of ondersteun die weduwee wat finansieel sukkel.  Lees ook die Puriteine as jy spesifieke toepassings soek.  As jy die Woord toepas sal jy geseënd en gelukkig wees (Johannes 13:17).

 

Verkondig die Woord

Mense is snaakse kreature. Party kan nie roomys eet sonder om dit op Facebook te sê nie.  Ander bel dadelik as hulle goeie nuus kry.  Ander kan nie wag om te vertel as hulle iets sleg van iemand anders gehoor het nie.

 

So moet ons met die Woord en die evangelie wees: ons moet vir ander vertel.  Na sy bekering het Charles Spurgeon gesê:  ‘Ek kon verstaan wat John Bunyan bedoel het toe hy gesê het dat hy vir die kraaie op lande van sy bekering wou vertel.  Hy was te vol om dit in te hou; hy het gevoel hy moes vir iemand sê.’[3]  Esra was so.

 

Esra was ‘n priester uit Aäron se nageslag (v.1-5). Die priesters moes onder andere die Skrif verkondig (Maleagi 2:7, Deuteronomium 33:10, 2 Kronieke 17:7). Esra het byna die hele Ou Testament gehad.  Net Maleagi het nog ontbreek.  Hy het dit alles vir die volk geleer (v.10, vgl. 2 Timoteus 3:16).

 

Luister na die verkondiging van die Woord, en deel dit met ander. Wy jouself toe om die Woord te hoor, en moenie net daarna luister as jy lus voel nie (Handelinge 2:42).  Sorg dat jy die ware Woord hoor, en nie mense se opinies nie.  Om dit reg te kry moet jy die preke aan die Skrif toets (Handelinge 17:11).  Sorg dat jy die volle raad van God hoor (Handelinge 20:27).  Wees deel van ‘n gemeente waar die ds. nie moelike verse oorslaan of net sy gunstelinge verse preek nie.  Sorg dat jy uit die ds. se voorbeeldige lewe kan leer, en nie net uit sy prediking nie (v.10, Matteus 23:2-3, 1 Timoteus 4:12, 16).

 

Om die meeste uit die prediking te kry, sal dit help as jy op Saterdae genoeg rus kry. Bid ook voor die diens vir jouself, die gemeente, en die prediker.  Beheer jou gedagtes sodat jy nie dagdroom of slaap nie. Neem notas as dit jou help om beter te konsentreer.  Neem ook ander mense in ag, sodat hulle die Woord kan inneem:

 

 • Sit jou selfoon af.
 • Sit met jou baba in die moederskamer.
 • Moenie onnodiglik opstaan nie. Loop ‘n draai voordat die diens begin.
 • Moenie dat jou kleredrag mans versoek of mense se aandag aftrek nie.
 • Groet vriendelik en moenie nors wees nie.
 • Wees stiptelik. Dit is steurend as mense inloop terwyl die preek besig is.
 • Pasop vir TV en nuus wat jou gedagtes kan besoedel of maak dat jy nie fokus nie.
 • Wees versigtig vir sonde as jy klaar die preek gehoor het.

 

Om nog te leer kan jy in die week goeie preke luister. Laat dit Sondag se prediking aanvul en nie vervang nie!  Deel wat jy gehoor het met jou gesin, ander Christene, en ongelowiges. Waar die ware Woord verkondig word, verander God mense se lewens.  “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan:  dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” (Jesaja 55:11).  “Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.” (Johannes 17:17).

 

Soos jy weet is daar ‘n landswye hitte en droogte. Ons sal seker deur die jaar die effek daarvan voel.  Dit blyk of daar in ons land ook ‘n geestelike droogte is.  Die Bybel praat daarvan in Amos 8:11:  “Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor.”

 

In vroeë 1600’s het Thomas Goodwin en John Howe die kragtige prediking van John Rogers onthou. In ‘n preek het Rogers gepraat van hoe Christene hulle Bybels versaak.  Hy het gepraat asof God vir die gemeente sê:  ‘Well, I have trusted you so long with my Bible; you have slighted it; it lies in such and such houses all covered with dust and cobwebs.  You care not to look into it.  Do you use my Bible so?  Well, you shall have my Bible no longer.’

 

Rogers het ‘n Bybel opgetel en gemaak of hy daarmee uitloop. Hy het toe gou omgedraai en gemaak of hy die gemeente is.  Hy het getreur en ernstig gepleit:  ‘Lord, whatsoever thou dost to us, take not thy Bible from us; kill our children, burn our houses, destroy our goods; only spare us thy Bible, only take not away thy Bible.’  Hy het toe weer gepraat asof God vir die gemeente nog ‘n kans gee om te kyk wat hulle met die Bybel sou maak:  sou hulle dit hierdie keer meer waardeer en liefhê?

 

Toe Rogers klaar gepreek het, het die gemeente gehuil. Goodwin het vertel hoe hy na die preek vir 15 minute om sy perd se nek gehang en huil het, voordat hy krag gehad het om op sy perd te klim.[4]

 

Mag niemand van ons se Bybels hierdie jaar so ‘n dik laag stof op hê, dat ons die woord ‘verdoemenis’ daarop kan skryf nie (Spurgeon). Wat sal jy hierdie jaar met die Bybel doen?

[1] How to Preach Biblically, p.286

[2] http://www.esv.org/biblereadingplans

[3] Autobiography: vol.1, p.89

[4] Iain Murray, The Puritan Hope, pp.11-12

Hoekom ons kerk nooit weer moet skeur nie

Church split

In ons gemeente register van 2003 is daar – kinders en besoekers uitgesluit – 156 name.  In dieselfde jaar het die gemeente geskeur, sodat daar 109 lidmate oorgebly het, waarvan ‘n klomp onaktief was of getrek het.  Solank as wat ons op aarde is, sal die kerk onvolmaak wees.  Tog hoop ek 1 Korintiërs 3:1-17 help ons om die eenheid te bewaar.

 

Dit maak ons soos die wêreld (v.1-4)

Twee weke gelede was daar choas in die Suid-Afrikaanse parlement.  Die EFF se leier, Julius Malema, wou van die president weet wanneer hy van plan was om die geld terug te betaal wat hy op Nkandla spandeer het.  ‘n Geveg het ontstaan.  Toe leiers handgemeen geraak het, is die EFF uit die gebou verwyder.  Nie elke ongelowige is op dieselfde vlak verdeeld nie.  Tog is verdeeldheid in ‘n algemene sin kenmerkend van ongelowiges (Galasiërs 5:20).  Maar dis tragies as Jesus se kerk verdeeld is.

 

Die Korintiërs het opgetree asof hulle ongeestelik en ongered was (v.1, 2:14-15).  Hulle was geestelik onvolwasse; babas (v.1, 6).  Vir ‘n baba om melk te drink is natuurlik (v.2).  Maar dis hartseer as ‘n ou Christen nog melk drink (v.2).  “Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is.  Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.” (Hebreërs 5:12-14).

 

Gehoorsaamheid aan die sondige vlees maak jou soos die wêreld (v.3-4, 1:11-12).  Paulus sê in Galasiërs 5:19-20:  “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik… vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap”.  As jy soos die wêreld leef kan jy nie die waarheid reg verstaan nie:  “Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.” (2:14).

 

Leer die basiese waarhede van die Skrif as jy ‘n nuwe Christen is.  Met ander woorde, drink melk.  Maar moenie vir ewig melk drink nie.  Groei in die Here.  Moenie na 10 jaar nogsteeds net ’n kort dagstukkie lees en ‘n rympie bid nie.  Dis sleg as iemand wat vir 25 jaar ‘n Christen is sê:  ‘Ek soek nie eksposerende prediking nie.  Ek is nie hier om geleer te word nie.’  Ek wil jou uitdaag om die Bybel meer te lees en gevul te wees met die Gees.  So sal ons twis en partyskap vermy (Hebreërs 5:12-14, Galasiërs 5:19-23).

 

Wyle Martin Holdt het ons uitgedaag om tien hoofstukke per dag te lees.  Vir my persoonlike groei het dit wonders gedoen.  ‘n Ander man het ons uitgedaag om ‘n Bybelboek dertig keer deur te lees.  As jy na ‘n maand ‘n boek soos Efesiërs dertig keer gelees het, deurtrek dit jou soos water ‘n spons deurtrek.  Is dit dalk tyd dat jy dieper delf?  Moenie net oorsigtelik lees nie, maar bestudeer die hoofstuk deeglik.  Koop vir jou ‘n Bybelkonkordans, sodat jy kruisverwysings kan opsoek.  Bid vir insig.  Dink.  Herdink.  Daar bestaan nie iets soos stilstaan in die Christelike lewe nie.  As jy nie vorder nie gaan jy agteruit.

 

Dit verhef mense bo God (v.5-9)

Sewe jaar gelede het my vriend ‘n Baptistekerk geplant in die Kaap.  Vandag is hulle (saam met die kinders) omtrent 300 mense op ‘n Sondag.  Laasjaar het hy my gebel en gesê:  ‘Lank terug het jy gesê God besluit hoe groot ‘n kerk sal wees – jy was reg.’  Ek kan eerlikwaar nie onthou dat ek dit gesê het nie, en dink dat ek dit by hóm geleer het.  Maar dis waar.  Gód het besluit dat George Whitefield vir duisende mense sou preek, terwyl David Brainerd vir ‘n paar Indiane in die Noord-Amerikaanse woude sou preek; dat Spurgeon duisende bekerings sou sien, terwyl Jim Elliot onder die Aucas nie een bekeerling gehad het nie.  Omdat dit so is, is dit dom om mense aan te hang, hulle bo God te verhef, en verdeeld te wees (1:12).

 

Hoekom het die Korintiërs vir Paulus en Apollos opgehemel?  Hulle was maar net diensknegte wat vir die Korintiërs gesê het om in Jesus te glo (v.5).  God het sy diensknegte gebruik soos Hý besluit het (v.5).  “ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is” (Romeine 12:6).  Paulus het die kerk geplant en Apollos het die nuwe ‘plantjies’ in God se tuin natgelei (v.6, 4:15, 9:1, 15:1, Handelinge 18:11, 27).  Maar dit was God wat die kerk in bekerings, getalle en geestelike diepte laat groei het (v.6).  Paulus en Apollos is niks; God is alles (v.7).  Soli Deo Gloria – Aan God alleen die Eer.  Die Christene in Korinte was verkeerd om vir Paulus en Apollos teen mekaar te stel; hulle was nie vyande nie, maar medewerkers in die Here (v.4, 8).

 

God sou hulle nie beloon volgens hulle gawes nie, maar volgens hulle getrouheid:  “maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang.” (v.8).  God besluit hoeveel gawes jy het.  Maar dit is jou plig om te sorg dat jy getrou is daarmee.  Op die oordeelsdag sal Hy nie sê:  ‘Sjoe, jy het baie gawes gehad; daarvoor sal Ek jou beloon’ nie.  Eerder:  “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.  Gaan in in die vreugde van jou heer.” (Matteus 25:23).  Of:  “Jou slegte en luie dienskneg” (Matteus 25:26).

 

Dié wat preek is medewerkers.  Die kerk is ‘n vrugbare stuk grond; ‘n gebou (v.9).  Die medewerkers, grond en gebou is Gód s’n (v.9, 16).  Wanneer die gebou dus in sy glorie staan, moet almal die Bouer prys en nie die gereedskap nie (1:12)!

 

Om te keer dat jy mense bo God verhef, moet jy hulle teen God en sy Woord meet; nie teen ander mense nie (v.5).  “Kyk, teenoor God staan ek in dieselfde verhouding as u: van klei is ek ook afgeknyp.” (Job 33:6).  “Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.” (Psalm 103:14).  “As U, HERE, die ongeregtighede in gedagtenis hou, Here, wie sal bestaan?” (Psalm 130:4).  Hoekom maak jy nie ‘n studie van sonde en genade nie?  Jy sal gou besef dat jy niks is nie en niks verdien nie.  Dit sal ook help dat jy nie te veel maak van mense nie, maar besef dat almal voete van klei het.  Doen Bybelstudie oor die wese en karakter van God.  Weer sal jy besef dat die mens baie klein is.  As jy diep oor die dood nadink, sal jy ook agterkom dat die geestelike leiers oor wie almal gons glad nie so fantasies is nie.  Die Skrif leer:

 

 • “Laat staan tog die mens wie se asem in sy neus is; want hoe min is hy werd!” (Jesaja 2:22).
 • “Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras?” (Jesaja 51:12).
 • “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (Psalm 146:3-4).

 

Moenie dink iemand is wonderlik omdat hy baie gawes het nie.  Luister eerder na die man wat getrou is, saam met God werk, en mense wegwys van homself af na Jesus toe (v.7-9).  Moenie dink dat ‘n man met baie gawes, sukses en ‘n groot kerk outomaties die Here se seën en guns geniet nie.  As jy mense begin ophef het jy probleme.  Een groep hou van Paulus, terwyl ‘n ander groep meer van Apollos hou.  Verdeeldheid is die eindproduk.

 

Dit bring God se oordeel (v.10-17)

Lank gelede het ‘n goeie Chinese keiser ‘n paleis gebou vir sy nuwe bruid.  Bouers van regoor die land het gekom om te help.  Toe die paleis voltooi was het die keiser sy bouers betaal.  Dié wat goed gebou het, het ‘n kis vol van fyn goud gekry.  Dié wat slordig gewerk het kon in die keiser se vredevolle ryk bly, maar het geen betaling gekry nie.  Sommige bouers het hulle medebouers geslaan, beskadig en doodgemaak.  Hulle het die doodstraf gekry.  God doen dieselfde met almal wat help om aan sy tempel (v.16) en koninkryk bou.

 

Paulus se kunstige vaardigheid as ‘n bekwame boumeester[1] was ‘n gawe van God se soewereine genade (v.10).  Hy sê elders:  “Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.” (15:10).  In Romeine 12:3 skryf hy “deur die genade wat aan my gegee is”.  Petrus sê dat Paulus geskryf het “met die wysheid wat aan hom gegee is” (2 Petrus 3:15).

 

Saam met die ander apostels het Paulus deur sy evangelie-prediking reeds die fondasie van Christus gelê; dié fondasie kan nie weer gelê word nie (v.10-11, Jesaja 28:16, Efesiërs 2:20, Galasiërs 1:6-9).  Die res moet op dié fondasie bou.  Soos wat Salomo die beste en duurste boumateriaal vir die tempel gebruik het, moet ons ons beste gee as ons saam met Jesus werk om sý tempel – die kerk – te bou (v.10-12).  Wat saakmaak is nie hoe baie gawes jy het nie, maar hoe jy dit gebruik.  Jy kan mense flous, maar jy kan nie die Here flous nie.  Wat jy saai sal jy maai (Galasiërs 6:7).  Op die oordeelsdag sal God jou werk toets soos wat vuur edelmetale toets (v.13).  Deur dié toets sal dit gou bekend word of jy jou beste gedoen het (goud, silwer, edelstene), en of jy slordig gewerk het (hout, hooi, stoppels).  Kwaliteit-werk sal beloon word (v.14, 8).  Iemand wat slordig gewerk het se werk sal verbrand word.  Hy sal wel gered word, maar sal sy beloning verloor (v.15, Judas 23).  Maar vir iemand wat God se kerk uitmekaarskeur – die kerk is die tempel van die Heilige Gees! – is daar geen genade nie:  God sal hom vernietig (v.16-17, vgl. Efesiërs 2:22).

 

Help die Here om sy huis te bou.  Moet dit nie vernietig nie.  Wees tevrede met die gawe wat God jou gegee het.  Moet dit nie met ander s’n vergelyk, sodat jy ontevrede of jaloers is, en kla nie.  Op die oordeelsdag sal jy bly wees dat jy net een gawe gehad het.  ‘n Jong predikant het by ‘n ouer een (was dit Spurgeon?) gekla:  ‘Ek wens ek het ‘n groot kerk gehad.  Dis nie lekker om so ‘n klein gemeente te hê nie.’  Die ouer man het gesê:  ‘Op die oordeelsdag sal jy rekenskap gee van die skape wat onder jou sorg was – dán sal jy nie kla dat jy net vir ‘n paar hoef te antwoord nie.’

 

Doen jou bes met die vaardigheid en gawe wat jy ontvang het.  Gebruik dit om die liggaam op te bou (12:7).  Probeer om jou gawe te verskerp en verbeter:  “Wees vlytig in hierdie dinge, leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.” (1 Timoteus 4:15).  Dien met blydskap, want anders is dit nie tot die gemeente se voordeel nie (Hebreërs 13:17).  Sorg dat jy dien met liefde vir God en mense, anders beteken jou gawe niks (13:1-3).  Sommige van my lesers en hoorders het hulle gawes begin afskeep.  Moenie traag wees, ontmoedig raak, of opgee nie.  Mag die volgende verse jou aanmoedig om jou gawe te gebruik:

 

 • “Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.” (15:58).
 • “Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie” (1 Timoteus 4:14).
 • “Om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die genadegawe van God aan te wakker wat in jou is” (2 Timoteus 1:6).
 • “En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.” (Galasiërs 6:9).
 • “Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen” (Jeremia 48:10).

 

Het jy iets teen iemand; weier jy om iemand te vergewe?  Het iemand iets teen jou?  Jy hoef nie altyd reg te wees nie.  Verneder jouself en gaan sorteer dit uit.  Jy wil tog nie God se tempel vernietig en geoordeel word nie, wil jy (v.16-17)?  Die Skrif sê:  “As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe.” (Matteus 5:23-24).  “Beklee julle dan, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.  Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen.  En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.” (Kolossense 3:12-14).

 

Hoekom moet jy so werk om die liggaam op te bou?  God se Woord motiveer ons met belonings in die hemel (v.14-15).  In 4:5 sê Paulus oor die wederkoms:  “dan sal elkeen lof van God ontvang.”  In sy tweede brief skryf hy:  “Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.” (2 Korintiërs 5:10).  Die woord vir ‘kwaad’ beteken ook ‘waardeloos’.  Soos in v.14-15 praat Paulus in 2 Korintiërs 5:10 van Christene se beloning.  Nóg tekste wat van verskeie grade van beloning vir Christene praat is:

 

 • “Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar ‘n volle loon ontvang.” (2 Johannes 8). Duidelik is dit moontlik om nié ‘n beloning te kry nie (soos wat 1 Korintiërs 3:15 ook sê).
 • “Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie.” (Lukas 12:33). Iemand wat meer vrygewig is, sal meer skatte in die hemel hê.
 • “En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees.” (Openbaring 22:12).
 • “Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.” (Lukas 6:22-23). Net dié wat vir die Here vervolg is, sal hierdie loon ontvang.
 • “Wie ‘n profeet ontvang omdat hy ‘n profeet is, sal die loon van ‘n profeet ontvang; en wie ‘n regverdige ontvang omdat hy ‘n regverdige is, sal die loon van ‘n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net ‘n beker kou water laat drink, omdat hy ‘n dissipel is, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie.” (Matteus 10:41-42).

 

Dalk wonder jy of grade van beloning nie juis jaloesie sal aanmoedig nie.  Thomas Watson sê oor dié saak:  ‘In heaven some people’s cups will be bigger than others, but everyone’s cup will be full.’  As ek vir my oudste kind vyf sjokolades gee, vir die middelste een drie, en vir die jongste een twee, sal daar jaloesie wees.  Maar gestel ek sit ‘n pak sjokolades neer en sê:  ‘Eet soveel as wat julle wil’.  As die oudste een vyf eet, die tweede oudste drie, en die jongste twee, sal hulle nie jaloers wees nie – elkeen het soveel geëet as wat hy wou.  En so werk dit met belonings in die hemel:  elkeen sal dit soveel geniet as wat hy kan.  Party se kapasiteit is egter groter as ander s’n.

 

God hou nie net ‘n wortel voor die donkie se neus nie, maar motiveer ons ook met ‘n ernstige waarskuwing:  “As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend” (v.17).  Galasiërs 5:20-21 sê “dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

 

Ons moet Dawid se gesindheid hê:  “Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.” (Psalm 16:3).  In die 1700’s het George Whitefield dié gesindheid gehad.  ‘I love all that love the Lord Jesus Christ’.[2]  ‘Do not tell me you are a Baptist, and Independent, a Presbyterian, a Dissenter, tell me you are a Christian:  this is the religion of heaven and must be ours upon earth.’[3]  Tydens ‘n preek het Whitefield skielik gestop, na die hemel gekyk, en gesê:  ‘Father Abraham, whom have you in heaven?  Any Episcopalians there?  “No.”  Any Presbyterians?  “No.”  Have you any Independents or Seceders?  “No.”  Have you any Methodists there?  “No, no, no.”  Whom have you there?  “We don’t know those names here.  All who are here are Chrstians – believers in Christ – men who have overcome by the blood of the Lamb and the word of his testimony.”’[4]

 

O may we find the ancient way

Our wond’ring foes to move,

And force the heathen world to say,

See how these Christians love![5]

[1] Die Griekse woord vir boumeester is architekton waarvan ons woord ‘argitek’ kom.

[2] Iain Murray, Heroes, p.48

[3] Ibid, p.70

[4] Ibid, pp.80-81

[5] Ibid, p.74