Die blydskap en vrede wat Jesus gee

peaceful

‘n Maand nadat ek klaar gemaak het met skool, het ek by die WIMPY gewerk. Die baas se humeur was so wispelturig en onstabiel soos Kaapstad se weer.  Ek onthou hoe hy een oggend by die restaurant aangekom het en ‘n vrolike deuntjie gefluit het.  Hy het gesien dat iemand by die winkel ingebreek het, en het soos ‘n matroos gevloek.  Sy vrede en blydskap het van die omstandighede afgehang.  Volgens Jh.16:16-33 hoef dit nie so te wees vir Jesus se dissipels nie.

 

Blydskap (v.16-24)

Ek het ‘n dokumentêr oor die blouwildebeeste se migrasie in die Serengeti gekyk. Die film het gewys hoe die Serengeti in die droëseisoen aan die brand slaan, asook hoe die vulkansiese Ol Doinyo berg ontplof en sy as oor die vlaktes strooi.  Aanvanklik is beide rampe nadelig vir die natuur.  Maar in die langduur stel dit sekere minerale in die grond vry, sodat die gras beter kan groei.

 

En so het Jesus se kruisdood en hemelvaart vir die dissipels gelyk of dit nadelig is. Maar die voordele wat daaruit voortgekom het, het vir hulle groot blydskap gebring.  Dit is wat Jesus in v.16-24 vir hulle verduidelik het.

 

Hy het vir die dissipels gesê: “‘n Klein tydjie, en julle sal My nie sien nie; en weer ‘n klein tydjie, en julle sal My sien, omdat Ek na die Vader gaan.” (v.16).  Wat het Hy bedoel?  Dit was maar ‘n paar ure voordat Hy gekruisig sou word en die dissipels Hom nie meer sou sien nie.  Maar na sy kruisdood was dit ‘n kort tydjie voordat hulle weer die lewende Christus gesien het.

 

Na 40 dae sou Hy teruggekeer het na die Vader toe, sodat hulle Hom nie meer gesien het nie. Maar kort daarna sou Hy die Gees op hulle uitgestort het, sodat sy werke deur die Heilige Gees sigbaar geword het.  En dan sou almal van hulle voor die einde van die eerste eeu in die hemel gewees het, en weer vir Jesus gesien het.

 

Die dissipels het nie verstaan wat Hy bedoel het nie; hulle was te bang om Hom hieroor te vra. In ‘n sekere sin wou hulle nie verstaan het dat Hy oppad was na die Vader toe nie – dit was vir hulle te hartseer (v.6, 14:1, 28).  Hulle het besluit om dit onder hulleself te bespreek (v.17, Lk.9:44-45, 18:31-34).    ‘Hoe lank is ‘n klein tydjie?’ het hulle gewonder (v.18).

 

‘Ek weet wat julle bespreek’ het Jesus in effek vir hulle gesê (v.19). ‘Julle is verward en bekommerd, omdat julle nie weet Ek bedoel het nie.  Wat beteken dit toe Ek gesê het dat julle My oor ‘n klein rukkie nie meer sal sien nie, en dan oor ‘n klein rukkie weer sal sien?’ (v.19).

 

Die dissipels sou oor die kruis getreur het (v.20, 20:11, 13, 19, 24-25, Mk.16:10, Lk.23:27, 48-49, 24:17), maar in hulle haat vir Jesus sou die wêreld hulle hierin verbly het (v.20, 7:7, 15:18, Mt.27:22-23, 25, 27-30, 35-44, 47, Lk.22:63-65). Die dissipels se droefheid sou egter in blydskap verander het, omdat Jesus uit die dood uit sou opstaan (v.20, 20:20, 21:7, Mt.28:7-10, Lk.24:31-35, Jer.31:13).

 

Hulle sou soos ‘n vrou in ARWYP se kraamsaal gewees het: die kraam- en geboortepyne is erg, maar wanneer die kind ‘n kort tydjie later gebore word, onthou sy nie eers die pyn nie (v.21).  Die nuwe klein mensie wat in die wêreld ingekom het, het die ma se pyn in blydskap laat verander (v.21).

 

Net so oortref die blydskap van nuwe lewe deur Jesus se opstanding die droefheid van die kruis (v.21-22, Jes.26:16-21). Niemand kon hierdie blydskap by die dissipels gesteel het nie, omdat dit in die lewende Christus gegrond was, en nie in hulle omstandighede nie (v.22).  Nie eers vervolging kon die vuur van blydskap in hulle harte geblus het nie (Hd.5:41, 16:25, 2 Kor.6:10, Fil.4:4).

 

Op die dag waarin Jesus die Heilige Gees en sy blydskap aan die dissipels gegee het, sou hulle nie meer verward gewees het en vrae gevra het nie (v.23). Hy het juis die Gees na hulle toe gestuur om hulle alles te leer (v.12-13).  As hulle iets wou geweet het, kon hulle Hom in gebed gevra het (v.23).  En wat hulle in sy Naam gevra het, sou die Vader vir hulle gegee het (v.23).  Tot op daardie stadium het hulle nie iets in sy Naam gevra nie, omdat Hy by hulle was en hulle Hom direk kon vra (v.24).  Maar nou moes hulle in sy Naam gebid het, sodat hulle deur hulle gemeenskap met Hom en sy antwoorde op hulle gebede, blydskap kon hê (v.24, 15:11).

 

Dit geld ook vir ons. In Christus kan ons ‘n blydskap hê wat bo ons omstandighede uitstyg.  Dit is ‘n blydskap wat die Heilige Gees vir ons gee (Hd.8:8, 13:52, Rm.15:13), ‘n blydskap wat niemand kan steel nie (v.22).  Om dit weg te vat moet die duiwel en mense die Here by jou kan wegvat, en dit kan nie gebeur nie.  Sonde kan maak dat jou blydskap vir ‘n tyd lank verdwyn.  Maar dan sal die Here jou tugtig, sodat jy jou kan bekeer en vergewe word, en jy weer die vreugde van sy verlossing kan ervaar (Ps.51:14).

 

Hoe kan jy hierdie blydskap behou? Heel eerste moet jy seker maak dat jy nie soos ‘n vrou is wat met ‘n man trou omdat hy geld het, of ‘n man wat met ‘n vrou trou omdat sy goed gebou is nie.  Moenie na Jesus toe kom vir die vreugde wat jy by Hom kan kry nie; moet Hom nie soos ‘n anti-depressant gebruik nie.  As jou groot doel is om blydskap te hê, sal jy dit nie kry nie.  Maar as dit jou doel is om in ‘n nabye verhouding met Jesus te lewe, sal blydskap deel van die pakket wees (v.24, 15:11).

 

Moet daarom nie alewig probeer om in jou hart te kyk of daar blydskap is nie. Om te veel introspeksie of selfondersoek te doen is nie goed nie, omdat jy dan op jouself fokus en nie op Jesus nie.

 

C.S. Lewis het gesê dat ons eerder deur geloof na die objek van ons blydskap moet kyk. As jy bv. na ‘n waterval kyk (het hy gesê) dan geniet jy dit en bring dit vir jou blydskap.  Maar sodra jy op die blydskap fokus om te sien of dit eg is en jy nie meer na die waterval kyk nie, dan verdwyn die blydskap.

 

En so is dit ook in ons verhouding met Jesus. Kyk na Hom en moenie ‘n obsessie met sy blydskap hê, sodat jy eintlik op jouself en jou gevoelens fokus nie.

 

As Hý jou fokus is sal jy met Hom aanhou, selfs wanneer jy nie op die bergtop is nie. En as jy só lewe is dit ook waar dat jy nie vir lank in die donker vallei sal wees nie.  Hy sal jou uitbring, sodat die son van sy blydskap op jou sal skyn.

 

Om gedurig hierdie blydskap te geniet moet jy in gemeenskap met die Here lewe (v.24). Maar om net die Bybel te lees is nie genoeg nie.  Iemand kan elke 6 maande deur die Bybel lees en nie die Here se blydskap ervaar nie, omdat hy dit bloot as ‘n literêre werk bewonder, en nie as ‘n liefdesbrief van sy Vader af nie.  Hy leef nie in ‘n verhouding met die Here nie.  Daarom moet hy die Woord in sy hart bêre en dit gehoorsaam (15:7-11).

 

Dit is ook nie genoeg om net te bid nie. Sommige mense bid baie, maar ervaar nie die Here se blydskap nie.  En hulle sal ook nie, omdat Hy nie hulle gebede beantwoord nie.  Hy antwoord nie hulle gebede nie, omdat hulle nie in sy Naam bid nie (v.23-24).

 

Wat beteken dit om in sy Naam te bid? Dit beteken dat jy besef die Vader sal jou verhoor omdat Jesus in jou plek staan, en nie omdat jy opreg was, lank genoeg gebid het, gevas het, tien mense gekry het om saam te stem, genoeg geglo het, dit uitgespreek het, of vir ‘n maand lank opgehou rook het en dit nou ‘pay back time’ is nie.

 

Om in sy Naam te bid beteken ook dat jy nie vir dinge bid waarvoor Hý nie sou bid nie. Daarom moet jy vir die dinge bid wat Hy in die Bybel belowe het.  En as jy hiervoor bid, sal jy ontvang en sal jou blydskap volkome wees (v.24).  Jy sal bly wees omdat Hy so vrygewig is, en nie omdat jy ‘n nuwe speelding gekry het nie.  Jy mag vir dinge bid wat nie in Bybel staan nie, solank dit net nie teen die Bybel is nie.  Maar in sulke gevalle moet jy sê:  ‘Nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied.’ (Mt.26:39).

 

Vrede (v.25-33)

Toe ek uit Jh.13 oor Judas gepreek het, het ek van James Bainham vertel. Vandag wil ek iets byvoeg wat ek nie tóé gesê het nie.  Die Katolieke owerhede het vir Bainham met ‘n ketting aan die brandstapel vasgemaak.  Die stadsklerk het vir die laksman gesê om die biskruit aan die brand te steek.  Die vlam het baie gou nader gekom en binne ‘n paar minute die slagoffer se arms en bene weggebrand.

 

Bainham het egter aan sy Verlosser gedink en uitgeroep: ‘Behold! You look for miracles, you may see one here; for in this fire I feel no more pain than if I were on a bed of down [Afr. donsvere], but it is to me as sweet as a bed of roses.’[1]  Bainham het die Here se vrede in sy hart gehad, ‘n vrede wat Hy aan al sy kinders belowe het.

 

In hfst.14-16, asook in die res van sy lering het Jesus beeldspraak gebruik (v.25, 21, 15:1-8, Mt.13:10-17). Die dissipels het dit nie verstaan nie (2:22, 12:16, 13:7, Mt.13:36), maar deur die Gees sou Hy die Vader aan hulle mistige harte en gedagtes geopenbaar het (v.25, 12-13).  Om die Vader beter te ken kon hulle in Jesus se Naam met Hom gepraat het (v.26).  Dit was nie nodig dat Hy namens hulle moes vra omdat die Vader hulle vir onthalwe verdra het, soos wat ‘n vrou haar skoondogter vir haar seun se onthalwe verdra nie (v.26).

 

Nee, maar die Vader self het hulle liefgehad, en daarom kon hulle met vrymoedigheid na Hom toe gekom het (v.27, 3:16).  Hy het ‘n spesiale liefde vir dié wat glo dat Jesus van die Vader af gekom het, net soos wat ‘n man liewer is vir sy eie vrou en kinders as vir ander mense s’n (v.27-28, 14:21, 23).

 

‘Nóú verstaan ons U!’ het die dissipels vir Hom gesê (v.29). ‘Dit is beter as U nie in beelde praat nie, maar eenvoudige taal gebruik (v.29).  U voorspelling oor U toekoms by die Vader gee vir ons die versekering dat U alles weet, en dat U daarom regtig van God af kom (v.30, 13:19, 16:4, 21:17, 2:24-25, Jes.41:23, 42:9).  En as U alles weet hoef ons U nie te bevraagteken nie (v.30).’  Só moet ons die dissipels se woorde in v.29-30 verstaan.

 

Die dissipels het gedink dat dit nie meer nodig was om vrae te vra nie, omdat hulle Jesus se lering verstaan het (v.23, 29-30).  Jesus het egter vir hulle gewys dat hulle te vinnig gepraat het.  ‘Is julle seker dat julle nou in My glo?’ het Hy in v.31 vir hulle gevra.  ‘Die uur is hier dat almal van julle My gaan verlaat om in julle huise weg te kruip.  Julle sal soos skape uitmekaar spat wanneer die wolwe op hulle afstorm (v.32, Sg.13:7, Mt.26:31).’  Duidelik was hulle geloof in Jesus nie so sterk soos wat hulle gedink het nie.

 

Maar al het hulle Hom ook alleen gelos was Hy nie heeltemal alleen nie, omdat sy Vader met Hom was (v.32, 8:29). Die Vader sou vir ‘n tydjie sy guns onttrek het (Mt.27:46), maar aan die einde van sy lewe het Jesus gebid en gesê:  “Vader, in u hande gee Ek my gees oor!” (Lk.23:46).  Jesus het dan nie gejok toe Hy gesê het dat die Vader by Hom was nie.

 

En soos wat die Vader aan die einde van alles sy vrede aan Hóm gegee het, gee Hy dit ook aan ons (v.33, 14:27). Ons het dit veral nodig as ons in ‘n situasie soos die dissipels s’n is, waarin dit vir ons voel of die Here ons verlaat het (13:36).  Ons het dit nodig wanneer ons verward is en nie weet wat die Here besig is om te doen nie (v.19).  Ons het dit nodig wanneer die toekoms bleker lyk as wat ons besef het (v.32).  Ons het dit nodig wanneer ons diep bedroef is (v.6, 20).

 

Hoe kan ons in hierdie tye die Here se vrede ervaar? Om die vrede van God te hê, moet jy eers vrede met Hom hê.  En dit kan jy net kry as Hy die sonde wat verdeeldheid tussen jou en Hom gebring het, vergewe.  Hoe kan jou sonde vergewe word?  Hoe kan Hy jou sondeskuld afgeskryf?

 

Jesus het aan die kruis gesterf en sy Vader se straf oor ons sonde geabsorbeer, soos wat droë grond water absorbeer. As jy op Jesus vertrou om jou te red en in Hom glo, sal die Vader sy kruisdood in jou plek aanvaar en jou sonde afskryf.

 

Maar omdat daar nou vrede tussen jou en God is, sal die wêreld jou haat (15:18-21). Ons kan sê dat die wêreld se vervolging ‘n gegewe is (v.33, Hd.14:22).  Maar ons kan ook sê dat die vrede van God in ons harte ‘n gegewe is (v.33).  Ons hoef dan nie bang te wees as die wêreld probeer om die Christelike geloof soos ‘n kers dood te blaas nie.  Jesus het die wêreld deur sy kruisdood en opstanding oorwin, en daarom kan die wêreld nie suksesvol wees nie (v.33).

 

Omdat ons in Jesus glo is sý oorwinning oor die wêreld ook óns s’n (Rm.8:37, 1 Kor.15:57, 1 Jh.5:4-5, Op.3:21, 12:11). Dit beteken dat die wêreld ons nie by die Here kan wegvat, of ons erfdeel in die hemel kan steel nie.  Hoe sal hulle dit regkry as die Oorwinnaar, die Here, aan ons kant is (Rm.8:31)?

 

En tog kom die Here se vrede nie outomaties na ons harte toe nie. Ons moet die middele gebruik wat Hy tot ons beskikking gestel het:

 

 • Bid en wees dankbaar (Fil.4:6-7, 2 Ts.3:16, 1 Pt.5:7).
 • Leef in vrede met ander mense (Ef.4:3, Kol.3:15, Heb.12:14).
 • Wees lief vir die Woord en word met die Gees gevul (Ps.119:165, Gal.5:22).
 • Bewaar jou gedagtes en dink reg (Rm.8:6).
 • Bely jou sonde en bekeer jou daarvan (Rm.5:1, Kol.1:20).

 

Kan ek jou reguit vra of jy hierdie vrede het? Nee? Hoekom nie? Is dit omdat jy nog ongered is? Toe my swaer tot bekering gekom het, het hy gesê dat dit vir hom gevoel het soos ‘n las wat van sy skouers afval. Hy het vrede gehad, en jy kan dit ook hê as jy na Jesus toe kom.

 

Is jy gelowige wat nie die Here se vrede in jou hart ervaar nie? Is dit omdat jy nie jou probleme in gebed na die Here toe vat nie? Skeep jy miskien die Bybel af? Is daar ‘n sonde wat jou gewete pla? Moet jy miskien vrede maak met iemand? Maak reg wat verkeerd is.

 

As jy dít gedoen het sal jy nie net vrede hê nie, maar ook blydskap. “those who plan peace have joy.” (Sp.12:20, ESV).

 

[1] J.H. Merle d’Aubigne, The Reformation in England: vol.1, p.101

Ses vergete gebooie

Don't forget

Baie mense klop hulleself op die skouer omdat hulle die Tien Gebooie nakom. Maar hulle minag minder bekende gebooie soos dié in Filippense 4:4-9.

 

4 Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal:  Verbly julle! 5 Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word.  Die Here is naby. 6 Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. 7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

 

8 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. 9 En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.”

 

Verbly jou altyd in die Here (v.4)

Die Filippense het onthou wat met Paulus gebeur het toe hy in hulle stad was. Hy is geslaan en saam met sy vriend Silas in die tronk gegooi.  Middernag het hulle lofliede gesing (Handelinge 16:25).  Sal jy sing as dit met jou gebeur?  Hoe het hulle dit reggekry?

 

Paulus se blydskap was in die Here.  Nou sê hy vir die Filippense om hulle te verbly in die Here (v.4).  Wat beteken dit?  God het ons verlos en is die oorsprong van ons blydskap.  Hy verheug Hom in ons (Sefanja 3:17) en daarom kan ons onsself ook in Hom verheug (v.4).  Sy Gees wat in ons woon werk hierdie vreugde in ons (Galasiërs 5:22).  As ons in die Here bly is, dan lê ons blydskap nie ons omstandighede nie.  Daarom kan Paulus in die tronk wees (1:13) en nogsteeds bly wees.  As ons blydskap in ons omstandighede lê sal ons vandag bly wees en môre depressief.  Maar as ons blydskap in die Here is kan ons altyd bly wees.  Hoekom?  Want die Here se liefde vir ons bly konstant.  Let maar op hoe Paulus dwarsdeur hierdie brief blydskap het:

 

 • “ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap” (1:4).
 • “hierin verbly ek my en sal ek my ook verbly.” (1:18).
 • “Maar al word ek as ‘n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal; en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly.” (2:17-18).
 • “Verder, my broeders, verbly julle in die Here.” (3:1).
 • “Ek het my grootliks verbly in die Here” (4:10).

 

Wat moet jy doen om jou altyd in die Here te verbly?

 

[1] Begin elke dag met God. Moenie net die Bybel lees of bestudeer nie, maar oordink en deurbid dit totdat jou hart bly raak in die Here.  “Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word… Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie.  Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.” (Johannes 15:11, 16:24).

 

[2] Glo wat jy in die Bybel lees. God se blydskap kom na ons toe deur geloof:  “En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof… vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap”(Romeine 15:13, 1 Petrus 1:8).

 

[3] Word gevul met die Gees, want die vrug van die Gees is blydskap (Galasiërs 5:22).

 

[4] Bely daagliks jou sonde, omdat dit sonde – en sonde alleen! – is wat blydskap steel. Nadat Dawid gesóndig het was sy gebed:  “Gee my weer die vreugde van u heil” (Psalm 51:14).

 

[5] Het jy opgelet dat die blydskap in hierdie vers ‘n opdrag is? Moet dan nie wag vir ‘n gevoel van blydskap nie, maar wees gehoorsaam:  “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal:  Verbly julle!” (v.4).

 

Wees vriendelik met almal (v.5)

In ‘n Christelike film het Mr. Barnes dronk bestuur en ‘n ongeluk veroorsaak. Mr. Barnes het die ongeluk oorleef, maar die vrou in die ander voertuig is dood.  Die vrou se wewenaar, Jonathan Sperry, het uit sy pad gegaan om gaaf te wees met Mr. Barnes.  Sonder Mr. Barnes se wete het hy ‘n jong seun betaal om sy gras te sny.  Toe Jonathan Sperry dood is het Mr. Barnes dit uitgevind en gesê:  ‘If there was ever a Christian man in this town it was Jonathan Sperry.’

 

Christene moet vriendelik en gaaf wees met almal, en nie net met dié wat mooi is met húlle nie (v.5). Jesus het gesê:  “En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle?  Want die sondaars het ook dié lief wat vir hulle liefhet.  En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle?  Want die sondaars doen ook dieselfde.  En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle?  Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang.  Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.  Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.” (Lukas 6:32-36).

 

Jesus het sý vyande liefgehad (Romeine 5:10). Noudat sy Gees ons harte verander het kan ons sy voorbeeld volg.  In Lukas 6:27-31 wys Hy vir ons hoe om dit te doen:  “Maar Ek sê vir julle wat luister:  Julle moet jul vyande liefhê en goed doen aan die wat vir julle haat.  Seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig.  Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied; en aan hom wat jou bo-kleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie.  Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie.  En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen.”

 

As jy vriendelik is met ander help jy hulle en verheerlik jy die Here. Maar het jy al daaraan gedink dat ‘n gawe mens ook homself bevoordeel?  “‘n Man wat ‘n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel” (Spreuke 11:17).

 

Moenie angstig wees nie (v.6a)

By die ABK se jeugkamp het ek gesê dat angs sonde is en nie veroorsaak word deur ‘n chemiese wanbalans in die brein nie; dat die oplossing bekering is en nie Xanax of ander pille nie.  Na die tyd het ‘n verwarde meisie my hieroor uitgevra.  Hoe sou jý antwoord?

 

[1] Paulus sê in v.6a ons moet oor niks angstig wees nie. Jesus sê ten minste vier keer in Matteus 6:25-34 ons moenie angstig wees nie.  Om dus angstig te wees is ongehoorsaamheid, en ongehoorsaamheid is sonde.  Jesaja 41:10 sê:  “Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God.  Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.”  Iemand wat angstig is glo nie hierdie vers nie.  So iemand vertrou nie dat God hom of haar kán of wíl help nie.  ‘n Angstige mens betwyfel die Here se krag en goedheid om te beskut en te voorsien.  Hy of sy vrees mense, die duiwel, afgode en die skepping bo God.

 

[2] ‘n Chemiese wanbalans as die oorsaak vir angs of depressie is nog nooit medies bewys nie. Dit is ‘n teorie.  As ‘n dokter enigte siekte diagnoseer neem hy x-strale, ‘scans’, trek bloed, doen ‘n EKG, ensovoorts.  Angs word nie so getoets nie.  Die psigiater kyk na die simptome en sê (sonder enige mediese toets) dat jy angsaanvalle kry en pille moet drink.  Die pille kalmeer jou wel, maar sodra jy ophou om dit te gebruik is die angs terug.  Wat sê dit vir jou?  Hulle is besig om simptome te behandel en nie die wortel van die probleem aan te spreek nie.

 

Hoekom hoef jy nie angstig te wees nie? Want die Here is naby jou (v.5b).  Memoriseer dan verse, lees boeke en luister preke oor God se soewereine beheer in die wêreld – ook oor die dinge wat jou angstig maak.  Doen ook v.6b sê:  bid oor alles.  Angs maak tog nie jou situasie beter nie, of hoe?

 

Bid oor alles (v.6b-7)

‘n Kollega se vrou is ‘n graad 1 onderwyseres. Eendag toe vertel ‘n kind vir haar dat skelms by hulle huis ingebreek het.  Die vrou sê toe vir klas:  ‘Julle, ons moet vir leerling-X bid, dat die Here die polisie sal help om die skelms te vang.’  ‘n Seuntjie steek toe sy hand op en sê:  ‘Juffrou, ons hoef nie te bid nie want hulle het versekering.’

 

Wanneer ons angstig is moet ons nie op die versekering of enigiemand anders vertrou nie, maar op die Here. Bid tot Hom.  Stort jou hart uit in gebed.  Smeek Hom.  Werp jou sorge op Hom (1 Petrus 5:7).  En dank Hom dat Hy in beheer is en alles vir die beste sal uitwerk (v.6b, Romeine 8:28).  Wat sal gebeur as jy dít doen?  Jy sal te midde van jou slegte omstandighede vrede hê; vrede wat nie verklaar kan word nie (v.7).  Jesus het gesê:  “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie.  Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.” (Johannes 14:27).  God se vrede sal jou gedagtes teen die duiwel beskerm soos ‘n soldaat wat op die stadsmure wagstaan om dit te beskerm (v.7).  Dit sal jou gedagtes teen die sondige vlees beskerm soos ‘n tronkwag wat keer dat die gevangenes nie uitbreek nie (v.7).  Hoekom jou gedagtes?  Want saam met jou hart bepaal dit jou hele lewe (Spreuke 4:23).  Ons voel verkeerd omdat ons verkeerd dink.

 

Wanneer dinge skeefloop moet jy nie staatmaak op geld, mense, tegnologie, jou eie wysheid, of ander dinge nie. Maak staat op die Here.  Bid.  Maar pasop dat jy nie vir Jesus soos ‘n DISPRIN of ‘n genie misbruik, sodat jy net bid as jy in die moeilikheid is nie.  Bid oor alles.  So erken jy dat jý ‘n mens is en dat Hý God is; dat jý die skepsel is en Hý die Skepper.

 

Bedink wat goed is (v.8)

Dink jy die volgende stelling is waar: ‘Jy is jou gedagtes; jou gedagtes is jy’ (Stuart Olyott)?  Spreuke 23:7 in die KJV sê:  “For as he thinketh in his heart, so is he”.

 

Die Griekse woord vir ‘bedink’ [logizomai] in v.8 is ‘n rekenkundige term en beteken letterlik ‘hou boek’.  ‘n Rekenmeester werk noukeurig deur die syfers om seker te maak sy boeke klop.  Net so moet jy noukeurig let op wat jy dink.

 

 • Bedink wat waar is. Jesus en sy Woord is die definisie en oorsprong van alle waarheid (Johannes 14:6, 17:17).
 • Bedink wat eerbaar is en raak ontslae van gedagtes wat oneerbaar is.
 • Bedink wat regverdig is. Ongeregtigheid moenie ‘n plek in ons gedagtes hê nie.
 • Bedink wat moreel rein is. Gehoorsaam die Woord as jy onrein gedagtes wil vermy (Psalm 119:9). In ons samelewing moet ons veral wegbly van seksuele onreinheid (1 Tessalonisense 4:3).
 • Bedink wat lieflik is en God bly maak. Jesus is God se geliefde Seun in wie Hy Hom verbly (Matteus 3:17).
 • Bedink wat loflik is; dinge wat jy kan aanbeveel.
 • Bedink wat uitstekend is. God se karakter is uitstekend (1 Petrus 2:9).
 • Bedink wat lofwaardig is. God alleen is lofwaardig.

 

As jy jouself wil help om goeie dinge te bedink kan jy Bybelverse memoriseer en oordink. Kom in ‘n gewoonte om voortdurend v.8-tipe dinge neer te skryf.  Bly weg van verkeerde dinge wat van buite af deur jou oë en ore jou gedagtes binnedring:  slegte praatjies, lelike dinge op TV en in advertensies, konstante slegte nuus in die media, pornografie en ander vieslike dinge op die internet.  Hoekom moet jy so ernstig wees om jou gedagtes te beskerm?  Want wat jy dink is wat jy doen.  En wat jy doen is wat jy word.

 

Volg die regte voorbeeld (v.9)

Ek het eenkeer in ‘n restaurant gehoor hoe ‘n vrou wat agter ons gesit het met haar kind raas: ‘Moenie so vloek nie.’  Die kind het geantwoord:  ‘Maar júlle vloek dan.’

 

Die Filippense moes doen wat hulle by Paulus gehoor en gesien het (v.9).  Hy het reeds in 3:17 vir hulle gesê:  “Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het.”  Hulle moes probeer om te onthou wat hy vir hulle geleer en gewys het, en dit beoefen.  As hulle dit gedoen het sou die God van vrede – die God wat graag vrede maak deur Jesus se kruisdood – by hulle wees om hulle te help (v.9).

 

Volg jy die regte voorbeeld? Hier is ‘n paar voorstelle van hoe jy dit kan doen:

 

[1] Let op die voorbeeld van jou geestelike leiers en volg dit na (Hebreërs 13:7, 1 Petrus 5:3).

 

[2] Lees die lewensverhale van godvresende gelowiges – in die Bybel en in die geskiedenis (Hebreërs 6:12, hfst.11).

 

[3] Vra vir iemand na wie jy opsien om jou te dissipeleer (sien Titus 2:1-7). Deur so iemand se voorbeeld te volg volg jy vir Jesus:  “Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is.” (1 Korintiërs 11:1).

 

Toe ek op skool was het die meisies gesê dat hulle in die winter nie bo hulle knieë skeer nie – niemand sien dit in elk geval nie. Moenie so wees wanneer dit by gehoorsaamheid kom, sodat jy net die gebooie volg wat mense sien nie.  God sien alles.  Doen ook die gebooie wat net Hý sien – onder andere die ses vergete gebooie in Filippense 4:4-9.

Hoe moet ons dink oor geld?

Throwing money

Op ons R1-munt staan:  Soli Deo Gloria (Aan God alleen die eer).  Op Amerika se $1-noot staan:  In God we trust.  Ironies vertrou ons nie meer op God nie, maar het geld ons god geword.  In Lukas 12 sê Jesus hoe ons oor geld behoort te dink.

 

Gierige denke? (v.13-21)

 

13 En een van die skare sê vir Hom:  Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. 14 Maar Hy antwoord hom:  Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel? 15 En Hy sê vir hulle:  Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. 16 Toe vertel Hy hulle hierdie gelykenis:  ‘n Ryk man se grond het goed gedra. 17 En hy het by homself geredeneer en gesê:  Wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie? 18 Toe sê hy:  Dit sal ek doen:  ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. 19 En ek sal vir my siel sê:  Siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare; neem rus, eet, drink, wees vrolik. 20 Maar God het aan hom gesê:  Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees? 21 So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie.”

 

Jesus was besig om te preek (v.1-12).  ‘n Man in die skare het oor geld gedink en nie na die preek geluister nie.  Hy het geweet Jesus is ‘n Rabbi.  Omdat Rabbi’s wetlike aspekte kon uitklaar het hy gesê:  “Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel.” (v.13).  Die wet het gesê ‘n pa “moet die eersgeborene…erken deur aan hom ‘n dubbele deel te gee van alles wat hy besit” (Deuteronomium 21:17).  Die jonger broer sou dus 1/3 van die besittings erf.  Jesus het die man geantwoord:  “Mens, wie het My as ‘n regter of deler oor julle aangestel?” (v.13).  Jesus was wel die Regter van die hele aarde (Johannes 5:22), maar God het menslike regters aangestel om kleiner dispute te hanteer.  Jesus was tog bereid om ‘n Bybelse perspektief op die saak te gee.

 

Pasop vir gierigheid (v.15).  Die lewe gaan nie oor hoeveel geld jy het nie.  Geld moenie jou meter vir geluk wees nie.  Baie ryk mense is ongelukkig.  Toe Stuart Olyott op skool was het hy ‘n pessimistiese vriend gehad.  Dié vriend het vir hom gesê:  ‘When I grow up I want to be rich, because at least I can be miserable in comfort!’

 

Daar was ‘n ryk man wie se boerdery baie voorspoedig was.  Sy skure was te klein vir sy groot oeste.  Hy het beplan om groter skure te bou, al sy oeste vir homself op te gaar, af te tree en te ontspan vir die res van sy lewe (v.16-19).  Dít was sy sekuriteit.  Hy was oortuig dat niks kon skeefloop nie.  Hy was selfgesentreerd en het glad nie die Here erken of gedank nie (die woorde my en ek kom altesaam 12 keer voor in hierdie verse).  Die boer het nie oorweeg dat vuur, natuurrampe, pes, siekte, of diewe sy rykdom kon vernietig nie.  Hy het nie daaraan gedink dat die dood hom kaal kon uittrek nie.  Hy het inderdaad gesterf voordat hy groter skure kon bou (v.20).  Op aarde het hy baie gehad, maar in die hel sou hy niks hê nie (v.21, 16:25).

 

Hoe dink jy oor geld?  Is jy gierig soos die ryk boer?  Toets jouself:

 

 • Is jy ontevrede met jou posisie, sodat jy iemand anders s’n begeer?
 • Kla jy gedurig oor wat jy nié het nie?
 • Dagdroom jy oor hoe jy die LOTTO wen en hoe almal jou beny oor jou duur kar en groot huis?
 • Fantaseer jy oor hoe iemand sterf of ‘n nuwe ___ kry, en jy sy ou een kry?
 • Is jy jaloers op iemand?
 • Baklei jy met iemand (miskien jou huweliksmaat) oor geld (v.13)?
 • Steel, lieg, en kul jy om nóg geld te kry?
 • Dink, beplan, en praat jy gedurig oor geld?
 • Is jy suinig of mededeelsaam?
 • Verkies jy ryk mense se geselskap?
 • Is jou lewensdoel om op te beweeg in die samelewing, of af te tree en te ontspan totdat jy doodgaan?
 • Is jy gedurig besig om op te gradeer na dit wat nuuter en beter is (v.17)?
 • Staan daar duur ‘speelgoed’ in jou stoorkamer of garage wat roes en stof opgaar?
 • Het luukshede vir jou ‘n behoefte geword? Is jy lief vir luuksheid (v.19)?
 • Wens jy Jesus moenie nóú kom nie, omdat jy eers wil ryk word en dinge doen?
 • Vergelyk jy jou kar, huis, klere met ander mense s’n?
 • Is daar hope klere in jou kas wat jy nooit dra nie?
 • Het jy ‘n obsessie met nuwe goed?
 • Is jy verslaaf aan advertensies (blaadjies of infomercials)?
 • Raak jy angstig, onsteld of depressief oor die aandelemark, die swak ekonomie, die wisselkoers, die goudprys?
 • Het jy meer skuld as wat jy kan bekostig?

 

Wat is die oplossing vir gierigheid?  Niks is belangriker as die evangelie nie.  Gierigheid is afgodery (Kolossense 3:5).  Net die evangelie kan jou hart reinig, sodat jy ‘n dankbare mens is.  Dankbaarheid is ‘n baie goeie teenmiddel vir gierigheid.  Werk hard, maar dank God en berus jou in 1 Samuel 2:7:  “Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.”  Vermy mense en advertensies wat jou versoek om ondankbaar en materialisties te wees.  As jy gierigheid in ander areas van jou lewe oorkom, sal dit makliker wees om nee te sê vir geldgierigheid.  Wees dus tevrede met wat jy het en moenie iemand anders se huweliksmaat, posisie, kos, of omstandighede begeer nie.  Moenie skuld maak as jy dit nie gemaklik kan terugbetaal nie.  As jy jouself in die skuld moet dompel om iets te koop het jy dit nie nodig nie.  As jy dit nodig gehad het sou die Here dit vir jou gegee het.

 

Angstige denke? (v.22-34)

 

22 En Hy het aan sy dissipels gesê:  Daarom sê Ek vir julle:  Moenie julle kwel oor jul lewe, wat julle sal eet, of oor jul liggaam, wat julle sal aantrek nie. 23 Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. 24 Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie; hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en tog voed God hulle.  Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie! 25 En wie onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg? 26 As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jul oor die ander dinge? 27 Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. 28 As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges! 29 Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; 30 want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. 31 Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.  32 Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. 33 Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. 34 Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

 

God gee vir sy kinders lewe en ‘n liggaam.  Sal Hy dan nie ook vir ons kos en klere gee om ons onderhou en ons liggame te bedek nie?  Moet dan nie angstig wees nie (v.22-23).  As God onrein kraaie voed sonder dat hulle plant, oes en in skure opgaar, sal Hy nie vir sy eie kinders kos gee nie (v.24)?  Ons is meer werd as kraaie.  Iemand wat angstig is kan nie eers een el (45 cm) by sy lengte voeg nie (v.25).  As jy nie eers iets klein soos dít kan regkry nie, hoe wil jy deur angstig te wees meer kos kry om 10 jaar langer te lewe (v.26)?  Hooglied sê dat Salomo (of sy vrou?) die lelie van die dale is (Hooglied 2:1).  Tog sweet en spin lelies nie, en nogsteeds is hulle mooier as Salomo met sy mooiste klere aan (v.27-28).  As gras vir God belangrik is, moet jy nie kleingelowig wees en sê dat Hy jou nie wíl of kán help nie (v.28).  Moenie angstig wees en soos die heidene (wat nie God as hulle Vader het nie) na hierdie dinge jaag nie (v.29-30).  Gód sal Hom oor jou bekommer – jý hoef nie (v.30).

 

Jy is soos ‘n Amerikaner wat vir 25 jaar Japan toe gestuur word om jou land te verteenwoordig.  Jy hoef nie oor kos en blyplek te bekommer nie.  Jy moet net jou werk doen – die Amerikaanse regering sal vir jou sorg.  Net so moet jy God se Koninkryk verteenwoordig op aarde (v.31a).  God sal sorg dat jy kos, klere en ‘n blyplek het (v.31b).  Moet dus nie bang wees dat jy nie sal oorleef nie.  As God vir jou ‘n Koninkryk gegee het, sal Hy die res ook gee (v.32, Romeine 8:32).  Soek sy Koninkryk, gee vir sy saak, en belê jou geld in die hemel (v.33).  Vreugde oor aardse rykdom sal saam met jou skatte verdwyn.  Maar as jy ‘n ewige skat in die hemel het, sal jou blydskap vir altyd aanhou.  Dalk sê jy:  ‘Maar my hart is nie in die saak nie.’  Begin om vir die Here se saak te gee (v.33).  Jou hart sal binnekort volg (v.34).  As jy baie geld in aandele belê, begin jy daarin belangstel.  Jy hou die nuus dop en lees die koerant.  Jy wil wéét wat in die mark gebeur.  In God se Koninkryk werk dit dieselfde.  As jy duisende rande sendingveld toe stuur, prikkel dit jou belangstelling.  Skielik wil jy weet wat in die sendingveld aangaan.

 

Om angstig te wees is  ongehoorsaamheid en sonde (Filippense 4:6).  As jy angstig is betwyfel jy God se wysheid, goedheid, sorg, liefde, en krag.  Hier is dan ‘n paar voorstelle om angs te oorkom.

 

[1] As angs sonde is, is die oplossing bekering en nie Xanax of ander pille nie.

 

[2] Onthou hoe God in die verlede vir jou gesorg het.  Laat dit jou aanspoor om te bid dat Hy dit wéér sal doen.

 

[3] Kyk na die voëls, blomme en die res van die skepping (v.24, 27).  Sien hoe die Here vir hulle sorg en omgee.  Onthou dat die mens die kroon van God se skepping is.  Jy is na God se beeld gemaak.  Hy sal vir jou sorg.

 

[4] God is jou Vader.  Dink ná oor wat dit beteken:

 • Hy is goed en gaaf.
 • Hy sorg vir ons.
 • Hy is geduldig met ons.
 • Hy is lief vir ons.
 • Hy voorsien vir ons.
 • Hy tugtig ons vir ons beswil.
 • Hy lei en leer ons.
 • Hy beskerm ons.
 • Hy ontferm Hom oor ons.
 • Hy begeer om geestelike gemeenskap met ons te hê.
 • Hy is gasvry en geniet dit om te gee.
 • Hy is sagmoedig.
 • Hy is betrokke in ons lewens.
 • Hy is altyd met ons.

 

[5] Kry ‘n regte beskouing oor jou geld en besittings op aarde.  Dit sal nie vir altyd hou nie.  Diewe kan dit steel, vismotte kan dit eet, en roes kan dit verniel (v.33).  In vergelyking met hemelse rykdom is aardse rykdom niks (v.33).  Dis swakker as die Zimbabwe dollar teen die Amerikaanse dollar.

 

Prosperity predikers het hulle sekulêre wêreldbeskouing oor geld en besittings in die kerk ingebring.  Ons moet met mag en mening daarvan ontslae raak.  Ons denke oor geld en besittings moet wees soos Jesus s’n in Lukas 12.