Onlangse Plasings

  • Is my baba in die hemel? Jul 20, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Dood, Hemel Wat sê jy vir 'n ma wat dít vir jou vra?  Vir 'n ma wat 'n miskraam of stilgeboorte gehad het?  Vir 'n ma wat 'n aborsie gehad het en nou spyt is?  Vir 'n ma wie se baba vroeg in sy of haar jong lewetjie dood is?  Na baie studie, bepeinsing, en bespreking met ander is my antwoord eenvoudig:  “Waarskynlik...baie waarskynlik.”  Daar is nie 'n enkele teks wat sê dat hierdie kinders in die hemel is nie.  Maar daar… Lees Verder
  • Kenmerke van kultusse Jul 20, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Kultusse Te veel Christene val vir vals lering.  Selfs in Baptiste geledere is ons oningelig.  Christene stap by Christelike boekwinkels in en weet nie dat die boeke wat hulle koop vals lering bevat nie.  Mense koop The Shack en dink dis wonderlike leesstof.  Ander luister na prosperity predikers op TBN en weet nie dat hierdie mense 'n vals evangelie verkondig nie.  Ander dink dat die vals teologie wat hulle in die koerant lees reg moet wees, omdat 'n teoloog dit gesê… Lees Verder
  • Christene en sigarette Jul 20, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Verslawings Hoekom op dees aarde 'n artikel hieroor skryf?  Daar is twee redes.  [1] Min mense sal 'n artikel lees oor Karl Barth se verstaan van die inspirasie van die Skrif.  'n Artikel met die bogenoemde titel sal baie meer lesers se aandag trek, omdat jy dalk self al hieroor gewonder het.  [2] Ek self moes dié saak in my gemoed uitmaak.  Aan die eenkant hoor ek stemme wat sê:  “Rook is nie sonde nie – daar is geen vers in… Lees Verder
  • Die wie, wat en waarom van verlossing Jul 19, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Verlossing “Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat.  Maar toe die goedertierenheid van God, ons Verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het – nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het Hy ons gered...” (Titus 3:3-5). (1)  Goeie werke in die wêreld (verse 1-2)(2)  Goeie werke in… Lees Verder
  • Wie het die Bybel saamgestel (watse boeke moet in en watter nie)? Jul 17, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Bybel “Die hele Skrif is deur God ingegee...” (2 Timoteus 3:16). Wat sal 'n prediker met 'n lae siening van die Skrif doen wanneer hy deur vals leraars bedreig word, of as hy vervolg word?  Hy sal die Skrif kompromeer.  Of hy sal vlug.  Hy sal nie onwrikbaar vasstaan vir iets wat hy nie met sy hele hart glo nie.  Daarom is dit so belangrik dat Timoteus 'n hoë siening van die Skrif moet hê as hy gaan vasstaan.  En net soos… Lees Verder
  • Is die Bybel nodig vir redding? Jul 15, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Bybel, Verlossing “Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige Skrifte ken wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus.” (2 Timoteus 3:14-15) (1)  Kry 'n hoë siening van die Skrif (3:14-17)(2)  Kry 'n hoë siening van prediking (4:1-5) In 1995 het John Piper 'n biografie oor die lewe van Charles Spurgeon gepreek.  Deur hierdie biografie beoog… Lees Verder
  • Christene in die samelewing Jul 14, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Christelike lewe “Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk; om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys.” (Titus 3:1-2). (1)  Goeie werke in die wêreld (verse 1-2)(2)  Goeie werke in verlossing (verse 3-8)(3)  Goeie werke in die kerk (verse 9-15) Oor die inwoners van die eiland Kreta skryf John Stott:  “...Polybius tells us they were constantly involved in… Lees Verder
  • Hoe gaan dit in die hemel lyk? Jul 4, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Hemel “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy… Lees Verder
  • Sê Hebreërs 6 ‘n Christen kan sy redding verloor? Jun 30, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Sekerheid van redding, Verlossing   Tydens my studies het 'n professor ons vertel van sy vriend in die weermag.  Hy het vertel hoe hierdie man definitief gered was en uiteindelik sy vrou verneuk het, na sy sonde toe teruggedraai het en sy redding verloor het. 'n Ander man het dieselfde vertel van sý vriend wat óók sy redding verloor het. Beide hierdie mans wat die stories vertel het, het gesê:  “My vriend was definitief gered.” Hierdeur het hulle met vaste oortuiging die gevolgtrekking gemaak… Lees Verder
  • Tekste wat bewys ‘n Christen kan sy redding verloor? Jun 30, 2012 by Baptiste Kerk Kempton Park Geplaas in: Sekerheid van redding, Verlossing “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; en die wat Hy vantevore verordineer het, dié het Hy ook geroep; en die wat Hy geroep het, dié het Hy ook geregverdig; en die wat Hy… Lees Verder